Sei sulla pagina 1di 14

*44/ 

%PNFOJDB BQSJMF %*3&5503&


"OOP 9997** /VNFSP  é  XXXDPSSJFSFEFMMVNCSJBJU %"7*%& 7&$$)*

-FY BTTFTTPSF EJ $PSDJBOP &MJTBCFUUB $FDDBSFMMJ BNNFUUF EBWBOUJ BJ QN EJ FTTFSF TUBUB GBWPSJUB

i%VDB NJ IB EBUP MF USBDDF EFM DPODPSTPw


1&36(*" 1SJNP QJBOP
! )B BNNFTTP EJ BWFS SJ
DFWVUP EB &NJMJP %VDB MF
USBDDF DIF BWSFCCF QPJ USP
Il Grifo strappa un punto d’oro a La Spezia -IB WPMVUB MBTTPDJB[JPOF 4BMÛ

WBUP JM HJPSOP EFM DPODPSTP A Terni una messa


DPNF QSPWB EFTBNF 4F in memoria del duce
DPOEP GPOUJ HJVEJ[JBSJF
MFY BTTFTTPSF EJ $PSDJBOP
&MJTBCFUUB $FDDBSFMMJ IB
DPOGFSNBUP MFQJTPEJP %P
QP MJOUFSSPHBUPSJP Í TUBUB
JTDSJUUB OFM SFHJTUSP EFHMJ
JOEBHBUJ "WFWB EBUP MF
TVF EJNJTTJPOJ BMMJOEPNB
OJ EFMMFTFDV[JPOF EFMMF
NJTVSF DBVUFMBSJ RVBOEP
EBMMF DBSUF FSB FNFSTP DIF ¼ B QBHJOB .BHHJ
FSB VOB iSBDDPNBOEBUBu
EJ (JBOQJFSP #PDDJ *OUBO *M DBTP EFMMB NBSBUPOB EJ 5SJFTUF
UP EPNBOJ MFY TFHSFUBSJP
%FN %VDB F .BVSJ[JP 7B Prima no, poi sì
MPSPTJ TBSBOOP EBWBOUJ BM
USJCVOBMF EFM 3JFTBNF QFS Africani in gara
DIJFEFSF MB SFWPDB EFJ EP
NJDJMJBSJ
¼ B QBHJOB .BSSVDP

4QPSU
70--&:
$PQQJB EFDJTJWB .FMDIJPSSJ IB GJSNBUP JM QBSJ F SJOHSB[JB 4BEJR QFS MP TQMFOEJEP BTTJTU 
4JS BTTBMUP BMMB GJOBMF ¼ BMMF QBHJOF F 6SBT ¼ B QBHJOB #PSSJFMMP

$IF TGJEB DPO .PEFOB


&MF[JPOJ &DDP MF MJTUF QSFTFOUBUF OFMMF DJUUË TPQSB J NJMB BCJUBOUJ F HMJ VNCSJ DIF DFSDBOP VO TFHHJP OFM 1BSMBNFOUP FVSPQFP

Candidati sindaci e consiglieri ai nastri di partenza


$*55" %* $"45&--0 1&36(*" 50%* 1&36(*" ¼ B QBHJOB 
¼ BMMF QBHJOF F .FSDBEJOJ ! " NF[[PHJPSOP EJ JFSJ TP
Only wine, si parte col botto OP TUBUF QSFTFOUBUF MF MJTUF
Duecento arcieri pronti alla sfida Schiavisti inchiodati
70--&:
OFJ $PNVOJ VNCSJ DIF TJ dalle intercettazioni
#BSUPDDJOJ HSBOEF GFTUB SFDIFSBOOP BMMF VSOF EPNF
QFS MB QSPNP[JPOF JO " OJDB NBHHJP 0HHJ QVC
¼ B QBHJOB "OTFMNJ
CMJDIJBNP RVFMMF EFJ $PNV
OJ TPQSB J NJMB BCJUBOUJ
.B JM NBHHJP MB TGJEB SJ 5&3/* ¼ B QBHJOB 
$"-$*0
HVBSEB BODIF J QBSMBNFOUB
5FSOBOB DPM 3BWFOOB SJ FVSPQFJ EPWF TPOP JO DPS Ospedale, chat inguaia
(VCCJP JO DBTB 4BNC TB QVSF DBOEJEBUJ VNCSJ sindacalista della Cgil
¼ BMMF QBHJOF F ¼ B QBHJOB ¼ BMMF QBHJOF ¼ B QBHJOB 
*44/ QVCCMJDB[JPOF POMJOF
 
DOMENICA 28 APRILE 2019
Anno 161 - Numero 116
PERUGIA
& UMBRIA www.lanazione.it/umbria
e-mail: cronaca.perugia@lanazione.net

DEBITI FUORI BILANCIO COMMISSIONE APPROVA SPESE PER 52MILA EURO

Cause perse e contenziosi giudiziari


Il Comune ripaga anche i portaborse
· A pagina 8

BULLI BOX
Appalti, spuntano altri due indagati
IN CLASSE Indagine-bis sull’Azienda ospedaliera per turbativa d’asta SERVIZIO
· A pagina 7
ONTRO l’emergenza

C bullismo e la violenza
giovanile anche in
ambito scolastico arriva
CITTA’ DI CASTELLO

“Bulli Box”, proposto dal


Siulp della Polizia di Stato, in
collaborazione con
l’Associazione Libèrtas
Margot. Si tratta di una rete
di professionisti, tra cui
istruttori, poliziotti,
giornalisti, avvocati e
psicologi, che mettono al
Giovani cantine
servizio del sociale le loro
competenze professionali: il
in mostra
progetto è stato accolto con E’ record di presenze
entusiasmo e fatto proprio
· A pagina 17
dagli insegnanti dell’Istituto
Cavour Marconi Pascal,
convinti della valenza e IL LAVORO CHE UCCIDE
dell’efficacia di tale iniziativa.
Il primo incontro nella sede
di Piscille
La crisi economica
fa aumentare
gli incidenti mortali
· A pagina 9

OSPEDALE IN SUBBUGLIO
Gli insulti in chat
finiscono per sbaglio
nel gruppo-sindacato
· A pagina 21

ACCADE
A FOLIGNO

Fa acquisti
per 33mila euro
con documenti
falsificati
L’operazio-
ne è stata
Truffatore
svolta
dai
arrestato
carabinieri
· A pagina 20
1FSVHJB

EPNFOJDB
 BQSJMF


DSPOBDB!HSVQQPDPSSJFSFJU

-PNJDJEJP
-B EJGFTB IB GBUUP SJDPSTP BM 3JFTBNF NB BODIF MÖ Ò TUBUB DPOGFSNBUB MB NJTVSB DBVUFMBSF -B GBNJHMJB EFMMB WJUUJNB QFSÖ
BTTJTUJUB EBMMBWWPDBUP "OUPOJP
Delitto di Ponte D’Oddi, l’assassino resta in carcere $P[[B BWFWB OFHBUP DBUFHPSJDB
NFOUF VOB TJNJMF FWFOJFO[B
1&36(*" NF EJ 1FSVHJB EPQP JM SJDPSTP "OOB .BSJB (SFDP IB DPOGFTTB -BVUPQTJB TVM DBEBWFSF FTFHVJ
QSFTFOUBUP EBJ TVPJ MFHBMJ $BUB UP UVUUP )B EFUUP EJ BWFS VDDJTP UB EBM NFEJDP MFHBMF -VDB 1JTUP
! 3FTUB JO DBSDFSF "OUPOJOP MBOP FSB TUBUP JNNFEJBUBNFOUF 1BHHJ QFSDIÊ RVFTUVMUJNP MP MFTJ BWFWB TUBCJMJUP DIF J QBMMJOJ
$BUBMBOP JM FOOF PSJHJOBSJP BSSFTUBUP EBHMJ BHFOUJ EFMMB BWFWB NJOBDDJBUP EJ VDDJEFSF JM FTQMPTJ EBM GVDJMF EFUFOVUP JMMF
EFMMB QSPWJODJB EJ 1BMFSNP DIF TRVBESB NPCJMF MVJ TUFTTP PM GJHMJP BEPMFTDFOUF TF MVJ OPO HMJ HBMNFOUF BWFWBOP SBHHJVOUP
JM BQSJMF TDPSTP IB TQBSBUP BM USF BM EJSJNQFUUBJP BWFWB DIJB BWFTTF EBUP EFJ TPMEJ 1BHHJ TF DVPSF F QPMNPOJ 1BHHJ FSB NPS
WJDJOP EJ DBTB .JSDP 1BHHJ F MP NBUP BJVUP EPQP BWFS TQBSBUP DPOEP JM TVP SBDDPOUP HMJ BWSFC UP TVM TFMDJBUP EBWBOUJ DBTB EFM
IB VDDJTP -P IBOOP EFDJTP J EVF DPMQJ EJ GVDJMF B 1BHHJ 4J Í CF DIJFTUP JOTJTUFOUFNFOUF TPN TVP BTTBTTJOP
HJVEJDJ EFM USJCVOBMF EFM 3JFTB DPOTFHOBUP F QPJ EBWBOUJ BM QN NF EJ EFOBSP 4VM QPTUP *M DPSQP SJOWFOVUP QFS TUSBEB 'SB.BS

5SBUUB EJ SBHB[[F EBMMB /JHFSJB JO NBOFUUF VOB DPQQJB EJ DPOOB[JPOBMJ (FTUJWBOP M"GSJDBO TIPQ EJ 'POUJWFHHF

i-BTDJBMF QBUJSF QFS VO QP MB GBNFw


/FMMF JOUFSDFUUB[JPOJ MBSSFTUBUB SBDDPOUB BODIF EJ VOB NJOPSFOOF NPSUB JO NBSF
EJ 'SBODFTDB .BSSVDP BODIF i.BEBNFu DPO MFJ Í *OUFSSPHBUPSJ OF BMDVOF MF IBOOP JNQJDDB
1&36(*" TUBUP QPSUBUP JO DFMMB BODIF UF BMUSF MF IBOOP CSVDJBUF
JM GJHMJP EJ BQQFOB VO BOOP F %PNBOJ J DPOJVHJ DPO MB CFO[JOB 5J QSFHP
! i/PO EPWFUF BOEBSF B NF[[P -FJ F JM NBSJUP TPOP WFSSBOOP TFOUJUJ OPO WPHMJP NPSJSFu -F SB
MFUUP DPO OFTTVOP FIII 1FS EJGFTJ EBMMBWWPDBUP #BSCB HB[[F QPJ WFSSBOOP MJCFSBUF
DIÍ DIJVORVF SFTUFSÆ JODJOUB SB 3PNPMJ F DPNQBSJSBOOP EBM HJQ -JEJB #SVUUJ
NB EBMM*UBMJB HJVOHP MB OPUJ
TJHOJGJDB DIF Í QSPQSJP GJOJ EPNBOJ EJOBO[J BM HJQ -JEJB *O DBSDFSF DPO MPSP [JB DIF JM MPSP EFCJUP B RVF
UB /PO WJ TUP NFOUFOEP #SVUUJ QFS MJOUFSSPHBUPSJP DÒ BODIF JM GJHMJP TUP QVOUP Í QJÜ BMUP
FIII OPO EPWFUF GBSF TDJPD EJ HBSBO[JB %BMMPSEJOBO[B -PSP TBQFWBOP DPTB TBSFC
DIF[[F QFSDIÍ BWFUF GBNF F EJ DVTUPEJB DBVUFMBSF FNFS EJ VO BOOP F NF[[P
CFSP WFOVUF B GBSF B 1FSV
TF RVBMDVOP WJ PGGSF JM DJCP MP HF VOP TQBDDBUP ESBNNBUJ 1PMJ[JB HJB B EJGGFSFO[B EFMMB FO
GBUF JO DBNCJP EJ TFTTP QFS DP HJPWBOJ OJHFSJBOF JO BM *M DBQP EFMMB NPCJMF 7JSHJMJP 3VTTP OF DIF FSB TDBQQBUB EPQP
EJTQFSB[JPOFu -JOGFSOP WJT DVOJ DBTJ BODIF NJOPSFOOJ B EFTUSB
F JM TVP WJDF "ESJBOP FTTFSTJ SJGJVUBUB EJ WFOEFSF
TVUP EBMMF SBHB[[F OJHFSJB iDFEVUFu BMMPSHBOJ[[B[JPOF 'FMJDJ IBOOP EJSFUUP MF PQFSB[JPOJ JM TVP DPSQP &SB TUBUB MFJ B
OF DIF WFOJWBOP QPSUBUF GJ DIF JO *UBMJB BWFWB MB DPQQJB EFOVODJBSF UVUUP F GBS TDBU
OP B 1FSVHJB QFS WFOEFSF JM UJUPMBSF EFMM"GSJDBO TIPQ DP UBSF MF JOEBHJOJ EFMMB NPCJ
MPSP DPSQP Í JO QBSUF SJBT NF SFGFSFOUJ DIF IBOOP WJT MF HVJEBUB EB 7JSHJMJP 3VTTP
TVOUP JO RVFTUB GSBTF QSP TVUP QSJWB[JPOJ F WJPMFO[F F EBM WJDF "ESJBOP 'FMJDJ
EJ PHOJ UJQP -FJ IB SBDDPOUBUP DIF MF BWF
OFM WJBHHJP WBOP QSPQPTUP EJ GBSF MB CB
-B HJPWBOF SJCFMMF & USB EJ MPSP EBOUF F QPJ TJ FSB USPWBUB
6OB SBHB[[B TJ Ò SJGJVUBUB FNFSHF DIJB DPO BCJUJ TVDDJOUJ EB JOEPT
SBNFOUF EBM TBSF F VOB CVTUB EJ QSFTFSWB
EJ QSPTUJUVJSTJ F IB TQPSUP EFOVODJB MF JOUFSDFUUB UJWJ 1SJNB EJ QSFOEFSF JM USF
[JPOJ DF OÍ OP B 'POUJWFHHF F TDBQQBSF
OVODJBUB 0TBLVF 5POZ 0TB BODIF VOB HJPWBOJTTJNB MB i.BEBNBu BWFWB QSPWBUP
ZBOEF VOP EFJ EVF BSSFTUB DIF Í NPSUB JO NBSF EVSBO B CMPDDBSMB TUSBQQBOEPMF MB
UJ EBMMB TRVBESB NPCJMF DPO UF MB USBWFSTBUB -B DIJBNB WBMJHJB EJ NBOP NB MFJ DF
MBDDVTB EJ BWFS SJEPUUP JO WBOP iMB QJDDPMBu QFS MB NJ MBWFWB GBUUB MP TUFTTP " EJG
TDIJBWJUÜ HJPWBOJ DPOOB[JP OPSF FUÆ 1BSUJUB EBMMB /JHF GFSFO[B EFMMF BMUSF DPOOB[JP
OBMJ DPTUSFUUF B QSPTUJUVJSTJ SJB FSB TUBUB TFQBSBUB EBM OBMJ UFOVUF DIJVTF JO DBTB F
QFS SJQBHBSF JM EFCJUP EJO HSVQQP EJ BMUSF DPOOB[JPOB QPSUBUF OFMMB [POB EFMMP TUB
HBHHJP QFS JM WJBHHJP JO *UB MJ F BE VO DFSUP QVOUP BSSJWB EJP TPMP QFS QSPTUJUVJSTJ
MJB $JSDB NJMB FVSP B UF OP MF TVF QSJNF SJDIJFTUF USF MB NPHMJF BQQSFTP EFM i6OB EFMMF SBHB[[F Í SJVTDJ OB -P SBDDPOUB MFJ TUFTTB (JPWBOJ iSFDMVUBUFu JO CBTF
TUB Í FNFSTP EBMMJODIJFTUB EBJVUP BHMJ BSSFTUBUJ i)P GB QSPCMFNB UBHMJB DPSUP F EJ UB B QBTTBSF NFOUSF MBMUSB BMMVPNP DIF PSHBOJ[[BWB J B SJHJEJ DBOPOJ i2VFMMF DIF
EFMMB %EB DPPSEJOBUB EBM NF OPO IP QJÜ J TPMEJ Í EB DF i-BTDJBMB QFSEFSF GBHMJ MB QJÜ QJDDPMB OPO DF MIB GBU MPSP WJBHHJ i$J IBOOP TFRVF IBOOP BWVUP GJHMJ OPO MF WP
QN .BOVBMB $PNPEJ DIF USF HJPSOJ DIF OPO NBOHJPu QSFOEFSF BODPSB VO QP EJ UB Í NPSUB EVSBOUF J TPDDPS TUSBUP FE IBOOP EFUUP DIF HMJPu EJDF .BEBNB *M NBSJ
IB QPSUBUP EJFUSP MF TCBSSF EJDF B 5POZ MB HJPWBOF DIF GBNFu "MDVOJ HJPSOJ EPQP TJu EPCCJBNP QBHBSF TVCJUP UP MB SBTTJDVSB i6OB EJ MPSP
BODIF MB NPHMJF EJ i5POZu QPJ NPSJSÆ OFM .FEJUFSSB TBSÆ TFNQSF MFJ B EJSF BM UFMF 6OBMUSB JOWFDF QSJNB EJ BS NJMB FVSP BMUSJNFOUJ DJ BN Í NBHSB FE Í CFMMB F OPO IB
4J USBUUB EJ &HVBWPFO 0TBUP OFP i1FSÖ OPO TFJ NPSUBu MF GPOP BE VO DPOOB[JPOBMF SJWBSF JO *UBMJB Í TUBUB SBQJUB NB[[BOP QFSDIÍ RVJ TUBOOP QSPCMFNJ NFOUSF MBMUSB IB
IBONXFO EFUUB ,BUJB NB SJTQPOEF MBSSFTUBUP .FO DIF MB HJPWBOF FSB NPSUB JO -JCJB F DPTQBSTB EJ CFO[J BNNB[[BOEP UBOUF QFSTP VO QP EJ QBODJBu

Via della Cupa, sangue su un’ automobile


La polizia ricostruisce quanto accaduto
1&36(*"
! 3FTUB BODPSB VO NJTUFSP JM TBOHVF USPWBUP WF
OFSEÑ NBUUJOB JO WJB EFMMB $VQB (MJ BHFOUJ EFMMB
TRVBESB WPMBOUF EFMMB RVFTUVSB EJ 1FSVHJB DIF TP
OP JOUFSWFOVUJ TVM QPTUP OPO IBOOP SJOUSBDDJBUP
OFTTVO GFSJUP FOUSBUP BM QSPOUP TPDDPSTP /Ê SJTVM
UBOP EFOVODF EJ TPSUB QFS BHHSFTTJPOJ 4FDPOEP
HMJ JOWFTUJHBUPSJ JOUFSWFOVUJ TVM QPTUP TV VOBVUP
NPCJMF QBSDIFHHJBUB WJDJOP BMMB QP[[B SJOWFOVUB B
UFSSB TPOP TUBUJ SJOWFOVUJ EFHMJ TDIJ[[J F VOB TUSJ
TDJBUB EJ TBOHVF 4FHOP DIF RVBMDVOP TJ Í BQQPH
HJBUP
5FSOJ

EPNFOJDB
 BQSJMF


DPSSUFSOJ!HSVQQPDPSSJFSFJU

*M DBTP
4FDPOEP MBDDVTB MF JOGF[JPOJ JOUFTUJOBMJ EPQP BMDVOJ JOUFSWFOUJ DIJSVSHJDJ OPO TBSFCCFSP TUBUF USBUUBUF B EPWFSF EFMMB EFOVODJB TQPSUB EBMMB NP
HMJF EFMMVPNP EFJ TVDDFTTJWJ BD
Tre medici a giudizio per la morte di un paziente DFSUBNFOUJ EJ QPMJ[JB HJVEJ[JBSJB
F EFMMF QFSJ[JF BWFWB JOEBHBUP QJÜ
5&3/* SF MF SJQFUVUF JOGF[JPOJ BMMJOUFTUJ QPTP VO DIJSVSHP FY QSJNBSJP EJ QSPGFTTJPOJTUJ QFS JM SFBUP EJ PNJ
OP DBVTBUF EB VOB SFUF QSPUFTJDB TUSVUUVSB TFNQMJDF EFM i4BOUB .B DJEJP DPMQPTP
! 6OB TPGGFSFO[B QSPUSBUUBTJ DPMMPDBUB QSFDFEFOUFNFOUF OFM SJBu EJ 5FSOJ VO DIJSVSHP QSJNB $POUFTUB[JPOF SJNBTUB JO DBQP BJ
QFS OPWF NFTJ EBM NBS[P BM EJ DPSTP EJ VO JOUFSWFOUP QFS VOB SJP BM i4BO .BUUFP EFHMJ *OGFSNJu USF OFM DPOUFTUP EFM QSPDFTTP JO
DFNCSF EFM RVFMMB EJ VO CBOBMF FSOJB JOHVJOBMF EJ 4QPMFUP F VO BMUSP NFEJDP EFM DPSTP F DIF EPQP MFTDMVTJPOF
FOOF EJ /BSOJ DVMNJOBUB OFMMB -B WJDFOEB Í GJOJUB BMMBUUFO[JPOF OPTPDPNJP TQPMFUJOP EFMMB 6TM 6NCSJB EBJ SFTQPOTB
NPSUF EFMMBO[JBOP EPQP EJWFSTJ QSJNB EFMMB 1SPDVSB F RVJOEJ EFM *OJ[JBMNFOUF MB 1SPDVSB EFMMB 3F CJMJ DJWJMJ DFMFCSFSÆ MB QSPTTJNB
JOUFSWFOUJ DIJSVSHJDJ /FTTVOB 5SJCVOBMF EJ 5FSOJ F USF TPOP J QVCCMJDB EJ 5FSOJ QN PSJHJOBSJP VEJFO[B JM EJDFNCSF
PQFSB[JPOF FSB SJVTDJUB B SJTPMWF NFEJDJ JNQVUBUJ QFS PNJDJEJP DPM FSB &MJTBCFUUB .BTTJOJ TVMMB CBTF 5SJCVOBMF *M QSPDFTTP DPJOWPMHF USF NFEJDJ '5

" -VHOBOP SFDPSE EJ B[JPOJ MFHBMJ DPOUSP M*EC $IJFTUB MB SFTUJUV[JPOF EFMMF QJFUSF QSF[JPTF NBJ DPOTFHOBUF

5SVGGB EFJ EJBNBOUJ USFNBOP SJTQBSNJBUPSJ


EJ "OUPOJP .PTDB BWFWBOP BDRVJTUBUP NB QSPTFHVF JM MFHBMF DJ
DIF FSBOP SJNBTUJ JO DV SJWPMHFSFNP BMMF CBODIF
5&3/*
TUPEJB BMMB TUFTTB TPDJFUÆ QFS PUUFOFSF MB EJGGFSFO[B
! 4BMF B JM OVNFSP NJMBOFTF EFMMF TQFUUBO[F DIF BCCJB
EFJ SJTQBSNJBUPSJ USVGGBUJ /FM DBTP EFMMB TPMB -VHOB NP SJDIJFTUPu
JO QSPWJODJB EJ 5FSOJ DPO OP JO 5FWFSJOB TJ QBSMB EJ 1FS PSB OPO TPOP FNFSTJ
JM CVTJOFTT EFJ EJBNBOUJ VO SBHHJSP EB PMUSF NF[ QSPGJMJ EJ SFTQPOTBCJMJUÆ
& MB DJGSB Í EFTUJOBUB BODP [P NJMJBSEP EJ FVSP DPOTJ QFOBMF B DBSJDP EFHMJ JTUJ
SB B TBMJSF /FM NJSJOP TP EFSBUP DIF J SJTQBNJBUPSJ UVUJ EJ DSFEJUP NB JO TF
QSBUUVUUP QFOTJPOBUJ SFTJ BWFWBOP JOWFTUJUP JO EJB HVJUP DPNF DPOGFSNB MP
EFOUJ JO QJDDPMJ DFOUSJ NBOUJ DJGSF QJVUUPTUP FMF TUFTTP BWWPDBUP .PSFUUJ
#BTUJ QFOTBSF BM SFDPSE WBUF EB VO NJOJNP EJ TJ EPWSÆ WFSJGJDBSF TF TJB
QPDP JOWJEJBCJMF WBOUBUP NJMB GJOP B NJMB TUBUB QPTUB JO BUUP VOB WF
EB -VHOBOP JO 5FWFSJOB %VF MF CBODIF PQFSBOUJ SB F QSPQSJB JOUFSNFEJB
EPWF JO TJ TPOP SJWPMUJ B MJWFMMP MPDBMF GJOJUF BM [JPOF QFS JOWFTUJNFOUJ EJ
B VO TPMP BWWPDBUP QFS SJ DFOUSP EFMMBUUFO[JPOF EF DBSBUUFSF GJOBO[JBSJP
HMJ JORVJ i4VMMP TGPOEP BGGFSNB
SFOUJ i1SJ MBWWPDBUP .PSFUUJ SFTUB
3JTQBSNJ BOEBUJ JO GVNP NB EJ UVUUP JM SVPMP EJ #BOLJUBMJB F J
1SJNB VEJFO[B JO 5SJCVOBMF SBDDPOUB TVPJ DPNQJUJ EJ WJHJMBO[B
MBWWPDBUP SJTQFUUP BJ TPHHFUUJ DPJO
/FM NJSJOP BODIF MF CBODIF "OESFB .P WPMUJ JO RVFTUB WJDFOEBu
SFUUJ DIF BT %FM DBTP TJ TUB JOUFSFTTBO
WBMFSTJ TVMMB *EC M*OUFS TJTUF SJTQBSNJBUPSJ EP BODIF MBWWPDBUP "S
NBSLFU EJBNPOE CVTJ EFMM"NFSJOP WFOJWBOP OBMEP 4FCBTUJBOJ DIF HJÆ
OFTT PSB GBMMJUB F TV DVJ JOEJWJEVBUJ J DMJFOUJ DPO JO QBTTBUP TJ FSB PDDVQB
BWFWBOP JOWFTUJUP J SJTQBS QJÜ MJRVJEJUÆ RVFMMJ DPO UP EFMMB UVUFMB EFJ SJTQBS
NJ EJ VOB WJUB .B JM OV NBHHJPSF QSPQFOTJPOF NJBUPSJ DIF BWFWBOP JOWF
NFSP SBEEPQQJB F BSSJWB BHMJ JOWFTUJNFOUJ TUJUP JO CPOE BSHFOUJOJ J
BE PMUSF TF TJ UJFOF DPO 1PJ J DPOTVMFOUJ EFMMB *EC * SJTQBSNJBUPSJ DIJFEPOP HJVTUJ[JB * MFHBMJ IBOOP QSFTFOUBUP JTUBO[F QFS PUUFOFSF MB SJDPOTFHOB EFJ EJBNBOUJ BDRVJTUBUJ UJUPMJ TQB[[BUVSB USBWPMUJ
UP BODIF EJ BMUSJ QJDDPMJ GBDFWBOP PQFSB EJ DPOWJO BOOJ GB EBM EFGBVMU EFM
DFOUSJ EFMM"NFSJOP DJNFOUP NPTUSBOEP VO MJ [P GJOBMF WFOJWB DBSJDBUB 4FO[B DPOUBSF PTTFSWB JOPMUSBUP BM DVSBUPSF GBMMJ 1BFTF TVEBNFSJDBOP
/FJ HJPSOJ TDPSTJ B .JMB TUJOP EFM 4PMF 0SF DIF BODIF MB QFSDFOUVBMF SJ DIF J EJBNBOUJ OPO WFOJ NFOUBSF QSJNB EJ UVUUP -B QSPTTJNB VEJFO[B EJ
OP DÍ TUBUB MB QSJNB JO SFBMUÆ FSB TPMP VOB TFSWBUB BMMF CBODIF F WBOP OFQQVSF DPOTFHOB VOJTUBO[B EJ SFTUJUV[JPOF GSPOUF BM HJVEJDF GBMMJNFO
VEJFO[B JO 5SJCVOBMF DPO QVCCMJDJUÆ 1SPTQFUUBOEP RVFMMB TQFUUBOUF BMMB TUFT UJ DPO JM SJTDIJP BODPSB EFJ EJBNBOUJ BDRVJTUBUJ UBSF TJ UFSSÆ B PUUPCSF F
JM DVSBUPSF GBMMJNFOUBSF B HVBEBHOJ EFM QFS DFOUP TB TPDJFUÆ $PO JM SJTVMUB EB WFSJGJDBSF DIF MB TUFT DPTÑ EB EBSF JNNFEJBUB GPSTF JO RVFMMB TFEF TJ QP
DVJ J SJTQBSNJBUPSJ IBOOP F PMUSF J DMJFOUJ FSBOP JO UP DIF VO EJBNBOUF WFOJ TB QJFUSB QSF[JPTB TJB TUB TPEEJTGB[JPOF BJ DSFEJUJ USÆ GJOBMNFOUF TCMPDDBSF
DIJFTUP RVBOUP NFOP EJ EPUUJ B JOWFTUJSF TV RVFTUJ WB WFOEVUP B RVBTJ JM EPQ UB WFOEVUB BODIF QJÜ WPM WBOUBUJ EBJ SJTQBSNJBUPSJ BMNFOP VOB QBSUF EFJ SJ
SFTUJUVJSF J EJBNBOUJ DIF CFOJ SJGVHJP .B TVM QSF[ QJP EFM TVP WBMPSF SFBMF UF &DDP QFSDIÊ BCCJBNP *O VO TFDPOEP NPNFOUP TBSDJNFOUJ
DOMENICA 28 APRILE 2019 CRONACA PERUGIA 7 ••

L’INCHIESTA CHOC

Turbativa d’asta, indagati Orlandi e Valorosi


Indagine-bis sugli appalti. Acquisizioni dell’Arma in “diretta” durante le intercettazioni
– PERUGIA –

ARRIVA un’altra tegola sul fron- I RISVOLTI POLITICI FERMENTO IN CASA PD


te giudiziario per due degli indaga-
ti “illustri” di Concorsopoli: Wal-
ter Orlandi, attuale dirigente della
Sanità della Regione e Maurizio
Dimissioni-Marini
Valorosi, direttore amministrati-
vo sono indagati per turbativa
d’asta nell’ambito di un’indagine
La presidente potrebbe
dei carabinieri del Reparto operati-
vo – coordinati dal pm Manuela
Comodi – come emerge, in parte,
non andare in aula
dalle stesse intercettazioni ambien- – PERUGIA – serci anche con quelli naziona-
tali dell’indagine sui concorsi truc- li del partito.
cati. Insieme ai due dirigenti pub- LA PRESIDENTE dimissio-
Da valutare anche cosa inten-
blici nella richiesta di proroga del- naria della Regione Catiuscia
derà fare Luca Barberini, arre-
le indagini, notificata nei giorni Marini potrebbe non essere in
stato (ai domiciliari) ma torna-
scorsi, compare anche un terzo aula il 7 maggio prossimo to libero dopo le dimissioni da
soggetto. Il reato sarebbe stato quando l’Assemblea legislativa
commesso nel 2015 quando Orlan- assessore alla sanità. La partita
sarà chiamata a discutere la sua sembra comunque aperta per-
di era il numero uno del Santa Ma- rinuncia all’incarico. Affidan-
ria della Misericordia. ché malumore circola tra i ban-
Valorosi (difeso dall’avvocato Da- do, sembra, le sue posizioni a chi del Pd, in particolare tra
vid Brunelli) è attualmente agli ar- un documento che potrebbe es- Eros Brega e Giacomo Leonel-
resti domiciliari con l’accusa di MEGA DIRETTORE Walter Orlandi sere letto dalla presidente li. Quest’ultimo, ex segretario
aver gestito, insieme a Emilio Du- dell’Assise, Donatella Porzi. È regionale del partito, al quale
ca ex Dg, i concorsi pubblici (alme- sciallo Gatti è effettivamente la no- lo scenario che si sta profilan-
no nove quelli contestati) facendo non sarebbe andato giù l’onda-
LA PAURA DI DUCA tifica di un decreto di acquisizione do secondo quanto riporta ta di fango che ha travolto i
da tramite tra i dirigenti – presi- documentale a firma della dotto-
denti e membri delle commissioni «Tieniti libero un’ora: mi l’Ansa. Una situazione che ap- Dem, senza distinguo.
ressa Comodi effettuato dallo stes-
– e i politici (Luca Barberini, Gian- fanno un avviso di garanzia so Gatti con la presenza del tenen- pare ancora fluida sotto vari
piero Bocci e Catiuscia Marini) nell’indagine della Comodi» te colonnello Carlo Sfacteria», spie- aspetti. Marini – che ha scelto
che chiedevano di piazzare i loro ga ancora la Finanza. Duca confi- per il momento di rimanere in
raccomandati in cima alle gradua- derà poi a Pacchiarini di aver ten- silenzio – valuterebbe quindi
torie. Orlandi (assistito dall’avvo- Pacchiarini di essere stato contat- tato di “raccogliere” qualcosa, sen-
tato dal maresciallo dei carabiieri le posizioni che saranno espres-
cato Franco Libori) è sempre inda- za successo.
gato in Concorsopoli per abuso Alessandro Gatti (addetto alla se- «Ho fatto qualche accenno, ma... non se dalla maggioranza, in parti-
d’ufficio in relazione alle tracce greteria della dottoressa Manuela hanno raccolto nulla e poi capito, in colare dal Pd, e dalle opposizio-
d’esame fatte passare a un impren- Comodi) per una notifica». questi sce... cambiare cambiare, il loro ni in Assemblea legislativa. In
ditore per la figlia. Infatti, mentre entra in ufficio con atteggiamento, una seconda, capito? caso di voto contrario alle sue
L’acquisizione del materiale un collaboratore Duca dice: «tieni- perché questi stanno a segui una cosa dimissioni avrà infatti 15 gior-
dell’indagine dell’Arma avvenne ti libero un’ora, a me mi fanno un av- con la Comodi, quell’altri stanno a se-
guì, quell’altra roba ce l’ha direttamen- ni per decidere se confermarle,
in “diretta” tanto che lo stesso Du- viso di garanzia o altro». con la Regione che a quel pun-
ca si preoccupò di imminenti prov- te De Ficchy (il procuratore capo,
«La preoccupazione di Duca è tale ndr)… è un puttanaio comunque, do- to andrà ad elezioni anticipate,
vedimenti. da menzionare la possibilità – an-
Il 19 luglio infatti (proprio nel ve ti ripeto, io ti ho detto, mi aspetto di o respingerle. Negli ultimi gior-
notano i finanzieri – che si tratti di tutto dal punto di vista dei problemi,
giorno in cui i vertici del Santa Ma- “arresti domiciliari dice che hanno fat- perché questi con questo casino politi- ni ci sarebbero stati diversi con-
ria fecero eseguire la bonifica, tro- to intercettazioni ambientali». co, fanno una sfuriata e noi altri ci am- tatti tra Marini ed esponenti lo-
vando le microspie) viene registra- «Contro le previsioni di Duca il mazzano comunque….». cali del Pd. Non è escluso che
to un colloquio alle 9.58 mentre motivo della telefonata del mare- Erika Pontini prima del 7 maggio possano es- Catiuscia Marini
«Duca rappresenta a Diamante

0
NARNI, PROVE PER LA CORSA INAUGURATA “TRACCE”
CORSA all’Anello: al nuovo Campo de ALL’AUDITORIUM Bortolotti del
li Giochi seconda sessione delle prove. complesso di San Domenico, a Narni,
Ogni terziere ha avuto 3 minuti per è stata inaugurata la 14esima edizione
ogni cavallo. Ecco i responsabili di di Tracce, l’appuntamento d’arte
scuderia: Simone Galletti e Federico contemporanea che propone
Minestrini (Mezule), Edoardo Secondi installazioni, pittura, fotografia
e Federico Grillini (Fraporta) e Diego performance, concerti, video. Ben
Cipiccia (Santa Maria) cento gli artisti in mostra.

Chat «galeotta», scoppia il caos in ospedale


Bufera nelle Rsu. Colloqui privati di whatsapp diventano pubblici per sbaglio
– TERNI – mentano dalla Fials –, abbiamo stioni interne, giudizi tutt’altro Come detto, venerdì la coordina-
già informato i nostri legali e che positivi nei confronti di altri trice è stata sfiduciata, domani è UN INCONTRO AL MESE
CHAT “galeotta” crea scompi-
presenteremo una denuncia alla sindacati. Insomma una miccia in programma una nuova riunio-
glio tra le rsu dell’ospedale San-
ta Maria. Una bomba social i cui
effetti sindacali e giudiziari so-
polizia postale». accesa finita casualmente sul fuo-
co. Non è chiaro come sia stato
ne per valutare il dà farsi. La
Cgil difende la propria rappre-
Alzheimer Cafè
no ancora tutti da decifrare. Una
prima conseguenza già c’è stata:
GIÀ PERCHÉ in quei dialoghi
privati finiti alla pubblica atten-
commesso l’errore. Forse lo sto-
rico della chat privata è stato rac-
sentante e nega riferimenti sessi-
sti, la Fials (che nella chat “ga- Mano tesa
sfiduciata l’ormai ex coordinatri-
ce delle rappresentanze sindaca-
zione ci sarebbe un po’ di tutto:
insulti sessisti verso altre delega- colto per essere inviato a una ter-
za persona, per poi però piomba-
leotta” sarebbe particolarmente
presa di mira) ha già annunciato
un esposto alla polizia postale. Il
a malati e parenti
li unitarie del Santa Maria, in te, apprezzamenti per nulla be-
nevoli verso qualche collega, ri- re erroneamente sulla chat di ser- pasticcio è servito. – TERNI –
quota Cgil, che al momento è co- vizio delle rsu del nosocomio. Ste.Cin.
munque sostenuta dal sindacato ferimenti ad assunzioni e que- UNA CITTÀ con mille problemi, Terni,
di riferimento. Cosa è successo? ma da sempre all’avanguardia in tema di
I dialoghi privati tra la coordina- solidarietà e assistenza sociale. L’ ultima
trice e un altro delegato, anche iniziativa dell’Auser ne è l’esempio:
Denuncia l’Alzheimer Cafè, che verrà ospitato una
lui Cgil, sono finiti, per sbaglio, volta al mese in un locale del centro
nella chat di tutta la rsu azienda- permettendo a pazienti e familiari di
le. Da chat a chat, con Wha- incontrarsi, scambiare esperienze e
tsapp. E non si tratterebbe di sostegno. «L’Alzheimer è una patologia
qualche messaggio, ma di circa Il nodo delle buche in aumento ma a Terni non abbiamo dati
venti pagine di colloqui, insom- certi sulla sua incidenza – spiega
ma la cronologia di una chat, Buche a non finire sulle stra- Alessandro Rossi, presidente di Auser
con dialoghi risalenti anche a de della città. Le denunce so- Terni –. Per avere
due anni prima. cial sono quotidiane. Il piano un quadro chiaro
d’interventi previsto dal Co- ci saranno d’aiuto
UN ERRORE evidente, proba- mune non smorza, per ora, le le adesioni dei
bilmente la raccolta dello “stori- polemiche su un problema familiari
co” della chat finita non si sa co- particolarmente sentito dalla all’Alzheimer
me all’indirizzo sbagliato. Ci sa- Cafè». «Auser –
popolazione. Basta dare precisa il Cesvol –
rebbero nella chat galeotta an- un’occhiata a Facebook che è al lavoro per
che delle pagine “secretate”, spuntano buche come voragi- attenuare il grado
“criptate”, insieme a riferimenti ni segnalate dai cittadini in di drammaticità
sessisti, insulti più o meno velati viale Trento, via Ippocrate, della malattia che
e ‘trame’ interne al nosocomio. via dei Colibrì, zona Perticara ha un impatto
«A questo punto intendiamo ap- , strada di San Rocco. devastante anche Alessandro Rossi
profondire la questione – com- AGENTI sulla vicenda indaga la polizia postale sulle famiglie.
L’Alzheimer Cafè sarà un luogo dove gli
anziani con problemi di demenza
«Santa Maria, un dipartimento all’avanguardia e in crescita» degenerativa e i loro parenti potranno
ritrovarsi in un clima di ‘normalità’,
uniti dal consumare insieme, in uno
– TERNI – menti mirati». Lo dimostrano, sottolinea diochirurgia, la Chirurgia toracica, la Car- spazio accogliente, un caffè o una bibita e
Ferilli, il fatturato in crescita, l’indice di at- diologia, l’Emodinamica, l’Aritmologia e interagire così con altre persone,
A POCHE settimane dall’attivazione del- due terapie intensive (Tipo e Utic). Già
la sala ibrida, il dottor Fiore Ferilli, diretto- trazione extraregionale del 30% circa, e l’al- condividendo esperienze e buone
to gradimento che i cittadini di tutta la pro- centro di eccellenza e di riferimento per pratiche». «Stiamo raccogliendo le prime
re della struttura di Chirurgia vascolare l’intera regione, in termini di volumi e va- adesioni per questa iniziativa che si terrà
dell’Azienda ospedaliera Santa Maria e di- vincia ternana hanno espresso nel sondag-
gio sulla qualità percepita che Mg Resear- lore di attività rappresenta la maggior voce una volta al mese in un locale del centro.
rettore facente funzione del Dipartimento di introito per l’Azienda ospedaliera: an- All’Alzheimer Cafè – aggiunge Rossi –
cardio-toraco-vascolare, illustra lo stato di ch ha fatto per conto della direzione azien- che i dati del primo trimestre 2019, valuta- collaboreranno specialisti del settore
salute di un’area di «alta specialità» che è dale. «Parliamo di un dipartimento – spie- ti in proiezione annuale, già indicano un come Rita Bellanca e Luca Pelini». Per
arrivata a raggiungere «veri livelli di eccel- ga il dottor Ferilli che lavora al Santa Ma- incremento di attività e di fatturato, con aderire all’Alzheimer Cafè si possono
lenza grazie alle alte professionalità, all’atti- ria come chirurgo fin dal 1981 – che oggi una variazione percentuale di crescita me- contattare lo 0744 496218 e il numero
vità integrata multisciplinare e ad investi- comprende la Chirurgia vascolare, la Car- dia del +14,9%». verde del filo d’argento 800995988.

QUARTIERE MATTEOTTI PETIZIONE DIRETTA AL COMUNE


Degrado, 250 famiglie scendono in campo
– TERNI – sommerse dall’erba alta , luoghi di ritrovo inutilizza-
bili. Decoro e sicurezza assenti». «I residenti già ad
SUL PIEDE di guerra 250 famiglie del quartiere
agosto – ricorda Gentiletti – avevano segnalato la ne-
Matteotti che firmano una petizione per chiedere al cessità di controlli con due esposti diretti al sindaco,
Comune più attenzione nella lotta contro degrado, ma non hanno ottenuto risposta. Per questo lunedì
erba alta, insicurezza e abbandono delle aree verdi presenterò un atto di indirizzo per impegnare sinda-
della zona. Si fa portavoce della protesta il consiglie- co e Giunta ad installare un sistema di videosorve-
re comunale Alessandro Gentiletti (Senso civico) glianza nel parco, adiacente il condominio, troppo
che annuncia un’interrogazione alla Giunta nella se- spesso oggetto di atti vandalici. I cittadini stanno
duta di domani del Consiglio comunale. L’indice è raccogliendo le firme per una petizione che mi han-
puntato su «piste ciclabili inagibili, staccionate rotte no consegnato. Spero che tutte le forze politiche la
e assenti sui percorsi pedonali, panchine distrutte e facciano propria».
0
DOMENICA

28
04
19
Fondatore Eugenio Scalfari ANNO 44
N° 101

Conte: “Molto turbato


L’editoriale In Italia
€ 2,50

BELLA CIAO, con


L’Espresso

RICOSTRUIAMO

dalla lettera dei Regeni”


UNA DEMOCRAZIA
ITALIANA
ED EUROPEA
Eugenio Scalfari Roma

N La reazione del premier all’appello su Repubblica dopo aver incontrato il presidente egiziano Al Sisi
ei giorni scorsi si sono
svolte in Italia varie
“Sono insoddisfatto, nessun passo in avanti e non avrò pace finché non arriveremo alla verità”
Min 10˚C
manifestazioni di Max 17˚C
antifascismo per festeggiare la
data del 25 aprile 1945, quando Milano

S
la guerra mondiale terminò con pechino
Il retroscena e la geografia dei luoghi può L’analisi
la vittoria dei Paesi democratici Amarezza, impotenza, incapacità essere una metafora, mai
contro il nazifascismo. di strappare all’Egitto l’unica cosa come in queste ore il governo
Alcuni episodi di carattere che conta: la verità sulla tortura e IL PESANTE SILENZIO e la famiglia Regeni appaiono così L’ITALIA MALATA Min 8˚C
Max 19˚C
fascistoide si sono verificati qua
e là, ma in realtà privi di
l’assassinio di Giulio Regeni. «C’è
insoddisfazione – confida Giusep- DEI GENITORI lontani. Le parole che da Pechino
il premier spende per dare un CHE RISCHIA
importanza; l’antifascismo è
stato fatto proprio pure da
pe Conte a Pechino, dopo un verti-
ce con Al Sisi – perché a distanza di
DI GIULIO seguito alla lettera aperta di Paola
e Claudio Regeni hanno come
L’ISOLAMENTO
generazioni di giovani per i tempo non c’è alcun passo avanti. Carlo Bonini risposta il loro silenzio. Federico Rampini
quali quell’avvenimento aveva TOMMASO CIRIACO, pagina 2 pagina 3
un carattere storico ma anche

C
attuale poiché faceva giustizia Oggi alle urne, socialisti in testa ma rischio ultradestra ome avere torto anche

Oggi Salviamo la Storia, chi firma il manifesto


delle dittature. quando nessun altro ha
Il genere degli animali, del quale ragione. Come indebolire
noi siamo una specie, sul la propria credibilità anche
problema del Potere ha diversi quando nel resto del mondo si
atteggiamenti. Alcuni animali rafforzano i nazional-sovranisti.
che vivono in branco un capo ce Il bilancio internazionale del
l’hanno. Un capo che adempie al governo Conte registra un
compito di guidarli e, entro certi isolamento su tutti i fronti,
limiti, di governarli. La nostra compreso il “fuoco amico” dai
specie si comporta in modo potenziali alleati (Washington).
analogo seguendo le varie Nulla sembra salvarsi.
opportunità storiche: a volte pagina 5
alcuni popoli sono guidati da servizio di PETRINI, pagina 4
dittature, altre volte prevale
l’anarchia o il potere è esercitato Il caso
da famiglie aristocratiche
oppure da oligarchie di gruppi
ristretti ma aperti al SFIDA AL SUD
rinnovamento.
In Italia queste varie forme di
LE MANI DI SALVINI
potere si sono storicamente
alternate ma negli ultimi dieci
SUL PAESE
anni è sorto un tema nuovo che Claudio Tito
è quello della globalizzazione.
In una società mondiale dove la

G
globalizzazione ormai prevale uardate queste persone:
ampiamente, il potere è erano le stesse che
fortemente aumentato nelle sue osannavano Forza Italia e
forme semi-dittatoriali. Questo Berlusconi, poi hanno iniziato a
fenomeno è evidente in Cina, in osannare il Movimento 5 Stelle e
Russia, in alcune parti Rocío Monasterio, 45 anni, star di Vox, il partito della destra radicale, in piazza Colón a Madrid FLICKR/VOX Beppe Grillo. Ora osannano noi e
dell’India, in Turchia, in Brasile. soprattutto voteranno per noi».

Se il voto in Spagna
A
L’Europa si trova in una lla dittatura femminista restano meno di 48 Alessandro Pagano, ex deputato
situazione dove la globalità non ore», dice sussurrando al microfono Rocío di Forza Italia e poi dell’Ncd di
esiste, è il solo continente in
queste condizioni e questa
situazione non è affatto un
è una battaglia fra donne Monasterio, la piazza di Vox la acclama,
scandisce Ro-Cío, sventola bandiere legionarie. Un
van coi vetri oscurati la aspetta nel retropalco,
Alfano, prima ancora assessore
nella discussa giunta Cuffaro,
adesso è parlamentare della Lega.
bene. prima di salire si annoda con le mani i capelli. pagina 7
continua a pagina 23 I Concita De Gregorio continua a pagina 11 I con un servizio di CUZZOCREA

L’analisi Dopo gli scandali Trieste La protesta

La Chiesa, la pedofilia La maratona dell’apartheid


Prezzi di vendita
all’estero:
Austria, Germania
€ 2,20 – Belgio,

e il tabù del celibato fermata dagli antirazzisti Francia, Isole


Canarie,
Lussemburgo,
Monaco P., Grecia,
Malta, Olanda,

Alexander Stille Slovenia € 2,50 -


Croazia
KN 19 – Regno
Unito GBP 2,20 –

L
Svizzera CHF 3,50
a chiesa cattolica mentre tenta di affrontare lo
scandalo dei preti pedofili — dibattendo le
misure da prendere in caso di abuso sessuale
e le responsabilità dei vescovi — si rifiuta di
affrontare il problema di fondo: il fatto che
l’istituzione del celibato è fallita. Secondo alcune
ricerche, molti preti sono sessualmente attivi, chi
con donne, chi con altri uomini, chi con minori.
Un clero che ha tanti scheletri negli armadi non è
in posizione favorevole per disciplinare i casi di
predazione sessuale. FABRIZIO RUZZIER
pagina 22 SISTI e ZINITI, pagine 14 e 15

Sede: 00147 Roma, via Cristoforo Colombo, 90 - Tel. 06/49821, Fax 06/49822923 - Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27 Febbraio 2004 - Roma - Concessionaria di pubblicità: A. Manzoni & C. Milano - via Nervesa, 21 - Tel. 02/574941, e-mail: pubblicita@manzoni.it
90428

€ 2,50 in Italia — Domenica 28 Aprile 2019 — Anno 155°, Numero 116 — www.ilsole24ore.com Poste italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003
conv. L. 46/2004, art. 1, C. 1, DCB Milano
9 770391 786418

A tu per tu
Luciano Floridi
LE IDEE SONO
CRISTALLI:
CERCO QUELLE
CHE DURANO
di Luca De Biase
—a pagina 7

Fondato nel 1865 Docente ad Oxford.


Quotidiano Luciano Floridi
è ordinario di filosofia
Politico Economico Finanziario Normativo ed etica dell’informazione

Salvini: se la Lega vince in Piemonte, la Tav si fa — P. 2 Bankitalia, martedì le nomine — P. 2 Popolare Sondrio: «Bene il rinvio per la Spa» —Festa P. 3

domenica Alitalia alla volata finale LA UE E I NA ZI ONA LI SMI

IL RITORNO
Copertina
L’architettura Commissari contrari a rinvii DELLA
QUESTIONE
della Lettura TEDESCA
nell’Europa Cordata per la newco. La procedura vuole chiudere subito per evitare danni
Di Maio: «Interesse dai privati ma presenza massiccia dello Stato» - Atlantia in pole di Sergio Fabbrini
rinascimentale
R
ecenti scelte e dichiarazioni
La scadenza del 30 aprile fissata per denti, i commissari sono pronti a di leader politici tedeschi
di Nicola Gardini il piano su Alitalia è alle porte: i chiudere il mandato: altre proroghe L’INCHIES TA hanno riaperto la
—a pagina 19 commissari vogliono sul tavolo una sarebbero un danno per la compa- discussione sull’identità della
proposta vincolante di acquisto e
l’elenco dei soci della cordata per la
gnia. Il governo ha ribadito che lo
Stato avrà la maggioranza e che La scuola di Intesa Sanpaolo Germania. Rispondendo qualche
settimana fa ad Emmanuel
Storia Economia «nuova Alitalia». Dopo due anni di
lavoro, due governi e una profonda
nessuna offerta privata è stata an-
cora formalizzata: sfumata la can- guida le banche italiane
Macron, Annegret Kramp-
Karrenbauer (presidente del
Serenissima Questa Europa ristrutturazione che ha ridotto sen-
sibilmente deficit di cassa e dipen-
didatura Toto, resta aperta quella di
Atlantia. Plateroti —a pag. 3 Alessandro Graziani —a pag. 5
principale partito di governo, la
CDU) è stata addirittura
passione convalescente provocatoria quando ha chiesto
alla Francia di rinunciare al seggio
Massimo Firpo —pag. 25 Mauro Campus —a pag. 24 AT L E T IC A. L A DIAMOND LEAG UE F A RICCHI S OLO I CAM PIONI di sicurezza delle Nazioni Unite o
MATTEO CIAMBELLI/NURPHOTO
alla sede di Strasburgo del
Parlamento europeo, in assenza di
qualsiasi contro-partita tedesca.

.lifestyle
Alla riunione del Consiglio
europeo della settimana scorsa, di
fronte all’ingiustificabile
indecisione britannica a
implementare l’Articolo 50 del
Trattato di Lisbona, Angela Merkel
Circoli ha assunto una posizione così
accondiscendente verso i
Nell’epoca britannici da opporsi platealmente
alla posizione francese (che invece
dei social pretendeva dai britannici una
maggiore coerenza con la scelta di
torna in auge lasciare l’Unione europea). Alla
assemblea del Partito popolare
il club esclusivo europeo di un mese fa, la CDU di
Annegret Kramp-Karrenbauer ha
di Marta Casadei spinto per una soluzione
—a pagina 15 compromissoria nei confronti del
partito sovranista ungherese di
Viktor Orban (che fa parte di quel
partito), promuovendo la sua

lunedì
“auto-sospensione” temporanea
contro la richiesta di espulsione
sostenuta invece dai partiti
Diamond League. Parte da Doha il circuito più ricco del mondo (nella foto, la gara degli 800 metri nella tappa a Roma nel maggio 2018) Nicoliello —a pag. 12 cristiano-democratici del
nord Europa.
Di fronte a queste e ad altre
La Guida pratica domani con Il Sole BU FE RA SU L L A RIFORM A DEG LI ENTI LOCALI posizioni, non pochi osservatori si
Il condominio diventa smart sono domandati se la Germania

Lega e M5S ora litigano sulle Province


abbia smarrito la propria
con web, domotica e tecnologie Trovati —a pagina 2
vocazione europeista.
—Continua a pagina 7

V ALUTE

Sconti fiscali, il governo Casse di previdenza, LA CRISI TURCA


prepara la sforbiciata welfare da 530 milioni E LE MOSSE
DELLA BANCA

14
AGEVOLAZIONI OLTRE LE PENSIONI CENTRALE
La potatura partirà All’assistenza si affiancano
con interventi su trasporti azioni per migliorare di Marcello Minenna

L
lavoro e famiglia redditi e competitività a crisi valutaria turca non
si è affatto stabilizzata
Spesa programmata (in
La razionalizzazione dei bonus fi- Prestiti d’onore, borse di studio per Il premier Conte a nonostante le controverse
miliardi) nel trasporto
scali collegati ad attività o beni la formazione continua, assicura- Pechino con il presidente misure della banca centrale
locale tra il 2019 e il 2023
dannosi per l’ambiente, come una zione professionale gratuita o a costi cinese Xi Jinping messe in atto nei confronti
parte di quelli per i trasporti. La calmierati. Sono alcune delle carte degli speculatori
ricalibratura delle agevolazioni del nuovo welfare su cui le Casse di internazionali. L’intervento
per il lavoro e la rimodulazione di Rapporto Cdp previdenza dei professionisti stan- Il Forum dirompente del 1° aprile – con
quelle che hanno una ricaduta ne- no investendo. Accanto alle più clas- cui sono stati sospesi i contratti
gativa sul “montante pensionisti- Dal trasporto siche forme di assistenza, sempre La Via della pronti contro termine su Lire
co”. Al netto della rinconfigura-
zione del bonus degli 80 euro,
pubblico locale più attenzione viene rivolta al welfa-
re attivo, considerato una leva per Seta passerà turche – ha reso impossibile la
chiusura delle strategie di
parte da queste tre aree il piano
sulla potatura della giungla delle
una spinta gestire i mutamenti del mercato del
lavoro. Nel 2017, la spesa totale inve-
per Genova vendita allo scoperto ed ha fatto
schizzare i tassi di interesse
“tax expenditures” che i tecnici del al Pil e al lavoro stita in welfare dalle Casse di previ- e Trieste overnight fino al 1.300%,
Governo stanno cominciando a denza dei professionisti ha superato rendendo gli investitori ostili.
mettere a punto. Santilli e Trovati —a pag. 10 i 530 milioni. Pelosi —a pag. 4 Dal 2014 la banca centrale
Marco Rogari —a pag. 2 Federica Micardi —a pag. 9 turca ha sperimentato una
flessione delle riserve valutarie
del 30%, “bruciate” nel
L E T T E RA AL RISP AR M IATORE ELEZIONI POLITICHE tentativo di contenere la
svalutazione del tasso di

Guala Closures punta sul Far East Spagna, terzo voto in tre anni cambio con il dollaro (-175%). A
marzo 2019 gli speculatori sono

La sfida del tappo con il microchip Sanchez a caccia della conferma tornati a scommettere su
un’ulteriore svalutazione
della lira turca.
di Vittorio Carlini —a pagina 11 di Luca Veronese —a pagina 8 —Continua a pagina 11
Domenica 28 aprile
2019
ANNO LII n° 101
2,30 € con
Noi famiglia&vita
Festa della Divina
Misericordia

Opportunità
di acquisto
in edicola:
Avvenire
+ Luoghi dell’Infinito
5,00 € Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t
Quotidiano di ispirazione cattolica w w w. a v v e n i r e . i t

■ Editoriale IL FATTO Dieci i fronti aperti da questo governo o ereditati dai precedenti. Il nodo delle case famiglia ■ I nostri temi

Lo Stato asociale
La strategia contro le reti di solidarietà
ESILIO E PROMESSA/25
È GUERRA VERA Valore e prezzo
MA PERDERANNO della gratuità
(Oltre i sacrifici)
MARCO TARQUINIO
Ecco tutte le azioni e le omissioni politiche contro le attività solidali in Italia LUIGINO BRUNI

I
n Italia la guerra contro le reti di solidarietà,
grandi o piccole che siano, è sempre più
aspra e aggressiva. Lo stiamo
Zamagni: il Terzo settore viene tenuto sotto tutela, è un conflitto mai visto La religione dei profeti è
diversa da quella dei sa-
documentando da giorni: le parole di (falso) cerdoti. Nella Bibbia sono
ordine e i marchi di scherno confezionati dal «Il Terzo settore è sotto attac- scutere, ma anche i tagli alle parte dello stesso popolo,
cattivismo "social" e di governo si traducono in co e si tratta di un conflitto mai misure alternative al carcere, il sono dentro la stessa al-
concreti atti di ostilità e in scelte (o deliberate POI IL DIETROFRONT Voleva essere una provocazio- visto». Le parole dell’econo- giro di vite annunciato sulle ca- leanza, venerano lo stesso
non-scelte) politiche e amministrative. Nel ne. L’esclusione degli atleti a- mista Stefano Zamagni, da se famiglia, gli errori e i ritardi Dio, dicono le stesse pre-
mirino ci sono tutti coloro che si occupano di A Trieste vietata fricani dal "Trieste Running Fe- mezzo secolo uomo simbolo su reddito di cittadinanza, per- ghiere... Diverse sono la
poveri, bambini soli, disabili, carcerati, stranieri stival" del 5 maggio è diventa- della cooperazione in Italia e sone non autosufficienti, bam- prospettiva, le forme e i
(non turisti, ovvio, ma rifugiati e richiedenti la maratona ta la "maratonina razziale", in- da un mese presidente della bini e asili nido. Colpe di oggi modi della fede.
asilo). Le mense e gli ostelli della Caritas e degli cendiando il dibattito politico. Pontificia accademia delle e anche di ieri. «È la politica che
altri accoglienti diventano la «mangiatoia», le agli atleti africani Fino al dietrofront finale. scienze sociali, fotografano la ha paura – sostiene Zamagni – A pagina 3
Case famiglia sono liquidate come «business», nuova emergenza sociale. Non . Ora i cattolici reagiscano».
sul rilancio delle misure alternative al carcere e Dal Mas e Monetti sono soltanto le politiche re-
di recupero dei detenuti viene messa una pietra a pagina 11 strittive sui migranti a fare di- Moia e Motta alle pagine 4 e 5
sopra, chi fa cooperazione sociale è denigrato OGGI IN SRI LANKA
come affarista e persino malavitoso, le
organizzazioni umanitarie (le famose Ong...) Chiese chiuse
sono trattate da nemici del genere umano e INCHIESTA La sentenza sul caso Lambert a Parigi, le spinte in Italia e il dibattito in Germania e in Spagna
dell’ordine pubblico... Se il grido di battaglia del e ciò che noi
salvinismo è – copyright del sito Il populista –
«libera la bestia che è in te», non ci sono molti
dubbi sulla "preda" designata.
Emerge una strategia precisa. Leggete l’intervista
Ecco chi vuole possiamo fare

l’eutanasia
MARINA CORRADI
a Stefano Zamagni, maestro con le maniche
perennemente rimboccate di «economia civile», Non si dice Messa in chie-
che accompagna le due pagine in cui oggi sa oggi in Sri Lanka. Le
mettiamo in fila i fronti d’attacco che sono stati chiese sono tutte chiuse.
aperti uno dopo l’altro e ne capirete un po’
meglio la portata. Impossibile non allarmarsi. La
guerra alla solidarietà è guerra vera, e fa
esplodere un enorme paradosso, visto che viene
un anno Sbarrate le porte in questa
domenica della Divina Mi-
sericordia, in un Paese tra-
mortito da una Pasqua di
condotta proprio al tempo del Reddito di
cittadinanza. Con una mano il governo giallo-
verde dà, con l’altra toglie. Si prepara a
distribuire soldi sacrosanti – anche se a debito –
dopo Alfie sangue che ha visto 253 vit-
time negli attentati contro
luoghi di culto e hotel.

come erogazione statale ai cittadini più Primopiano a pagina 6. Ognibene a pagina 3 A pagina 3. Vecchia a pag. 14
indigenti, ma contemporaneamente percuote e
tenta di sgretolare le reti di solidarietà che la
società civile distende e lo Stato sinora (bene o
male, comunque con assai meno spese di quelle POLITICA La Lega: servono, ora tornino. M5s dice no alle linee guida
proprie di una gestione statalista) ha utilizzato,
sostenuto o, semplicemente, non ostacolato.
Zamagni riassume questo paradosso con la
parola aporofobia, ovvero il duro e concreto
disprezzo del povero e di chi del povero si
Province, nuova lite
occupa senza avere i galloni del funzionario
pubblico. Io lo chiamo il paradosso dello Stato
asociale, perché è frutto della degenerazione
non collaborativa dello Stato sociale, di quel
E Siri verso l’uscita
Welfare che per essere sostenibile non può che
essere collaborativo. Deve cioè fissare "dall’alto" Una bozza del governo cancella la riforma
obiettivi e standard minimi e, poi, sia fare la Delrio e reintroduce elezioni e assessori L’INTERVENTO
propria parte sia valorizzare le energie e nelle Province. Di Maio prende le distanze:
iniziative "dal basso". Deve, insomma, saper
tenere insieme la leva statale e quella sociale,
«Vanno abolite, qualcuno cerca poltrone».
Salvini: «Servono per aggiustare strade e
La Festa del lavoro
garantita da organizzazioni motivate e
trasparenti, secondo una idea piena di
scuole». Il leader leghista rilancia sulla Tav
(«Se vinciamo in Piemonte si fa») ma si pre-
si può fare anche
"pubblico servizio" alle persone e alla comunità,
e soprattutto a chi non ce la fa e rischia di restare
para a gettare la spugna sul caso-Siri: forse
domani le dimissioni del sottosegretario.
con un Cash Mob
indietro, solo, spinto ai margini. Lo Stato Becchetti e Bentivogli
asociale, invece, non vuole nessuno a fianco. È Servizi alle pagine 8 e 9 a pagina 22
già accaduto nella nostra storia italiana ed
europea, a est come a ovest. E a quelli lì è andata
molto male. La solidarietà può essere umiliata e VIAGGIO VERSO NOI. FAMIGLIA & VITA
azzannata, ma non può essere smontata del
tutto. Rinasce, ricomincia. Dite pure ogni male, LE EUROPEE In Francia sarà soltanto ARGENTINA
Vescovo martire Il Papa ai giovani:
provate a farlo se ne avete il potere, ma prima o
poi (meglio prima che poi) la gente apre gli occhi
e alza la testa. E il bene vince.
referendum su Macron Angelelli è beato «Scegliere le nozze»
Zappalà nel Primopiano a pagina 7 Capuzzi a pagina 19 Il mensile oggi in allegato
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bellezza che ci appartiene ■ Agorà


José Tolentino Mendonça
IL CASO
ardua. E, almeno su quest’ultimo punto,
Abitare il dolore abbiamo ragione. Il nostro tempo ha
Beni artistici
fatto della malattia, della vecchiaia e Storia di tutele

I
l mistico medievale Riccardo di San della disabilità un vero tabù. Vige una
Vittore scrisse: «Dove c’è amore, lì sorta di interdetto riguardo alla vita
un po’ selvagge
c’è uno sguardo». Non di rado, vulnerabile: ognuno deve vivere queste Cecchetti a pagina 23
questo sguardo che l’amore ci richiede situazioni in stretta solitudine, senza
si dà nel contesto di una sofferenza che grandi aiuti per approfondire la sua TEATRO
avremmo assolutamente preferito non esperienza come una risorsa e non
vivere, ma dalla quale abbiamo come una fatalità. Eppure, la verità è Va in scena
imparato qualcosa - e qualcosa di ben differente da questo disegno il lager
bellissimo - a cui, senza di essa, non tracciato dall’egoismo o dalla paura.
saremmo arrivati. Il mondo del dolore è Ascoltavo giorni fa un padre parlare del di Primo Levi
vasto e, quando meno ce l’aspettiamo, suo figlio con la sindrome di Down. Calvini a pagina 26
ci troviamo ad abitarlo. I sentimenti che Diceva, senza nascondere la sua
allora irrompono sono tanti: ci commozione: «Questo mio figlio è un CALCIO
rifiutiamo di accettare, entriamo in membro importante della nostra
rivolta, in depressione; ameremmo famiglia. È il nostro punto di unione. Ha Stadi a rischio
fuggire lontano; ci domandiamo fatto di noi delle persone diverse, più e sbandamenti
"perché?", "perché proprio a me?", umane e attente agli altri. Ha allargato la
"perché proprio adesso?"; ci sentiamo nostra capacità di amare». in Curva
impreparati a una traversata tanto © RIPRODUZIONE RISERVATA Scacchi a pagina 27
Dopo la lettera dei genitori di Regeni, Conte chiede “verità” all’Egitto di Al Sisi
Ma poi è lui stesso ad ammettere che l’Italia non ha strumenti di pressione y(7HC0D7*KSTKKQ( +}!"![!$!:

Domenica 28 aprile 2019 – Anno 11 – n° 116 a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 14,00


e 1,50con– ilArretrati:
libro “Perchéeno3TAV”
,00
Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)
tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

GIANNI LEMMETTI Il “Fatto” intervista l’assessore al Bilancio L’APPELLO Domani prima udienza con l’ombra del Caimano
Uno sparo nel buio

“Ma quale Salva-Roma, Trattativa, Dell’Utri » MARCO TRAVAGLIO

sono guai per lo Stato” vuole B. teste in aula L


eggo sempre Repubblica
perché imparo sempre
qualcosa di nuovo. Ieri,
per esempio, grazie all’amico
Massimo Giannini, ho appreso
p L’uomo dei conti della ERNST & YOUNG p La mossa dei legali dell’ex LAGANÀ (CDA RAI) particolari inediti, anzi rivolu-
Capitale spiega che c’è an- senatore (condannato in zionari, sulla schiforma della
cora tempo per ripresenta-
re la norma osteggiata dal-
Ama, si indaga primo grado a 12 anni) fede-
lissimo di Berlusconi. Che
“I leghisti e Foa (il)legittima difesa e anche sul
vero colpevole del governo gial-
la Lega: “Altrimenti saran-
no problemi del prossimo
su consulenze nella sentenza di aprile
veniva definito pienamente
bloccano ogni lo-verde. Ricapitolando: se l’I-
talia è governata da M5S e Lega
sindaco e il Tesoro dovrà
pagare i costi extra” ai revisori di EY consapevole della minaccia
mafiosa al suo governo vera riforma” non è colpa degli elettori che
diedero all’uno il 33% dei voti e
all’altra il 17%. E nemmeno del
q FELTRI q BISBIGLIA q LO BIANCO E RIZZA q ROSELLI Pd che respinse gli appelli di
A PAG. 7 Ansa A PAG. 6 A PAG. 10 S. Berlusconi A PAG. 9 Mattarella e Fico e l’offerta di Di
Maio per un contratto di gover-
no basato sui punti convergenti

LEGA E 5STELLE Battaglia sul ritorno del voto. Di Maio contro “nuove poltrone”
o compatibili dei rispettivi pro-
grammi, spingendo il M5S tra le
braccia dell’unico alleato alter-

Province costose e mai abolite


nativo possibile, cioè Salvini.
No, è colpa mia. Questa coalizio-
ne, infatti, “con buona pace del
travaglismo in servizio perma-
nente effettivo ha portato il Paese

“Eleggiamole”. “No, leviamole”


a surfare sulla cresta dell’onda
nera montante in Europa”. Io na-
turalmente ringrazio l’amico
Massimo per il peso sproposita-
to che attribuisce ai miei scritti
(in grado, addirittura, di fare e
disfare governi). Ma faccio som-
Mannelli p La riforma Delrio le ha messamente notare che un anno
lasciate in mezzo al guado: COCA Dagli Emirati rifornisce la sua città fa il sottoscritto e il Fatto si bat-
la maggior parte conserva terono quasi da soli (erano con
competenze ma la guida
politica non è più scelta L’“Amazon della droga” è noi Zagrebelsky, Cacciari e po-
chi altri) per un governo fra i
5Stelle e un centrosinistra rin-
attraverso i consensi dei
cittadini. E i risparmi per napoletano e sta a Dubai novato. Invece il repubblichi-
smo e il gianninismo in servizio
la comunità restano risibili permanente effettivo lavorava-
no alacremente con Renzi per
q PALOMBI allontanare il Pd dal pericoloso
A PAG. 2 - 3 contagio grillino e portare Sal-
vini al governo, salvo poi stril-
lare al fascismo delle “due de-
L’AIUTO ALLA LEGA stre” fin dal giorno dopo.
Giannini riattacca poi la gia-
Il clan sinti Di Silvio culatoria della “netta egemonia
politica e mediatica della Lega
compra voti nel governo”, confermata “una
volta di più” dalla (il)legittima
per il cavallo giusto difesa. Sull’egemonia mediati-
ca, non ci sono dubbi: solo che è
q CALAPÀ A PAG. 5 dovuta anche al repubblichismo
e al gianninismo in servizio per-
TENTATO FURTO A TIVOLI manente effettivo, che parlano
RESISTENZA BATTE sempre delle uniche due leggi
Legittima difesa, 1° caso post-legge: SALVINI ED È GRATA targate Lega (legittima difesa e
Al riparo Molti criminali italiani si rifugiano a Dubai Ansa decreto Sicurezza, oltre alla
ladro-ragazzino ferito dal derubato PER GLI AUTOGOL quota 100 sulle pensioni in con-
q IURILLO A PAG. 15 dominio col M5S) e dimentica-
q OSSINO A PAG. 10 q ANTONIO PADELLARO A PAG. 12 no i ben più numerosi e utili
provvedimenti targati 5Stelle
(Anticorruzione con bloc-
ca-prescrizione, agenti infiltra-
PAOLA CORTELLESI La cattiveria PRIVACY Le aziende possono comprare i dati ti, incentivi ai pentiti, esclusione
dei condannati dalle pene alter-
La benzina a 2 euro al litro.
Ho l’impressione che
non vedremo Matteo Salvini
L’App che ti spia il ciclo LA BUGIA
DEL GIORNO
native, daspo a vita per i condan-
nati; reddito di cittadinanza; a-
bolizione dei vitalizi; Dl Dignità;
vestito da benzinaio » PATRIZIA DE RUBERTIS mazioni del suo bim- cancellazione della svuota-car-
WWW.FORUM.SPINOZA.IT bo, compreso nome, Emendamento Arata ceri e del bavaglio sulle intercet-

IN BRASILE
C ome milioni di
donne, anche la
39enne di Los An-
luogo di nascita e
stato di salute. Ma a
monitorare quei da-
“Siri non c’entra
nulla. Ha portato
tazioni; voto di scambio; refe-
rendum propositivo, già passato
alla Camera; risarcimenti ai
geles Diana ha utiliz- ti così sensibili non e- un emendamento che truffati dalle banche, in attesa di
“Presto diventerò Bolsonaro taglia zato quotidianamente
un’app per il ciclo me-
ra sola. Anche qualcun
altro li controllava rego-
era nei programmi
di M5S e Lega e nel
ok dal Cdm). L’altra rivelazione
di Giannini riguarda il monito
regista, ma resto i fondi a Filosofia struale, registrando dati rela-
tivi a fertilità, rapporti intimi,
larmente: il suo datore di la-
voro, che ha pagato i gestori
contratto di governo” inviato dal presidente Mattarel-
la alle Camere e al governo men-
sempre ’na cojona” “Non dà profitti” farmaci assunti e umore. Poi, dell’app per conoscere le sue LUCIA BORGONZONI, LEGA, tre promulgava con la sua firma
quando ha partorito, ha deci- abitudini e discriminarla. SOTTOSEGRETARIO CULTURA la (il)legittima difesa.
q FERRUCCI A PAG. 20 - 21 q TAGLIABUE A PAG. 18 so di tracciare anche le infor- SEGUE A PAGINA 14 q La smentita è a pagina 9 SEGUE A PAGINA 24
y(7HB5J1*KOMKKR( +}!"![!$!:

Domenica 28 aprile 2019 € 1,50* DIRETTORE VITTORIO FELTRI


Anno LIV - Numero 116 OPINIONI NUOVE - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale www.liberoquotidiano.it
D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano e-mail:direzione@liberoquotidiano.it
ISSN: 1591-0420

Aggressioni in vista delle elezioni Europee


MASSACRANO LA LEGA
Negli ultimi mesi 38 attacchi alle sedi del Carroccio, due lettere con proiettili e 100 minacce
di morte a Salvini, 70 ad altri parlamentari. Tutto organizzato da sedicenti «antifascisti»
ALESSANDRO GONZATO
Addio accoglienza
Proiettili, incendi, aggressioni. Ogni giorno in Italia c’è qual- LA CAVOLATA DEL GIORNO
che delinquente che colpisce o minaccia la Lega. Non lo dicia- Rendono poco:
mo noi di Libero, ma lo certificano le statistiche fornite dal
Viminale. È un vero e proprio bollettino di guerra. L’odio dei
contestatori di sinistra nei confronti di Salvini (...)
Dànno del razzista al sindaco Sala profughi respinti
segue ➔ a pagina 2 RENATO FARINA ➔ a pagina 9 dai vescovi
PIETRO SENALDI

Il fossato che separa il mini-


Due inchieste e due misure stro dell’Interno Matteo
Salvini e la Chiesta istituzio-
nale è destinato ad allargar-
Sulla giustizia Se Siri lascia si sempre più. La polemica
più recente riguarda anco-
Cinquestelle deve andar via ra una volta i profughi e la
loro gestione. La Caritas di
gioca sporco pure la Raggi Treviso ha deciso (...)
segue ➔ a pagina 6

VITTORIO FELTRI AZZURRA BARBUTO

La Lega è sotto attacco, e «C’è una gran bella diffe- Il paradosso del lavoro
non è una novità. La odia- renza tra garantismo e, di-
no perché miete consensi
e si avvia ad affrontare le
ciamola così, paraculismo.
Per noi se una persona è
Gli incidenti sono
elezioni europee con la
quasi certezza di riempire
indagata per corruzione de-
ve lasciare. Se non lascia,
sempre di meno
le urne e di battere qualsia-
si avversario. Ma negli ulti-
lo accompagniamo noi fuo-
ri dalla porta. Senza aspet-
ma l’allarme sale
mi giorni il partito nato al tare i magistrati», ha scritto SANDRO IACOMETTI
Nord viene addirittura as- mercoledì scorso su Face-
saltato dalla giustizia e dai book il vicepremier Luigi Anche se gli incidenti sul la-
“nemici” che ne sfruttano Di Maio a proposito del ca- voro si potessero contare
le iniziative. so inerente ad Armando Si- sulle dita di una mano, sa-
Le sedi del Carroccio so- ri, sottosegretario della Le- rebbero sempre troppi. In-
no oggetto di violenze, in- ga sotto indagine. Insom- fortunarsi o addirittura mo-
cendiate, prese di mira qua- ma, i grillini sottolineano rire mentre si fa il proprio
li trincee da invadere. Già, che mai calpesteranno i lo- mestiere è qualcosa che
il successo rende antipatici ro valori fondamentali, pri- non dovrebbe mai accade-
e bisogna rendersene con- mo tra tutti l’onestà, che li re, soprattutto se (...)
to. A Salvini conviene stare conduce ad essere inflessi- segue ➔ a pagina 19
calmo e organizzare una di- bili su questo punto: chi ri- Trieste nega la maratona agli atleti importati. Poi ci ripensa
fesa fredda senza lasciarsi veste un incarico pubblico
andare al vittimismo. L’epi-
sodio più grave riguarda il
ed è indagato deve rasse-
gnare le dimissioni senza
Insulsa rissa per la corsa vietata agli africani Caffeina
sottosegretario ai trasporti, se e senza ma. GIANLUCA VENEZIANI tare anche atleti africani alla manife- Gli esperti: "La frutta sec-
Armando Siri, contro il qua- Tale rigore è ammirabile stazione sportiva triestina in program- ca fa dimagrire". Natu-
le è in corso una campa- e ci andrebbe bene, se solo Alla fine la maratona, prima ancora ma il 5 maggio. Fino ad allora, nella rale: è secca, mica gras-
gna tesa a delegittimarlo. i pentastellati lo applicasse- di iniziare, si è chiusa con una marcia corsa a chi diceva la bufala (...) sa.
I fatti sono noti. (...) ro pure a loro stessi. (...) indietro, ossia con la decisione di invi- segue ➔ a pagina 8 Emme
segue ➔ a pagina 3 segue ➔ a pagina 3

Arresto di cuore fulminante: occhio ai sintomi


La morte improvvisa dei giovani si può evitare
MELANIA RIZZOLI TRISTE FINE DI NOVEMILA VOLATILI INGLESI
La settimana di Pasqua un ado-
lescente di 16 anni, e un bagni-
Strage di fagiani liberati dagli animalisti
no di 32, sono stati colti da malo- CARLO NICOLATO troppo seria per lasciarla ai
re mentre giocavano a calcio in militari», dovremmo soste-
due diverse località italiane, so- Se dovessimo aggiornare al- nere oggi che «l’ambiente è
no stati visti perdere improvvisa- le tematiche correnti il con- una cosa troppo seria per la-
mente coscienza ed accasciarsi cetto di Clemenceau secon- sciarlo (...)
al suolo, e nonostante (...) do cui «la guerra è una cosa segue ➔ a pagina 17
segue ➔ a pagina 16

* Con: Rivista "INVESTIRE" - € 4,00 (solo Milano città e Provincia di Milano). Prezzo all’estero: CH - Fr3.70/MC & F - € 2.50
y(7HA3J1*QTTKLP( +}!"![!$!:

Domenica 28 aprile 2019 € 1,20


S. Valeria di Milano Direzione, Redazione, Amministrazione 00187 Roma, piazza Colonna 366, tel 06/675.881 * Abbinamenti a Viterbo e prov.: Il Tempo + Corriere di Viterbo €1,20 www.iltempo.it
a Rieti e prov.: Il Tempo + Corriere di Rieti €1,20 – A Latina e prov.: Il Tempo + Latina Oggi €1,50
Anno LXXV - Numero 116 a Frosinone e prov.: Il Tempo + Ciociaria Oggi €1,50– a Terni e prov.: Il Tempo + Corriere dell’Umbria €1,20 e-mail: direzione@iltempo.it

Ideona di Conte: a scuola in BiciBus


Bimbi sulle due ruote accompagnati da un adulto al posto dei tradizionali scuolabus
Ecco l’allegato infrastrutture del premier: al posto del Tav un’Italia zeppa di ciclovie
IL TEMPO di Oshø
di Franco Bechis

on un'opera pubblica citata. E manco per

N sbaglio un'operetta. Scomparso ovvia-


mente il Tav. In compenso un fiume di
parole inglesi- spesso prive di significato reale.
Ecco, trasmesso alle Camere in silenzio e alla
chetichella, ilpiano strategico sulleinfrastruttu-
re del governo giallo-verde, l'allegato al Def che
dovrebbe contenere l'elenco dei cantieri finan-
ziati e delle singole opere pubbliche previste.
Ma la prima novità è proprio questa: nelle 108
pagine dell'allegato Infrastrutture del Def (era-
no 138 l'anno scorso) l'elenco delle opere pub-
bliche per la prima volta (...)
segue ➔ a pagina 3

Una zarina
in Vaticano
di Luigi Bisignani

Salvini rivuole le Province, Di Maio no Carta ➔ a pagina 5


➔ a pagina 9

Retromarcia dopo le polemiche


Limite delle polveri sottili superato di 33 punti. Livelli oltre la soglia anche a Tiburtina e Magna Grecia «Atleti africani non invitati»
La maratona fa dietrofront
Collatina come Pechino: dopo il rogo smog alle stelle Borriello ➔ a pagina 8

■ È allarme dopo il rogo nella discarica abu-


siva in via Collatina vecchia la notte del 25
Sedicenne ferito a Monterotondo aprile. Il limite massimo giornaliero di con- Boom di sanzioni della Municipale Ressa alle selezioni del talent
centrazione delle polveri sottili, pari a 50
Tentativo di furto in casa gr/mc, è stato superato di 33 punti. Valori
sopra il limite massimo sono stati raggiunti
Pedoni senza precedenza Da tutta Italia nella Capitale
La vittima reagisce e spara anche nelle vicine centraline di Tiburtina e di
Magna Grecia.
In 4 mesi 34mila multe per vivere il sogno X Factor
Meloni e Rocca ➔ a pagina 11 Conti ➔ a pagina 16 Garbato ➔ a pagina 18 Buzzelli ➔ a pagina 14

Cagliari schiantato 3-0 e quarto posto. Si risveglia pure Pastore

Roma a valanga verso la Champions


■ Tre punti e quarto posto
almeno per una notte. La Ro-
ma regola agevolmente la
pratica Cagliari e resta in cor-
sa per un posto in Cham-
pions: in gol Fazio, un ritro-
vato Pastore e Kolarov. E nel
prepartita Francesco Totti
alimenta la suggestione Con-
te: «Per uno come lui è nor-
male fare follie».
Austini, Biafora e Carmellini
➔ alle pagine 26 e 27
1.926.000 lettori (dati Audipress 2018/III)
DOMANI le migliori storie di imprese su IN REGALO ALL’INTERNO
DEL QUOTIDIANO

DOMENICA 28 APRILE 2019 | € 1,50 | Anno 161 - Numero 116 | Anno 20 - Numero 116 | www.lanazione.it FIRENZE

ERA NEL PARCO GIOCHI PUBBLICO COL NONNO NELLO SPEZZINO

Crolla il cancello del giardino


Muore bambina di tre anni
BENEDETTI · A pagina 14

L’EDITORIALE
LA MEMORIA
DIVISA
La metà degli italiani: crisi e voto
di FRANCESCO CARRASSI Sondaggio Per il 50% il governo cade dopo le europee. Poi le elezioni NOTO
· A pag. 4
ARE i conti con il
F passato, con la nostra
Storia, è una
operazione che,
LA LEGA LE VUOLE
Salvini e Di Maio,
evidentemente, non siamo
ancora capaci di fare. Ce lo
diciamo, lo ripetiamo, lo rissa sul ritorno
speriamo, ma non ci
riusciamo. Neppure dopo delle province
oltre 70 anni dalla fine di
quella che non osavamo COLOMBO · A pagina 4
neppure chiamare guerra
civile. Né i casi della
Germania e della Francia, né IN CORSA A 91 ANNI
quello della Spagna ci sono
stati e ci sono da esempio. La
ricorrenza del 25 Aprile, festa
della Liberazione, è ogni anno
la prova di questa incapacità
collettiva. Divisioni e
polemiche, alle quali siamo
fin troppo abituati, si
rinnovano. Il 25 Aprile,
invece, ci riporta anche al
bisogno di avere una
memoria comune sulla nostra
Storia. Se da una parte Eterno De Mita:
sentiamo come intollerabili le
posizioni negazioniste o le mi ricandido,
fake news storiche, dall’altra
non riusciamo a trasformare la politica sono io
il ricordo in patrimonio di DOPOGRI
L LO,
UNALTROCOMICO FEMIANI · A pagina 7
I
NCAMPAGNAEL ETTORALE:
tutti. La Resistenza è stata
fatta col sangue soprattutto
dai nostri partigiani, ma
anche dall’associazionismo CROZZALANCI
AL’ALLARME
cattolico e non CONTROLEFAKENEWSSULVOTO BOLOGNINI e servizi · Alle pagine 2 e 3
BAGARRE A TRIESTE
RdC

dimentichiamolo, anche dai e commento di BRAMBILLA


nostri soldati, delle migliaia
che non furono protagonisti
Maratona vietata
agli atleti africani
del “tutti a casa” e anche
dagli ebrei. Fu un’ulteriore
tragedia, appendice della
Seconda Guerra mondiale.
Legittima difesa, spara a un sedicenne Poi il dietrofront
A pagina 17 Roma Teme un furto, ferisce un albanese. Salvini: cose che capitano a chi ruba PROSPERETTI · A p. 11 G.ROSSI · A pagina 6

DOPO 25 ANNI L’INTERVISTA

Senna inedito Guerritore:


«I migliori? «Il mio talento
Io e Schumi» anarchico»
y(7HA3J1*QSQPTQ( +}!”![!$!: TURRINI · A pagina 9 CUMANI · A pagina 23
Prima per Agenzie Edizione 28 04 2019:Layout 1 27/04/2019 21:49 Pagina 1

www.nuovocorrIerenAzIonALe.com | fAcebook.com/nuovocorrIerenAzIonALe DomencA 28 APrILe 2019 | Anno 1 | numero 293

l’inteRvista
L’Intervento I PenALIstI
mariani: notre dame,
i danni visibili Moavero: caiazza:
e qUelli invisibili accoglieremo legittima difesa,
come ricostrUirla eventuali il colle smonta
di giuSeppe CaStellini profughi libici il bluff di Salvini
pagina 11 pagina 6

Agenzie rating, I dati Istat Ma al Paese la fuga dei giovani costa molto di più

laggiù qualcuno
I
ngegner Mariani, lei è
stato presidente degli
Ingegneri europei, è
membro del Consiglio na-
zionale dell’Ordine degli
ingegneri con deleghe pe-
non ci ama più
santi come quelle alla (...)

Segue alle pagine 16-17


Dai report Usa ultimo avvertimento
Geopolitica all’Italia. Per ora niente downgrade,
Kim Yong-Un e PUtin, ma giudizi sempre più duri sul futuro
dal vertice
anti sanzioni
di Sandro roazzi Lureati e diplomati andati
‘avviso’ a trUmP
V
uoi vedere che potrebbero essere proprio le agen-
zie di rating a passare per prime all’opposizione del
Governo giallo-verde dopo il voto europeo? Nel
all’estero, così abbiamo
perso 16 miliardi in 5 anni
di gianCarlo elia Valori giorno in cui nel cielo economico (...)
Segue a pagina 4

il DossieR sferiti all’estero. Solo


di antonio Maglie di Bruno Coletta considerando il costo so-

Troppo poco lavoro, stenuto dallo Stato per la

S I
i può morire di fame n cinque anni l’Italia loro istruzione, si tratta

tante morti per mancanza di la- ha perso oltre di una perdita secca di
voro, ma si può mo- 156mila laureati e di- circa 16 miliardi (...)
rire di lavoro per evitare di plomati, che si sono tra-
Il paradosso tragico morire di fame. È la tra-
gica contraddizione (...)
Segue a pagina 9

da cui uscire Segue a pagina 10 l’inteRvista il RepoRtaGe


gIaMMaNco (FI): SISMa e PolITIche
È
stato proprio il
netto insuccesso
dell’incontro tra il
“MaTTeo SalvINI SbaglIaTe,
leader nordcoreano e
Trump, ad Hanoi, che ha
ora Deve SceglIere Sorella acqUa
accelerato la ricerca, da
parte della Corea coN chI STare” al NePal che ha SeTe
Segue alle pagine 12-13 Venditti, pagina 7 roMano, pagina 14