Sei sulla pagina 1di 4
INFORMATIE PERSONALA, Nume Adresa Telefon E-mail Cetatenia Data de nastere Sex Starea civila EXPERIENTE PROFESIONALE Data (de fa - pina la) + Numele si adresa angajatorului + Tipul sau domeniul de activitate Functia sau postul ocupat + Data (de la — pina la) + Numele si adresa angajatorutui * Tipul sau domeniul de activitate + Functia sau postul ocupat + Data (de la— pina Ia) + Numele si adresa angajatorutui + Tipu! sau domeniul de activitate + Functia sau postul ocupat + Data (de la~ pina la) + Numele si adresa angajatorului + Tipul sau domeniul de activitate + Functia sau postul ocupat + Principalele activitati si responsabilitati + Data (de la— pina ta) Scolinic Sergiu Republica Moldova MascuLin 2013 —prezent adresa postala: bd. Moscova nr. 14/1 of.a mun.Chis SRL « Inteco Plus» Servicii juridice Administrator februarie 2018 - octombrie 2019 adresa postala: mun.Chisinau, Albisoara 38 IM «Moldovagaz» 8.A. Importul, transportarea si comercializarea gazelor naturale. Exportul, pistrarea si realizarea gazului lichefiat, Sef sectia insolvabilitati si executarea hotaririlor judecatoresti Olaprilie 2009 — februarie 2018 adresa postala: mun.Chisinau, Albisoara 38 IM «Moldovagaz» S.A. Importul, transportarea si comercializarea gazelor naturale. Exportul, pistrarea si realizarea gazului lichefiat. Specialist principal in Directia juridiea septembrie 2004 - 2013 ‘Moldova Chisinau, Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici nr. 60, MD-2012 Administratia publica locala, Drept administrativ, Drept Constitutional Lector la Catedra Drept Administrativ si Drept Constitutional Lucru didactic cu student, elaborarea programelor de studiu, colaborarea cu autoritatile jurisdictionale si de control administrativ in scopul elaborarii proiectelor de acte normative, avizelor in domeniile corespunzatoare, septembrie 2008 - aprilie 2009 + Numele si adresa angajatorului + Tipul sau domeniul de acivitate + Functia sau postul ocupat + Data (de la ~ pina la) + Numele si adresa angajatorului + Tipul sau domeniul de activitate + Functia sau postul ocupat + Principalele activitati si responsabilitati + Data (de ta — pina ta) + Numele si adresa angajatorutui + Tipul sau domenial de activitate + Functia sau postul ocupat + Principatele activitat si responsabilitati Stupn + Data (de la - pina la) + Numele si tipul insttutici de invatamnint + Principalele materit ‘feompetente profesionale + Data (de la~ pina Is) + Numele sitipul insttutiei de invatamint + Principalele materi Icompetente profesionale + Data (de la ~ pina ta) + Numele si tipal institutiei de invatamint adresa postala: str.Ungureanu 3, or IM «Acorex Wine Holding» S.A. Producerea vinului $i a sampaniei Seful sectiei juridice 14 martie 2007- septembrie 2008 adresa postala: Stefan cel Mare, 202 S.A. «Nis — Strugurap», « DK — Intertrade » SRL - parti componente a Holdingului DIONIS — CLUB. (Federatia Rusa) Producerea vinului sia sampaniei Jurist Intocmirea si analiza juridica a contractelor, intocmirea de pretentii, procese verbale, ordine etc. Reprezentarea intereselor intreprinderii in instantele judecatoresti, inclusiv arbitraj. Colaborarea cu diverse autoritati a administratiei publice locale si centrale, participarea in proiectele cu caracter juridico-financiar, inelusiv coordonarea activitatii de creditare. Urmarirea creantelor. Coordonarea din punct de vedere juridic a activitatii serviciului personal. Arhivarea si evidenta documentelor juridice, marcilor comerciale. Insotirea juridica si perfectarea tranzactiilor in domeniul im iulie 2003 — 1 ianuarie 2007 Calea lesilor nr.14, MD-2069, S.A. « Taxi — Service » Chisinau, ‘Moldova Transport si prestarea serviciilor taxi Jurist Intocmirea si analiza juridica a contractelor. Reprezentarea intereselor in instantele judecatoresti, executarea hotarirelor judiciare, urmarirea debitorilor, intocmirea de pretentii, procese verbale, ordine etc. Colaborarea cu diferite autoritati a administratiei publice locale, Lucru cu salariatii, coordonarea si participarea in proiectele cu caracter juridico-financiar. octombrie 2005 — octombrie 2008, Studii doctorale Universitatea de stat din Moldova, Facultatea de Drept, Studiu in domeniul dreptului public, dreptului administrativ si constitutional, administratiei publice locale. 1 decmbrie 2005 — 28 februarie 2006, Stagiu profesional in cadrul proiectului Tacis ~ Moldova ,,Tempus” PEC ~ CD_JEP ~ 23153-2002 Universitatea ,, Montesquieu - Bordeaux IV,, Franta, or. Bordeaux, Studiul limbii spaniole si franceze, Pregitirea cursului ,,Teoria General& a Economiei Rurale” in cadrul masteratului USM ,,Dreptul si Gestiunea Vitei de Vie si a Vinului” I martie 2006 — 1 aprilie 2006, Stagiu profesional in cadrul proiectului Tacis - Moldova ,Tempus” PEC - CD_JEP ~ 23153-2002 Universitatea Publica din Navarra, or. Pomplona, Spania + Principalele materi Soompetente profesionate + Data (de a ~ pina la) + Numele sitipul insttutici de invatamint + Principalele materi Jeompetente profesionale + Denumirea certificatului sau diplomei eliberate + Nivelul in clasificarea nationala * Data (de ta - pina la) + Numele sitipulinsttutiet de invatamint + Principalele materi ‘eompetente profesionale + Denumirea centficatului sau diplomei eliberate + Nivelul in clasificarea nationala + Data (de la ~ pina ta) + Numele si tipulinsttutiet de invatamit + Principalele materi Joompetente profesionale + Denumireacertificatuli sau diplomei eiberate + Nivelul in clasificare nationala Tithuri didactice/stiingifice, calificiri profesionale Magistru in drept Mediator ‘Administrator autorizat Publicatii Anticol Atticol Atticol Studiul limbii spaniole, Pregitirea cursului ,, Teoria Generali a Economiei Rurale” in cadrul masteratului USM ,Dreptul si Gestiunea Vitei de Vie si a Vinului” octombrie 2004 - 2 iulie 2005 Universitatea de stat din Moldova, Facultatea de Drept. Studiu in domeniul dreptului public, dreptului administrativ si constitutional, administratiei publice locale. Magistru in drept 9.84/10 Universitatea de stat din Moldova, Facultatea de Drept. Specializarea drept public. Diploma de licenta 9.12/10 1 septembrie 1989 - 31 mai 1999 Scoala medie de cultura generala nr.56 (liceul “Spiru Haret” ) Specializarea stiinte umanitare Atestat 8.82/10 Diploma - iulie 2005, nivelul de clasificare nafionala 9,84/10 Atestat - noiembrie 2014 Autorizafia - Ianuarie 2015 ”Consideratii generale privind autoritajile puterii executive gi actele acestora” Revista Nafionala de Drept nr.4, aprilie 2017 ”Consideratii privind posibilitatea controlului constitutionalitafii supra actelor puterii executive” Revista Nafionala de Drept nr., mai 2017 “Atributiile Curtii Constituyionale a Republicii Moldova in materia controlului actelor puterii executive” Revista Institutului National Justitiei 41 (2017) APTITUDINI SI (COMPETENTE PERSONALE LIMBA MATERNA ALTE LIMBI + Lectura + Scris Lectura + Scris + Oral Lectura * Soris Lectura + Scris Scris + Oral APTITUDINI SI COMPETENTE TEHNICE NIVELUL DE CUNOASTERE A COMPUTERULUT PERMIS DE CONDUCERE Romana excelent excelent excelent ENGLEZA bun bun FRANCEZA bun intermediar ITALIANA bun elementar elementar ‘SPANIOLA, elementar elementar Avansat, Microsoft Office (MS Word, MS Excel), Intemet, Outlook Express ete. Da, categoria « B»