Sei sulla pagina 1di 6

PERIFERNI RAZMAZ KRVI

Mey grinvald – 5 min, zatim se opere destilovanom vodom, ostavi da se osusi, zatim dodati gimzu 20 –
30 min, da stoji, ponovo oprati destilovanom vodom GIMZA – 1:7 DESTILOVANA VODA

FOTOMETAR:
KALIBRACIJA

Instrument setup Start calibration (3 puta da se aspirira destilovana voda) Exit

FIBRINOGEN

Za analizu fibrinogena krv je potrebno uzeti u posebnoj epruveti ca Natrijum citrikumom tacno do crte!!

Krv se dobro promesa na mikseru a onda se iscentrifugira i odvoji se plazma. Onda se u epruvetu za
fotometar stavi 100 µl plazme + 1000 µl reagensa. Ostavi se u vodenom kupatilu 15 min da se inkubira i
onda se cita na fotometru.

TURBIQUICK:
HbA1C

Hemolizad se pravi tako sto se dobro izmesa krv sa EDtom (epruveta za hemogram tacno do crte!) 10 µl
krvi se izmesa sa 1000 µl R3, promesa se i ostavi 5 min da odstoji.

R2 reagens pravimo tako sto uzmemo 10 µl R2B i pomesamo sa 190 µl R2A (1:20)

Pipetirati u mikrokivetu 300 µl R1 + 25 µl hemolizata, dodati stirer i inkubirati na aparatu tacno 5 min na
bilo kojoj od 4 pozicije. Nakon 5 min staviti na mernu poziciju i kada apparat odbroji od 5 do 0 dodati
100 µl R2 reagensa.

ASTO

Diluirati serum: 50 µl serum + 450 µl NaCl

Working reagens: 450 µl R1 + 50 µl R2 (buffer) + stirer stavimo u mikrokivetu, inkubiramo na aparatu 1


min.

Premestimo kivetu na kanal za citanje i dodamo 50 µl diluiranog seruma.

CRP – Latex

Diluirati serum 25 µl sa 50 µl NaCl, onda napraviti working reagens od 450 µl R1 + 50 µl R2 + stirrer.


Inkubisati 1 min na aparatu i nakon odbrojavanja od 5 do 0 dodati 50 µl diluiranog seruma.

IgG

Staviti filter na poziciju A (referentne vrednosti od 700 – 1600 mg/dl)

Staviti karticu u aparat i ukljuciti ga. Diluirati serum 25 µl serum + 1000 µl NaCl (1:41). Staviti u kivetu
400 µl R1 + 50 µl diluirani serum + stirrer i inkubirati 1 min na aparatu. Premestimo kivetu na mernu
poziciju i kada odbrojimo od 5 do 0 dodamo 100 µl R2.
IgM

Staviti filter na poziciju B

Staviti karticu u aparat i ukljuciti ga. Diluirati serum 25 µl serum + 250 µl NaCl (1:11). Staviti u kivetu 400
µl R1 + 50 µl diluirani serum + stirrer i inkubirati na aparatu najmanje 1 min. Premestimo kivetu na
mernu poziciju i kada odbrojimo od 5 do 0 dodamo 100 µl R2.

IgA

Staviti filter na poziciju A (referentne vrednosti od 70 – 400 mg/dl)

Staviti karticu u aparat i ukljuciti ga. Diluirati serum 25 µl serum + 500 µl NaCl (1:21). Staviti u kivetu 400
µl R1 + 50 µl diluirani serum + stirrer i inkubirati na aparatu najmanje 1 min. Premestimo na mernu
poziciju i kada odbrojimo od 5 do 0 dodamo 100 µl R2.

HOLESTEROL

Blank – destilovana voda

Standard: promesati 10 µl standard + 1 ml reagens i citati nakon 5 min inkubacije.

Analiza: promesati 10 µl serum + 1 ml reagens i citati nakon 5 min inkubacije.

TRIGLICERIDI

Blank – 10 µl destilovane vode

Standard: promesati 10 µl standard + 1 ml reagens i citati nakon 10 min inkubacije.

Analiza: promesati 10 µl serum + 1 ml reagens i citati nakon 10 min inkubacije.

HDL

Blank – destilovana voda

Analiza: promesati 5 µl serum + 500 µl R1, posle 4 min inkubacije dodati 160 µl R2, opet inkubirati 4 min
I procitati.

UREA

Blank – destilovana voda

Standard: promesati 10 µl standard + 1 ml reagens i citati nakon 5 min inkubacije.

Analiza: promesati 10 µl serum + 1 ml R1, cekati 1 min i onda dodati 250 µl R2, citati izmedju 30 sec I 90
sec.

KREATININ

Blank – destilovana voda

Working reagens: 800 µl R1 + 200 µl R2

Analiza: promesati 100 µl serum + 1000 µl working reagens i procitati nakon 30 sec.
GLICAEMIA

Blank –10 µl destilovana voda

Standard: promesati 10 µl standard + 1 ml reagens.

Analiza: promesati 10 µl serum + 1 ml reagens i inkubirati 10 min.

ALT

Blank – destilovana voda

Working reagens: 800 µl R1 + 200 µl R2

Analiza: promesati 100 µl serum + 1000 µl working reagens i inkubirati 1 min, onda procitati.

AST

Blank – destilovana voda

Working reagens: 800 µl R1 + 200 µl R2

Analiza: promesati 100 µl serum + 1000 µl working reagens i inkubirati 1 min, onda procitati.

BILIRUBIN DIREKT

Blank – destilovana voda

Analiza: promesati 100 µl serum + 1000 µl R1 i inkubirati 5 min, onda dodati 250 µl R2, opet inkubirati
jos 5 min i procitati

BILIRUBIN TOTAL

Blank – destilovana voda

Analiza: promesati 100 µl serum + 800 µl R1 i inkubirati 5 min, onda dodati 200 µl R2, opet inkubirati jos
5 min i procitati

GAMA GT

Blank – destilovana voda

Analiza: promesati 100 µl serum + 1000 µl R1 i sacekati 1 min, onda dodati 250 µl R2 i promesati I posle
1 min inkubacije procitati
ALP

Blank – destilovana voda

Analiza: promesati 20 µl serum + 1000 µl R1 i sacekati 1 min, onda dodati 250 µl R2 i promesati i posle 1
min inkubacije procitati

AMILAZA

Blank – destilovana voda

Analiza: promesati 10 µl serum + 420 µl reagens i citati nakon 25 sec

AMILAZA u URINU

Razrediti urin 1 : 10 sa destilovanom vodom

Analiza: promesati 10 µl urina + 90 µl destilovane vode i citati kao serum

CK NA CL

Blank – destilovana voda

Working reagens: 800 µl R1 + 200 µl R2

Analiza: promesati 40 µl serum + 1000 µl working reagens i inkubirati 2 min, onda procitati.

CK MB

Blank – destilovana voda

Working reagens: 800 µl R1 + 200 µl R2

Analiza: promesati 25 µl serum + 1000 µl working reagens i inkubirati 5 min, onda procitati.

LDH

Working reagens: 800 µl R1 + 200 µl R2

Analiza: promesati 50 µl serum + 1000 µl working reagens i inkubirati 1 min, onda procitati.

UKUPNI PROTEINI

Blank –10 µl destilovana voda

Standard: promesati 10 µl standard + 1 ml reagens.

Analiza: promesati 10 µl serum + 1 ml reagens i inkubirati 10 min, nakon toga citati.


64 – 83g/l

ALBUMIN

Blank – destilovana voda

Standard: promesati 10 µl standard + 1 ml reagens.

Analiza: promesati 10 µl serum + 1 ml reagens i inkubirati 5 min, nakon toga citati.

38 – 55 g/l

ACID URIC

Blank – 25 µl destilovana voda

Standard: promesati 10 µl standard + 1 ml reagens.

Analiza: promesati 25 µl serum + 1 ml reagens i inkubirati 5 min, nakon toga citati.

Vrednosti su 2 – 6 mg/dl m: 208 – 428 f:155 – 357 mmol/l

CHLORIDI

Blank – destilovana voda

Standard: promesati 10 µl standard + 1 ml reagens.

Analiza: promesati 10 µl serum + 1 ml reagens i inkubirati 4 min, nakon toga citati.

CALCIUM

Blank – destilovana voda

Standard: promesati 10 µl voda + 1 ml reagens.

Analiza: promesati 10 µl serum + 1 ml reagens i inkubirati 1 min, nakon toga citati.

mg/dl x 0,25 = mmol/l 2,15 – 2,57

GVOZDJE Fe

Blank – destilovana voda

Standard: promesati 50 µl standard + 1 ml reagens. (2 puta citati standardnu anlizu)

Analiza: promesati 50 µl serum + 1 ml reagens i inkubirati 15 min, nakon toga citati.

FOSFOR
Blank – destilovana voda

Standard: promesati 10 µl standard + 1 ml reagens.

Analiza: promesati 10 µl serum + 1 ml reagens i inkubirati 5 min, nakon toga citati.

mg/dl x 0,32 = mmol/l

MAGNESIUM

Blank – destilovana voda

Standard: promesati 10 µl standard + 1 ml reagens.

Analiza: promesati 10 µl serum + 500 µl R1 + 500 µl R2, i inkubirati 5 min i nakon toga citati.