Sei sulla pagina 1di 22

Sklopnici

Tropolni sklopnici
s AC i DC upravljanjem
IP20*
IP20*

BG06-BG09-BG12

IP20*

IP20*

BF9-BF12-BF16

BF20-BF25

Upravljanje trofaznih motora (AC3)


Narudbeni broj
AC svitak

DC svitak
Mala potronja

DC svitak

11 BG06 01A 

11 BG06 01D 

11 BG06 10A 

11 BG06 10D 

11 BG09 01A 

11 BG09 01D 

11 BG09 01L 

11 BG09 10A 

11 BG09 10D 

11 BG09 10L 

11 BGF09 01A 

11 BGF09 01D 

11 BGF09 01L 

11 BGF09 10A 

11 BGF09 10D 

11 BGF09 10L 

11 BGS09 01A 

11 BGS09 01D 

11 BGS09 10A 

11 BGS09 10D 

11 BG12 01A 

11 BG12 01D 

11 BG12 10A 

11 BG12 10D 

11 BF9 01 

15

11 BF9C 01

11 15

11 BF9 10 

15

11 BF9C 10

11 15

IP20*

BF32-BF40

BF50-BF65-BF80
BF95-BF110

B115-B145-B180

B250-B310-B400

40C

Ie (AC3)
440V
55C

Maksimalna snaga kod 55C (AC3)


(za kategoriju upotrebe DC3-DC5 vidi str. TK-5 do 8)
230V
400V
415V
440V
500V
690V

1000V

[A]

[A]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

16

1.5

2.2

2.4

2.5

20

2.2

4.3

4.5

20

2.2

4.3

4.5

20

2.2

4.3

4.5

20

12

3.2

5.7

6.2

5.5

25

2.2

4.2

4.5

4.8

5.5

7.2

25

12

3.2

5.7

6.2

6.2

7.5

10

25

16

4.3

7.7

8.5

8.5

10

10

40

20

5.5

9.7

10.6

10.6

13

15

40

25

7.0

12.5

13.4

13.4

15

18

Ith

11 BF12 01 

15

11 BF12C 01

11 15

11 BF12 10 

15

11 BF12C 10

11 15

11 BF16 01 

15

11 BF16C 01

11 15

11 BF16 10 

15

11 BF16C 10

11 15

11 BF20 00 

11 BF20C 01

11

11 BF20C 10

11 BF25 00 

11 BF25C 01

11 BF25C 10

11 BF32 00 

11 BF32C 00

11

55

32

8.8

16

17

17

20

22

11 BF40 00 

11 BF40C 00

11

60

40

11

18.5

18.5

18.5

20

22

11 BF50 00 

11 BF50C 00

11

90

50

14.3

25

27.2

27.2

33.2

43.5

25

11 BF65 00 

11 BF65C 00

11

110

65

18.5

33

36

36

45.3

59.7

30

11 BF80 00 

11 BF80C 00

11

125

80

23

41

46

46

56

74

37

11 BF95 00 

11 BF95C 00

11

125

95

27.6

50

55

55

56

74

45

11 BF110 00 

11 BF110C 00

125

110

33

61

66

70

59

80

45

11

11

11 B115 00 

160

110

33

61

66

70

80

100

63

11 B145 00 

250

150

46

80

88

93

100

120

75

11 B180 00 

275

185

57

100

108

115

123

144

103

11 B250 00 

350

265

83

140

155

164

176

212

156
180

11 B310 00 

450

320

100

170

188

200

213

256

11 B400 00 

550

420

130

225

247

263

271

352

208

11 B500 00 

700

520

156

290

306

328

367

416

312

11 B630 00 

800

630

198

335

368

368

368

440

368

11 B630 1000 00 

1000

Samo za upotrebu u AC1, vidi str. 2-4.

11 B1250 24 

1250

Samo za upotrebu u AC1, vidi str. 2-4.

11 B1600 24 

1600

Samo za upotrebu u AC1, vidi str. 2-4.

Sklopnici
Tropolni sklopnici
s AC i DC upravljanjem
Norme, suglasnosti i certifikati

B500-B630

B630 1000

Vrsta prikljunice

Pritezni vijak
Pritezni vijak
Faston

B1250-B1600

Prigraeni pomoni kontakti

Broj
po
pakovanju

Masa

Masa

AC

DC

NO

NC

kom.

[kg]

[kg]

1 14

10

0.170

0.175

1 14

10

0.170

0.175

1 14

10

0.170

0.175

1 14

10

0.170

0.175

1 14

10

0.160

0.165

1 14

10

0.160

0.165

1 14

10

0.170

0.175

1 14

10

0.170

0.175

1 14

10

0.170

0.175

1 14

10

0.170

0.175

1 14

10

0.368

0.613

10

0.368

0.613

1 14

10

0.368

0.613

10

0.368

0.613

1 14

10 13

0.368

0.613

10 13

0.368

0.613

1 12

0.411

0.685

0.685

Pritezni vijak

1 12

0.411

0.685

0.685

Pritezni vijak

0.516

0.750

Za tiskane krugove
Pritezni vijak
Pritezni vijak

15

Pritezni vijak

15

Pritezni vijak

15

Pritezni vijak

Pritezni vijak

0.516

0.750

Strem. stezaljka

1.230

1.690

Strem. stezaljka

1.230

1.690

Strem. stezaljka

1.280

1.730

Strem. stezaljka

1.280

1.730

Strem. stezaljka

1.280

Vijak+matica

5.100

Vijak+matica

5.220

Vijak+matica

5.220

Vijak+matica

9.100

Vijak+matica

9.250

Vijak+matica

9.250

Vijak+matica

17.600

Vijak+matica

17.900

Vijak+matica

48.000

Vijak+matica

50.000

Vijak+matica

1.730

21.000

Type
BG06
BG09
BG12
BGF...
BF9
BF9C
BF12
BF12C
BF16
BF16C
BF20
BF20C
BF25
BF25C
BF32
BF32C
BF40
BF40C
BF50
BF50C
BF65
BF65C
BF80
BF80C
BF95
BF95C
BF110
BF110C
B115
B145
B180
B250
B310
B400
B500
B630

U
L

c
U
L
u
s

R
I
N
A

Register of shipping
L
R
O
G
S
L

R
M
R
S

C
S
A

B
B
J

E
Z

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b

b
b
b
b

b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

I
I
b
b
b
b
b
b

I
I

b
b
b

b = Certificirani aparati.

I = Certifikacija u tijeku.

Certificirano u skladu s normama: IEC (International Electrotechnical


Commission), EN (European Union), SUVA (Switzerland), UL (USA), CSA
(Canada).

 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom i


frekvencijom svitka.
Standardni naponi su:
50/60Hz 024-048-110-220-230-240-380-400-415V
60Hz
024-048-110-120-220-230V.
 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom.
Standardni naponi su:
012-024-048-060-110-125-220V.
 Izvedba sa malom potronjom. NIje mogua montaa blokova
pomonih kontakata i mehanike blokade. Kompletan narudbeni
broj treba nadopuniti sa naponom svitka.
Standardni naponi su:
024-048V.
 Mehaniku blokadu BGX50 00 nije mogue ugraditi za sklopnik sa
mehanikom blokadom vidi str. 2-10 Kombinacija sklopnika za
reverziranje i preklapanje.
 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa vrstom naponom
(50Hz ili DC) ili frekvencijom 50-60 (za 50/60Hz) ili frekvencijom 60
(za 60Hz).
Standardni naponi su:
-- 50Hz
24-48-110-220-230-240-380-400-415V
-- 50/60Hz 24-48-110-220-220/230-230-240-380-380/400-415V
-- 60Hz
24-48-110-120-220-230V
 Elektromagnet sklopnika moe se napajati neovisno izmjeninim ili
istosmjernim naponom. Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti
samo s naponom. Za svitke: 110/125V upisati 110, 220/240V upisati
220, 380/415V upisati 380, 440/480V upisati 440.
Standardni naponi su:
24-48-60-110/125-220/240-380-415-440/480V (24V svici se ne
isporuuju za sklopnike B500-B630/1000).
 Ako je sklopnik pripremljen za montau mehanike blokade (G495),
narudbeni broj je 11B...SL. 00.
Ako je mehanika blokada (G495) ve ugraena na sklopnik, narudbeni
broj je 11B...L. 00
.

Naznaiti nazivni napon mehanike blokade. Za istosmjerni napon


upisati oznaku C.
Isporuuju se slijedei naponi:
- 50/60Hz
48V-110/125V-220/240V-380/415V
- DC
48V-110/125V-220/240V.
 G495 mehaniku blokadu nije mogue ugraditi.
Kompletni narudbeni broj sa oznakama napona svitka. Za 110/125V
(50/60Hz) upisati 110 a za 220/240V (50/60Hz) upisati 220.
11 Kompletni narudbeni broj sa oznakama napona svitka.
Standardni naponi su: 12-24-48-60-110-125-220V.
12 1NO samo za BF20C... i BF25C...
13 Sklopnici BF16C10 i BF16C01 se isporuuju po 5 kom. u pakovanju.
14 Kontakti sa visokom vodljivou.
15 Za posebnu izvedbu sa faston prikljucima. Obratite se naem odjelu
Prodaje (Tel: ++385 (0)1 2395 669)

Sklopnici

etveropolni sklopnici
s AC i DC upravljanjem

IP20*
IP20*

BG09 T4

BF9 40
BF16 40

BF25 40

Omski teret - upravljanje u AC1


Narudbeni broj
AC svitak

BF40 40

BF50 40-BF65 40
BF80 40

B250 4-B310 4-B400 4

40C

55C

70C

Maksimalna snaga kod 40C (AC1)


(za kategoriju upotrebe DC1 (vidi TK-5 do 9)
230V
400V
415V
500V

[A]

[A]

[A]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

Pogonska struja (AC1)

DC svitak

B115 4-B145 4-B180 4

690V

1000V

11 BG09 T4 A 

11 BG09 T4 D 

20

18

15

14

14

16

22

11 BGF09 T4 A 

11 BGF09 T4 D 

20

18

15

14

14

16

22

11 BGS09 T4 A 

11 BGS09 T4 D 

20

18

15

14

14

16

22

11 BF9 40  12

11 BF9C 40

25

20

18

9.5

16

17

21

27

11 BF16 40 

12

12

11 BF16C 40

12

25

20

18

9.5

16

17

21

27

11 BF20 40 

36

30

27

13.5

23.5

25

30.5

40

11 BF25 40 

11 BF25C 40

40

32

28

15

26

28

34

44.5

11 BF40 40 

11 BF40C 40

60

55

40

22

38

41

48

54

11 BF50 40 

90

80

65

34

59

64

74

98

11 BF65 40 

11 BF65C 40

110

90

70

41

72

78

95

112

11 BF80 40 

11 BF80C 40

125

100

80

47

82

90

108

128

160

150

110

57

98

107

129

173

250

11 B115 4 00 
11 B145 4 00 

250

235

190

91

150

162

196

270

390

11 B180 4 00 

275

250

200

95

160

177

213

298

430

11 B250 4 00 

350

300

250

124

214

234

282

380

560

11 B310 4 00 

450

370

300

158

270

293

350

488

700

11 B400 4 00 

550

430

360

200

345

377

452

598

870

11 B500 4 00 

700

550

500

252

438

478

575

755

1100

11 B630 4 00 

800

640

540

288

500

545

655

860

1250

11 B630 1000 4 00 

1000

850

700

350

600

630

750

1000

1600

11 B1250 4 24


1250

1050

880

480

830

900

1100

1450

2000

11 B1600 4 24


1600

1360

1120

550

950

1000

1200

1650

2500

Sklopnici

etveropolni sklopnici
s AC i DC upravljanjem

B500 4-B630 4

Vrsta prikljunice

B630 1000 4

Prilagodba vrijednosti struje za spoj polova u paralelu


Ako su polovi sklopnika spojeni u paralelu, pogonska struja
prikazana u tablici mnoi se sa faktorom K danim ispod, koji
uzima u obzir neravnomjernu raspodjelu struje po polovima.
Za smanjenje neravnomjernosti raspodjele struje po polovima
treba koristiti nae mostove za paralelno spajanje polova (vidi
str. 2-12, 2-15, 2-18).
2 POLA u paraleli: K = 1.6
3 POLA u paraleli: K = 2.2
4 POLA u paraleli: K = 2.8

B1250-B1600 4

Prigraeni pomoni kontakti

Broj
po
pakovanju

Masa

Masa

AC

DC

NO

NC

kom.

[kg]

[kg]

Pritezni vijak

10

0.170

0.175

Faston

10

0.160

0.165

Za tiskane krugove

10

0.170

0.175

0.368

0.613

Pritezni vijak

12

10

Pritezni vijak

12

10 11

0.368

0.613

Pritezni vijak

0.455

Pritezni vijak

0.455

0.685

Pritezni vijak

0.930

1.370

Strem. stezaljka

1.430

Strem. stezaljka

1.430

1.940

Strem. stezaljka

1.470

Vijak+matica

5.960

Vijak+matica

6.100

Vijak+matica

6.100

Vijak+matica

10.600

Vijak+matica

10.800

Vijak+matica

10.800

Vijak+matica

20.800

Vijak+matica

21.500

Vijak+matica

25.620

Vijak+matica

57.000

Vijak+matica

59.000

1.950

Norme, suglasnosti i certifikati

Tip
BG09 T4
BGF09 T4
BGS09 T4
BF9 40
BF9C 40
BF16 40
BF16C 40
BF20 40
BF25 40
BF25C 40
BF40 40
BF40C 40
BF50 40
BF65 40
BF65C 40
BF80 40
BF80C 40
B115 4
B145 4
B180 4
B250 4
B310 4
B400 4
B500 4
B630 4

U
L

c
U
L
u
s

C
S
A

B
B
J

E
Z

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

I
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b

b = Certificirani aparati.

I = Certifikacija u tijeku.

Certificirano u skladu s normoma: IEC (International Electrotechnical


Commission), EN (European Union), SUVA (Switzerland), UL (USA), CSA
(Canada).

 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom i


frekvencijom svitka.
Standardni naponi su:
50/60Hz 024-048-110-220-230-240-380-400-415V
60Hz
024-048-110-120-220-230V.
 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom.
Standardni naponi su:
012-024-048-060-110-125-220V.
 Mehaniku blokadu BGX50 00 nije mogue ugraditi za sklopnik sa
mehanikom blokadom vidi str. 2-10 Kombinacija sklopnika za
reverziranje i preklapanje.
 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa vrstom naponom
(50Hz ili DC) ili frekvencijom 50-60 (za 50/60Hz) ili frekvencijom 60
(za 60Hz).
Standardni naponi su:
-- 50Hz
24-48-110-220-230-240-380-400-415V
-- 50/60Hz 24-48-110-220-220/230-230-240-380-380/400-415V
-- 60Hz
24-48-110-120-220-230V
 Elektromagnet sklopnika moe se napajati neovisno izmjeninim ili
istosmjernim naponom. Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti
samo s naponom. Za svitke: 110/125V upisati 110, 220/240V upisati 220,
380/415V upisati 380, 440/480V upisati 440.
Standardni naponi su:
24-48-60-110/125-220/240-380/415-440/480V (24V svici se ne
isporuuju za sklopnike B500-B630/1000).
 Ako je sklopnik pripremljen za montau mehanike blokade (G495),
narudbeni broj je 11B...4SL. 00. Ako je mehanika blokada (G495)
ve ugraena na sklopnik, narudbeni broj je 11B...4L. 00.
 Naznaiti nazivni napon mehanike blokade. Za istosmjerni napon
upisati oznaku C.
Isporuuju se slijedei naponi:
- 50/60Hz
48V-110/125V-220/240V-380/415V
- DC
48V-110/125V-220/240V.

G495 mehaniku blokadu nije mogue ugraditi.


 Kompletni narudbeni broj sa oznakama napona svitka. Za 110/125V
(50/60Hz) upisati 110 a za 220/240V (50/60Hz) upisati 220.
Kompletni narudbeni broj sa oznakama napona svitka.
Standardni naponi su: 12-24-48-60-110-125-220V.
11 BF16C 40 sklopnici se isporuuju po 5 kom. u pakovanju.
12 Za izvedbu sa Faston prikljunicama, na upit.

Sklopnici
Specijalni (kondenzatorski) sklopnici
za korekciju faktora snage s AC upravljanjem
BFK sklopnici
(s otpornicima za
ogranienje)

Narudbeni broj

Maksimalna pogonska
snaga 
230V 400V 440V 690V

Broj
po
pak.

Masa

[A]

[kVAr] [kVAr] [kVAr] [kVAr] [kom.] [kg]

Osigura
gG
[A]

BF9 K

12

16

0.490

BF12 K

18

25

AC svitak
11 BF9K 10  4.5

11 BF12K 10  7

12.5

14

16

10

0.490

BF20 K

23

40

11 BF20K 00  9

15

17

20

10

0.530

BF25 K

30

40

11 BF25K 00  11

20

22

22

10

0.530

BF40 K

43

63

11 BF40K 00  17

30

33

36

10

0.660

BF50 K

58

80

11 BF50K 00  22

38

41

46

1.440

BF65 K

70

100

11 BF65K 00  26

45

50

56

1.470

BF80 K

10

10

60
65
70
5
1.470
11 BF80K 00  34
 Za upotrebu sklopnika u spoju u trokut, molimo kontaktirati nau prodaju.
 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom svitka (za 50Hz) ili

11 BF..K...

Pogonske karakteristike
Sklopnik
Nazivna
tip
struja

50-60 (za 50-60Hz) ili 60 (za 60Hz).


Standardni naponi su:
-- 50Hz
24-48-110-220-230-240-380-400-415V
-- 50/60Hz
24-48-110-220-220/230-230-240-380-380/400-415V
-- 60Hz
24-48-110-120-220-230V.
Ostali naponi na upit.
 Jedan pomoni kontakt NO je ugraen.
 Bez mogunosti prigradnje pomonih kontakata.

90
125
Temperatura okoline: 50C. Za temperature okoline vee
od 50C i manje od 70C, maksimalana pogonska snaga
prikazana u tablici mora biti smanjena u istom postotku
kolika je razlika izmeu radne temperature okoline i 50C.
Npr. koristei BF25K 00 sklopnik na temperaturi okoline
60C, maksimalna pogonska snaga (kod 400V) bit e 20 kVAr
- 15% = 17 kVAr.
Uestalost sklapanja: 120 sklapanja/h
Elektrina trajnost: 200.000 sklapanja
Norme i certifikati
IEC 60947-4-1, CEI EN 60947-4-1.

Pribor za BF...K
sklopnike

Narudbeni
broj

Za sklopnike

Broj
po
pak.

Masa

11 G460

BF9 10 - BF12 10 - BF20 00 1


BF25 00 - BF40 00

0.072

11 G464

BF50 00 - BF65 00 - BF80 00 1

0.120

[kom.] [kg]

11 G46...

Da bi se optimiziralo koritenje sklopnika, pribor se koristi da


transformira normalni tropolni sklopnik u BF..K kondenzatorski
sklopnik.
Tablica lijevo pokazuje koji pribor upotrijebiti ovisno o tipu
standardnog sklopnika.

Sklopnici
Specijalni (kondenzatorski) sklopnici
za korekciju faktora snage s AC upravljanjem
BF4A sklopnici
(bez otpornika za
ogranienje)

Narudbeni
broj

Maksimalna pogonska
snaga
230V 400V 440V 690V

Broj
po
pak

Masa

[kVAr] [kVAr] [kVAr] [kVAr] [kom.] [kg]


AC svitak

Osigura
gG

[A]

[A]

BF9 4A

12

16

11 BF9 4A 

4.5

10

10

0.360

BF12 4A

16

25

11 BF12 4A 

11

12

14

10

0.360

BF25 4A

30

40

11 BF25 4A 

11

20

22

22

0.450

BF40 4A

42

63

11 BF40 4A 

16

28

30

34

0.930

BF65 4A

70

100

11 BF65 4A 

26

45

50

56

1.430

BF80 4A

90

125

11 BF80 4A 

34

60

65

70

1.470

Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom svitka (za 50Hz) ili 5011 BF..4A

Pogonske karakteristike
Sklopnik
Nazivna
struja
tip

60 (za 50-60Hz) ili 60 (za 60Hz).


Standardni naponi su:
-- 50Hz
24-48-110-220-230-240-380-400-415V
-- 50/60Hz
24-48-110-220-220/230-230-240-380-380/400-415V
-- 60Hz
24-48-110-120-220-230V.
Ostali naponi na upit.

Temperatura okoline: 50C. Za temperature okoline vee od


50C i manje od 70C, maksimalana pogonska snaga
prikazana u tablici mora biti smanjena u istom postotku
kolika je razlika izmeu radne temperature okoline i 50C.
Npr. koristei BF25.4A sklopnik na temperaturi okoline 65C,
maksimalna pogonska snaga (kod 400V) biti e 20kVAr - 15%
= 17 kVAr.
Uestalost sklapanja: 120 sklapanja/h
Elektrina trajnost: 200.000 sklapanja
Norme i certifikati
IEC/EN 60947-4-1.

Otpornici za
ogranienje za
BF4A sklopnike

Narudbeni
broj

11 FK1

Vrijednost
otpornika

Broj
po
pak.

Masa

[]

[W]

[kom.] [kg]

10

40

0.012

 Montaa otpornika na sklopnike BF65.4A i BF80.4A vri se preko pomonih


prikljunica tipa 8 G285 (vidi stranicu 2-15).

Osnovne pogonske karakteristike


Svaki specijalni BF..4A kondenzatorski sklopnik se kombinira
sa 4x1 10W otpornika spojena kako je prikazano na shemi
na stranici SS-3.
Otpornici za ogranienje se naruuju posebno.
Otpornici su za napone do 415V. Za napone upravljanja do
550V spajaju se tri otpornika u seriju po fazi (umjesto 2); za
napone do 690V spajaju se etiri otpornika u seriju po fazi
(umjesto 2).
Otpornici se direktno montiraju na sklopnike do BF40 4A.
NAPOMENA: Zbog dodatne zatite i sigurnosti preporuuje se
montirati otpornike u isto kuite zajedno sa sklopnikom
kako bi im se dozvolio pristup jedino nakon iskjuivanja
napajanja.

11 FK1

Sklopnici
Specijalni etveropolni sklopnici
s AC i DC upravljenjem
Minijaturni sklopnik s
2 NO i 2 NC kontakta

Narudbeni
broj

Nazivna
struja AC1

Broj Masa
po
pak.

40C

55C

60C

[A]

[A]

[A]

Sklopnik
tip
[kom.] [kg]

AC svitak
Prikljuak: pritezni vijak.
11 BG09 T2 A 20

Pogonske karakteristike

BG09...T2
18

15

0.170

Maksimalna snaga kod 40C


za kategoriju upotrebe DC1
(vidi TK-5)
230V 400V 415V 500V 690V
[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

14

14

16

22

NAPOMENA: Nemogua zamjena ili promjena svitka.

Certifikat
cULus.

DC svitak
Prikljuak: pritezni vijak.
11 BG09 T2 D 20
18
15
1
0.175
 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom i frekvencijom

11 BG09 T2...

Sklopnici s
2 NO i 2 NC kontakta

svitka.
Standardni naponi su:
50/60Hz 024-048-110-220-230-240-380-400-415V
60Hz
024-048-110-120-220-230V.
Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom svitka.
Standardni naponi su:
012-024-048-060-110-125-220V.

Narudbeni broj

Nazivna struja AC1


40C

55C

60C

Broj
po
pak.

Masa

Pogonske karakteristike
Sklopnik
Osigura Vrsta
tip
gG
prikljunice

[A]

[A]

[A]

[kom.] [kg]

11 BF16 22

25

20

18

0.368

BF16 22 - BF16C 22

50

Pritezni vijak

11 BF25 22

40

30

28

0.455

BF25 22 - BF25C 22

80

Pritezni vijak

10

11 BF40 22 60

55

40

0.930

BF40 22 - BF40C 22

100

Pritezni vijak

16

Presjek
vodia
[mm2]

[A]

AC svitak.

DC svitak.
11 BF16C 22

25

20

18

0.621

11 BF25C 22

40

32

28

0.688

11 BF40C 22 60

55

40

1.370

 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom i frekvencijom (50Hz,


11 BF16 22....

60Hz, 50/60Hz ) svitka .


Standardni naponi su:
-- 50 Hz
24-48-110-220-230-240-380-400-415V
-- 50/60 Hz 24-48-110-220-220/230-230-240-380-380/400-415V
-- 60 Hz
24-48-110-120-220-230V.
Drugi naponi na zahtjev.
 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom svitka.
Standardni naponi su: 12-24-48-60-110-125-220V.
 Bona montaa pomonog kontakta nije mogua.

Norme i certifikati
UL, CSA, IEC/EN 60947-4-1.

Sklopnici
Specijalni etveropolni sklopnici
s AC i DC upravljanjem
Sklopnici s
4 isklopna (NC)
kontakta

Narudbeni
broj

Nazivna struja AC1

Broj
po
40C 55C 60C pak.

Masa

Pogonske karakteristike
Sklopnik
Osigura
gG

Vrsta
prikljunice

Presjek
vodia
[mm2]

[A]

[A]

[A]

[kom.] [kg]

[A]

11 BF16 04 

25

20

18

0.360

BF16 04

50

Pritezni vijak

11 BF25 04 

40

32

28

0.447

BF25 04

80

Pritezni vijak

10

AC svitak.

DC svitak.
11 BF16C 04 

25

20

18

0.613

BF16C 04

50

Pritezni vijak

11 BF25C 04 

40

32

28

0.680

BF25C 04

80

Pritezni vijak

10

 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom i frekvencijom (50Hz,

11 BF25 04...

60Hz, 50/60Hz ) svitka .


Standardni naponi su:
-- 50 Hz
24-48-110-220-230-240-380-400-415V
-- 50/60 Hz 24-48-110-220-220/230-230-240-380-380/400-415V
-- 60 Hz
24-48-110-120-220-230V.
Drugi naponi na zahtjev.
 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom svitka.
Standardni naponi su: 12-24-48-60-110-125-220V.

Norme i certifikati
UL, CSA, IEC/EN 60947-4-1.

Sklopnici
Kombinacija sklopnika za reverziranje i preklapanje

Kombinacija sklopnika
za reverziranje

Narudbeni
broj

Ie (AC3) Maks.
440V snaga
55C AC3
400V
55C

Ukljueni
pomoni
kontakti

Br. Masa
po
pak.

[A]
[kW]
NO NC kom. [kg]
AC svitak.
Prikljuak: pritezni vijak.
Blokada izvana s oienjem glavnih i pomonih strujnih krugova.
11 BGR09 01 A

11 BGR...

1

0.374

11 BGR12 01 A 12
5.7
0
1
Ugraena blokada i oieni glavni krug.
11 BGT09 10 A 9
4
1 0
11 BGT12 10 A 12
5.7
1 0

0.374

1
1

0.366
0.366

Prikljuak: za tiskane krugove.


Ugraena blokada.
11 BGTS09 01 A 9
4

1

0,340

Ugraena blokada i oieni glavni krug.

11 BGT...

Pogonske karakteristike
Maksimalna snaga pri 50C (AC1)

Tip

DC svitak.
Prikljuak: pritezni vijak.
Blokada izvana s oienjem glavnih i pomonih strujnih krugova.
11 BGR09 01 D 9
4
0
1 1 0,384
11 BGR12 01 D 12
5,7
0
1 1 0,384
11 BGT09 10 D

1 0

0,376

11 BGT12 10 D

12

5,7

1 0

0,376

0,350

Prikljuak: za tiskane ploice.


Ugraena blokada.
11 BGTS09 01 D 9
4

Osnovne karakteristike
Kombinacija sklopnika za reverziranje se isporuuje
kompletirana za brzu montau. Mogue kombinacije su:
BGR...
Prikljuak pomou vijka, vanjska mehanika
blokada, oienje glavnog i pomonog kruga.
BGT...
Prikljuak pomou vijka, ugraena mehanika
blokada i oien glavni krug.
BGTS...
Prikljuak pomou tiskane ploice (PCB),
ugraena mehanika blokada.

1

230V

400V

415V

500V

690V

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

BGR09...

2.2

4.3

BGT09...

2.2

4.3

BGTS09...

2.2

4.3

BGR12

3.2

5.7

6.2

BGT12

3.2

5.7

6.2

NAPOMENA: Nemogua zamjena ili promjena svitka.

Norme i certifikati
cULus, IEC/EN 60947-4-1

 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom svitka i
frekvencijom 60 (za 60Hz).


Standardni naponi su:
50/60Hz 024-048-110-220-230-240-380-400-415V
60Hz
024-048-110-120-220-230V.
Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom svitka.
Standardni naponi su:
012-024-048-060-110-125-220V.
Jedan pomoni kontakt za svaki sklopnik.

11 BGTS...

Kombinacija sklopnika
za preklapanje

Narudbeni
broj

Pogonska
struja (AC1)

Broj Masa
po
pak.

40C

55C

60C

[A]

[A]

[A]

kom. [kg]
Pogonske karakteristike

AC svitak.
Prikljuak: pritezni vijak. Ugraena blokada.
11 BGC09 T4 A 20

18

15

0.340

0.350

DC svitak.
Prikljuak: pritezni vijak. Ugraena blokada.
11 BGC09 T4 D 20

18

15

 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom i frekvencijom

11 BGC09 ...

Osnovne karakteristike
Kombinacija sklopnika za preklapanje se isporuuje
kompletirana za brzu montau. Sklopnici su etveropolni i
imaju ugraenu mehaniku blokadu i nisu oieni.

svitka.
Standardni naponi su:
50/60Hz 024-048-110-220-230-240-380-400-415V
60Hz
024-048-110-120-220-230V.
Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom svitka.
Standardni naponi su:
012-024-048-060-110-125-220V.

Tip

Maksimalna snaga pri 40C (AC1)


230V

400V

415V

500V

690V

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

14

14

16

22

BGC09 T4 8

Norme i certifikati
cULus, IEC/EN 60947-4-1

Sklopnici
Pomoni sklopnici

Pomoni sklopnici

Narudbeni
broj

Vrsta i broj
kontakata
NO

Broj
po
pak.

Masa

NC

[kom.]

[kg]

AC svitak.
Prikljuak: pritezni vijak.
11 BG00 40 A

10

0.170

11 BG00 31 A

10

0.170

11 BG00 22 A

10

0.170

11 BGF00 40 A 4

10

0.160

11 BGF00 31 A 3

10

0.160

11 BGF00 22 A 2

10

0.160

Pogonske karakteristike
- Nazivni napon izolacije Ui 690V
- Nazivna termika struja Ith 10A
- Oznaavanje prema IEC 60947-5-1 A600-Q600
- Kod izvedbe s malom potronjom svitka nemogua
prigradnja dodatnih kontakata.
NAPOMENA: Nemogua zamjena ili promjena svitka.
Norme i certifikati
cULus, IEC/EN 60947-5-1.

Prikljuak: faston.

11 BG00...

DC svitak.
Prikljuak: pritezni vijak.
11 BG00 40 D

10

0.175

11 BG00 31 D

10

0.175

11 BG00 22 D

10

0.175

Prikljuak: faston.

11 BGF00...

11 BGF00 40 D 4

10

0.165

11 BGF00 31 D 3

10

0.165

11 BGF00 22 D 2

10

0.165

DC svitak male potronje


Prikljuak: pritezni vijak.
11 BG00 40 L

10

0.175

11 BG00 31 L

10

0.175

11 BG00 22 L

10

0.175

11 BGF00 40 L 4

10

0.165

11 BGF00 31 L 3

10

0.165

11 BGF00 22 L 2

10

0.165

Prikljuak: Faston.

 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom i frekvencijom (50Hz,
Pomoni sklopnici

60Hz, 50/60Hz) svitka.


Standardni naponi su:
-- 50/60Hz
024-048-110-220-220/230-230-240-380-415V
-- 60Hz
024-048-110-120-220-230V.
Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom svitka.
Standardni naponi su: 012-024-048-60-110-125-220V.
Izvedba sa malom potronjom. Nemogua ugradnja dodatnih pomonih
kontakata ili mehanike blokade. Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti
sa naponom svitka.
Standardni naponi su: 024-048V.

Narudbeni
broj

Vrsta i broj
kontakta
NO

NC

Broj
po
pak.

Masa

[kom.]

[kg]

AC svitak.
Prikljuak: pritezni vijak.

Norme i certifikati
UL, CSA, IEC/EN 60947-5-1.

11 CF4 40 

10

0.368

11 CF4 31 

10

0.368

11 CF4 22 

10

0.368

11 CF4 04 

10

0.368

 Kompletni narudbeni broj treba nadopuniti sa naponom i frekvencijom (50Hz,


11 CF4...

Pogonske karakteristike
- Nazivni napon izolacije Ui 690V
- Nazivna termika struja Ith 10A
- Oznaavanje prema IEC/EN 60947-5-1 A600-Q600.

60Hz, 50/60Hz) svitka.


Standardni naponi su:
-- 50Hz
24-48-110-220-230-240-380-400-415V
-- 50/60Hz
24-48-110-220-220/230-230-240-380-380/400-415V
-- 60Hz
24-48-110-120-220-230V.

Sklopnici

Prigradni blokovi i pribor


za BG... minijaturne sklopnike
Prigradni blokovi

Narudbeni
broj

Vrsta i broj
kontakata

Max.
Broj
broj po po
sklopniku pak.
[kom.]

Masa

Tip

[kom.] [kg]

Pomoni kontakti sa prikljunim vijkom

11 BGX10... (20-11-02)

11 BGX10... (40-31-22-13-04)

11 BGX77... 11 BGX78 225 11 BGX79...

11 SMX90 03

10

690

690

Vijak

M3

Faston
1x6.3mm
2x2.8mm

irina mm

6.9

6.9

10

0.021

1NO + 1NC

10

0.021

11 BGX10 20

2NO

10

0.021

11 BGX10 04

4NC

10

0.028

11 BGX10 13

1NO + 3NC

10

0.028

11 BGX10 22

2NO + 2NC

10

0.028

11 BGX10 31

3NO + 1NC

10

0.028

fleksibilni bez stopice mm2 2.5

2.5

11 BGX10 40

4NO

10

0.028

fleksibilni sa stopicom mm2 2.5

2.5

11 BGX11 11

1NO + 1NC

10

0.021

AWG [kom.] 14

14

11 BGX11 22

2NO + 2NC

10

0.028

11 BGXF10 02

2NC

11 BGXF10 11

1NO + 1NC

10

0.021

11 BGXF10 20

2NO

10

0.021

11 BGXF10 04 4NC

10

0.028

10

0.021

11 BGXF10 13 1NO + 3NC

10

0.028

11 BGXF10 22 2NO + 2NC

10

0.028

11 BGXF10 31

3NO + 1NC

10

0.028

11 BGXF10 40

4NO

10

0.028

10

0.008

11 BGX50 00 

11 SMX90 01

10

Nazivni napon izolacije Ui

2NC

Ograniiva prenapona.

Pribor

11 BGX10 11

Mehanika blokada 

11 BGX50 00

BGX10... BGX11...

Nazivna termika struja Ith

11 BGX10 02

Pomoni kontakti sa Faston vijkom

BGXF...

Pogonske karakteristike za prigradne pomone kontakte

11 BGX77 048

48VAC/DC (Var.)

10

0.007

11 BGX77 125

48-125VAC/DC (Var.) 1

10

0.007

11 BGX77 240

125-240VAC/DC
(Varistor)

10

0.007

11 BGX78 225

225VDC (Dioda)

10

0.007

11 BGX79 048

48VAC
1
(Otpor.-Kondenzator)

10

0.007

11 BGX79 125

48-125VAC
1
(Otpor.-Kondenzator)

10

0.007

11 BGX79 240

125-240VAC
1
(Otpor.-Kondenzator)

10

0.007

11 BGX79 415

240-415VAC
1
(Otpor.-Kondenzator)

10

0.007

20

0.006

Prikljunice

Maksimalni presjek vodia


za prikljuak 1 ili 2 sklopnika

Udovoljava normama
IEC/EN 60947-5-1

AC

A600

DC

Q600

Mehanika trajnost
(u milijunima)

ciklusi 20

A600
Q600
20

Osnovne karakteristike
PRIBOR ZA KOMPLETIRANJE POKRETAA
3-polna spojnica SMX90 01 je sainjena od 3 vodia
presjeka 4 mm2 i pripremljenim krajevima, 85 mm dugim,
tako da se vrlo lako i brzo moe ostvariti spoj prekidasklopnik. Takva spojnica se upotrebljava za kompletiranje
pokretaa na sabirniki sustav.
SMX90 03 se upotrebljava za spoj prekida-sklopnik kod
pokretaa koji se montiraju na 35 mm DIN inu
(EN 500 22).
Norme i certifikati
Certifikati: cULus za BGX10... i BGX11... pomone
kontakte, BGX50 00 blokadu i sve ograniavae
prenapona; UL za SMX90 21 i SMX90 22.
cULus za BGXF... i SMX90 03.
Norma: IEC/EN 60947-1.

Zatitni poklopac .
11 BGX80 00

Poveanje stupnja zatite


na IP20

Kratkospojnici polova.
11 G323

Za 2 pola

11 G324
11 G325

Za 4 poa

11 G326

10

0.009

10

0.009

10

0.014

10

0.014

Pribor za kompletiranje pokretaa.

11 SMX90 10

11 SMX90 22

11 SMX90 01

Spojnica za spoj
SM1 i BG

10

0.012

11 SMX90 03

vrsti spoj
SM1 i BG

10

0.020

11 SMX90 10

Adapter za smjetaj
jednog prekidaa SM1
i jednog sklopnika BG za
direktni pokreta

0.052

11 SMX90 12

Adapter za smjetaj
jednog prekidaa SM1
i dva sklopnika BG za
kombinaciju za reverziranje

0.078

 Nije mogue za BG...D sklopnike.


 Mogue za lijevi sklopnik u kombinaciji za reverziranje.
 Nije mogue za BGS sklopnike.
 Mogua montaa na sklopnik tip BG (vijani spoj) na kojem nema

11 SMX90 12

pomonih kontakata, ograniivaa prenapona ili mehanike blokade.

11 SMX90 21

vrsti spoj za pokreta


5
zvjezda-trokut (s BG sklopnikom)

0.042

 Nije mogue sa poklopcem BGX80 00.


 Set od 2 komada.
 Uobiajena je upotreba za sklopnike BG...01 s jednim pomonim

11 SMX90 22

vrsti spoj za kombinaciju


za reverziranje sa
2 BG sklopnika 

0.078

Nije mogua direktna montaa releja na sklopnik. Koristiti odvojenu

1

kontaktom (NC).

montau releja RF25 pomou nosaa G230.

Sklopnici

Prigradni blokovi i pribor


za BG... sklopnike

Mjesta za prigradnju

Mogue za lijevi sklopnik u kombinaciji za reverziranje.

TE
LL

ov

ato

ST

SM1...

SMX90 03

Isporuuju se 2 kom.

Sklopnici
Prigradni blokovi i pribor
za CF4 i BF sklopnike
Prigradni blokovi

Narudbeni
broj

Karakteristike

Maks.
Broj Masa
broj po po
sklopniku pak.

Pogonske karakteristike za blokove pomonih kontakata


Tip

G418 G484
G480
G485
G486
G487

[kom.] [kg]

11 G480...

0.024

Naz. term. struja Ith A

10

10

10

0.1

11 G480 20

2NO

10

0.024

690

690

690

690

11 G480 1001

1NO + 1NLB
uklop prije isklopa

10

0.024

Nazivni izolacioni
napon Ui

M 3.5

M3

6.9

1-6.35 1-6.35
2-2.8 2-2.8

2NO

0.035
0.035

Faston

11 G484 11

1NO + 1NC

11 G484 02

2NC

0.035

11 G484 30

3NO

0.039

11 G484 21

2NO + 1NC

0.039

11 G484 12

1NO + 2NC

0.039

11 G484 03

3NC

0.039

Trenutni pomoni kontakti za centralnu bonu montau.


Vijani prikljuci.
11 G418 10

1NO

10

0.014

11 G418 10A

1EM

10

0.014

11 G418 01

1NC

10

0.014

11 G418 01D

1LB

10

0.014

11 G218

1NO ili 1NC zamjenj.

10

0.011

11 G481 20

2NO

10

0.013

11 G481 11

1NO + 1NC

10

0.013

11 G481 02

2NC

10

0.013

11 G482

Preklopni kontakt

10

0.013

10

0.008

Adapter za bonu montau pomonih kontakata.


11 G280

11 G418...

za G218

11 G483
za G481 i G482
2
10 0.010
Pomoni kontakti s vremenskim kanjenjem 1NO + 1NC
(kod uklopa).
Vijani prikljuci.
11 G485 3

3s

0.040

11 G485 6

6s

0.040

11 G485 15

15 s

0.040

11 G485 30

30 s

0.040

11 G485 60

60 s

0.040

11 G485 120

120 s

0.040

Pomoni kontakti s vremenskim kanjenjem 1NO + 1NC


(kod isklopa) .
Faston prikljuci.
11 G485... - 11 G486...
11 G487

3s

0.040

11 G486 6

6s

0.040

11 G486 15

15 s

0.040

11 G486 30

30 s

0.040

11 G486 60

60 s

0.040

11 G486 120

120 s

0.040

11 G487
70 ms
1
1
0.040
 Mogua prigradnja i na sklopnike tipa B, pomou adaptera G358. Vidi str.
2-18 i 2-19.

Maksimalni presjek
vodia za prikljuak
1 ili 2 vodia
fleks. bez stopice

mm 7

mm2 2.5

2.5

fleks. sa stopicom mm2 2.5

2.5

2.5

2.5

AWG

14

14

14

kom. 14

Mehanika zatita
prikljuka prema
IEC/EN 60529

IP20 IP20

IP20

11

IP20

IEC/EN 60947-5-1
klasifikacija

AC

A600

A600

A600

DC

P600
Q600

P600

Mehanika trajnost
(u milijunima)

sklap. 10

10

10

10

11

 Za tee uvjete primjene obratite se naem odjelu prodaje


(Tel:++385(0)1 2395 669).
 Zlatni kontakti u kuitu za primjenu u oneienim sredinama.
 Odnosi se na 125VAC i 30VDC.

Q600 za G418...
 3 miliona sklapanja za G485, G486, G487.
IP20 vrijedi za oienje s vodiem minimalno 0.75mm2 presjeka za
G418 i minimum 1mm2 za G480, G485, G486 i G487.
11 IP20 se moe ostvariti oienjem izoliranim Faston prikljucima.

Norme i certifikati
Certifikati:
Tip
UL
G218
G418..
G480..
G481..
G484..
G485..
G486..
G487..

CSA
b
b
b
b
b
b
b
b

b = Certificirani aparati.
= Priznati. Aparati koji nose ovaj znak certifikacije mogu se u
tvornicama montirati u postrojenja.

11 G486 3

 NC kasni pri isklopu.


 Kontakti s velikom vodljivou.
 NC kontakti s velikom vodljivou.

Prikljunice: Vijak
irina

Faston prikljuci.

11 G218 - 11 G481...
11 G482

G482

Trenutni pomoni kontakti za centralnu montau.


Vijani prikljuci.
11 G480 11 1NO + 1NC
2
10

11 G484 20

11 G484...

G218
G481

Prigradni pomoni kontakti udovoljavaju normi:


IEC/EN 60947-5-1.
Za maksimalni broj kombinacija prigradnih blokova
pomonih kontakata vidi str. TK-23.

Sklopnici
Prigradni blokovi i pribor
za CF4 i BF sklopnike
Prigradni blokovi

Narudbeni
broj

Karakteristike

Maks.
Broj Masa
broj po po
sklopniku pak.
[kom.] [kg]

Mehanika blokada
Vijani prikljuci.

11 G222... - 11 G272...

11 G222 

Za CF4, BF9-BF40
(BF40 3-polni)

0.059

11 G272 

Za BF40 40, BF50-BF110 1

0.059

Mehanika blokada 2 sklopnika.


11 G223

Za CF4, BF9-BF40

10

0.005

11 G269 1

(BF40 3-polni)

10

0.023

11 G269 2

Za BF40 40, BF50-BF110 1

10

0.028

Ograniavai prenapona
Faston prikljuci.

11 G318... - 11 G319 225


11 G322...

11 G318 48

48VAC/DC (Varistor)

10

0.008

11 G318 125

48-125VAC/DC (Varistor)

10

0.008

11 G318 240

125-240VAC/DC (Varistor)

10

0.008

11 G318 415

240-415VAC/DC (Varistor)

10

0.008

11 G319 225

225VDC (Diode)

10

0.008

11 G322 48

48VAC (otpornik-kondenzator) 10

0.008

11 G322 220

48-240VAC (otpornik-kondenzator) 10

0.008

11 G322 380

240-415VAC (otpornik-kondenzator) 10

0.008

Nosa ograniavaa
11 RE244
11 RE244

Za 35 mm DIN inu (EN 50022)

10

0.004

Ograniavai prenapona (brza montaa) 

11 G477... - 11 G479...

11 G477 048

48VAC (Varistor)

10

0.010

11 G477 125

48-125VAC (Varistor)

10

0.010

11 G477 240

125-240VAC (Varistor)

10

0.010

11 G477 415

240-415VAC (Varistor)

10

0.010

11 G479 48

48VAC (otpornik-kondenzator) 10

0.010

11 G479 125

48-125VAC (otpornik-kondenzator) 10

0.010

11 G479 240

125-240VAC (otpornik-kondenzator) 10

0.010

240-415VAC (otpornik-kondenzator) 10 0.010


11 G479 415
 Naznaiti vrijrdnosti napona (za 50 ili 60Hz) i sa slovom C za DC napone.


Pribor

Standardni naponi su:


- 50/60Hz 24V - 48V - 110/125V - 220/240V - 380/415V
- DC
12V - 24V - 48V - 110/125V - 220/240V.
Ograniivai G477 i G479 mogu biti montirani samo na sklopnike BF9-BF25 i
CF4.

Narudbeni
broj

Karakteristike

Broj
po
pak.

Masa

[kom.] [kg]
Zatitni poklopac.
11 G265

11 G265

Zatita za tropolni
BF50 - BF110

10

0.011

Kratkospojnici polova.
11 BA135

2 pola (za BF9-BF16)

10

0.001

11 BA235

2 pola (za BF20-BF40)

10

0.003

11 BA435

3 pola (za BF50-BF110)

10

0.029

Proireni prikljuci.

11 BA135

11 G231

11 G285

11 G231

1-6 mm2 (zar BF9-BF16)

12

0.008

11 G232

1-10 mm2 (zar BF20-BF25)

12

0.017

11 G281

1-35 mm2 (za BF32-BF40)

10

0.090

11 G271

1-50 mm2 (za BF50-BF110)

10

0.130

0.008

Pomoni prikljuci.
11 G285
11 BA126 1

3958...

11 BA126 2

za BF50-BF110

Elementi za oznaavanje.
11 BA126 1

Natpisna ploica

100

0.001

11 BA126 2

Nosa znakova

100

0.001

3958

Alfa-numeriki znakovi

100

0.002

 Za tropolne sklopnike BF50-BF110.


2 komada po sklopniku.

 Zamijeniti sa potrebnim alfa-numerikim znakom.

Pogonske karakteristike za mehanike blokade


Tip

G222...

Za sklopnik

BF9-BF40 BF40-BF110

G272...

Napon upravljanja
AC (50/60 Hz) V

12-380

12-380

DC

12-220

12-220

Potronja
AC

VA 40

40

DC

70

70

ms 10

10

ms 50

100

Min. trajanje napajanja


otputanje
blokiranje
 Samo tropolni BF40.
 Samo etveropolni BF40.

Certifikati
Tip
G222...
G223
G232...
G232...
G269...
G272...

UL

CSA
b
b

b
b

EZU

b
b

b = Certificirani aparat.
= Priznati. Aparati koji nose ovaj znak certifikacije mogu se u
tvornicama montirati u postrojenja-znak za prigradne komponente.

Za maksimalni broj kombinacija prigradnih blokova koji


se mogu prigraditi na sklopnik vidi na str. TK-23.

Sklopnici

Pribor za BF... sklopnike

Pribor

Narudbeni
broj

Karakteristike

Broj Masa
po
pak.

11 SMX90 01

Spojnica za spoj
SM1 i BF9, BF12
ili BF16

10

0.012

11 SMX90 02

Spojnica za spoj
SM1 i BF20, BF25, BF32
ili BF40

10

0.025

11 SMX90 04

vrsti spoj SM1


i BF9-BF16

10

0.030

11 SMX90 10

Adapter za direktni pokretaprekida SM1


i sklopnik BF9-BF40

0.052

11 SMX90 12

Adapter za kombinaciju za
reverziranje-prekida SM1
i sklopnik BF9-BF25

0.078

[kom.] [kg]

11 SMX90 01 - 11 SMX90 02

11 SMX90 14

Adapter irine 45mm za


zvijezda-trokut pokretaprekida SM1 i sklopnik
BF9-BF25

0.104

11 SMX90 18

DIN ina 35 mm (EN 50022)


1
za premotenje sklopnika kod
upotrebe adaptera SMX90 14

0.088

11 SMX90 19

Proirenje za sklopnike
irine 55 mm

0.004

11 SMX90 20

Pribor za kompletiranje
zvijezda-trokut pokretaa
s 3 sklopnika
BF50-BF110

0.180

11 SMX90 23

vrsti spoj za zvijezda-trokut


pokreta sa sklopnicima
BF9, BF12 ili BF16
(montaa jedan pokraj
drugog - nije mogue
sa adapterom
SMX90 14 )

0.050

11 SMX90 24

vrsti spoj za
kombinaciju za reverziranje
sa sklopnicima BF9, BF12
ili BF16 

0.047

11 SMX90 25

Pribor za kompletiranje
zvijezda-trokut pokretaa
sa 2 sklopnika BF20 ili BF25
i jednim sklopnikom BF9,
BF12 ili BF16

0.050

11 SMX90 26

Pribor za kompletiranje
10
kombinacije za reverziranje
sa 2 sklopnika BF20 ili BF25 

0.052

11 SMX90 27

Pribor za kompletiranje
zvijezda-trokut pokretaa
sa 2 sklopnika BF32 ili BF40
i jednog BF20 ili BF25

0.066

11 SMX90 28

Pribor za kompletiranje
pokretaa za reverziranje sa
2 sklopnika BF32 ili BF40 

0.078

11 SMX90 29

Pribor za kompletiranje
5
zvijezda-trokut pokretaa sa
2 sklopnika BF50, BF65, BF80,
BF95 ili BF110 i jednog
BF32 ili BF40

0.180

11 SMX90 04

11 SMX90 10

11 SMX90 12

11 SMX90 14

 Obino se koriste sklopnici s jednim NC kontaktom (01).


 Nemogua montaa releja direktno na sklopnik ve treba koristiti odvojenu
montau s G230 nosaem.

11 SMX90 24

 Nemogua montaa releja direktno na sklopnik ve treba koristiti odvojenu


montau releja RF95 pomou nosaa G270.

Osnovne karakteristike
SPOJ SM1 - SKLOPNIK
3-polne spojnice SMX90 01 i 02 su sainjene od 3 vodia s
pripremljenim krajevima, 85 mm dugim, tako da se vrlo
lako i brzo moe ostvariti spoj prekidaa i sklopnika. Takva
spojnica se upotrebljava za kompletiranje pokretaa na
sabirniki sustav.
SMX90 04 se upotrebljava za spoj prekida-sklopnik kod
pokretaa koji se montiraju na 35mm DIN inu (EN 50022).
ADAPTER ZA KOMPLETIRANJE POKRETAA
Elementi su pripremljeni za brzu i laku montau pokretaa.
Adapter se moe montirati na 35 mm DIN inu
(EN 50022).
Norme i certifikati
UL (samo za SMX90 23 i SMX90 24), cULus za SMX90 04.
IEC/EN 60947-1.

Sklopnici

Prigradni blokovi i
pribor za CF4 i BF sklopnike

Mjesta za prigradnju

Vodi
6-50mm2

Spojna ina
2.5x9mm (max)

 Bona montaa pomonih kontakata nije


mogua na sklopnik BF40 22.

BF50-BF110 sklopnici

Sklopnici
Prigradni blokovi i pribor
za B... sklopnike
Prigradni blokovi

Naudbeni
broj

Karakteristike

Maks. Broj
broj po po
sklopn. pak.
[kom.]

Masa

Tip

[kom.] [kg]

Pomoni kontakti

16

Nazivni napon izolacije Ui

690

0.067

Prikljunica

11 G354

1NO+1NC

0.065

0.035

Max. presjek vodia za prikljuak


za 1 ili 2 vodia
fleksibilni sa stopicom mm2

11 G350 - 11 G354

4

Za montau
4
pomonih kontakata
G480, G484,
G485, G486 i G487,
na B115-B630 1000
vidi str. 2-14.

11 G355

Jedan pored drugog

0.025

11 G356 1 Jedan iznad drugog

0.104

11 G356 2 Jedan iznad drugog

0.110

11 G356 3 Jedan iznad drugog

0.116

11 G356 4 Jedan iznad drugog

0.122

11 G356 5 Jedan iznad drugog

11 G356 6 Jedan iznad drugog

0.716

Narudbeni
broj

Karakteristike

1-6.35
2-2.8

Broj
po
pak.

14

IEC/EN 60947-5-1
norma

AC

A600

DC

P600

Mehanika trajnost (u milijunima)

ciklusi 5

Pogonske karakteristike mehanike blokade


Tip

G495
V

48-480

48-480

0.124

AC

VA

1500

0.134

DC

1100

Minimalno trajanje napajanja


otputanje

ms

40

blokiranje

ms

300

Potronja

Masa
Norme i certifikati
Udovoljavaju certifikatima:

[kom.] [kg]

Tip

UL

CSA

EZU

G350

0.026

G354

11 G360

Za sklopnik B115

11 G361

Za sklopnike B145-B180

0.026

G355

11 G363

Za sklopnike B250-B310B400

0.047

G356/..

11 G527

Za sklopnik B500

0.238

G360

11 G528

Za sklopnik B500 4

0.265

G361

11 G529

Za sklopnik B630

0.250

G362

11 G530

Za sklopnik B630 4

0.290

G363

11 G360 - 11 G361 - 11 G363

11

Napon upravljanja
DC

Zatita prikljunica
6

2.5

kom.

AC (50/60Hz)

Mehanika blokada
11 G495
Za B115-B630

Faston

AWG

Mehanika blokada 2 sklopnika

Tropolni kratkospojnik

11 G527 - 11 G528 - 11 G529


11 G530

Nazivna termika struja Ith

2NO+1NC ili 1NO+2NC 4


zamjenjiv

11 G358

Pribor

G350
G354

11 G350

Adapter

11 G358

Pogonske karakteristike pomonih kontakata

G370

b = Certificirani aparati.
= Priznati: Aparati koji nose ovaj znak certifikacije mogu se u
tvornicama montirati u postrojenja-znak za prigradne komponente.

11 BA1595

Za B115-B145-B180

0.082

11 BA1721

Za B250-B310-B400

0.140

11 BA1846

Za B500-B630

0.340

Pomoni kontakti udovoljavaju normi:


IEC/EN 60947-5-1.
Maksimalni broj kombinacija
vidi na str. TK-24 do 26.

Dvopolni kratkospojnik
11 BA1594

Za B115-B145-B180

0.089

11 BA1720

Za B250-B310-B400

0.140

11 BA1845

Za B500-B630

0.320

Adapter
11 G370
11 G370

11 G371

Za transformaciju faston
10
prikljunice u vijanu prikljunicu
na pom. kontakt. i svicima

0.003

Za transformaciju obje faston


5
prikljunice svitka u vijane prikljunice

0.012

G356, jedan s lijeve a drugi s desne strane.

Elementi za oznaavanje

11 G371

11 BA126 1

3958...

11 BA126 2

 Moe se ugraditi samo 1 pomoni kontakt na B1250 ili B1600.


 Nemogue za B630 1000, B1250 i B1600.
 Za 3-polne B630 1000, upitati prodaju.
 Dozvoljeni razmak, vidi str. TK-25.
 Za blokadu 2 sklopnika B1250 ili B1600, obavezno upotrijebiti 2 kom.
 Upisati vrstu napona (50 ili 60Hz) ili upisati slovo C za DC.

11 BA126 1

Natpisna ploica

100

0.001

11 BA126 2

Nosa znakova

100

0.001

3958

Alfanumeriki znakovi

100

0.002

Standardni naponi su:


- 50/60 Hz
48V - 110/125V - 220/240V - 380/415V - 440/480V
- DC
48V - 110/125V - 220/240V - 380/415V - 440/480V
 Moe biti montirano samo na sklopnike koji su ve pripremljeni za to.
Vidi str. 2-3 i 2-5

Prihvatljivo za B310 i B310 4.


 Pripremljeno za jednopolni prikljuak. Za tropolni sklopnik potrebno je
naruiti 6 kom.
Zamijeniti s alfa-numerikim znakom.
11 G495 se moe montirati samo na pripremljeni sklopnik za to. Vidi str. 2-3
i 2-5.

Sklopnici
Prigradni blokovi i pribor
za B... sklopnike
Mjesta za prigradnju

G527 (B500 00)


G528 (B500 4 00)
G529 (B630 00)
G530 (B630 4 00)

G356...
G370
G371

G363(B250-B310-B400)

G355
G350
G354

G360 (B115)
G361 (B145-B180)

BA1846
(B500-B630)

B500
B630
B630 1000

BA1845
(B500-B630)

BA1720
B250
B310
B400
B115
B145
B180

BA1595

BA1721
BA126 2

BA1594

G480...

BA126 1
3958

G484...

G485...
G486...
G487

G358

G480...
Za ostale kombinacije vidi str. TK-24.

G371...

Sklopnici
Rezervni dijelovi

AC svici za sklopnike
CF4... i BF
(standardni naponi)

Narudbeni
broj

Nazivna
frekvencija
i napon
[Hz]

Broj
po
pak.
[V]

Masa

[kom.] [kg]

Za sklopnike CF4-BF9-BF12-BF16-BF20-BF25
11 BA456 24

24

0.072

11 BA456 48

48

0.072

11 BA456 110

110

0.072

11 BA456 220

220

0.072

 Svitci sa 3 prikljunice. Zamjenjuje svitak sa 2


prikljunice (BA104).
Za naruivanje starih BA104 svitaka, obratite se
naem odjelu Prodaje (Tel. ++385 (0) 1 2395 669).

AC svici za sklopnike
BF32...-BF40
(standardni naponi)

od V

12

do V

660

Granice djelovanja
od % Us
privlaenje
za 50Hz
do % Us
ili 60Hz
od % Us
otputanje
do % Us

70
110
40
55

11 BA456 230

230

0.072

11 BA456 240

240

0.072

od % Us

40

11 BA456 380

380

0.072

do % Us

55

11 BA456 400

400

0.072

Prosjena

11 BA456 415

415

0.072

potronja

24

0.072

svitka

60

11 BA456 48 60

48

0.072

11 BA456 110 60

110

0.072

11 BA456 120 60

120

0.072

11 BA456 220 60

220

0.072
0.072

11 BA456 230 60

230

11 BA456 24 50 60 50/60

24

0.072

11 BA456 48 50 60

48

0.072

11 BA456 110 50 60

110

0.072

11 BA456 220 50 60

220

0.072

11 BA456 220 230

220/230

0.072

11 BA456 230 50 60

230

0.072

11 BA456 240 50 60

240

0.072

11 BA456 380 50 60

380

0.072

11 BA456 380 400

380/400

0.072

11 BA456 415 50 60

415

0.072

Broj
po
pak.

Masa

Narudbeni
broj

Nazivna
frekvancija
i napon
[Hz]

[V]

[kom.] [kg]

Za sklopnike BF32-BF40 (samo tropolni).


11 BA320 24

11 BA320...

Nazivni napon
kod 50, 60, 50/60 Hz:

Granice djelovanja
od % Us
privlaenje
za 50/60Hz
do % Us

11 BA456 24 60
11 BA456..

50

Pogonske karakteristike
Upravljanje AC

Gubici

78

dranje VA

10.8

kod 50Hz

Nazivni napon
kod 50, 60, 50/60 Hz:

2.5

od V

12

do V

660

Granice djelovanja
od % Us
privlaenje
za 50Hz
do % Us
ili 60Hz
od % Us
otputanje
do % Us

11 BA320 48

48

0.072

11 BA320 110

110

0.072

11 BA320 220

220

0.072

11 BA320 230

230

11 BA320 240

240

11 BA320 380

380

0.072

11 BA320 400

400

0.072

Prosjena

11 BA320 415

415

0.072

potronja

24

0.072

svitka

11 BA320 48 60

48

0.072

11 BA320 110 60

110

0.072

11 BA320 120 60

120

0.072

11 BA320 220 60

220

0.072

11 BA320 230 60

230

0.072

50/60

privla. VA

Pogonske karakteristike
Upravljanje AC

0.072

11 BA320 24 50 60

60Hz

65

dranje VA

Specijalne izvedbe
Za svitke nestandardnog napona obratiti se naem odjelu
Prodaje (Tel. ++385 (0) 1 2395 669).

60

50Hz

privla. VA

110

Materijali
Klasa F lakirana bakrena ica.

24

11 BA320 24 60

50

otputanje

75

70
110
40
55
75

0.072

Granice djelovanja
od % Us
privlaenje
za 50/60Hz
do % Us

0.072

od % Us

40

do % Us

55

24

0.072

11 BA320 48 50 60

48

0.072

11 BA320 110 50 60

110

0.072

11 BA320 220 50 60

220

0.072

11 BA320 220 230

220/230

0.072

11 BA320 230 50 60

230

0.072

11 BA320 240 50 60

240

0.072

11 BA320 380 50 60

380

0.072

11 BA320 380 400

380/400

0.072

11 BA320 415 50 60

415

0.072

otputanje

Gubici

50Hz
60Hz

privla. VA

110

95

dranje VA

12.3

privla. VA

92

dranje VA

12

kod 50Hz

4.5

Materijali
Klasa F lakirana bakrena ica.
Specijalne izvedbe
Za svitke nestandardnog napona obratiti se naem odjelu
Prodaje (Tel. ++385 (0) 1 2395 669).

Sklopnici
Rezervni dijelovi

AC svici za sklopnike
BF40 40 - BF110...
(standardni naponi)

Narudbeni
broj

Nazivna
frekvencija
i napon
[Hz]

Broj
po
pak.
[V]

Masa

[kom.] [kg]

Za BF40 40-BF50-BF65-BF80-BF95-BF110 sklopnike.


11 BA705 24

11 BA705...

0.145

11 BA705 48

48

0.145

11 BA705 110

110

0.145

11 BA705 220

220

0.145

11 BA705 230

230

11 BA705 240

240

11 BA705 380

380

0.145

11 BA705 400

400

0.145

Prosjena

11 BA705 415

415

0.145

potronja

24

0.145

svitka

11 BA705 48 60

48

0.145

11 BA705 110 60

110

0.145

11 BA705 120 60

120

0.145

11 BA705 220 60

220

0.145

230

0.145

24

0.145

11 BA705 48 50 60

48

0.145

11 BA705 110 50 60

110

0.145

11 BA705 220 50 60

220

0.145

11 BA705 220 230

220/230

0.145

11 BA705 230 50 60

230

0.145

11 BA705 240 50 60

240

0.145

11 BA705 380 50 60

380

0.145

11 BA705 380 400

380/400

0.145

11 BA705 415 50 60

415

0.145

Nazivni
napon

Broj
po
pak.

Masa

[V]

[kom.] [kg]

60

11 BA705 24 50 60

Narudbeni
broj

50/60

12

do V

660
70
110
40
55
75

0.145

Granice djelovanja
od % Us
privlaenje
za 50/60Hz
do % Us

0.145

od % Us

40

do % Us

55

otputanje

Gubici

50Hz
60Hz

privla. VA

110

210

dranje VA

18

privla. VA

252

dranje VA

21.6

kod 50Hz

Materijali
Klasa F lakirana bakrena ica.
Specijalne izvedbe
Za svitke nestandardnog napona obratiti se naem odjelu
Prodaje (Tel. ++385 (0) 1 2395 669).

Pogonske karakteristike
Upravljanje DC
Nazivni napon

Za BF9C-BF12C-BF16C-BF20C-BF25C-BF32C-BF40C-BF40C 00
sklopnike.

Granice djelovanja

privlaenje

od V

12

do V

660

od % Us

70

do % Us

120

od % Us

15

11 BA904 12

12

0.200

11 BA904 24

24

0.200

11 BA904 48

48

0.200

11 BA904 60

60

0.200

11 BA904 110

110

0.200

11 BA904 125

125

0.200

11 BA904 220

220

0.200

Specijalne izvedbe
Za svitke nestandardnog napona obratiti se naem odjelu
Prodaje (Tel. ++385 (0) 1 2395 669).

Narudbeni
broj

Nazivni
napon

Broj
po
pak.

Masa

Pogonske karakteristike
Upravljanje DC

[V]

[kom.] [kg]

11 BA904...

otputanje
Prosjena potronja

11 BA911 12

12

0.380

11 BA911 24

24

0.380

11 BA911 48

48

0.380

11 BA911 60

60

0.380

11 BA911 110

110

0.380

11 BA911 125

125

0.380

11 BA911 220

220

0.380

do % Us

25

Materijali
Klasa F lakirana bakrena ica.

Nazivni napon

Za BF40C 40-BF50C-BF65C-BF80C-BF95C-BF110C sklopnike.

11 BA911...

od V

Granice djelovanja
od % Us
privlaenje
za 50Hz
do % Us
ili 60Hz
od % Us
otputanje
do % Us

11 BA705 230 60

DC svici za sklopnike
BF9C - BF110C
(standardni naponi)

Nazivni napon
kod 50, 60, 50/60 Hz:

24

11 BA705 24 60

50

Pogonske karakteristike
Upravljanje AC

Granice djelovanja

privlaenje
otputanje

Prosjena potronja

od V

12

do V

660

od % Us

70

do % Us

110

od % Us

15

do % Us

25

15

Materijali
Klasa F lakirana bakrena ica.
Specijalne izvedbe
Za svitke nestandardnog napona obratiti se naem odjelu
Prodaje (Tel. ++385 (0) 1 2395 669).

Sklopnici
Rezervni dijelovi

Svici za sklopnike
B115-B1600

Narudbeni broj

Nazivni napon
50/60 Hz i DC

Broj
po
pak.

Masa

Za sklopnike tipa

B115 - B145 - B180

[V]

[kom.] [kg]

Napon napajanja

AC i DC

Svitak za sklopnike B115-B145-B180


11 BA11574 24

24

0.800

Nazivni napon
upravljanja

11 BA11574 48

48

0.800

Granice

privlaenje % Us

80-110

11 BA11574 60

60

0.800

djelovanja

otputanje % Us

30-60

11 BA11574 110

110-125

0.800

Potronja

privlaenje VA/W

11 BA11574 220

220-240

0.800

11 BA11574 380

380-415

0.800

11 BA11574 440

440-480

0.800

Svitak za sklopnike B250-B310-B400


Svitak za B115-B1600

Pogonske karakteristike
AC i DC upravljanje

dranje VA/W
Gubici

Za sklopnike tipa

B250 - B310 - B400

Napon napajanja

AC i DC

1.800

11 BA1699 48

48

1.800

11 BA1699 60

60

1.800

Nazivni napon
upravljanja

11 BA1699 110

110-125

1.800

Granice

privlaenje % Us

80-110

11 BA1699 220

220-240

1.800

djelovanja

otputanje % Us

30-60

11 BA1699 380

380-415

1.800

Potronja

privlaenje VA/W

11 BA1699 440

440-480

1.800

dranje VA/W
Gubici

11 BA1800 48

48

3.400

11 BA1800 60

60

3.400

11 BA1800 110

110-125

3.400

11 BA1800 220

220-240

3.400

11 BA1800 380

380-415

3.400

11 BA1800 440

440-480

3.400

Za sklopnike tipa

24-480

300
10
10

B500 - B630 B630 1000

Napon napajanja

AC i DC

Nazivni napon
upravljanja

48-480

Granice

privlaenje % Us

80-110

11 BA1800 110 

110-125

3.400

djelovanja

otputanje % Us

30-60

11 BA1800 220 

220-240

3.400

Potronja

privlaenje VA/W
dranje VA/W

Narudbeni broj

Za sklopnik

Broj
po
pak.

Masa

[kom.] [kg]
Ispravlja (Faston prikljuak)

Gubici

400
18
18

Za sklopnike tipa

B1250 - B1600

Napon napajanja

AC

11 BA1575 1

B115-B145-B180

0.170

11 BA1700 1

B250-B310-B400

0.230

Nazivni napon
upravljanja

11 BA1799

B500-B630-B630 1000 1
B1250-B1600

0.520

Granice

privlaenje % Us

80-110

djelovanja

otputanje % Us

30-60

Potronja

privlaenje VA/W

11 BA1533

B115-B145-B180

0.042

11 BA1678

B250-B310-B400

0.079

11 BA1803

B500-B630-B630 1000 1
B1250-B1600

0.164

Kuite svitka

Svitak komplet (svitak, ispravlja i kuite)


11 BA1546 

B115-B145-B180

11 BA1671 

B250-B310-B400

2.290

11 BA1796 

B500-B630-B630 1000 1
B1250-B1600

4.650

 Za AC upravljanje.
 Upisati napon. Standardni naponi su:
24-48-60-110/125-220/240-380/415-440/480V.

 Upisati napon. Standardni naponi su:

48-60-110/125-220/240-380/415-440/480V.
Za B1250 i B1600 mogui su samo naponi 110/125 i 220/240V AC.

Svitak komplet

10

24

Svitak za sklopnike B1250-B1600

Kuite svitka

300
10

11 BA1699 24

Svitak za sklopnike B500-B630-B630 1000

Ispravlja

24-480

1.220

dranje VA/W
Gubici

110-240

800
45
40

Granice djelovanja su za temperature okoline do 40C izmeu


0.8 minimalnog napona i 1.1 maksimalnog nazivnog napona.
NAPOMENA: Za primjenu na temperaturama okoline veim od
55C, obratite se naem odjelu Prodaje (Tel. ++385(0)1 2395
669).
Materijali
Klasa F lakirana bakrena ica.
Svitak komplet
Sastoji se od: svitka, ispravljaa, jezgre, kuita svitka, vijaka
za privrenje.
Specijalne izvedbe
Za svitke sa nestandardnim naponima, obratite se naem
odjelu Prodaje (Tel. ++385(0)1 2395 669).

Sklopnici
Rezervni dijelovi

Glavni kontakti i
lune komore

Narudbeni broj

Za sklopnike

Broj
po
pak.

Masa

[kom.] [kg]
Glavni kontakti
Komplet za 3 ili 4 pola sa vijcima.
11 G234... - 11 G235... - 11 G236...
11 G237... - 11 G470...

11 G273... - 11 G279...

11 G274... - 11 G275... - 11 G276...


11 G475 - 11 G476

11 G380... - 11 G381... - 11 G382...


11 G383... - 11 G384... - 11 G385...
11 G525... - 11 G526... - 11 G537...

11 G234

BF9

11 G234 4

BF9 40

0.021
0.028

11 G235

BF12

0.021

11 G470

BF16

0.021

11 G470 4

BF16 40

0.028

11 G236

BF20

0.038

11 G236 4

BF20 40

0.051

11 G237

BF25

0.038

11 G237 4

BF25 40

0.051

11 G273

BF32

0.070

11 G279

BF40

0.070

11 G279 4

BF40 40

0.093

11 G274

BF50

0.095

11 G274 4

BF50 40

0.127

11 G275

BF65

0.095

11 G275 4

BF65 40

0.127

11 G276

BF80

0.111

11 G276 4

BF80 40

0.148

11 G475

BF95

0.111

11 G476

BF110

0.111

Glavni kontakti
Komplet za 3 ili 4 pola sa vijcima i kljuem za zamjenu
kontakata.
11 G380

B115

11 G380 4

B115 4

0.440
0.580

11 G381

B145

0.440

11 G381 4

B145 4

0.580

11 G382

B180

0.440

11 G382 4

B180 4

0.580

11 G383

B250

0.770

11 G383 4

B250 4

1.030

11 G385

B310

0.770

11 G385 4

B310 4

1.030

11 G384

B400

0.770

11 G384 4

B400 4

1.030

11 G525

B500

2.520

11 G525 4

B500 4

3.360

11 G526

B630

2.660

11 G526 4

B630 4

3.550

11 G537

B630 1000

2.660

11 G537 4

B630 1000 4

3.550

11 G538

B1250 24

5,040

11 G538 4

B1250 4 24

6,720

11 G539

B1600 24

5,320

11 G539 4

B1600 4 24

7,100

11 BA1588

B115-B145-B180

0.755

11 BA1589

B115 4-B145 4-B180 4 1

1.000

Lune komore

Luna komora

11 BA1713

B250-B310-B400

1.210

11 BA1714

B250 4-B310 4-B400 4 1

1.600

11 BA1838

B500-B630-B630 1000 1

1.910

11 BA1839

B500 4-B630 4B630 1000 4

2.490

Specijalne izvedbe
Za nestandardne kontakte, obratite se naem odjelu Prodaje
(Tel. ++385(0)1 2395 669).
NAPOMENA: Za dijelove sklopnika B1250 i B1600, obratite se
naem odjelu Prodaje (Tel. ++385(0)1 2395 669).

Potrebbero piacerti anche