Sei sulla pagina 1di 1

Supercalifragilistichespiralidoso - Mary Poppins

Richard M. Sherman - Robert B. Sherman

 42                   5

Su per ca li fra gi li sti che spi ra li do so an che se ti

                   10

sem bra che ab bia un suo no spa ven to so se lo di ci for te a vrai un suc

                   15
 
ces so stre pi to so su per ca li fra gi li sti che spi ra li do so

                       20

http://miredo.altervista.org/