Sei sulla pagina 1di 11

AUTOMATIZACIJA ELEKTRINIH POSTROJENJA

DALJINSKI NADZOR
i
UPRAVLJANJE
STRUKTURA SUSTAVA
Proces Lokalna Automatika Centar Nadzora

signali
komunikacija

komande

- senzori Nadzorno PC raunalo


PLC (PAC)
- aktuatori
KOMUNIKACIJA PLC <-> PC
Programska podrka za PC:

- grafiko suelje za korisnika


- komunikacijsko suelje za PLC

Komunikacijsko suelje OPC server

to je OPC ? standardizirano komunikacijsko suelje


1996. OPC fundation (konzorcij definiranje standarda)

OPC = OLE for Proces Control

OLE Object Linking and Embeeding


(Microsoft COM tehnologija)
KONVENCIONALNO SUELJE

Display Trend Report


Application Application Application

Software Software Software Software


Driver Driver Driver Driver
OPC SUELJE

Display Trend Report


Application Application Application
OPC OPC OPC
software bus

OPC OPC OPC OPC


Software Software Software Software
Driver Driver Driver Driver
OPC SERVER
Posluiteljska aplikacija

Posluiteljska korisnike
komponenta aplikacije

Grupa
Jedinica
(Item)
logika
komponenta

Item = logika komponenta koja preslikava atribute


fizike komponente na PLC ureaju
(temperatura, tlak, struja, napon, poloaj, )
Ureaj (PLC)
OPC SPECIFIKACIJE
Hijerarhijska struktura analogija disk file sustavu

Konfigurator
(programski alat)
OPC KONFIGURATOR

Parametri komunikacije

Ureaj
(PLC)

Tip komunikacije

Definicijska datoteka
KORISNIKA APLIKACIJA (1)
1. Spajanje na OPC server
KORISNIKA APLIKACIJA (2)
2. Odabir logike komponente

Off

stanje komponente
KORISNIKA APLIKACIJA (3)
3. Aktiviranje logike komponente

On

stanje komponente