Sei sulla pagina 1di 40

SOLUCIONARIO TRIGONOMETRÍA 4°

CUADERNO DE TRABAJO
5 C c c
ACTIVIDADES CAP 01 9 tana = B 5 Piden: E = a
a
–b
b
12 C
5 b
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO AGUDO I a E=c–c=0
• AB2 = 52 + 122 13 H A
⇒ AB = 13 8 A
c B
1 I - B, II - A, III - D, IV - C Clave A
⇒ HC = 8m A C

2 • (CB)2 = 612 – 602 ⇒ CB = 11 12 3


∴ Finalmente: tanq = =
8 2 B b b
11 6 P= c
c
–a
a
• tanq = c
B
60
C a P=b–b=0
3 • H2 = 82 + 152 10 ABC: tanq =
b
H 2a A
8 b A
H = 17 b C
a
MBC: tanq =
8 15 b A B Clave E

15 •E=4 – =1 a M a
17 17
b a 7
⇒ tanq = = ⇒ b2 = 2a2 ⇒ b = 2a
3 1 2a b
4 • tanq = 0,3 = = C
tana =
2
=1
9 3 10 a 2 2 2
1 ∴ tanq = = 2
• H2 = 32 + 12 2a 2
H = 10 A B Clave D
3 1 1

• P = 10
1

3
= 1 – 3 = –2 CUADERNO DE TRABAJO
10 10 C C
8
7 8
1 x2 = 412 – 402 40 6 7
5
C.O
C =
C .A.
.=
3 x = 9 A B A B
1 1
x

2
C.O. 9
∴tanq = = H = 41 2 2
A B C.A. 40 6 8
c P= + = 6 + 8 = 14
Clave E 1 1
2 Clave E
* senq = ⇒ 32 = 22 +c ⇒c= 5
3
2 2 4
∴ M=3 – 2 C
5
5 3 =6–2=4 tana =0,4 =
9 H 9
4 = C.O. 13 13
• Dibujamos 3 Sec C =
3
a b C el
6 E=3
b a
+1 C.A. = 9
A
A
B
b 2 Clave C
a
E=3+1 • H2 = 42 + 92 ⇒ H = 97
⇒E=4 A
c
B 9 – 4 10 • Graficamos:
• P = 97 ⇒ P=5
97 97 C
c b b 1 Clave A
7 E= b
b
–a
a
+c
c c B
a b
⇒ b2 + c2 = a2 ...... (1)
1 c

E = (c – b + b) = 1 B
c a 3 1) Graficando: B c A

c • Reemplazando en cotB + cotC = 4


A C a
b
c b
⇒ + = 4 ⇒ b2 + c2 = 4bc ...... (2)
A b c
8 • tanb = 0,1 + tana b C
b a b b c 4bc
tanb = 0,1 + 0,2 = 0,3 2) E = a +b –c M=4 ⋅ = 2 ...... (3)
a b c a a a

2 104 ∴E=b+a–b=a b2 + c2
• tana = ⇒ 2 Clave A ∴M = =1
10 b2 + c2 Clave C
10

⇒ seca =
104 4 M = 10 sena
10
3 10
3 109
• tanb =
10
⇒ 3 M = 10
10
3
TAREA
10 ∴M=3 1
2 2
109 5 2 61
⇒ secb = 1 cos2q + tan2q = + =
10 Clave C 3 5 45

• Q = sec2a + sec2b 3
2
104 109 213
∴ Q= + = = 2,13
100 100 100 5

4 1
EDITORIAL INGENIO SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4°

x 2
7 2 Piden: = 2) En el DBA: (5x)2 + y2 = (y + 5)2
y 3 Clave A
2
3 P=3
3
– 2
3
7 225 = 5(2y + 5) ⇒ y = 20
2
7 2 3) Reemplazando:
P=3 – ⇒ P=5 c c
7 3 3 b +a C 25 20
b a 2c
6 R= c = =2
c b 15
9
a
C
3 • x + a = (3a)
φ
2 2 2
A c B
12

3a x = 2 2a 15 9 3
a 4) cotb + tana = + =
20 12 2 Clave B
Clave D

A B
x
x 2 2a
Piden tanφ = = =2 2 7 1) tana = 0,6 14 1) Graficando:
2
ab
a a c= a
6 H 3 a2 + b2 = (2 ab)2
tana =
10 a2 + b2 = 4ab
75 3 CA 3 b
4 ctgC: 0,75 = = =
100 4 CO
tana =
5 5
2) Se pide: E = tana + tanb
2 2
2) H2 = 32 + 52 ⇒ H = 34 a b a +b
C ⇒ AC – AB = 3m ⇒ E= + =
5 3 b a ab
3) cosa = cosq =
CO = 4k

H = 5k 5k – 3k = 3
34 34 4ab
S 3 ∴E= =4
C k= 5 3 ab
2 4) cosa ⋅cosq = ⋅ Clave D
A B 34 34
CA = 3k
15
(3k)(4k) 3
2
27
∴ cosa ⋅cosq = 15 1) Siendo AO = OD = L ⇒ CD = 2L
⇒S= = 6k2 = 6 = 34 Clave E
2 2 2
2) En el ODC:
R2 = L2 + (2L)2 ⇒ R = 5 L
8 H = 13 • 22 + 32 = H2
2L
REFORZANDO
2
⇒ H = 13 3) 2tanq = 2
R+L
3 4L 4
1 H2 = 82 + 152 ⇒ H = 17 2 3 ⇒ 2tanq = = = 5 – 1
M = 13 – = 2 – 3 = –1 5L+L 5+1
15 8 13 13
• cosa = • sena = Clave D
17 17 Clave B
23
∴ cosa + sena =
17 Clave C
9 1) MBC: (Pitágoras)
22 + BC2 = ( 7)2 ⇒ BC = 3 ACTIVIDADES CAP 02
2 H 2) ABC: (tanq)
RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO AGUDO II
4 2 2
0,4 = =
10 5 CO 3
tanq = =
5 CA 3 Clave B 1 • tana = sen30°
H2 = 22 + 52 ⇒ H = 29 1 5
tana =
2 1
2 5 10
∴ ⋅ = 2
29 29 29 Clave D C a 10 a 5 2
L=4 + =7 2
10 ⇒ C = 10
3a

3a 2 1
a 10
3a
C 10 1
C= – =3
3 1) Del gráfico A a B 3 3 2 • cos60° =
1
• tan60° = 3 • cot53° =
3
b 2 4
a
Clave E 1 2 3
A B Reemplazando: A = 2 + 3 ⋅ =3
c 2 4

c b 13
2) L = 3⋅ ⋅ + 1
b c
∴L=4
Clave B 11 • secA = 2,6 ⇒ secA =
5
A
13k 5 3
2
• a = (13k) (5k) 2 2 5k 3 K= + (2 + 1) = 6
4 4
a = 12k C B
C a
4 • m2 + 122 = 152 1 3
15 • 13k + 5k + 12k = 60 ⇒ k = 2 4 x
2
+ (2)2 = 4x
4
+ (1)4
m=9 12
CB⋅AB (12⋅2)(5⋅2)
∴AABC = = = 120 x

+ 4 = 3x + 1 ⇒ x = 1,2
Piden: A m B 2 2 2
Clave A
12
3tanq – 1 = 3 –1= 4–1=3 C
9 5
Clave B 12
3
3 n 1
2
tana= tana = =
2 2n 2 2n
1
5 senq = 5–1 = 5 (I)
3
Clave C 45°
x 1 A n M n B
• ADE: senq = = ⇒ x=2
10 5
2
y 1 1 3
• ABC: tanq = = ⇒ y=3 13 1) En el DCB: (4x)2 + 92 = (5x)2 ⇒ x = 3 6 E=4
2
+5
5
+1=1+3+1=5
15 5

2 4
SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4° EDITORIAL INGENIO

MBC:
1 1
2 1 4 3 1 1 2
⇒ x=
7 sen45° = ; tan30° = y tan53° = tanq = 3 1–
4
=x⋅ ⋅ ⋅ 3 2
2 3 3 2 2 2
2 2 Clave E
2 1 4
G=4 +3 +3 1 2
2 3 3 4 tanq =
1
G=2+1+4=7 6 C DBC notable: 2
5
DB = 1; BC = 3 ; tanq
5 = 2

°
30

2 3 DC = 2 53° 3
1 2
⋅ ⋅ 3 60°
2 2 3 Como: 4 1
8 M= = A 8 D 1
B
2 3 8 AD = 4DC ⇒ AD = 8
1⋅ ⋅ 2
3 3
ABC: tanq =
2 2

9 Clave E REFORZANDO
3 1
9 5x 2 – 2x = 5(2) + 8(1) 2
3 3
2 1
B 1 E= 3 +4 + 3(2)2

20x 2x
– = 18 ∴ x = 3
7 2
3 3 Operando: ∴ E = 17
10 8
Clave D
A
10 53° 2
45° C 2
A 6 15 1 3 3

12 2 21 2 M=
2
+1– 3+
+2
2
12 3
∴ AC = 15 1) Trazamos BH ⊥ AC: BC = 3; AB = 4 25
Operando: ∴ M =
53° 45°

12 Clave A
B 9 C 3 D 2) ABH, notable: AB = 10, BH = 8 y
AH = 6
4 1
3) Como: AH = 6 ⇒ HC = 15 3 J= 2+ ⋅ Operando: ∴ J = 1,4
CUADERNO DE TRABAJO 5 2
8
BCH: tanq = Clave E
15 Clave E
1 Tenemos que:
• tana = sen30° 5 1 3
1
A 4 E=4
2
–5
5
+ 3⋅ 3
tana =
1 8
2 2 Operando: ∴ E = 2
30°

2 2 3 4 Clave B
5 2
•L=4 + =7
Clave C 60° 120°
2 1 C 4 4
H 2 B 7 3 – 2
5 Q= 2
= 15
Como mBABC = 120° ⇒ mBABH = 60° 2 3 3
2 De la condición: –
3 3 Clave C
1 2 AHB (notable): AB = 4, HB = 2; AH = 2 3
• senq = ⋅ 4
2 2 2 2 3
AHC: tanq = 5
2 9 Clave E
senq =
4 14 6 3x ⋅
3
– 2 = x + 6(1)

2 Operando: x = 2
•L=
14
+2=3 9 2 Clave C
2 Clave C 3 3 2
=x ⇒ =x ⇒ x= 2
1 3 1 1 3 ⋅ 2⋅ 1
+ 2
2 Clave C 7 x⋅ ⋅ = ∴x=6
3 x⋅sen30° + sec260° = 4x⋅tan37° + tan445° 2 2 2⋅2 Clave D
1 3
x + (2)2 = 4x + (1)4
2 4 10 8 Utilizando proporciones:
x 6 3k 4k 2 2x 2tan37°
+ 4 = 3x + 1 ⇒ x = tana = = = ⇒ x = 0,2
2 5 Clave C 6k 3 2tan45° 6
Clave C
3k 1 1
4
C ABC isósceles:
37°
+ +2
2 2
BC = AB = 2n 4k 9 A=
1
=1
Clave C ⋅ 3 + 2⋅ 2
MBC: 2n 3 Clave C
n 1
tana = =
45° 2n 2
A B
n M n TAREA 5 4 3 4
– ⋅ –
3 5 4 3
Clave D 91
10 E = 1 1
=–
180
C 1 3 3 3 +
5 ABC notable:
1 E= +
4 2
+ –
4 2
=1 2 2 Clave C
3 BC = 3; AB = 4
1
2+1+2 x x 2
Como: AM = MB = 2 2 11 = sen45° ⇒ = ⇒ x=4 2
A
37°
B 2 M=
5 3
=8 8 8 2
2 M 2 –
4 4 4 Clave C

4 3
EDITORIAL INGENIO SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4°

A Luego:
5 • tan(2q + 45°) = cotq
sen2x⋅csc(90° – y) = 1 ⇒ 2x = 90° – y
12
3k 3k E = tanatanq ⇒ 2q + 45° + q = 90°

15
37°

°
x 2x + y = 90°
4k 3k 4k 4
⇒ q = 15°
E= ⋅ Reemplazando:
7k 7k
4k 30° 15°
C
∴ x=2
B 90° 90°
12 D 4 P = csc2 + csc2
E= 3 2
49
4k 3k 2
6 2q + q = 90° ⇒ q = 30° P = csc230° + csc245° ⇒ P = 22 + 2 = 6
Clave E
2a + 3a = 90° ⇒ a = 18° Clave B
M = sen30°⋅ csc30° + cos18°⋅sec18°
2x 3 3 1  M=1+1=2 5 (3x + 30°) y (60° – 3x) son complementarios
13 3 3
= tan30° ⇒ x =
2 3

⇒ tan(3x + 30°) = cot(60° – 3x)
3
x = = 1,5 7
Por propiedad, se cumple: Reemplazando:
2 Clave A 1
3 sen(4x + 10°)⋅cot(60° – 3x)⋅secx = cot(60° – 3x)
2senx + 1 = senx + ⇒ senx =
2 2
B
∴ cscx = 2 sen(4x + 10°)⋅ secx =1
14 • NC = 2k csc(90° – x)


M
⇒ MN = HN = 2 8 A = sen27°⋅sec63° + tan18°⋅ tan72° sen(4x + 10°)⋅csc(90° – x) = 1
D
2k 2k 1 + sec36°⋅ sen54° + cot45°
45° ∴ cotq = = ⇒ 4x + 10° = 90° – x ⇒ 5x = 80° ⇒ x = 16
A C 6k 3
4k H 2k N 2k A = sen27°⋅csc27° + tan18°⋅cot18° + sec36°⋅cos36 + 1
Clave E P = 6⋅tan2(48° – 18°) + 7⋅tan6(16° + 29°)
1 1 1
∴A=4 P = 6⋅tan230° + 7⋅tan645°
9 2
15 sen37° = x + 9 P=6
1
+ 7(1)6 = 9
9 • (3x + 30°) y (60° – 3x) complementarios 3
Clave E
9 3 9 ⇒ tan(3x + 30°) = cot(60° – 3x)
= ⇒ x=6
37° 53° 5 x+9
x 9 sen(4x + 10°) ⋅ secx = 1
Clave D 6 2q + 45° + q = 90° ⇒ q = 15°
sen(4x + 10°)⋅ csc(90° – x) = 1
Reemplazando en el gráfico:
⇒ 4x + 10 = 90° – x ⇒ x = 16°
15°
P = 6tan2(30°) + 7tan6(45°)
60°
6
ACTIVIDADES CAP 03
2 x=3
1
P=6 + 7(1)2 = 2 + 7 ⇒ P = 9 30° 15°
3 ∴ x=3
PROPIEDADES DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 3 3 6

cosb cot(q + b) Clave C


10 J= + + 7 ⋅ cotb ⋅ tanb
1 sen4x⋅csc40° = 1 ⇒ 4x = 40° ⇒ x = 10° cob cot(q + b)
1 7 Se observa:
1  J = 1 + 1 + 7 = 9
∴ cos6x = cos60° =
2 * (q + a) + b = 90° ⇒ sen(q + a) = cosb
* a + (q + b) = 90° ⇒ tana = cot(q + b)
2 tan4x⋅cot60°⋅ sen30° ⋅csc30° = 1
1 CUADERNO DE TRABAJO * (q + a) + b = 90° ⇒ tan(q + a) = cotb
tan4x⋅ cot60° = 1
Luego reemplazando:
4x = 60° ⇒ x = 15° 1
tan4x⋅ cot60°⋅ sen30°⋅csc30° = 1
cosb cot(q + b)
1 J= + + 7⋅cotb⋅tanb = 9
cosb cot(q + b)
tan4x⋅ cot60° = 1 ⇒ 4x = 60° ⇒ x = 15° 1
3 • cos(60° – x) ⋅ sec2x = 1 ⇒ 60° – x = 2x
60° = 3x ⇒ x = 20°
Clave B
Clave E
• sen3x = cos3y ⇒ 3(20°) + 3y = 90°
2 sen4x⋅csc40° = 1 ⇒ 4x = 40° ⇒ x = 10° 8 De la condición
⇒ y = 10°
∴ 2y – x = 0 1
Piden: cos6x = cos60° = 4sec(2x +10°) – 2sec(2x + 10°) = 2csc(3x – 10°)
2 Clave B
2sec(2x + 10°) = 2csc(3x – 10°)
4 Del dato: sen2x ⋅ secy =1
sec(2x + 10°) = csc(3x – 10°)
csc(90° – y) 3 cos(60° – x)⋅sec2x = 1 ⇒ 60° – x = 2x
suman = 90°
Luego: sen2x⋅csc(90° – y) = 1 ⇒ x = 20°
(2x + 10°) + (3x – 10°) = 90° ⇒ 5x = 90°
⇒ 2x = 90° – y ⇒ 2x + y = 90° sen3x = cos3y ⇒ 3(20°) + 3y = 90°
x + 4x = 90° ⇒ senx = cos4x
y = 10°
Reemplazando en: ∴ 2y – x = 0° 5x 2x + 3x = 90° ⇒ sen2x = cos3x
Clave A
P = csc2
90°
+ csc2
90° x + 4x = 90° ⇒ tan4x = cotx
3 2
Hallando E ⇒ E = 1 + 1 + 1 = 3
P = csc230° + csc245° = (2)2 + ( 2)2 = 6 4 Del dato sen2x ⋅ secy =1
csc(90° – y) Clave C

4 4
SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4° EDITORIAL INGENIO

(8sen18°)⋅csc18° – tan30°⋅cot30
9 Se cumple: (3q – 15°) + (2q – 10°) = 90° 6 M=
4 3
(–2cos36°)⋅sec36°+ A
Operando: 2q = 46° 5 4 1 c = mcota
Clave B operando: M = –5 c
Clave E m + c = m + mcota

10 Como: m + n = 90° ⇒ secm = cscn C m B  m + c = m(1 + cota)


⇒ cscn = 2 ⇒ n = 30° ∧ m = 60° 7 Se cumple: 2a + 3a = 90° ⇒ a = 18
E = tan45° + sec60° = 1 + 2 = 3
3 3 3 A
E= 3+ ⇒ E=
2 Clave C 2
2

nsenq
Clave E n
 2p = n(1 + senq + cosq)
8 Se cumple: (20° + x) + (18° + x) = 90°
Operando: x = 26° C B
ncosq
Clave D
TAREA
9 • 2x – 5° + x + 5° = 90° ⇒ x = 30° 3
1 1. (V) 2. (V) 3. (F) • sec(y + 20°)cos(2y – 45°) = 1 32
⇒ y + 20° = 2y – 45° ⇒ y = 65°
4 ∴ x + y = 30° + 65° = 95°
2(1) + 2 Clave B 32
2 A=
1 2 2
sen(x + 30°) + – sen(x + 30°)
2
cot89° + cot88° + cot87° + ... + cot1° 32
A = 12 10 M=
cot1° + cot2° + cot3° + ... + cot89°
=1
32
tanq = ⇒ tanq = 1 ⇒ q = 45°
32
C Clave A
3
• A + C = 90°
C
cotA + tanA
• E = 4 C
tanA + cotA 11 Se cumple: (2a + 10°) + (30° – 2b) = 90°

A 4
A B ∴E=1 ⇒ 2a – 2b = 50° ⇒ a – b = 25°
a + b = 35° P
4 Se cumple: (5x + 30°) + (3x – 20°) = 90°
Resolviendo: x = 10° ⇒ a = 30° ∧ b = 5°
3H
M = tan10° – cot80° ⇒ M = cot80° – cot80° = 0 M = csc30° + tan45° ∴M=3 45°
37°
Clave D A B
4H

REFORZANDO 12 Se cumple: P – Q = 36° 4H = 3H + 4 ⇒ H = 4


P + Q = 90° 3H = 3(4)

1 Por propiedad, se cumple: P = 63° ∧ Q = 27°  3H = 12
1 1 P 63° P 7
2senx + 1 = senx + ⇒ senx = – = ∴ =
2 2 Q 27° Q 3 Clave D 5
∴ csc = –2 12k = 24 ⇒ k = 2
Clave A 12k = 24
φ 37° 53°
13 Se cumple: 2 + 2φ = 90° ⇒ φ = 36° 16k 9k
3 1 x
2 • 2⋅ – 1 =
4 2
.......................... (V)
1 3 1 1

I= ⋅ – ⇒ I= x = 25k ⇒ x = 25(2) ⇒ x = 50
2 4 3 24
• sen32° – sen32° = 0 ................. (V) Clave C
• 2sec78° = 2sec78° .................. (V)
14 Se cumple: 3a + 3b = 90° ⇒ sen3a = cos3b
6
B
• QC = AP ⇒ QC = Lcotq
∴ VVV
Clave C E = (sen3a – cosb)⋅ cot2a ⋅cotb
0
S R ∴ AC = Lcotq + L + Lcotq
E=0
L L AC = L(2cotq + 1)
3 E = (4sen40°)⋅csc40° ∴ E=4 Clave E
1 A C
P L Q
Clave D

15 Se cumple: a + q = 90° ⇒ tanq = cota


B C
sen20° tan40° 7
4 x= +
sen20° tan40°
∴ x=2
M=
1 + 2cota
∴ M=1 F
Clave B 2cota + 1 m
Clave A m

A D
5 E = tan10°⋅cot10 + sen20° ⋅ csc20

x E y
1 1 x = msenq
∴E = 2
Clave B ACTIVIDADES CAP 04 y = mcosq
RESOLUCIÓN DE LOS TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS Y ÁNGULOS VERTICALES ∴ BC = x + y = m(senq + cosq)

4 5
EDITORIAL INGENIO SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4°

L.H.
C 5 1 37°
8 xcosq = L + xsenq Graficando 60°
30°
el problema 10 Linea
Torre visual

x x(cosq – senq) = L
3H Objeto
L 30°
45° x= H
A B cosq – senq
L D 30°

H 3
9
45° 4K = 3K + 18 Se observa: 2H = 10 ⇒ H = 5 2
3K

37° K = 18 Altura del edificio es: 3H
La altura de la Árbol
∴ 3H = 15 45° 53°
18 m 18 m torre es: Clave A
45° 1,5 m 5m
4K = 72 m
4K
6
tanx(3cotq + 1) 12 d E
10 Piden: 14 3
= tan37°
53°
3 37° 40
Edificio 37°
2 4(4) 2 3
30m 30 ⇒ d = 40
⇒ tanx = 40 4
30cotq + 10 x Tierra
x ∴ d = 30 m
10 m ∴ x = 4(4) = 16 d
tanx(3cotq + 1)
∴ =1
3 Clave B
P
4
CUADERNO DE TRABAJO 7 • k = 14 Poste

3k x = ? h
27
1 tan37° =
x
37° 45° 37°
27 m 3 27 k 3k A h B 28 h H
⇒ = 28 m
4 x 14
37° ∴ x = 36 m • x = 3k ⇒ x = 3(14) ⇒ x = 42
x h
PHB: tanq = ...(I)
Clave B 28 – h
Clave A PHA: notable de 37° y 53°
A AB ⇒ h = 21 ⇒ En (I) tanq = 3
2 tana =
12 8
AB ∴ x = asenq
H ⇒ 1,25 =
12
a x=?
REFORZANDO
α B
1,8 m ⇒ AB = 15m Clave A 12
1
x
⇒ tana =
12 m C 12 m
∴ H = 15 + 1,8 = 16,8 m 12
⇒ 1,5 =
9 Siendo tanb = 3 x
Clave D ∴x=8m
3k x

h = 3k =3
4k – x Clave A
⇒ x = 3k
3 45° 37° 37°
C
x 4k – x x 3k
4k ∴ = =1 2
h 3k
14 m
36 m Clave A B

45° 37°
x y 10 L 3
H
60° 30° 53°
36 L
x = 36 m ∧ tan37° = O
37°
y A
3 36 60 m 60 m
⇒ = ⇒ y = 48 m Siendo: OA = 12k ⇒ AB = 9k y AC = 16k
4 y h

⇒ 16k – 9k = 14 ⇒ k = 2
∴ x + y = 36 + 48 = 84 m
∴ AB = H = 9(2) = 18 m
Clave E 60 3 60 Clave C
tan60° = ⇒ = ⇒ L = 20 m
L 3 1 L 3
3 B
4 tana = ∴ h = 60 – L = 40 3 2,4
2 ∴ BC = = 1,2
15°
x 3 1,2 2
x =
m

12 2
2,4

A 15° 30°
x = 18 D
C
TAREA
2,4 m
12 Clave E
Clave E

6 4
SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4° EDITORIAL INGENIO

x
4 = sec30° 11
x 30 30° 30° ACTIVIDADES CAP 05E
Clave
x 2 x=?
= ⇒ x = 20 3 40
30 3 PLANO CARTESIANO
30° 30° 60°
30 Clave B 40 20
1 P(–6; 2) ∈ IIC
∴ x = 20 3
Clave A
5
2 Distancia de (3; –2) al origen:
30°
2k k 3 d1 = 32 + (–2)2 ⇒ d1 = 13

12 Distancia de (2; 4) al origen:


H
2k k d2 = 22 + 42 ⇒ d2 = 2 5
3k
2q = 60° ⇒ q = 30 10 20 Distancia de (–1; 4) al origen:
Clave A H 30 d3 = (–1)2 + 42 ⇒ d3 = 17
tana = = ⇒ H = 10 6
20 H
El punto (2; 4) se encuentra más alejado
12 10 6 6 6 del origen de coordenadas.
6 • tanq = 2,4 = tana = ⇒ tana = =
5 20 2 4
12k x =?
∴ tana = 1,5 3 Distancia de P(x + 1; x – 1) al origen D(0; 0):
Clave D
(x + 1)2 + (x – 1)2 = 10
40
k=8 ⇒ 2x2 + 2 = 100
5k
⇒ x = 12(8) ∴ x = 96 m 37° ∴ ±x = 7
13 53° 2
Clave C 4L
4 M(–9; 2) es punto medio de AB
18,5° 53° A(1; –5) 1+a
7 30°
60° 30°30° x 3L
⇒ –9 =
2
⇒ a = –19
12L
n
–5 + b
∴ x = 20 m 20 10 3 37° 1 M(–9; 2) ⇒2= ⇒ b=9
18,5° = ⇒ tan 37° = 2
2 2 3
30° 60° n ∴ k = –19 + 9 = –10
⇒ 4L = 48m ⇒ L = 12m
x 10 B(a; b)
∴ x = 12L – 3L = 9L = 108 m
Clave C
Clave D
B(x; 7)
5
3P
14 P tana = y
8
P
b
3k x = ? 4P A(–3; 4)
P tanb =
b
45° P d(A; B) = (x + 3)2 + (7 – 4)2
37° tanb 4
42 3k P ∴ =
k tana 3 ⇒ 13 = (x + 3)2 + 9 ⇒ (x + 3)2 = 4
b
⇒ k = 42 ⇒ x = 3k ⇒ x = 3(42) ∴ x = 126 i) x+3=2 ⇒ x=–1
Clave C ii) x + 3 = –2 ⇒ x = –5
Clave E
∴ La suma de los valores de x es: –6

9 Graficando: 15
H 6 A(3; 2)

h d
a
H
M(0; m)
20
a
1 d
⇒ Hcota = H + Htana ⇒ = 1 + tana
tana
Del gráfico: hcota – hcotb = 20 B(5; 10)
⇒ 1 = tana + tan2a
h(cota – cotb) = 20 ⇒ h(0,25) = 20 • (0 – 3)2 + (m – 2)2 = (0 – 5)2 + (m – 10)2
1 1
Reemplazando: h = 80 ⇒1+ = + tana + tan2a 9 + m2 – 4m + 4 = 25 + m2 – 20m + 100
Clave C 4 4
5 1 5–1 ∴m=7
⇒ = (tana + )2 ∴ tana =
4 2 2

10 Clave E 7
C(0; 1)
3k x = ?
b
37° 45°
D(–3; 0) a
5 3k
k a B(–2; 7)
b
⇒ k = 5 ⇒ x = 3(5) = 15
Clave D A(–5; 6)

4 7
EDITORIAL INGENIO SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4°

2a = (0 – (–5))2 + (1 – 6)2 = 5 2 74 = (–6 –1)2 + (y – 3)2


5 A(7; 13) M(10; 7) B(x; y)
2b = (–3 – (–7))2 + (1 – 7)2 =5 2 Operando: y = 8
Perímetro: 7+x
Se cumple 10 = ⇒ x = 13
2
2p = 2a + 2b = 10 2
7=
13 + y
⇒ y=1 3 –3 1
; C(0; 1)
2 2 2
8 Perímetro de la región ABCD: ∴ Las coordenadas de B es (13; 1) b
(–1; 4)
D(–3; 0) a
C(a; b) a

D(c; d) l 2p = 4l Clave A B(–2; 7)
(–4; 3) b
l
⇒ 2p = 4 (7 – 3)2 + (5 – 1)2
l 6 Se sabe: r2 = x2 + y2 A(–5; 6)
l B(7; 5) ∴ 2p = 16 2 Reemplazando valores: El cuadrilátero es un paralelogramo
A(3; 1)
(10 5)2 = (a)2 + (–2a)2 25 25 5
a= + = 2
2
5a = 5×10 2
⇒ a = 10 4 4 2
9 Clave C
Perímetro de la región ABC: 1 49 5
b= + = 2
2p = 3l 4 4 2
C(a; b) 7 B(8; 8) Por teoría se cumple: 5
2 2 k (–4; 2) + (16; 16) Perímetro = 4 2
l ⇒ 2p = 3 (2 – (–1)) + (5 – 1) P= 2
l 3
P ∴ El perímetro es: = 10 2
∴ 2p = 9 2 2k 12 + 18
l B(2; 5) = = (4; 6)
A(–1; 2) 3
Clave E n n n
A(–4; 2) 4
A(1; 5) M(x; y) N(z; w) B(10; 20)
10 Longitud de la mediana AM:
A(1; 9)
B(3; 5)
8
10 + 2
x= =4

a m = (5 – 1)2 + (2 – 1)2 3
m 2S 3S 20 + 10
M(5; 2) ∴ m = 17 y= = 10
3
A(1; 1)
a B(–2; 5) 2k P 3k C(8; 10) 20 + 1
z= =7
3
C(7; –1)
(16; 20) + (–6; 15) (10; 35) 40 + 5
P= = ⇒ P = (2; 7) w= = 15
5 5 3

∑=2+7=9 ∴ M(4; 10) ∧ N (7; 15)


Clave B

CUADERNO DE TRABAJO
9 (x; 0) M(3; 2) (0; y) REFORZANDO
(7; 9)
1 r = 52 + 52
(5; 5)
r = 5 2 • x + 0 = 6 ⇒ x = 6 1 P(–1; 0) ∈ eje X.
r ∑=6+4
(3; 1) •0+y=4 ⇒ y=4 Clave A
(0; 0) Clave D ∴ ∑ = 10
Clave D 2 P(–1; –5) ∈ IIIC.
Clave C
2 d = (2 – 7)2 + (5 – 1)2 = 41
Clave E 10 B(3; 8) 3 Y
8 P(5; 8)
M(4; 7)
d
(3; 5) x
3 G(3; 5) ∴ d=8
(–4; 3) 5 X
d = (–4 – 5)2 + (3 – 2)2 A(1; 1) C(5; 6) Clave B
d

(–11; 1) d = 82 x = (3 – 4)2 + (5 – 7)2 = 5
(5; 2)
Clave D
4 a2 + (a – 1)2 = 52 ⇒ a = 4; –3
Clave C
Clave D

Q(–3; 9)
4 B(–5; 8) 5 R2 = (3)2 + (–2)2 ⇒ R = 13
TAREA
Clave B
(–7; 5) d (–2; –7)
1 OP = (–3)2 + (4)2 =5
6 d = (3 – 2)2 + (8 – 6)2 = 5
Clave C
A(–9; 2)
P(–1; –5) 74
2
2
Del gráfico: d = [–7 – (–2)] + [5 – (–7)] = 13 2 P(–6; y) Q(1; 3) 7 d = (–1 – 4)2 + (7 + 5)2 = 13
Clave C
Clave D

8 4
SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4° EDITORIAL INGENIO

N(3; –9) C(5; 5)


8 15 9 q∈IC
d
x x= 52 + (12)2 = 13 l
l 4q + 50° > 90° ⇒ 4q > 40°
A(1; 1) q > 10°

M(1; 4) (–2; 3) O(–5; 2) • d = (5 – 1)2 + (5 – 1)2 = 32 ∴ qmín = 11°
2
Clave C • 2l2 = 32 ⇒ l = 4
∴ Perimetro = 4(4) = 16 10 1. (V) 2. (V) 3. (F)
n n Clave C
9 A(1; 1) (3; 4) B(x; y)

• x + 1 = 6 ⇒ x = 5
• y + 1 = 8 ⇒ y = 7
B(5; 7)
ACTIVIDADES CAP 06 CUADERNO DE TRABAJO
Clave D ÁNGULOS EN POSICIÓN NORMAL 1 180° < 235° < 270° ⇒ 235° ∈ IIIC

n n Y
Clave C
1
10 C(–5; 6) P(x; y) D(–1; –10) IIC
IC
2 Solo I tiene origen en el semi eje X positi-
–6 290° O X vo.
•x= = –3 Clave A
2 E = x – y = –3 – (–2) IVC
∴ 290° ∈ IV C
IIIC
–4 ∴ E = –1
• y = = –2
2
Clave C
3 • 485° = 360° + 125° = 1 vuelta + 125°

Y • 90° < 125° < 180° ⇒ 485° ∈ IIC


n n 2
IIC

IC Clave B
11 A(–1; 5) M(x; y) B(7; –1)
O X
–110°

6
=3 •x=
IIIC
∴ –110° ∈ III C 4 I y III están en posición normal.
2 IVC
∴ M(3; 2) Clave D
4
• y = = 2
2 Clave C
3 La figura "b" representa a un ángulo en 5 1. (F) Para ser cuadrantal su lado inicial
posición normal. debe estar en el semieje X positivo.
n n B(x; y)
12 2. (V) 3. (V)
Clave D
A(3; 5) M(1; 2)
d
4 a) 1710° = 19(90°); es cuadrantal

C(2; 3)
b) 1170° = 13(90°); es cudrantal 6 A) 1800° = 20(90°) B) 2700 = 30(90°)
c) 880°, no es cudrantal C) 3000 = 2970° + 30° = 33(90°) + 30°
• x + 3 = 2 ⇒ x = –1
B(–1; –1) no es cuadrantal.
• y + 5 = 4 ⇒ y = –1
• d = (2 + 1)2 + (3 + 1)2 = 25 = 5 5 La figura "a" representa a un ángulo cua- D) 540° = 6(90°) E) 810° = 9(90°)
drantal.
Clave A Clave C
Y
6 2460° = 6(360°) + 300° 7 1. (V)
IIC IC
13 Sea D(x; y) X 300° ∈ IV C
2. (V) (90°) + (–90°) = 0
Paralelogramo: A + C = B + D O
IVC
⇒ (12; 7) = (5 + x ; 5 + y) IIIC 3. (F) 180° – 90° = 90° ≠ múltiplo de 360°
Luego: 12 = 5 + x ⇒ x = 7 ∴ 2460° ∈ IV C
7=5+y ⇒ y=2 Clave C
 D(7;2) Y
Clave E 7 –1230° = –3(360°) – 150°
IIC IC 8 250° + n > 360° + 90°
–150° ∈ III C
14
A(3; 2) O
n > 200° ⇒ nmín = 201°
IIIC X
q –1230°
b
IVC
∴ –1230° ∈ III C
H M(0; m) Clave E
b
q
8 (4a + 30°) ∈ IIIC
9
B(5; 10)
–275°
⇒ 4a + 30° > 180° –275° ∈ IC
• (0 – 3)2 + (m – 2)2 = (0 – 5)2 + (m – 10)2 a > 37,5° ⇒ amín = 38°
9 + m2 – 4m + 4 = 25 + m2 – 20m + 100
⇒ 4a + 30° < 270°
∴m=7 Clave A
Clave E a < 60° ⇒ amáx = 59°

4 9
EDITORIAL INGENIO SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4°

10 q ∈ IIIC ⇒ q > 180° ⇒ 4q > 720° 4 • 1355° ∈ IV C • 2360° ∈ III C 15 270° < q < 360°
• 1945° ∈ II C • 2810° ∈ IV C (360°) + 0° < 4q + 120° < 4(360°) + 90°
⇒ 4q + 50° > 770°
∈ IVC • –2360° ∈ II C 360° < q + 30° < 360° + 22°30'
Clave B ⇒ 330° < q < 352°30'
⇒ 4q + 50° > 770° + 220° 770°
4q > 940 ∴ qmáx = 352°
220° Clave A
q > 235° qmín = 236° 5 985° = 2(360°) + 265°
180° < 265° < 270°
Clave C
∴ 985 ∈ III C
Clave C
ACTIVIDADES CAP 07
TAREA RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS DE CUALQUIER MAGNITUD
6 I y II
Clave C
1 a) b) 1 x = – 2 ; y = 3
200° (– 2 ; 3 )
⇒ r= 5
7 1260° es cuadrantal
y
P
3
340° Clave C = y senq =
IIIC r
IVC 5
x – 2
8 I y II cosq = =
Clave C r 5
c) 500° 3 – 2 – 6
∴ senq ⋅cosq = ⋅ =
5
IIC
9 –270° < –259° < –180° 5 5
∴ –259 ∈ IIC
Clave B
Y2
x
(7;2) =7
d
10 400° – x < 270° ⇒ 130° < x y = 2
2 a) 450° = 90° ⇒ Es cuadrantal ∴ xmín = 131°
O (0;0) X ∴ cota = 7
b) 800° ≠ 90° ⇒ No es cuadrantal Clave E 2
d 7
c) 2340° = 90° ⇒ Es cuadrantal
(–7; –2)
∴ b) y c)
11 270° < 3q + 150° < 360°
90° < q + 50° < 120° y = –4
4 y
3 2q + 20° > 2(360°) + 180° ⇒ q > 440° ⇒ 140° < q + 100° < 170° 3 tana = – = x=5
5 x
2q + 20° < 2(360°) + 270° ⇒ q < 485° r = 41
∴ (q + 100°) II C
Luego: 440° < q < 485° r 41
Clave B ∴ seca = =
x 5
∴ q ∈ I y II
12 465 < q < 510°
x=– 5
4 q ∈ IV ⇒ 270° < q < 360° 930° < 2q < 1020° 5 x
4 cotq = =
y
y = –2
5q – 70° ∈ IV ⇒ 5q – 70° < 5(270°) + 90° 990° < 2q + 60° < 1080° 2
r=3
⇒ q – 14° < 270° + 18° ⇒ q < 302° 2(360°) + 270° < 2q + 60° < 2(360°) + 360°
r 3 y –2
∴ qmáx = 301° ∴ (2q + 60°) IV C secq = = senq = =
x – 5 r 3
Clave D
3 2
⇒ E= 5 –3–
3
REFORZANDO 13 194° < q < 212° – 5
970° < 5q < 1060° ∴ E = –3 + 2 = –1

1 270° < 285° < 360° 1170° < 200° + 5q < 1260°
Y
3(360°) + 90° < 200° + 5q < 3(360°) + 180°
∴ 285° ∈ IV C 5
Clave D (200° + 5q) ∈ II C A
x
O
=–3
2 X
Clave B
(–3;–2) M
y 37° = –2
4
2 La figura III corresponde a un ángulo en 2 y –2 2
posición normal B ∴ tana = = =
Clave C 14 2(360°) + 180° < 3q + 95° < 2(360°) + 270°

3 x –3 3
805 < 3q < 895°
x = –3
⇒ 268°20' < q < 298°20' ... (1)
3 2 ángulos no pertenecen al tercer cua- 6 P(–3; –4) y = –4 b ∈ III C
drante: q ∈ III C ⇒ 180° < q < 270° ... (2)
r=5
• 840° ∈ II C • –460° ∈ III C De (1) y (2): 268°20' < q < 270°
5 –4 1
• –1130° ∈ IV C • 5270° ∈ III C C= + =–
∴ q = 269° –3 –3 3
Clave A
Clave C

10 4
SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4° EDITORIAL INGENIO

1 y
7 Como: senq = –
=
3 r
⇒ x=– 8
Q=2
–5
+
1 –12 TAREA
13 4 13
y=–1 ; r=3
3 –1 Q=–
13
= –1 1
(7; 9)
Reemplazando: E = 2 – 13
– 8 – 8 Clave D a
Radio vector OM:
4 M(5; 5)
E= 2 Y
–2 2 r

a r = 52 + 52
x
∴ E = –2 5 •
2 tana =
Y
(3; 1)
y O X ∴ r=5 2
O X
1 –1
Y y 45°
tana =
8 tana = 1 2 –2
A x
1
2 E = 13 (cosq + senq); (x; y) = (2; –3)
B2 ∴ tana =
1 O X 2 ⇒ x = 2; y = –3
–1
N(–2; –1) 45° ⇒ tana =
2 –2 Radio vector: r = 22 + (–3)2 ⇒ r = 13
1 Clave B
1 2 –3

B 2 ∴ tana = Luego: E = 13 + = –1
2 13 13
(+)(+)
6 Signo de E: E =
(–)
 E = (–)
9 • cosa < 1 ⇒ 1 – cosa > 0 Clave B 3 A(–3; 4)
⇒ x = –3; y = 4; r = (–3)2 + 42 ⇒ r = 5
• cosa > 0 ⇒ cosa > sena 4
+
0 > sena ⇒ sena – cosa < 0 senq 5 1
d(A; B) = 13
7 E=
1 – cosq
=
–3
∴E=
2
• tana < 0 A(3; 4) B(n; 9) 1–
(–)(+) 5
a ∈ IV C ⇒ E = = +
(–) ⇒ (n – 3)2 + (9 – 4)2 = 13 3
4 tanb =
2
, b ∈ IIIC, r = 22 + 32
⇒ (n – 3)2 + 25 = 169
x
10 x ∈ [180°; 270°] ⇒ ∈ [90°; 135°] ⇒ (n – 3)2 = 144
⇒ r = 13 ; x = –2 , y = –3
2
i) n – 3 = –12 ⇒ n = –9 1 13 13 –1
3 ⇒ M= – ∴M=
⇒ x ∈ [270°; 405°] ⇒ 2 x ∈ [360°; 540°] 13 –2 –3 6
2 ii) n – 3 = 12 ⇒ n = 15
M = (–)(–) ⇒ M=+ ∴ La suma es: –9 + 15 = 6
N = (+) + (+) ⇒ N = + Clave B REFORZANDO

2 r
r=2 1
Y
CUADERNO DE TRABAJO 8 seca = – = x = –1 y
(7; 2)
1 x r tana =
y=+ 3 x
Y
2 2 2
1
3 P • OP = 3 + 3 = 5
⇒ tana =
y
=
3
∴ tana = – 3
r 0(0; 0) X
⇒ tana =
7
x –1
3 2 6 (–7; –2)
• senq ⋅cosq = ⋅ = Clave E
O 2 X 5 5 5 Clave C

Clave C 5
2 tanq =
2
; q ∈ III C; x = –2 ; y = – 5
y
9 senq
Y =
r
10 2
r = 22 + 5 ⇒ r = 3
2 • OP = (5)2 + (–4)2 = 41
1 1
Y 3 X senq = E = 5cscq – 2secq
10
O 5 X –4 41 4 3 3
• sena⋅seca = ⋅ =– 9 10 E= 5 –2 ∴E=0
41 5 5 senq = – 5 –2
10
–4 Clave C
P
Clave D
Clave B
3 P(–3; –4) ⇒ x = –3; y = –4 ;
r = 32 + 42 ⇒ r = 5
3 tana
–8k =
–3k 10 a + b = 90° ⇒ sena = cosb
–8k 5 –3
3k
r=3 q C= – ∴ C = –2
53° –4 –4
3k 3

3 r
Se cumple: cscq = = y=1 ∈ Clave B
–6k tana = 8
8k 1 y
x = –2 2 II
Clave B 1
1 2 2 2 4 senq = –
3
; q ∈ III C; y = –1; r = 3;
M=2 + 2 – ∴M=–
3 3 3
32 = x2 + (–1)2 ⇒ x = –2 2
x = –12
4 cota =
12 x
= y = –5 (por Pitágoras) Clave C –2 2 –2 2
5 y E=3 2 + ∴E=8
r = 13 3 –1
Clave B

4 11
EDITORIAL INGENIO SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4°

Reemplazando: a = 820° + 180°(3)


5 Si tanq > 0 ⇒ tanq es (+), por lo tanto r = 11
sólo podría estar en el I C ó III C. 11 r ∴ a = 1360°
13 secq = – 3 = x x = –3
(–) y=∆
Como senq < 0 ⇒ senq es (–), por lo
tanto sólo podría estar en el III C y IV C, q ∈ II; III C 6 q y d son medidas de ángulos cotermina-
luego como ambas condiciones sólo se les, entonces RT(q) = RT(d)
cotq > 0 ⇒ q ∈ I; III ∴ q ∈ III C
cumplen en el III C, entonces q ∈ III C. (+) 14senq tanq
E= ∴ E = 7
Clave C ∆ ∆ 2tanq senq
M=3 + 11 ∴M=0
–3 11
(–)(–)(–) (–) Clave A
6 •A= = = (+) 7 1. –1 < 0 (V) 2. 0 = 0 (V) 3. 1 > – 1 (V)
(–) (–)
Y
(+)(+) (+)
•B=
(–)
= = (–) 14 8 a – 2 ≥ 0 ⇒ a ≥ 2
(–)
Clave B 4–a≥0 ⇒ a≤4
3 2

30°
30° Luego: 2 ≤ a ≤ 4 ⇒ a = p
7 Reemplazando:
2 1 1 2 X
4k –7k Reemplazando:
E = 65 –4
65k 4k x –3 p
• cotq = = ∴ cotq = – 3 H = sen + cosp + tan2p
E = 4 + 7 = 11 y 3
3
Clave A H = 1 + (–1) + 0 ∴H=0
Clave C

8 q ∈ IV C
9 Propiedad: RT(q) = RT(w)
2 3tanq 2
2 = 2
2tanq–3
⇒ 6tanq = 2tanq – 3 15 senq 1 + senq senq + sen3q + sen5q + ... = –
3 R = (2senq)(5cscq)
3 2
⇒ tanq = – –
4 3 R = 10 senqcscq ∴ R = 10
x = 4; y = –3; r = 42 + (–3)2 ⇒ r=5 1 1
• Operando: senq = – ∧ senq = 2 ∃
2
5 –3
Luego: secq⋅tanq = y = –1 10 cos(b + 2a) = 0 ⇒ 2a + b = 90°
4 4 1 y r=2
15 senq = – = q ∈ IV C
∴ secq⋅tanq = – 2 r x=+ 3 6cosa + 10sen(90° – a)
16 Clave D H=
3cosa – sen(90° – a)
2 –1
•M= + 3 M = –3 6cosa + 10cosa 16cosa
–1 3 H= = =8
9
• cosq > 0 ⇒ q ∈ I; IV Clave D 3cosa – cosa 2cosa
+ ∴q∈IC
• cotq > 0 ⇒ q ∈ I; III
+ Clave A
CUADERNO DE TRABAJO
ACTIVIDADES CAP 08
10 Se cumple: 2csca + 3 = 0
r=3 R. T. DE ÁNGULOS COTERMINALES Y CUADRANTALES 1 III) 11250° 90° es cuadrantal
3 r y = –2 –– 125
csca = – =
2 y x=+ 5
1 a + b = 600° ⇒ a – b = 360°n ∧ n ∈  I, II y IV no son múltiplos de 90°
csca > 0 ⇒ a ∈ I; IV a ∈ IV C n = 1 ; porque 450° < a < 550° ∴ Hay 3 ángulos no cuadrantales.
(+)
Sumando: 2a = 960° Clave D
3 –2 5
•M= + ⇒ M= ∴ a = 480°
5 5 5
Clave E (1 – 3) (1 – 3)
3(–1) + (1)
2 Propiedad: tanφ = tang ⇒
1
= tang 2 P= =
6 (1) – 3(–1) (1 + 3) (1 – 3)
Y
11 –6 ⇒
1
= 6 ∴ cotg = 6 (1 – 3)2 1+3–2 3
tang ∴P= = = 3–2
–3 X –2
3 –2
Clave C
3 3 T = 7(–1) + 5(–1) + 3(1)
2 2 4 T = –9
1
y –3 3 1
3 T = (5cosb – cosa)
cosa
tanq = = = ⇒ tanq = a2(1) – 2ab(1) + b2(1)
x –6 6 2 4 H= T=5
cosb cosa
– ⇒ T = 5(1) – 1 = 4
Clave C a2(1) + 4ab(0) – b2(1) cosa cosa
(a – b)2 a–b Clave B
H= ∴H=
y (a + b)(a – b) a+b
4
12 Y tana = =
x –7
4 P = 3(1) + 2(–1) –1 = 0
4
5 a – b = 360°n; n ∈  ; a > b Clave C
37°

4 tana = –
7 a + b = 1640°
X 2a = 1640° + 360°n ⇒ a = 820° + 180°n
(3(1) – (–1))2 42
4 3 1200° < 820° + 180°n < 1500° 5 M= = = 16
Clave D (2(–1) + (1))2 12
19 < 9n < 34 ⇒ n = 3 Clave E

12 4
SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4° EDITORIAL INGENIO

(1) + 2(0) – (–1)(1) a2sen90° + 2abcos180° – b2sen270° (a + b)(a + b) a+b


6 N= ⇒ N = –2 4 T= 9 E= ∴ E=
a–b
(–1)3 – 3(0) + (0)(1) a2cos0 + 6abtan360° – b2sec0° (a + b)(a – b)
Clave E Clave C
a2(1) + 2ab(–1) – b2(–1)
T=
a2(1) + 6ab(0) – b2(1)
7 Aplicando las razones trigonométricas de 10 Aplicando las razones trigonométricas de
a2 – 2ab + b2 (a – b)2 a–b ángulos cuadrantales.
ángulos cuadrantales: T= = =
0 a2 – b2 (a + b)(a – b) a+b
E = (– 1)1 – + (–1)0 = 0 E = tan[sen(0)] – cos[tan(0)]
1 Clave C
E = tan[0] – cos[0]
E = 0 – (+1) ∴ E = –1
8 a ∧ b son coterminales: REFORZANDO Clave D
sena = senb ∧ csca = cscb
E = (5sena)(csca) = 5 1 M = (–1)(1) + (–1)(1) 11 senx < 0 ⇒ x ∈ III; IV C
Clave E (–)
M = –2
Clave B 3tanx = –3 ⇒ x ∈ II; IV C
(–)
9 Sean los ángulos coterminales a y b. (a + b)2(1) – (a – b)2(–1)2 ∴ x ∈ IV C
b 3 2 E= Clave D
a – b = 360°n , por condición: = a(1)4 – b(0)3
a 5 4ab
Además: 4032° < a + b < 4608°
(a + b)2 – (a – b)2 12 L= = –4
E= –ab Clave D
a
3
De (2): b = a, reemplazando en (1): 4ab
5 E= ⇒ E = 4b
a Clave D

3
a – a = 360°n ⇒ a = 900°n
13 8k – 5k = 360° ⇒ k = 120°
5
Piden: ∑ = 13k = 13(120°)
3 Sean a y b los ángulos coterminales
Reemplazando en (3):
⇒ a – b = n(360°) ∴ ∑ = 1560°
3 Clave E
4032° < 900°n + 900°n < 4608° Dato: a + b = 2480°, (2480° = 6(360°) + 320°)
5
4032° < 1440°n < 4608° Además: a – b = 5(360°), (304° < b < 430°) 14 Del gráfico:
2, ... < n < 3, ... ∴ n=3 Sumando: 2a = 4280° tanqcotq + cosqsecq = 1 + 1 = 2

∴ a = 2140° senqcscq 1
Como a = 900°n ⇒ a = 900°(3) Clave E
Clave B
a = 2700°
3p
b =
3 3
a ⇒ b = (2700°) 4 P = 3secp – 2sen
2
+ cos2p
5 5 a3(1) – b3(1) a3 – b3
b = 1620° ⇒ P = 3(–1) – 2(–1) + (1) 15 A= =
a2(1) – ab(–1) – b2(–1) a2 + ab + b2
∴P=0
∴ 2700° y 1620° Clave E
Clave A (a – b)(a2 + ab + b2)
A= =a–b
(a2 + ab + b2)
5 1. sen90° > cos180° ... (V) Clave A
a(1)2 – b(0)3 + c(0) a
10 E = = =1 1 0
asec(0) a
2. tan360° < csc270° ... (F)
1 Clave A 0 –1
3. sen90° + cos90° = 1 ... (V) ACTIVIDADES CAP 09
1 0
Clave D REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE DE ÁNGULOS MENORES QUE UNA VUELTA
TAREA
6 A = 1 + (–1) ⇒ A = 0 –senφ
B=0+1 ⇒ B=1 1 E=
–senφ
=1
1 M = 3sen0°sec180° + 2csc90° – csc360°
0 1 ND 1
E= ∴ E = –1
–1
M = 0 + 2 – ND = Indeterminado Clave B 2 T = 2cos180°⋅cotφ⋅tanφ
1
1 –1 ⇒ T = 2(1)(1) = 2
2 E = csc4270° – tan180° + sec290° 7 E= + (–1)2 ∴ E=3
2
E = (–1)4 – 0 + ND Clave C
E = 1 + ND = Indeterminado
3 1. (V) 2. (F) 3. (F) 4. (V)

8 1. csc270° < csc90° ... (V)


–1 1 2sen36° 4cos24° 4tan72°
3 M = sec0° – cos270° = 1 – 0 = 1 4 H= + +
2. tan180° > sen270° ... (V) sen36° –cos24° –tan72°
N = O – (–1) = 1 0 –1 H = 2 – 4 – 4 = –6
M–N 1–1 3. cot90° = cos90° ... (V)
∴E= = =0 0 0
M+N 1+1
Clave A 5 R = 6csc37° + 4(–sen30°) – 3(–tan60°)

4 13
EDITORIAL INGENIO SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4°

II I
5 1 E = sen35° + sen35°
R = 6× – 4
3 2
+ 3⋅ 3
5 E=
sen(180° – x) tan(90° – x)

3 –tan35° – tan35°
cos(90° + x) cot(360° + x)
∴ R = 11
II I E = – sen35° ⇒ E = – sen35°
tan35° a
+senx cotx
2sena 3cota E= – ⇒ E = – 1 – 1 = –2
6 N= + = –2 + 3 = 1
–sena cota –senx cotx 4 • 6a + 6b = 180° ⇒ sen6a = sen6b
Clave D • 3a + 3b = 90° ⇒ tan3a = cot3b

7 S = 8(–cos60°)(–1)(–sen30°)(–1)cot45° sen6a
E= ⋅cot3b⋅tan3b + csc30° = 3
p p sen6a
1 1 6 L = sen + x sen(p + x) + cos + x cos(p – x)
2 2
S = 8 – (–1) – (–1)(1) = 2 III II
2 2 II II
L = (+cosx)(–senx) + (–senx)(–cosx)
3(–1)tanq(–cosq) REFORZANDO
8 P= = tanq⋅cotq = 3 L = –senxcosx + senxcosx = 0
(–1)(–senq) 1 Clave A 3
1 sen(360° – 60°) = –sen60° = –
2
(–1)(–seng)
9 tanφ = +
cosg 7 Propiedad:
seng cosg Clave D
Si: a + b = 180° ⇒ tana = – tanb
2
tanφ = 1 + 1 ⇒ tanφ = 2 = tan24° = –tan156°
1
tan72° = –tan108° 2 N = –tan60° – (–cot45°) = 1 – 3
2 1
5 Luego: H = 2 5 + Reemplazando en P Clave E
2 5 5
P = –tan156° – tan108° + tan108° + tan156° + 0
1
∴H=6
P=0
Clave A 3 E = (–sec 45°)(–cot45°)
E = 2 (1) = 2
10 senq tanq cosq
T= ⋅ ⋅ Clave D
tanq –cotq –senq 8 Propiedad: Si a + b = 180°
senq ⇒ sena = senb ⇒ tana = –tanb
T = tanq⋅cosq = ⋅cosq 4 M = 5(– sec45°)2 – 6(–cot60°)2 = 8
cosq
Como A + B + C = 180° Clave D
∴ T = senq
sen(A + B) = senC
tan(B + C) = –tanA
CUADERNO DE TRABAJO Reemplazando en Q: 5 M = 3(+csc37°) – 3(–tan60°) + 2(–sen30°)

Q = senC⋅cscC – (–tanA)cotA M=7


Clave C
1 E = 3(–tan60°) – 2(+sec45°) 1 1
Q=1+1=2
E=– 3 3– 2 2 Clave D
E = –3 – 2 = –5
Clave E 6 1. (F) 2. (V) 3. (V) 4. (F)

(–sen60°)(–sen30°)(–tan45°) Clave B
9 M=
sen60°sen30°
2 M = sen[–(180° – x)]⋅csc(360° – x)
M = –sen(180° – x)⋅csc(360° – x)
∴ M = –tan45° = –1 7 E = cot(270° – x) = tanx
Clave A IIIC Clave C
II IV
M = –(+senx)(–cscx) M=1
Clave B 10 +cosx –cosx
5 8 E= +
+cosx –cosx
=2
3 Clave E
180°

3 E = (–cos60°)(–sen30°)tan45°
4
Reemplazando en E: (+tanx)(–cosx)
Del gráfico q = a + 180° 9 L= =1
1 1 1 –senx Clave A
E= – – (1) = tanq = tan(180° + a)
2 2 4
Clave E III
+cosx –tanx
tanq = + tana = 3/4 10 R= –
–cosx –tanx
= –2
Clave A
Clave E
4 tan300° = tan(270° – 30°) = –cot30° = – 3
IV
2 3 11 E = csc[–(270° – q)]
sec150° = sec(90° – 60°) = –csc60° = –
3 E = –csc(270° – q)
II
TAREA E = –[–secq] = secq
Reemplazando en M: Clave E
1

3 1 E = (+tan30°)(+cot60°) ∴E=
3
1 3 3 3
M= = = 12 L = (–sen37°)(+cos60°)

2 3 2 3 2
3 3 1
L= – = –0,3
Clave D 2 1. (V) 2. (V) 3. (V) 4. (F) 5 2 Clave C

14 4
SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4° EDITORIAL INGENIO

R = 2sen45° + 3tan60°
(tan45°)(–1)
1 2 9 • tan(x – 180°) = –tan(180° – x)
13 S = = =1 R= 2 + 3( 3) ∴R=4
(1)(–cot45°) 1 2 = –(–tanx) = tanx
Luego: 2S = 2 • tan(x – 90°) = –tan(90° – x)
Clave C
–senφ cosφ = –cotx
9 N= +
senφ –cosφ
• tan(x – 270°) = –tan(270° – x)
N = –1 + (–1) ∴ N = –2
= –(+cot(x))
14 E = sen60°⋅csc60° – 2tan45(–sen30°)
1 = –cot(x)
p
1 –sen(p – φ) – cos –φ
E = 1 – 2(1) – ⇒ E=2 2 • cot(1440° + x) = cot(x)
2 10 R=
–senφ(1)
Luego: E2 = 4 (tanx)(–cotx)(–cotx)
Clave B R= =1
senφ + senφ 2senφ cotx
R= = =2 Clave C
senφ senφ
(+senA)⋅(+tanA)⋅(+cosA)
15 E= = senA sen(360° – 45°)
(+tanA)⋅(–cotA)⋅(–senA) 10 E= = –tan45° = –1
Clave A CUADERNO DE TRABAJO cos(1080° – 45°)
Clave C

750° 360°
1 ⇒ tan750° = tan30°
720° 2 3
∴ tan750° =
ACTIVIDADES CAP 10 30° 3 TAREA
Clave C
REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE DE ÁNGULOS MAYORES QUE UNA VUELTA
1 E = cos(360° + 160°)⋅sec(720° + 160°)
2 1230° 360°
1 E = tan(360° + 140°)tan(180° + 50°)(–1)
150° 3 E = (cos160°)(sec160°) ∴E=1
E = –tan140°tan50°
1230° = 3⋅360° + 150°
E = –tan(90° + 50°)tan50°
cos1230° = cos150° = cos(180° – 30°) tan180° + sec0° 0+1
E = –(–cot50°)tan50°
II
2 E= =
–sen270° – cot270° –(–1)–0
II
E = tan50°⋅cot50° ∴E=1
3 ∴E=1
1 –cos30° = –
2 Clave D
2 H = 2sen(360° + 30°)(1)csc(2(360°) + 30°) 3 a) cos(–40°) = cos40°
b) sec(–280°) = sec280° = sec(360° – 80°)
H = 2 sen30°⋅csc30° ∴H=2 3
4005 360 ⇒ cos4005 = cos45°
1 360 11 ∴ sec(–280°) = sec80°
405 2
∴ cos4005 =
360 2
3 3660° 360° 420° 360° 1470° 360° 4 a) sen(–2140°)
45
60° 10 60° 1 30° 4 Clave C = –sen2140° = –sen[5(360°) + 340°] = –sen340°
3cos60°(1)sen60° 3 3 = –sen(360° – 20°) = –(–sen20°) = sen20°
⇒S= =
2sen30° 2 2 4 1490° 360° ⇒ E = sen50°⋅ csc50° = 1
1440° 4 b) cot(–1140°)
3 3
∴S= 50° Clave B = cot1140° = –cot(3(360°) + 60°) = –cot60°
4

4 Q = 5cos(2(360°) + 53°) – 2cos(3(360°) + 120°) 5 M = sen20° – cos70°


Q = 5cos53° – 2cos120° M = sen20° – sen20° REFORZANDO
3 1
Q=5 –2 – =4 ∴M=0 (–1)(–1) + cos90°
5 2 Clave A 1 E= = –1
cos0°⋅cot270° + sen270°
2 Clave B
5 H=
senq cosq
+ 6 • cos(–45°) = cos45° =
2
senq cosq • cot(–150°) = –cot(90° + 60°) sen(180° – 40°) + sen(180° + 40°) + 1
H = 1 + 1 ∴H=2 2 P=
= (–tan60°) = 3 sec(180° – 40°) – sec(180° + 40°) – 1
–senq + cosq ∴ P = –1
6 P= =1
⇒ M=
2
⋅ 3=
6
Clave B
–senq + cosq
2 2 Clave C

7 T = 20(–sen53°)cos60°
cos(x) p p 3
4 1 7 L= =1 3 tanq = cos2 8p + + sen2 6p + =
T = 20 – ∴ T = –8 cos(–x) Clave B 3 4 4
5 2
5 4
–cosx –senx 3 ∴ cosq =
8 E= + ⇒ E = –1 + 1 = 0 5
8 R = – 2sen225° – 3tan120° cosx –senx 4
R = – 2(–sen45°) – 3(–tan60°) Clave B Clave A

4 15
EDITORIAL INGENIO SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4°

13 E = csc2(360° – 45°) – cot2(180° – 45°) 5 Y


sen2p + sen0 – cosp 0 + 0 – (–1) (1)senq
4 E=
tan0 – cosp
= =1 + tan2(180° – 60°) Área:
CT S=
0 – (–1) 2
∴E=4
Clave D S senq
Clave B 1 X ∴ S=
2

cos(x) p p
5 L= ∴L=1 14 Q =4cos0°+ 3tan 32p +
3
– 4 3sen 42p +
3
cos(x) Clave A
3 6 1. (F) 2. (F) 3. (V)
Q = 4 + 3⋅ 3 – 4 3 ∴Q=1
2 4. (V) 5. (V)
p p
6 Q =4cos0°+ 3tan 32p +
3
– 4 3sen 42p +
3 Clave B
Y
3 7 CT
Q = 4 + 3⋅ 3 – 4 3 ∴Q=1
2 1
–senx –senx –cotx
Clave B 15 R= – –
–senx +senx –cotx 0 1
X
∴ R = 1
p Clave D H
sen + q P
x
tan(p + q) 2
7 M=
p
+
cos(p + q)
B
cot + q De la C.T.: x + (senq) = 1
2
M = –2 ∴ x = 1 + senq
Clave A ACTIVIDADES CAP 11 8 1. (F) 2. (V) 3. (V)

CIRCUNFERENCIA TRIGONOMÉTRICA LÍNEA SENO


8 E = sen60°⋅tan(180° + 45°) 9 1. (F) 2. (V) 3. (V)
3 3 Y
E= (1) ∴E=
2 2 1 90°
Clave D 10 q ∈ II C
156°
sen156° ⇒ 0 < senq < 1
0° X 0 < 5senq < 5
9 • sen(–3030°) = –sen(3030°) 180° 360°
–2 < 5senq – 2 < 3
= –sen(2880° + 150°)
1 270°
= –sen(150°) = –
2
• cos(–1200) = cos(1200°)
2 Y CUADERNO DE TRABAJO
= cos(1080° + 120°)
1
= cos120° = – 1 –1 ≤ senq ≤ 1
2
∴L= –
1 1
– =
1 0 –2 ≤ 2senq ≤ 2 ∴ E ∈ [–1; 3]
X
2 2 4 –1 ≤ E ≤3
Clave E sen Clave E

2 –1 < senq < 0


10 • cos(x – 180°) = cos(180° – x)
–3 < 3senq < 0 ∴ E ∈ 〈–5; –2〉
= –cosx
–5 < E < –2
• sen(x – 270°) = –sen(270° – x) Clave A
3 Y
Se sabe: p = 3,14
1,57
= –(–cosx) = cosx
⇒ 2p = 6,28
∴R=
–cosx
= –1 3 0 ≤ sen2q ≤ 1
cosx Clave E
Además: 0 X
3,14 p 0 ≤ 5sen2q ≤ 5 ∴ E ∈ [7; 12]
= 1,57 6,28
sen4 2 7≤ E ≤ 12
Clave C
11 M = –sen p – x + cos(2p – x) – sen(3p – x) 4 3p
= 4,71
2 4,71 2
M = –cosx + [+cosx] – sen(p – x) 4 Graficamos en la C.T.
M = –cosx + cosx – senx Y

∴ M = –senx 4 Y 100°
Clave C 160°

X
12
E = cos(360° + 210°)cos(360° + 150°)
–20°
+ sen(360° – 60°)cos(360° + 30) CT
–150° –40°

E = cos210°cos150° + (–sen60°)cos30° –100°


O X
E = (–cos30°)(–cos30°) – sen60°cos30°
De la C.T.: sena > senb 1. (V) 2. (V) 3. (V)
E = cos230° – cos230° ∴E=0
∴ FVF
Clave A
Clave A

16 4
SOLUCIONARIO - TRIGONOMETRÍA 4° EDITORIAL INGENIO

9 4 Y
5 Graficando en la C.T. Si a ∈ IIC 0 < sena < 1
0 < 2sena < 2 ∴ 1. (V)
Y
100° 1 < 1 + 2sena < 3 2. (F)
20°
X
L
∴ L ∈ 〈1;3〉 3. (F)
Clave E
X
Clave E
200°
250° –50° 10 Graficando en la C.T.
–60°
1 Y
Y
< senq ≤ 1 5
2 170°
1. (F) 2. (F) 3. (V) ∴ 1. (V)
1 < 2senq ≤ 2
Clave E 1 1
X 2. (V)

2 –2 < E ≤ –1
2
X 190°
300° 3. (F)
6 Note que la R.T. es seno pero no de q sino ∴ E ∈ 〈–2; –1] 200°
240° 280°
de 2q; por ello primero debemos ubicar la
Clave B
variación de 2q, es decir: Clave D
p p p
<q≤ ⇒ < 2q ≤ p
12 2 6
6 – 1 ≤ senq ≤ 1 ⇒ –3 ≤ N ≤ 9
TAREA Mín Máx
Y ∴ ∑ = máx + mín = 9 – 3 = 6
Y
1
Clave C
1 170°
1 2
X 7 b ∈ II C ⇒ 0 < senb < 1
0
X 5 1 5 1

190° ∴ FFV – < n <– ⇒ n∈ – ; –
200° 300° 3 3 3 3
240° 280°
Para sen2q; tenemos: Clave D
Y
Mayor : 1(sí lo toma) 2 • 0 < senq ≤ 1
Menor : 0 (no lo toma) 1<J≤3 1
8
Y

2
< senq ≤ 1
0 < sen2q ≤ 1 X ∴ J ∈ 〈1; 3]
×5: 0 < 5sen2q ≤ 5 2 < 2senq + 1 ≤ 3
+1: 1 < 5sen2q + 1 ≤ 6 ∴ E ∈ 〈2; 3]
X
C 3 1. (V) 2. (V) 3. (F)
∴ C ∈ 〈1; 6] Clave A
Clave C
4
Y
7 Ubicando en la C.T. y trazando L.T. seno; tana =
x
=
senq
Y b⋅h
tenemos:
1 1 – cosq 9 •S=
2
x X
Y 1 senq (2)(senq)
⇒ x= S=
B 70° 1 – cosq
2
140° 1 1 X
10° ∴ S = senq
+ +
A' A
X
REFORZANDO Clave A
– –