Sei sulla pagina 1di 3

Le due affermazioni "Le grandezze fisiche si possono misurare" e "Gli strumenti sono indispensabili

per la misura".

Sono entrambe vere

Uno studente dice: " Il metro quadrato e un multiplo del metro "Un altro risponde: "No, il metro
quadrato e un'unita di misura derivata dal metro"

Il Secondo

Massa di un corpo

1) Misurare la massa di un corpo significa confrotarla con un compione.

Qual e la differanze fra misurare e calcolare una grandezza fisica?

Grandezza Estensive

Grandezze Intensive

Cos'e una misura diretta? Una misura si dice diretta quando la grandezza da misurare e confrontata
direttamente con la comispondente unita di misura.

Cosa significa misurare? Misurare significa confrontare la grandezza di cui bogliamo conoscere il
valore con l'unita di misura scelta.

Cos'e una grandezze intensiva? Grandezze estensive quelle che di pendono dalla quantita di materia
presente nel compione in esame.

Sostanze pure: Proprieta costanti. Composizione costante esprimibile can formule chimiche.

Stati Di aggregazione Della Materia

Materia Tutto Cio Che Ci Circonda

Fenomeni Fisici: Quelli che interessano le proprieta fisiche del corpo: Massa, Volume, Colore.

Fenomeni Chimici: Portano ad un combiamento della composizione chimica di un corpo creazioni


chimiche.

Sostanze Semplici Pure: Elementi, piu elementi

Volume

Forma

Densità

comprimibilità

bassa

elevata

il volume disponibile Si espande fino a riempire il contenitore

Reagenti ----> Girenler


Prodotti ----> Ürünler

Bilanciamento

Legge di lavoisier

In ogni reazione chimica la somma dei reagenti e uguate a quella de prodotti.

Cos'e una grandezze estensive?

Chimica grandezze estensive quelle che di perdono dalla quantità di materia presentenel compione
in esame esempi sono la massa, il volume e il colore.

"Fiziksel büyüklükler ölçülebilir" ve "Aletler ölçüm için vazgeçilmezdir" ifadesidir.

İkisi de doğru

Bir öğrenci şöyle diyor: "Metrekare ve sayacın bir katı" Başka bir cevap veriyor: "Hayır, metre ve ölçü
aletinden elde edilen bir ölçü birimi"

İkinci

Bir cismin kütlesi

1) Bir kütlenin kütlesini ölçmek, bir sonuçla karşılaştırmak demektir.

Fiziksel bir miktarın ölçülmesi ve hesaplanması arasındaki fark nedir?

Geniş boyut

Yoğun miktarlarda

Doğrudan ölçüm nedir? Ölçülecek ve doğrudan ilgili ölçü birimi ile doğrudan karşılaştırılacak bir
miktar olduğunda doğrudan bir ölçü olduğu söylenir.

Ölçmek ne anlama geliyor? Ölçmek istediğimiz miktarı, seçilen ölçü birimi ile bilmek istediğimiz
miktarı karşılaştırmak.

Yoğun bir miktar nedir? Kapsamlı boyutlar, incelenen hesaplamada bulunan maddenin miktarına
bağlı olanlar.

Saf maddeler: sabit özellikler. Sürekli bileşimi ifade edebilir kimyasal formüller.

Maddenin Toplu Durumları

Bizi çevreleyen her şey

Fiziksel olgular: Vücudun fiziksel özelliklerini etkileyenler: Kütle, Hacim, Renk.

Kimyasal olaylar: Bir vücut kimyasal kreasyonlarının kimyasal bileşiminin bir kombinasyonuna yol
açarlar.

Saf Maddeler Saf: Elementler, daha fazla element


hacim

şekil

yoğunluk

sıkıştırılabilirlik

düşük

yüksek

kullanılabilir hacim Kap dolduruluncaya kadar genişler

Reaktifler ----> Girenler

Ürünlerimiz ----> Ürünler

denge

Lavoisier'in yasası

Her kimyasal reaksiyonda, reaktiflerin toplamı, ürünlerinkilere eşittir.

Geniş bir büyüklük nedir?

Kapsamlı kuantum kimyası, incelenen örnekte bulunan madde miktarından kaybedenler kütle, hacim
ve renktir.