Sei sulla pagina 1di 23

INDIC&:

1. ANNA . . . . . . Pag. 4
2. FIORI ROSA. FIORI DI PESCO • 6
3. Ml RITORNI IN MENTE • 8
4 . IL TEMPO DI MORIRE . li 10
5. 7 E 40 • 12
6. INSIEME • 14
7. QUESTO FOLLE SENTIMENTO » 20
8. PER TE . . . lt 22
9. IO E TE DA SOLI • 24
10. E PENSO A TE . lt 26
11 . EMOZIONI
• 28

TNtlllllmflOL
M 111111 .. L .,_,,Mii
4

Anna.
Testo di MOGOL Musica di L. BATTISTI

Hai ra-gKH1eadleW- co-aa vo-gl io cli più_

4@·r. UJ J UUJ. . _I. J. [ .@


- Ii 7D J UUJ IJ UI§ I F., - • l
I
"

~
•uuJ o,J I
1& - wo-ro io
W n1

l"llo
Coro

na~i
• - •• ca - aa io
L• m

l'Ilo

t
=~ ,
Fa
w
j
a....
!La ; 1s a
" t 7~ i
&. • F• La111
- 7
I& mat-ti - u c'è chi - mi pre-pa-ra il caf -Jè_ que-1to io _- lo ao

J U J J U UJ J U J U J JJJ J J Jj J J • 1
F• Lam

~
e la se-ra c'è chi_ - aaclir_cli DO CO - M 'Nl-(JiO cl.i pii, _

=i; 1 uuJ u uJ IJ w □u □ i n Fa
J:Ja:J:JJI
_ lii.I ti-(lo - 1e ta eo-aa YO-Ciio di piÌI_ eo-1& YO • rlio.

,► J J J J n J l I l J :J i :J :J JjJ J J J j J l Il I

.. .
~· D t - I lr --
A• -.o-gtio A• u .

IJ I ·e
74+ -- • • ii
F• --
WIII
► iii
Fio w• Coro
b~
F. wm
I

f► .. - lr ' --
Fu
<.......;
I ,( h
-
Ir -
WIII
1, □ -----
JJaJ:JJI

Noa hai mai vi -•to •• ao -1110

'-"•

Urioo,jl ,._ali M'X:#JA AZZURIIA ,.d . Collttla . . C....


Uitori p,op,i<wl.
:, • :IOl:l:I Mi1aao.
Co;:,,.,._• UW-1 M- 19 7U l,y •li ACQUA AZZURRA ._,.L • Milaao.
TIIIW i 4iiriHi ..,.. ,_...~
5

piu - r - re a - pri be-ae gli ocdli aai per-chè la o - ra

~► f· d JLIJ-28 , 1, JJJJJJJ UJ J UJ
lo ftodrai - a - pri lle -ae gli occlù ll&Ì per-dlè ta

f ► , J=Jru-Ur , 1, l JJJJJ J UJ J
L••
Pa

lo wclrai - te .. - llaimai • • •- piaa-g&-re- . . . . . . . .j _

,► nv l:J J J J J JqJ lpjJtl - I; q -


·' .
Laa

par-dMni._
~~

A.a - .. l YO-Clio A.a


r..

Il& •

~i J
Lam~ -J
- Il
~... 9 l J). I
~ ~
l • ]
WIII La m

~ .. ,w ~·L-..l.f~
f "!.:f:; ,w èf f "~
L.b:l"-
... Sol Do
...
Sol R. DoJ Sol R• IJoJ Sol Ilo. DoJ

4i • uJ aJ J J I
Co1&-o-nio_
w t -
OO• M

Il J J i J J J IJ
-mioDio _

l -
re«apo_.i _ _ lo càepar.Jo- .. _

l JJJ JJJIJ l - Il JJJJJJI J l - l


Aa - 11& vo-glio

n J JJJ1) l J l I.(J) J - lh -C±lJIJn.11


' lodlepu,lo-•- di A.a - aa.
► l 1
Pie La n p., Lan Pa I I
L.... ni
ad li/J. CNIClwlO
7

ao,-stl'..,,ien4omi a - mi . dimmicbcèv• •
'
!J J JJJ.J JJÌlJ. -
co-me - fredllc ta tre - mi
1.; J J J JJ J JJ J1J. J 2 J .Q
dmmiicbcèn - ro dim-mi cbc è ve - ro

....
C>
- I- J •• Jj ,,)J, Do
- 1- J J J Jj J1 1•'
- r r r r~ ,, .
-
dim-aù cbc è ve • ro
Cot-o: • • · • "'- i w
dlmmi cbc DOi _ _ •iemo-1 mal loo-ta-ai
-
.... ,.

- J J J J¾J>J,
r r r r-v,.
- I- J J J JJJJJJ J JJJ I)J.
••xuc Cor o .... ...I
-
,l'-idlci ... . ""
Do
dimmi ck è ve ...
ic -ri • -ra cs-&i, es . iiè&iàcloca-llÌ

2J J JJiJ ;tlJ JJJ;, J. I - 1- J J J J I - Il


s- cn: - clc-vo prapriodlc Coui ao la

4JJ. i '/ 1J44 JJJJfJ J_J_J J1JJJ J !J J J_I


Ilo ... Sol Ilo ...

-:J. - aocontc_ ola - • aa-c.itaa - tose puoi_ · •i-8J!Oftcbicdo-atlcbcalci

@_J J J JJi J @J J 1.Q J J JiQ t


.... ,., Sol
t ., l 12 J :J J ! J J li
io e . ro proprio fuo-ri di mc_

un r r r or·
ma io e-ro ~ o C-i cli mc

_,Do
., .§ 1J ,J1J □ Jwcccr1
P'a Sd I.a•

., IF
r ?r Ir -
r r Il
La• li~ 1:i
- -DO fredde ao,amw± glicwto-,a - mi clim-midlcè ve •

-
tla tn: mi

J :J :J J J J J J] lJ
Do
I jJJJ J JJJ )JlJ. Jt Jr J,, r-
• 1•
J?SII
-
eoro, "--' ... • ••.
. ro clim -mi cbaè w ro dia-ml cbc è n •

llr-Ji J. -- 1-- J J J J 1)J, -- I·-- Jt tJ Jr r--


J5:I
' -1 ,.
.
a.."'
t t r r--1 ,.
"·-- dw•"
Do
ro ,1;. ... ..; .... ·~
rip.u ud lib.
.
8

Ml ritorni In menta
Testo di MOOOL Musica di L. BATTISTI

Moderato lii rl-tornl lii

3 ~•• )iJ 11' '9g,


BaU.
U"
llol
..
!ltm
'J '3? C!f-.,l'I
Do'-" J
11
' --- - -
- I- JJJ J Il
- -
f' f' f' f' f'
- -

~ ~
_.._.w-1&-HI, r-uic: .ti più. - - - lllri-tornll11aie~.W--

J J 'IJJ
~- Mlm JJ IJ
Do Sol
J J JJ IEJJJJ. fJJ J lr J JJ JJI
L
•m w'I
L.. n,

Jf mai, - - • tu. u■ ...,.fooa•4oln w . lo quewotuo-ra

, J J J J=t I J29JftJ.!JJJJJ ; o13.m J pJ J


lw'I ~ 111m )Um R.'I
J I

.,, Mi llltu1,.tll ll01flll •I• . ••I- -tivor-nl, c-tlvor-nl. Ila

, Do Sol
J. JJ 3lJ JJ J 3 I J J J J J 1~ - ,Ji 11
J. ;, J J JJ It..;-- l>o Sol
L•'I J
c'è qual-CO •S& CM- _,. • do_ ma

4• iJ : J J ; J 36) J J •
Do'I .• - Sol
.. r'""' .,..o

4I pJ J J J 1 J Jj J j
c'è qll&l..00 . . . . -

l>o'I -
- • ..,_

!lol
l IEr ?t.B
Do'7
l J 36' J J Il
l!ol
Quel-la
, 'J#J I
• UltriD,pvia•,

J l ,. JI J#J J i
l!ol
J~JJJ i
9

all 'llllpnw -Yi-eo, - llllllalttll 11cluldllè, luldll è,--

l tJI J#J IJ JJ ,.#)1 J#J J J J l 1!1 J#j JPiJ I


11D _ . - r l - l l O - - e bo Yl«.o la ml& ft.ne IUl tuo yt.ac,_ _ _ li

t J□ 1J &C□ U I fJ Jj J J J J 1J J J J1 I
Sia, .ii., So l -

, . DMtlo_.~l-r-tl Nl we-&o - rl • cor. do - ~ UIIID - -

J 3 J J J J J J IJ J J
Do Sol
JJ IlF J' JJJ J J J I
....___..... ~
Do J

uL IS F FUJ_j lii ,4 -J J 2 Ile !:lit.::.•


~- - men - to._ Ili ri - tor-Ai iJl

J~fJF
Re'7 roll. • teapo

f. I~~tt Mi ri~-m in
3 J 11e r J J J J JI J J U JJ I J~ JJ JI
me11 - te bel-la co-- aei,
, _ _ dì più.

1
4 T
j
F'4 m '7 Rv L■ ~m -
L~
a teapo
Ili rl-t.or-m ID ami-le dol-oe oo- mai, _ _ .., tu. _ _ __

J JJJ J lr r w, .JJ IJ ] J JJI J_~ ;J j I


S lm 1111'7 Po• n• -
'1\1,

OO•M ti vor- nl, oo-me Li vor .

r ~ J ;e, .J J J IJ
d.,:_
Slm- - -- "-• i..,
10

Il temgo di morire
Testo di MOGOL )lusica di L. BAn1STI

No-lo-ci -dd ·

4 - Ir, .. -,-G I·r,r fJ J Jetll


rDo ,,r "'LlDo r ,1rrUDo Do
I' "' "' Do I' "'

·to H• P tat-ta ero-ma •

'-ta , . Ilo
I· J UJ JJ J J j - ,.. Do "' Do
I· J UJ bi
J. ta_ è tila R di • ti I)_ mi coata-• Vi ·
, _J J J- ,. Do
1, J J j ) J .bj J .. Do lol
l -
Dolol
I l , -J J J J .LJ Do Se.I

J. to_ C IO dlcgu-ri - R · j_ Noadi-re "°-


, _J JJ - I, ~J U J ) J )lJ ~J i - 1- J U U J Il
- • i - re . . , _ IIOG di • R GO _

I· J J J J IJ l - I· JJ J J I
-·Ì•R &O--- lo . IO cbc a-aù llll al -

.. Do
J J J J IJ J J- I, J J J .hJ l I
.J. . tro madie cl poe,40 fa • re io 10-ao 41 •.,., • ra •

, _J j} - I, JJ~ J1J Jil J~J l - I'~J UJ) J tJ

....... w. . . ACQUA AZZU RllA &.d•• Goll,m 4ol Co,-. 2 • :111122 Mi--.
_ . po+iww~
Tw1:ti i 6-itd .,_ ~
e ~• 1170 br Uialonò Muoòcali ACQUA AZZUAllA .. ,J. • WU-.
Il

pcl'd,è ti wclio • ·- Pu-dlè ti vo,tio a-ma ·

J±J;Ja- 1, □ u~
re .
• to

_J Jj - 1, uu ~a >J a>J tu
pcl'CIIÒ ti voelio ..... "' pcr-dlè ti voelio. ·- .

- 1, □ □ J)J W Jj - 1, □ JJ .PJ Jfl


........ .. _ ml llula iltmp>di mo .

t ,., -
lita · IIOC-te

-J jJ
"' ,
j)
.
JJ J, lJ J>J J t .,. ...I , JJ J JJ J J I
'
Ilo . .
Ilo "' Dio

do-...-i pllOi • ~-ti •


- ri fn le b1e bnccia co · al ·-

.,. ,. • -
-,. .,.I, J J J JJ,.J w
"'

'
J Jj
De

- ••ai •o dimmi di ù.
~· 1,~j J JJ J...J ,.J I
l'loa cli• R DO

~ JJJ .-
:Solca-re,-
= • I , U U~□ J JJ -J I J j j - I- U J "'U J Il
-di---- -di-re DO--

_J t -••I- JJ,.J o.-


J IJ • - 1- J.J J JIJ •-
' J J JJ JJJJ J J • De-
"' Do

mi NltaiJ~cli ao • ri-rc
• preaclitat-to ...U.ckllo-

,. .,. .. - 1' ~ eer a□ J I J n -


fnle tMllrs :fa-.. aJ __ Ilo m•'" ,...,•• ti • ca-re,-

w - I'~J.J J JJ...J ,.J IJ... V -


'
'f J JJ J JJ
__.._.., "' •
. _ _ cli
-~ "'
Do "'

aJ. Noa di • re
Ilo ...
I

~a
, u u J J U-J I J J J - , . Ilo
I- J J ,.J -- ·· - • I
12
e 40
Yusica di L. BATTISTI
Testo di MOGOL

Moderato
5 ~i• ,~JfJtUfufuJ!tti&rt1fuJwfrili~
lli~••DO In to o'e 11Dn,..,_ . ' " • DO ohe ,.,. • t. al-le H l .
- 1 n - 1 - - to o'è 11D " • lo cli• p&r • te al-I• ot •

1~;wJfufe&B.iII ee err r r rs& e r r r r r A >$ H

.i.e . - ru . ta, - e
llal -1-to t.m - po, Il trar • tl-co lai • to 1111-lb -
-to • clD ..,., • ta, ao■ Ilo mol-to t.• . po, Il trar - rl-co 4Ì In • to 1111-l'o -

, , ~ J J JJ)J ,1filtt:.@d J J rl J J J14J J J'~ J J Jg


.. . ...........
. radi pai · ta _ __ Tl ba.t..odle . cl ml - ■u - ti ·per rhin•,.-•o-.
. ra di puD • ta _ __ lii M-•la-DO •1• • ol ■I • Dli • ti per g lUD-r-re a oa-

~ J J i;"~@ 1 iJ1.: J n J J J~ J J n JJ4


la ~ rl ·- oor. da olleè Hm - pre 11,- Il
la DO • stra. Il
• aa la DO • stra la c,lila." tllai - • aa MD•&'al • tro li, -
M- r-:! ~ I
~' .fl?J J 3,-.JlJ '100!- ,J
F
.j .j .j,J) J - I' •
s.l ;:-.-, ~- • o 81~
sai -la n -ne - ,tra. B nel far_ le - -11 - S"I• rl -oor • A•tl di non acorcl& -

• • • 1• • • • • • •) •) - 1•) •J ..d •)'!~ •) ) )---I


ml-la n •.,. • ,tra. B Ml far- le n -11 • ,.te ,u.nl • ta DCDde - vo ,corda-

~
~ ~ J J 1=.t-..J
~ ! ±- " ..~ . 'I
~
• re
• re
~- I ) ) ) - ) ) ) ) -;J )

4ualeb1 oo - aa di tu • o ohe& t.
di _, - t.-re uD no - re elle a-de•
!! !!

poi 1111 IMI - ola peD... .


so t.l vo • ,.110 compra.-

li ~-r~furJf, i l2 ?i "• • r, • • ft' •"•-~ • J J7


S• r 81~
. re , • o• ra Ila sta DOD 1ta • re phi qui. - - -
C.. l'a e • NOIDU - D'o • n._Jt _ __

~@~ f +-t !•JTf •.' ; ,


-re. 0

' J •

--
IWllloai ......ii ACQUA AZZVallA
Tloul Itc_; .......i_
,.,J~ o.Ani. 41o1 C.... 2 • :aot- ~"- ·

--
Oup;,iaM , ...... - - .1 Muolcall ACQUA AZZUllllA e.r.~. - ·
13

ti Nn-dl conto &IH:he tll - - che aol ■or-~._ di più _ _ o-pi l•t&n-
• poi di corsa unta-xl. _ So -no cer-to oo-■1 Q11&11dou-rl-
,; J ;i.

,.,. . Re a Si a
-te olle pu. ■a di più _ no, IIOD plall • p -N:.
•YI èOI tre - ao ml Ye • d i, ao■ plu -..,,.• -r•. Pr.~re • alo,
J..l-. ~ .J " ~-.,-J-J-J7J i ?
~
~ -:.t 3 J J.t .J
J J-..t J
::!: ~ P""E".c, I
- ;..- ------_] - Iu: ,a VJ•
Lento
,-1 lii~
-
pNMto, pre • ■to, --- pre -■to, .... - ■to, Y&.I .•• - Da llD ml -

i , .t IJ~J J J J J • :D::-.h., ~ ~ ~ A
, "' I f,RerAr pC1 ; i I
·Dll-to .., ,.,..u.ta. ■o -no IO-lo, _ IO-DO ,ir-,---,1«0 OO•■a o'è. &:I miei

f, : J J ; J J J .J 1@---.i ~ n li J J J J J J 314 ta I
' Re• S II, D• ►,.
occhi d&aa miniato è - • f t l o , - ro,... ICMO . . . . .i - . 'I) p&•ll •N,O du■■à cbel ...à po■-

, ~ : J J J J J J .J 1Q1J l R I
Rea SI~
t ; J J ~ UJ 31t J 3 J, ;; j I
De · f.& ~• ' "'
-si-11i.c11ee11111an.11ao-npllkop>dlte... _ - A Tempo lii Dal I

, , 4i ~j J J J JJ j ~ J J JJj JJ. Hf D!Jf i1, ••~-Jf iJ;Ll,Jjl


it.•
"/,ot
l ~ - _,,,,
5

hr•pir,
..,._to, pre - ■to___ pre•■to,pre -·-•:t;:.o;;;;;;~-
n -,1
~_
~ .. D----J J J J' ~ ~ J JJ J
.. 1 t ,Q e r • I,. I f s e ~- I
2
(

rl,-1, ad li6il11•
• I - - 111
I
SI~
-
l. ra L&~ 81~
14

In.sie•1:'le
Testo di M080L Musil'a <li L. BATTISTI

••
so..ao na-ta • • rl nel pe!Kt.ri taiol ep - pu-n • •■- •o ai&- mo l i i - ~

11t JuuJ Jlo ; IJJ UJ J lit T Mia


; lH J J J1,J r· ~ I>J,
O.fdtm. R,,

,.. J J j J r
-uchledo Ai

I
p ah> re-ate-r ai

IJ,.,.J J J J I jJ
--•~o-J
J
la
mi& vl-t&

J J, §p IP J, =
I
••• La•• hl

lo ~ròdlel'llo Yis-au-ta_ udle.«>loua~ioNlo

,~ J J J U J, l iijJJ - i J U
Seta a. JllT
JJ 1' J, Ii o J. 9 J J 1J J I
lii • Latti+

l
,._ ,.._ __
. te_ - tu
'
-~
te. A cbeOl'--l •l ml o
,.
J. J J -f ,L J ltd, .J JfJJ Jì.J,J li..~. J J---1
Il.-

,aty •·
Lame • ... ....
-...; ......_ ACQUA AUUll&A v~.. a.limo dd Cono. 2. 2012l WU-.
I P.O.U. I - S.,.A... v-. . S--. 12 • 20121 Milaeo .
....._, F . i. • I Edizioai MUlicali ACQUA AZZUR&A o.r.l.
T.ni I - w """""- Co; ;:io,I C, ltl'lO br I P.O.U. haliw S.p.A. Mllaao.
19

... . '°- 111·•1• • -- la la-

J JJ-f >.L J Jf.L J J I


'" 1..
J JJ 'J JiliP--J
1u, -·
La t

lo ti • •ao flNWloYIIOI --- • .,.. . .1owon11 _ i.ile -

,., id n§> J ) 1, J J . .. , J J l1~iJJ®ljgJJ


La al

- -
f'·,,1=-
-J
-
111 - •I•

J J•I
.
J, §J .J
111-, 1- a te. ,._
J J J& J. I J 3f Q, J J-1
La la I& • •

1u,
,. Lat
Re ,.., -
la la - la I& - tu ta _ l'a· ao • .... IO- 111· •1• • - - 111·••
l'I fd. J JPJ.•, J.J. , I....J ) J JJfJIJ... lJ 'JJ~P 1
IAwt
~ .
lll'

lo DOD ti CO · - io - ao elll M !,.


i.==:::--

113 J J J Jj JaÌfJ
•Jll~

Per .e111iN ,._


,. ..J.
La la

J Jf;],
-"'"
la la -

J JfJ,
La••
'la l a - la

J Ji lJ
.... "·
la-

i
tu

li ' J Jsl
~
lol•
l'a • mo -

~~iJ'J
--
-re lo -

.. N 'JJ4{J6J
ln· •I• - In-•• -
J□+p@
., ---
Ala

)fJ
,_, J 4JJ I 1t IFt
I
R• Jll ?
_,,_
i:.a, ' . .1 . c..,
r ..,
R•
Questo folle sentimento
Testo di MOGOL Musica di L. BATTISTI

CIie CO•I& c'è

7 ' v,,$Moderalo
, r r 1 81 r =
i c.!r--rI •r
1161111 OC>dli IIIOi -.U oc:cbi miei cbe co-aa c'è._ lo lo C0-00 •

4ui 1ri i J J J!J '


NIio .....
JJ Js® ' sJ J Ji5 ' J) J ti
• 1CO " I •Il> Dffll'D la del IO cretee deotro di - •

f91· _; , j, w· J JJJM ;lJ J J&J!J&J JJ JJJj!)- ' -~t=e r-I


• IO l'O-Ce ftll •

"' > >


Rd ~NII,

La ma-si-a MO • oa l o - la seo • to la geo-te bai •

4~t -r-~;e ,1 t:ivJ1 Jii@· rJJ~· Jl)J3


i-
=e
..
R<,► R~ )Ilio
.. , ' > -r
-V
> >

• la lo ooo la .e • do. La ht-ce è ros • aa la la-ce i


;
e jl • .!_a di..,eo-ti bel-

4~•12·~J-J -J34~
r~t:=C JJj=-jfJ. J] ti
,J. j ] FJj,@·-......___
>
~ >

4~ :oo. , t1 ao , n m I JJou JJ JJ r:JJ11


• la sempre dipiìa s~redipiÌI ~ d i Riùsempre diplìa-.,.~--

J I
:,• SIio Lelo 11111, Mllo'7

pià ►'!., fwao a più ri-lOr-oa da me

,a
- mo . ,e • :-- . ,olcaba iltucnol!~cbè _

, ~. 4 j J ,i JU J J JJffi] } J J I
- L • I,
si i, La~ J.~ Laf
f
1111,
U ;, JJ E
L•,

EMaloal M wicall AOQUA AZZUIUlA 0.1.I.. e.a.rio 4cl Cono. 2 • 20122 Mila-
LliMri - " ' " "· • ~ , _ .., LliaiNi - AOQUA AZZUaaA ..,J. • MU.00.
1'tstJ i dirin i ...,. nN:fYML
21


lo ml 11oiae&-111NU - do di t c , - di te. _

li\ fli ~ JflJ J J h, J it!f J J


~o:l J J
~ --
''•_1

Ql•D-«>tib.>ri • ato sii lo u-1:fa 10 c»411Coc:a•dl-

, 4Ij 4 $] l§g ). w·u J 1ù. J' J Jsi1


. ft le, ctà,Jo ~ • to. A co-1& Mr-d • ft cer-car di f~..gl - n C.~ ft · le •

4v,.)1sJ jJ uJ§J $]JJ iJJij ,~□ J ì JJ)G. i J JsV


. • la 1cèer-1i ca.-4e • re.

4~,.J sJ J J 1Ji!)J.

la lii-ce è gial - la cli-ftD..ù bel • la aempre di pii sempre di

;ful!@· :iMf~G'-- I fJ
pfà .....di iìs

ri,-1• " picc.,.

mlj ►il , ,41J J J p~II


l'• - mo-n
l jur•
JilF 333fJ ~,
8 1~ i..~ ,.,~
l
22
Per te
Mm;ica di L. BATTISTI
Testo di MOGOL

' J n 7r r IJ J tJ !h) e
.J J l f _f f f
Do
tj ' f f Il
Stai-·-··-·
ho-riil glor. ao
CO
u ....
. -
a•-•
pia•
R----
IIO

=11: J J J .J IJJ J 'Ji lJ J ~ e


-f0o Sol-- L.,..
te _ _ __
' io - ffe. glia e par• d o - - -
te
~ piu. IJ'D - - • ùe par . do

• J J J J I J JQ_
llhn
JJ e,2
, r r r
COII
VOI' •

J J J J
le
rei
4i . ta
.tria. su

I J. -
J IJ
aie
ti

J.
er e r
,, leg
la
.
• .
.
re
IIO

'- - ... 1' l

.,
'Fa

J 1,u-·-•·-
-
ti
- ato
.... 4l . .. do
IIO
Do
cbc
IIO •
ed per
pu • do

-:-J.
r· H r· ,...
J J J ..,
ltd J J J I

-·- So
IIO
CMia bit • ti
dleia hat • ti
..

'
li

r
wm
l
Fu
r r r -1' r , ,--u r - - - -
jJ J J J
~
I

Mooòcali ACQUA AZZUallA a.,.L. C.llma <kl C.-. 2 • 201%1 , . _


I- &lmoai►</
~ ...._. ltCA l..p.A.. Via S. M--oe 1 o. 7 • 00131 ......._
i. r~ • _ ~I- M,aoicati AOQ!JA AZZ\lllllA ..,.L
Toni I - - ,.....;. _,., •.,.. 1 •• 0 .., ~ Muoicalò !llCA S.p.A.
23

gli 110. mi • Di dle hoa . ma • to _ _ _ __

=J
f'i ao • 111i •

,. .,-- ------
io
lj J
J J
«r-ca ... vo
ni cbc Ilo a • ma

J
IO
l)o
lo
• to

j.
l
te.
- ..- r
Ptr
lo ccr • ca • vo ao • lo te.

J
J J J J
i •-F••....,
1,: J I,..i·.. 1
1~ t
Sol
I

.* te

J,
i aia

J..J IJ J_ J J IJ
oc • clal dli• • .. - rò per .. i

,JJJII•JJJJ I
• atu -ta

L•"
- . rl •

a1111a -nòvi• - - · tD mai per

J UIJ J J J 11 w Do
pr1. - - -
J J. 18r· J
Sol'J l oWffll

rà --$-
IJ
• ta-aat . ti • • ea . ace - • - - ... - elle

J J I : J J J I i· JJ J J J I
'~ l "J

d -llnc . eia- IO mal, - - -


Ml•

ac Ila . cia- to m a l , - -

t J IJj j 'f r 1J r ~ J U i'J


,7'
J J--4
l
:::r 1
t.
. ...... - -- • bi 'nlOÌ-- - - - -

J J 1'J J j J 1 I
l)o
I; l

I2 .

-
f f 1, f1 F
=11
..... .____I.i
Pn-

J 1 "-' • .,.
Jl°'Cou
f
Ila ....... .•Ci•tO eia , to
Do
-'

Do/I
ne ba.
• ·W&c ·
.,J J 4J
CODA
....~· - .J
~ ~
I=
. - j i½ J j :g
-l' ,.-r• v--uo
' 1'
~o14'
V
l 'o
l'
24
Io e te d~ soll
Testo di MOGOL Mmsica di L. BATTISTt

Lento
9 1'l ,@n I,.1
Plianor .
5., 1, Jr•, I, i.:d'.H ·I, , ij, I

l J,
te . ..
Jl
ao - 11

12 J -
Reaf
i
111•71· '
ma co- •a stai di - cea - do? lo lto l'là - • ren-do so.lo ad a-acol-

t" , yRJH1J Jl I- ,J .J J, 3! .J .J • ,

'i 2 -tar.tl.

J,
So-Il

IJ .J, J
... ao

Reaf
Dlaalpercbl p ~

JJJJ19 .J,- I
per cbe CO •

n
Il&

J. 3

pre-~

~
lo do . - ta •I la - s ol
• ltl "-
~-
:cc:► J J ' I - ;J .J J, j I J ~J I I
Re ■ f -:1e. r ..lf Dea '
l ~ 1 .
so -la, ~u perpte.u, per oa.rl -tà

••
I Ediuoal M ....ii AOQU 4 AZZURRA ,.d Co11ori.,
~. D.U. J..ai- S.p.A.. y,,. - • Il • 20II I M -
4,1 C.... •
l • 20122 Mllu,-.
Uton,.e;sklwi. •
TtlCti I 6'lti - riwrvati. C PHiaM e Ur70 by ' ~ Mueiul~ ACQUA AZZURRA t.tI
I P.D.U. Italia... S.p.A. Milaao. '•
25

. . o'è •I• lea.alo NI too - . re_ ••r-- l'a.. mo • re

,► 1ra i
DeaT
J Js IÌ
··~
J J J
P..
J I

1. . .1-..10 ao.,,_ . reaapo•_ • I 8",l'llo rà lo 10. Ma lo o to 41a

4' J J ffl~j i -il Jt L l J f Jj ~ J I!! i J 3 H


'• De■T Xl~ Ro • .J

10 - 11 _ __ ma - t. _ _ __ _
non de-YI dir- l o _

,►2 , J-J ;J,ffl lt,J J J 0 , J I ffl-Jr


,. Coro: Soli - ·- L aT

,► , J J J. j IJ J=J ;
Ko-rl-r e l 1t& • •• . ,.. _ noa Yi-YNI di

I,_J R J, ; I J J l
phÌ-

RoaT
- 111 ■ 71•
r ~-
Ro ■7

,..
,► ,, ,i J J
- q110l -lo ciao al pili

J. j I J ~J
- - le
,, - ---
è che ao che do •

~:,' .~
l }j.Ja~I
S.IT r Dea
I -
•o.--•·· I D«l ~ ., ♦
i•J S J J J l=,,.J J J J J
-ma .Ili,_ clo • - -nl mo-rl • re-.U tu,_ 11,

~ ' J~ g.f J1 I
LaT
11oi "K"•
p.,. ._,..,,..
VOCALIZZATO ININ
1, JJJ
r,.
I
r}u· •Il I ••• :
kt ■
Il

Cf Cr u v"°it Ci q t.r I Cl Cr C/ tr=tr Cr Cl bt I Il


rl'Olfl. • r oll.
2G

E penso él te
Musica di L. BATTISTI
Testo di MOGOL

' •ii .
10 " ' - J. .
Lento ~

F
Hwa7
~-n•- ~•,.
JJ J J
i
klr-aoa oa-aae _ pea1oate
, i --

'U I LJ_J J J J 'U I


7'

. . .1
le te-
I •

-le-fo-ao e ia-taa-kl pe-• te oo-- dai e _ pe•- a te do-Ye u-

4 J j J J J J J J IJ.
zi.11 ,.. 0.7+
' I '
'Ulr]J r J J
n

Laa7 ._.
T
Y lJ 1

-dia-mo e _ pea-ao a te le 10r - ri- do,all - bu-ao gli oc-olli e ea-lO a


7 8 ' -:r

. . .1 - ,Sel7 S.17

...
te

J
' e r -- I:
DOD IO OOD

j
ohi a - de• - ao ael
J J J J. ... 1,t
DCIII ao elle oo - aa fai
~ ~ ~
~;· r
ji
I
' Ili•

ao di
Sol7

oer- Ml a

J .: J ~ J J j
De

0 0 • Il& atai pea - aaa-do -


Sia7


e
11111,

.. trop
J J .J
- po
Jli7

t7 ~ r.
L&a (7 ♦ 1
lf De
J !~ ,~~ Sel 7

gru-de la oit-&à per dae cbe 00-- aol

&: o.
,J J J J. )l 1,p1J J J ~P·
81•7 lllt; lll7 Laa C7tl Fa
,

---do. ----•.
, nu --
la, la .••

.
j J
Ji } J. 1J
J JJj r· jJ
r J --
F J-~ JJJ=I J
o. . . .1 lii• I'~ l' •••• 8
Ml•
Sc.- N è tar• di•- - .... ..
,. U ao-oom •
27

,w. b:d IJ- Jç;;,J


-:i' 9

r
y J
l..a7
J J J w-
llvl7/4 S.17

IO•IIOal
..,,
rI
' . . . . . . . ._ ~ 3 ...

~ JJ JJJ Sol7 liol74 hl7 lii •


E
b■ -io• - pea•ao• te cllia-do cli oc-cltj • - pea-aoa le
:,
io IICID
i

' ~ j I f J=J I J J
,. D

dor-aoe pe•• aoa ,..


J J J
i g~ j l

' liol 7.tt

Per &t!/(1JÌU
•oaa•do,- 'IJ ----

I&, I& •••

J J J )i
S.I~
t

r· IJ J JJ J J~ JJJ, J]=I
' J J_J. . . .1 L. r .... ,
De JII•
'"
ti ao--• pa-po•-petHO• te DODIOD

l..a7 . . .1
' er1
Sol7/t :iol7

■&&·lo- di -'lff-leo-te e pe■• ■o a te ao-eoal be- io•- ,_-a te

ilol7 ilol71t hl7 lii•

clioo-ft!e _ peaeoate i o - ..,_oepeo-aoa te, _ _ __


' 3 '
,.nlJJJJ er , 11
Hu• -
hl714

._.
e t r ISt'•

--r t , Ir· -t r r Ie r i~
._.

u e t r ;11
o. ...
~ o.. '
28

E•1:1.ozion.i
Testo di MOGOL Musica di L. BATTISTI
Moderato

El 7-Ef Ctcr,,
i ra""'ltl•1' "" -
11 Pll;pl'J e,Jffl

~gaìr co11sliocchi uai-ro- nr - '!!tf"il 1"111-- • poi _ rltrovar ••i a YO•

Jfn j J J , J J J n°' J J If. J f t ID__I~ , A t,.,l J M


al~ I

l•I
••

•la.,., _ e Idra . iar • li


...,
.....,
...
111.,
&Jt-1

le - li -ce- IO-f"11 l'er••- ad a-acol -ta • re-


1'
lf. ~

~~ J JzsJ , J J I l J l J Jil J J I! J~ Ji J ,lJ;;J


.~,. V GV , ~ l ,J;~, ..., r
s« ,. I>• llli- ~
,__
-~- ,.
~

cn aot-ti - le 41 -epia-ce -re,_ E 4i aot-te pu-~re conloeg,aardo 14col-

,,., ' y J J Ji J J J I J fol •fl


l
1t J J1 J J J J J JJJ1
,..,
a.1

pcr--fri · re de-ttll eo. le •••--ml-re._ Do-tnan-

; s psou I ~ , J J l J J J If'·J JHJ ti-, J, J


Il.,. ., V ft

-dar-si ptr-dw- sptee4o ca. de la trl -.ua • aa In fon.doal cao • re _


J J J Jd JJJJJJJ J I' J J Jr ,OJaJ
..
•••
••
r· , 11.,
,,.:• 1
.......,
1111 f
EdWeal M.....U ACQUA .uzuau , .,J1 o..na .. c...., 2 • 301:rJ ..- .
l'AUeori ;w419Hh1..rl. e Cup;.lfll~ 1t'10 l,J !4iàclai M.-icalii ACQUA AZZ-UIUlA t..rJ. • MUano.
Tuoi j 4'n1d ..o riNnali.
29

co.melaae-ve 110G (a r•-- - e ,;•1i - da« ccmeco pauo aMh pc-o .ti ari- la

I ,n I! J J J J J •JJ ; J J I
lJ J J J J

.li i•
'J J J t!~~u 11.,
aot · h- ~ w -de • re- .. pc,i t t a11-to di( . (I • cl • le mo. rl -re. _ E

,, ! J J Jn ➔o 1f]
..••, J JJ ui
J
J J 1DaJ f Jl I
,., La
.,,
o
R•

t11ri113 c -re le - •• Pff fnaa-rc

~~ ! J J J J J 4 J ;;1 J. IF J J J jf
\ ~ ..-1-cc . .. elle

I:.. J
e' ck11 - tro me

.J J J. Ji I -
••
lol
, ..., 11., .lll m1

, _ -. e•t...
nel . la - - te .. ~~

,l
Ca . pi • re t• 110 11 peci

~'I .2 J J j JxJJ tr
,tJ J I!
.-
J J JJI I
,_-,,,. • .111.,
•-
La
Rl
-J:. tu cbia-- • le ae ••oi e - • o - aio-ai

,#• !... , J 1w A 3 If ~ J J 11 ,J :i;,%


__.....
; 119; r rr. .,12
tJ -
.111 ■ 7 Laf ,~
. lol R•

bh_ ' o. "''


=Jf._ 'i' T
,,_"~J 'J1 ! J J j 1: J ffll ! □i 1- ,·pCOb1p#@t&rrErrr1
tu chia-ma-le IIC noi e.:J' . aio-ni ,_

Laf "'
., J R•f+
• ., 1♦

U-acirael-la ----~ • 4 1 mat•U . aa do -n • e-dea•,-•-«>-

9 ct ffi I
- ai

!' J. J J J J J J J J ; J J J I~- J 9
30

ptt ri•lro-var w stcs-eo. _ _ _ Par-larddpiÌaeddmeno.,._pesca-to-rc -


'3'
' " J vJ J J J---J?J I J Jx,fJ. 31J J J J J J J J J J J JFJ
r.,
Kl •T [.~. ~ Ci V, :.

t1 per o · re ed o • re_ per - -.tir cbe oka-tro 41aal-co-aa More..._

rs/- ,· J J U~ J fJ J4 . 3I J J J J .i J J J J I J H I

B ri•coprir di lena U·IIII pianti• aa 'WffdelpffUdo pGa • M - aa■«re1111siorao-n1■11

, .. !" ÀJ J J J' J J J ' J If; J 3j ; JffJ?J 1, JJ J J7J-R3


f ro. - ■a._
l Orcb.

~
'=:ccl J Ja,) ~ I Llìl Wl u
Ci(
S.t rafaT Stm7
l,w J iLJ I
lllaT
7

,-~ &J ao--


E prea-de-re • po.pi 1111 eo•lo pm:lie è r.ta-to 1111 pd acor-tc. s,: _ ■a •
'i'
l J
s
I! J J n n
81•
JJ J J I ! J .J
La
J n .,a I
La.T

J -
J- -
.,,.
,~! • """ • do elle 91CI
-- J J J J Jc:::J
lel
cbe . ci■

J J
le ol . re •

Ii J
Re
o
== ;Jz sA
e

. hr H/Tllirw
<hau4ercglloe-dlipcrfermarc - zio ■i.

,- ...D ' ' J33 n ,1,,.t~,:.,.,e11-J, Ww-,-_-d_J_®__J -J -J-lef


lr ~-8-v :: 11' Il
LT+ I' W Re 1111mT Re