Sei sulla pagina 1di 39

CHILDREN

J = U8
DI> B'sus4 Fm7
Capo 1 m II m www.nuty.go.pl

mmaj7

1'1 I ~ ., --- - ~ .,
f'" .... ..
'-'
o-
.... _ _ .... B.sus4

m

Fm

m

D~add9

~9sus4

1131r

l

.~ ~~~ ,.. -- J J r-

~ I.....J
~ ~ Fm9

madd9

m

B~9sus4

let

Fm9

l

fl ~ I-I F:; I 1""-1 I 1""-1
~
.
~ --
--
0 0 .... .... Fm

Fmsusi

Fm

II

Fmsus~

l

1'1
Ifl 1
~
...... _ _ ...... ..... _ .~ Fm

FmSU$~

Fm

HHl

Fm75US~

,., I ........... - ~ ~
• •
t.I -j_ J ~ ......... W

. ---
._._ _ .... .... - -~- ~ .... msus4

Fm7

J

J

mm6

Fm

1d

J

B~sus4

Fm7

J

B.m6

Fm

IW

to Coda *

N.C.

1NVvW. nuty.go. pi

Fm

1.

D.$ al Coda

-f:lt CODA

Fm

Fm

repeat 12 times ad lib.

wvvw. nuty.go. pi

9

FABLE

Words and Music by Roberto Concina

J = 66

'" J.I, flo
. .~
~ - - I r
Tell me a fa-ble, a fa - ble,
Tell me a fa-ble, tell me a fa - hie, a
~ .. * • ~ • ._
t -
t 1 J 1 J

-fI-
11 :3 B- -ft. ~:
I .
.
., C#m a4fr

B

1m

A.

m

j ... oj!
f l I ·
·
~ ~.
lcll rne a fa - ble. __
fa - ble, tell rne a fa - blc,

II ... ~ - - - • - -
Iv
-~ I ~ ·
T 1 1 1 1 J 1 .1 J
:3 R .a -&
_ _
t . -
.. B

A

M

II J,I of! ._
1 .~
V - -, - ~ • .J .... .... -til: ~ -# -,j --:'. -!'"- ~~
Talk to mc_ ten - dcr-ly.L, show re -3 - Ii - ty, fun - ta - sy._
J,I of! - • • • ..-
I · ~ r .- ~ ..
T 1 1 1 1 1 1 _j_ J [ J 1

-fI-
Il :9: R ft 1::
I ·
· _ ..
L___ . .I!. ©1996 Wamer/ChappelI Music Ltd., London W1Y 3FA

10

B

A

,., .101 ~
.. .. -------;fI
.
~ -- - #_-#-'-#- #'# ~ ~ L.
--
We'll melt to - gc - thcr on - ly in one thing.L
II .II- .f!: • . .- .- •
, --:;:-1- ~ ~ ....
~ - t r r 1 I r I i I I J

g R -eo- <&
-
~ I q: 1il.!.tht - .. _--- 0
.- .. _-
. ~ .101 tI 12. -I
- -- -_.
~ fr ~ ...
f. ~4 - ._"_
-
, .101 ft. I I I J J J I J I J I
.- 1 1 1_ 1
~ tJ l.....J ~ ... - r r i r I I r I
If) If f -#-
C ~ I
&
-
t "':ff+:l:lltl~ - -
C!m

mm4fr

B/C!

F#mlC#

e

-e- ~ flo

---------------------------- ------------

B/C~

F~m/CI

E

J 1 J I. I_~ J
1 .01 oI! 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 I 1 1 J I J I J , J I
I ' - .. ,-.
It. I 1 1 1 r f -#- f r r r r I I I I I I I 1
I .
. ~.- . .. - ~-&- -e- . -€t- -& --&

Blcn

a

FlmlCI

Wm

C#m

i!mr'

tJ

Ooh.

.- Ab.
J I J I J I J I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 _ 1 1 I
. -- ..l • ..J • ..J---
I r r r r r r I I I I I I I I
r--"":;. ~ .1""""""" ~ - .- . .,. .~. ~
.
. .
- ....... ....... - - LL

11

I J.I -+ .... ------ ---...... ... ,~ -----.....
.
t, r I
Ooh. Ah.
"' j,j TI: - - - -- - ,.
.. _ ..... e: .• "' .. ~
I --
- -.J----l- ~
C::=F= ~
.,.. .".-.II..:f!:..,.. ""--f'-:f!:. ~ ~ ~~
"-J- -+- :
_/ of!' IT .. _ . - - -w J. ~~ ~~ .• ~. ~ ~. -[J ~. -u • • •
- • - - B/C# F~m!C~ C~m

a tHm mffi41r

Cllm B A

tm4tr ~ m'

I ~ ott • _.-. ~ ~- •
I ;';' -- -f
.
, I -
I ·
· . . __ ... -,- -,
:4j :4j :4j :4j i i i i = = = = = = = =
... ... ... ... -4 ... ~ "1 B

m

A

m

-- -~--------

~ .10 +I _--n -f'- _{_}_ .fi
I ·
·
tJ I
,1
I ·
·
:4j ~ :4j ~ - - - - - - - - - ::::; = =
~ ~ II til ~ :4j :4j ~ ~ ~ 4 ... .10 +± oca a 1
· , . . , _ .. _._
· --
I ~: ..,; -_ -~
~ ----- -A-
- _-
Ah.
, .10 01+ .--n ...-0"1
_-- ~ _l _l
I --.-
U .1.....0 I I J ~
- -
·
· · ~ ~ ~ 1.- t-- .I --
·
~ ~ ~ ~ - i 1i =i = = -i- ~ ~ - - -
-# ~ ... ... ~ ... ... :4j :4j 1i B

~

A

9

lZ

A

m

14'

... oft I I n ~ pay miles
.. . _- _ .
--" .. <J
,
--- ,..------
Ah. --- ._-
~ .u. 1i' .~n -j-
~ ,_...,..
I -I _ + -

"lET r--t ... ,
- -
· "
· 0
--- = ::::; =
4 ~ ~ ~ i i i i ::::; ::::; ~ = =
-4 -4 ... .. -4 ~ ~ -4 A

.iJ, .if • . -- . -~- ,..-..._ •
I . .
· . p
· ~
"I I
~
.L
j ·
· · .J .. J
·
~ ~ 4 7- i li i i :::: ::::; ::::; ::::; ::::; ::; = =
-4 -4 -4 -4 -4 ~ ~ II C#m

B

A

,., .. it e m 1m 11. 12.
~'1'+ 'If -- ·
·
~- ..,;"--.--'
A fa .
_h
_fL~fl_ .il ~
, .iJ, * . -----,., .ll
, ·
- I I I - ·
-~ - -- ~
I ·
· ~-
~ 4 ~ ~ - i i - - ::; = = - - ~ ::::; ::::; - - =
'11 --. ~ ~ -4 .. 4 ~ ::j .. =i ~ 111 4fr

B

W

A

II .u. 1+
-
tJ ~ ~ - 'Ii ----
.---- ===-----
~~
. blc . -- ._ A fa -

, .u. 1+ eo
-
, "7( ~I ~
t-
o '- _._. 13

h~!t -- ----------- ----------
I~-
·
~ ---- -,; '--../
- blc, A fa -
fl .I0Io l±
, - •
~ I I
- .. -
I - C#m

~4fr

A

M

-e- tt-

------------------

C#m

lir"

II .. ~ I -
r.J-- ~ ,,__- -------/ -r ---
- ______
- ble, /\. fa -
II .w. ll:.
I ~
~
,1
·
J
4 :j ~ ~ - - - - - - - - - :::; = =
1II "'II II ... ::j :;iii ~ ~ ~ -ill .. ... B

1m

A, ,w. f.: .-----3_
.
~ ·
--- __________ - ::::::--------- I I I I
- ____
- bIe_ Tell me a fa - ble.
'1 .I0Io ~_
I I I t
• I
·
·
V •
~ ~ ~ ~ i i - :; = ~ :::; ::::; ::::; :::; - ::::;
.... -
.. .. .. .. -- 4 -- ~ B

1m

A

m

__f1__jj._ ll: I
11M. · .
· -!
tJ - I -~
- Tell me a fa - blc. A
ne -ver end. And now 1 dream,
II .I0Io l± • • • •
I ·
· ~ I-
t} l_ I I I I I I r I

,1 A 1't ~: .,._
· · --
·
- 14

Cim tHm4fr

B

E

A

.. fo ~ 3 ---, "---nI
Ix .
r f r r
[<I _ ble, a fa _ ble. A fa _ bk_ that will
dream, dream.
~ 01 oft ._ • • •
I I"
I r
tJ
11: R -e- &
- -
, .
. _
_ c#m

~4frr

-

I

-

~ - ~ -

-------------------- ~------------------ -------------------

B/C#

W

C#m e4fr

1l....1t ±L
tJ I
Ooh. Ah. ._
~ ±t. • ._
r
I
- -
_
_ - ~ & &

-------------------- ~------------------- --------------------

B/C~

fl oil It. ".--- -c. ~
_
t)
Goh. An;
.~ ~ tt • •
~ t) I
~
I I ~hrl r
-
J
I _
.
~ :;s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~
... C~m 'lm4fr

15

I .u. ~' ~ II --
.
-- ·
· .. --
f- r
I .u. +I • • .------- . ---
. .
I ·
·
t. ...
1 - •
-
,., ,j,I. ~ .-
:
·
-. ... ·
tJ ~ =- ~ ~ - - i i
""II ""II B

A

1\ .101 ~ ---- • s>
I .
- 1
t_I
·
..
= = = - :::; = - = - ~ ~ :4j ~
~ =4i ~ ~ :.j :.j =t "I B

A

E 1. 2. .. ~~:e:1'" r=~
_,_-n ~ L
" .101 H ------n _o_ _Q
I ~ 1'rl±"j1 I --
':Y -- ~
·
·
1""'- -if 'If-
- i i - - = :::; = - = - - =± ::::; = =
1I til :4j ~ - -
~ .. .. .. -#- ... .. .. .. .. 00 0

m

II

[C#] m4fr

1 st time only

, ..10 oIo! -
I ·
· -- ·
~
I · I I
· ·
· ·
~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~ 4 ~ - ~ ~ =4i ~
--- I .u. +I I ~ I ~ l ~ 1 '" play 3 times
~ - ·
·
It r r r I r r r I r r r 1 Ir r r I
I
LL
j ·
· ·
·
~ :4j =4 =4i • ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~
.. ... 16

fI ., -It
~---- ___ -----=-------u
Ooh,
_1_ ~ i I tl I '" I I I I I I I
• _ .. _ ... _-
t, r r r I r r r r r r I r • r I
...... 101 ~
~ ~ ~ ~ -. ~ ~ ~ ~ ~ ~ =- ~ ~ ~ :.- , ., It.

I lm I' t,

~---- It"

t,

I

t I

ooh. _

Ah. _

oen,

LL

I

I

r-ll I

I

I

r I

• I

I

r I

I

I

r I

fI .. !I:
--- ----
----+-- -- I
tJ I
ooh. ."\h. Ooh.
~ 01 ~.
, I r • .I I r • .I -
I!. .- I ~ .. I I I
11./: # ~
- .- _---- +-----
4 ~ ~ i =- ~ ~ i =- =- ~ ~ :;ji ~ ~ =- - :;i 4 •
--- 19

FANTASYA

Words and Music by Roberto Concina

A

m

l

_EEB _fEB _fEB _EFFi play 4 times
" "" +l:
• • . •
tJ
_l _l _l _l_ _l_ l _l Amaj7

" "" +l:
t.I l111 l111 l [lJ lJl1 111Jll1J l111 l111

J.L
__._ Amaj7

"",,_j!:
It) l11J 1 rir 111Jl11J 1 r 1 J l r 1 1 1 r 1 J 1 r 1 J

J.L 4fr

A

m

C~m

" lof .+J: mm --- ......___
It) I I
Ah
F~~
l111l11J IrlJll1J rrir trt: I rl1 1111

C~m

A

m

e4fr 1-3. J
~ ------
1t_j.l+l:
il
t.I I I
Ah
" lof +I
! ~: lJ1JlJJl lrlJlJl1 I r I J I r I J 11JIIIJI

J.L
- ©1996 Warner/Chappell Music Ltd., London WW 3FA

I

,., ~rl4. ---- ~ play 6 times
'" I I I
- Ah
1J.JiJt 1
'" lJ1JUr" 0 .. -e _4' ... "

u ~ _j, C#l1

WI

A

m

I

" If o\t ~ ~
'" I I
Ah
"'lfJi
'" 0 .. -e L..-4' .....

- - :: -e
-e u - -~'
-e -, B

-

A

m

Amaj7

B

-

,.,~Ji ~ ~
'" I I ,
Ah
1tJiJi. .J ,~
'" v .. -e _ ... !!. 1 ~ ... ~ ... :;C .....

!J. A

m

I

" If +± ~ ~ play 6 times
,
,
'" I I
Ah
" If +±
.
.
'" '" .. -e _4' ... ..
21

A

m

I 4

1

II J,I +t pay Urnes
f) ... _ 1--6 :ff' ... ,.


.
. fI .. It .> ~ .>: :::::::-.._
f) I I I I
Ah Ah
fI J,I It.
tJ - ... ~ ~6 :ff' ... ,. - ... ~ _6 ~-6i-' ....

- - - - = - - - -
6 n - ~. 6 n - -
6 111 6 6 B

1m

B

1m

A

m

A

1

fI II- ll: ---- ~
tJ I
Ah
" J,I flo
.
0
tJ ... _ _6 ? ... .
JJ. B

1m

A

m

6-------(

i

C~m

B

A

1m

1

mI' mm~ ~. ~ I
" J,I flo
f) I I
Ah -
II J,I +I
~ ... _ 1--6 ;?-o .... t--6


. 41

23

LANDSCAPE

Music by Roberto Concina

J = 138

Am?

Fmaj9

~.

1*- •

Fmaj9

1m

1*- •

1*- •

F~m7~5

Am7

Fmaj9

1*- • ~ . ~ . 1'". ~ . ~_._ _L~ 1*- •
I rz=- .

I r--,
'L> Hm?~5

Fmaj9

1*- •

1*- •

l___ .1+0

Am

Fmaj7

F~m?5

Fmaj?

,.., • .. ------ .- . .
I
tJ r' r' r' r' r r r r
"_~1*- ~f:.~ 1*-f:..,,_ ~f:..,,_
.
I I ©1996 Warner/Chappell Music Ltd., London W1Y 3FA

24

Am

m

Fmaj7

F~mn5

Fmaj7

" .. .. , .- • n,
'" V V r' r ( r
~~~ ~-:r-~ ~-:r-~ .".~~
1 T Am

Fmaj7

F~m7~5

m

Fmaj7

" /'-' ~~~ ., -
'"
~~~ - ~-:r- ~ ~~ _d_~
I I Am

Fmaj7

Fmaj7

" /'-' «» n,
,
.
'"
.~~ ~f:.~ ~ft.~ ~-:r-# -
I I Fmaj7

Am

m

"
, tJ :
y
~ -:r- ~ ~ f:. ~ _ _IT
I
Am7

F

Dm7

Em

play 8 times

#. #. #. #. ~. ~ ~. ~. ~. ~. ~.
~
.. • . -,I • -,I -,I -,I -,I 4- 4- .. .. 25

Am

F

Dm

Em

fI .,._. ~~ .. -~
I . I
t:r
• • • -,J • -,J -,J -,J -,J .. .. .. .. Am

F

Dm

11-3.

Em

,., .fI-' ~.,.. n.
I ~
I
• • • -,J • -,J -,J -,J ... .. .. .. .. Am

Am7 to Coda $ m

fI ~.,._~. ~. .,... .,.. . ~ . .,... ~ . .,... .,.. .
: ·
I ·
t:r -
·
·
-.: ..... ... D$.5 al Codal

... .,.. . ... .,.. . ... ... ... .,.. .
, IV ........... -$- CODA

[A]

"
·
I ·
~
I . ·
·
.
::::; ::::; = = ::::; ::::; = ::::; = = = = = = = = =
=iii .. ~ =iii ... ~ ~ ~ =iii ~ ~ =iii ~ ~ ~ .. ~ play 4 times

27

IN MY DREAMS

Music by Roberto Concina

~ = 120

Am

Arn/C

Drn

Esus4 E

lB.

Am

Arn/C

Drn

EI
t ~ .
.
'"': U 'lJ

I u

u

Am

Arn/C

Drn

Esus4 E

om 1d

I ~ _,_ ~~~ ~ .- .~. ~
, ·
·
._; r I I
I ·
· u

Am

Arn/C

Drn

, _,_ ~ ~ ~ -- .~.- ~ -
t t
I u

Am

2.

1m

__ ------

E

m

_,_ fI- ~ f: - -
I ~ - -
- -
t '- -:J -,J -# •
I 6- 6-

---------

©1996 Warner/Chappell Music Ltd., London W1Y 3FA

28

N.C.

1\
tJ
I
~ ~}~~* • • 7 I 7J7 * * * 1\
I
tJ
.
~ ~I~~* • • 7 I 7J7· * * * play 3 times

Am

Am/C

Om

Esus4

E

1m

"
I
tJ 'lJ
I .
~ ~}~~# ~ ~} -,I I -,ly-,l * * * Am

Am/C

Om

E

1m

1\
I
t) 'lJ
.
~ ~}~~* ~ ~} 7 I 7J7· # # # Am

Am/C

Om

Esus4

E

1m

1\
, tJ
'lJ
I
~ ~I~~* ~ ~' 7 I -.t}~7 * * * 29

Am

Am/C

Om

E

id

fI f.,
I --=:6"
tJ ou '-

I ~: ',g;::;r .
~!~~* ~ ~' ~ I ~J~. *
'* Am

Am/C

Om

Esus4 E

a w

,., "! ~- ~-~ ~ ~ .~ ~
, _.1
tJ -e-- r I I
.
.
~ ~I~~* ~ ~! -,J I 71:. '?i~ * .. - .. Am

Amle

Om

E

W

r. "! 1'-~ ~ ~ ---- .~. ~ --- play 4 times
)-
1tJ"
~
~ ~!~ :* ~ ~' -,t I -,Jy-,J- .. .. - .. Am

Arn/C

Om

Esus4 E

aim

11 "! ~ ~~ --- .~. ---
, Y' I
tJ I
I Am

Amle

m

Om

E

W

,., "! 1'- .~ _A_~ --- L~ ----- ----
,
tJ
I 30

Am

Am/e

m

Dm

Esus4

E

m

play 4 time,

" .. .. - -
I ·
·
~ ~j: ~ ~i~ ~~~ ~~~~
·
· Am

Am/e

Dm

Esus4

E

m

Am

Amle

m

Dm

E

m

" - .. -
~ ~~~~ ~~~ ~ ~-~~
-
~ ~I ~ ~ ~I ~ T I TI T .. Am

Am/e

Dm

Esus4 E

m m

" "! ~ ~~~ -- .~. ~
I
~ I'" I I
~ ~)~~ .. ~ ~I T I TJT .. .. .. Am

Am/e

Dm

E

m

" "! ~ ~-~ ~ -- .~. ~ ..- H
~
~ ~I~~" ~ ~I T I TJT· .. .. .. 31

Bm

Bm/O

Em

,., ... ~ f'- ~ ~ ~ - • «» .-.
~
I
tJ r
~ ~I~~ • -,J I -,J I I -* -*J-* F#sus4

F#

Bm

Bm/O

1I__jj. ~ f'- ~~ ~ - • «:»
,
tJ I I
I
• • • ~ ~I~ ~. -,J I -,J I I Em

F#

, ... - .----. - ~ •
t-
o
-* -#- -#--#- • • • Am

Amle

m

Om

Esus4 E

am

Am

,., "!_'_~A-~ --- .-. - ~ _,_ ~A-~ -
tJ I" I I ~
I 0
Am

Amle

Om

E

m

E

m

_1'-f'-~E_ -
fI ___ •• ~ -
-- - -
tJ ~.,;--# ====
1":"\
I
33

PRINCESS OF LIGHT

Music by Roberto Concina

~ = 132 N.C.

II'"
~ 0
0
u
~
.
-
- - - - .::::: .::::: ~ .u 8m

A

flsuS4

F~

Bm

, ~ ~
, 0
. .
~ I I
I
- - - - - - .1..1. .lJ - u~ u

u

--

'I ~. ~ - - ----;-- •
, ...• -
r Uo .. .
I ...... •
I .-
.
:.--,.
- - - - - ~ .1.L - - A

-

G

FlIsus4

Bm

u u

---

A

1m

G

a

F#sus4

F#

8m

~ .I0Io --- -- --- -- ---- --. . .-f'-' ..".~
, . .

U I
I
- - - - .1.L .La. - - U 'IT

~----

©1996 Wamer/ChappeH Music L1d., London W1Y 3FA

34

G

II

F#sus4

, .01- --= r-;:::= I ~ .
. .
- \( 1)- __ .1'_ . ... -~ ,. - I I .- I t -
t I J........oI:Oii
1/: -1"
ci ("") _._ ..
- - - - ..LI. -u U'

-------

Bm

."..". ."..". ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8va. ~ -
, ,u. .". = .ll -- ~
I --- _. -_._- i --- 1 1 r
t ,.
·
.Lt. - - Bm

A

.10 I -
- ...._,
.
I , -1 I ..J ..J -- - ;J--,r -- I ~ _, --- -.
t -zf_ ........ - __ __ - ~
_,
I -'),'iJ'folf J J - . j--
.
i i ~ - i i i i ::::; :::; :::; :::; ::::; :::; :::; :::;
T ... .. -II .. ... .. .. .. F1sus4

.j.o
I .
~. ~*. -- --- 7 ____ ~~~ -~ ... - _&

·
--7-'-iJ!!<!t t j-- --t- -- - -r- ------t- - r-__'_--- -- .. - _ .. --- .
= = :::!: = = = :; = = -_ - _ - _ ,. = - = - = ,. = -
"iii "ill T -. "ill .. -. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
.. .. .. 2.

F~

G

m

, j.j. ~
t - .1 t , --- -- ---I

" ,---,-d' ~ ~ -
·
T~-!oI:
= • = ,. = ,. = ,. = = = = = = = =
~ ~ ~ ~ -. -. ... ... ... ... ... .. 35

D

m

Em

r. ..
I ~~ .
10) _:: . - ~: J 7---

I · I--

-.- "'II "'II "'II "'II "'II "'II 1I -4 ... .. .. Bm

0I- I I r- -
- 1"'"
I .
" • .. U' • •

i · -
·
.
L_ -4 -41 .. .. i i i i
i i i i 8m

A

G

F#SLJs4 F# Bm

A

mr

G

d

,., .101 (0)
~ 0--
tJ U
I ·
·
- - - - ~ - .D. - ....._ - - - - - - u u ---

-e- -e-

-_'

u u

---

u u

--

u- u

--

Bm

Bm9

FbLJs4

F#

l?va- - - .... -_. _. - - - - --,

,., 01- ·1I-rt~ _o_ _o_ - -
,_ -,_
, tJ r ~..,;-#-.
· ~ _
·
• -
....._ .L.L JO - r- - - r- r- r- r
- ~ ._ ,......, It ~
,
--
u
.- -0
_fl_
I "
·
-
~ -,J-*. _' 36

11 .. - - - ~ - - - - - -
I ~
I-~- --
u
f'l 0loi -
I :
~- .e. 8m

A

M

, 0loi I -
- .._
, , -- ,
, -- ,
~ -zt _T -# • -_ f----~ _,_ - .._

<
t~# ,
.
-- ::; ::; ::::; = :::;
li li i i i 11 i i ::::; ::::; ::::;
... .. .. .. .. .. .. .. G

m

F~sus4

11.3.

F~

r ~il. ---
I --- ,
--- ·
U ~ _-,j #. ~- ~-zf-: _7I # __ f--6-

, ·
t ·
J ·
= = = _-_ ,- = - - = = _ = • = • = • = • = • = • = • = •
"11 "11 ~ i 111 i ~ ~ ~ ~ ~ =- =- ~ ~ ~ 2.

FI

4.

F#

" - -
I .:_J t ·
• ·
~-O' -0-' ._--
_-
·
· ---- ·
t ·
= • = • = • = • = • --+ .. = • = •
~ ~ ~ =i ~ ~ :4j ~ ~ .10 I
, ·
···-f
· --
. .
,) ~= .,.. -~: _, .-
<
I ·
· ·
· J -
= = = = - = - ,_ ~ ~ ~ ~ 1lI 1I 1lI ~
i = =
"11 -. ... 111 ... ... 111 G

mm

D

WIr

37

Em

BIT)

I .u. I I r"'F= -
~ .
. ·
_. -
It. :s:: .7* ----" •• c;I..:_ ~ - ,
<

~ ·
·
·
~ -;I ... _, ""# 11 11 .. - 1i i 1i i 1i i i
"jI N.C.

" .u. ~ ~
I ·
~ -

iii} - I U U
·
· ::;J_

- i ~ i i i i - i - 1i i - i 1i i - i i 1i
"jI "II "11 "jI ~ J j,f. play 3 times
j~ ·
· ·
--
I · ..J +0-
· _-
i i ~ i 1i i i i i i i 1i i - :; i
~ II .II-
~ ·
·
t.> '"'"""!: ~ _~- """
I . l
. · J
· Bmadd9

1m

Bm9

Bmadd9

~ .... 1'7'.
j , ·
·
~- :""': :""" ~
~
I .J ·
·
- 39

IN THE DAWN

Music by Roberto Concina

• = 132

Am

" _l 1 I I
r-Jf 4 1
- -
u
~
, _.
:r e -& -e- .f')-

-_. -------- -----

-8- .f')- -9 .-

------ ------- _-

-e -e-

--

-0 I "
.J
-0 - : .. u 0
'lJ I
a:
1"'- ~_. 0 - ..
- - - - - =j ::::; :::::; ~ :::; :::::; =
- - - - - - =4 +
-e- - -8- e- -e- e- "4 -41 -41 -41 "iI
- - fl _l
--
11m 0- 0 -
'lJ
, I I-+--

"-- .. ~ ~ ~ - :::::; - - __:_.--- ~ :::; = :::; = ~ :::::; = :::::; :::::; ~ :::;
~ - =4 =
... -41 .. .. .. .. .. -41 ... .. -41 -tI " -
1lA. -
'lJ ~ 0_
I I
f/ • I ~ I-+--
::; ::; =: =# :::::; :::::; =± :::::; = ::::; :::::; = :::; :;; - :::; ::::; :::::; - = ---
.. -
... .. .. ::; .. ... ... .. .. :j .. ~ .. ~ -41 .. .. ..- i -- j
1--1.
IlW .
!.
It. B- e-
I
: - -. ;t
~ :::; :::::; ::::; ::::; :::::; :::; :::::; = - :::::; - ::::; ::::; ::::; :::::; - .. - r
- .. =
~ -- ~ -4 ~ .. ... ... :ji ... ... -41 :j ..
... ©1 996 Warnff/Chappeil Music Ltd., London WW 3FA

40

'" 15. I
! ._. _- .-
f) .- ~
----
. . .. - _._
f-Z::':::= . I .,..
:; ~ ~ ~ =: ::::; ::::; = .... - - - - -
- - - - - -
:j :j :j :j 4 -.II 4 :; - ~ - -€I> - -
._ - - -- ~&----_&----~-----~-----------_&----_&------------------

1'1 ~ J - h~ J Jr.J I T l • I " "
.. 1\
'W' . ...
tJ j I ......... . ...
:n:: .-
.- -------------------------------~--------------~

1\ of#- - h~~ ~ III h. h. ., - t+.
~L .. p .+

t) (:Jl I I -eo- - . ~ ... TT'

l::Z::'::: ...
. . ~ ~.- -6 -

-

....___----

fI ~~ J )+I I II I h. ~ , ~ ~~J It-.rr n
-
It) _- -:I- "- ~ - -
(;) ~ t .. -
I ._- ... '_" . _.. I I
.:.,'
; ...
-
~ .- - e e ~

-----------------------

-----------------------

41

f'L 11. I ~ "- liZ, I ~ '" I h~..J ~JJ -
1- - -
_l •
I : '!I)- .. ~ _ .. .-

t) <& - -#"'-rJ~
<& -€I> ~
_.
_.-
f,L-- --h - - -e- -6-.

---------

6- -e-

----------------

II "1 J _ )_\ J }-r---.J I ~ "-
I -
#- +-
tJ I I "_'-#- .. -#-
. --. .1 - ."""t-
.. - .• - .. ' . _ .•
:::; :::::: :::; ::::; - - ::::; = ::::; ::::; ::::; - :::; :; = = ...
... ~ _
~ ~ ... .... .. OIl -j -j .. #- ... .. .. i ", ... - _b_J ~.J I l I .l.. h
~T'~T t .-
IW l'\ -. ..
tJ ,-:J./ I I -- - #-#-
,
110,:-
:; ::::; - :::; :::; ::::; ::::; - - ~ ~ ~ ~ :::::: :::::: - = ---
-j -j '4i .. .... .. ... i -01 -j .. .. .. -j '# i ", "1 J - h~J ~.J I ~ h
_._.
t . __ . I
u I I -- #' ___ .. -#
, . _.
~ • . -
_.
~ ::::; = = = = = = = ::::; = = = ::::; ~ = '*-
.. -01 -j -j .. .. ~ --. ... .. .. .. .. .. .. i ", J ":Ji'_ --h~J lr-. I l _j_ I " h
_ .. ~ .- ..
I - ~-r IF
t) ,:~i I - - #'# --,;- ~
~ :!="

I .-
.. .I - __
::::; ~ ::::; ::::; ~ ::::; - = ::::; ::::: :::; :::; ::::: ~ ::::; = -#
-j -j -j -j -j .... * --. ~ -j -j -j .. -j -j i 42

,., I
· ..J ._._- ... -
I ·
~ ..... _-
oJ: · ., 'r
·
= =: =: _.,. • :-# = =
- = = = = ::::: = = ~ ::::: ::: - :::
~ ~ ~ --- ~ ~ ~ i -4 ~ ... -4 -4 ... -4 - --- -oil :4j ... ,., I I
l J
~ _.
-
I~:- f I
::: =: --3' ::; :::; :::; ::: ::; ::; ::: = :# ::::: ::: ::: ::; ::; ::; = =
~ ~ ~ -.- .. ~ ~ :;j ... -4 ... i ... ... .... -4 ... ... ~ -. ,., I
- ..-" --
.-
~ _.
f-'\-; _.
.J -j---- - +- - I
= = = = = = = = ... ::: = ~ = ~ - - ._'"'- - =
~ ~ :;j :;j :;Jj :;Jj ... i :;Jii .. -oil ... .. :;Jj 11 II 11.2. Il3._
IW .
v ~ ~ '4E!: "6- 7-

,....... I
. : .. I i
·M ~ ..
= = =: ::: =: = = =# ::: ::: ::::: =: ::: ::: ::::: = -# ~
:;Jj • -.II :;j ~ =Ii :;Jii i :;j :;j :;j :;j -4 ... .... i II ,,'
t . _ .
.
v
I .
I _ .. I:
.J ~- . - . - . - :-7-
= ~ - .. *- = ::: = ::: - - ~ ::: ~ • =
-oil --- :;j .... 11 .... .. .. ... "11 play 4 time'

43

!

"
t.J ... _._-
.
-.L--- . - • • • .J ' . • • ,-
~ ::::; ::::; ::::; ::::; ::::; - ::::; ::::; ::::; - ::::; ::::; ::::; - :::::
- #. ...
.. .. .. .. ... 4- ... .. .. -.II ... 4 :., ,., - -- ... -_._.
1 ~ -"

tJ
rzy,------
""-j I I _____:,_
-- = ::::: ~ = .. - . - . - • • • • - .. --- ~'
- = = = = = = =
-#- ... .. ... .. ~ ~ .. .. ... ... .., .... ,-

r r r

r

r r r

r

r r

r

r

t!

,., I I
I
t) ~ -e- -6
'I to};
--- r-7lI " I -- I --- ._-- - I
II.iJI. ._~ a J- ----
tJ <, - -
eo- "6-
t~
.. -e- -e- -~ --

45

RED ZONE

Words and Music by Roberto Concina

J == lJH
E~m 006
Capo 1 1m ;; fl 1- _.- .
L-<e~1l1' :
4Q Q:-_ ~ ~
u - ._, ~ U

.. _-
I u u

-_-

E~m

Cb

ml1b9

~ 1-----
!IlL _j_ i5 -- .~- - -
tJ I- OJ ""! -___~ -___-e- u

~t'" --- ~ -- = .....
... -, -e- -e-

----

u u

-----~-

Ebm

N.C.

fl l ...-- ----, --- • ----- J
----- - .. _- -
.
.
f) r
I love you.
_h _l 1 -- --
_- - -
I J t- -_ .. - - -----_ ..
tJ
• •
- --
... .. .. .. -# -# -#- .. --- -.- --,;- --,; --,;- J

fI
In". :
tJ
. --
I . .
T 'lI 'lI ... ~ "iJ. ~ ~ ~ .. ~ "iJ. ~ i ~ ~ ~ ~ i ""-::J ©1996 Wamer/Chappell Music Ltd., London W1Y 3FA

46

00-13.------- 1m

l

~lh t r---- 3 ------,
.
.. ~ r I I
I love you.
"
:
- ---- -
t.!
1 1 1 1 1
~~.' 1 1 ..
~ ~ ~ 7i :;t ... .... ... 4- .... ;J .J .J .... Ii j
----
~ - ... _--
_.j 1 .J 1 .J 1 j.. -+ ·iIi I~ I. - .......
" ~ p: .. -.f -.f -.f -.f -,J -,J .... ":j. ":j. ":j. ":j. ":J. ":j. 7-
-". ... E,m

.---4; j., l I I
_ .. _ .... _-
. ,
~
~ -...._..-
I ....... I L.., J • 1'" 1'- -·t::-£=
,
. j ..
~ ~ ~ ~ ::J ~ ~ -.i ... ~ ..L .J .. -#- -#- .. -#- -#- oos

" I -
~
~
-----
~ 0 ~ .:_-e-:
I·~ \-
-_ .. 1· J •
_. -,;- -,J- -,; -,; .... .... ... .... ":j. ":j. ":j. ":j. ":j. i ..
-
-#- B~11.9

'b3fr

E,m play 4 limes E

" I :-:~ II
I-A P n.v --
t.I r
I love you.
,., I 1
-
':c. .
t.I -.g ...
._ u
I I
. t .,
~ :;t ~ :;t J-d ~ -.-~ -A- -9 47

play 8 rimes

ptuy 10 times

"
· ... _-
~ lip · H -_.-
-u-
. _. __ .
. ·
·
-# -# -# #- #- #- -# -# ..,. ..,. .., T .., T T' -.J -.J T Hm

me

1

r. I. I I
I_V ~Q _ .. -- a
~ ~ - --.::T ~
: --
.
.
-#- -#- -#- -#- _._ L-_"_ -#- -# -#- 7 --,J 7 --li -,J 7 T' -.J:_~ --,J ~ ~ ~ ~ El>m

86

1m

f\ I I
I -~
tJ JJ .. - ~'~--- ._ ,,-.U__ _._._ .. ---
"{T
I
: . ,-------,- ,.- .
~ ~ ~ :.t :;t :;t :;t :;t :;t :;to ~:;t :;t -e- -a- -e-
T - "
- I. v.

49

ONE AND ONE

~ = 116

Words and Music by Rick Nowels, Billy Steinberg and Marie Claire O'Ubaldo

Em

Am

l

,.., ;j. ¥ ~ ~ .--0 - .
.. • -------- •
f ,I 1 - --- t 'f f I I ,- , l--
u I"
.
.:!___ .li I I I -J I -- -ff--- .J .J. ~.J '.J -_.j_) ,.J__ ~. ~~,~ ~I
-- r r-- -- r 87
1m
f1 J.I -(T
. .,..
l' f! .I Em

-.y.--k- I ~-

_.IE. • __ J:

-r

r

-

Am9

a sun does-n't al -

8m

t) ,~

- v;,r(-ly~ sh-ine.

7Ir --- •

It'8 al-right to fall_ a part.;

,,0111'-'

times.

l 1-

'-------_.

u ..

A--I-t r

-I--/i 1 n

r r

f\. ,----+---

©1995 & 1996 EMI Virgin Music inc, future Furniture Music, Jerk Awake EMI Virgin Music Ltd, EMI Music Publishing Ltd, Loodon WC2H OEA Hit & Run MusK:: (Publishing) Ltd, London SW3 2ND

50

Arnll

tltfI

,., 011
+-- --- +T-- --"/ ---
t.! ~ -~ --- ~
I i::IJIl TIt II "I - wavx Y')U, .. _ .. - >II,,_] y()U an: IIU' al -
A heart is vn't ,,1 - ways true, ____ .. and I am riot al -
,., It t--, l
.
-
-~
~ 0 ..-
: -- -+ .. -:-
~
I ........... I ........... r i" I ........... r I i" 8m

II 10
(m .J 1 J 'J 0
U
- ways mine.
. way, fine. _
,., .. ~~---#----------="_____--------'--------'------- ~ __ i ~_.J J J -~-L#-'J)'----..rJ_-----==.I~' -;=_-,J- .. _--_- _..J,=-2_-'-=!L---#.JJ~J;i-'-'- _

It's al-right to f:11I__ a - part .; \Vc all have an ang - ry heart.

some - times. some - times .

- _.

-"t! .- - f •
TT
~.
t
. .
- _. .. _. -- -_. -- D

'~

c

~-

,., ,jf ~ I -I
-Y----4-- - - --- - t j t -
~- . --
..
Af - tcr all is said and done,
1'1 .II- 3 I
~ ---
--.J- .. - -- --- .
t.J .' ~ - .. --_ _~- - .. .. ~.
r----:::l -
~l -" • J i' ::J - -----;;I=
.t Am

D

c

'i\;'hen we eery,

when L, we laugh,

51

I.
Am D Em
'w W ii' I

" 01 ~
il' --
1 am half, you_ an: half.
,., .II l 1 .......-!! -~ . _,_. 1"_ t-
-- -~_+ ---R F- ---""i-- Fr- t .
lID ~ . ~
@) . _ __ . .-~ .. ~- -
.
I .......... r I r - r r - c

1m

have come,

one and erne

D

G

Em

8m

I

II 61- I
-\e- - • .J d . II' t .. (J t t r r t..J I ) I
tJ '----- I I r
still.; I!>. One moon, UTIe star, I love the UTIe_ we are...,
f..0101 I _j_ _l l""""I '" 1 ~I
I,., I 1-- .... _- +-7:::'-- • d s.. 'II t;ij S- . - - . ,., - ~ ~ ~. -'"'
't! . - U· • U • U - - - -._: ;:..... '-""
~
. .
.
I J"".....;;: r I f" --_._-
-e- TJ

F

Am

Am7sus4/E

il~Hl

o

I

1\ .It
---I
.
~- ----- --
One thread, une line, let's stand still -- in tanc.LL. - --
r. .H- I I I I -1;;-- I _ .. - ""-r -, s» r'
~ } 1 i 1 d ) +----+- f\ 1 ---
.
tJ - ..... -&- ¥ • .. .. ____ f--.-" .. -# .... "*_* .. r
. _ ... _--- r- .I J
~ .... - ..•. . ... _. _ .. J -J
-a- 1: z II II 52

1.

G

D

1m

I

" .II n'
---#-~ .. ~
f .. -_--
..
U I u.....= ~
-- -h .. --
!--7-'---1'1 I ~. r !"'i' .-
...
-- • ~I _.
"' ,. .- .- I o.-.....;;l ' .. r' I r' D

c

1W[

Am

I

" 011 • .. F'"'
- I ! ,. ,. ---- ;

u - --- ~
~ L
._,. . I . t- o' rn--~-~
-J. r r
~ '----iiiI f' I '( .....__ f' I r' 2.

A

D

Bm

E

1m!

I

I 01 t! ......,
· . I -,- ~ - .. _~
·
. ~t:J ..
~
Af _ ter all is said and dune, one and one still is one.
Look how far we have come, one and one still is one.
II ~ +l: l ...... ~,Fl I
· . I
· ~ ~ ~ ~ .
~ <:»: - .- ..... -- _._
-' ~iI!~~"
• r r ..J .J. J .J ) .... r'\ • ... 0
· n
I .......... r' I r ......... , r D

Bm

e

repeat to fade

11. ~ tI - I ~
r I-------T.- .
I ..1; :11
.
u I r
\'(!hen we cry, when.,., we laugh, I am half, you_ are half.
Ii jj oft I ~ I I
I -.,. .J ..... 1'"' 0
0 .
tr .-------#- ,-,. . .
.. _ 1----' 17' r -_ _-
u ---t--- 1"""""=
. ; ~~!",;f"'" -~
~'-Vt V ~- -+-
I ........ r I r -r J Printed in England The PafJlja Group - Haverhill' Suffolk - 2J97