Sei sulla pagina 1di 3

I.Ascoltate e scrivete le lettere che mancano. Di quali parole si tratta?

(Slušajte i napišite slova koja nedostaju. O kojim se riječima radi?)

1.B_ _ N _ _ _ R _ _ 2._ _ P _ _ _ _ _ N O 3._ O Z _ _ _ E _ _ _

4._ _ L O _ _ _ O 5._ O_ _ O L _

Traccia 04.mp3

II.FARE LO SPELLING –quaderno degli esercizi, pag.4, e.2

Ascoltate la registrazione e scrivete i nomi e i cognomi che sentite.

(Poslušajte -audio 51 i napišite imena i prezimena koja čujete– radna bilježnica, str.4, zad.2)

1.________________________________

2.________________________________

3.________________________________

4.________________________________

* ovaj zadatak rješavaju učenici koji imaju udžbenik, odnosno cd, a ostali će ga riješiti naknadno

II.PIACERE!

-Osservate le due situazioni rappresentate nelle fotografie – libro, pag.14

Cosa notate?

(Promotrite dvije različite situacije na fotografijama - udžbenik, str.14. Što primjećujete?)

foto di sinistra – incontro informale tra giovani (lijeva fotografija-neformalan susret mladih)

foto di destra – incontro formale tra adulti (desna fotografija – formalan susret odraslih)

-Leggete più volte i dialoghi.

(Pročitajte nekoliko puta dijaloge.)

-Osservate di nuovo i dialoghi e trovate i differenti modi di:

(Ponovno promotrite dijaloge i pronađite različite načine na koje se osobe predstavljaju i pitaju ime)
PRESENTARSI: _____________________

(predstaviti se) _____________________

CHIEDERE IL NOME: informale formale

(pitati ime) ___________________ _______________________

___________________ _______________________

piacere, molto lieta – drago mi je

altrettanto – također

I PRONOMI SOGGETTO (osobne zamjenice)

singolare plurale

1.io (ja) 1.noi (mi)

2.tu (ti) 2.voi (vi)

3.lui/lei/Lei (on/ona/Vi) 3.loro (oni)

verbo ESSERE (glagol biti)

singolare plurale

1.(io) sono 1.(noi) siamo

2.(tu) sei 2.(voi) siete

3.(lui/lei/Lei) è 3.(loro) sono

verbo CHIAMARSI (glagol zvati se)

singolare plurale

1.mi chiamo 1.ci chiamiamo

2.ti chiami 2.vi chiamate

3.si chiama 3.si chiamano


-Ricreate una situazione simile a quella degli esempi suggeriti dalle fotografie.

(Osmislite situaciju- formalnu i neformalnu sličnu primjerima s fotografija i napišite dva dijaloga u
kojima se upoznaju dvije ili više osoba.)

-quaderno degli esercizi, pag.5, e.4.,5.

(radna bilježnica, str.5, 4.zadatak – zaokružite pravilnu zamjenicu)

5.zadatak – upišite tekst u odgovarajuću sliku)

Potrebbero piacerti anche