Sei sulla pagina 1di 42

1.

CHA TOM VA BAO T CA


+ Nguyen lieu:
Bao t ca loai kho: 50g
Tom xay (gia) nhuyen: 300g
Long trang trng ga: 2 trng
Bot ngot, muoi, dau me, tieu, bot nang
+ Cach lam:
1. Dung dau an chien chn bao t ca, sau o
dung muoi ra sach lai.
2. Tom xay, cho muoi, bot ngot, dau me, tieu
vao tron eu.
3. Bao t ca cat hnh hat lu, cho vao cung vi
tom xay, roi vo vien hap 15 phut.
4. Cho bot nang, long trang trng vao noi, cho
them mot t nc vao, nau tren la va cho
sen set lai, roi ri len mat tom va bao t
ca.
2. SO CHIEN
+ Nguyen lieu:
So huyet (hoac hau) loai ln, a tach vo:
500g
Dau hau: 250g
Nc dung ga (hoac nc xot tht ga): 50ml
Ru hoa ieu: 50ml
http://www.ebook.edu.vn

Muoi, ng va gng
Tinh bot ga: 5g
+ Cach lam:
1. Trc tien, em so ra sach bang nc am,
sau o e qua mot ben cho rao nc.
2. Bac noi len bep, cho mot t dau vao, roi cho
gng vao phi thm. Ke o cho mot t ru
vao, cho nc dung ga (hoac nc xot tht
ga), tinh bot ga vao roi nem gia v. Sau o
cho so vao, nau tren la nho en khi chn,
roi bo nc i.
3. Bac noi khac len, cho mot t dau vao roi cho
so vao chien la c.
3. MC ONG XAO OT CAI XANH
+ Nguyen lieu:
ot cai xanh (ngong cai): 500g
Mc ong: 250g
Gng bam: 2 muong
Ru trang: 2 muong
Nc tng loai thng hang: 1 muong
Muoi, bot ngot, ng va bot nang
+ Cach lam:
1. ot cai xanh cat khuc khoang 5cm va ra
sach. Cat nhng ng cheo tren nhng
6

mieng mc e tao thanh nhng bong hoa.


Sau o cho mc vao mot cai to, cho muoi,
bot ngot, ng, nc tng va bot nang
vao roi tron eu, p 5 phut.
2. Bac noi len bep, cho mot t dau an vao, ke
o cho gng vao phi thm, roi cho mc vao
xao cho en khi nhng mieng mc cong lai.
Cho ot cai xanh vao, them mot t ru vao
roi xao en khi chn.
+ Trnh bay: e thc an ra a va trang tr len
mon an hai con bm c ta bang cu ca rot.
4. CA CM TRANG XAO TOM KHO
+ Nguyen lieu:
Ca cm trang: 250g
Tom kho: 50g
Bong he: 50g
Nam ong co: 1 cai
Gng: 150g
Ca rot: cu
Dau me: 1 muong ca phe
Bot nang: 2 muong ca phe
Long o trng ga: 1 trng
Ru trang: 2 muong ca phe
Gng cat si, bot ngot, nc tng
ng, muoi, tieu
http://www.ebook.edu.vn

+ Cach lam:
1. Ca cm trang ra sach, e rao, roi tron eu
cung vi bot nang va long o trng ga. Sau
o cho dau vao noi e nong en 100oC roi
cho ca vao chien en khi vang gion, nhac
xuong va vt ca ra e cho rao dau.
2. Ca rot, nam ong co, gng, bong he ra
sach va cat si. Tom kho ngam nc nong
cho mem. Bac noi len bep, cho dau vao, sau
o cho tat ca nguyen lieu vao xao, them
vao mot t ru roi nem muoi, ng, bot
ngot, tieu, dau me, xao en khi tat ca va
chn th cho ca cm trang a chien vao va
nhac xuong, cho ra a.
+ Trnh bay: e rau di va cho ca cm chien
gion len tren.
5. BONG CAI XANH XAO SO IEP KHO
+ Nguyen lieu:
So iep kho: 50g
Bong cai xanh: 500g
Ru trang: 1 muong
Muoi, bot ngot, nc
+ Cach lam:

1. So iep kho ngam nc nong cho mem roi


xe vun ra. Bong cai xanh bo cuong, tach
nho va ra sach, e sang mot ben.
2. Bac noi len bep, cho mot t dau an vao, roi
cho bong cai xanh vao xao, cho vao mot t
ru trang va nem gia v va an. Bong cai
xanh xao hi chn la nhac xuong, e hi rao
nc roi muc bay ra a.
3. So iep xe nho, cho len tren bong cai xanh,
sau o e trong lo vi-ba nau 3 - 5 phut.
6. MC ONG XAO GION
+ Nguyen lieu:
Mc ong: 3 con
Gia: 100g
Nc tng: 3 muong ca phe
Tng t: 1 muong ca phe
Ru ke: 2 muong ca phe
Gng si: 1 muong
Bot ngot, ng, tieu, dau me
+ Cach lam:
1. Mc ong ra sach, cat si roi chien gion, e
sang mot ben. Cho nc tng, tng t, bot
ngot, ng, dau me, tieu vao trong to lam
nc gia v.
http://www.ebook.edu.vn

2. Sau o ri len nhng si mc a chien


gion, roi bac noi mc len bep, tron cho
tham eu vao mc en khi rao het nc gia
v th nhac noi mc xuong.
3. Bac mot noi khac len bep, cho mot t dau
vao, roi cho he tay va gng cat si vao xao
s, cho mc, gia va mot t ru vao xao cho
en khi kho het nc la c.
7. B AO NHOI SO IEP NAU GIAM BONG
+ Nguyen lieu:
Tht giam bong: 50g
So iep: 50g
B ao: 1kg
Toc tien: 50g
Ru ke: 3 muong ca phe
+ Cach lam:
1. B ao got vo, bo cuong, ra sach roi cat
thanh khoanh tron, khoet bo ruot chnh
gia e nhet so iep vao.
2. Tht giam bong cat nho roi e tren a bang,
sau o e b ao a nhet so iep len tren,
ong thi e toc tien vao xung quanh, at
da thc an vao noi, hap 1 tieng.

10

8. TRNG TOM XAO HAI SAM


+ Nguyen lieu:
Hai sam ngam mem: 500g
Trng tom: muong canh
Gng ti bam: muong ca phe
Nc tng: 3 muong ca phe
Nc xot tht ga (nc dung ga)
Bot nang: 1 muong
Tinh bot ga: 10g
Muoi, bot ngot, ng, tieu va dau me
+ Cach lam:
1. Hai sam bo ruot ben trong, ra sach va cat
khuc. Trng tom xao cung vi gng roi e
sang mot ben i dung.
2. Bac noi len bep, cho mot t dau an vao, roi
cho hai sam vao xao, cho mot t ru vao,
ke en cho nc dung ga va tinh bot ga vao,
nem gia v va nc tng, nau en khi hai
sam chn. Sau o cho trng tom vao nau 2
phut na, ong thi cho dau me, tieu va
nc bot nang vao la c.
9. NAM TRUC NAU BAO T CA
+ Nguyen lieu:
Nam truc ngam mem: 100g
http://www.ebook.edu.vn

11

Bao t ca ngam mem: 250g


Nc dung ga: 200ml
Giam bong xay (bam): 1 muong canh
ng, muoi, bot ngot
Tinh bot ga: 1 muong ca phe
+ Cach lam:
1. Nam truc cat khuc, bao t ca cat mieng.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho nam truc,
bao t ca vao xao, cho nc dung ga va tinh
bot ga vao, roi nem gia v, sau o cho giam
bong xay vao, nau 5 phut th nhac noi
xuong.
10. KHO QUA XAO THT NAC VA TOM
KHO
+ Nguyen lieu:
O liu: 1 muong ca phe
Tht nac: 50g
Tom kho: 50g
Kho qua: 400g
Ru ke: 1 muong ca phe
ng, muoi, bot ngot, tieu
Gng gia nhuyen, t kho
Nc dung: 1 ly
+ Cach lam:
12

1. Tht nac ra sach, bam nho. Tom kho ngam


nc nong. Kho qua bo cuong, bo hat, cat
mieng.
2. Bac noi len bep, cho mot t dau vao, cho toi
bam, t bot va o liu vao phi thm, sau o
cho tht nac va tom kho vao xao. Ke tiep
cho kho qua vao, them mot chut ru vao
nau trong khoang 5 phut. Cuoi cung nem
muoi, ng, bot ngot, dau me, tieu va an
la c.
11. HAI SAM NAU MOI CA MAP VA THT
CA
+ Nguyen lieu:
Tht ca gia nhuyen: 150g
Hai sam: 150g
Moi ca map: 100g
Nam ong co: 2 cai
Nc dung ga: 200ml
Dau hau: 2 muong ca phe
Ru ke: 2 muong ca phe
Muoi, ng
Tinh bot ga: 10g
+ Cach lam:

http://www.ebook.edu.vn

13

1. Nam ong co ngam nc, bo cuong.


Nhng nguyen lieu khac ra sach, cat
mieng.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, roi cho tat
ca nguyen lieu vao xao, ri len mot t
ru, nc dung ga, tinh bot ga roi nem
gia v, ay nap nau tren la nho trong
khoang 15 phut la c.
12. CA NGAN HAP GIA VA KHOAI SO
+ Nguyen lieu:
Khoai so: 200g
Ca ngan kho: 100g
Gia: 50g
Nc tng loai thng hang: 2 muong ca
phe
+ Cach lam:
1. Ca ngan kho ngam nc. Khoai so got vo,
ra sach, cat si, chien gion e sang mot
ben.
2. Gia ra sach, e tren a bang, sau o tron
ca ngan va khoai so lai roi e len pha tren
gia. Sau o e a thc an vao noi nc,
hap 15 phut roi lay ra, ri len mot t nc
tng.
14

13. HAU XAO NAM MEO


+ Nguyen lieu:
Hau loai kho: 100g
Nam Eniko: 100g
Can tay, tau hu ki, nam rm, nam meo, ma
e tat ca: 100g
Dau hau: 50g
Tinh bot ga: 7,5g
Ru ke: 2 muong ca phe
Bot nang: 1 muong ca phe
Muoi, ng, bot ngot
Nc dung: 2 ly
+ Cach lam:
1. So ngam nc nong, ra sach, e rao va i
dung. Nam Eniko cat bo re roi ra sach.
2. Bac noi len bep, cho mot t dau vao roi cho
hau vao xao, cho them mot t ru, ke o
cho nc dung, tinh bot ga, dau hau va cac
nguyen lieu khac vao, xao tren la nho en
khi chn th cho nam meo vao, xao trong
khoang 8 phut roi nem gia v va cho nc
bot nang vao la c.

+ Nguyen lieu:
Hai sam ngam mem: 400g
Mang non: 150g
Nam ong co: 150g
Tht giam bong: 100g
Tinh bot ga: 7,5g
Nc xot sam mau: 2 muong ca phe
Ru hoa ieu: 2 muong ca phe
Muoi, ng, nc tng, gng mieng
Nc dung ga: 1 ly
Bot nang: 2 muong ca phe
+ Cach lam:
1. Hai sam cat mieng. Mang cat khuc roi luoc
chn. Nam ong co bo cuong, ngam mem.
2. Giam bong cho vao nc dung ga, nau trong
30 phut roi nhac xuong, lay nc.
3. Bac noi len bep, cho mot t dau vao, roi cho
gng vao phi thm, tiep theo cho cac loai
nguyen lieu vao xao, cho them mot t ru.
Sau o cho nc dung ga nau giam bong
bc 2 va tinh bot ga vao, nem gia v, nau
tren la nho 10 - 15 phut, cho nc xot sam
mau va nc bot nang vao la c.

14. HAI SAM NAU NAM ONG CO

15. SO IEP NAU B AO

http://www.ebook.edu.vn

15

16

+ Nguyen lieu:
So iep: 12 con
B ao: 1,5kg
Dau hau va mot t tinh bot ga
+ Cach lam:
1. So iep tach vo, ra sach. B ao cat thanh
khoanh tron khoang 12 khoanh, khoet bo
ruot ben trong, nhet so iep vao, roi o
nc vao cho ngap b.
2. Sau o bac noi len bep nau khoang 20 phut
en khi b ao chn mem, nhac xuong. Ke
o vt b ao ra cho vao a, cho dau hau va
tinh bot ga vao noi nc con lai, roi ri
nc len tren mat b ao.
16. CA NGAN XAO MC TI
+ Nguyen lieu:
Ca ngan kho: 100g
Mc ong: 1 con
He tay cat khuc khoang 5cm
Nc tng: 1 muong
Gng: 3 mieng
Ru ke: 2 muong ca phe
Muoi, ng, bot ngot, hanh kho, toi
Nc xot au
http://www.ebook.edu.vn

17

+ Cach lam:
1. Ca ngan kho ngam nc nong, ra sach.
Mc ong ra sach, cat mieng, ta hoa.
2. Bac noi len bep, cho 4 muong canh dau vao,
roi cho toi, gng, hanh vao phi thm, sau o
cho mc va ca ngan vao xao eu, roi cho
mot t ru va nc tng, nc xot au
vao, nem gia v va an va xao cho en khi
chn.
17. SO NAU TOC TIEN VA CU SEN
+ Nguyen lieu:
Toc tien: 50g
So: 50g
Cu sen: 250g
Nc dung ga: 1,5 ly
Dau hau: 2 muong ca phe
Nam hng: 2 bup
Ru ke: 2 muong ca phe
Tinh bot ga: 6g
ng, gng cat mieng nho va he tay cat
khuc.
+ Cach lam:

18

1. So ngam nc, ra sach. Cu sen ra sach,


cat mieng ln va nau chn. Nam hng
ngam nc cho mem, bo cuong.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng,
hanh vao phi thm, roi cho so vao xao, ri
len mot t ru, sau o cho cu sen, nam
hng, nc dung ga va tinh bot ga vao,
nem bot ngot, ng va nau chn. Cuoi cung
cho toc tien vao nau hi chn la c.
18. LN XAO BONG HE VA TOM KHO
+ Nguyen lieu:
Bong he: 150g
Tom kho: 100g
Ln cat mieng: 200g
Dau hau: 2 muong
Gng cat si: 1 muong
Ru trang: 2 muong
Bot nang: 1 muong
ng, muoi, bot ngot, dau me, tieu, toi
+ Cach lam:
1. Bong he ra sach, cat khuc. Ln cat
mieng, ra sach. Tom kho ngam nc nong,
ra sach.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, roi cho gng
si, toi vao phi thm. Sau o cho tat ca
19
http://www.ebook.edu.vn

nguyen lieu vao xao, ri len mot t ru,


nem gia v va xao en khi chn, cho dau me,
dau hau, tieu va nc bot nang vao tron
eu, nhac xuong.
19. SO IEP KHO XAO TRNG
+ Nguyen lieu:
Trng ga: 3 cai
So iep kho xe nho: 25g
Gia au: 50g
Muoi, bot ngot, dau me
+ Cach lam:
1. ap trng ga vao to, nem gia v vao, anh
eu. So iep ngam nc, xe nho roi cho vao
hon hp trng ga.
2. Cho hon hp trng ga vao noi, sau o cho
dau me vao tron eu.
3. Cho gia vao noi trng, roi bac len bep xao
en khi chn mot na, nhac xuong, tron eu.
4. Bac mot noi khac len bep, cho dau vao, sau
o cho trng vao xao tiep cho en khi chn
eu la c.
20. THT CA NAU SAM LIEU
+ Nguyen lieu:
20

Tht ca: 1 mieng ln


Sam lieu: 200g
Nc bao ng: chai
Tinh bot ga: 10g
Nc dung ga: 200ml
Ru hoa ieu: 2 muong ca phe
Bot nang: 2 muong ca phe
Gng, muoi, bot ngot, dau me, he tay ln
+ Cach lam:
1. Tht ca ra sach, cho vao noi cung vi sam
lieu, roi e sang mot ben.
2. Bac noi khac len bep, cho dau vao, roi cho
gng va he tay vao xao thm, cho mot t
ru, nc dung ga, tinh bot ga va nc bao
ng vao roi nem gia v, nau soi, cho sam
lieu va tht ca vao nau khoang 20 phut, sau
o ri nc bot nang va dau me vao.
21. SO IEP NAU TRNG VT MUOI VA
TRNG VT BACH THAO
+ Nguyen lieu:
So iep: 2 con ln
Trng vt bach thao: 1 cai
Trng vt muoi: 1 cai
Trng ga: 3 cai
http://www.ebook.edu.vn

21

Dau me, muoi, bot ngot


+ Cach lam:
1. So iep ngam nc nong, roi cho vao noi
nau chn, vt ra xe nho, e sang mot ben.
2. Trng vt bach thao va trng vt muoi luoc
chn, cat hnh hat lu. Trng ga anh eu
cung vi gia v va dau me.
3. Bac noi len bep, cho dau vao, cho trng vao
xao en khi chn mot na, roi cho so iep,
trng vt bach thao va trng vt muoi vao
xao tren la ln en khi chn la c.
22. TOM XAY NHOI SAM LIEU
+ Nguyen lieu:
Sam lieu mem: 200g
Tom xay: 150g
Tinh bot ga: 6g
Nc dung: 100ml
Muoi, ng, dau me, tieu, bot nang
+ Cach lam:
1. Sam lieu ra sach, dung vai lau kho. Sau o
nhoi tom xay vao trong, roi at len a va
cho vao noi hap 20 phut roi lay ra, e sang
mot ben.

22

map vao, cho mot t ru, nc dung va tinh


bot ga vao, cho dau hau vao roi nem gia v,
ay nap lai nau tren la nho en khi chn
khoang 70%, cho tat ca nguyen lieu con lai
vao nau 5 phut en khi hi chn, cho dau
me, tieu bot va nc bot nang vao nau en
khi sen set la c.

2. Cho nc dung ga va tinh bot ga vao noi,


bac len bep, roi nem gia v va nau cho soi.
Sau o rac dau me, tieu va nc bot nang
vao, roi o nc sup len a sam la c.
23. MOI CA MAP XAO NAM ONG CO VA
MC
+ Nguyen lieu:
Mc muoi: 50g
Mc ti, cat ngong, gan heo, cat heo tat ca:
100g
Nam ong co, mang non tat ca: 50g
Moi ca map: 200g
Tinh bot ga: 7,5g
He tay ln cat khuc va gng mieng tat ca:
25g
Ru ke: 3 muong
Dau hau: 3 muong
Muoi, ng, dau me, tieu, bot nang, nc
dung
+ Cach lam:
1. Tat ca nguyen lieu thai mieng va ra sach,
e o.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng va
he tay vao xao thm, sau o cho moi ca
http://www.ebook.edu.vn

23

24. HAI SAM CHIEN TRNG


+ Nguyen lieu:
Hai sam ti: 250g
Ru ke: 2 muong ca phe
Dau hau: 2 muong ca phe
Tinh bot ga: 5g
Nc dung: 100ml
Trng ga: 1 cai
Bot nang: 2 muong ca phe
Muoi tieu: 1 muong ca phe
Gng va he tay tat ca: 50g
ng, muoi, t bot
+ Cach lam:
1. Hai sam ra sach, cho vao noi xao cung vi
gng, he tay, sau o cho ru, nc dung va
tinh bot ga vao, nem gia v, nau chn roi
nhac xuong.
24

2. Bot nang cho vao mot cai to, cho t bot va


trng ga vao anh eu. Bac noi len bep, cho
dau vao, e dau nong roi nhung hai sam
vao hon hp bot nang, cho vao noi dau va
chien gion. Sau khi chien xong, rac muoi
tieu len la c.
25. CA AC KHO HAP CAI BAP THAO
+ Nguyen lieu:
Ca ac kho: 150g
Cai bap thao: 250g
Chao au nanh: 100g
Tinh bot ga: 2,5g
Nc tng loai thng hang: 2 muong
Gng si va ng cat trang
+ Cach lam:
1. Ca ac kho cat mieng nhng van xep
nguyen hnh con ca. Cai bap thao tach la,
cat mieng nho.
2. e cai bap thao len a bang, e ca ac len
tren cai bap thao roi cho gng si, ng,
chao au nanh, tinh bot ga va nc tng
vao, sau o em hap 20 phut roi lay ra, ri
len mot t dau ang soi la c.

http://www.ebook.edu.vn

25

26. MC ONG XAO GNG VA HE TAY


+ Nguyen lieu:
Mc ong muoi: 300g
Gng mieng va he tay cat khuc
Nc gng: 50ml
Nc tng: 100ml
Muoi, bot ngot, ng
Ru ke: 2 muong
+ Cach lam:
1. Mc ong cat mieng, ta hoa.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng va
he tay vao xao, sau o cho mc vao xao,
rac len mot t ru va nc gng, roi nem
gia v, nc tng, xao chn la c.
27. CANH GAN MONG HEO NAU VI RAU
DEN
+ Nguyen lieu:
Gan mong heo loai lam mem san: 200g
Nc dung ga: 250ml
Rau den: 250g
Ru ke: 2 muong
Muoi, ng va gng cat mieng nho
+ Cach lam:
1. Rau den ra sach, gan mong heo cat khuc.
26

2. Cho gan mong heo, gng vao noi, roi o


nc dung ga vao, bac len bep, nau soi.
Sau o nem gia v, cho rau den vao nau
en khi chn mem la c.
28. CA CM TRANG CHIEN TRNG GA VA
KHOAI
+ Nguyen lieu:
Ca cm trang: 200g
Trng ga: 2 cai
Khoai tay chn: 150g
Muoi, bot ngot, tieu, dau me
+ Cach lam:
1. Ca cm trang ra sach, e rao nc, cho
vao noi cung vi tat ca nguyen lieu, nem
gia v, tron eu.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, sau o o hon
hp vao chien cho en khi vang gion.
29. LN NINH CHAO
+ Nguyen lieu:
1 con ln khoang 500g
Dau hau: 2 muong
Toi bam, gng bam, t bot tat ca: 2 muong
Muoi, ng, tieu
http://www.ebook.edu.vn

27

Tinh bot ga: 5g


Dau me, bot nang, nc xot sam mau
Nc dung: 100ml
Ru hoa ieu: 50ml
Chao: 1 muong
+ Cach lam:
Ln lam sach, cat mieng, cho vao noi
xao cung vi toi bam, gng bam, bot vo quyt va
chao cho thm, sau o them mot t ru, nc
dung va tinh bot ga, nem gia v, nau chn, roi
rac dau me, tieu bot, nc xot sam mau, nc
bot nang vao la c
30. CA L CHIEN M BO
+ Nguyen lieu:
Ca l: 1 con khoang 750g
M bo: 150g
Trng ga: 2 cai
Bot m: 100g
Mot t muoi, ng, bot ngot
+ Cach lam:
1. Ca l lam sach, cat lat, e cho rao nc.
2. Bot m va trng cho vao to, cho muoi,
ng, bot ngot vao roi anh eu. M bo
cho vao noi, thang lay nc, roi nhung ca l
28

vao hon hp trng, bot, sau o cho vao noi


m va chien gion.
31. CA MU HAP RAU BINA
+ Nguyen lieu:
Rau bina (cai ngot): 1kg
Ca mu: 1 con khoang 600g
Tinh bot ga: 10g
Muoi, gng si, dau me va tieu bot
+ Cach lam:
1. Rau bina ep lay nc va e sang mot ben,
i dung.
2. Ca mu lam sach, mo bung tach ra, at ca
vao a sao cho phan bung a mo up xuong
pha di. Sau o cho gng va gia v len
mnh ca, ri nc rau bina ep len va rac
tinh bot ga vao, cho vao lo hap 10 - 12 phut
cho en khi chn, cho dau me, tieu bot va
dau ang soi len la c.
32. MC NAU BAU VA KHOAI SO
+ Nguyen lieu:
Khoai so a got vo: 250g
Bau: 200g
Mc: 200g
http://www.ebook.edu.vn

29

Nc xot che: 2 muong


Hanh tay va toi bam: 2 muong
M bo: 100g
Ru: 2 muong
Bot nang: muong
Nc da va nc dung: 100ml
+ Cach lam:
1. Khoai so ra sach, cat khuc. Bau got vo, cat
mieng. Mc lam sach, cat mieng.
2. M bo thang lay nc, cho hanh tay va toi
bam vao phi thm, sau o cho mc vao, cho
bau va khoai so vao, cho vao mot t ru,
roi cho nc da va nc lanh vao, nem gia
v va nau chn, sau o cho bot nang vao la
c.
33. CA NGAN XAO AU HU CHIEN VA
NC XOT XO
+ Nguyen lieu:
Nc xot XO: 2 muong
Ca ngan: 200g
au hu chien: 200g
Hanh tay bam, toi bam, t bot tat ca: 25g
Bot ngot va muoi
+ Cach lam:
30

1. Ca ngan ra sach, chien gion trong dau


nong 100oC. au hu chien cat thanh nhng
mieng vuong nho.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, sau o cho toi
bam, hanh tay bam, t bot va nc xot XO
vao xao thm, cho ca ngan chien va au hu
chien vao, nem gia v roi nau 10 phut la
c.
34. CUA NHOI XOT CA RI
+ Nguyen lieu:
Mai cua: 2 - 3 cai
Tht cua ti: 50g
Tht heo, chon loai tht nac: 100g
Tinh bot ga: 7,5g
Hanh tay va toi bam: 2 muong
Nc xot ca ri: 2 muong
M bo: 100g
Muoi, ng, bot nang va nc dung
+ Cach lam:
1. Tht cua va tht heo xay nhuyen, tron eu,
nhoi vao mai cua.
2. M bo thang lay nc, cho toi bam va hanh
tay bam vao, phi thm, cho mot t nc xot
ca ri vao roi nem gia v, cho mot t bot nang
vao cho sen set. Sau o o len mat cua
31
http://www.ebook.edu.vn

nhoi, roi cho a cua vao noi hap 15 phut th


lay ra.
35. TOM LAN HAT ME CHIEN
+ Nguyen lieu:
Hat me: 2 muong
Tom gia nhuyen: 200g
+ Cach lam:
1. Me trang rang trc cho thm.
2. Tom gia nhuyen vo vien tron, lan hat me
xung quanh, sau o cho vao noi dau nong t
80oC - 100oC chien en khi vang gion th
vt ra, e vao giay tham cho rao dau la
c, sau o bay ra a.
36. NGHEU XAO LAP XNG, BONG HE
VA AU HA LAN
+ Nguyen lieu:
Bong he: 100g
Trai au Ha Lan: 200g
Tht p say kho va lap xng tat ca: 150g
Tht ngheu (hoac hen): 150g
Tinh bot ga: 5g
Ru ke: 2 muong
Bot gng: 1 muong
32

Muoi, ng, dau me va nc xot gng


+ Cach lam:
1. Trai au Ha Lan bo cuong, ra sach. Bong
he cat khuc nho khoang 2 - 3cm. Tht p
say kho va lap xng nau chn, cat hnh hat
lu. Tht ngheu xao cho kho nc.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng vao
phi thm, cho tat ca nguyen lieu vao xao.
Sau o cho mot t nc gng va ru vao,
cho tinh bot ga vao roi nem gia v va xao
cho en khi chn, nhac xuong, cho dau me
vao.
37. ECH NINH VI HAI SAM
+ Nguyen lieu:
Hai sam: 250g
Ech: 500g
Gng mieng va he tay cat khuc
Nc xot au: 2 muong
Ru ke: 2 muong
Tinh bot ga: 7,5g
Muoi, ng, dau me, tieu, bot nang va
nc dung
+ Cach lam:
1. Hai sam ra sach, cat mieng.
http://www.ebook.edu.vn

33

2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng


mieng vao xao cho thm, sau o cho ech
vao xao, roi tiep tuc cho hai sam vao xao,
cho vao mot t nc xot au va ru, roi cho
nc dung va tinh bot ga vao, nem gia v va
nau chn. Sau khi chn rac dau me, tieu bot
va bot nang vao la c.
38. CA LOC OM NAM ONG CO
+ Nguyen lieu:
Ca loc: 150g
Cat vien, tom vien, long heo tat ca: 200g
Me vt (hoac ga) loai kho: 50g
Nam ong co: 50g
Tinh bot ga: 7,5g
Nc dung ga: 200ml
Ru ke: 2 muong
Muoi, ng, bot ngot, dau me, tieu, gng
+ Cach lam:
Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng
vao xao thm, sau o cho ca loc, cat vien, tom
vien va long heo vao xao s. Ke en cho mot t
ru, nc dung ga va tinh bot ga vao, roi cho tat
ca nguyen lieu vao, nem gia v, nau chn. Sau khi
thc an chn, rac dau me va tieu bot len la c.
34

39. CA AC XAO CAI RO


+ Nguyen lieu:
Cai ro: 50g
Ca ac vien va ca ac cat lat: 200g
Tinh bot ga: 5g
Nc dung: 100ml
Ru nep: 2 muong
He tay va vo quyt cat si
Muoi, dau me, tieu bot, bot nang va gng
+ Cach lam:
Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng
vao xao thm, sau o cho ca vao xao, cho vao
mot t ru, roi cho tat ca nguyen lieu vao xao,
cho nc dung ga va tinh bot ga vao, nem gia v
va xao en khi chn, roi cho dau me, nc bot
nang va tieu vao la c.
40. CA AC XAO HE TAY VA GIA
+ Nguyen lieu:
La he va gia: 100g
Ca ac: 100g
Tinh bot ga: 7,5g
Ru: 2 muong ca phe
Muoi, ng, vo quyt cat si, gng cat si
http://www.ebook.edu.vn

35

+ Cach lam:
Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng
si vao xao, sau o cho ca ac vao xao mot lat
roi cho gia, he vao xao s, nem mot t ru, tinh
bot ga va gia v vao roi xao chn la c.
41. CA AC NAU NAM TRUC VA HAI SAM
+ Nguyen lieu:
Nam truc: 100g
Hai sam: 100g
Ca ac: 200g
Tinh bot ga: 7,5g
Ru ke: 2 muong ca phe
Dau hau: 2 muong ca phe
Muoi, ng, gng, he tay
Nc dung: 150ml
Bot nang: 1 muong ca phe
+ Cach lam:
1. Nam truc ra sach, cat khuc.
2. Ca ac ra sach, chien chn, cho vao a va
e sang mot ben.
3. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng si
vao phi thm, sau o cho tat ca nguyen lieu
khac vao xao, roi cho mot t ru, nc
dung va tinh bot ga vao, nem gia v, dau
36

hau vao xao en khi hi chn th cho nc


bot nang vao roi ri len tren a ca a
chien.
42. CA AC NAU NAM ONG CO VA THT
NAC
+ Nguyen lieu:
Tht nac cat si: 100g
Nam ong co cat si: 100g
Ca ac: 150g
Nc dung ga: 150ml
Tinh bot ga: 7,5g
Ru ke: 2 muong
Dau hau: 2 muong
Muoi, ng, dau me, tieu bot
Bot nang: muong
Gng cat si: 1 muong
+ Cach lam:
1. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng vao
xao thm, cho tht nac va ca ac vao xao,
sau o cho nc dung ga va tinh bot ga vao,
nem gia v, dau hau va nau chn.
2. Sau khi thc an chn, cho dau me, tieu, nc
bot nang vao cho sen set th nhac noi
xuong.
http://www.ebook.edu.vn

37

43. CHA CA NHOI T CHUONG


+ Nguyen lieu:
Nc xot tht loai cua Nhat: 50g
t chuong hoac t nhon: 8 trai
Ca ti gia nhuyen a nem gia v: 200g
Mot t gng thai nho, ng, bot ngot
+ Cach lam:
1. t chuong hoac t nhon bo cuong, cat oi,
bo hat, nhoi cha ca vao, sau o cho vao noi
dau nong 100oC, chien vang.
2. Lay noi khac, cho dau vao, sau o cho gng
vao phi thm, cho nc xot tht vao, nem
ng, bot ngot, roi nau cho tan, nhac
xuong, ti len tren t cha a chien.
44. LN CHIEN A CUOI
+ Nguyen lieu:
Ln: 1 con khoang 500g
Nc xot au hu: 3 muong
Trng ga: 1 cai
Bot nang: 2 muong
a cuoi: 250g
ng, bot ngot va mot t muoi
+ Cach lam:
38

1. Trc tien, lam nong a roi e sang mot


ben, i dung. Ln lam sach, roi cat ra
tng lat, sau o cho vao trong to co ng
hon hp trng ga, nc xot au hu, ng,
bot ngot va bot nang, p 5 phut roi cho vao
noi dau nong 100oC chien en khi vang
gion, vt ra e rao dau roi xep vao xung
quanh a.
2. Cho hon hp gia v con lai vao noi, them
mot t nc vao roi bac len bep nau cho en
khi sen set, tao thanh nc xot.
3. Lay a cuoi a lam nong ra, cho vao gia
a, roi ri nc xot len a la c.
45. LN TAM BANH M VUN
+ Nguyen lieu:
Ln: 1 con khoang 500g
Banh m vun: 150g
Trng ga: 2 cai
Bot ngot, muoi, ng
Bot nang: 4 muong
+ Cach lam:
1. Ln lam sach, cho vao to, roi cho bot ngot,
muoi, ng vao p 5 phut. Trng ga va
bot nang cho vao mot to khac, tron eu, e
o.
39
http://www.ebook.edu.vn

2. Cho nhng mieng ln vao hon hp trng


ga, roi lan len banh m vun, sau o cho vao
trong noi dau nong 100oC, chien chn roi
bay ra a.
46. LN CHIEN AU PHONG
+ Nguyen lieu:
Ln: 1 con khoang 500g
Mat ong: 2 muong
Nc p tht: 1 muong
au phong rang a nghien nat: 100g
Bot ngot, muoi
+ Cach lam:
1. Ln tach bo xng, cat thanh tng lat, cho
vao to p cung vi mat ong, bot ngot, muoi
va nc, p tht khoang 10 phut.
2. Cho vao noi dau nong 100oC chien en khi
chn, cho vao a roi rac au phong len.
47. GHE OM CHAO VA KHO QUA
+ Nguyen lieu:
Kho qua: 300g
Ghe bong: 500g
Chao: 2 muong
Ru ke: 2 muong
40

Dau hau: 2 muong


Toi bam, gng bam, t bot
ng, muoi, dau me, tieu, bot ngot va
nc dung
+ Cach lam:
1. Kho qua bo cuong, bo hat, ra sach, cat
mieng nho. Ghe ra sach, tach ra tng
mieng ln. Chao co the chon loai nguyen
hat hoac bam nat.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, roi cho gng
bam, toi bam, t bot vao phi cho thm, sau
o cho kho qua, ghe vao xao, cho them mot
t ru va nc dung, roi nem gia v, ay
nap ninh tren la nho cho en khi chn. Sau
o cho dau me, tieu bot vao xao eu, nhac
xuong an nong.

48. TOM, SO IEP CHAU UC XAO VI


NC XOT XO
+ Nguyen lieu:
Nc xot XO: 2 muong
So iep Chau Uc: 250g
Tom ln: 150g
Ru ke: 2 muong
t bot: 2 muong
http://www.ebook.edu.vn

41

Bot nang: 1 muong


Cai ro: 250g
Toi bam, gng bam, t bot, ng, muoi,
bot ngot
+ Cach lam:
1. Cai ro ra sach, cat khuc dai khoang 5cm,
roi nhet xuyen vao so iep va tom, e sang
mot ben i dung.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, sau o cho toi
bam, gng bam, t bot, nc xot XO vao
xao cho thm, roi cho so iep, tom vao xao,
cho them mot t ru, nem bot ngot, muoi,
ng roi xao en khi chn, lap tc cho bot
nang a hoa tan trong nc vao cho sen set
roi nhac xuong.

49. CA CHACH CHIEN NC TNG


+ Nguyen lieu:
Ca chach: 750g
Nc tng loai tot: 2 muong
Nc xot ca Thai Lan: 1 muong
Nc dung: 1 ly
Ru ke: 2 muong
Toi bam, gng bam, bot ngot, ng, tieu
bot
42

+ Cach lam:
1. Ca chach lam sach, bac noi len bep, cho
dau vao, cho ca vao chien gion roi e sang
mot ben.
2. Bac noi khac len bep, cho dau vao, cho
gng bam, toi bam vao phi thm, roi cho
nc xot ca, nc tng vao, nem gia v, sau
o cho ca chach a chien vao, tron eu va
rac mot t tieu bot len.
50. LN XAO T CHUONG
+ Nguyen lieu:
Ln: 1 con khoang 500g
t chuong xanh: 2 trai ln
Hanh tay: 1 cu
Chao: 1 muong
Dau hau: 2 muong
Bot nang: 2 muong
Bot bap: 2,5g
Ru ke: 2 muong
Bot ngot, ng, muoi, tieu
Dau me: 1 muong
Toi bam: 1/2 muong
3 cu hanh tm
4 mieng gng
http://www.ebook.edu.vn

43

+ Cach lam:
1. Ln lam sach, tach bo xng, cat mieng,
sau o cho bot bap vao p 10 phut. t
chuong xanh va hanh tay ra sach, bo
cuong, cat hnh tam giac.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho ln vao
chien tren la ln cho en khi chn, roi nhac
xuong. Sau o bac noi khac len, cho dau
vao, cho toi bam, gng mieng, chao vao
xao, ke o cho t chuong xanh, hanh tay, va
ln a chien trc o vao, them mot t
ru va nem gia v, xao khoang 3 phut, roi
cho bot nang vao cho sen set lai va nhac
xuong.
51. MC XAO HOA HUE TAY
+ Nguyen lieu:
Nam kho: 25g
Hanh la: 3 cu
Hoa hue tay (Bach hp) ti: 150g
Mc la: 250g
He tay: 3 cay
Bot nang: 2 muong
Ru ke: 2 muong
Tinh bot ga: 2,5g
3 mieng gng nho
44

Dau me: 1 muong


Tieu, bot ngot, ng, muoi
+ Cach lam:
1. Nam kho ngam nc, bo cuong. Hoa hue
tay (Bach hp) bo cuong va tach nhanh.
Mc ra sach, cat mieng, e sang mot ben
i dung.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng
mieng va he tay vao xao, sau o cho mc
vao xao, tiep theo cho tat ca nguyen lieu
vao xao, them mot t ru, nem gia v va
tinh bot ga vao, xao en khi chn, cho dau
me, tieu bot va nc bot nang vao cho nc
hi sen set la c.
52. LN HAP GIA V
+ Nguyen lieu:
Gng mieng: 150g
Ln: 1 con khoang 500g
Mt man: 3 muong
La sen ti: 1 la
Bot nang: 2 muong
Muoi, bot ngot, dau me, tieu
+ Cach lam:

http://www.ebook.edu.vn

45

1. Ln lam sach, cat lat, cho vao to p cung


vi gng mieng, mt man, muoi, bot ngot,
dau me, bot nang, tieu, roi e sang mot ben.
2. Lay la sen trai len a, at a vao long hap,
cho ln a p vao a, sau o cho vao mot
t nc tng roi em hap 25 phut la c.
53. GHE HAP M GA VA RU HOA IEU
+ Nguyen lieu:
Ghe loai ngon: 1 con khoang 600g
M ga: 100g
Ru hoa ieu: 200ml
3 mieng gng
4 cu hanh
4 muong giam
+ Cach lam:
1. Ghe ti ra sach, at vao a, sau o ti
ru hoa ieu len p 5 phut. M ga cho
vao noi thang cho ra het nc roi nhac
xuong.
2. e gng va hanh tay vao mot cai a bang,
roi e ghe len tren, sau o ri 3 muong
nc m ga len tren mat ghe, roi em hap
15 phut, sau o lay ra. Khi an nhung vao
giam.
46

54. GHE HAP XOI


+ Nguyen lieu:
Ghe: 1 con ln khoang 600g
Hanh cu: 150g
Nep: 50g
Ru nep: 50ml
Giam: 4 muong
Muoi, bot ngot
+ Cach lam:
1. Ghe ra sach, e sang mot ben cho rao. Toi,
hanh cu phi m e sang mot ben. Nep vo
sach, roi cho vao mot t ru nep, mot t
nc, muoi, bot ngot roi tron eu va cho
vao a.
2. e ghe len tren nep, cho toi, hanh phi len
mat roi em hap 25 phut, sau o lay ra, khi
an nhung vao giam.
55. CA MU HAP KIEU XA
+ Nguyen lieu:
Ca mu: 1 con khoang 1kg
Tht giam bong: 100g
Gng: 6 mieng ln
Nc xot hai san: 100g
http://www.ebook.edu.vn

47

Dau me, tieu bot


+ Cach lam:
1. Ca mu lam sach va kha tren lng ca vai
ng t au en uoi. Lot la chuoi vao a
va at ca len.
2. Tht giam bong cat mieng cung vi gng,
roi cam vao trong nhng ng a kha.
Sau o em hap tren la ln khoang 20 - 25
phut, roi nhac xuong, lay ra va ri nc
xot hai san len, rac dau me va tieu bot len
la c.
56. RUA HAP GNG
+ Nguyen lieu:
Gng ti: 250g
Rua: 1 con khoang 500g
Bot ngu v hng: muong
Muoi tieu: 2 muong ca phe
Bot ngot, dau me, muoi
La sen hoac giay bac
+ Cach lam:
1. Gng ra sach, bam nho. Rua lam sach, cat
mieng, e sang mot ben.
2. Cho rua vao trong to cung vi gng bam,
nc tng, bot ngot, ngu v hng va dau
48

me, tron eu. Lot la sen vao noi, cho tht


rua vao, roi em hap khoang 45 phut. Mon
an nay an nong.
57. NGHEU XAO GIA VA T
+ Nguyen lieu:
Nc xot au hu: 2 muong
t o: 1 trai
Gia: 250g
Ngheu: 500g
Ru ke: 2 muong
Gng si, toi bam
Muoi, bot ngot, ng, dau me, tieu
Bot nang: 1 muong
+ Cach lam:
1. Ngheu tach vo, lay tht. t bo hat, cat si.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng si,
toi bam, t si, nc xot au hu vao xao
thm, sau o cho gia vao xao, roi tiep tuc
cho ngheu vao xao en khi chn. Sau o cho
mot t ru vao, nem muoi, bot ngot, ng,
dau me, tieu va bot nang vao la c.
58. HAI SAN NHOI THM
+ Nguyen lieu:
http://www.ebook.edu.vn

49

Thm: 1 trai
Tom ti: 100g
So iep: 100g
Mc la: 50g
Muoi, bot ngot
+ Cach lam:
1. Trai thm e nguyen vo va mat, cat mot
mieng day theo chieu doc e tao thanh nap,
nao va khoet ruot thm ben trong ra cho vao
mot cai to, roi e sang mot ben.
2. Tat ca cac loai hai san ra sach va e rao,
roi cho vao to co ng thm, sau o nem gia
v, tron eu. Ke o nhoi tat ca vao trong trai
thm, ri len mot t dau, sau o e vao lo
hap khoang 15 - 20 phut, lay ra dung lien.
59. SAU BIEN XAO GIA VA NAM ONG CO
+ Nguyen lieu:
Sau bien an lien: 1 bao
Gia: 250g
Ca rot: 250g
Nam ong co: 2 bup
Can tay: 1 cay
Gng si: 1 muong
Muoi, bot ngot, ng
Ru nep: 1 muong
50

+ Cach lam:
1. Ca rot got vo, ra sach, cat si. Nam ong
co ngam nc, cat si. Can tay bo la, cat
si.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng, ca
rot, nam ong co, can tay, gia vao xao en
khi chn khoang 80%, sau o cho sau bien
an lien vao xao hi chn la c.
* Chu y: Tat ca cac loai rau khong nen xao qua
chn e gi c ac iem thm, gion va ngon
mieng.
60. TOM TCH LUOC NC MUOI
+ Nguyen lieu:
Tom tch: 750g
M si: 50g
Nc dung: 3 ly
Gng si, hanh tay, vo quyt cat si
Tieu bot, nc tng, muoi, ng
+ Cach lam:
Bac noi len bep, cho vao khoang 4 muong
dau, cho gng si, hanh tay va vo quyt si vao
phi thm. Sau o cho nc dung vao, nem gia v
roi nau en khi soi, cho tom vao nau en khi

http://www.ebook.edu.vn

51

chn, roi cho m si vao, sau o rac tieu bot len la


c.
61. DA HAU XAO HAI SAN
+ Nguyen lieu:
Vo da hau: 500g
So iep, tom, bao ng: Moi th 100g
Bot nang: 2 muong
Ru ke: 2 muong
Dau me, tieu bot
Hanh tay, gng mieng
Muoi, bot ngot, ng
+ Cach lam:
1. Vo da hau got bo phan vo mau xanh
ngoai roi cat hnh hat lu. Tom lot vo, ra
sach. So iep va bao ng ra sach.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, roi cho gng
va hanh tay vao xao thm, sau o cho tom,
so iep, bao ng vao xao. Them vao mot t
ru roi xao chn en khoang 60% th cho
vo da hau vao, xao en khi chn, sau o
cho dau me, bot nang vao la c.
62. HAI SAN NAU AU
+ Nguyen lieu:
52

Banh trng: 6 - 8 cai


Hat thong: 100g
Tom, so iep, bao ng: Moi loai 50g
Hat bap, au Ha Lan: Moi loai 150g
Ru ke: 1 muong
Bot nang: 1 muong
Mot t hanh tay bam nho, bot gng
Dau me, tieu bot
+ Cach lam:
1. Hat thong dung dau chien chn. Tom, so
iep, bao ng xat hnh hat lu.
2. Bac noi len bep, cho dau vao roi cho hanh
tay vao xao thm, sau o cho cac loai hai
san vao xao, roi ri vao mot t ru, cho
hat bap va au Ha Lan vao, nem gia v,
xao cho en khi chn. Sau o cho dau me,
tieu bot va bot nang vao roi nhac xuong.
Ke o muc nguyen lieu a xao cho vao
banh trng, roi rac hat thong len. at tat
ca vao a roi cho vao lo vi song (lo vi-ba)
nau 3 phut la c.
63. SO IEP, NAM NHOI B AO
+ Nguyen lieu:
B ao: 1 trai ln khoang 300g
So iep va tom: Moi th 75g
http://www.ebook.edu.vn

53

Nam ong co: 2 cai


Nam rm: 50g
Nc dung ga: 2 muong canh
Tinh bot ga: 5g
+ Cach lam:
1. B ao got vo, ra sach, cat khoanh tron
theo chieu ngang cua trai b ao, roi khoet
bo ruot chnh gia.
2. Nam ong co ngam nc cho mem roi
nhat bo cuong, bam nho. Nam meo ra
sach, xat nho.
3. Bac noi len bep, cho dau vao, cho so iep
va tom vao, cho nc dung ga va tinh bot
ga vao nau chn, cho tat ca nguyen lieu
con lai vao roi nem gia v, nau chn en
khoang 20% th nhac xuong. Sau o nhoi
tat ca vao trong b ao, roi cho vao noi
nau lai tren la ln khoang 30 phut na la
c.
64. SO IEP, TOM KHO NAU CA TM
+ Nguyen lieu:
So iep kho: 100g
Bot tom hoac tom kho: 50g
Ca tm: 300g
Nc tng: 1 muong
54

Tinh bot ga: 4g


ng va gng cat si
+ Cach lam:
1. Ca tm bo cuong, ra sach, cho vao dau
chien chn, roi bay ra a.
2. So iep kho va tom kho ngam nc, ra
sach, sau o cho len tren mat ca cung vi
gng si, nc tng, ng, tinh bot ga,
roi cho vao noi hap 15 phut, cho en khi
chn ri len mot t dau an.
65. TOM XOT VI NC XOT XA LACH
+ Nguyen lieu:
Nc xot xa lach: 2 muong canh
Sa ac: 2 muong
Tom loai ln: 500g
Bot bap: 2,5g
Bot nang: 2 muong
Long trang trng ga: 1 trng
Muoi va bot ngot
+ Cach lam:
1. Tom ra sach, lot vo, p gia v, bot nang,
bot bap, long trang trng khoang 10 phut,
sau o trung vao nc soi cho chn.

http://www.ebook.edu.vn

55

2. Cho nc xot xa lach, sa ac vao noi,


cho tom vao tron eu, sau o cho vao tu
lanh p 20 phut roi lay ra dung.
66. TOM XAO LONG TRANG TRNG
+ Nguyen lieu:
Tom loai ln: 200g
Tom xay: 150g
Long trang trng ga: 2 muong canh
Bot nang: 2 muong
M ga: 3 muong canh
Tieu, dau me, muoi, ng
Tinh bot ga: 2,5g
Nc dung ga: 3 muong canh
+ Cach lam:
1. Tom ra sach, lot vo roi cat mot ng
tren phan lng, sau o nhoi tom xay vao,
cho vao noi hap chn.
2. Bac noi len bep, cho m ga vao, cho mot
t nc vao nau soi, sau o cho nc dung
ga va tinh bot ga vao, nem gia v, roi cho
long trang trng vao, ke en cho tieu, dau
me, bot nang vao va cuoi cung ri len
mat tom la c.

56

67. HAU TI XAO VI NC XOT THT


+ Vat lieu:
Nc p tht: 3 muong tra
Hau ti: 500g
Gng cat si, vo quyt cat si
Nc dung: 2 muong canh
Toi bam: 2 muong
Ru ke: 2 muong
Hanh tay cat si
Muoi, bot ngot, ng, dau me, tieu bot
+ Cach lam:
1. Hau ti ra sach, p gia v va nc p
tht.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng
si, vo quyt vao phi thm, roi cho hau a
p vao xao, ke en cho hanh tay vao roi
rac len mot t ru, ay nap lai va nau
tren la nho khoang 10 phut, sau o rac
dau me va tieu bot len la c.
68. CANG CUA CHIEN BANH M VUN
+ Nguyen lieu:
Cang cua: 100g
Tom xay: 200g
Banh m vun: 100g
http://www.ebook.edu.vn

57

Bot nang: 2 muong


+ Cach lam:
1. Cang cua lan trong bot nang e bot nang
dnh vao cang cua, roi lay tom xay bao
cang cua lai, roi lai lan vao banh m vun.
2. Sau o cho tng cang cua vao chien, i
en khi cang cua vang va gion th vt ra
e cho rao dau. Mon an nay an nong rat
ngon.
69. CA NHAM KHO THT BA CH
+ Nguyen lieu:
Ca nham: 1 con khoang 750g
Tht ba ch (tht ba roi): 100g
Hanh tay, vo quyt cat si, gng mieng:
50g
Toi: 50g
Ru ke: 3 muong
Nc xot au: 3 muong
Dau hau: 2 muong
Tinh bot ga: 7,5g
Bot nang: 2 muong
Muoi, ng, tieu, dau me
Nc dung: 3 ly
+ Cach lam:
58

1. Gng got vo, xat mieng va bam nho, vo


bi h nong roi ngam trong nc va cat
mieng. Ca du truy lam sach, cat mieng roi
lan bot chien e o i dung.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng,
toi, vo quyt vao xao cho thm, cho vo
bi vao nau tren la ln, sau o cho mot
t ru va nc dung vao, cho ca du truy
vao, nem gia v, dau hau va ninh tren la
nho cho en khi chn, roi e la ln, rac
dau me va tieu bot vao la c.

1. Ca nham ra sach, cat mieng, roi lan bot


chien vang va e rao dau. Tht ba ch cat
mieng.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, roi cho toi,
gng, hanh tay, vo quyt vao xao thm, ke
o cho tht ba ch va ca nham vao, cho
mot t ru, dau hau va gia v vao ninh
chn, sau o rac them tieu bot, dau me,
nc xot au va bot nang vao la c.
70. CA DU TRUY KHO VI GNG VA VO
BI
+ Nguyen lieu:
Ca du truy: 1 con khoang 600g
Vo bi: 200g
Nc xot au: 3 muong
Gng gia: 1 cu
Bot nang: 2 muong
Dau hau: 2 muong
Vo quyt bam, toi bam: 2 muong
Ru ke: 2 muong
Muoi, bot ngot, ng, tieu, dau me
Nc dung: 2 ly
+ Cach lam:

http://www.ebook.edu.vn

59

71. CA CHIM NNG LA CHUOI


+ Nguyen lieu:
Ca chim: 1 con khoang 500g
Nc tng loai thng hang: 1 muong
Muoi, ng, bot ngot
Nc xot sha-die va nc xot ca ri: 2
muong
Ru hoa hong: 50ml
Toi bam: 2 muong
La chuoi: 1 la
+ Cach lam:
1. Ca chim lam sach, p cung vi tat ca cac
loai nguyen lieu va gia v a ke tren.
60

2. Sau o dung la chuoi bao lai, at tren a,


e vao trong lo nng 25 phut, roi lay ra,
g la chuoi ra va dung.
72. CA CHIM CHIEN NAU CAI CHUA
+ Nguyen lieu:
Cai chua: 100g
Tieu so (loai bot): 1 muong
Ca chim: 1 con khoang 500g
Nc dung: 3 ly
Gng bam, t bot, hat can tay: 2 muong
Muoi, bot ngot, nc tng, ng
Ru nep: 3 muong
+ Cach lam:
1. Ca chim lam sach, cat mieng, chien chn
va e sang mot ben. Cai chua ra sach,
cat mieng.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng
bam, t bot, hat can tay vao xao cho
thm, sau o cho ca chim a chien vao,
cho them mot t ru nep va nc dung
vao, roi cho tat ca cac loai nguyen lieu
khac vao va nau tren la nho cho en khi
chn, nem gia v, nc tng va an.

http://www.ebook.edu.vn

61

73. CA CHIM CHIEN NC XOT XO


+ Nguyen lieu:
Nc xot XO: 50g
Ca chim: 1 con khoang 500g
Dau hau: 2 muong
Gng bam va toi bam: 2 muong ca phe
Nc dung: 2 ly
Ru nep: 2 muong ca phe
M bo: 2 muong ca phe
Bot nang: 1 muong ca phe
Muoi, dau me, bot ngot, tieu, ng
+ Cach lam:
1. Ca chim lam sach, chien vang hai mat.
2. M bo thang lay nc, cho gng bam, toi
bam vao phi thm, cho ca chim a chien
vao, cho them mot t ru va nc dung
vao, sau o cho nc xot XO, dau hau va
gia v vao, roi ay nap nau tren la nho
cho en khi chn th nhac xuong, at ca ra
a, sau o cho bot nang hoa tan trong
nc, tieu bot, dau me sen tren la cho
sen set, roi ri len mat ca la c.
74. CA CHIM CHIEN RU HOA HONG
+ Nguyen lieu:
62

Ca chim: 1 con khoang 600g


Ru hoa hong: 100ml
Mot t nc tng, muoi, bot ngot, ng
Mot t gng mieng, hanh tay va toi bam
+ Cach lam:
1. Ca chim lam sach, cat mieng, cho tat ca
gia v a ke tren vao p khoang 20 phut.
2. Bac noi len bep, cho dau vao noi, e nong
100oC, cho ca a p vao chien vang roi
vt ra e rao dau la c.
75. CUA BIEN NAU AU HU
+ Nguyen lieu:
Cua bien: 500g
Nc dung ga: 200ml
au hu trang: 200g
Ru ke: 50ml
Mot t hanh tay, gng bam
Muoi, ng, dau me, tieu
Bot nang: 1 muong
Trng vt muoi: 2 cai
+ Cach lam:
1. Cua lam sach roi be tng khuc. au hu va
trng vt muoi cat hnh hat lu.

http://www.ebook.edu.vn

63

2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho toi


bam, gng bam vao phi thm, roi cho tat
ca nguyen lieu vao, cho mot t ru va
nc dung ga vao, nem gia v va ay nap
nau cho en khi chn, cho bot nang vao
cho nc c sen set lai. Sau o rac dau
me va tieu bot len la c.
76. TOM PANAN HAP NC CAM
+ Nguyen lieu:
Tom ong lanh: 500g
Nc cam nguyen chat: 100ml
Bot nang: 2 muong
Muoi, ng, bot ngot
+ Cach lam:
1. Tom cat au, chan va ra sach roi cho vao
dau chien chn, sau o vt ra e rao va e
sang mot ben i dung.
2. Cho nc cam vao noi cung vi gia v nau
soi, sau o cho tom vao nau khoang 3
phut, roi cho bot nang vao.
77. SO IEP XAO HAT IEU
+ Nguyen lieu:
Hat ieu: 50g
64

Qua Kiwi: 100g


So iep: 100g
Mc: 200g
Tinh bot ga: 5g
Ru ke: 2 muong
Bot nang: 1 muong
Gng, hanh tay cat mieng nho
Muoi, ng, bot ngot
+ Cach lam:
1. Hat ieu rang gion. Mc va so iep ra
sach.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho gng
vao phi thm, sau o cho tat ca nguyen
lieu vao xao tr hat ieu, roi cho vao mot
t ru, tinh bot ga, nem gia v va xao en
khi chn, rac bot nang va hat ieu a rang
vao la c.
78. LN XAO NC XOT XO
+ Nguyen lieu:
Nam trang: 150g
Tht ln: 200g
Nc xot XO: 3 muong
Tinh bot ga: 5g
Ru manh: 3 muong
Toi bam, gng bam, dau me
http://www.ebook.edu.vn

65

Bot nang: muong


Muoi, ng, tieu bot
+ Cach lam:
1. Ln lam sach, cat hnh hat lu roi chien
chn. Nam trang trung qua nc soi.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho toi bam
va gng bam vao phi thm, cho tat ca
nguyen lieu vao xao tren la ln, cho
them mot t ru va tinh bot ga vao xao
cho en khi chn th rac dau me, tieu va
nc bot nang vao.
79. MC XAO AU MUA HE
+ Nguyen lieu:
au mua he: 50g
Mc: 300g
He tay: 150g
Tinh bot ga: 7,5g
Nc tng: 2 muong
Muoi, nc xot gng, toi bam, t bot
Ru ke: 2 muong
Dau me, tieu bot
Bot nang: 1 muong
+ Cach lam:

66

1. au mua he chien chn gion. Mc ra


sach roi cat hoa. He tay cat khuc.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho toi
bam, t bot, he tay vao xao tren la ln,
sau o cho tat ca nguyen lieu vao xao, ke
o cho mot t nc xot gng, tinh bot ga
va ru vao, nem gia v roi xao eu va
rac len mot t dau me, tieu bot, nc bot
nang, cuoi cung cho au mua he a chien
vao.
80. HAU XAO CHAO
+ Nguyen lieu:
Chao: 2 muong
He tay ln, gng cat mieng: Moi th 50g
Hau ti: 300g
Ru ke: 50ml
Dau hau: 2 muong
Nc xot gng: 2 muong
Tinh bot ga: 7,5g
Muoi, dau me, tieu bot
+ Cach lam:
1. Hau tach vo, ra sach. Gng cat mieng va
he tay cat khuc.
2. Bac noi len bep, cho gng, he tay va chao
vao xao tren la ln. Ke o cho hau vao
67
http://www.ebook.edu.vn

xao, roi ri len mot t nc xot gng, tinh


bot ga va ru vao. Sau o cho dau hau,
gia v, dau me, tieu bot va nc bot nang
vao xao eu cho en khi chn.
81. OC SEN XAO HANH TAY
+ Nguyen lieu:
Tht oc sen: 300g
Hanh tay: 100g
He tay: 100g
Tng t va nc xot au: 2 muong
Ru ke: 2 muong
Bot nang: 1 muong
Nc dung: 100ml
Tieu bot va dau me
+ Cach lam:
1. Tht oc sen cat thanh nhng mieng mong.
He tay va hanh tay cat khuc.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho toi
bam, t bot va nc xot au vao xao, ke
o cho tat ca nguyen lieu vao xao tren la
ln. Cho mot t ru va nc dung vao,
nem gia v va xao cho en khi chn. Cuoi
cung cho dau me, tieu bot va nc bot
nang vao.
68

82. MC VIEN HAM, AN VI MIEN


+ Nguyen lieu:
Mc vien: 300g
Tng t: 2 muong
Dau hau: 2 muong
Muoi, ng, bot ngot
Toi bam, t bot, t kho, ru ke
Nc dung: 250ml
+ Cach lam:
Bac noi len bep, cho dau vao, roi cho toi
bam, t bot, t kho, tng t vao phi thm. Sau
o cho mc vien vao xao tren la ln. Ke en
cho mot t ru va nc dung vao, nem gia v va
nau en khi chn. Mien trung nc soi, sau o
muc mc vien luc con ang soi cho vao mien.
83. CUA XAY CHIEN HANH NHAN
+ Nguyen lieu:
Hat hanh nhan: 100g
Tht cua: 100g
Tom xay: 200g
+ Cach lam:
Tht cua va tom xay tron eu va xay
nhuyen, roi vo thanh vien, sau o em lan vao
http://www.ebook.edu.vn

69

hanh nhan cho hanh nhan dnh vao tom va cua


xay, sau o cho vao chao dau nong 80oC chien
vang.
84. CA MU XAO HACH AO
+ Nguyen lieu:
Hach ao (oc cho): 100g
Ca mu: 200g
Ca rot va hat de: 100g
Gng xat mieng nho, he tay cat khuc nho
Muoi, ng
Tinh bot ga: 7,5g
Nc dung: 150ml
Ru ke: 2 muong
Dau me, tieu bot
Bot nang: 1 muong
Xu: 150g
+ Cach lam:
1. Hach ao trung nc soi. ng cho vao
noi nau cho tan, roi cho hach ao vao noi
ng say cho kho, nhac xuong e sang
mot ben. Ca mu, ca rot, xu cat hat lu e
o i dung.
2. Bac noi len bep, cho dau vao roi cho gng
vao phi thm. Sau o cho tat ca nguyen
lieu vao xao tren la ln. Ri len mot t
70

ru, tiep theo cho nc dung va tinh bot


ga vao roi nem gia v, xao en khi chn.
Cho dau me, tieu bot, nc bot nang vao,
roi cho hach ao len mat la c.
85. TOM TCH CHIEN
+ Nguyen lieu:
Tom tch: 1kg
Muoi tieu: 1 muong
Toi bam va t bot: 50g
Ru ke: 50ml
Bot ngot
+ Cach lam:
1. Tom tch trung nc soi roi cho vao noi
dau chien chn, vt ra e rao dau.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho toi bam
va t bot vao phi thm, cho tom vao
chien, roi nem gia v. Cho vao mot t ru
va nau tren la ln cho en khi chn la
c. Mon nay an vi muoi tieu.
86. OC SEN XAO HANH TAY VA NC XOT
+ Nguyen lieu:
Nc xot tht cua Nhat: 50g
Hanh tay kho cat mieng: 100g
http://www.ebook.edu.vn

71

Tht oc sen ti: 300g


Gng cat mieng nho
Toi bam: 1 muong
Muoi, ng, bot ngot, tieu
Ru trang: 1 muong
+ Cach lam:
Bac noi len bep, cho dau vao, roi cho toi
bam, hanh tay, oc sen vao xao tren la ln. Sau
o cho mot t ru va nc xot tht vao, roi nem
gia v, xao en khi chn th rac tieu bot len.
87. CA CM TRANG LAN BOT CHIEN
+ Nguyen lieu:
Ca cm trang: 300g
Bot gao e chien: 100g
Trng ga: 2 cai
Muoi tieu, bot ngot, dau me, t bot
+ Cach lam:
Cho ca cm va cac nguyen lieu khac vao
to, tron eu, nem gia v roi cho vao dau nong
80oC chien gion.
88. GHE XAO CHAO VA AU PHONG
+ Nguyen lieu:
Chao: 2 muong
72

au phong a nghien nat: 100g


Ghe: 500g
Muoi, ng, toi bam, gng bam
Nc tng: 2 muong
Ru ke: 2 muong
Nc dung: 150ml
Tinh bot ga: 5g
+ Cach lam:
1. Ghe lam sach, tach mieng. Chao anh nat.
2. Bac noi len bep, cho dau vao roi cho gng
bam, toi bam vao phi thm, roi cho chao
vao. Sau o cho nhng mieng ghe vao xao
tren la ln, cho vao mot t ru, nc
dung, va tinh bot ga roi nem gia v, nc
tng, xao en khi chn. Cuoi cung rac
au phong len.
89. CA TUYET CANADA CHIEN
+ Nguyen lieu:
Ca tuyet Canada: 500g
Ru hoa hong: 2 muong
Mot t gng va hanh tay xat si
Bot ngot, muoi, ng, nc tng
+ Cach lam:

http://www.ebook.edu.vn

73

1. Ca tuyet cat lat, ra sach, p ru, hanh


tay, bot ngot, muoi, ng va nc tng
khoang 15 phut.
2. Sau o cho ca vao noi dau nong 100oC
chien tren la nho en khi chn vang.
90. MC XAY NHOI MC
+ Nguyen lieu:
Mc ong ti: 500g
Mc xay p gia v: 250g
Chao: 1 muong
Bot nang: 2 muong
Nc dung: 1 ly
Muoi, ng, bot ngot, dau me, tieu bot
Toi bam, gng bam: 1 muong
+ Cach lam:
1. Mc ong ra sach, em mc xay nhoi vao
trong mc ong roi xep mc vao a, sau
o cho vao noi hap 15 phut.
2. Bac noi len bep, cho dau vao roi cho toi
bam, gng bam, chao vao xao thm. Cho
them mot t ru va nc dung vao, nem
gia v, dau me, tieu, nc bot nang va nau
cho en khi sen set th nhac xuong, ri
len tren a mc a hap.
74

91. CA TUYET CHIEN NC XOT


+ Nguyen lieu:
Ca tuyet: 500g
Nc xot bot m cua Nhat: 3 muong
Muoi, bot ngot, ng
+ Cach lam:
1. Ca tuyet cat lat roi p nc xot, muoi,
ng, bot ngot khoang 15 phut.
2. Bac chao len bep, cho dau vao, sau o
cho cac lat ca vao chien chn.
92. CA HNG XOT HAI SAN
+ Nguyen lieu:
Nc xot hai san: ly
Ca hng: 500g
Gng ln: 1 cu
Tinh bot ga: 5g
Muoi, bot ngot, toi bam, dau me, tieu bot
+ Cach lam:
1. Ca hng lam sach, p muoi roi chien
gion. Gng got vo, gia nhuyen, vat lay
nc.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho toi
bam, nc xot hai san va tinh bot ga, roi
http://www.ebook.edu.vn

75

cho ca hng vao, ay nap lai nau tren


la nho khoang 8 10 phut, sau o rac
dau me va tieu bot len.
93. MC CHIEN GION
+ Nguyen lieu:
Mc: 500g
Nc tng loai thng hang: 2 muong
Nc tng thng: 2 muong
Gng bam: 2 muong
ng, bot ngot, dau me, tieu
+ Cach lam:
1. Mc ra sach, p gia v, nc tng,
gng bam khoang 10 phut.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho mc
vao chien tren la nho en khi chn vang,
sau o e la ln xao en khi kho th nhac
xuong.
94. CA TUYET HAP M BO
+ Nguyen lieu:
Ca tuyet Canada: 500g
M bo: 1 muong canh
Hanh tay: cu
Bot nang: 1 muong
76

Tinh bot ga: 5g


Muoi, ng, bot ngot
+ Cach lam:
1. Ca tuyet ra sach, cat mieng. Hanh tay
cat mieng mong.
2. Cho tat ca nguyen lieu vao mot cai a roi
tron eu, sau o cho vao lo vi-ba hap 15
phut roi lay ra dung.
95. MC CHIEN NC TNG
+ Nguyen lieu:
Mc ong: 300g
Nc tng: 200ml
ng phen: 50g
Ru hoa hong: 50ml
Bot ngot, gng mieng ln va he tay
+ Cach lam:
1. Mc e nguyen con, ra sach, trung nc
soi roi vt ra e rao nc.
2. Cho nc tng, ng phen, bot ngot,
ru hoa hong vao noi nau cho tan, sau o
e la nho, cho mc vao nau en khi chn,
vt ra e rao. Roi lai cho vao noi dau
nong 120oC, chien 2 phut na la c.

http://www.ebook.edu.vn

77

96. CA TUYET XAO HANH NHAN


+ Nguyen lieu:
Hanh nhan: 100g
Ca tuyet: 400g
Ca rot: 150g
Ma e: 100g
Gng, he tay
Tinh bot ga: 3 muong
Muoi, ng, bot ngot
Bot nang: 2 muong
Dau me, tieu bot
+ Cach lam:
1. Ca tuyet anh vay, lay xng, ra sach,
cat hnh hat lu va e rao nc, cho 1
muong bot nang vao, tron eu e sang
mot ben. Ca rot va ma e got vo, cat hat
lu, trung nc soi cho chn s roi e o.
2. Hanh nhan cho vao noi dau chien chn roi
nhac xuong.
3. Bac noi khac len bep, cho dau vao, cho
gng vao phi thm, sau o cho ca vao xao
tren la ln, roi cho mot t ru va tinh
bot ga vao xao cho en khi chn. Ke o
cho ca rot, ma e va hanh tay vao, nem
gia v, xao chn roi rac dau me, tieu bot va
78

nc bot nang vao. Cuoi cung cho hanh


nhan a rang vao va nhac xuong.
97. CA TUYET NAU CAI CHUA
+ Nguyen lieu:
Ca tuyet: 300g
Cai muoi chua: 100g
Muoi, bot ngot, tieu so
Nc xot ca: 1 muong
Toi mieng va t mieng
Nc dung: 2 ly
+ Cach lam:
1. Ca tuyet cat mieng, ra sach e sang mot
ben i dung.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho toi vao
phi thm, o nc dung vao, sau o cho
tat ca nguyen lieu vao nau tren la nho
en khi chn roi rac tieu so len tren mat.
98. CA HO NAU CANH CAI CHUA
+ Nguyen lieu:
Cai chua: 100g
Ca ho: 300g
Gng si, toi bam, t si
Nc xot ca: 2 muong
http://www.ebook.edu.vn

79

Nc xot tht ga
Nc tng, dau me, tieu bot, muoi
Ru ke: 1 muong
Tinh bot ga: 10g
+ Cach lam:
1. Cai chua cat khuc, ra sach. Ca ho lam
sach, cat khuc.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, cho toi
bam, gng si, t si vao phi thm. Sau o
cho ca ho vao chien vang 2 mat, roi cho
vao mot t ru va nc dung. Ke o cho
cai chua vao roi nem gia v va an. Nau
tren la nho en khi chn, rac dau me va
tieu bot len.
99. RUA HAP NC XOT THT
+ Nguyen lieu:
Rua: 1 con khoang 750g
Nc xot tht: 1 muong canh
Ru ke: 50ml
Nc dung: 150ml
Tinh bot ga: 7,5g
Gng bam, toi bam, vo quyt bam tat ca: 2
muong
Muoi, bot ngot, dau me, tieu
80

+ Cach lam:
Rua lam sach, cat mieng, cho vao noi at
cung vi toi bam, gng bam va vo quyt. Sau o
cho vao mot t ru va nc xot tht, nc dung
va tinh bot ga, roi nem gia v, nau tren la nho
en khi chn, rac dau me va tieu bot vao.
100. MC XAO NC XOT GNG
+ Nguyen lieu:
Mc: 500g
Gng bam: 250g
Ru nep: 2 muong
Muoi, bot ngot, ng, dau me, tieu
Bot nang: 1 muong
+ Cach lam:
1. Mc cat hoa roi ra sach, e o i dung.
2. Bac noi len bep, cho dau vao, roi cho
gng bam vao phi thm, sau o cho mc
vao xao, cho mot t ru vao, ke o nem
muoi, ng, bot ngot xao en khi va
chn th lap tc cho dau me, nc bot nang
va tieu bot vao.

Ca tuyet: 500g
Trng vt muoi: 4 cai
Tht giam bong: 50g
Cai ro: 6 cong
Long trang trng ga: 50g
Bot nang: 1 muong
Nc dung: 15ml
Muoi: 5g
Tinh bot ga: 2,5g
+ Cach lam:
1. Ca tuyet ra sach, cat mieng day. Tht
giam bong cat si. Cai ro trung nc soi.
Trng vt muoi thai hat lu. au tien trai
ca tuyet ra roi cho tht giam bong, cai ro
vao chnh gia, e cong cai ro dai ra ben
ngoai mot t, roi cuon lai em cho vao noi
hap chn, e sang mot ben i dung.
2. Nc dung bac len bep nau cho soi roi
cho bot nang, long trang trng ga vao, nau
cho sen set roi ri len nhng cuon ca.

101. CA TUYET LAM GOI CUON


+ Nguyen lieu:
http://www.ebook.edu.vn

81

82

MUC LUC
1. CHA TOM VA BAO T CA .........................5
2. SO CHIEN ......................................................5
3. MC ONG XAO OT CAI XANH...............6
4. CA CM TRANG XAO TOM KHO .............7
5. BONG CAI XANH XAO SO IEP KHO .....8
6. MC ONG XAO GION ..................................9
7. B AO NHOI SO IEP NAU GIAM BONG
...........................................................................10
8. TRNG TOM XAO HAI SAM ...................11
9. NAM TRUC NAU BAO T CA ..................11
10. KHO QUA XAO THT NAC VA TOM
KHO ..................................................................12
11. HAI SAM NAU MOI CA MAP VA THT
CA .....................................................................13
12. CA NGAN HAP GIA VA KHOAI SO.......14
13. HAU XAO NAM MEO ...............................15
14. HAI SAM NAU NAM ONG CO .............15
15. SO IEP NAU B AO..............................16
16. CA NGAN XAO MC TI.....................17
17. SO NAU TOC TIEN VA CU SEN .............18
18. LN XAO BONG HE VA TOM KHO ...19
19. SO IEP KHO XAO TRNG ...................20
http://www.ebook.edu.vn

83

20. THT CA NAU SAM LIEU .......................20


22. TOM XAY NHOI SAM LIEU....................22
23. MOI CA MAP XAO NAM ONG CO VA
MC ..................................................................23
24. HAI SAM CHIEN TRNG .......................24
25. CA AC KHO HAP CAI BAP THAO .....25
26. MC ONG XAO GNG VA HE TAY .....26
27. CANH GAN MONG HEO NAU VI RAU
DEN ...................................................................26
29. LN NINH CHAO ...................................27
30. CA L CHIEN M BO .............................28
31. CA MU HAP RAU BINA...........................29
32. MC NAU BAU VA KHOAI SO ..............29
33. CA NGAN XAO AU HU CHIEN VA
NC XOT XO ................................................30
34. CUA NHOI XOT CA RI.............................31
35. TOM LAN HAT ME CHIEN ....................32
36. NGHEU XAO LAP XNG, BONG HE
VA AU HA LAN............................................32
37. ECH NINH VI HAI SAM........................33
38. CA LOC OM NAM ONG CO .................34
39. CA AC XAO CAI RO..............................35
40. CA AC XAO HE TAY VA GIA .............35
41. CA AC NAU NAM TRUC VA HAI SAM
...........................................................................36
84

42. CA AC NAU NAM ONG CO VA THT


NAC ...................................................................37
43. CHA CA NHOI T CHUONG ..................38
44. LN CHIEN A CUOI ...........................38
45. LN TAM BANH M VUN .....................39
46. LN CHIEN AU PHONG ....................40
47. GHE OM CHAO VA KHO QUA...............40
48. TOM, SO IEP CHAU UC XAO VI
NC XOT XO ................................................41
49. CA CHACH CHIEN NC TNG .......42
50. LN XAO T CHUONG ........................43
51. MC XAO HOA HUE TAY ......................44
52. LN HAP GIA V....................................45
53. GHE HAP M GA VA RU HOA IEU
...........................................................................46
54. GHE HAP XOI ...........................................47
55. CA MU HAP KIEU XA ..........................47
56. RUA HAP GNG.......................................48
57. NGHEU XAO GIA VA T ........................49
58. HAI SAN NHOI THM .............................49
59. SAU BIEN XAO GIA VA NAM ONG CO
...........................................................................50
60. TOM TCH LUOC NC MUOI .............51
61. DA HAU XAO HAI SAN.........................52
62. HAI SAN NAU AU ..................................52
http://www.ebook.edu.vn

85

63. SO IEP, NAM NHOI B AO.................53


64. SO IEP, TOM KHO NAU CA TM ........54
65. TOM XOT VI NC XOT XA LACH...55
66. TOM XAO LONG TRANG TRNG ........56
67. HAU TI XAO VI NC XOT THT.57
68. CANG CUA CHIEN BANH M VUN .......57
69. CA NHAM KHO THT BA CH ...............58
70. CA DU TRUY KHO VI GNG VA VO
BI .................................................................59
71. CA CHIM NNG LA CHUOI ................60
72. CA CHIM CHIEN NAU CAI CHUA........61
73. CA CHIM CHIEN NC XOT XO..........62
74. CA CHIM CHIEN RU HOA HONG ...62
75. CUA BIEN NAU AU HU ........................63
76. TOM PANAN HAP NC CAM ...........64
77. SO IEP XAO HAT IEU ........................64
78. LN XAO NC XOT XO .....................65
79. MC XAO AU MUA HE ........................66
80. HAU XAO CHAO .......................................67
81. OC SEN XAO HANH TAY ........................68
82. MC VIEN HAM, AN VI MIEN ...........69
83. CUA XAY CHIEN HANH NHAN .............69
84. CA MU XAO HACH AO ........................70
85. TOM TCH CHIEN....................................71
86

86. OC SEN XAO HANH TAY VA NC XOT


...........................................................................71
87. CA CM TRANG LAN BOT CHIEN ......72
88. GHE XAO CHAO VA AU PHONG .......72
89. CA TUYET CANADA CHIEN .................73
90. MC XAY NHOI MC .............................74
91. CA TUYET CHIEN NC XOT ..............75
92. CA HNG XOT HAI SAN ......................75
93. MC CHIEN GION ...................................76
94. CA TUYET HAP M BO..........................76
95. MC CHIEN NC TNG ...................77
96. CA TUYET XAO HANH NHAN...............78
97. CA TUYET NAU CAI CHUA ...................79
98. CA HO NAU CANH CAI CHUA ..............79
99. RUA HAP NC XOT THT....................80
100. MC XAO NC XOT GNG...............81
101. CA TUYET LAM GOI CUON.................81

http://www.ebook.edu.vn

87

88