Sei sulla pagina 1di 1

Hơn Cả Yêu Ca sĩ: Đức Phúc

Piano: Hoàng Tâm

Dạo G  Em  C Dsus D
 4                    
 4   

A G Em C D
                
1     

G Em C D
             
5            
  

Em Bm C D G Em Bm C D
                                   
9   42

Điệp khúc G Em C
2   
 4    4     
13
4           


D G Em C
                                    
17   

Am D G

21                