Sei sulla pagina 1di 1200

STT

M khu vc
Mercades-Benz
1 HANOI
2 HANOI
3 HAIPHONG
4 DANANG
5 TP.HCM
6 TP.HCM
7 TP.HCM
8 TP.HCM
9 CANTHO
Chevrolet
1 HANOI
2 HANOI
3 HANOI
4 BACNINH
5 NGHEAN
6 TP.HCM
7 TP.HCM
8 TP.HCM
9 TP.HCM
10 BINHDUONG
11 DONGNAI
12 VUNGTAU
13 CANTHO
14 DANANG
15 QUANGTRI
16 DAKLAK
Honda
1 HANOI
2 HANOI
3 HANOI
4 HAIPHONG
5 THANHHOA
6 VINH
7 DANANG
8 TP.HCM
9 DONGNAI
10 TP.HCM
11 HANOI
12 TP.HCM
13 NHATRANG
Isuzu
1 HANOI
2 HANOI

3 HANOI
4 NGHEAN
5 HUNGYEN
6 DANANG
7 DAKLAK
8 DAKNONG
9 DONGNAI
10 TP.HCM
11 TP.HCM
12 TP.HCM
13 TP.HCM
14 BINHDUONG
15 CANTHO
16 VINHLONG
17 ANGIANG
Hino
1 QUANGNINH
2 HAIPHONG
3 HANOI
4 HANOI
5 HUNGYEN
6 HANOI
7 NHATRANG
8 LAMDONG
9 DONGNAI
10 TIENGIANG
11 TP.HCM
12 CAMAU
13 VINHLONG
14 VUNGTAU
15 LONGAN
16 TP.HCM
17 TP.HCM
Ford
1 HANOI
2 HANOI
3 HANOI
4 HANOI
5 HANOI
6 HANOI
7 HANOI
8 HAIPHONG
9 QUANGNINH
10 DANANG
11 GIALAI
12 DAKLAK
13 NGHEAN
14 BINHDINH

15 LAMDONG
16 KHANHHOA
17 TP.HCM
18 TP.HCM
19 DONGNAI
20 TP.HCM
21 CANTHO
22 TP.HCM
23 TP.HCM
24 VUNGTAU
25 ANGIANG
26 TP.HCM
Luxgen
1
2
3
Mekong Auto
1 TP.HCM
2 TP.HCM
3 TP.HCM
4 TP.HCM
5 TP.HCM
6 TP.HCM
7 TP.HCM
8 TP.HCM
9 DONGNAI
10 DONGNAI
11 BINHDUONG
12 VUNGTAU
13 VINHLONG
14 CANTHO
15 HAUGIANG
16 ANGIANG
17 KIENGIANG
18 BINHTHUAN
19 LAMDONG
20 DAKLAK
21 DAKLAK
22 GIALAI
23 KHANHHOA
24 QUANGNGAI
25 QUANGNAM
26 DANANG
27 HUE
28 HANOI
29 THANHHOA
30 NGHEAN
Suzuki

1 CAMAU
2 SOCTRANG
3 CANTHO
4 TP.HCM
5 TP.HCM
6 TP.HCM
7 TP.HCM
8 TP.HCM
9 DONGNAI
10 BINHDUONG
11 KHANHHOA
12 DAKLAK
13 LANGSON
14 THAINGUYEN
15 BACGIANG
16 HAIDUONG
17 DANANG
18 NGHEAN
19 HAIPHONG
20 HANOI
21 HANOI
22 HANOI
23 HANOI
24 HANOI
25 HANOI
Vinastar
1 HAIPHONG
2 HANOI
3 HANOI
4 HANOI
5 HANOI
6 HANOI
7 DANANG
8 NGHEAN
9 THANHHOA
10 DAKLAK
11 NHATRANG
12 TP.HCM
13 TP.HCM
14 TP.HCM
15 TP.HCM
16 DONGNAI
17 BINHDUONG
18 VUNGTAU
Toyota
1 HANOI
2 HANOI
3 HANOI

4 HANOI
5 HANOI
6 HANOI
7 HANOI
8 HANOI
9 HANOI
10 HAIPHONG
11 HALONG
12 THAINGUYEN
13 VINHPHUC
14 THANHHOA
15 NGHEAN
16 DANANG
17 BINHDINH
18 DAKLAK
19 NHATRANG
20 BINHDUONG
21 DONGNAI
22 ONGNAI
23 TP.HCM
24 TP.HCM
25 TP.HCM
26 TP.HCM
27 TP.HCM
28 TP.HCM
29 TP.HCM
30 TP.HCM
31 TP.HCM
32 TP.HCM
33 TP.HCM
34 CANTHO
35 VUNGTAU
36 CANTHO
Lexus
1 TP.HCM
2 HANOI
Hyundai
1 HANOI
2 HANOI
3 HANOI
4 HANOI
5 HANOI
6 HAIDUONG
7 HANOI
8 VINHYEN
9 HANOI
10 PHUTHO

11 NINHBINH
12 VINH
13 HUE
14 DANANG
15 DANANG
16 NHATRANG
17 DAKLAK
18 TP.HCM
19 TP.HCM
20 TP.HCM
21 TP.HCM
22 DONGNAI
23 CANTHO
24 BINHDUONG
25 TP.HCM
BMW
1 TP.HCM
2 TP.HCM
3 TP.HCM
4 HANOI
5 HANOI
6 HANOI
Audi Vietnam
1 TP.HCM
2 HANOI
3 DANANG
Porsche vietnam
1 TP.HCM
2 HANOI
Volkswage
1 TP.HCM
2 HANOI
3 TP.HCM
4 HANOI
Subaru
1 TP.HCM
2 HANOI
Chrysler
1 TP.HCM
2 TP.HCM
3 TP.HCM
4 BINHDUONG
Renault
1 HANOI
2 TP.HCM
3 NGHEAN
Nissan

1 HANOI
2 HANOI
3 HANOI
4 HANOI
5 TP.HCM
6 TP.HCM
7 NGHEAN
8 ANANG
9 DAKLAK
10 DONGNAI
11 CANTHO
12 HANOI
13 BINHDUONG
Mazda
1 HANOI
2 HANOI
3 HANOI
4 HANOI
5 QUANGNINH
6 THAINGUYEN
7 THANHHOA
8 HAIPHONG
9 VINHPHUC
10 NGHEAN
11 DANANG
12 QUANGTRI
13 DONGNAI
14 TP.HCM
15 BINHDUONG
16 DAKLAK
17 BINHDINH
18 BINHPHUOC
19 GIALAI
20 TP.HCM
21 VUNGTAU
22 TP.HCM
23 DALAT
24 TIENGIANG
25 BINHTHUAN
26 DONGTHAP
27 ANGIANG
28 DONGTHAP
29 CMU
30 KHANHHOA
31 CANTHO
TP.HCM
HANOI
HANOI

Tn i l
An Du H Ni
Vietnam Star, H Ni
An Du Hi Phng
An Du Nng
Haxaco Tp HCM
Haxaco V Vn Kit
Vietnam Star H Ch Minh
Saigon South Autohaus
Haxaco Cn Th
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda
Honda

Th
Thng Long
H Ni
Dng Tun
Ngh An
Vit Long
An Thi
Si Gn
ng Thnh
Nam Thi
Bin Ha
Nam Hi
Cn Th
Nng
Qung Tr
Cng Thnh

Ty H
Gii Phng
M nh
Hi Phng
Thanh Ha
Vinh
Nng
Cng Ha
Bin Ha
Kim Thanh
Long Bin
Phc Thnh
Nha Trang

I-Mark Salon Nisu


I-Mark Salon An Vit

I-Mark Salon Thng Long


Chi nhnh Vinh - Ngh An
VPD Hng Yn
I-Mark Salon GELIMEX
I-Mark Salon Hng An
VP i din i l Hng An ti ak Nng
I-Mark Salon Tn Pht
I-Mark Salon Mai Linh
I-Mark Salon An Lc
I-Mark Salon Vn Nam
Chi Nhnh Vn Nam An Sng
I-Mark Salon LEE
I-Mark Salon Gentraco
Chi nhnh Vnh Long
Chi nhnh An Giang
Cng ty CP t H Th
Cng ty TNHH MTV cu h Pjico Hi Phng
Cng ty TNHH Thng Mi Dch V c kh t Vit ng
Cng ty TNHH TM DV c kh t Vit ng- Chi nhnh Sc Sn
Showroom Cng ty TNHH t v thit b chuyn dng Sao Bc
Cng ty TNHH t v thit b chuyn dng Sao Bc
Cng ty TNHH TM Vit Hi
Cng ty TNHH t Hino Ty Nguyn
Cng ty TNHH Trng Vinh Hino- Chi nhnh ng Nai
Cng ty TNHH Trng Vinh Hino- Chi nhnh Tin Giang
Cng ty TNHH t v thit b chuyn dng Sao Bc
Cng ty TNHH TM i Pht Tn
Cng ty CP k thut & t Trng Long- Chi Nhnh BCL
Cng ty TNHH Trng Vinh Hino
Cng ty TNHH t Hino Mn An
Cng ty CP Vn ti t s 2
Cng ty CP k thut & t Trng Long
i l H Ni Ford
i l Thng Long Ford
i l H Thnh Ford
H Thng Ford M nh
i l An Ford
i l Th Ford
i l Thanh Xun Ford
i l Hi Phng Ford
i l H Ni Ford Qung Ninh
i l Dana Ford
i l Dana Ford Gia Lai
i l Daklak Ford
i l Vinh Ford
i l Ford Bnh nh

Western Ford Lt
Ford Nha Trang
i L City Ford
Bn Thnh Ford
i l ng Nai
i l Ph M Ford
i l Ford Cn Th
Si Gn Ford
Si Gn Ford Ph Quang
City Ford Vng Tu
Western Ford An Giang
Western Ford
Luxgen H Ch Minh
Luxgen H Ni
Luxgen Bnh Dng
Phng Trng by v gii thiu sn phm Cu Long
Phng Trng by v gii thiu sn phm
Cng ty i Chu
Cng ty c Long
Cng ty Quang Doanh
Cng ty Kim Minh Quang
Cng ty SX&TMDV t Vit
Cng ty Cp t An Pha
Cng ty Quc Thnh
Cng ty Hon M
Cng ty Chu
Cng ty Bch Ngn
Cng ty Gia Lc
Cng ty Si Gn t
Cng ty sn xut TMDV Quc Vit
Cng ty CP C kh An Giang
Cng ty SXTMDV Ha Thun
Cng ty Minh Pht
Cng ty Vinh Li
DNTN TM Nm Thnh
Cng ty TNHH CN Daklak
DNTN TM Hng Tuyn
Cng ty Huy Tm
Cng ty Hng Sn
Cng ty Minh Tm
Cng ty Tn Th
Cng ty L Ng - ng Pht
Cng ty Auto MTC
Cng ty C kh t 19/5
Cng ty CP c kh t Ngh An

TT t Ngc Anh
DN T Nhn nh Sng
Cng ty CP TMDV t Ty
Ca Hng t trc thuc Vit Nam Suzuki
Cng ty TNHH TM Hng Phng
Cng ty TNHH TM i Li
Cng ty TNHH t i Vit
Cng ty CP Si Gn Ngi Sao
DN T Nhn Hon M
Cng ty CP Dng Gia Pht
Cng ty TNHH TM SX Quang Chu
Cng ty TNHH TMDV Hng An
Cng ty TNHH TM Vn o, CN Lng Sn
Cng ty TNHH TM Vn o
Cng ty TNHH TM DV Hng Phng
Cng ty TNHH TM Vit c
Cng ty TNHH Prosimex Thnh Hng
Cng ty TNHH Vit Php
DNTN Trng Thin
Cng ty TNHH TM Vn o - CN H Ni
Cng ty TNHH Qu Hnh
Cng ty TNHH t Vit Anh
Cng ty TNHH t Nisu
Cng ty CP An Vit
Cng ty TNHH t Cu Giy
Cng ty TNHH TM t Hi Phng
Cng ty TNHH t Vit Hng
Cng ty TNHH t Vinh Quang
Cng ty C phn u T Thng Mi An Dn
Cng ty C phn t H Ni
Cng ty c phn sa cha t Trung Thng
Trung Tm t Daesco
Cng ty TNHH Thng Mi Kim Lin
Cng ty c phn c kh t 19/5
Cng ty TNHH Cng Nghip t aklak
Cng ty TNHH Huy Tn
X nghip Cng nghip v Dch V t - ISAMCO
X nghip Cng nghip v Dch V t - ISAMCO Bnh Triu
Cng ty C phn u t & Thng mi A.M.C
Cng ty TNHH MTV Chuyn doanh t Si Gn
Cng ty TNHH t Bc Quang
Cng ty TNHH SX & DV TM Bo Long
Cng ty C Phn Trung Hi
X Nghip Toyota Hon Kim H Ni/ THKC
Cng ty LD Toyota Gii Phng/ TTL
Cng ty Cp Toyota Thng Long/ TTL

Cng ty Cp Toyota M nh/ TMD


Cng ty Cp Toyota H ng
Cng ty Lin Doanh Toyota Gii Phng- CN Php Vn
Toyota Long Bin
Cng ty TNHH mt thnh vin Toyota M nh- chi nhnh Cu Din (TMD
Cng ty TNHH TOYOTA Thanh Xun (TTX)
X Nghip Toyota Hi Phng (THP)
Chi Nhnh Cng ty C Phn TM Nam Dng- Toyota Qung Ninh (TQN)
Toyota Thi Nguyn
Toyota Hiroshima Vnh Phc
Cng Ty TNHH Toyota Thanh Ha (TTH)
Cng ty c phn Toyota Vinh
X nghip Toyota Nng (TDN)
Chi Nhnh Quy Nhn (TDN- QN)
Cng Ty TNHH Toyota Bun Ma Thut (TBMT)
Toyota Nha Trang
Chi Nhnh Bnh Dng (TBH- BD)
Doanh nghip t nhn Toyota Bin Ha (TBH)
Chi nhnh Cu ng Nai (TBH-N)
Cng ty C phn Thng mi- Dch v An Thnh (ASTA)
X nghip t Toyota Bn Thnh (TBTC)
Cng ty c phn Toyota ng Si Gn (TESC)
Chi nhnh G Vp (TESC- GV)
Toyota ng Si Gn- Trung tm xe qua s dng
Cng ty TNHH dch v Toyota Hng Vng
Cng ty Toyota L Thng Kit
Cng ty TNHH Toyota Hiroshima Tn Cng- HT (THTC)
Cng ty TNHH mt thnh vin Toyota Ph M Hng (TPMH)
Cng ty TNHH Toyota An Sng (TAS)
Cng ty TNHH Toyota L Thng Kit- chi nhnh Tn Ph (TLTK- TP)
Cng ty TNHH Toyota Cn Th (TCTC)
Cng ty TNHH Toyota Vng Tu
Toyota Ninh Kiu
Lexus Trung Tm Si Gn
Lexus Thng Long
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai

Hi Phng
Phm Hng
Ngc Khnh
Gii Phng
H ng
Hi Dng
Long Bin
Vnh Yn
ng Anh
Vit Tr

Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Hyundai

Ninh Bnh
Vinh
Hu
Sng Hn
Cm L
Nha Trang
Daklak
Ngc An
Tin Phong
Vit Hn
Kinh Dng Vng
Ngc Pht
Ty
Bnh Dng
An Sng

Phng trng by Pasteur


Trung tm Euro Auto
Phng trng by Ph Nhun
Phng trng by v trung tm Dch v pha Bc
Phng trng by M nh
BMW Long Bin
Cng ty CP Quc t Lin
Audi H Ni
Audi Nng
Porsche Centre Saigon (PCS)
Porsche Centre Hanoi

Cng ty World Auto


Chi nhnh Cng ty Vietnam Motors
Cng ty Ton Cu
Cng ty t c
Cng ty TNHH Hnh tng t Vit Nam
Subaru min Bc
Chrysler
Chrysler
Chrysler
Chrysler

Vietnam
Saigon
Phm Gia- i l Chrysler y Quyn Chnh Thc t chun 3S
Binh Dng- i L Chrysler y Quyn Chnh Thc

Auto Motors Vit Nam ti Min Bc


Auto Motors Vit Nam ti Min Nam
Renaunt Vinh

Cng ty TNHH t Vit Pht- Nissan H ng


Nissan Thng Long
Nissan H Ni
Nissan Long Bin
Nissan Tn Sn Nht
Nissan Min Ty
Nissan Vinh
Nissan Nng
Nissan Bun Ma Thut
Nissan Bin Ha
Nissan Cn Th
Nissan Gii Phng
Nissan Bnh Dng
Mazda Gii Phng
Mazda L Vn Lng
Mazda Long Bin
Mazda Nguyn Tri
Mazda Qung Ninh
Mazda Thi Nguyn
Mazda Thanh Ha
Mazda Hi Phng
Mazda Vnh Phc
Mazda Vinh
Mazda Nng
Mazda Qung Tr
Mazda Bin Ha
Mazda Ph M Hng
Mazda Bnh Dng
Mazda aklak
Mazda Bnh nh
Mazda Bnh Phc
Mazda Gia lai
Mazda Cng Ha
Mazda Vng Tu
Mazda G Vp
Mazda Lt
Mazda Tin Giang
Showroom Phan Thit
Showroom Vnh Long
Showroom An Giang
Showroom Ph M Hng, ng Thp
Showroom Tin Pht - C Mau
Showroom Sao Mai Anh- Khnh Ha
Showroom Cn Th
Citroen Vietnam
Rolls- Royce Motor Cars Hanoi
1. Tp on Tn Thnh - New City Group

a ch
11 Phm Hng, M nh, HN
Phng trng by: 22 in Bin Ph, Ba nh, HN
KCN i T, 386 Nguyn Vn Linh, Long Bin, HN
Phng trng by: S 2 Ng Quyn, Hon Kim, HN
Phng trng by: 12 H Ni, Hng Bng, Hi Phng
113 Nguyn Hu Th, Hi Chu, Nng
10 in Bin Ph, Bnh Thnh. Tp HCM
2008, i L V Vn Kit, An Lc, Bnh Tn, Tp HCM
S 2 Trng Chinh, Ty Thnh, Tn Ph, Tp H Ch Minh
Phng trng by: 1-5 L Dun, Qun 1, Tp HCM
811-813 Nguyn Vn Linh, Tn Phong, Q7, Tp HCM
102 Cch Mng Thng Tm, Ci Kh, Ninh Kiu, Tp Cn Th
315 Nguyn Khoi, Qun Hai B Trng
S 8 L Quang o M nh, T Lim
Do L, Yn Ngha, H ng
ng L Thi T V Cng Bc Ninh
219 L Li Thnh ph Vinh, Ngh An
S 936 Quc L 1A Phng Thanh Xun, Qun 12, Tp HCM
S 268 Kinh Dng Vng Phng An Lc A, Qun Bnh Tn, Tp HCM
S 161F D Nam Phng 3, Qun 8, Tp HCM
S 722 in Bin Ph Phng 22, Qun Bnh Thnh, Tp HCM
T6/27 Quc l 13 Huyn Thun An Bnh Dng
S 634 Quc l 1, KP2, Phng Long Bnh, Bin Ha
Quc l 51A Phng Phc Trung, Th X B Ra B ra - Vng Tu
S 274 ng 30/4 phng Hng Li, Qun Ninh Kiu, Cn Th
A2-2, Ng t Tuyn Sn, ng 2/9 Qun Hi Chu Nng
S 133 L Dun Th trn i T, Triu Phong Qung Tr
S 84 Ybih Aleo Phng Tn Li, Thnh ph Bun M Thut Daklak
197 Nghi Tm, phng Yn Ph, qun Ty H
Km9 Quc l 1A, phng Hong Lit, qun Hong Mai
S 2, ph L c Th, phng Mai Dch, qun Cu Giy
L 26A khu th mi Ng 5 - Sn bay Ct Bi, phng ng Kh, qun Ng Quyn
92 i l L Li, phng ng Hng, Thnh Ph Thanh Ha, Tnh Thanh Ha
i l L -nin, phng Hng Dng - Thnh ph Vinh
L A11 ng 2/9 Qun Hi Chu, thnh ph Nng
18, ng Cng Ha, phng 4, qun Tn Bnh, Tp HCM
L 6, Khu Cng Nghip Amata, P.Long Bnh, Tp. Bin Ha, ng Nai
S 6, ng 3 thng 2, phng 15, qun 11, Tp HCM
447 Nguyn Vn Linh, phng Phc ng, qun Long Bin, H Ni
63 V Vn Kit, phng An Lc, qun Bnh Tn, Tp HCM
ti s 72, ng 23/10, phng Phng Sn, Tp Nha Trang
449 Nguyn Vn Linh, Phc ng, Long Bin, H Ni
Km 10. Quc l 1A, Thanh Tr, H Ni

Km 6, ng Bc Thng Long, Ni Bi, Nam Hng ng Anh, H Ni


50 Nguyn Tri, Tp.Vinh, Ngh An
Thn Lc in, x Minh Chu, H.Yn M, Hng Yn
374 Ng Hnh Sn, Nng
192 Nguyn Vn Linh, Bun M Thut, akLak
T 4, Phng Ngha Tn, TX Gia Ngha, k Nng
795-KP4 - P.Long Bnh, xa l H Ni, Tp Bin Ha, ng Nai
1691/3N Quc l 1A, Khu ph 3, P.An Ph ng, Qun 12, TP.HCM
708 Kinh Dng Vng, P.13, Qun 6, Tp.HCM
522 Quc l 13, Hip Bnh Phc, Th c, Tp.HCM
102 Phan Vn Hn, Phng Tn Thi Nht, Qun 12, Tp.HCM
S 1/644 t 10, khu ph Ha Ln 2, phng Thun Giao, th x Thun An, Bnh Dng
L 3 - 16 L Hng Phong, P.Bnh Thy, Q.Bnh Thy, Tp.Cn Th
388 Quc l 1A, x Tn Ngi, Tp.Vnh Long, Vnh Long
43/12 Quc l 91, Trn Hng o, Tp.Long Xuyn, An Giang
Km13, Quang Hanh, Cm Ph, Qung Ninh
S 239, Quc l 5 mi, Hng Vng, Qun Hng Bng, Tp Hi Phng
Km2, Quc l 70, x Tam Hip, Huyn Thanh Tr, H Ni
Km9+400, quc l 2, X Thanh Xun, Huyn Sc Sn, H Ni
Km16+500 Quc L 5, Nh Qunh, Vn Lm, Hng Yn
S 2A i C Vit, Hai B Trng, H Ni
3.11 ng 23/10, Tp.Nha Trang
108 Hng Vng, phng 11, Lt, Lm ng
S 513 Xa L H Ni, KP1, Phng Long Bnh, Tp.Bin Ha, Tnh ng Nai
S 81, Quc l 1A, x Trung An, TP M Tho, tnh Tin Giang
120/7B Quc l 13, P.Hip Bnh Phc, Q.Th c, Tp.HCM
S 333, L Thng Kit, Khm 7, Phng 6, Thnh Ph C Mau
L A11 - A12 - 1A - 1B, KCN Bnh Minh, Huyn Binhg Minh, Tnh Vnh Long
ng Cch Mng Thng Tm, p Hng Giang, Phng Long Hng, Th x B Ra, BR-VT
S 19, Quc l 1, x M Yn, Huyn Bn Lc, Tnh Long An
51/13 Tn K Tn Qu, Phng Sn K, Qun Tn Ph, Tp.HCM
L 46, ng s 3, Khu cng nghip Tn To, Qun Bnh Tn, Tp.HCM
94 ng Ng Th Nhm, H Ni
105 ng Lng H, Qun ng a, H Ni
Cm Cng Nghip Lai X - Phng Kim Chung, Qun Hoi c
S 2, ng Tn Tht Thuyt, P.M nh 2, Q.Nam T Lim, H Ni
Ta Nh CT3 - L C1 - Phm Vn ng - Xun nh - T Lim - HN
Km 8, ng Gii Phng, Ng ba Php Vn, Qun Hong Mai
88 Nguyn Xin, Thanh Xun, H Ni
4 ng Bch ng, Phng H L, Qun Hng Bng, Hi Phng
Cu 3, Khu Cao Xanh, Thnh Ph H Long, Qung Ninh
56 ng in Bin Ph, Nng
S 284, ng L Dun, P.Thng Li, Tp Pleiku, Tnh Gia Lai
35A, ng Trng Chinh, Tp Ban M Thut, klk
Km 200 i l LNin, Thnh Ph Vinh, Ngh An
73 ng Ty Sn, Thnh Ph Quy Nhn

S 108, ng Hng Vng, P.11, Tp Lt


580 ng L Hng Phong, Thnh Ph Nha Trang, Khnh Ha
S 260, Quc l 13, P.26, Q.Binh Thnh, Tp.HCM
831 Trng Chinh, Phng Ty Thnh Qun Tn Ph
25/61A & 26/61A Khu Ph 2, Phng Tam Ha, Thnh ph Bin Ha, Tnh ng Nai
L B1, ng C2 - Khu Cng Nghip Ct Li 2 - Phng Thnh M Li - Qun 2
L 11C, ng V Nguyn Gip, P.Ph Th, Q.Ci Rng, Tp Cn Th
S 61A, Cao Thng, P3, Qun 3, Tp. HCM
S 104, ng Ph Quang, P.2, Q.Tn Bnh, Tp HCM
Quc L 51A Phng Phc Trung, Th X B Ra, B ra - Vng Tu
42A Quc l 91, Phng M Thi, Thnh ph Long Xuyn, An Giang
S 530, ng Kinh Dng Vng, P.An Lc, Q. Bnh Tn, Tp.HCM
77 Hong Vn Thi, Phng Tn Ph, Q.7, Tp.HCM
Ti Km 12, Quc l 32, X Ph Din, Huyn T Lim, Tp H Ni
7A/12A i L Bnh Dng, KP.Bnh c, P.Bnh Ha, TX Thun An, Tnh Bnh Dng

507 An Dng Vng, An Lc A, Q. Bnh Tn


120 Trn Hng o, Qun 1, Tp.HCM
647 Kinh Dng Vng, KP4 P. An Lc, Q.Bnh Tn, TPHCM. 292 Lnh Bnh Thng, Phng 11, Q.11,
845 Quc l 1A, Phng Thnh Xun, Qun 12, TPHCM
22A Cng Ha, Q.Tn Bnh, Tp. HCM
2450 Quc l 1A, Phng Trung M Ty, Qun 12, Tp HCM
Z 11 Quc l 1A, P.Trung M Ty, Q12, TPHCM (Gn Ng t An Sng)
01 Xa l H Ni, Qun 09, TPHCM ( Gn Ng t Th c)
S 3 Quc l 1A, p Bu C, X Trung Ha - Trng Bom, ng Nai
3/13 ng Khi, Tam Hip - Bin Ha
25 B/10, KP ng Nhi, Phng Li Thiu, Th X Thun An, Tnh Bnh Dng
1318 Bch ng, Phc Trung, TX B Ra
84 ng Nguyn Hu, Phng 2, TP. Vnh Long, tnh Vnh Long
70 ng 3/2, Phng Hng Li, Qun Ninh Kiu, Tp Cn Th
106A p Ph Thnh, X Tn Ph Thnh, H.Chu Thnh, Hu Giang
S 28/1 Trn Hng o, Phng M Qu, Tp Long Xuyn, Tnh An Giang
190 Mai Th Hng Hnh, P. Rch Si, TP. Rch Gi, Kin Giang
S 94 ng V Th Su, Phng Bnh Hng, TP Phan Thit - Tnh Bnh Thun
1219B Trn Ph, Bo Lc - Lm ng
S 80 ng Hng Vng, Phng An Bnh, Th X Bun H, T.k Lk
80 Nguyn Ch Thanh, Phng Tn An, Tp.Bun M Thut, Tnh k Lk
S 614 ng Phan nh Tng, TP Kon Tum, T.Kon Tum. 206 A L Dun, Phng Tr B, TP Pleiku, T
Km 5 ng 23/10, Thn Ph Thnh, X Vnh Thnh, Tp Nha Trang, Tnh Khnh Ha
07 inh Tin Hong, Tp. Qung Ngi
S 1 Trn Qu Cp, Thnh Ph Tam K, Tnh Qung Nam
243 Trng Chinh, Phng An Kh, Q.Thanh Kh, Tp. Nng
Quc l 1A Cu Bn, Thy Dng, Hng Thy, Tha Thin Hu
Km 10. Quc l 1A, Khu th trn Vn in, H Ni
280 B Triu, P.ng th, Tp.Thanh Ha
219 L Li - TP. Vinh - Ngh An

111 L Thng Kit, P6, C Mau


132 QL 1, Phng 7, TX Sc Trng
86 L Hng Phong, Bnh Thy, Tp Cn Th
S 2, Ph Quang, P2, Qun Tn Bnh, Tp HCM
236 Phm Ph Th, P4, Q6, Tp.HCM
474 - 474A Ly Bn Bch, Ha Thnh, Q.Tn Ph, Tp HCM
181 in Bin Ph, Q.Bnh Thnh, Tp.HCM
S 510, Quc l 13, P.Hip Bnh Phc, Q.Th c, TP.HCM
578 KP 4, Tn Hip, Bin Ha, ng Nai
179/3 KP Thnh Lc, An Thnh, Thun An, Bnh Dng
579 L Hng Phong, Phc Long, Nha Trang, Khnh Ha
T 6, Khi 6, P.Tn An, Tp Bun M Thut, tnh Dklak
Ng t Phai Trn, TP.Lng Sn
T 4, P.Cam Gi, TP.Thi Nguyn
Thn Riu, X Vnh Tr, TP.Bc Giang, Bc Giang
Km 50+500, QL 5A, An nh, P.Cm Thng, Tp.Hi Dng, Hi Dng
487 Ng Quyn, Q.Sn Tr, Tp Nng
S 5B, Nguyn Tri, Qun Bu, Tp. Vinh, Ngh An
1248 Nguyn Bnh Khim, ng Hi 2, Hi An, Hi Phng
KCN Lai X, Kim Chung, Hoi c, H Ni
Khi 2A, th trn ng Anh, H Ni
Km14+600 (QL6) Yn Ngha, H ng, H Ni
Km 15 QL 5, Nh Qunh, H Ni
Km 12+300, QL 1A, Thanh Tr, H Ni
171 Xun Thy, P.Dch Vng Hu, Q.Cu Giy, H Ni
854 Tn c Thng, Phng S Du, Qun Hng Bng, Hi Phng
Km 14+500 quc l 6 - P.Yn Ngha - Q H ng - H Ni
805 Gii Phng, P.Gip Bt, Q.Hong Mai, H Ni
583 Nguyn Vn C, Gia Thy, Long Bin H Ni
Km 12 - Quc l 32 - Ph Din - T Lim - H Ni
Km 8 + 154 Cao tc Lng Ha Lc, huyn Hoi c, H Ni
51 Phan ng Lu, Qun Hi Chu, Tp. Nng
01 Nguyn Tri, Tp.Vinh, NGh An
280 b Triu, Tp.Thanh Ha
144 Nguyn Ch Thanh (Quc l 14), P.Tn An, Tp.Bun M Thut
KM5 ng 23/10 Ph Thnh, Vnh Thnh, Tp.Nha Trang
664 V Vn Kit, P.1, Qun 5, Tp.HCM
79-81, quc l 1A, P.Thnh Xun, Q12, Tp.HCM
785 Kinh Dng Vng, P.An Lc, Q.Bnh Tn, TP.HCM
900 Quc l 1A, P.Thnh Xun, Q12, Tp.HCM
ng s 1, KCN Bin Ha, Tp.Bin Ha, ng Nai
S 02 khu ph Trung, P.Vnh Ph, TX. Thun An, Bnh Dng
203 Nam K Khi Ngha, P3, TP.Vng Tu
S 7, ph ng Thi Thn, Qun Hon Kim, Thnh ph H Ni
807 Gii Phng, Q. Hai B Trng,Tp. H Ni
316 Cu Giy, Q. Cu Giy, TP. H Ni

S 15 ng Phm Hng, T Lim, Tp. H Ni


Do l, Yn Ngha, H ng, H Ni
Php Vn, Hong Mai, H Ni
7- 9 Nguyn Vn Linh, t 17, phng Gia Thy, qun Long Bin, H Ni
S 10, Km 10 + 600, ng quc l 32, Th trn Cu Din, Huyn T Lim, Thnh ph H Ni
315 Trng Chinh, Thanh Xun, H Ni
274 Lch Tray, Phng Lch Tray, qun Ng Quyn, Thnh Ph hi Phng
T 94, Khu n in, Thnh Ph H Long ( i din cng cho Tun Chu)
ng CMT8, phng Cam Gi, TP Thi Nguyn, Thi Nguyn
X Qut Lu, huyn Bnh Xuyn, Tnh Vnh Phc
S 253, ng Trn Ph, qun Ba nh, thnh ph Thanh Ha, tnh Thanh Ha
19 Quang Trung, Thnh ph Vinh, tnh Ngh An
151- 153 L nh L, Qun Hi Chu, Thnh Ph Nng
278A Nguyn Th nh, phng Nguyn Vn C, TP. Quy Nhn, Tnh Bnh nh
29 Trng Trinh, Thnh ph Bun Ma Thut, tnh c Lc
ng 23/10, x Vnh Hip, thnh ph Nha Trang, tnh khnh Ha
7/30C, p Bnh c, X Bnh Ha, Huyn Thun An, tnh Bnh Dng
A17, KP5, Xa L H Ni, Phng Tn Hip, Thnh Ph Bin Ha, Tnh ng Nai
S 1, Xa L H Ni, P.An Bnh, Bin Ha, tnh ng Nai
606 Trn Hng o, Qun 5, TP.H Ch Minh
262 Trn Hng o, Qun 1, TP.H Ch Minh
507 Xa L H Ni, Phng An Ph, Qun 2, TP.H Ch Minh
18 Phan Vn Tr, Phng 7, Qun G Vp,Tp.H Ch Minh
18 Phan Vn Tr, Phng 10, Qun G Vp,Tp.H Ch Minh
26 Kinh Dng Vng, P.13, Q.6, TP.H Ch Minh
151A L Thng Lit, Phng 6, Qun Tn Bnh, TP.H Ch Minh
220 Bis in Bin Ph, P.22, Qun Bnh Thnh, TP.H Ch Minh
806 Nguyn Vn Linh, phng Tn Ph, Qun 7, TP.H Ch Minh
382 Quc L 22, P.Tung M Ty, Q.12, HCM, Vit Nam
S 188 L Trng Tn, Phng Ty Thnh, Qun Tn Ph, TP.H Ch Minh
K2-0, L 20, ng Quang Trung- Ci Cui, Khu dn c Ph An, khu vc Thnh Thun,
Phng Ph Th, Qun Ci Rng, Thnh Ph Cn Th
s 168 ng 3/2, phng 10, thnh ph Vng Tu
57- 59A Cch Mng Thng Tm, Phng An Ha, Qun Ninh Kiu, Thnh ph Cn Th
264 ng Trn Hng o, phng Nguyn C Trinh, Qun 1, thnh ph H Ch Minh
Ng t Phm Hng + Dng nh Ngh, P M nh 1, Qun Nam T Lim, H Ni
742 Nguyn Vn Linh, Q.Cu Giy, H Ni
16A Phm Hng, Q.Cu Giy, H Ni
141 Phm Vn ng,T Lim, H Ni
S 5 ng Ngc Hi, P.Hong Lit, Q.Hong Mai, Tp.H Ni
Do l, Yn Ngha, H ng
245 Nguyn Lng Bng, P.Thanh Bnh, Hi Dng
S 1 Nguyn Vn Linh, P.Gia Thy, Q.Long Bin, H Ni
L 48, KCN Khai Quang, P.Khai Quang, Tp.Vnh Yn
T 54, th trn ng Anh, huyn ng Anh
ng Hng Vng, Phng Vn Ph, Thnh ph Vit Tr, Tnh Ph Th

L C5, KCN Gin khu, X Gia Trn, huyn Gia Vin, Ninh Bnh
Km s 3, + 500 i L L nin, tpVinh
97 An Dng Vng, Tp Hu
86 Duy Tn, Qun Hi Chu, TP Nng
158 Cch Mng Thng Tm, TP Nng
1.18 C- ng 23/10- Ngc Hip- TP Nha Trang
15A Nguyn Ch Thanh, Phng Tn An, TP Bun Ma Thut
563 Kinh Dng Vng, P.An Lc, Qun Bnh Tn, TP.H Ch Minh
66 Ph Quang, Q.Tn Bnh, TP.H Ch Minh
387 Quc L 13, Phng Hip bnh Phc,Qun Th c, Tp.HCM
56A An Dng Vng, P16, Qun 8, Tp.H Ch Minh
16/6 Khu Ph 1, Ng t Bu Long, Tp Bin Ha, ng Nai
91 CMT8, P An Thi, Q Bnh Thy, tp Cn Th
45B Yesin, Phng Hip Thnh, Tp Th Du Mt, Tnh Bnh Dng
113 Trng Trinh, P.Tn Thi Nht, Q.12
165 Pasteur, Q.3, Tp.HCM
808 Nguyn Vn Linh, Ph M Hng, P.7, Tp.HCM
253 Nguyn Vn Tri, Q.Ph Nhun, Tp.HCM
153 Yn Ph, Q.ty h, H Ni
18 Phm Hng, M nh, T Lim, H Ni
s 01 Ng Gia T, long Bin H Ni
6B Tn c Thng, Q.1, Tp.HCM
S 8 Phm Hng, M nh, H Ni
s 86 ng Duy Tn, Qun Hi Chu, Tp Nng
802 i L Nguyn Vn Linh, P.Tn Ph,Q7, Tp HCM
Phng 704, Ta nh CMC Tower, ng Duy Tn, p.Dch Vng Hu, Q.Cu Giy, H Ni
Trung tm dch v: 562 Nguyn Vn C, Long Bin, H Ni
74 Nguyn Vn Tri, Qun Ph Nhun, Tp.HCM
Phm Hng, Qun Cu Giy, H Ni
S 72, t 4, khu ph 1, phng Thi An, Qun 12, Tp.HCM
S 315 Nguyn Khoi, phng Thanh Lng, Qun Hai B Trng
Ta nh Center Point, 106 Nguyn Vn Tri, P.8, Qun Ph Nhun, TP.HCM
s 1 L Quang o, M nh, T Lim, H Ni
29 Tn c Thng, P.Bn Ngh, Qun 1, Tp.H Ch Minh
30 Nguyn Vn Tri, P.17, Qun Ph Nhun
216A Nguyn Thi Bnh, P.12, qun Tn Bnh, Tp.h Ch Minh
90/10 i L Bnh Dng, KP ng Nhi, TT.Thi Thiu H, Thun An, Bnh Dng
68 L Vn Lng, Thanh Xun, H Ni
Ta nh Beautiful Saigon, s 2 Nguyn Khc Vin, P. Tn Ph, Qun 7, Tp. H Ch Minh
i l L nin, tp Vinh, tnh Ngh An

Km 14+ 600, Quc L 6, Yn Ngha, H ng, H Ni


Km 12, ng 32, P. Ph Din, H. T Lim, H Ni
48 Lng H, H Ni
467 Nguyn Vn Linh, Phc ng, Q. Long Bin, HN
1A ng Hng H, P2, Qun Tn Bnh, Tp H Ch Minh, Vit Nam
54 Kinh Dng Vng, P13, Q6, Tp HCM
186 ng Nguyn Vn C, TP Vinh, Ngh An
L B1, Khu dn c s 3, Nguyn Hu Th, Phng Khu Trung, Qun Cm L, TP Nng
135A L Th Hng Gm, P. Tn Li. TP Bun Ma Thut
T 3 khu ph 1, Xa L H Ni, P.Long bnh, TP. Bin Ha, T.ng Nai
141 ng 30/4, P. Hng Li, Q. Ninh Kiu, TP. Cn Th
Km 8 ng Gii Phng- H Ni
s 24, i L Bnh Dng, Khu Ph Bnh Ha, P. Li Thiu, Th x Thun An, Bnh Dng

Km 12, Ngc Hi, T Hip, Thanh Tr, H Ni


68 L Vn Lng,P. Nhn Chnh, Thanh Xun, H Ni
2A Ng Gia T, c Giang, Long Bin, H Ni
s 497 Nguyn Tri, Thanh Xun, H Ni
Km 103 Quc L 18A, P. H Khu, TP. H long, Qung Ninh
Khu quy hoch dn s 3+4,ng Phan nh Phng, T 11- P. ng Quang- TP Thi Nguyn- Tnh T
L 992, i l Hng Vng, Phng ng Hi, Thnh Ph Thanh Ha
s 8 Nguyn Tri, Phng My T, Qun Ng Quyn, Hi Phng
Xm Ph, x Quc Lu, huyn Bnh Xuyn, Tnh Vnh Phc
Ng t sn bay, i l L nin, Tp Vinh, Ngh An
356 in Bin Ph, Q. Thanh Kh, TP. Nng
248 L Dun, Tp . ng H, Tnh Qung Tr
S 19 ng 2A KCN Bin Ha 2, Bin Ha, ng Nai
314 Nguyn Vn Linh, Q.7, TP. HCM
56/9, i L Bnh Dng, T 15, KP. Bnh Giao, P. Thun Giao, TX. Thun An, Bnh Dng
38 Nguyn Ch Thanh, Tp Bun Ma Thut
Khu th thng mi An Ph, ng Ty Sn, Phng Quang Trung, Tp. Quy Nhn, tnh Bnh nh
648 Ph Ring , P. Tn Xun, TX ng Xoi, Bnh Phc
93- 95- 97 Trng Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai
22 Cng Ha, P4, Q. Tn Bnh, Tp. H Ch Minh
Quc l 51, Phng Phc Trung, TP. B Ra, Tnh B Ra- Vng Tu
189 Nguyn Oanh, phng 10, Qun G Vp, Tp.H Ch Minh
S 2 Bis ng 3/4, phng 3, thnh ph Lt
Khu Ph 2, Phng 10, TP M Tho, Tin Giang
Thn Thng Li, X Hm Thng, Huyn Hm Thun Bc, Tnh Bnh Thun
p Tn Vnh Thun, x Tn Ngi, TP. Cao Lnh, Tnh ng Thp
s 46 Trn Hng o, P. M Thi, TP. Long Xuyn- An Giang
318 Quc L 30, P.M Ph, TP. Cao Lnh, Tnh ng Thp
L I- Vnh ai II- Phng 9- TP C Mau
80 ng 23/10, TP Nha Trang, T. Khnh Ha
340, CMT8, P. Bi Hu Ngha, Q. Bnh Thy, TP Cn Th
153 Nguyn Tt Thnh, P.13, Q. 4, Tp HCM
44B L Thng Kit, H Ni
Phng trng by 1: Trung tm TM Interserco, ng Phm Hng, T Lim, H Ni

Phng trng by 2: L B1, ng C2, phng Thnh M Li, Q.2, TP.HCM

in thoi
04.37686762
04.37472888
04.38758999
04.39351366
031.3282288
0511.3785888
08.35120026
08.37528375
08.38158888
08.39107878
08.54112280
0710.3762534
04.39840808
04.73008866
04.33989090
0241.3737.737
038.3844.926
08.37010137
08.3752.2045
08.3983.2888
08.3512.2555
0650.3753.852
061.8877900
064.3742.532
0710.3838868
0511.3551.552
053.3711.222
0500.3954.979
04.37192299
04.62886868
04.37631838
0313.246666
038.3523789
0511.3788888
08.38116868
061.8899768/061.8899770
08.38662222
04.22607603
083 817 2222
058.3825610
04.3875 7888
04.36813707

Ngi lin h

ghi ch

04.3958 5188
038.8689666
098 3611299
0511.3955969
0500.3953959
05013.557768
061.3992957
08.3712 0888
08.3751 1286
08.3727 0983
08.3719 1851
0650.3799 888
0710.3880 776
070.3910 879
076.393 5446
033.373535
031.3749678
04.36472072
04.3581 3388
043.6788510
043.9445147/48
058.3821475
063.3548181
0613.893 601
073.3955999
08. 37261418
0780.3826333
070.3765555
064.3741505/06/07
072.3642567
08.38470009
08.37543188
04.3971 2439
04.3562102
04.33662566
4.37957518
04. 37505055
04.36811888
04.35525525
031.3668990
033.3628699
0511.3646555
0593.535 555
0500.3954999
0383.515292
0563546555

063.3554091
058.3885539
083.5120473
08.38157979
061.3857130
08.37425454
071.3730720
08.38181458
08.38442947
064.3717034
0763933121
0838776732
08.54161097
04.35560103
0650.3766645
08 3750 9728
08 3836 9032
0903 322 224
08 3716 3988
08 3948 1513
08 6293 6546
08 6252 1521
08 3730 8996
0613 868 891
0613 823 155
0650 3760 506
064 3583 596
070 3877 268
0710 3527 929
0711 3953 444
076 3833 792
077 3963 061
062 3739 060
063 3732 446
0500 3571 456
0500 3956 666
050 3289 000 /059 3719 411
058 3892 288
055 3831 831
0510 3824 327
0511 3724 275
054 3955 999
04 3762 3963
037 3961 515
038 3844 926

0780.3830516
079.3615636
0710.6251706
08.62929107
08.62900397
08.39733896
08.38405289
08.37263023
0613.894104
0650.3636888
058.3731731
0500.3970059
025.3868286
0280.3735686
02403727388
0320.3703 269
0511.3936169
038.6252168
031.3614167
043.3862868
043.8839815
043.3570137
043.8758866
043.8615380
043.7951216
0313.956965
04.33571260
04- 38643390
04-38733563
04- 3763.5593
04- 2211 8116
05113- 628721
0383- 851185
0373- 960 834
0500- 395666
058- 389 2288
08 3923 9201
08- 37269446
08- 37522862/4
08- 37164647/50
0613- 835531
0650.3786781/2
064- 3839275
04.38250914
04.36640124
04.38338888

04.37686666
04.3535858
04.36425012
04.62777999
04.3764.55.66
04.3565.6666
031.3641785
033.3815851
0280.3838 888
0211.3899 899
037.3716 668
038.3586 644
0511.3 614 011
056.3946714
0500.3953344
058.3891999
0650.3876876
0616263646
0613.831898
08.39230860
08.39201878
08.38989242
08.39896636
08.39212808
08.38779988
08.39713838
08.35123939
08.54102626
08.37199999
08 38163636
0710 3919919
064.3627888
0710.3756 666
08 38377377
04 33728888
031 3780137
04 37689668
04. 37556408
04. 36813968
04 33535989
0320 3897777
04 38736097
0211 3711998
04 39680949
0210 3666 866

030 3651232
0383 515256
054 2229883
0511 3783555
0511 3698398
058 3825547
0500 357 8888
083 7523183
08 39979913
08 37262895
0918 891 174
061 3824455
0710 6251987/86/85
0650 384 7777
08. 6280 9999
08.3820 7799
08.5412223
08.39976849
04.224305665
04.22430563
04.2243 0565
08.38243962
04.37685959

08.38243962
0909.284.911
08. 62988899
04. 3739 01 41
08. 62518899
04.39845341
08.38462888/Hotline: 0975888543
04.37858106
08.39103779
08.3845 5983
0913917858/ 01259999888
0913804410
04.35568264
08.541377300
038 373 7969

04.33571208
04.3780 5999
04.37667777
04.3674 1002
08,66601668
08.37513369
038.3833555
0511. 3698.888
05003877799
061.8899668
07106253045
04 6266 9393
0650 3767 887
043 686 6470
04 3553 4433
0938805143
04 6268 5588
0933806010
0280.3757 111
0373.647.936
0313826801
2113.710.300
0388693693
05113.785.555
0533 555 558
0613 993 737
0837718056
0650.3719606
0500.247.6666
056.379.2345
06513.898.787
059.3746179
0903 900 650
0643 71 62 62
08.38.95.11.63
093 38 63 62
073 3955 633
0623 739 285
07 3910 811
0763 935 802
0673 870889
0780 3818 999
0583 811 665
0710 388 7956
08.39432032
04. 38240066

08.3742.3535