Sei sulla pagina 1di 4

amado

mio
arreglo:Joel.T

 
Yina Damaris


     
 = 60

Alto

                
C-7 B♭7 A♭Maj7 E♭Maj9 F-11 D7 Gsus4 G7


                
X O X OOOOO OOOO X OOOO X X O OO OOOOO OO OOOOOO
3 4 5 6 5 3 3

Piano


     
        
      
5

 
A.

a ma do mi o a qui es to y pos
C-7


C-7 G7 F-7

 
              
X O OOOOOO X O O O
3 3 3

Pno.


       

   
8


A.

tra do an te ti u na ves mas

A♭Maj7 B♭7 E♭Maj7 D-7(♭5) G7


         
OOOO X O OOO X OOO O O
4 6 3 3 3

Pno.


            
    
10


3
A.

hoy te pi do que me de jes en tra ar a tu pre


C-/E♭


C-9 F-11

        
OOOO X X X OOOO X X O OO
6 5 6

Pno.
 
            
12


A.

se en cia,y po der te a do ra a a ar a

A♭Maj7

 
G7 C-7 G7

          
O O X O O

 
4 3 3 3

Pno.


          
            
14
3
A.

ma do mi o se que te fa lle sin ti es im po si ble es

C-/E♭ A♭7 G7(♯5) G7


C-9 F-11

         
OOOO X X X OOOO X X O OO O O X OOO X O
6 5 6 4 3

Pno.


         

          
17


A.

tar de pie e es hoy te pi do que me de jes en


C-/E♭


F-7 G7 C-7 G7 C-9

              
O O O X O O OOOO X X X OOOO X
3 3 3 6 5

Pno.

                  
   
19
3
A.

tra ar a tu pre sen cia y po der te a do ra a a ar

A♭7


F-11 G7 C-7 G7

        
      
X O OO O O X O O
6 4 3 3 3

Pno.

2

          

     
 
22

A.

ven lim pia mi co ra zon res tau ra to do mi ser

E♭/G A♭Maj7 E♭/G


C-7

           
X O O X X OOO O O X X OOO
3 4

Pno.

         
              
24

A.

has lo que quie ras de mi tu san gre lo pue de,ha cer e er


de,ha cee
C-/E♭ D7(♯9) G7(♯5) A♭Maj7 E♭/G


F-11 G7

           
X O OO X OOOO X X OOOO X O X OOO X O O O X X OOO
6 5 4 3 4

Pno.

  
                           
27

A.

a ma do mi o a ma do mi o a ma do mi o

A♭Maj7 E♭/G C-7/E♭


F-11 F7

              
O O X X OOO X O OO X OOOO X OO O
4 6 5 8

Pno.

  1.     
               
30

A.

lim pia me,o tra ve e ez a ma do mi o


A♭Maj7 B♭7


G7 C-7

             
O O X O X OOOOO
4 3 3

Pno.

3
  2.  
        
32

A.
re es tau ra me,o tra vez
A♭Maj7

 
G7 C-6

    
O O X O X OOO
4 3 3


Pno.

Potrebbero piacerti anche