Sei sulla pagina 1di 1

JADWAL JAGA IGD PUSKESMAS SANGGENG

BULAN NOVEMBER
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9
AZIS CHRISTINE (pagi) (sore) AZIS DARKIM CHRISTINE INDRI NASHIR (pagi)

INDRI NASHIR AZIS


9 10 10 11 12 13 14 15 16 17
(sore) (pagi) (sore) NASHIR AZIS DARKIM CHRISTINE INDRI NASHIR (pagi)
AZIS
DARKIM CHRISTINE INDRI

17 18 19 20 21 21 22 23 24 24
(sore) CHRISTINE INDRI NASHIR (pagi) (sore) CHRISTINE INDRI (pagi) (sore)

DARKIM AZIS DARKIM NASHIR AZIS


25 26 27 28 29 30
DARKIM CHRISTINE INDRI NASHIR AZIS DARKIM

JADWAL JAGA IGD PUSKESMAS SANGGENG


BULAN NOVEMBER
1 (pagi) 1 (sore) 2 3 4 5 6 7
NASHIR AZIS DARKIM CHRISTINE INDRI NASHIR
CHRISTINE INDRI
8 (pagi) 8 (sore) 9 10 11 12 13 14
CHRISTINE INDRI NASHIR AZIS DARKIM CHRISTINE
AZIS DARKIM
15 (pagi) 15 (sore) 16 17 18 19 20 21
AZIS DARKIM CHRISTINE INDRI NASHIR AZIS
INDRI NASHIR
22 (pagi) 22 (sore) 23 (pagi) 23 (sore) 24 (pagi) 24 (sore) 25 (pagi) 25 (sore)

DARKIM CHRISTINE INDRI NASHIR AZIS DARKIM CHRISTINE INDRI


26 (pagi) 26 (sore) 27 (pagi) 27 (sore) 28 (pagi) 28 (sore) 29 (pagi) 29 (sore)

NASHIR AZIS DARKIM CHRISTINE INDRI NASHIR AZIS DARKIM


30 (pagi) 30 (sore) 31 (pagi) 31 (sore)

CHRISTINE INDRI NASHIR AZIS

1 (pagi) 1 (sore) 2 (pagi) 2 (sore) 3 (pagi) 3 (sore) 4 (pagi) 4 (sore) 5 (pagi) 5 (sore)

DARKIM CHRISTINE INDRI NASHIR AZIS DARKIM CHRISTINE INDRI NASHIR AZIS