Sei sulla pagina 1di 4

CANTUS

[Alto]
ALTUS
[Tenor]
TENOR
[Baritone]
BASSUS
[Bass]
Si cut - cer vus - de -
Si cut - cer vus - de si - de - rat - ad fon -
Si cut - cer vus - de si - de - rat - ad fon tes - a qua - rum, -
Si -
si de - rat - ad fon tes - a qua - - - - - - - - -
7
tes a qua - rum, - - -
si cut - - cer -
Si cut - - cer vus - de si - de - rat - ad fon tes -
cut - cer vus - de si - de - rat - ad fon tes - a qua - rum, -
rum, si cut - - cer vus - de si - de - rat - ad
13
vus de si - de - rat - ad fon
tes
-
a qua - rum, - de si de - rat - ad
a qua - - rum, - - - - - - -
si cut - - cer vus - de si - de - rat - ad fon tes, - de si - de - -

,
_
, - - -
Sicut Cervus
Giovanni Pierluigi da Palestrina
(c.1525-1594)

,
_

, - -

,
_

,
_
,
_
,
- - - - -
_
,
_

, -
_

,
_
,
-
_
, -
_

,
_

,
_
,
.
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,

,
,
,
.
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. .
, , ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
, ,

.
, , ,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
, ,
.
,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,

, , ,

fon tes - a qua - - - rum: - - -


19
fon tes - a qua - - - - - - - - - -
de si - de - rat - ad fon tes - a qua - rum, - i
rat ad fon tes - a qua - rum: - i ta - -
i ta - - de si - de - - - - -
25
rum, i ta - - de si - -
ta de si - de - - rat - i ta - de si - de - -
de si - - de - - - - - rat, -
rat, i ta - - de si - de - rat -
31
de - - rat, - i ta, - - i ta - de -
rat, i ta - de si - de - rat, - de si - de - rat, - i -
i ta - de si - de - - - rat, -
_
, -
_

,
_

,
_
,
_
, -
_

, - -
_

,

_
,
-
_
, - -
_

,
_

,
_
,
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,
,

,
,
, , ,
,
,

,
,

,
,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,

,
.

,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,

.
, ,
,
.
, ,
,
,
,

,
, ,
, ,
,
,
,
, ,


,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
, ,
,
,
,
. .
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

.
, ,
,
,
,

,
, ,
,
,
,
,
,
, , ,
,
,
, ,
.

,
,
,
,
,
.

,
,
, ,
, ,
, ,
,
,
, ,
,
. .
,
.
, ,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
,
,

2

a ni - ma - me a - ad te De -
38
si - de - rat - a ni - ma - me a - ad
ta - de si - de - rat - a ni - ma - me -
i ta - - de si - de - rat, - de si - de - rat -
us, - - - - - a ni - ma - me -
45
te De us, - a ni - ma - me a - ad te De -
a - ad te De us, - - - - -
a ni - ma - me a - ad te De us, - - a ni - ma -
a - ad te De - - - - - - - -
51
us, - ad te De us, - -
a ni - ma - me a - ad te De - - - -
me a - ad te De us, - - - ad
_
,
_

,
_

,
_
,
-
_
, -
_

,
_

,

-
_
,
_
,
_

,
_

,
_
,
,
,
,
,
,
,

,
. , ,
, ,,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
, .
, ,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,

,
, ,
, ,
,
,
,

,
,
,
,
. ,
, ,
,

,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
,
, ,
.
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,

, ,
,
,
, , ,

, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

, ,
,
,

,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,

,
,
,
,
,

,
,
, ,
3

us. -
55
ad te De us. - - - - - - - -
us, - ad te De us. - - - - -
te De us. - - - - - - - - - -
_
,
_

,
_

,
_
,

,
,
, ,
,
,
,
,
,


,

,
,
,
,


,
,

,
,
,
,

,


4