Sei sulla pagina 1di 2

Fișa nr. 7 Fii cât mai creativ posibil!

- Fișă de lucru -

1. Imaginație: Jocul figurilor de stil (Proba generativ-metaforică de testare a creativității)


a. Se dau următoarele cuvinte:
Grupa 1. umbră, dor, stea, copilărie, vis;
Grupa 2. foc, flori, zâmbet, soare, comunicare;
Grupa 3. gând, piatră, vânt, cunoaştere, așteptare;
Grupa 4. frunză, rouă, viaţă, pădure, energie.
b. Alcătuiește cât mai multe și mai variate figuri de stil pentru fiecare termen în parte.
- epitete:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
- personificări:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
- comparaţii:………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
- metafore:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. Inventivitate: Utilizează cât mai multe întrebuinţări neobişnuite ale cuvintelor: stea(1),
foc (2), piatră(3), pădure (4). Subliniază cu o linie prepoziţiile şi cu două linii conjuncţiile
din sintagmele alcătuite de voi. (proba utilizărilor neobişnuite a lui J.P.Guilford)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Flexibilitate: Alcătuiește o ghicitoare în care să descrii prin cât mai multe aspecte posibile
un cuvânt din lista de termeni ai grupei tale.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Ingeniozitate: Scrie cât mai multe întrebări (reale/fictive) referitor la cuvântul de mai sus.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Fluență: Răspunde la cel puțin cinci din întrebările exercițiului anterior, folosind sensuri
figurate ale cuvintelor oferite. (probe de tip problematic – nr. 3,4,5)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. Originalitate: Asociază fiecărui cuvânt câte un sentiment/interjecție, în enunțuri scurte.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
7. Fluiditate: Oferă un sinonim/antonim/ neologism/ regionalism cuvintelor din lista grupei
tale. (probe asociate secvenței verbale – nr. 6,7)
- sinonim: ………………………………………….
- antonim: ………………………………………….
- regionalism/termen popular: …………………….
- neologism: ……………………………………….
8. Elaborare conținuturi. Jocul imaginației (proba imaginativ-inventivă)
Consideră că ești un magician al cuvintelor și te joci cu fiecare termen în parte, atribuindu-i
însușiri magice. Imaginează-ți că te afli la fabrica de cuvinte. Povestește o întâmplare
petrecută acolo, în care personajele principale să fie cuvintele grupei tale. Oferă un titlu
figurat.
ATENȚIE! În compunerea ta va trebui să utilizezi cel puțin câte o sintagmă din
rezolvările fiecărui exercițiu anterior. Subliniaz-o în textul creat de tine!
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………