Sei sulla pagina 1di 7

88

10. Ave verum


Grave J = 52 rit A a tempo
my
CONTRALTO 111/MIIIMPMMIP711=- JIMI11-21MINIIN. IMI rallr
SOLO* 11W-INIMMILAINr i INNII 11W-11111111i/lW _AM.=
NI
A-ye ye - rum cor- pus na - turn
/ ,:. Solo ad lib* IV
MI illMit
SOPRANO AM:IIIM:
MIMINIONN. IIINAMINIMMIN IIIIMMIZ!IMINIMPOIllirAIMIIII
IMI211iIIIMilMINIMIN1111 1 1110111M
MI
--,,_------/
A-ye ye - rum cor-pus na - tum
,
r'N
ALTO 0 a - .. .. ..

(71
.. .. ..
TENOR

BASS
9:104 .. e:1
.. .. ..

Grave J . 52 rit a tempo


Now MI sm.
NWANIWMINM111111111
W111 .111
IIEM111111=M11111111M MINIMIIIIIM11111111
1111 IM11111/
1111111111=.11111C I 11
11111P.M=M1 91111=" , 111111111W11111111 9 0111111111

ra1M111=WW-1111111M.MIr Mal 11111111111111/211111MAM" 6d mm
Iwr..v a.asr- .m.a 11111,911111.1W .11

1
111.0%1111111111;
1111111111
11111111W .MP.91111=11 1111
111111111111 11111111111.. 11111
111111
,11111.1111111
=111111111- AIMP.
11111111

PIANO

de Ma- ri - a Vir-gi - ne. Ve-re pas - sum,

de Ma-ri - a Vir-gi - ne, Ve-re pas - sum,


ALTO Solo ad lib* IV

Ve-re pas - sum,


,.-----*"

. MI
AMEnIr l=" AM..
I. MIIIW.... 1111.,W JrIIMMILINI
,a "MlIFMr

J:
*It is preferable for the upper part between letters A and B to be sung by the contralto soloist. If the soloist does not have the requisite
range, the part may be taken by a soprano solo. The lower part in this section may be taken by an alto solo or chorus altos. Alternatively,
the passage may be sung entirely by chorus sopranos and altos.

18861
89

MEN ..
IIIIIIIMINIIP7111
111111111 IM1111111111111111111
111111=11111ILDMINOMMIIIIMI
WAM11111111rall=11W
MrIMIr al111111
11NrAINENIMINIPMIIIIIII i i IIW
fAIMAIIIIMMENNIIIMILAINNO# .r
NIMINMINNINI111W-711111111116 1W W L-1 1111

im-mo -la - turn in_ cru-ce pro_ ho - rni ne,

i num=
MV 11F ENIMNINNIIMUNIE I= 0-11111ill
II-alINNWININENNW. 711MWMIr- 11-11111!1CMINIIIMMI PM1111111111111111111111111111U IMMO!
a I A.I'
Li1111:11111111 11Mi WrillENICAINI1.1 111111IAMEMIIII M WA M'
S.111, MOM
111111111YAIMIIIMIN
" -" I1111. 6 i Ir 6 ir

im-rno -la - tum in_ cru-ce pro_ ho - rni ne.

MMIIMIIII IIIIIMIIMINNNINNIMM I
-717111111,1111 wilro.mm. amommour

1111111 11111i . =/ =111UME VAINUMW
NIK111111111 a111116/1111r JMINIMINIL;

im-rno-la - turn in_ cru-ce pro_ ho - mi ne.

aMI
NIN,INFEIJIIIIIMI
111111111111111111111111111111
MN= a Mni Mai

END IIMMINIIIII .MI1' 1.=
WAIM:11'1111111111, Mr.i -
- .1
11F7111111M1111111111111=11111r =0.. "1:, U111,INIMIIIMIONN
I ram W
-1
111.11111111# IINIL'1111111- 411 IAI .W-1=1111111111--111Ir 111111r1=00.11# 1_,./ -..
- 1=^. 1111111 IIIIIIINAMNIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111 1111
.111
111116/111.11111r AIMIM
W AtIa. 411111-.11111r Mr MIL; MI= ill1101- 111114111111111MINIIIM 1111" .11111111 11111111IMMINIIIIII.
.
INN INIIN

=1 1, C. IMINIMIIMININIMININININICMINNEWMJ IVA/BION IV///


Da /01701/~1 .7111111MIllUf MI MINIMMICIIIMMINIIIIIIIIMIIIMII U .1=11.
INI41111,

13 lap
TUTTI SOPRANO wip

Cu - jus la - tus per - fo-ra - turn flu - xit a-qua et '

TUTTI ALTO Iv IV inp


.
r.
A '

II
NirallIIIr 11111101111111- ALIIIINIMIIIIIIIr
MIMEO
1101.111Or

Cu - jus la - tus per - fo-ra - tum flu - xit a-qua et

qv IV inp _
a TENOR
,.. ......... ........-
IIIIMIMIIIIIIIIII=M FM.....
. 1111.11111011111111MAIIIIW .INAIMMIIIIMININI
Ar
'a .
.


a.I.
.MIllIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111
IMINIIIIIIIIIIMIII 11111 1111111111111
,

Cu - jus la - tus per - fo-ra - tum flu - xit a-qua et

BASS inp Inf np


411 . II IP
I a,

Cu - jus la - tus per - fo - ra - turn flu - xit a-qua et

B
P =NM Mil 1111 MIMI ill
iiiii.. i i NOV' MMEir IIIIIIIIIIIIII1Nr , .-
71 11111111/7111111P.INIMERINIMWIC NM
rAAlf -MIIMIIIM M--
.111111111r1M11
111/ 1111111111111 /X MOINIIIII# MNAIIIIIr .11111111111,1111 111111, 11111111-1111M111101r IM1-1M" .1111111111111
WAMIIIIMIIIIIMMININIP.
IllhA11111111111116.1
M" . =r-
11/.911111111~71MIC 01111.111111 M
11-.11111111 M.A 111107111111LAMM^ =
.._,,/ \.:
...1.....
I'_
. . ..._____
-## ,......___,,,
\':-ar
---... ------' \ .. P. ----

inp ilf Tv
4 '
43

18861
90

san - gui-ne. Es - to no - bis prae - gus-ta - turn mor - tis in_ ex -


lap wf
10111111MINININ IIINE

MINIIIIII.CM1111 11/..MIIIMM MOM ta ..11:1111111M MN" J111111 11131111 1111..11r 111=111111I


a112111MIW MINIM JOINIMMMIP.111111M
r. M

IN.M1111111 1641111/..M.Bil

san - gui-ne. Es - to no - bis prae - gus-ta - turn mor - tis in_ ex -

san - gui-ne. Es - to no - bis prae - gus-ta - turn mor - tis in_ ex -


lap
.610moms/sr 1111111111W JMNI1111r .101171411 =7111111MI iIIINIMr INV JIINI
111111 MM ..MMIGNINNININIIINIIIM"
mmommo
r_
mmmo mossommm mismm mommomo mom.
mmommolosimmis ANN

san - gui-ne. Es - to no - bis prae - gus - ta - turn mor - tis in ex -

NINININf MIN1111111/911/.
NM NM- NMI 011
IMINEM. MIMNIIPBEr
KatVIANIIM .11IMININ" MNI11111-. 11NW IINIf JIMMIE,/ -iM. 1111.111111111r will .'N111111111- 41111, 1111111111r
'W
a111111111111.1111W ill11111111i1111111 ..101111111 11Mr _11111" NIIIM.M11111111,

mf

21
- MMI.=111 11111111111 I .1.-onomussrmommr
Ammorfoor 1011 '.=6: ;11111,111111111111IN issom:ss
VA1111.11 "
Mir
owsmor
mom.
NMMIMMZ. NM
MIMIC

-a rni - ne. A - ye ye - rum

1
"MEME3 IIIII!W .,' I /"IIIM -
AM11:1111111111K.111111 MEW IIIINIIIIIIMW I
I mM111111MVIIIr J11111111" .1: 11111I. AM1111 ' I MIMI
NW

-a mi - ne.
A
'Amommmr,mr momom r:! AMPVIII IINlNIIIIINNIMI ishooss:
mirtommr:m mom m..mmwmos.- imoom:r
r I: 2M1 IMINIIIMMVM 1111Mr immus

-a mi - ne.


/3119/111111n1116MIIMIM.ilasi:

-a mi - ne.

.
msnommm r moss irsournmum moms'
imosompmraimmomo momor
WANIMININIEfM lormL; mer. mammmossmo.
mr.mmom imommormmusamr mrsmomm
lommo.mm,m/ mumms.
IMM,MMT, m smisor4

1./=111I.11191111 11111MMINIMP.! .1==111 =1ENNIMNIMIVIII:TC 1111111111r1WIN". 1110.1IN


IMINIM.MINIIIIIiiiMMINIMOWINYM7ntralINNIMIN:i MMIMMLYINLANIII
111112MIIMI
GINPM:-.11N11 MIIMMI
W71
. 11111. Immoorms,w

18861
91
25

corpus na - tum de Ma-ri - a Vir-gi - ne. A-ye ye - rum.

ye ye rum. A-ye ye - rum. A-ye ye - rum.

A-ye ye - rum. A-ve ye - rum.

. 1
WWWW:aMIIM 11 111WWINW EM=1111M1 MMM=MMIEM
MEW .
L.MENNIEWINIMIL.IM.MAMINIMI WNW=WW.. =If .M1/0. 11Y =. 111111MINIM
MNIMMNIWIMMWIMME WW11111=1=11 11E WWW1M. =WI
111171IMIWIIIW

29
W:EMICEINIMIEMIIMNINIE MINN. NIEM
IMMIIMINIIMINIMI Mnil= NENN
AIMINWPWINW/WW=111W11=111W MINimINEWINWIIMIWY NNE=WIWINEMIIIIMMINMIIIWME
ra.IMMAINWWW-WINIMAM JIMMIMIll
VMMIWMIEMIllmrwmw ErMIIIIIMNIEwINLWIWM11
ML.111 10.1

II CIIIMININII.MININI 111111W WIWIWIIIMMINIWIM
IMIIIIIIM AIWWWW JIMMIEV=1111Yr. .
MNIM INimmEmmwor =r, IM1
SIM

Ve-re pas - sum, .


nn-mo-la - turn in_ cru-ce pro ho - mi -
t . ,
"Ar:Whtl:
WWW111/:7=111WWIIMMNI 1111M
mwm=INIMINIMMIEMMINIMIYINIMMIWD
Lnowsmskimoorm WWW1M111...-=.1. IIMM.1111mmewELIW
111111MMIIIMINIMMIINIIIEMIND.MWM
WAIIIIIMIIMWEMINENE N.M1WIMIM WEILMWW ..111WWW MI=

-0-
rMIMNINIMW=ININEM MW111
Mr..MMEIMWMIWIIIMMILMINWINW
11./M. JIMIP.M111.0= WININM. iIMMINIIP.
....
.....--.
Ve-re pas- sum, im-mo-la - tum in_ cru-ce pro..
-....1
ho - mi -

mip
.10

-------- . , c
--____--
inp
e?

. 1
W.M.VINUMMEMIMINEMIMMI NLMNIMIIM MEEE Mini ME MO
11WWWWCINWWW. MN WIIIMIIIMMIIMEIMMINIMMI
11 CauYilW-IMINLW - .1116.1 MEW ..MINININFMNINWINMINWIIIIL 4= 1.711111EWM11 LMINEMIHNI1WM111= Mir =V
111 =1WEEMEIr WIIIWIMIDWNWEIMEWWEINIIM
MIEM=111=MMMIIMINN WEIMIIIIMWMWM-11M11.= JINW-1111
.-WW- 1110..WM VW= INIF WWWW lINI
0
V
=NEML.M.Nrr MIMI WM11111111M=W - .MWW. Wr = =I MINEMEMOWLWEINI=WIM.
.-

18861
92

33
Ia
AMOY Mr27.11M: MINIMINIC

r.sAillINIM 111111y1M1111 r MIPII:M PW =/10Mir JIMMIE .111111711=1Mmmimml
.rIM IM .. mia..
- -- L.mimom
p
- ne. Cu - jus la - tus per - fo-ra - turn
e ,
-..couram., lii ' mf
AU1111111.11WIIMIL, ill1111MIMF

mil
INIMIIMINIIIIIIII 1111
r.mllitIMIlibM11//111 =11r MINI 111117111111110
W.IIImimuing IIM
.1 91: LIM
r MI,
.....1...,m1
_gwaNIIIMINF JIMIIMINIOrJCINIIIIIII
k
- ne. Cu - jus la - tus per - fo-ra - turn
mp inf

- rum. Cu jus la
- - tus per - fo ra- - turn

11 11Z:7111INVIIMIIIIIMIN
lap IV
X11:114111.:MIW, IM111=11. Mr JEir .M111711MErmummE111.71111111=11
.111111111411r:MONVINI r IN p111 // 1111111Mr.111111MIllr
II 1111 11/.

- rum. Cu - jus la - tus per - - ra - turn

1, /, .111W9111=
AIIIIMMIIr , M1114
asiermemmmomm. "ssimmuor *slam=
.mszom- airimmorvw oramos-i

37
Inp _
. ___
A=1:71 ,M.7:11=11 411mi lM...... . .... 141:=11111=11 9mr /1101M/Ir
...... ...
/ILI
r.1.1=111111ii. JIIISAIIIM IIIIM .MININg .17111
p
..... IP
flu - xit a-qua et san - gui-ne. Es - to no - bis prae - gus-ta - tum
e , P lap
Agiewir.... ......
r..1.111iiMil /111=11111M
l11.11M./.1111MINIIP911
WAIIM111111 111111..i INII.M11111111r.1211rnmommimlIAP.S1111
1111111 ,.
m.....r..dmomim i,..Ilm.i Imirw.d.mur
m

flu - xit a-qua et san - gui-ne. Es - to no - bis prae - gus-ta - turn


Inp _
_Atm , nip inf
.........i...
NI,1111=1 I /I/11 A
.......
111111111111 . ... . =1111111111
NI 'IMI111=1111M11 Im

flu - xit a-qua et san - gui-ne. Es - to no - bis prae - gus-ta - turn
nip IV mp
112:MIIIIIMINW 21111=1 11r- Mar Mir JOIr of
imintrammi almmimme LW immsor mew mon, MrX111 111W WINIMIImp.mmii
Ainahoimirmili - alliwimommir =ir .2mow-
, im =I= IAN 1111!. MIII1IIII

flu - xit a-qua et san - gui-ne. Es - to no - bis prae- gus - ta - turn

I . imil
WAINIIII I IIraIMMIP.M11
awms
MINUMMEI
MIN
11M1111=11111O11111 =MOM /11M1/1 1111111=111M
-111111111111=11 =1111111=IIIIIMIIII
4 =r M-- 1=11111/W AIIM116.1111.1=11111
91=INIVMM/11/9111" 111=11111Nr 1111111/W.111111WIN/r11111111
11 /...1=01111111111111W -11=11111B."1 1110( AM- =1111=11/91=11111.9/1MIIMP,11111
M-41=11111114 . MN-11M-11 11,71111.M111-
MINEM-AM111111.1111=1//W MI= war
,..smili=1111=
JIIIIIM1110.91MIIMPW .MINIPMNIMM-11MIN/1

18861
93

inf El

AI Li.
I MEW .111=111r.1111/ .MIIIIIr .1:1=11,710 21111/7/
raL111;1111111 11.1111 .~- MinAM IVIMI WA111111111
MMIILAINII/Y111/.
I IP
...
111.-71111111

g, 4E4
mor - tis in_ ex - a - mi - ne. Je-su dul-cis!
mp _ inp
l . . .
re NE=
Assaiimenn 11 111111111PMIIIMII-"7/1111111=111111110 illINI=W
rAIMIllialki rimpNor . iimior Amor- mmiseirso
116.1d111111 6" i1C....

wwor VW
wir...
Er -MU Mr 111111
..."
lir 47.
mor - tis in_ ex - a - mi - ne. Je-su dul-cis!
I
mp inf
. 1
acalstr. Allmn'mr as wr /MIN" JMI/
AMINIIE3M11116111111. JIM.191111.

.......u... .1.11.... H111111111MIN ill

mor - tis in_ ex - a - mi - ne.


Iv _ m

mor - tis in ex - a

46

Je-su pi - e, Fi - ii Ma - ri - ae.

Je-su pi - e, Fi - Ii Ma - ri - ae.

WIMMIM.111r 1=M11111
71111Mr J111. -'=" 111,- /11M-11111 ,1114111W. IN= L1111111111 .M.IIM111111r JIM=
WA111111111111 16Wall6"" /1111111/.
-11111i. 11111114 4=111114 -=11111111 =1/91M111' /11111111M
11111i11111111 11111M.IIINIM/111V9111 LI .11110: Mr"
MINI

Ma MIME; ,., ,,,,,Nimal, IlligNIOL/EmmE11 JUI=L L, W/=111111


z 11111IMININ trINIIM L; ilL 11116.1111.1
"
11
NOM
111:41111WIL1110MW WANE
6' MIN -
/

18861
0