Sei sulla pagina 1di 2

Tabela e materialeve

ZHAVOR
BETON C 7/10
BETON C-12/15
BETON C-16/20
BETON C-20/25
KALLEP THEMELI
KALLEP MURI
KALLEP TRARI
GUR KAVE
KALLEP BREZI
KALLEP KOLLONE
SKELE INVENTARI
KALLEP SOLETE
HEKUR I PERGATITUR 6 - 10
mm
HEKUR I PERGATITUR > 12

mm
TEL BARI
TULLA ME 6 VRIMA 12X20X25
CM
LLAC I PERZIER M15
CIMENTO 32.5 N
BITUM
DRU ZJARRI
MASTIC BITUMI
KARTON KATRAMA
VAJ GURI
LENDE NDERTIMI E
STAZHIONUAR
LENDE E HOLLE E SHARRUAR
GOZHDE
GANXHA
TJEGULLA VENDI
RERE E LARE LAVATRICE
LLAC BASTARD M 25
LLAC I PERZIER M 25
PLLAKA GREZ 40X40 CM
KOL PER PLLAKA
BOJAK CIMENTOJE ME BOJE
BAZAMAK MERMERI MONTAZHI
IMENTO E BARDHE R 42.5 R
PLLAKA MAJOTIKE IMPORTI
GOMINA

Dritare d/alumini dopio xham

Dyer derrase k derrase


GELQERE E SHUAR

Njesia Sasia
M3
86.22
M3
2.94
M3
23.8
M3
47.94
M3
37.73
M2
96
M2
49.5
M2
159.5
M3
4.44
M2
30.4
M2
50
M2
586.15
M2
168
TON
TON
KG
COPE
M3
KG
KG
M3
KG
M2
LITER
M3
M3
KG
KG
COPE
M2
M3
M3
M2
KG
KG
M2
KG
M2
ML
M2
M2
KG

0.98
3.388
16.05
9381
5.6
16968.
5
264.3
0.79
48.1
14.95
2.86
5.13
2.84
29.7
20.25
5805
3.045
3.5
8.78
190.74
748
793
15.3
14.1
47.94
54
13
20
405.35

Boje pluhur cimentito


LLAC CIMENTO 1:2
PLLAKA TROTUARI
GRANIL+BOJE
Bordura betoni 20x35 te
gatshme

Tabela e makinerive
VINC KULLE 6-10 TON
VIBRATOR
VINC KULLE DERI 5
TON
ELEKROARGANO
POMPE SUVATIMI

KG
M3
M2
ML

o/p
177.14
173.9
2.7
0.51
313.25

7.37
1.68

42.84
42