Sei sulla pagina 1di 1

Verrà quel dì di lune

al mercà a comprar la fune Verrà quel dì di vènere


lune la fune al mercà a comprar la
e fine non avrà cénere
e la Rosina bella sul mercà lune la fune
e la Rosina bella sul mercà marte le scarpe
mèrcole le nèspole
Verrà quel dì di marte giòve le òve
al mercà a comprar le vènere la cénere
scarpe e fine non avrà
lune la fune e la Rosina bella sul mercà
marte le scarpe e la Rosina bella sul mercà
e fine non avrà
e la Rosina bella sul mercà Verrà quel dì di sabato
e la Rosina bella sul mercà al mercà a comprare l'abito
lune la fune
Verrà quel dì di mercole marti le scarpe
al mercà a comprar le mèrcole le nèspole
nespole giòve le òve
lune la fune vènere la cénere
marte le scarpe sabato l'abito
mercole le nespole e fine non avrà
e fine non avrà e la Rosina bella sul mercà
e la Rosina bella sul mercà e la Rosina bella sul mercà
e la Rosina bella sul mercà
Verrà quel dì di festa
Verrà quel dì di giove al mercà a comprar la vèsta
al mercà a comprar le ove lune la fune
lune la fune marti le scarpe
marte le scarpe mèrcole le nèspole
mèrcole le nespole giòve le òve
giove le ove vènere la cénere
e fine non avrà sabato l'abito
e la Rosina bella sul mercà festa la vèsta
e la Rosina bella sul mercà e fine non avrà
e la Rosina bella sul mercà
e la Rosina bella sul mercà