Sei sulla pagina 1di 9

H5Z

-o

BETTINI-TREBELLI

Mret

DELLE-SEDIE

PAROLES FRANIJAISES DE TAGLMCO


LA F E T E

L'AVEU

(Dolce

'

Parola)

(Danza

Godiamo)

Dnetiopour

Duett o ^oui*

Basse et Tenor ou C. et Sop.


PR6f

Baryton. et Soprano
PR: 5 f

TRIO B A R C A R O L L E

(Spira.propizio, vento)
prnir
Soprano, Tenore, Contralto 0 1 1 Basse
PR 6
:

lodies Italiennes dummeAuteur a?ec Paroles rancaises de M I C O .


1

LaMagie du QxanXsEiuamfiati

2.

Auge d'amour. (Jqpfo

3.

Je

4a"o

7.

Vivre

4, 50

8.

B el

450

9.

De ProfuiidiSYia'^/Wp;

4ffo

4. Eveille-to&^ay

s '

o.

Rayn d'amour! (Tcsok>

.4fso

5.

Le Fon

12

NaplesrjwW

6.

d'smore

Tai p e r d u e l r loperdutsj

O Sou venir \rosgn&up)

casto)

Aiaer, C'est VWCZ.i&fintetmo)


s
Dueltino p o u r Soprano et Contrallo ou B a s s e

SailS tOi (Yiveresenzadrte)

as tr e (M'astro)'.

Canzone JOHP Baryton ou,Contrallo.

AU MENESTREL, 2 r u e Vvienne.HEGELftC

4 5o

(BE2Qi

PARTS
iis

4 50

ie

PAROLES

LA

FRAN^AISES

Mciiour

i DANZA C0D1AM0)

DE

D.

FETE

TAGLIAFICO.

Ill'ETTINO

DE

)(>ur ltnai' ti Tener mi Ciniti-ullii el

F. C A M P A N A .

Soprano.

6f

Prix
x--

7"

3=E

s u *

TKMUli

1('I1]|H),

ffl\

pa \o.

L > J

tltl

Ario.

JI

Al _ IDUS!
t I _ i ' i _

quoii
011 s*iu_vi
_

_ ti

si//' - f'vi'.l

tul

mus

ti

la

dun

le!

mu*

/ii

<lun-

les p l i i L s i r s !
_

Le

_ zu d'a_mnr

V/c U L

fn-io.

Al_lnns!
-V^

Sin

i<i _

(janii s'iti_vi
_

xitfLf'rrl

_"

Irs |ihii_sirs!
_

d''a-timy

_ r

i
1

vi _ _ l c , Le

iifti pi'l

-./i

i/

leuip (fes ilt'_iirs.


r

so

dt?i t:iuiv

Ciuis-snus
f'uff^gia

h i l l i s _ t t ' s _ st-, IV? _ l n n >


- mo

dv._ytimuiii

La

no

<ir

*
10

)is_se

Ghf

7T

'lempa

Lr

lour
_ ju

a
r

E
leiuji pus _ se vi _
i/J

12=4-

+-f
*

L e (emps des (lt'_siiv.


-/<

*,

i/

J'

so

di'i

emir

*F

CIISMUIS
fuij-^ia

la trisJes _
_ mo

so,

di'~<fli rtn-iii

fe_(inis
Lti

ta

Inwr a
_ J<t

'I

-,.,

4 ^

1-

H.

33.2TI.

tfi]|i: Mdii-i'lnt, 27 f.

C . (fus P '
x

fllmi])*.

rt'fSf;

i r

i*
el

jri'ur

ili!

itnti-

i'

di

ah

nuil

L-t

jiur.

ni.tti-

.nuil
-

S W

do ti

_ Jii'

fLfun

_ fi'<K/H

iju

CIJ:HI.

G>> _

BE
muur,

li

Si:ur - dntt _

_ dti

UNIR

jfii-iK's

gli ufLfiut

st.', C)uu_lons

_ ni

}u -

dium

lu _ vnu^, Im

di

Cu _ dium <i>

Efe:

7
p

T
(lilll. _

dium

nuil

Cliaii_l(Hi>

SOll*,

dium

yo -

til

,ui!i,

imite e

(/i

di

i'bau _

[uii^,

dan

tj<> _

dium

ij<i

.VOlls, 1)U_VUIIS
..dium

*"

tu_ditm
i\ U'UIUO tl'-CIMl

Cli;m_loiis

MUS,

. dium

'/<> dium

IJUYOIK,

Im-von*

blf_\Olt!S

yadium

nuil el
iiolLi'.e

nuil

''l

l)U_Yl)US

linit t'f

fu

nt/* H

dium

jntiij

blL.V(iii:-,

f/i

jmlium

tftt-dutm

di.

Vuy_iz

,j'>ur.

daus

UHHI

4=

i
H..33B.

re

K ^ -

IjriLer
ll

la

dul _ I !.'
1

!i.
/i

""!*ST"
'
0J '

ver _

C (C.llU! - VI

-*r-i-

-VOtl:-.,

jotir:

iU**_sC'(ti

T-l

IJII

'i

*t

- -j ,
=

^~

E*l - il

sur
_ tjii

Z?i/ ^

Ki4-I
ld

^ir

- {ti

si'f

_ ri

JIII>1R'J<nni-fnt

_!<= a c i i r ? - gno e

piQT

.;\7l>p

_(jiieur:
_|it>'

la U j _ _ r t
jti'ii

la ( L T _ _ r e
'it

f\t

'
piusb'-l_

pir"

.t \T '

- l e emUrurV

L a 'iaiutittcsl milis vi'_,ve.. L e

_ (no t'SLtjur

(-001-/111

s'' -

S-gitor

sito _ J I I

Fyni

i
. I'S_]U'||

i'cnimiiits

mi
nu

t:i

vn^nttni
cu
_

.Ve, B l l _ V O l l s .

l I V

PP=f

Ki-lhf- (Jit -lio

_ S ' l l _ t'S _ ijlfi

l.iiM_laiill
t

J)t#-

L es_|inl

si'i)_cs-tjiii_

-J

_ mi

fi*

flan

*JJ

_ fi( _

_f_ii i

7?

c'f'/i _

Si

Bu

BII_VOIIS.

ve,

vun-U

vi-

. a

I insjLuiil,

rli-iio

i litt

I_

4j

4
_
_

mn

vons,_

Clianloiis,
i HiiiiJJiiaaiiss,.
GiaiiLous, I>u
hn _ V
v ((i u s , r:luui(oi)>.
r-liUJlmi> c
( Ilm
5

gu_dinm

gu^diam

gn_dtnt

qo^. diurno<

b u _ V o i i s , b i i _ v i i M s , c l i u u t o i i > i.'imiijniis,
gu- dutm
jo-duna
<ti _ dium <u _ diurno
9

dui

-mu

cJnUotis,
l i a i o n s . lu

B
ti-vns.
Bti_vnns
-dm

III_VHIIK*
gri-dia
_

_ Mf

godiam

<u.

ItiLvoas, h u _
_

_ mo

go-diam

<"

TCW;

^v(tus
_ n i j i s , (:!mi]luuij
d > w L u u , tcliiiiiiuijss
l i i i i U u i j s r(-lian
liaii _
9

-diam

yti-dttittt

<f(-dittm

ju

tmi
Luu, bu
I/I/ _

_
_

Clian
_ (o

luiis, cliati

f/ _

0- y.

.///i

(J

S i
_ . v n a S j l)U_vuiirt, L u _ V u u >
_diaut

(fo^diitm

bu

go^diuiti-ya

"i\

dimii

_ V O U S

_ dium

bu _
fo

f/udui-

din-

v o n s . Cliaii
ni"

( m i s , citan

yo.

-din -

_ M u s , , ili!
. mu

lili _

it/i.'

no _

An
j.

_ ii/

- Ir

luis-tiint-.

(t> din

ditn-Ztiu

bu

-inu.

JJU_VOIS

IJ

vuiis

/i.'

I ll*_lilUl.

vciit' t!i_ c i _

i ruin _

o n s , , ili! _

Qui f'lliiii
(i

co _

lf
-pm

con mtitn ni'tnpt'H.

La

r i J n r esl

//

KIIH

g;it_Jlieul.
d'itu

vrl.

un

;i_ei

Ir., L e

dun^zaii-du

Ell
VI

nililf
-drif-no

ti

il

_ l^aul,

veis
rii-jmt

(JII_I)I

_ r

xi-ijnundo

An

iVmt vrt

|mi_fiiis
li- Dii-ti-

//

l;i

r-iitti-L

' -

'y

Ve

_itr(

/ > -

mJ^-?!;'''i-

A i T i _ >i

_niin

''

AtI_

Vr

il'

ta

_ drr-iuo

di;

?T1

vL

_ dre.-mtt

la eliuiisou.

X_

la v i _

se

_ #/

su^i/nun

.zedtdCiel

_ n* fi'f Ce/

ClianJmis,

t k u i l u i w ciaii.
- mu

<j'f; _ di-

_uu>.,
u>-, clia.nl
cuan m
lilis,
us,

d;ui_s(ins,
u a n _ s ( i i i s , cli.iit.loii>,
riMiuiju:-,

_ tlian

<j\>-dm_ino(ju_dui

tftiiliun

_J/I<V

4?,f'

Uianluus^liauJonn.,
u i a u m i i ^ uaULloiin., <jltaiilulis
<jUaiilulis
-mu

</udium

iif

mu

f/u -

t o n n , Clnu
-

i/u-dtu

yo

mu (Su _diu

(mis,
,dtit-

loiii.
diu

rilan

chan
_

_ mu

t o t i s , ah!
_mu

(futiimn

(it-dutm

u/t

(udinm

qu -dium

f|IUII_

<n _

r ir r

1 n s , ali!
_//-

yudium

Chiiufoii^^-liiiiJuii^ f*tuiutuiis

(ja.

yudinnt

tjt>_

<iA

iliaii _
fjtu

'fu -dium

(fvdin

ira

gu _ dium

Ion*;, eliaiilon*.
-dium

ffodiu-

Cu

din

II)IIS.,CJMIJ[(JI*

-dium

l'f;

riiii_s)iis c]iaii _ tuijK <;1>iT) _

qudiam

dan
<ian_sous.,cliau
. s o n o c h a n -ms^eh
-lonchan

ss

_ loii>,cuiiil(fils, |an_sfms - c l i a i i J u u * ,

_ l n u s , Clian

gudiam

cliauliins, cian.

Cliaii-oii^

Jp

fa rftr=^

P i n

. dium

*!"*<:

(Su - diu^^

la fhaiihun.

iail
HH _

Tfir

su i'ait

xti-ynun

(Su -

din _

la (liail-sun

-hiti

CIIIII_

(jo

ta
lii iliail_son
_ mu

Ciiail_
(ti

lempo, i"
*

/-i
,
r....
.i... '
_ ItJII-.j Cll<lII_l<lUV llUU-JllllM, <lltl_K011.S.

dtum

jo-diunt

<ji>

t ,i _

. dtatu

_ Imi:-, C'liai(ta^ iljiui_ (ni .s,

i)an_KINIS.

_ dium

iu -

tjti-iliuui

(fu - dium

Al-loU*!

(|HnU n U ) _ V

lr\

A llilllr-

Al_lnns!

ilium.

nu un>iii_vi

S'iii-i'iI

-ti

(f!

t>'n/lfri>~f - ti

A imii>
(n

p iJ
Le

mor

*"

_Uui>
un. _

IciiJL^

- S I T !

_ litar

C/unti'

'

mu

t)U-_W'

tu _

f't

Ifini' Ti (iur
-ji

vi

- ^ti

JI'

VI

lt, Le

te,

Srtir-dfin

ei'

Unn u fuur
_,J

L'a_inotir,

si

Scur-dun-

r-noc

Fntf-giit

so

j*u_n* s _
J

uf^fitu

</r

i:l j u n e ,

ali!

ni

mitin

< di

uft

gu-dium

iti

P i ' r
Cl:il<!Jl>
fo-dium

p FiP-,
nuil
imlli'

juur,
i-f di

I
A .

i
H.-.3356.

t<i

l'i"!
Ir

la lI lriirrjjlr' * _ s e ,
_ mu df-fli

nuil

!>f
gluif-fun

mu df-gfimi-iii

M.'.,Clinj]_l<i[in

Va

curir

IVL

Clia>_MHlr

n'

/C

Fu;j_giit

doqli

-du

NO

l;i Irislt-- _ ^* -,

Clia>._s()ii^

Li' Iciutlr. lfi-S ( I I L H I ' * .

Hit
H_

dt'_sii>.

ti

!t
-

il'^

IT-i|I>

ni'i pt-lti

La^mitiir,

i<i-

tmi

leggiri'u.

fe
jfas_M-

ICUIJIS

C/fuv_tu

pju

IV

_ sirs!

zu d'.i_

Iciujjii

le* |'lai_

duit

* -

|ff

[f^Jjlil!

Itum.

rfjtero.

ttii-tu

tu

Chaii(i-.

fin _ \un^
God-imn

i
5

Im .
Cu

3
1*

pp

*ir

stitrv:

v
j-liau.(mis,

_ ion-..

eliuu _Ioih>,

'/<> _ dam

uuil

(jo -duttil

el

jota;

tnttrr

_ diitin

pp

(jiidium

/iitlium

1 IcilIjKI

nuil

_ dium

uuil

(jo.dium

juur,luvuijs

utir, c

iuvttki.

srmprtt.

di

~duim

tinvons,

Godiunt

euiitulule

i-l j o i i r ; i b a n _ (ruis, clum _ tuns,

itolle e

godium

uuil

/i

tliam

Cu. _

ge

di

vuus

gadiam

gu _

nuil,

Ii;

jt'i"".

f il

La

nuil,

Mo

La

/tot- le e il

r ir r

Jt

la

Jjll _

hul-lf

p-r

g<> _. /fi. -

hn

_ IIKl

dium

Go

Jnur,

bllVulls,

chai)

din _

vuu^j, bu _

el j o u r , Bu

utilice

_ di<un

tfit _

assiti

i
_ Vi)lis

cbiiii-

(fu _ dium

(U'firft).

_li>us

Go

<.-IKHI_(H6,

m_

biivuliR buvfins

_V(H1S, blfVUliS

C L a u _ tuna,

di

-0-

iliau

ali _

gu

tnis, lian
din _

(i'iiis,

Clis_s7)s^_Ia

Iris.

Fntf - gin .-.mxt .df-

fe
Jour,
di

le-

jour.
di

B u .
aft.

vons,
si

fe

bu _
_gu.

_vniis .

CIJ;IS_S(HIS

_ f/ _

y,_ yiti

_ fj
/7\

fe

7"

la

nut di

~ les _

tit',clmii_tuns

</li un _ i

/I

nuil

tt

jour

eluui _

J ( cu - s

tju

-*

_ s e , lili _vmi%

nuil

t i june,

bu . _

rf1

nuil-,
lint

jtiiir.

le
C 1/

ffl
^
w

f/l

f-m-

"~
nuil,

uvt-te

f<_

bu

?./f

HWf_ il C

jour,

l7 ( 1

II' -

;iM
uli

' ese':
# -*-m
mil

'hrin
(/'/ -

(/

vnn-

Ni

_ da

i^f(ulis,

lili'

il

la

l r i s _ ICH _

r
-11-

st ,CJin]_[uii*
,

dan - do gli ttfrf'uu - nt gu-dium


f7~~

smi?.

la

_ (/(//i -do

lri>_h'!i _
(ffi ttflfun

I-

Ir

miit

i.-l ,jotir

na/ti-

'

di

Cli<iifJ.tjij> r'}iiiLJtJij'~ r-]i;ititiii]T- i hau_Luji>!


9

Gn_iluun
ff

J3u_voii>
(fo-diuin

nuif

el

nutlu

,juur,
c di

gn^diuin

jn_dttun

go^dituu.

-drrisn

1HI_V(IU-, J J U _ v m i Gu ^dvtm

<j<i-dt<un

l(U_V(iii>,lni _ v u i i > !
ffo.dtitm

;{> -

dium.

(.li.i-.

- f/i'

.rres.

.son>

l.h.i-

hn
fJH

ir1

l.i

1)11

'/

La

vmir

11

julliv

,-il

win

1r ,,
'

'P

Ta7^_ I
_

f~

nuil,

r/m

f ,

nnr,
di

t* il

f-

vunn

5^

g p =

tuus, chau _ l o n s , chan _ t o i i s ,

<u _ ditut

353
_fi's