Sei sulla pagina 1di 248

~|+

nt|+|
rar
vtfra=ttartrt nzn= trnr-zrr
trnt trn+r)rr t nrrtr
nr trrrr


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
+|-|+
< |n-|:|| l+n| l-l|n
l|+(--| <-||~:~
<-|||:-~~:.,:-:~-:-
+|-|- l-l|
n+=+|l--, : -i ~:
< |ni |n-|:||i nt||
+| |ll- nt|=
=|l+| =l-|-
-+ |l-- ||-
< |n-|:|| l+n| l-l|n
l|+ (--| <-||~:~
>i-n=iia, ~|n|<-, |. -||, l|+
-<=--| (n <-||-..:
-|z|
:: ((+ =| (+ n|||
n:+
- +-l-+-|-=
(::-(, |n -n, +l| =|
t| ||=, -: l<-ni:::-
<-|||::~--~:~
trr
f t rfa r ft. rfa.'' r r +rt r f
t rfa rt f= n ftra rra r, ar ;=n r;
fatr rt taa. r =fr rrznt r, =r f rtr
+rt nra r f rfz-f tfra +rta- tnr-nr na.
rrzrrt rt r rt rt r= n rra nzrrt rrt
ftra rra r a-a. na rt trnrr r rf trn
r trnrr ra r r r r rrt, na tnrt r rrt
r r f frar r nr q zrrrr r fnvr r, a.
nrr-n f-rr rzrr r vttrn, rt rr-n f-rr r
fzrr r trr
=fr rt t +rrfa r ft tra rrar rr +rt f-
a r rf far =r-z t f+rfa r rt =r-z n
f- aar fr a- r ;=t aar t ttr n taa r
nt rtr rta rra fr-zt nrrr'' r n== =
frnr t =r+rrn =ntrr =nrrr-n =rr
=zr= n taa fr nr r ;=n ffzr =+r, =zarf-a,
=ntr, =z, =zr, =rr, =+rrr arr =nrr rar
=n frnr t ra nrf-rr frrrr nrr r frn
rrv =ntrr = n t r-at =ntrr = f =ar
fz=rar r =zrrrr = rt s-rr t rfta rrat r, rt s= =zrrrr
t rrrrfa r =zarf-a =zarf-a r r r =r arf-a,
s=r n=r frtr = =- trar r a. rft arf-a
r rt =zarf-a rr rfrq, rt rr f r r
nr trrrr
(+|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
+|-|+
< |n-|:|| l+n| l-l|n
l|+(--| <-||~:~
<-|||:-~~:.,:-:~-:-
+|-|- l-l|
n+=+|l--, : -i ~:
< |ni |n-|:||i nt||
+| |ll- nt|=
=|l+| =l-|-
-+ |l-- ||-
< |n-|:|| l+n| l-l|n
l|+ (--| <-||~:~
>i-n=iia, ~|n|<-, |. -||, l|+
-<=--| (n <-||-..:
-|z|
:: ((+ =| (+ n|||
n:+
- +-l-+-|-=
(::-(, |n -n, +l| =|
t| ||=, -: l<-ni:::-
<-|||::~--~:~
trr
f t rfa r ft. rfa.'' r r +rt r f
t rfa rt f= n ftra rra r, ar ;=n r;
fatr rt taa. r =fr rrznt r, =r f rtr
+rt nra r f rfz-f tfra +rta- tnr-nr na.
rrzrrt rt r rt rt r= n rra nzrrt rrt
ftra rra r a-a. na rt trnrr r rf trn
r trnrr ra r r r r rrt, na tnrt r rrt
r r f frar r nr q zrrrr r fnvr r, a.
nrr-n f-rr rzrr r vttrn, rt rr-n f-rr r
fzrr r trr
=fr rt t +rrfa r ft tra rrar rr +rt f-
a r rf far =r-z t f+rfa r rt =r-z n
f- aar fr a- r ;=t aar t ttr n taa r
nt rtr rta rra fr-zt nrrr'' r n== =
frnr t =r+rrn =ntrr =nrrr-n =rr
=zr= n taa fr nr r ;=n ffzr =+r, =zarf-a,
=ntr, =z, =zr, =rr, =+rrr arr =nrr rar
=n frnr t ra nrf-rr frrrr nrr r frn
rrv =ntrr = n t r-at =ntrr = f =ar
fz=rar r =zrrrr = rt s-rr t rfta rrat r, rt s= =zrrrr
t rrrrfa r =zarf-a =zarf-a r r r =r arf-a,
s=r n=r frtr = =- trar r a. rft arf-a
r rt =zarf-a rr rfrq, rt rr f r r
nr trrrr
(+|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
rra t rr r nrr+rrta st r, r ;= r
r ar f =ntt rrnr f frrt =zn t rt +rrfa

rra nrrr rn n at =rar = rr =raftt r


=nrrtr fr nr r
nrr+rrta trr =rfr- arr rrntt trnrrn ;=
rrta s-= s r rrntt trnrr n rrat
rr r qnrr =a s r, vttrn-trr =nrn
-at +r vttrn r fvtr r z tn = rt rq
nrrtr zrrtr vttrn r =rfa ta rq ;= rt ra r -
arftar:r -r r =rr nrr-nr
rrar nr-nr rrr rorr rr
(r.tr. -:::-)
rra r nrzr=rrr-rn r vttrn! nrr-a.tr r
rvra r rtr n zrrtr s=t rt n= = nrr=rnt
= art fzr nr, rra rrt fr fr nr (srt fzr
nr f= rt nr-nr rr frr rra rtr -zt
= zr fq nq r nrr+rrta n r rr ftaa= n
s rrat r ;= rr r =rt r =r arf-a f=r n r
-r r ftr, =a ttr r =rf- f)rr, =- r
f+rtar = =r
n+rtr rra far rr rrq zra t +r
rrt =rt ftr taa t far r rrr+rr rrt
=ntrr = =zrrrr ta rq =rzfr =rr = tr
-zt rtr fnrta =rnt fnfa rrrzrar far r
na t n = rra r rt t fa+rr = -zt r trfa
t fan =ntr = =a =z r =nrr t n
ar rr ra r rt ;= nrrr r t a- r r
=rt= =fa ttt= r nrrr r rr =t rar r
n-n t ttt= r trrt +rr s-=rr zfrnrt rrar trnr
;=n ra =n r, rt - =n n :- -zr t =rr ;=
nrrr t rff frr-nar r
n r r =ar r f rf nrrrr t ttr
vz=rr n nt rtr faa r t ttr ;t=t rrarzt
r fr-zt =rfr- fq f+r srrt rrnr ;= ttr r n
arf-arz rn fzr r n r rrrrf-a rt frta r f
arf-arz rn an ttrrtt n fararfa rra
nrrr' rn r =rtta r=rz =tr n. =rz r
=rrr r nr
;fa nznrrrrta
nzn= trnr-zrr
trfntrn+r)rrr fnfttf.
(|| (|
nrrr rr faz rrart
fant =a az=rt
{-{-{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
rra t rr r nrr+rrta st r, r ;= r
r ar f =ntt rrnr f frrt =zn t rt +rrfa

rra nrrr rn n at =rar = rr =raftt r


=nrrtr fr nr r
nrr+rrta trr =rfr- arr rrntt trnrrn ;=
rrta s-= s r rrntt trnrr n rrat
rr r qnrr =a s r, vttrn-trr =nrn
-at +r vttrn r fvtr r z tn = rt rq
nrrtr zrrtr vttrn r =rfa ta rq ;= rt ra r -
arftar:r -r r =rr nrr-nr
rrar nr-nr rrr rorr rr
(r.tr. -:::-)
rra r nrzr=rrr-rn r vttrn! nrr-a.tr r
rvra r rtr n zrrtr s=t rt n= = nrr=rnt
= art fzr nr, rra rrt fr fr nr (srt fzr
nr f= rt nr-nr rr frr rra rtr -zt
= zr fq nq r nrr+rrta n r rr ftaa= n
s rrat r ;= rr r =rt r =r arf-a f=r n r
-r r ftr, =a ttr r =rf- f)rr, =- r
f+rtar = =r
n+rtr rra far rr rrq zra t +r
rrt =rt ftr taa t far r rrr+rr rrt
=ntrr = =zrrrr ta rq =rzfr =rr = tr
-zt rtr fnrta =rnt fnfa rrrzrar far r
na t n = rra r rt t fa+rr = -zt r trfa
t fan =ntr = =a =z r =nrr t n
ar rr ra r rt ;= nrrr r t a- r r
=rt= =fa ttt= r nrrr r rr =t rar r
n-n t ttt= r trrt +rr s-=rr zfrnrt rrar trnr
;=n ra =n r, rt - =n n :- -zr t =rr ;=
nrrr t rff frr-nar r
n r r =ar r f rf nrrrr t ttr
vz=rr n nt rtr faa r t ttr ;t=t rrarzt
r fr-zt =rfr- fq f+r srrt rrnr ;= ttr r n
arf-arz rn fzr r n r rrrrf-a rt frta r f
arf-arz rn an ttrrtt n fararfa rra
nrrr' rn r =rtta r=rz =tr n. =rz r
=rrr r nr
;fa nznrrrrta
nzn= trnr-zrr
trfntrn+r)rrr fnfttf.
(|| (|
nrrr rr faz rrart
fant =a az=rt
{-{-{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
naat, nrrnrrrr vtfra=ttartrt
nzn= trnr-zrr trnt trn+r)rr t nrrtr t
t rt
rfzr = rfrnrr qrrf q rtrf
+z rta tr r =ran t nzn=trtr n q=
ft nrr=rr ;= trrn t atr rq r, f-rr
fzar, rrrraf-a q nrt a rtr =rr fr r
= nrnzrr fr r =r+rr = ;=t +rr trtr n
n aat , nrrnrr rr, zr nrrrtrrttr,
=ntaa =t=rfr-atrt a, vtfr a =ttartrt
nzn= trnr-zrr trnt trn+r)rrt nrrtr r rr+rrn
ra vqr rt n = fr rar r =ran +rr n rrrtrt
=nrr q trrz rtr n =-ar r rnzr taa t
r z+r nrr=rrr n rz nzn=t t nrr
=rnr t rat r
rf+rr - s-rt zrr rt z n rrrzt=rz rn
nrn n { tt {~ ;. r nt =arf-a t rnrtt
trfr r n f=nrrt =trttr ror fnvrr n nrar
vtnat rrt zt q far . trz fnv rrt q
rf fzrrfa r rf+rr rr farnr .
vtn)rrrr fa
(|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
naat, nrrnrrrr vtfra=ttartrt
nzn= trnr-zrr trnt trn+r)rr t nrrtr t
t rt
rfzr = rfrnrr qrrf q rtrf
+z rta tr r =ran t nzn=trtr n q=
ft nrr=rr ;= trrn t atr rq r, f-rr
fzar, rrrraf-a q nrt a rtr =rr fr r
= nrnzrr fr r =r+rr = ;=t +rr trtr n
n aat , nrrnrr rr, zr nrrrtrrttr,
=ntaa =t=rfr-atrt a, vtfr a =ttartrt
nzn= trnr-zrr trnt trn+r)rrt nrrtr r rr+rrn
ra vqr rt n = fr rar r =ran +rr n rrrtrt
=nrr q trrz rtr n =-ar r rnzr taa t
r z+r nrr=rrr n rz nzn=t t nrr
=rnr t rat r
rf+rr - s-rt zrr rt z n rrrzt=rz rn
nrn n { tt {~ ;. r nt =arf-a t rnrtt
trfr r n f=nrrt =trttr ror fnvrr n nrar
vtnat rrt zt q far . trz fnv rrt q
rf fzrrfa r rf+rr rr farnr .
vtn)rrrr fa
(|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
=t fnv t ;= z+ra r r rn fnftt fnv'
t=rr
;rt-r t=t - nfv-ar tnfar r fnftt
frarr =r=rft r = zt t=r fq rt rt =r
t=rr rr a. -n zr nr= rra rt r rn rr
r trr =t trr =zr-=zr fq n= fr r rrr
rftrft =ztr fq ar zfzrt t, f-a r
fnftt rt =rr nrnrr fq tzr f=q r; rn+r
-z rr =rr rt fzar -a+r =r n a+rt = ;=
r r ft-at tnr-na- f-a rt n fafta
- r; =r=rft rrnrr +rt trr rt t =r
rtfr+r frr+rr - r fnftt r -an=rar r sz
rra rt fz nrrrfa arr f+rr tntrrrfa t
faan rr rfz z+r frq q rt =t rt
atr rr rat rt r rr t rr n rt ;= nrt''
=rr ntart arr ra rr t trr n farnr .
=t fnv t r= = vttrnftanr=t
anq-fa==r =fra atr t nrr arta =trt
tr t rrar t fa t t ;= fzfa+rr = =nf-a
tntrrrfa t= rr.-rr. =ta rtr n-
n-r, vtnz+rrnanrrtrr, sfrrz arr rz
nrtrnt vta=tzr=t =rrn-r rtrrr rrt n
atr rr n az-at vtrtrrr a vt
{c vttrnr+rrrrtrt nrrtr rrr . ;rtzr=t
nrrtr r fnftt r vttrnn-r t zt+rr zt rn
t rt r fnftt n=rr t rf n rt nzn=
trnr-zrr trnt trn+rzrr t nrrtr rn = =ra
rq
s-frr+rr - rrrfa trtr t zt+rrnrr t
rra trrt rzrr nrttrrt =ta nrrfur n r rr
a rfrt rtr t frr+rr =rv t r s-frr+rr ra
rtrr=t nq =rrr-z =ta frfur, rtrr=t t
rrrtrt q rr tt+rrr n =rn trr rta t
trz rta f ;=t r=rz n f=r +rrtat =ta
frr n rtr-=r=--r-zr-a-rrr--r+rtt rt
=ntrfa =rrtr ar t= rn r ttrt
rta f sr=rt r f rrtrr
f+rrfrf, rtr-f+rrnr+r . vttrn=rz
frrat t (rtrr=t = rtr t +rrrr-a frr+rr rta t
;ar rt rt ;=t frfur = r-ntrnrr rfrt
rnrrr fnrr.'' frr t =-r t furrftf (t.
q.zt. arr yrrr. fa=r rrrr=nt+rrn'' frr
t frr+rr na t =r- srf rtfa'' (zt. f rta
t
nzn= q naat srf - = {c ;. n rz
rrvt ;yz +rnr vttrrr-z =trt t
frrttrt q n+rfn vtfrrn n vta=tta t
trrr t a+rt = =-a nrr-nrr q ntfrrr rtr r
vta=ttartrt'' = n fafa rq ;=t an n ~
:-- r rrrt ntt n arr : nta : ;. r fznrt
(z| (|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
=t fnv t ;= z+ra r r rn fnftt fnv'
t=rr
;rt-r t=t - nfv-ar tnfar r fnftt
frarr =r=rft r = zt t=r fq rt rt =r
t=rr rr a. -n zr nr= rra rt r rn rr
r trr =t trr =zr-=zr fq n= fr r rrr
rftrft =ztr fq ar zfzrt t, f-a r
fnftt rt =rr nrnrr fq tzr f=q r; rn+r
-z rr =rr rt fzar -a+r =r n a+rt = ;=
r r ft-at tnr-na- f-a rt n fafta
- r; =r=rft rrnrr +rt trr rt t =r
rtfr+r frr+rr - r fnftt r -an=rar r sz
rra rt fz nrrrfa arr f+rr tntrrrfa t
faan rr rfz z+r frq q rt =t rt
atr rr rat rt r rr t rr n rt ;= nrt''
=rr ntart arr ra rr t trr n farnr .
=t fnv t r= = vttrnftanr=t
anq-fa==r =fra atr t nrr arta =trt
tr t rrar t fa t t ;= fzfa+rr = =nf-a
tntrrrfa t= rr.-rr. =ta rtr n-
n-r, vtnz+rrnanrrtrr, sfrrz arr rz
nrtrnt vta=tzr=t =rrn-r rtrrr rrt n
atr rr n az-at vtrtrrr a vt
{c vttrnr+rrrrtrt nrrtr rrr . ;rtzr=t
nrrtr r fnftt r vttrnn-r t zt+rr zt rn
t rt r fnftt n=rr t rf n rt nzn=
trnr-zrr trnt trn+rzrr t nrrtr rn = =ra
rq
s-frr+rr - rrrfa trtr t zt+rrnrr t
rra trrt rzrr nrttrrt =ta nrrfur n r rr
a rfrt rtr t frr+rr =rv t r s-frr+rr ra
rtrr=t nq =rrr-z =ta frfur, rtrr=t t
rrrtrt q rr tt+rrr n =rn trr rta t
trz rta f ;=t r=rz n f=r +rrtat =ta
frr n rtr-=r=--r-zr-a-rrr--r+rtt rt
=ntrfa =rrtr ar t= rn r ttrt
rta f sr=rt r f rrtrr
f+rrfrf, rtr-f+rrnr+r . vttrn=rz
frrat t (rtrr=t = rtr t +rrrr-a frr+rr rta t
;ar rt rt ;=t frfur = r-ntrnrr rfrt
rnrrr fnrr.'' frr t =-r t furrftf (t.
q.zt. arr yrrr. fa=r rrrr=nt+rrn'' frr
t frr+rr na t =r- srf rtfa'' (zt. f rta
t
nzn= q naat srf - = {c ;. n rz
rrvt ;yz +rnr vttrrr-z =trt t
frrttrt q n+rfn vtfrrn n vta=tta t
trrr t a+rt = =-a nrr-nrr q ntfrrr rtr r
vta=ttartrt'' = n fafa rq ;=t an n ~
:-- r rrrt ntt n arr : nta : ;. r fznrt
(z| (|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
=rrzr rr n =-a, nr-a, fr q vtrrr rtr
rr nzn=trnr-zrr'' z t ffa f+rfrra
fr nr srfr ;=t an n :- n rftrt nrrr+r
r t rz nzn= t r frn==z rtr
naat'' =r- srf = f+rfrra fr nr rra
~: ;. n +rrstr zt= ttrt, rrrzt rrrtrt -zt
=ta furta (nrfa frfur ; fzrt rtr ~~
;. n nrrnrrrr, = ~. ;. n nrrnfrn tryfa rtr
nrfrr rztrr ttrt arr fzrt nrar ttrt, ~
;. n =rfr- rznt ttrt arr ~- ;. n
trnrrzr zrfnr rszrr rtr vtrrttr
ttrt rta rq =- +rt r-farf=fq. =- +rfa nrar
rtr
n fa- - -f =var r frr r +rt r f
rznzn=t fa- =rr-=rr fa- +rt ;ar
f+rr q nr+rtt r f =nta frr fq rrr rt
far= =rr fq rr f=q rrar r rrvt
=ta, fr-zt, ntrat, sfzr, nfrt, +rrtt, t,
rfz +rrrrrr n rrrfar nrn = vttrnrr,
vtrrrr q z+r rtrfr =nr r =-zt q =t=
rrt n -zrq fr r
sr=rt r f nzn= t t trar+rtr ar =
a ~ ta rfrra r fn nrrr, =rzr,
rr, rr, ntar, rrar, tarrr, zrr
q +rrrn-r arr rrrn-r sr=rt r
rz nzn=t rtr rta =ta-fr-zt n-rr =
rr q rt nrr ar r rr-rt r-zrf n nrr
t r =r+rr rta rrar r rt z=tt rt =ta rt =tfa
=f--=r r a- q rrrtrf-a t nr+rtt
=nfa fzrrr +rt rta rrat r ar =rr-=rr rrr=n +rt
rz nzn=t ;= n fa- = sa r =
:- ;. n a-rt nrrnfrn tryfa zr. rrtzr rrnr
rtr =-at nrrr' r fnr =rv rr
+rrta rrtt rnrt nrt frrtt rt
t rtr :- n qfarrf= q frrrr n-r
trrrt+rrr, t ~~ ;. n ~: t rrarzt rn
=tanrrr vt+rrntrrrtn arr vttrnftanr=
+rrrrrft fr-zt tr r +rrta t trrfa vtnat fa+rr
rf rtr : n; ~- r rrr sr=rt r
f frn =r - sr=rt r f nzn=
t frnar r r t fr r rt s== -
frn fr-+rr;r r r fq ;-rr fr rn
nzn= trn+rzrr frn frfur, fr (s-rt
zrr'' t r; ~: ;. n trrr t r s-rt zrr rrr=
;-rt r ;= frfur r t-a rffa fa
fr r =+rt rt frnr r r frrf+ra r fq
arr s-r att frr+rr fzr fq ;= frfur n
f.rrr =r r fat szrrtr taa fr nr r
frnr r r-nf+rt z=r r tt =r r
nzn=t r r szrrrrr zr nrfn r-
(n| (|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
=rrzr rr n =-a, nr-a, fr q vtrrr rtr
rr nzn=trnr-zrr'' z t ffa f+rfrra
fr nr srfr ;=t an n :- n rftrt nrrr+r
r t rz nzn= t r frn==z rtr
naat'' =r- srf = f+rfrra fr nr rra
~: ;. n +rrstr zt= ttrt, rrrzt rrrtrt -zt
=ta furta (nrfa frfur ; fzrt rtr ~~
;. n nrrnrrrr, = ~. ;. n nrrnfrn tryfa rtr
nrfrr rztrr ttrt arr fzrt nrar ttrt, ~
;. n =rfr- rznt ttrt arr ~- ;. n
trnrrzr zrfnr rszrr rtr vtrrttr
ttrt rta rq =- +rt r-farf=fq. =- +rfa nrar
rtr
n fa- - -f =var r frr r +rt r f
rznzn=t fa- =rr-=rr fa- +rt ;ar
f+rr q nr+rtt r f =nta frr fq rrr rt
far= =rr fq rr f=q rrar r rrvt
=ta, fr-zt, ntrat, sfzr, nfrt, +rrtt, t,
rfz +rrrrrr n rrrfar nrn = vttrnrr,
vtrrrr q z+r rtrfr =nr r =-zt q =t=
rrt n -zrq fr r
sr=rt r f nzn= t t trar+rtr ar =
a ~ ta rfrra r fn nrrr, =rzr,
rr, rr, ntar, rrar, tarrr, zrr
q +rrrn-r arr rrrn-r sr=rt r
rz nzn=t rtr rta =ta-fr-zt n-rr =
rr q rt nrr ar r rr-rt r-zrf n nrr
t r =r+rr rta rrar r rt z=tt rt =ta rt =tfa
=f--=r r a- q rrrtrf-a t nr+rtt
=nfa fzrrr +rt rta rrat r ar =rr-=rr rrr=n +rt
rz nzn=t ;= n fa- = sa r =
:- ;. n a-rt nrrnfrn tryfa zr. rrtzr rrnr
rtr =-at nrrr' r fnr =rv rr
+rrta rrtt rnrt nrt frrtt rt
t rtr :- n qfarrf= q frrrr n-r
trrrt+rrr, t ~~ ;. n ~: t rrarzt rn
=tanrrr vt+rrntrrrtn arr vttrnftanr=
+rrrrrft fr-zt tr r +rrta t trrfa vtnat fa+rr
rf rtr : n; ~- r rrr sr=rt r
f frn =r - sr=rt r f nzn=
t frnar r r t fr r rt s== -
frn fr-+rr;r r r fq ;-rr fr rn
nzn= trn+rzrr frn frfur, fr (s-rt
zrr'' t r; ~: ;. n trrr t r s-rt zrr rrr=
;-rt r ;= frfur r t-a rffa fa
fr r =+rt rt frnr r r frrf+ra r fq
arr s-r att frr+rr fzr fq ;= frfur n
f.rrr =r r fat szrrtr taa fr nr r
frnr r r-nf+rt z=r r tt =r r
nzn=t r r szrrrrr zr nrfn r-
(n| (|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
nrar rt ntr nf-zt, n r s=r q rtt
r frn nrrt nt, n r sr rf+r=rrtt
;fa fza
zr. nrtt ntar zt fnvr
(a| (|
fa rrz
rra nrrr nt =ra rr t r r +r
fzrr r n t n r sart zr z=r rt f frnt
=ntrr = r +rt =zrrrrta r s =r r rar =n=r
rr rfrq nrrr t tr r f= rrr-a rartr t
rrar rrat r r nt fq ;= =n t ftftrfar
rr n =+r rr rar r f q rt rrf-n na
r -atn f-a, . vttrnr-z =rzr rr r
zrf-, at ;= ftta nzn= trn+r)rr frn
frfur t-a rffa z r art -r
frr, =rr rt ;= +rrfarz n == tr rtr t
-a =ntrr r +rr, q= =n rra nrrr =
arf-arzt - t tr, r = fzrtt rt tr rar fz
ntt nr zr. nrtt ntar zt fnvr (r =t rt r
n=r =fa =rrn fnar, a. s fa n =aa aaar
r r tar trnr nt -ar=t rrnr -)z-r =zt r n
ra ra rrrtrz zar r f-rr ;= n-r n+rn
farra +rrn r fftr fr nt furrt = fartt rt
fr= fartt +rt nt rrrtrz rr r, ;-rr +rt ;=
nrrr tr n rartrt =rrn fr n ra rrrtrz
z trr r r-=r+rr rt t -n+rfn fan
nrn n -n rrnr rrtz vtrta r f-rr ;= n)r t
=t=rr r;, rt t t = =nr n) = ntr ft
trr
vt trrr. rr-ara


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
nrar rt ntr nf-zt, n r s=r q rtt
r frn nrrt nt, n r sr rf+r=rrtt
;fa fza
zr. nrtt ntar zt fnvr
(a| (|
fa rrz
rra nrrr nt =ra rr t r r +r
fzrr r n t n r sart zr z=r rt f frnt
=ntrr = r +rt =zrrrrta r s =r r rar =n=r
rr rfrq nrrr t tr r f= rrr-a rartr t
rrar rrat r r nt fq ;= =n t ftftrfar
rr n =+r rr rar r f q rt rrf-n na
r -atn f-a, . vttrnr-z =rzr rr r
zrf-, at ;= ftta nzn= trn+r)rr frn
frfur t-a rffa z r art -r
frr, =rr rt ;= +rrfarz n == tr rtr t
-a =ntrr r +rr, q= =n rra nrrr =
arf-arzt - t tr, r = fzrtt rt tr rar fz
ntt nr zr. nrtt ntar zt fnvr (r =t rt r
n=r =fa =rrn fnar, a. s fa n =aa aaar
r r tar trnr nt -ar=t rrnr -)z-r =zt r n
ra ra rrrtrz zar r f-rr ;= n-r n+rn
farra +rrn r fftr fr nt furrt = fartt rt
fr= fartt +rt nt rrrtrz rr r, ;-rr +rt ;=
nrrr tr n rartrt =rrn fr n ra rrrtrz
z trr r r-=r+rr rt t -n+rfn fan
nrn n -n rrnr rrtz vtrta r f-rr ;= n)r t
=t=rr r;, rt t t = =nr n) = ntr ft
trr
vt trrr. rr-ara


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
n +rrta f=q rrr t t q st n-t
+rrtat t r ra ra rrrtrz z trr r f-rr =n t
fa=fa =tnr n ;= nrrr r ta = n taa fr
n rrtz vtrta f+r- fnr tat fr=t -)+rrrr fnv
r ra rrrtrz z trr r f =rf- ffrn =
r nrrr tarrtar r rta rr trr r ntt r-=r+rr
r =rz =r+rrat vtnat =ntar vtrta r +rt
rrrtrz
n f ftt zr. =t-) rrnr (=rrt r +rt
nnr rrf=a tar r f fzrt r= =n ta r
ffa t n n= ft =rrn fnr n rrr rr, atar
rr rt s r frnrrr q rt +rfnr r +rt
rrrtrz z trr r, f-rr fzrt r= =n ntt rrvrrr
t nrrr tr n rartr taa fr n nrar
-zr vtrta r r+rrtt r f-rr ff =rrr n rn
+rfnr f+rrt n +rt +rt rt +rnr f ==rr +rrtat
tr=+rr rrtt =zt ftra fr zr. rz fzt r
ft =rf- =rnfa rt ==r ;= nrrr rrrn nt fq
rr f=q rq -aarn-r rrn tar r nr trrrfr r
ft r-=rnt =rr = n r r r t rr r r
s-rt =ttat nr =tf=trr n =nfa ta rq n r
zrf- r t trr r
;fa rr+rnrrrrta
nzn= trnr-zrr
trnt trn+r)rr
(c|
rra nrrr t rrta
n rtr rta rra fr-zt nrrr t
rrta r rt =rar = =nrta fr r rrntt trnrr
(qrz, nrr+rrta (, rra ntar arr
s-rttrnftan (rnz = =rn rrntt trnrr
qrz :: =n :: rr n nrfrr rrntf
vttrn zrrr fq tn = -rna aat zrrtr n=r =
rrat rr r r taa trr r rr -
arftar:r -r r =rr nrr-nr
rrar nr-nr rrr rorr rr
(r = rra nr-nr far rr rn ror
r art fzr rr, = rt an = nrr-nr r ntr sqrt t
fzr''
rra t rr r r=rfa t fq rt
rr ra rta r ;= rr r ftart nrfrr zr=
fr nrr+rrta n ua' n rrtt r= +rna
tr rzr r atrrrr an n nrfrr rnrr zrr rq nrfrr
rnrr ffrat r =rrfa t rr, tr! r =nnr
zt z=r tr rr! ;=t n tr t rra frnar =
f+rrrr = na rrt fz rr =r- =rn rr nq r
ntr t far=r t rnrr t' rr - r-zr sfrrz n
f=q nrfrr szzr fz n r r ta rq furfrr
r n n tra r s furfrr n rr rn
(-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
n +rrta f=q rrr t t q st n-t
+rrtat t r ra ra rrrtrz z trr r f-rr =n t
fa=fa =tnr n ;= nrrr r ta = n taa fr
n rrtz vtrta f+r- fnr tat fr=t -)+rrrr fnv
r ra rrrtrz z trr r f =rf- ffrn =
r nrrr tarrtar r rta rr trr r ntt r-=r+rr
r =rz =r+rrat vtnat =ntar vtrta r +rt
rrrtrz
n f ftt zr. =t-) rrnr (=rrt r +rt
nnr rrf=a tar r f fzrt r= =n ta r
ffa t n n= ft =rrn fnr n rrr rr, atar
rr rt s r frnrrr q rt +rfnr r +rt
rrrtrz z trr r, f-rr fzrt r= =n ntt rrvrrr
t nrrr tr n rartr taa fr n nrar
-zr vtrta r r+rrtt r f-rr ff =rrr n rn
+rfnr f+rrt n +rt +rt rt +rnr f ==rr +rrtat
tr=+rr rrtt =zt ftra fr zr. rz fzt r
ft =rf- =rnfa rt ==r ;= nrrr rrrn nt fq
rr f=q rq -aarn-r rrn tar r nr trrrfr r
ft r-=rnt =rr = n r r r t rr r r
s-rt =ttat nr =tf=trr n =nfa ta rq n r
zrf- r t trr r
;fa rr+rnrrrrta
nzn= trnr-zrr
trnt trn+r)rr
(c|
rra nrrr t rrta
n rtr rta rra fr-zt nrrr t
rrta r rt =rar = =nrta fr r rrntt trnrr
(qrz, nrr+rrta (, rra ntar arr
s-rttrnftan (rnz = =rn rrntt trnrr
qrz :: =n :: rr n nrfrr rrntf
vttrn zrrr fq tn = -rna aat zrrtr n=r =
rrat rr r r taa trr r rr -
arftar:r -r r =rr nrr-nr
rrar nr-nr rrr rorr rr
(r = rra nr-nr far rr rn ror
r art fzr rr, = rt an = nrr-nr r ntr sqrt t
fzr''
rra t rr r r=rfa t fq rt
rr ra rta r ;= rr r ftart nrfrr zr=
fr nrr+rrta n ua' n rrtt r= +rna
tr rzr r atrrrr an n nrfrr rnrr zrr rq nrfrr
rnrr ffrat r =rrfa t rr, tr! r =nnr
zt z=r tr rr! ;=t n tr t rra frnar =
f+rrrr = na rrt fz rr =r- =rn rr nq r
ntr t far=r t rnrr t' rr - r-zr sfrrz n
f=q nrfrr szzr fz n r r ta rq furfrr
r n n tra r s furfrr n rr rn
(-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
furrt --a nrt n=+ra rrrtr=t arr rrrn fq
=r- rr nrfrr szzr t s== ra tr ta r zrn
= szzr t rt =rar rr rt =nt rt rr
t rrrtrfrar rt ntrrar t =- rrt nrfrr szzr
t rt =rar r rr =rr rt o frr t fzr
rr +rt n=trar ntt=t t zfr = =rar r ttrtr
rt nrtrrvnt t q n rt rt s=t =rr
fr= ta rq rorrfa n n a-t rr nq fa rrr
rra =rar n+rat r; s n+r n tr +r rra
tnrt t aftt f+rfa = =r- rr rtr ta.f=q
arr rr r trfr n rr rnrnt ra r +r=
ta-ta r ra r ar rt-rt s=t ra r n n
fara r, f== r r =ar t = sr r an
z=ra-z=ra q fz =t +r rra s-rfa rr nq rt
farvt r fatr ta rq r, +rn! r rt-rt vfa
nrr t rf-r t +rt rrq s-rtr rt t r tr r rt
-rfa- ra-ra rrfqr r - nr n t tr r
rra z ra t r, frr=rr, nrr, t=rr, , zz, tr rt
rr n rar ffar rr rrq = n +ta r r
;-r rrq t , furfrr r rrq ra zrq ;= t a
rrt nrfrr rr rrr za rq r rra = rr f
an ntt ra rrfqr frt r rr arrrt rar z +rt
= z rr rqn rt an ra (z rrt rt -nrn rrr
rtr n+rtr r ra zr = zr rr nr ;t zf+r+r =
tfza rrt nf+rrt =rar fa nrfrr rr r
rta t fq rfntr t rr rara +rr =rn
= tr zt rr r rrrtrrr n trfa t =n) n
zr fzr ftat+rr rra +rt rr frr rvn r
rt r a nrfrr szzr t =rar r s= fa t
zzrrr = na trr r +rt fzrr fzr f =rar r rrr
-n r r = nrt t=rnt =n rra
=rar ra zr = z r r -n fzr rt s=r rn
rra t=rr s-rt fzr nrfrr szzr rr +rt r -n
fr szzr r r rn raa t=rr raa rt
rra zrr nrnr-+rr r =rr a-ra q =rr
fr ta r
rra raa r r +rr; nra r t-a raa
s-r t r r r rra +rrr nra r qfz rra
r nrz n t szzr ra zrt t tr r s-r z=rt
raa n n ra ;rr r; rt s-rr rra r r
ra rq nrfa fr f szzr arrrt far rt r an
st nrz = sat rr raa = ;= rt nrfa rrt
rra t nr =rar r= rq rt s= far t =rr
ftftrfa rt nrnr raa r =rr t far rr
r trr -zt = na tr fq fnfrrtt nq
rr rra an = , rtr arr -zt r rrrtrrr n
trta fr rt farvt r -zt = na t rvn
rq nrfrr rr rtr f+rrrta r r =nnr zt n
tr trt ar = rrrna t fzr rra
=rn rr nq rra frnr trr t frrr
n fa rq rt -aarn-r +rnr vttrn vt
f=rr= t r=z rr -at f=ra t t trr = nrfrr
(|| (<|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
furrt --a nrt n=+ra rrrtr=t arr rrrn fq
=r- rr nrfrr szzr t s== ra tr ta r zrn
= szzr t rt =rar rr rt =nt rt rr
t rrrtrfrar rt ntrrar t =- rrt nrfrr szzr
t rt =rar r rr =rr rt o frr t fzr
rr +rt n=trar ntt=t t zfr = =rar r ttrtr
rt nrtrrvnt t q n rt rt s=t =rr
fr= ta rq rorrfa n n a-t rr nq fa rrr
rra =rar n+rat r; s n+r n tr +r rra
tnrt t aftt f+rfa = =r- rr rtr ta.f=q
arr rr r trfr n rr rnrnt ra r +r=
ta-ta r ra r ar rt-rt s=t ra r n n
fara r, f== r r =ar t = sr r an
z=ra-z=ra q fz =t +r rra s-rfa rr nq rt
farvt r fatr ta rq r, +rn! r rt-rt vfa
nrr t rf-r t +rt rrq s-rtr rt t r tr r rt
-rfa- ra-ra rrfqr r - nr n t tr r
rra z ra t r, frr=rr, nrr, t=rr, , zz, tr rt
rr n rar ffar rr rrq = n +ta r r
;-r rrq t , furfrr r rrq ra zrq ;= t a
rrt nrfrr rr rrr za rq r rra = rr f
an ntt ra rrfqr frt r rr arrrt rar z +rt
= z rr rqn rt an ra (z rrt rt -nrn rrr
rtr n+rtr r ra zr = zr rr nr ;t zf+r+r =
tfza rrt nf+rrt =rar fa nrfrr rr r
rta t fq rfntr t rr rara +rr =rn
= tr zt rr r rrrtrrr n trfa t =n) n
zr fzr ftat+rr rra +rt rr frr rvn r
rt r a nrfrr szzr t =rar r s= fa t
zzrrr = na trr r +rt fzrr fzr f =rar r rrr
-n r r = nrt t=rnt =n rra
=rar ra zr = z r r -n fzr rt s=r rn
rra t=rr s-rt fzr nrfrr szzr rr +rt r -n
fr szzr r r rn raa t=rr raa rt
rra zrr nrnr-+rr r =rr a-ra q =rr
fr ta r
rra raa r r +rr; nra r t-a raa
s-r t r r r rra +rrr nra r qfz rra
r nrz n t szzr ra zrt t tr r s-r z=rt
raa n n ra ;rr r; rt s-rr rra r r
ra rq nrfa fr f szzr arrrt far rt r an
st nrz = sat rr raa = ;= rt nrfa rrt
rra t nr =rar r= rq rt s= far t =rr
ftftrfa rt nrnr raa r =rr t far rr
r trr -zt = na tr fq fnfrrtt nq
rr rra an = , rtr arr -zt r rrrtrrr n
trta fr rt farvt r -zt = na t rvn
rq nrfrr rr rtr f+rrrta r r =nnr zt n
tr trt ar = rrrna t fzr rra
=rn rr nq rra frnr trr t frrr
n fa rq rt -aarn-r +rnr vttrn vt
f=rr= t r=z rr -at f=ra t t trr = nrfrr
(|| (<|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
rra vt tr+r n rt rt rr vt=tartrnt =
tr=rnr rtat a- rt --- rq
taa. rra t rrta =rrrr = s-rr rfta t
rr r =r+r r =r+r t z t -=r r frnr
fq trr, =nr s-rrt-zrr t frnrr rt
nrrft =arf-a r rar r
nzn= trnr-zrr
trnt trn+r)rr
rn =n - =+r -
fat =n - =zarf-a -
aat =n - =ntr -
ar =n - =z -
n =n - =zr -
rrra =n - =rr -
=tan =n - =+rrr -
rn =n - =nrr -
rra nrrr - anfrr
{

{-
{--
{-
{-
(|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
rra vt tr+r n rt rt rr vt=tartrnt =
tr=rnr rtat a- rt --- rq
taa. rra t rrta =rrrr = s-rr rfta t
rr r =r+r r =r+r t z t -=r r frnr
fq trr, =nr s-rrt-zrr t frnrr rt
nrrft =arf-a r rar r
nzn= trnr-zrr
trnt trn+r)rr
rn =n - =+r -
fat =n - =zarf-a -
aat =n - =ntr -
ar =n - =z -
n =n - =zr -
rrra =n - =rr -
=tan =n - =+rrr -
rn =n - =nrr -
rra nrrr - anfrr
{

{-
{--
{-
{-
(|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~|+ nt|+||n =
''=-|''
-n| |||


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~|+ nt|+||n =
''=-|''
-n| |||


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
=tartrn rfnfrrt +rrta +rrtfa =ttat

nt rrf nr= ntr t ==rr=t rr f+rrat
f= nrt r n r trt r n= ffn-r
f= fq t =rr t fat trt r nfan f-r
~
nn f r t ntt rn rfa afa ttrt
az-at nt r fra frr ta +rt frt
=n= f=n =n ntr vttrn-) nr-) rt
az= fzrr t nr = =t fn art
.
r=nat ara =+rr f-r =+rrfa t =r-z
r +rft +rr nrr t fr zrrt-z
=+rr n snz zr fr far nrr rt
f=n n rr +rr+rt n nrt +r=t ftrt

rt r =r rt =r=a +rt f= nr =rr r
rq fza n- - t f= =rr r
ror -zt rz nr r =ffza f-zt
frnr r r trr zrr r r r-zt
{
rn =n-=+r


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
=tartrn rfnfrrt +rrta +rrtfa =ttat

nt rrf nr= ntr t ==rr=t rr f+rrat
f= nrt r n r trt r n= ffn-r
f= fq t =rr t fat trt r nfan f-r
~
nn f r t ntt rn rfa afa ttrt
az-at nt r fra frr ta +rt frt
=n= f=n =n ntr vttrn-) nr-) rt
az= fzrr t nr = =t fn art
.
r=nat ara =+rr f-r =+rrfa t =r-z
r +rft +rr nrr t fr zrrt-z
=+rr n snz zr fr far nrr rt
f=n n rr +rr+rt n nrt +r=t ftrt

rt r =r rt =r=a +rt f= nr =rr r
rq fza n- - t f= =rr r
ror -zt rz nr r =ffza f-zt
frnr r r trr zrr r r r-zt
{
rn =n-=+r


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

frnr n nq t r n f= =n
nrrr =n nq f= rar ffa f=n
rt ;= nrrr r frt rra
=ttat t rt trr n= fn trt r a
-
r-zr r frrz f=q fz frr r vtszr
vra tnra nff r rrrrrtr r ftr
ft n=rzt rrt = trat rt +rt fta
ft =fnr =zr f=at =tf+r-=tf+r =frr = f=a
:
ft t=r t t= a =zr frta rtr z
r ffa rfa frtat f n=r t =aa =rz
f-z trt frt rt fr ar=rz
rr furfta r=a r =tn= r +rt fna frrrz
-
ffrr szr fa a frr r rrrr
ta -ar fatr = =zr =nff r rrrrrr
ftnt trr tat =-aa s rvn t
rt tt n +rt rat sr rr +r +rn t

=rfn rt rort nr-r fa ar szr t
ffr=r n-t rt =nfa rrrtr =+rr t
nr tnr at = rrtr vq r f+rrr rt
vtrft+rar frrftar trtrn r rr rt
:
s= nr= nr= n frrn +rt rrt t rr
=zr trt rtt afa =t s=t rrf =tf+ra rr
trrt rn trat afz fzf nfra nfrr
ftn rr ftr n rr n rrn rr =z n r n frr
::
zrfa =rn t=fa = fz=ar r -n rr
rn =rar f= rar f nftnr = rn r
rt nt rra =tt=r =a t rrf nrar
- =rar szrrar fr+r n f=rar
:~
t r; frr rvn n =tr nz nr;
-z =n fr rtr urzf fzar +rt r;
rra=a =+rr =ar ntt r frrz r fr t
f nrr-= zfra-n n fz zr r- t
-
~|+ nt|+| |n ==-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

frnr n nq t r n f= =n
nrrr =n nq f= rar ffa f=n
rt ;= nrrr r frt rra
=ttat t rt trr n= fn trt r a
-
r-zr r frrz f=q fz frr r vtszr
vra tnra nff r rrrrrtr r ftr
ft n=rzt rrt = trat rt +rt fta
ft =fnr =zr f=at =tf+r-=tf+r =frr = f=a
:
ft t=r t t= a =zr frta rtr z
r ffa rfa frtat f n=r t =aa =rz
f-z trt frt rt fr ar=rz
rr furfta r=a r =tn= r +rt fna frrrz
-
ffrr szr fa a frr r rrrr
ta -ar fatr = =zr =nff r rrrrrr
ftnt trr tat =-aa s rvn t
rt tt n +rt rat sr rr +r +rn t

=rfn rt rort nr-r fa ar szr t
ffr=r n-t rt =nfa rrrtr =+rr t
nr tnr at = rrtr vq r f+rrr rt
vtrft+rar frrftar trtrn r rr rt
:
s= nr= nr= n frrn +rt rrt t rr
=zr trt rtt afa =t s=t rrf =tf+ra rr
trrt rn trat afz fzf nfra nfrr
ftn rr ftr n rr n rrn rr =z n r n frr
::
zrfa =rn t=fa = fz=ar r -n rr
rn =rar f= rar f nftnr = rn r
rt nt rra =tt=r =a t rrf nrar
- =rar szrrar fr+r n f=rar
:~
t r; frr rvn n =tr nz nr;
-z =n fr rtr urzf fzar +rt r;
rra=a =+rr =ar ntt r frrz r fr t
f nrr-= zfra-n n fz zr r- t
-
~|+ nt|+| |n ==-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:.
frr r st =r-=rr rr nr nr= n nfzar r;
nr ofur - t nfza nn+r r;
fnt =nrf rfnz r =r =rr rt
nt ff-=r furrt n r; nrr-= nfra nrt
:
zfa -= t= rr t =n =+rfa =t
=rr trt n nrr trt rt -r +rrta =tfa =t
szr ata tfnfa =t =tfa +nr t=rr =t
s n r =ar trt rr+r rrfrr =rr =t
:
frr-t tar tr t ft =ar r r trt
r t rzrt fa rzt r trt
n-n n=r =n-=n t =ar nrz t ftat
+rrta +rr f+r nftnr r z f +r +r rtat
:-
szr szr-r nrnr = rt r nr= +rta
=trtr t =+rn =r = r s= =-aa ta
rrrr n rt =r =rt a far r z
sfrrzr r nn =rar =t=r trt n z
::
nfar =rr =rat nr s-r r +rrar
=ar =rar ra nrnrr r =t=ft =t =rar
vfar r f=qr-a =n=at =r =r n nf-r
=rf-ar t nfa n; fa+rr fanr -r
:-
rftr=arr r rftrr+rt rfttr f==rrat rt
r=nrfnt r==arr r +rt rft fz=rrat rt
r r z t trt fn fta = f=ar
a r +rt tat rt a = ar
:
nrar far nfza tra r z=r =ar r r -
=+rt ortt ta r t=r r -z f-
=z rr rrt +rt s-z=rar = zt trt
szr t =ar =rar fa tfa = t trt
~
s= vrr n =a r frrt =-zt
nrr nn= n tr r r r z r =
fn r t ztfrr=rr =t rfan tat r

fa =-ztt t =rrnr =t =+rn t trt r r
~|+ nt|+| |n ==-|
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:.
frr r st =r-=rr rr nr nr= n nfzar r;
nr ofur - t nfza nn+r r;
fnt =nrf rfnz r =r =rr rt
nt ff-=r furrt n r; nrr-= nfra nrt
:
zfa -= t= rr t =n =+rfa =t
=rr trt n nrr trt rt -r +rrta =tfa =t
szr ata tfnfa =t =tfa +nr t=rr =t
s n r =ar trt rr+r rrfrr =rr =t
:
frr-t tar tr t ft =ar r r trt
r t rzrt fa rzt r trt
n-n n=r =n-=n t =ar nrz t ftat
+rrta +rr f+r nftnr r z f +r +r rtat
:-
szr szr-r nrnr = rt r nr= +rta
=trtr t =+rn =r = r s= =-aa ta
rrrr n rt =r =rt a far r z
sfrrzr r nn =rar =t=r trt n z
::
nfar =rr =rat nr s-r r +rrar
=ar =rar ra nrnrr r =t=ft =t =rar
vfar r f=qr-a =n=at =r =r n nf-r
=rf-ar t nfa n; fa+rr fanr -r
:-
rftr=arr r rftrr+rt rfttr f==rrat rt
r=nrfnt r==arr r +rt rft fz=rrat rt
r r z t trt fn fta = f=ar
a r +rt tat rt a = ar
:
nrar far nfza tra r z=r =ar r r -
=+rt ortt ta r t=r r -z f-
=z rr rrt +rt s-z=rar = zt trt
szr t =ar =rar fa tfa = t trt
~
s= vrr n =a r frrt =-zt
nrr nn= n tr r r r z r =
fn r t ztfrr=rr =t rfan tat r

fa =-ztt t =rrnr =t =+rn t trt r r
~|+ nt|+| |n ==-|
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~:
szr frrr f=q q rr fr rn rr
ortt z fa zrrn +r-+r nfr=t nfra nrr
trt =fra tfra trt = trta fa trt r
nrtn f+rnr ffa fvanrt fra nrt r
~~
sa frrtfrt a rn n t f- - =-r
frnrz rrt ta r szntrr r =tt nr
frrn r=r tfra n rr tfra rr tr-a
trr rrt tzn znn r +ta rrrtr r-a
~.
-zra rn r s azf rt nr= t--z
fna t- tt- = snz trr a= ft-z
s-a n=r r n t a frtar =r ftr
r rz rrrr rr zn -z fa fa r
~
rr-rr ft z-ar t nrr trt nt r
f r rrt-f-)r nn n trt rtrr
fz-fz s-rz r snn nat =r r
=rtr n s rra +rt-+rt f t=r r
~
rr =r n=r ff-z fr r n-zftna
s rt =at ftr r tar trar n fftna
qv a fv a rt t fr a r r+rr
tt+ra t = tat rf-rf szfa rrr+rr
~-
s t tz n =at rfrrfr t =fna rrr
f= ft=r =r rat rt nrtn nrt srrr
ffa ta r rr vqr = zfrr ftr
frnrz rrf ffrz rt ar t fzr
~:
rrzrr fur t nfat=r t at rt
- srr= rrrf-an =+rn tr-a n tat rt
a z zrz n rr n rrrt r nr an fur
nr t =rtt n; nntnr=r ftur
~-
r-tf+rt rtrar r zzt at t ft+rrrrr
ft+rrfrra rr n; f r f+r+r=r t =+rrrrr
rr= =rrr rr n nrrrtr nz trt
fz rzn ar-a = n. =z =zt
~|+ nt|+| |n ==-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~:
szr frrr f=q q rr fr rn rr
ortt z fa zrrn +r-+r nfr=t nfra nrr
trt =fra tfra trt = trta fa trt r
nrtn f+rnr ffa fvanrt fra nrt r
~~
sa frrtfrt a rn n t f- - =-r
frnrz rrt ta r szntrr r =tt nr
frrn r=r tfra n rr tfra rr tr-a
trr rrt tzn znn r +ta rrrtr r-a
~.
-zra rn r s azf rt nr= t--z
fna t- tt- = snz trr a= ft-z
s-a n=r r n t a frtar =r ftr
r rz rrrr rr zn -z fa fa r
~
rr-rr ft z-ar t nrr trt nt r
f r rrt-f-)r nn n trt rtrr
fz-fz s-rz r snn nat =r r
=rtr n s rra +rt-+rt f t=r r
~
rr =r n=r ff-z fr r n-zftna
s rt =at ftr r tar trar n fftna
qv a fv a rt t fr a r r+rr
tt+ra t = tat rf-rf szfa rrr+rr
~-
s t tz n =at rfrrfr t =fna rrr
f= ft=r =r rat rt nrtn nrt srrr
ffa ta r rr vqr = zfrr ftr
frnrz rrf ffrz rt ar t fzr
~:
rrzrr fur t nfat=r t at rt
- srr= rrrf-an =+rn tr-a n tat rt
a z zrz n rr n rrrt r nr an fur
nr t =rtt n; nntnr=r ftur
~-
r-tf+rt rtrar r zzt at t ft+rrrrr
ft+rrfrra rr n; f r f+r+r=r t =+rrrrr
rr= =rrr rr n nrrrtr nz trt
fz rzn ar-a = n. =z =zt
~|+ nt|+| |n ==-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
rtrfr f=qr-a f t nfa tnrt rn
tfta rr sa z nn n trn-z =znr nrn
trnrr rrarf n nfnr= n r=
n frt z ff n -z rra=
.
a fz tr fr nrz frra r n = rr v rrr
ta rq rr r n furt z +rrrr
fur f fta rr n frr rr rzn frrra
s rr s-r rrr r fa fz=r n =tra
.:
n= nrt r nrt = nrtn szrr fzr
=nrf-r ra frrr r ftra fzrr fzr
+rt =f trt n szr frrt r
far z n rr r n n tr fn rrr
.~
-= rr =nra fra =-t rr rr taa
r ffrn ra n-rr =aa =f rrar =taa
f=t =rr f=ar r rt rfrnrr tr
rrvn trtr =rt+r t= = +rrta ff +rtr
..
f-a rt =rtt a rrrtt -= ror-r
f= trn trn n tnat rr fz =tfa -r
f=r nr= ta trrt t n tnar rr
f=r ar=tt rr = =zr ftnar rr
.
f=r ffrt nr= frn =nr n ta rr
=rrr t f =ntr =nrr f=r a rr
=nr+rfa =nr =fa rr frnr fa f=t
+rr=r ffa +rt rr vttrrr n tfa f=t
.
r nrat rr ff=a +rt trntrr n +rz +rt
r rat rr f t r-n n fnf f+rz +rt
f fnfza = znr tfrar rt arrrtt rr +rrr
rt arrrtt nr+nt rr rr+r nr =r-r rr
.-
-=, +rrn r =r r zr nrr -t r
r vfar rr =-afa t -a-t r
rt r=r =rt = a, -t r tn rr
rt +r+rr r szt rrf r r tr
~|+ nt|+| |n ==-|
c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
rtrfr f=qr-a f t nfa tnrt rn
tfta rr sa z nn n trn-z =znr nrn
trnrr rrarf n nfnr= n r=
n frt z ff n -z rra=
.
a fz tr fr nrz frra r n = rr v rrr
ta rq rr r n furt z +rrrr
fur f fta rr n frr rr rzn frrra
s rr s-r rrr r fa fz=r n =tra
.:
n= nrt r nrt = nrtn szrr fzr
=nrf-r ra frrr r ftra fzrr fzr
+rt =f trt n szr frrt r
far z n rr r n n tr fn rrr
.~
-= rr =nra fra =-t rr rr taa
r ffrn ra n-rr =aa =f rrar =taa
f=t =rr f=ar r rt rfrnrr tr
rrvn trtr =rt+r t= = +rrta ff +rtr
..
f-a rt =rtt a rrrtt -= ror-r
f= trn trn n tnat rr fz =tfa -r
f=r nr= ta trrt t n tnar rr
f=r ar=tt rr = =zr ftnar rr
.
f=r ffrt nr= frn =nr n ta rr
=rrr t f =ntr =nrr f=r a rr
=nr+rfa =nr =fa rr frnr fa f=t
+rr=r ffa +rt rr vttrrr n tfa f=t
.
r nrat rr ff=a +rt trntrr n +rz +rt
r rat rr f t r-n n fnf f+rz +rt
f fnfza = znr tfrar rt arrrtt rr +rrr
rt arrrtt nr+nt rr rr+r nr =r-r rr
.-
-=, +rrn r =r r zr nrr -t r
r vfar rr =-afa t -a-t r
rt r=r =rt = a, -t r tn rr
rt +r+rr r szt rrf r r tr
~|+ nt|+| |n ==-|
c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.:
+rrtat rtt r trrna tn rt a r
+rrtartt r rt vtrft tt nraz za r
+rrtartt rt = n ta r +r r
+rrtartt znvr = ta r vqrtr
.-
a a =rr =rr t =rrrrrt rr trqnr
a a ft= ftna t nrrfrrr n =rqnr
a rtt r =n=nr rnafta r r =r
a nrnr trt r f t fr=r r r
.
-=, rr n-t rt q nrrt nf-zt r
rr =rr =r rrq t ar +rff n-zt r
-t q rrfa r f= =r = tntftt r ta
r nrtr far rft r +rt nz-u ftu +rta

a. f=t =r ror-r r an rr
f=r =rrn -= +r=rnt = +rt at rr
r ra-ra szr +rrf rr nq at
rr n +rt =rr = rr nq =
:
f art n =n frr rr n n =r
s=n sr t f r+rtrr fttrr fttr =r
t-t +rt - ftfna r rt f rr
a ar rr f=r ftrv -rnt rrtrr
~
f-ar trrftr zta ar +rr ztffa ft=t
rar tfrt n rr r n f=t
=r rq rr r = r fna rq
fafnrrzrr = nrr f zfna rq
.
r= rr nfrrt =t n= rr ffzr fr
t frar tr-n=r fra f-arnfr rfzr fr
rr =+r s=r =t+rt at= trr r na r
= r =taq frtt f=r trr r na r

fz q=t nfrrt fnt ar rt tr nr
n=f=q zrftr nr o a =r nr
fa fat t r znr t r rr =nr n
n=fa zrrtt = -n +r=nr n
~|+ nt|+| |n ==-|
{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.:
+rrtat rtt r trrna tn rt a r
+rrtartt r rt vtrft tt nraz za r
+rrtartt rt = n ta r +r r
+rrtartt znvr = ta r vqrtr
.-
a a =rr =rr t =rrrrrt rr trqnr
a a ft= ftna t nrrfrrr n =rqnr
a rtt r =n=nr rnafta r r =r
a nrnr trt r f t fr=r r r
.
-=, rr n-t rt q nrrt nf-zt r
rr =rr =r rrq t ar +rff n-zt r
-t q rrfa r f= =r = tntftt r ta
r nrtr far rft r +rt nz-u ftu +rta

a. f=t =r ror-r r an rr
f=r =rrn -= +r=rnt = +rt at rr
r ra-ra szr +rrf rr nq at
rr n +rt =rr = rr nq =
:
f art n =n frr rr n n =r
s=n sr t f r+rtrr fttrr fttr =r
t-t +rt - ftfna r rt f rr
a ar rr f=r ftrv -rnt rrtrr
~
f-ar trrftr zta ar +rr ztffa ft=t
rar tfrt n rr r n f=t
=r rq rr r = r fna rq
fafnrrzrr = nrr f zfna rq
.
r= rr nfrrt =t n= rr ffzr fr
t frar tr-n=r fra f-arnfr rfzr fr
rr =+r s=r =t+rt at= trr r na r
= r =taq frtt f=r trr r na r

fz q=t nfrrt fnt ar rt tr nr
n=f=q zrftr nr o a =r nr
fa fat t r znr t r rr =nr n
n=fa zrrtt = -n +r=nr n
~|+ nt|+| |n ==-|
{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

+rt+rrfa rar na r n szr r r
n= t n= t r fna r n zfrr =r r
r rrt r -) z=rt t trfrrt ntrt t
=t=ft fa nrrrr r r n rrtrr t
-
rt rfrq r frr f== n= st n zrr n
ff s= rrt frrr r f=n f r nrr n
s= nfta r r rn r rnrt r frr z
r s+rr t =t+rt t zr tr=f+r r =
:
=t -t n=ffzr r r ar rta rr =at
+rt rt r=rt z n fn nft =r =at
r =rt ==rt rr = =rt +raff rqnr
f= rt ffzr nrf=a r r -nrqnr
-
=r rt - fn r rrar r r; rz
;=t nr-ar = fnar r nr n r frrn frrrz
;= =rt ==rt n +rt q =fr r =rtat
r; n= =ar = n rn =rar n=nat

t r ntt n= +rfnt r +rr s= t ntr
+rt -t- +rnr n t+rr f-t ntr
=r ntr zz fr =-rn r taa r
rt =rar zrt =t r=r =t =taa r

rr n= rar nrr r r rr r ntt
n= ;-r t == fa r rr r ntt
nt trrr == rr fq n = r
n= ;-r n ;-r ntt nt trrr r t
:
frrt =n= n rr r aa+rr nn n=
r nznz a far frrr r tn f
n n=rrr =rr nrr t t= =t= frrt t
rrr= tt n r szr =r f+rt
~
=n= nr rr atr n nrrrtr =rna nr=
- arrrtt trrar r rr arrrtr =n=
an +rrtat =tfa r r n rzrr fzr
an n= ttr r n s-rr fr
~|+ nt|+| |n ==-|
{- {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

+rt+rrfa rar na r n szr r r
n= t n= t r fna r n zfrr =r r
r rrt r -) z=rt t trfrrt ntrt t
=t=ft fa nrrrr r r n rrtrr t
-
rt rfrq r frr f== n= st n zrr n
ff s= rrt frrr r f=n f r nrr n
s= nfta r r rn r rnrt r frr z
r s+rr t =t+rt t zr tr=f+r r =
:
=t -t n=ffzr r r ar rta rr =at
+rt rt r=rt z n fn nft =r =at
r =rt ==rt rr = =rt +raff rqnr
f= rt ffzr nrf=a r r -nrqnr
-
=r rt - fn r rrar r r; rz
;=t nr-ar = fnar r nr n r frrn frrrz
;= =rt ==rt n +rt q =fr r =rtat
r; n= =ar = n rn =rar n=nat

t r ntt n= +rfnt r +rr s= t ntr
+rt -t- +rnr n t+rr f-t ntr
=r ntr zz fr =-rn r taa r
rt =rar zrt =t r=r =t =taa r

rr n= rar nrr r r rr r ntt
n= ;-r t == fa r rr r ntt
nt trrr == rr fq n = r
n= ;-r n ;-r ntt nt trrr r t
:
frrt =n= n rr r aa+rr nn n=
r nznz a far frrr r tn f
n n=rrr =rr nrr t t= =t= frrt t
rrr= tt n r szr =r f+rt
~
=n= nr rr atr n nrrrtr =rna nr=
- arrrtt trrar r rr arrrtr =n=
an +rrtat =tfa r r n rzrr fzr
an n= ttr r n s-rr fr
~|+ nt|+| |n ==-|
{- {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
an ft n = nrr r fz rrr=
;=tf n tn anr t nf rrr=
a n +rrt rn r n nn =-z rr fzr
r ftr =t r r f=n fzrr fr

r--) fzrt n n tfa arrrtt nt tr
ra =fr-zfr +rztr =r nn n t tr
-= rrr rnn n ntr r t +r rrnr
rrnr n r +r tr+r =rn =+r rrnr

rr =n =, rr nr-=
+rrta +rrta vfa f+rr ==r rta
fa v =-aa rrrf-an n
arf-ant fzrrr rrrf-a t zrrr
ntrr frrr rr s-=n o
rr ;farr= n r fr= f+rn
ntarrr= f=n +rn f+rn +r o
tz atz f-a -z - a
far ta =r +r f= o
-
n +rt zr n=z n rrn rr an=
fr trr rr nt n r urf r -
= =ar =rar nt a = rt r ntr n
rft -r n zr tar trar =aa n
:
r rt r +rrt far r rt r r +rrrr
fz rr = rrrtr qfa = ;=r r fzrrr
rra rr = vra =ar fz rrqrr r rr r z
=rnvfa +rt - rt r r rr rrq ttr n n
-
-r rt +rrt r frrt r rt =fr r r rzrt
nrar r rt n-r r rt fa r r srrt
r=r fr =ar = rrat rt = nr rrar rrq
rt +rrr-r f r vfaf=q r - rrq

+rnz+ra +rt r rt rftz fn=r n r a
rrtt att trn r +rt r -rtt rt +ra
f= z=rr rr =ar r f arz ta
z=r rrarr. r na n nra far t rta
~|+ nt|+| |n ==-|
{~ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
an ft n = nrr r fz rrr=
;=tf n tn anr t nf rrr=
a n +rrt rn r n nn =-z rr fzr
r ftr =t r r f=n fzrr fr

r--) fzrt n n tfa arrrtt nt tr
ra =fr-zfr +rztr =r nn n t tr
-= rrr rnn n ntr r t +r rrnr
rrnr n r +r tr+r =rn =+r rrnr

rr =n =, rr nr-=
+rrta +rrta vfa f+rr ==r rta
fa v =-aa rrrf-an n
arf-ant fzrrr rrrf-a t zrrr
ntrr frrr rr s-=n o
rr ;farr= n r fr= f+rn
ntarrr= f=n +rn f+rn +r o
tz atz f-a -z - a
far ta =r +r f= o
-
n +rt zr n=z n rrn rr an=
fr trr rr nt n r urf r -
= =ar =rar nt a = rt r ntr n
rft -r n zr tar trar =aa n
:
r rt r +rrt far r rt r r +rrrr
fz rr = rrrtr qfa = ;=r r fzrrr
rra rr = vra =ar fz rrqrr r rr r z
=rnvfa +rt - rt r r rr rrq ttr n n
-
-r rt +rrt r frrt r rt =fr r r rzrt
nrar r rt n-r r rt fa r r srrt
r=r fr =ar = rrat rt = nr rrar rrq
rt +rrr-r f r vfaf=q r - rrq

+rnz+ra +rt r rt rftz fn=r n r a
rrtt att trn r +rt r -rtt rt +ra
f= z=rr rr =ar r f arz ta
z=r rrarr. r na n nra far t rta
~|+ nt|+| |n ==-|
{~ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
rr qa. fr fntr = =a t fq ftt z=rt
rt z=tt rt fa arz =ar =ftrt =rt
r rrr. fr nrr nra far = rrar zt
rt fanr rt +rt trat r t tfa t
-:
a. rr z trr anr n f=ar =rar r
+rrtat fz =tfa t fanr n f=rar r
an ;= = arr r -z=t rtt r
arrt rrr+r ;= rr r nfrt arrrtt r
-~
=-at vtf=ra =r r zrr- nt rr nr
nzr =t rr =r =t= =rn f+rt rrnr
an rr fr =n fz r +rt rrrf-a farar r
an rr ffrz nfa fz r +rt =rf- frar r
-.
rnrar uf zrrn nr t an zrrnrnr rr
fnr rr fn +rrr vran fnr rr
;=t f frt t n arr rr rnrar
arr =rar =ar =r zt r o rrar
-
= an -= n=z = n=r na fr
ntt ;-r nr f-r f r - a fr
s=t rt tn vtrft +r= = na arr
+rrtat ;farr= tnr fn f=z = a arr
-
-= = rar n a n q =r rt- nrr n
f== fna rf rrta fn rrvt rrn
-zt rqnr a tr +rrtat fz ;farr=
+rt r; rt tnr =a rr atr srr=
--
rftr = rt z trr szr anr zra
=tarfa fa frr r zrfa t ara
frnr r trr zrfa = nr r
rt frn =ntr =nrr r rrrra =r
-:
s== r a trr n n fa rr frn
= n tr n frr tn = =rn
frnr r =+rt fnn nrf nrrfrt
=rn z rqnr frnr r frt
~|+ nt|+| |n ==-|
{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
rr qa. fr fntr = =a t fq ftt z=rt
rt z=tt rt fa arz =ar =ftrt =rt
r rrr. fr nrr nra far = rrar zt
rt fanr rt +rt trat r t tfa t
-:
a. rr z trr anr n f=ar =rar r
+rrtat fz =tfa t fanr n f=rar r
an ;= = arr r -z=t rtt r
arrt rrr+r ;= rr r nfrt arrrtt r
-~
=-at vtf=ra =r r zrr- nt rr nr
nzr =t rr =r =t= =rn f+rt rrnr
an rr fr =n fz r +rt rrrf-a farar r
an rr ffrz nfa fz r +rt =rf- frar r
-.
rnrar uf zrrn nr t an zrrnrnr rr
fnr rr fn +rrr vran fnr rr
;=t f frt t n arr rr rnrar
arr =rar =ar =r zt r o rrar
-
= an -= n=z = n=r na fr
ntt ;-r nr f-r f r - a fr
s=t rt tn vtrft +r= = na arr
+rrtat ;farr= tnr fn f=z = a arr
-
-= = rar n a n q =r rt- nrr n
f== fna rf rrta fn rrvt rrn
-zt rqnr a tr +rrtat fz ;farr=
+rt r; rt tnr =a rr atr srr=
--
rftr = rt z trr szr anr zra
=tarfa fa frr r zrfa t ara
frnr r trr zrfa = nr r
rt frn =ntr =nrr r rrrra =r
-:
s== r a trr n n fa rr frn
= n tr n frr tn = =rn
frnr r =+rt fnn nrf nrrfrt
=rn z rqnr frnr r frt
~|+ nt|+| |n ==-|
{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
--
ft frtr = frn trnr ftfa
frn arfza rrnr s= fnn rr+r =fa
- = nz n fr n nr =r+rrnt
frn tnr fa = =rnr r z+rrnt
-
r a rrrtr fr nr r rr nr tn trr= r a
;= z=r n a rr n zrt t nrura
frn rrr r +rt trnr tarar
=rnr +rt rrr r rt nr =tarar
:
szur frn tnr =+rt nzr r =
szurrr frn nr =+rt rr+r r r =
frnr r =r fnnt = =+rt fararq
frnr r tr =n =+rt tnt frarq
::
r r rt r rr = t ffa rofrr
szr =ar =r zt f rr r far-=rr
t =rar t =n t f -z
-z =nr = tfnfrr nfza t trt f+r-z
:~
rr t r; tt f r n
fr fr= rt nrtr +rrr =fra nfza n n
rta zar r t frrr r t trrfa
tr n nrtr nta t zrrrr r ftrrfa
:.
offra rrn fta frr frnrz fz rrr=
=rr =a rr ta rrr r rrr=

a f rz t rz f+r s rr
ftrr fnartr nf+rrrr r fn =
:
ra rr =+rt rrrrr = rrrrta ortt
ra rrzrr furr trt rrf frtt
=+rt rr-rrr frrt r= tfa tra r
f rr r rftff rtr r ==r ra r
:
rt r vfan=r r vfa r rr
zr ftnr n f r ta =zr rr trr
rrz rr =nrr n =rr trat ar
+rt rr r; rr t nfa rrrtrr n f+rar
~|+ nt|+| |n ==-|
{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
--
ft frtr = frn trnr ftfa
frn arfza rrnr s= fnn rr+r =fa
- = nz n fr n nr =r+rrnt
frn tnr fa = =rnr r z+rrnt
-
r a rrrtr fr nr r rr nr tn trr= r a
;= z=r n a rr n zrt t nrura
frn rrr r +rt trnr tarar
=rnr +rt rrr r rt nr =tarar
:
szur frn tnr =+rt nzr r =
szurrr frn nr =+rt rr+r r r =
frnr r =r fnnt = =+rt fararq
frnr r tr =n =+rt tnt frarq
::
r r rt r rr = t ffa rofrr
szr =ar =r zt f rr r far-=rr
t =rar t =n t f -z
-z =nr = tfnfrr nfza t trt f+r-z
:~
rr t r; tt f r n
fr fr= rt nrtr +rrr =fra nfza n n
rta zar r t frrr r t trrfa
tr n nrtr nta t zrrrr r ftrrfa
:.
offra rrn fta frr frnrz fz rrr=
=rr =a rr ta rrr r rrr=

a f rz t rz f+r s rr
ftrr fnartr nf+rrrr r fn =
:
ra rr =+rt rrrrr = rrrrta ortt
ra rrzrr furr trt rrf frtt
=+rt rr-rrr frrt r= tfa tra r
f rr r rftff rtr r ==r ra r
:
rt r vfan=r r vfa r rr
zr ftnr n f r ta =zr rr trr
rrz rr =nrr n =rr trat ar
+rt rr r; rr t nfa rrrtrr n f+rar
~|+ nt|+| |n ==-|
{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:-
frr-rq +rt rvn n =rf-ar = trat rt
s-z=rar = ftfra rr oa ftrat rt
+rt s r n rrtr=t r rr
+rt st z=t n; r=r +rfz = rr
::
ar= -rq +rt nr = rar r vtn =nrar
tat rt rrvrrr nr t fna fr rar
=+rt ortt nf-rr r +rfnt r =ra
s= +rra- +rr r nzn nrz =ra
:-
nfr t zfrarq frr rr t rr+r =f-f rt
s= fz nn =t=rat =rf- t rt
trfrf-z nfr fzf ff n qnrr fzrrr =
vfaf=qr-a ara rrf-zn fn rr
:
ff tr f tf rt rt +rt s-tz
rt rt ra rt +r rt +rr r =rtz
rftaarf-a =r rrrf-a rt =+rt fr= r t
f=r ==rr rr z-ar r fr r r +rrt
-
rtr r arr atrvn rr r tr ==rz rrtr
q nrr rr tntr trn r ftna rr +r+rtnntr
rrrt t r rr rt rt +rt rr rn
rt fur nrrfrrr rt nrr rt rt rr +r
-:
f ff ffna tt n =ftrt n trt r
tat =+rt =rar fa zf-z rrfr r
rata t f- fn r frrr fra =fna rrr
taa tat fa=a rr rr =r srrr
-~
nrn = =frta rt t t =tat a=t
ftnrfa +rr t rrfar ftfnfa t=rat fr r=t
n=-r n frrr =n t =nt rat
zfa rnfzfrr a rort roa = +rt rat
-.
nf r t t trr t nra- f+rrat rt
rr=n fz n-rr nz trt f==rrat rt
;= rt r ff zar rvn n tn rt
ft=r =rar +rr f+r r ntrat +rt rt
~|+ nt|+| |n ==-|
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:-
frr-rq +rt rvn n =rf-ar = trat rt
s-z=rar = ftfra rr oa ftrat rt
+rt s r n rrtr=t r rr
+rt st z=t n; r=r +rfz = rr
::
ar= -rq +rt nr = rar r vtn =nrar
tat rt rrvrrr nr t fna fr rar
=+rt ortt nf-rr r +rfnt r =ra
s= +rra- +rr r nzn nrz =ra
:-
nfr t zfrarq frr rr t rr+r =f-f rt
s= fz nn =t=rat =rf- t rt
trfrf-z nfr fzf ff n qnrr fzrrr =
vfaf=qr-a ara rrf-zn fn rr
:
ff tr f tf rt rt +rt s-tz
rt rt ra rt +r rt +rr r =rtz
rftaarf-a =r rrrf-a rt =+rt fr= r t
f=r ==rr rr z-ar r fr r r +rrt
-
rtr r arr atrvn rr r tr ==rz rrtr
q nrr rr tntr trn r ftna rr +r+rtnntr
rrrt t r rr rt rt +rt rr rn
rt fur nrrfrrr rt nrr rt rt rr +r
-:
f ff ffna tt n =ftrt n trt r
tat =+rt =rar fa zf-z rrfr r
rata t f- fn r frrr fra =fna rrr
taa tat fa=a rr rr =r srrr
-~
nrn = =frta rt t t =tat a=t
ftnrfa +rr t rrfar ftfnfa t=rat fr r=t
n=-r n frrr =n t =nt rat
zfa rnfzfrr a rort roa = +rt rat
-.
nf r t t trr t nra- f+rrat rt
rr=n fz n-rr nz trt f==rrat rt
;= rt r ff zar rvn n tn rt
ft=r =rar +rr f+r r ntrat +rt rt
~|+ nt|+| |n ==-|
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
r-)rrrfz fa ar r t n +rt rat
ror nfrrt =nfa ff r t t r ==r = at
rt r r r nfrr rt rn t zr=t rt
rt af rt frr r=r vtrfttr sr=t rt
-
rr rn r ar =znr r=rfa =rar rt
;=tfq rrr+rra t rt +rrft nrar rt
=+rnr rartr. = =rar rn f=fa rt
rra =+rn ra t t =rar nra =rt
--
f at+rr frrr nt qfafr r; =rrr
sfza rq rt n q-)t rr+rr+rtr tr rrr
a a f f tz frn nr z n nnr n
rr nn+r =r nr fta sz n sz tr n
-:
frr rr +rt ta rr nq zf =r -z n
=tnr r =nta rr nq =n fr fra -z n
tfrn a =rtfrnr = t nrrrar r
nfr vfafrz = fr fa t r r
--
a+rt = rar r rr fr = rrt r;
rzr t fr+rr r +r+rr n r;
afr fafnt rtfrra ffrftrt ft=r +rnt =far r
f far r n +rt rr rr +rr far r
-
nt =r zf =rar frf+rr f=fa tn
t fa+rr ar = tnrt fa tn
t frar r att r ffr ffz-=r r
;= f=r nf -t r r a= fz-=r r

rr rn fz ar nr rr r =fa r r =rar
ar ft f=t =+rn ra t t =rar +rt nrar
trn trn r =r z+r ntr nt nrtr r
r =rr= tat rt tt rr r r
:
rr =rar t +rnar r =r n+r n rtr t
fr fr fva f+rfa r zt ra =rrtr t
f-a rt z+r s=r f= t rr =tarr r
-)z frrt z =n =n rr ftfr ftrar
~|+ nt|+| |n ==-|
-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
r-)rrrfz fa ar r t n +rt rat
ror nfrrt =nfa ff r t t r ==r = at
rt r r r nfrr rt rn t zr=t rt
rt af rt frr r=r vtrfttr sr=t rt
-
rr rn r ar =znr r=rfa =rar rt
;=tfq rrr+rra t rt +rrft nrar rt
=+rnr rartr. = =rar rn f=fa rt
rra =+rn ra t t =rar nra =rt
--
f at+rr frrr nt qfafr r; =rrr
sfza rq rt n q-)t rr+rr+rtr tr rrr
a a f f tz frn nr z n nnr n
rr nn+r =r nr fta sz n sz tr n
-:
frr rr +rt ta rr nq zf =r -z n
=tnr r =nta rr nq =n fr fra -z n
tfrn a =rtfrnr = t nrrrar r
nfr vfafrz = fr fa t r r
--
a+rt = rar r rr fr = rrt r;
rzr t fr+rr r +r+rr n r;
afr fafnt rtfrra ffrftrt ft=r +rnt =far r
f far r n +rt rr rr +rr far r
-
nt =r zf =rar frf+rr f=fa tn
t fa+rr ar = tnrt fa tn
t frar r att r ffr ffz-=r r
;= f=r nf -t r r a= fz-=r r

rr rn fz ar nr rr r =fa r r =rar
ar ft f=t =+rn ra t t =rar +rt nrar
trn trn r =r z+r ntr nt nrtr r
r =rr= tat rt tt rr r r
:
rr =rar t +rnar r =r n+r n rtr t
fr fr fva f+rfa r zt ra =rrtr t
f-a rt z+r s=r f= t rr =tarr r
-)z frrt z =n =n rr ftfr ftrar
~|+ nt|+| |n ==-|
-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
r nn +r fzrt ;at r r ft
frnr t ft fzrr rrt rt fr n rft
ft trt n-znfa frnr rt rt
-na +rrna tr f t = rrt
.
;= frn ar t r rt =ntr rnr
aran nn n+rftra z zr =nrr =r
ff rftrt tnrt a= q = t rq
n+r +r ntr r frnr r fa +rrq

r t orrftrt r to r r tn
r t rrr nn znn r r tn
r tn zar fr n +rt r rrf f -t
nrra r tr n+r n rr = n -a -t

r r r rr r ft vr
r n t rrt t tnr-z )r
r tn = r n tr
r fq rr fqrt ftrrt ftrtr
-
q =r +r n+r n n t z r = rq
f=n =+rt =ntrr r =nrr nn rq
frnr t = =ntr =nrr f=n zt=r
f=r =r fa- n nr nrar =t=r
:
qnta r = z a-+rr rt -ar r q
frnr fq ;t q q rr rq
frr zrfa r ffr =r tn a rr
nrrar zf =rar r +r t rr
-
rra fr fva f=t rrnt fz =ar
fr nr fq =r -rzrr nra -f+rar
=+ra n fq r f= fra rrn =zr a
rt =rar n+r nr rn t rra

r +rrn r nr +rt rt tn f=r a
=rra rt +rfr n rqnr rra
rrr =tnr +rt t =n f=r a
rt qfarrf= rr =a rr rqnr rra
~|+ nt|+| |n ==-|
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
r nn +r fzrt ;at r r ft
frnr t ft fzrr rrt rt fr n rft
ft trt n-znfa frnr rt rt
-na +rrna tr f t = rrt
.
;= frn ar t r rt =ntr rnr
aran nn n+rftra z zr =nrr =r
ff rftrt tnrt a= q = t rq
n+r +r ntr r frnr r fa +rrq

r t orrftrt r to r r tn
r t rrr nn znn r r tn
r tn zar fr n +rt r rrf f -t
nrra r tr n+r n rr = n -a -t

r r r rr r ft vr
r n t rrt t tnr-z )r
r tn = r n tr
r fq rr fqrt ftrrt ftrtr
-
q =r +r n+r n n t z r = rq
f=n =+rt =ntrr r =nrr nn rq
frnr t = =ntr =nrr f=n zt=r
f=r =r fa- n nr nrar =t=r
:
qnta r = z a-+rr rt -ar r q
frnr fq ;t q q rr rq
frr zrfa r ffr =r tn a rr
nrrar zf =rar r +r t rr
-
rra fr fva f=t rrnt fz =ar
fr nr fq =r -rzrr nra -f+rar
=+ra n fq r f= fra rrn =zr a
rt =rar n+r nr rn t rra

r +rrn r nr +rt rt tn f=r a
=rra rt +rfr n rqnr rra
rrr =tnr +rt t =n f=r a
rt qfarrf= rr =a rr rqnr rra
~|+ nt|+| |n ==-|
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
rr= f= =-tr = t +rt rrn a
rt =rar rrr f ffza nr rra
rrn rrn n nra f=t tfa a
rt =rar n+r fr=t rrnr n+r rra
::
n= nr tr rr at n rat ror n -t
fran rfar =t r r; -aat
tr +rr +r fa +r frra = f+r fa +r a +r nr nr
zf =rar r r =ftr zrfnt =r znr
:~
o=t +r r rv r n+r =rar r
rt rr nt rf-an r-ar f=rar r
rt frrfrar f=t n n rt nar n sr
rt ntr ff +rfn n rt f=ar a sr
:.
rt =rz tz rr n n=r t rt szr=t rt
rt rr t rztar rt +rrr r=t rt
rt vrf-a rt rt rf-a rt rt r=r rt sn
qnrr f+rtrn trn t rr+rrr=r rt sn
:
rt =rar r z=r zar ff=-nrr n+r nrt
)aatz rrr -r= = rtat f ff trt
+rt rt nrtr n n trat =zr =rar rrr-a
nrrar vfa t tat fra at+rr r f+rr-a
:
-atar r =ttat =t n n rt =rrr =t
nzrfrr ofur =t rrf ur szn +rrrr =t
z =r rr n -t r ff rt -a at
=r+rrfa ==rn a-n r =r=-r faat
:-
r n sat r; arf=r n n nr;

=trq nfrrr fra fa f=rr +rt r;

nfzrt f +rrf==rr fra atzrtt rz tr


=n=n r-z f n zfta - r arz tr
::
rr = = n sat fz vfar
f=rr t nnn snz zt far
nn nrz nrz atfna -atn r tr fz=
r =rr =rfa fa rr tr n =
~|+ nt|+| |n ==-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
rr= f= =-tr = t +rt rrn a
rt =rar rrr f ffza nr rra
rrn rrn n nra f=t tfa a
rt =rar n+r fr=t rrnr n+r rra
::
n= nr tr rr at n rat ror n -t
fran rfar =t r r; -aat
tr +rr +r fa +r frra = f+r fa +r a +r nr nr
zf =rar r r =ftr zrfnt =r znr
:~
o=t +r r rv r n+r =rar r
rt rr nt rf-an r-ar f=rar r
rt frrfrar f=t n n rt nar n sr
rt ntr ff +rfn n rt f=ar a sr
:.
rt =rz tz rr n n=r t rt szr=t rt
rt rr t rztar rt +rrr r=t rt
rt vrf-a rt rt rf-a rt rt r=r rt sn
qnrr f+rtrn trn t rr+rrr=r rt sn
:
rt =rar r z=r zar ff=-nrr n+r nrt
)aatz rrr -r= = rtat f ff trt
+rt rt nrtr n n trat =zr =rar rrr-a
nrrar vfa t tat fra at+rr r f+rr-a
:
-atar r =ttat =t n n rt =rrr =t
nzrfrr ofur =t rrf ur szn +rrrr =t
z =r rr n -t r ff rt -a at
=r+rrfa ==rn a-n r =r=-r faat
:-
r n sat r; arf=r n n nr;

=trq nfrrr fra fa f=rr +rt r;

nfzrt f +rrf==rr fra atzrtt rz tr


=n=n r-z f n zfta - r arz tr
::
rr = = n sat fz vfar
f=rr t nnn snz zt far
nn nrz nrz atfna -atn r tr fz=
r =rr =rfa fa rr tr n =
~|+ nt|+| |n ==-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:-
rt rrr =tnr zrfa t va-rr r t +rr
=tt +r=tzrt t tr vra rr r nr
r rr t tr n n na o==r r +r
rr tr+r fnfa +r+r =t= =n rrr+r =r+r
vttrrr. rr-ara
~|+ nt|+|
c
nr trrrr
~|+ nt|+|-l,-i =
=zarf-a''


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:-
rt rrr =tnr zrfa t va-rr r t +rr
=tt +r=tzrt t tr vra rr r nr
r rr t tr n n na o==r r +r
rr tr+r fnfa +r+r =t= =n rrr+r =r+r
vttrrr. rr-ara
~|+ nt|+|
c
nr trrrr
~|+ nt|+|-l,-i =
=zarf-a''


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
fa =zarf-a nrrt =n, =+rt vr r r n
rr r =+r )frr n=rn, f=ar rr fn n
~
r an rr rr , nrrnr t rrfat=
rzat ==fa =z, =nzrrrfa tat n=r

.
r an fta ftt+r, n rrrrr r rt+r
=+rnan =nr r rt+r, fz=rar rr =n =t+r

r an +rrnttrt n-z, rt t frnfnft frr=rt =nr
arz znn rrr r r, t ff t rt t=r

r an ntrr t tra, t trt f-azr r rrra
r ;-z z nrz n fq, fr=at f a nra

-
r an rrr +r n n, +rt trt szn n +rt rfa
frrrt fzt r +rt nta, rt trt fa n =r
:
r an =tnf-at rn, rr f=r r rn
f=t ara zfa t =rr, t trt ft rar rn
-{
fat =n-=zarf-a


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
fa =zarf-a nrrt =n, =+rt vr r r n
rr r =+r )frr n=rn, f=ar rr fn n
~
r an rr rr , nrrnr t rrfat=
rzat ==fa =z, =nzrrrfa tat n=r

.
r an fta ftt+r, n rrrrr r rt+r
=+rnan =nr r rt+r, fz=rar rr =n =t+r

r an +rrnttrt n-z, rt t frnfnft frr=rt =nr
arz znn rrr r r, t ff t rt t=r

r an ntrr t tra, t trt f-azr r rrra
r ;-z z nrz n fq, fr=at f a nra

-
r an rrr +r n n, +rt trt szn n +rt rfa
frrrt fzt r +rt nta, rt trt fa n =r
:
r an =tnf-at rn, rr f=r r rn
f=t ara zfa t =rr, t trt ft rar rn
-{
fat =n-=zarf-a


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
r an nfrr nra, frrn rrt nt = fazt
rrtz ftf+ra fn fr=, t trt fa n nzr=

r an trr t nr, t trt nfa rat f-r
ft +rtat =nta, t trt r +rta
:
r an =rr r ar, rr+r t n= nt nr
ar-arfzt a=rar, =f t =t= =n =r
::
arrrtt ft+rrrrr =zarf-a, t = nr ra
q rt t =a vttrn, r tnrt =nr =a
:~
=rt arf-a +rt =zarf-a, r rrat r a arf-a
frtr t r =r arf-a, rt rrat r =zarf-a
:.
tar t =ftar =zarf-a, rrtrr= +rftar =zarf-a
tr+rtt ftar =zarf-a, frt arf-a =zr =zarf-a
:
rr ;farr= an =n, ftar fva f=z f=n
f=ar rr at rrfn, s= ra rrrra =zarf-a
:
r =rtnr= trt, r =zarf-a s= rfarrt
taa. n +trt, =- r rft =zarf-a
:-
rr n frzrr =zanr, rt rta rrat =zarf-a
rf r r at=r nr=, ta rrat r rfzrr
::
f= nnr= tr-rnnr=, rn n t zar r ta
r t ffa f-- a, s= ft r ra =zarf-a
:-
rr rr =r arf-a rn, r nr r surn
=ar rra-rra-f+rrn, t +rt fr =rn
:
s= ra rrrra =zarf-a, rr rr =fzrz fvr-a
rr ftra rr rtrtt, rr rr =+rt s) rrr-a
~
rr rr nr= =nfa =na, ;f-)r zrrr fvrn
f=rfza rft =zanr, s= ra rrrra =zarf-a
~:
fa =zarf-a f= r ;r, r = r +ta
=- t t+rr fra r r, =nfa a n = =zta
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
-- -


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
r an nfrr nra, frrn rrt nt = fazt
rrtz ftf+ra fn fr=, t trt fa n nzr=

r an trr t nr, t trt nfa rat f-r
ft +rtat =nta, t trt r +rta
:
r an =rr r ar, rr+r t n= nt nr
ar-arfzt a=rar, =f t =t= =n =r
::
arrrtt ft+rrrrr =zarf-a, t = nr ra
q rt t =a vttrn, r tnrt =nr =a
:~
=rt arf-a +rt =zarf-a, r rrat r a arf-a
frtr t r =r arf-a, rt rrat r =zarf-a
:.
tar t =ftar =zarf-a, rrtrr= +rftar =zarf-a
tr+rtt ftar =zarf-a, frt arf-a =zr =zarf-a
:
rr ;farr= an =n, ftar fva f=z f=n
f=ar rr at rrfn, s= ra rrrra =zarf-a
:
r =rtnr= trt, r =zarf-a s= rfarrt
taa. n +trt, =- r rft =zarf-a
:-
rr n frzrr =zanr, rt rta rrat =zarf-a
rf r r at=r nr=, ta rrat r rfzrr
::
f= nnr= tr-rnnr=, rn n t zar r ta
r t ffa f-- a, s= ft r ra =zarf-a
:-
rr rr =r arf-a rn, r nr r surn
=ar rra-rra-f+rrn, t +rt fr =rn
:
s= ra rrrra =zarf-a, rr rr =fzrz fvr-a
rr ftra rr rtrtt, rr rr =+rt s) rrr-a
~
rr rr nr= =nfa =na, ;f-)r zrrr fvrn
f=rfza rft =zanr, s= ra rrrra =zarf-a
~:
fa =zarf-a f= r ;r, r = r +ta
=- t t+rr fra r r, =nfa a n = =zta
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
-- -


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~~
=+rt r f r f+rnr, rr = +rt nar r ;r
s=tr rrrr ta rn, rz ;rt r +rt ar
~.
=+rt r at=rrrat , zt rr trr =+rt = v
frrrrr n =r tfa, =-fra r tnr -
~
rr=r t = ra, =+rt vr =zr +ta
f= r f +r, vr tr rrnr
~
- r = +rt zrrr, zt=ra = r rr =nr
ft -ar frnr =zrr, f=t r rt zt=rat +rt
~-
frar att =t =fr, rr =t zrrrr t zfr
rt r; +rt zt=rar r, nrnrrt fzrrr nr
~:
;=tn f r r =n, tnr r=rfa =zarf-a
fznr -rrt f=q, rrrfrra zfr =zrrrr
~-
nt tr+rtt -n, nrr=zarf-a q t r
frrnarr r r rrt, zrnr rrnr rr =rrt
~
q rt t = , n =rn rt frn
tr n r ;ar r +rz, rr =r r frrn =nr
.
q fa r zrr r, fn n ft +rt r rz
t ar r =rn, fttar t=frra frn
.:
frrnarn r =t=rz, t trr rfa r z
trr tzr r r =z, rr trrr +rzt tz

.~
zrrtr r f=q, r -r tfa
nrr=zarf-a n r =rzt, f rft fa rr
..
=rar -a-t r;, rr = =+rn =trt
n+r n +r z nr, sftra =tn-ar-
.
nt =zarf-a nrrrr nr=, rrfar rrr qrzrrt
rrrt rfnf rt fat, ff tt qr-a =rrr-a
.
-rn trr +rr, trfrr fr rt -r
ttzr n = +rt-z, rr tr ==r = f)rn
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
-~ -


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~~
=+rt r f r f+rnr, rr = +rt nar r ;r
s=tr rrrr ta rn, rz ;rt r +rt ar
~.
=+rt r at=rrrat , zt rr trr =+rt = v
frrrrr n =r tfa, =-fra r tnr -
~
rr=r t = ra, =+rt vr =zr +ta
f= r f +r, vr tr rrnr
~
- r = +rt zrrr, zt=ra = r rr =nr
ft -ar frnr =zrr, f=t r rt zt=rat +rt
~-
frar att =t =fr, rr =t zrrrr t zfr
rt r; +rt zt=rar r, nrnrrt fzrrr nr
~:
;=tn f r r =n, tnr r=rfa =zarf-a
fznr -rrt f=q, rrrfrra zfr =zrrrr
~-
nt tr+rtt -n, nrr=zarf-a q t r
frrnarr r r rrt, zrnr rrnr rr =rrt
~
q rt t = , n =rn rt frn
tr n r ;ar r +rz, rr =r r frrn =nr
.
q fa r zrr r, fn n ft +rt r rz
t ar r =rn, fttar t=frra frn
.:
frrnarn r =t=rz, t trr rfa r z
trr tzr r r =z, rr trrr +rzt tz

.~
zrrtr r f=q, r -r tfa
nrr=zarf-a n r =rzt, f rft fa rr
..
=rar -a-t r;, rr = =+rn =trt
n+r n +r z nr, sftra =tn-ar-
.
nt =zarf-a nrrrr nr=, rrfar rrr qrzrrt
rrrt rfnf rt fat, ff tt qr-a =rrr-a
.
-rn trr +rr, trfrr fr rt -r
ttzr n = +rt-z, rr tr ==r = f)rn
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
-~ -


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.-
rftr rrr ta trn-r, =r tr = =rntfa
f n t=rt rrtrr, rz ra r r
.:
f-a ;= =-r t, n trr q nrt f+rt
=t r t rt +rrfa, t trr r+r=
.-
rr ra. r rt, = +ta rt vfara
ftna rr r; +rt -z, +r r; +rt tt vra
.
rr =frar rr zra, rr an = ftra rrq
ttat rrr+r vfar =+rt, r rt rr n= n=rtr

r-t=rr-nrr r frr=rr, tr--zz arr rrra
rrva rar ffa rt, anrr. = tr n=rtr
:
rt ntr rrrfta -, = furrtn r ar
t fa+rr =rt ar, nfza fftna t z -z
~
n r r ar, r t = rr r ar
f=r ar fn rfz-, frf=a t rar
.
r r n= f=r tfr, rt rt =r frrr an nrr
ratt rt ratt, rtr t r; f=t ttt

rt rrrrt rn, rar f f r f
zfar=t f)r =at, ffa r; nrt r

t tr =tt ra rr, =r+rt vfar r ftrn
rfr r rrt = t rn, far = ta szrn
-
f-a rrrfz +rn rt nrz, z tr r frr r =rz
f rrr +rt s-r, =nfa tar frrn frrrz
:
fft=r +rt rr t nr, t trt rt +r=t r f=r-
rra ft +rt fta rr, z trr n = af
-
rzt rrrttft rrt, fzrffrr rq rr ft
z n rrfnfa , = n; r zz n r

rt +r=r rt tr=, rt s-r ==ar -
ft zn-r =nr rr, n =r vfara =rnr
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
- -


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.-
rftr rrr ta trn-r, =r tr = =rntfa
f n t=rt rrtrr, rz ra r r
.:
f-a ;= =-r t, n trr q nrt f+rt
=t r t rt +rrfa, t trr r+r=
.-
rr ra. r rt, = +ta rt vfara
ftna rr r; +rt -z, +r r; +rt tt vra
.
rr =frar rr zra, rr an = ftra rrq
ttat rrr+r vfar =+rt, r rt rr n= n=rtr

r-t=rr-nrr r frr=rr, tr--zz arr rrra
rrva rar ffa rt, anrr. = tr n=rtr
:
rt ntr rrrfta -, = furrtn r ar
t fa+rr =rt ar, nfza fftna t z -z
~
n r r ar, r t = rr r ar
f=r ar fn rfz-, frf=a t rar
.
r r n= f=r tfr, rt rt =r frrr an nrr
ratt rt ratt, rtr t r; f=t ttt

rt rrrrt rn, rar f f r f
zfar=t f)r =at, ffa r; nrt r

t tr =tt ra rr, =r+rt vfar r ftrn
rfr r rrt = t rn, far = ta szrn
-
f-a rrrfz +rn rt nrz, z tr r frr r =rz
f rrr +rt s-r, =nfa tar frrn frrrz
:
fft=r +rt rr t nr, t trt rt +r=t r f=r-
rra ft +rt fta rr, z trr n = af
-
rzt rrrttft rrt, fzrffrr rq rr ft
z n rrfnfa , = n; r zz n r

rt +r=r rt tr=, rt s-r ==ar -
ft zn-r =nr rr, n =r vfara =rnr
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
- -


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

rr s-n-r =zrr rrt, r; tr nr frt
z rt =t, nr frr rr r
:
=rar r +r frrrt, n+r n trt +rt r
z=r fa r r r r, f =r trr fzrffrr ar
~
=rt a= a =rt f, o=t tr-a fzrrr
rt z =t fur ;=, ;=t= t +rt rrz-r
.
=r nr n+rna +r, r n=r r r trt
= fat r =rt ftr, = r f r tr

=nr fz n rnr f, fnnr n= +rt rrr
az n rrt f. zr, =nr frrr ftr f =


rrnt fz =rf- =zarf-a, rrnr zrtr r -a
a. rrr r n=rfta n=, far | ===| = |n=|*
-
rr frr t =t rrnrrt, r fa+rr t rr
fzrffrr tt +rt vfa ra +ra r rfarrt =rnr
:
rr frr r =r , tfa+rr r ft +rt r z+r
a r r rtrt, a vfa n =r -rt
-
tra fz ara rt +rrfa, r ta r nn ara
t ft +rt rrar ftntr, rr =r fa+rr ftrr=

t +rt za z rrq, f==rra r r +rt arr
r; nazn rtrtt, =rnr a ftrt
-
rt rr fz f t frr=, rq r -z
t tr r-r r fzrrr, =t rrr t zr+rt ara
-:
n+r +r rr f+rt, =r-)tt n rrt =tr
nr rrr - n+rtt, =ffa t tt ff =rrz
-~
farvt r t tr r, r vfar r t ra
trafz ta r trr, azf tt n r zrrr ra
-.
t =r fa+rr r zr, rfrrr =r a
q rt zrrr rtrrt, vrnrt rrar r rr
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
- -c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

rr s-n-r =zrr rrt, r; tr nr frt
z rt =t, nr frr rr r
:
=rar r +r frrrt, n+r n trt +rt r
z=r fa r r r r, f =r trr fzrffrr ar
~
=rt a= a =rt f, o=t tr-a fzrrr
rt z =t fur ;=, ;=t= t +rt rrz-r
.
=r nr n+rna +r, r n=r r r trt
= fat r =rt ftr, = r f r tr

=nr fz n rnr f, fnnr n= +rt rrr
az n rrt f. zr, =nr frrr ftr f =


rrnt fz =rf- =zarf-a, rrnr zrtr r -a
a. rrr r n=rfta n=, far | ===| = |n=|*
-
rr frr t =t rrnrrt, r fa+rr t rr
fzrffrr tt +rt vfa ra +ra r rfarrt =rnr
:
rr frr r =r , tfa+rr r ft +rt r z+r
a r r rtrt, a vfa n =r -rt
-
tra fz ara rt +rrfa, r ta r nn ara
t ft +rt rrar ftntr, rr =r fa+rr ftrr=

t +rt za z rrq, f==rra r r +rt arr
r; nazn rtrtt, =rnr a ftrt
-
rt rr fz f t frr=, rq r -z
t tr r-r r fzrrr, =t rrr t zr+rt ara
-:
n+r +r rr f+rt, =r-)tt n rrt =tr
nr rrr - n+rtt, =ffa t tt ff =rrz
-~
farvt r t tr r, r vfar r t ra
trafz ta r trr, azf tt n r zrrr ra
-.
t =r fa+rr r zr, rfrrr =r a
q rt zrrr rtrrt, vrnrt rrar r rr
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
- -c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
rt fz fa+rr n =rn, ra r r r r
t r r=r r fztra, fra r f+rr-a
-
=r r=nr n ra, =+rn vfar r r fa
-z ft rzrt r, fta rr = zr+rr
--
= frr +r t , tn +rarr ta art
frr rra frat r rtr, vrnr= n +r +rrt
-:
=+rt f=rt nft nrr, rr frna n =tf=r
z n z r; rt, ft- rr nr z ra
--
snz rr n n nrr, ft=r f fa+rr r rr
r r snnr n rr, =r rq +r s-rr
-
+rf a n; rr zn r, t zr - t zra
rt z=-= =rarrr, r frr rrr rr
:
t a r trn +r, t trr zfrra +rrrn+r
+rt = fz ;ar szz, +rfra far rrnr z
::
a= r ffza ra-ra, t trr rfrr r r
n+r+r =trt frt, a= r zr n frt
:~
rrr-a tr rr r =-t nr, n= t z f trr
rt ar +rrnnr ftrrn, ta rr r fa zt-a
:.
rnrtt trtr rt, rt r +rt rt
frar r +rt rrar nrr, zrftf n rfrr r
:
ftntr ar r t t+rr, s=n fff-=r trt
a. +r rr r r, a t z trr
:
+r rr r fat r, ftr r tr f+rnr
ztrnr r r rtrtt, =fzr r ta rr
:-
trr r = r =r, r r = ara =r
rt r =fz n=rar rrrt, tt+rr =-ar r rnrt
::
t a zrqn r, na t =zt rt r rrr
t ;= rrqt tr-a, t r a ;farr=
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
rt fz fa+rr n =rn, ra r r r r
t r r=r r fztra, fra r f+rr-a
-
=r r=nr n ra, =+rn vfar r r fa
-z ft rzrt r, fta rr = zr+rr
--
= frr +r t , tn +rarr ta art
frr rra frat r rtr, vrnr= n +r +rrt
-:
=+rt f=rt nft nrr, rr frna n =tf=r
z n z r; rt, ft- rr nr z ra
--
snz rr n n nrr, ft=r f fa+rr r rr
r r snnr n rr, =r rq +r s-rr
-
+rf a n; rr zn r, t zr - t zra
rt z=-= =rarrr, r frr rrr rr
:
t a r trn +r, t trr zfrra +rrrn+r
+rt = fz ;ar szz, +rfra far rrnr z
::
a= r ffza ra-ra, t trr rfrr r r
n+r+r =trt frt, a= r zr n frt
:~
rrr-a tr rr r =-t nr, n= t z f trr
rt ar +rrnnr ftrrn, ta rr r fa zt-a
:.
rnrtt trtr rt, rt r +rt rt
frar r +rt rrar nrr, zrftf n rfrr r
:
ftntr ar r t t+rr, s=n fff-=r trt
a. +r rr r r, a t z trr
:
+r rr r fat r, ftr r tr f+rnr
ztrnr r r rtrtt, =fzr r ta rr
:-
trr r = r =r, r r = ara =r
rt r =fz n=rar rrrt, tt+rr =-ar r rnrt
::
t a zrqn r, na t =zt rt r rrr
t ;= rrqt tr-a, t r a ;farr=
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:-
rz z rrrf-a-rrrf-a, r ar arf-a arf-a
rrrf-a. qr r rrrrr, arf-a. r frz
:
trr rrrf-a-rrrf-a szrrrrr, rz z ara =fz r zr+r
r rtr =fa t, r arf-a =zarf-a
- nta
arf-a n =zarf-an rr, rrrf-a +rt =zarf-a r
arf-a ftfra rrrf-a rr, arf-a n =zarf-an rr
rrrf-a r rt rtr a na r =rrtr
fr+r n artr arf-an n sz rr arf-ao
ur . arf-a. +r. arf-a. +rr+r nr+r fnarf-a.
tnr r. arf-a. rrrf. =zarf-an rr arf-ao
tfa - z arf- a. frz t- z arf- a.
nrrr--zarf-a. o+r =zarf-an rr arf-ao
r a +r a arf-a . f =f rr aarf-a.
rfnfa aarf-a. =fr = =zarf-an rr arf-ao
rftaarf-a. =ftaarf-a. nfranrfta arf-a.
nr rrr= =nf-a t-t =zarf-an rr arf-ao
-:
=+rt r = rar rt, trn +rnr q =
t r ftf-- r ar, ;=t = r rrar ra
-~
t r rrt a f-, rt rt ra == -
q tnr-nr r f-, ar r a =f--
-.
taa. t n r r r, z+r ar t r ara
;=t = +rn frr= ra, rrrtr far=r r fr
-
r t rfr ar zr, rt =ar +rr r =r
rt trar r rrrtrfrt, ; zn na f=r
-
a. r ara rzt z+r, t rfr r nr r
. szzr frr fzn a, =t=r =tt fz ra
--
n r r-nr far t=, n+r n rt = n=r ar
=arat rt n+r rar, n= +rt rr ftntr
-:
=rt ar n ntr -n, +rt r n=r rnrr
rvt rt fra f, t trr n rrt f)rr
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:-
rz z rrrf-a-rrrf-a, r ar arf-a arf-a
rrrf-a. qr r rrrrr, arf-a. r frz
:
trr rrrf-a-rrrf-a szrrrrr, rz z ara =fz r zr+r
r rtr =fa t, r arf-a =zarf-a
- nta
arf-a n =zarf-an rr, rrrf-a +rt =zarf-a r
arf-a ftfra rrrf-a rr, arf-a n =zarf-an rr
rrrf-a r rt rtr a na r =rrtr
fr+r n artr arf-an n sz rr arf-ao
ur . arf-a. +r. arf-a. +rr+r nr+r fnarf-a.
tnr r. arf-a. rrrf. =zarf-an rr arf-ao
tfa - z arf- a. frz t- z arf- a.
nrrr--zarf-a. o+r =zarf-an rr arf-ao
r a +r a arf-a . f =f rr aarf-a.
rfnfa aarf-a. =fr = =zarf-an rr arf-ao
rftaarf-a. =ftaarf-a. nfranrfta arf-a.
nr rrr= =nf-a t-t =zarf-an rr arf-ao
-:
=+rt r = rar rt, trn +rnr q =
t r ftf-- r ar, ;=t = r rrar ra
-~
t r rrt a f-, rt rt ra == -
q tnr-nr r f-, ar r a =f--
-.
taa. t n r r r, z+r ar t r ara
;=t = +rn frr= ra, rrrtr far=r r fr
-
r t rfr ar zr, rt =ar +rr r =r
rt trar r rrrtrfrt, ; zn na f=r
-
a. r ara rzt z+r, t rfr r nr r
. szzr frr fzn a, =t=r =tt fz ra
--
n r r-nr far t=, n+r n rt = n=r ar
=arat rt n+r rar, n= +rt rr ftntr
-:
=rt ar n ntr -n, +rt r n=r rnrr
rvt rt fra f, t trr n rrt f)rr
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
--
n rt rrttt ;)t tr-a, rn r rt fq fra
rftzr= n -nr-n t=, n +ra = +rt ara
-
farvt n r frr , fff-=a frnr r rrr
=rar n+rr= +rt =r, n== r rr

=rt t t r r, sqrt t t r r
rnrt t t r r, frt t t r r
:
n -nr-nr trrt r zr=, n=t = rrar =fr fr=
n=t = rrar vra fr=, n=t = a r ;farr=
~
n r-nr tnrtt +rfa, n tr-nr r ==r =+rfa
n f- rrq or+rfa, n t fta f-r f+rfa
.
r ara tr rr =rr, vfar r t r
tt =fra t frr znr, rrq +rrta nn fr

fz z = tt = zr nr, zar +r=t t ar
a rn- r nr, rtar ra r rrar

rfz ztrnr ara, t r t ra
ft = furrt =ra, +ta t ft nrra
-
= =- uf art, nr =n= r rr
=rfa za zn ra, z fz rrr -a rrrt
:
t =r+r +r fzar-, farzt z ra rr-
nrfa t n=r rr-, nrar t r f -
-
a r rt rnt r, +rrt rfrr r =r
+r r r ftr, rqnr ;rrnr

nnvfa r n ra zrrr, fz=rrq a =rrarrr
rr a rar n a, z +r ff n rr a
:
rr at rar a n, frn at rr+rrn
-n a rr t n, a= z= rrr t +rn
::
rrr fra =zrr fa rrrt, z=rt +rt rr frrrr +rta
=n= ff r r ffra fr, r= zr ror +r frrrt
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
--
n rt rrttt ;)t tr-a, rn r rt fq fra
rftzr= n -nr-n t=, n +ra = +rt ara
-
farvt n r frr , fff-=a frnr r rrr
=rar n+rr= +rt =r, n== r rr

=rt t t r r, sqrt t t r r
rnrt t t r r, frt t t r r
:
n -nr-nr trrt r zr=, n=t = rrar =fr fr=
n=t = rrar vra fr=, n=t = a r ;farr=
~
n r-nr tnrtt +rfa, n tr-nr r ==r =+rfa
n f- rrq or+rfa, n t fta f-r f+rfa
.
r ara tr rr =rr, vfar r t r
tt =fra t frr znr, rrq +rrta nn fr

fz z = tt = zr nr, zar +r=t t ar
a rn- r nr, rtar ra r rrar

rfz ztrnr ara, t r t ra
ft = furrt =ra, +ta t ft nrra
-
= =- uf art, nr =n= r rr
=rfa za zn ra, z fz rrr -a rrrt
:
t =r+r +r fzar-, farzt z ra rr-
nrfa t n=r rr-, nrar t r f -
-
a r rt rnt r, +rrt rfrr r =r
+r r r ftr, rqnr ;rrnr

nnvfa r n ra zrrr, fz=rrq a =rrarrr
rr a rar n a, z +r ff n rr a
:
rr at rar a n, frn at rr+rrn
-n a rr t n, a= z= rrr t +rn
::
rrr fra =zrr fa rrrt, z=rt +rt rr frrrr +rta
=n= ff r r ffra fr, r= zr ror +r frrrt
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:~
nr +r n rrrrrt, =rar f=t t fr
rrr zt frr rr, n t ft rrar
:.
z=r frrrr =rrrtar f, t=rt rr rat t
t = r =t, n t ftz ara
:
rr far rr- r ar, rar t r rt frrr
nar r r rrrra rrr, f==rrar rt at farrr
:
r n rt rrr, r zrr frrrr =a r nrr
=rt fa+rr =r- rr+rrn, r zrr n frn
:-
=zr n=r +rrt =ar, r=at fzat n=t r
tn +rnr rt fztra, nt nrt t nr
::
fr= r ft rra, farvt n n t rf
fff-=a ff r nnfra rt, rt =arfa =n =t
>i|| -|---|-
:-
f ar -rn n fza n =r rfrrrrr z farvt,
=r -n a rr rt tr n
rra fa f=t =r = = rrr ,
rrs vtn f r fa =arfa ar
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:~
nr +r n rrrrrt, =rar f=t t fr
rrr zt frr rr, n t ft rrar
:.
z=r frrrr =rrrtar f, t=rt rr rat t
t = r =t, n t ftz ara
:
rr far rr- r ar, rar t r rt frrr
nar r r rrrra rrr, f==rrar rt at farrr
:
r n rt rrr, r zrr frrrr =a r nrr
=rt fa+rr =r- rr+rrn, r zrr n frn
:-
=zr n=r +rrt =ar, r=at fzat n=t r
tn +rnr rt fztra, nt nrt t nr
::
fr= r ft rra, farvt n n t rf
fff-=a ff r nnfra rt, rt =arfa =n =t
>i|| -|---|-
:-
f ar -rn n fza n =r rfrrrrr z farvt,
=r -n a rr rt tr n
rra fa f=t =r = = rrr ,
rrs vtn f r fa =arfa ar
~|+ nt|+| l,-i ==+|l--


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~|+ nt|+|---i =
=ntr''
nr trrrr


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~|+ nt|+|---i =
=ntr''
nr trrrr


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
aat =n-=ntr
:
t t =ar tat ft fttr
r frr nrrnr t t rn; =ntr
r ==rr =n= t tat z.=r r ntr
ar= t atrt =t rrat rt =ntr
~
r rrr t ftrrrr rt =r =r r z t +rnrat
r rrr-a =-at n zrr fzfrr zrrf nrat
ff = t tt a r =r r rat
rrat rt =ntr r =r =zr =arat
.
or +rt f= ft=rt fa tra r rrtrq
at +rt a = f=r +rt r rt frrt rq
zt r arz +rt f=r rrr t rr

frfrrt rt =ntr f== nn rrtrrtrfa rrrf-af n r; r r frrrt
t-t zrrat rrrfra f= f+rar = rt
f= ==rt = t trzr-n=r =rt
z rrr ta trat fz t rtrt
~{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
aat =n-=ntr
:
t t =ar tat ft fttr
r frr nrrnr t t rn; =ntr
r ==rr =n= t tat z.=r r ntr
ar= t atrt =t rrat rt =ntr
~
r rrr t ftrrrr rt =r =r r z t +rnrat
r rrr-a =-at n zrr fzfrr zrrf nrat
ff = t tt a r =r r rat
rrat rt =ntr r =r =zr =arat
.
or +rt f= ft=rt fa tra r rrtrq
at +rt a = f=r +rt r rt frrt rq
zt r arz +rt f=r rrr t rr

frfrrt rt =ntr f== nn rrtrrtrfa rrrf-af n r; r r frrrt
t-t zrrat rrrfra f= f+rar = rt
f= ==rt = t trzr-n=r =rt
z rrr ta trat fz t rtrt
~{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

r =t tr=+rr r f=n raft +r
r =t r r f=n trar frrrr =
r r ft rrt r fr rr at
r r trr trr r =rtrfnt =at
-
r =t r n=r zt rr rrrrrt ntar
fr r rf+r ar r trrrrt far
r r far fartrt r rt +rt +rt =at
r r zt atrt r rt f=t = ==at
:
r =t =ar arr r ffar r =rrat
r =t +rr rr-r r +rt rt = rat
r r f t r f=r r =r r;
r rrar r =rr f=a r =r r;
-
r frrr r t =r f=r fz=rar
r r ffr rt =nrr f=r fz=rar
r f= rat t rr f=t r; ff-=r
r r + t rr f=n =-aa fff-=r

r r trt ff r +rt r r afa at
r r rr nntt f +rt t f=t at
r r rr- t t=rr r; f= =arar
r r fafr rr r f= r; rt rar
:
r r rtt f r r rat fr rq
r r r =nr rr rar +rt = rq
r f= trr t tt strn rr r =-aa
r f= =r t =t ttrn rr r fta
::
r f= n t vfa r fnar rr r; r
r r n afa r ar rr r;
r =t fa rrt r fr rfr at
r f= rrt t rrt r frr ftr snat
:~
r r tt rr r rt f=t r +rrat
r r nrr r f fr fn rat
r r r rn-a r rar fr rq
r r rrt t f=r rar fr rrq
~|+ nt|+| --i ==n|
~- ~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

r =t tr=+rr r f=n raft +r
r =t r r f=n trar frrrr =
r r ft rrt r fr rr at
r r trr trr r =rtrfnt =at
-
r =t r n=r zt rr rrrrrt ntar
fr r rf+r ar r trrrrt far
r r far fartrt r rt +rt +rt =at
r r zt atrt r rt f=t = ==at
:
r =t =ar arr r ffar r =rrat
r =t +rr rr-r r +rt rt = rat
r r f t r f=r r =r r;
r rrar r =rr f=a r =r r;
-
r frrr r t =r f=r fz=rar
r r ffr rt =nrr f=r fz=rar
r f= rat t rr f=t r; ff-=r
r r + t rr f=n =-aa fff-=r

r r trt ff r +rt r r afa at
r r rr nntt f +rt t f=t at
r r rr- t t=rr r; f= =arar
r r fafr rr r f= r; rt rar
:
r r rtt f r r rat fr rq
r r r =nr rr rar +rt = rq
r f= trr t tt strn rr r =-aa
r f= =r t =t ttrn rr r fta
::
r f= n t vfa r fnar rr r; r
r r n afa r ar rr r;
r =t fa rrt r fr rfr at
r f= rrt t rrt r frr ftr snat
:~
r r tt rr r rt f=t r +rrat
r r nrr r f fr fn rat
r r r rn-a r rar fr rq
r r rrt t f=r rar fr rrq
~|+ nt|+| --i ==n|
~- ~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:.
-r =n=n r; an rr zrft =ntr
rrzr =z t t an rr rrrft =ntr

an s= trr t zr f= rtrrt rt

rnr +rt rrt nn f= rr = ==rt


:
an r ffr-r ntt rr trn nq +rt +rt
rr z.=r t nntt trr r rf +rt +rt
an q=t t rr rr +rt frfrrtr =rtzrrr
an q=t zt at rr rr rrq rt t+rrrr
:
an r zztrt rr rr rr rftr r
nrtr r =r +rt rrtr f= zfrr r
an r -+rrt r a rt t r
an rt rrr rrnrt r a rt t r
:-
=n an rt rr rr r t
r nrt n-rtr nfa = ffa r nfa rt =;
an q=t nrtrtt rr rr trr = +rt +rt
rr = rq rr rfa rr rrt t +rt +rt
::
an r rr nrr ntt rr =at r; nrfa
rr z+r-z+rt n f+rnr rr =rnrfa
an rt rrrt nfrtrt rr far trafz at
rr fafa nzrtrt = ==fa rt at

:-
an r f-ar f=n f+rr t faa rtr
= nrrr r a =at ar-a t rtr
=-= fazr =nt an rr r rt rrr
rr tztr +rt =rq rr frrtr trr
:
an r rtrtt rr r r; =rnt n trfa
rftnf-zt at r ==fa n =trfa
an fz=rat uf =nt =rar ftr t rrr
ft +rt +rr=at ann ==r nz t nrrr

~
an r trr t +rfnt vfar rt f=t
rt rq rt =r +rt r r rt f=t
a rt ar z r zr f f z r r tt
r r= nrt f=r t - n trtt
~|+ nt|+| --i ==n|
~~ ~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:.
-r =n=n r; an rr zrft =ntr
rrzr =z t t an rr rrrft =ntr

an s= trr t zr f= rtrrt rt

rnr +rt rrt nn f= rr = ==rt


:
an r ffr-r ntt rr trn nq +rt +rt
rr z.=r t nntt trr r rf +rt +rt
an q=t t rr rr +rt frfrrtr =rtzrrr
an q=t zt at rr rr rrq rt t+rrrr
:
an r zztrt rr rr rr rftr r
nrtr r =r +rt rrtr f= zfrr r
an r -+rrt r a rt t r
an rt rrr rrnrt r a rt t r
:-
=n an rt rr rr r t
r nrt n-rtr nfa = ffa r nfa rt =;
an q=t nrtrtt rr rr trr = +rt +rt
rr = rq rr rfa rr rrt t +rt +rt
::
an r rr nrr ntt rr =at r; nrfa
rr z+r-z+rt n f+rnr rr =rnrfa
an rt rrrt nfrtrt rr far trafz at
rr fafa nzrtrt = ==fa rt at

:-
an r f-ar f=n f+rr t faa rtr
= nrrr r a =at ar-a t rtr
=-= fazr =nt an rr r rt rrr
rr tztr +rt =rq rr frrtr trr
:
an r rtrtt rr r r; =rnt n trfa
rftnf-zt at r ==fa n =trfa
an fz=rat uf =nt =rar ftr t rrr
ft +rt +rr=at ann ==r nz t nrrr

~
an r trr t +rfnt vfar rt f=t
rt rq rt =r +rt r r rt f=t
a rt ar z r zr f f z r r tt
r r= nrt f=r t - n trtt
~|+ nt|+| --i ==n|
~~ ~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~:
r r na n rqr r zr at r
r tt r at rn rfrrt zr
rr ar f +rt r a tt tr rn
=rrnr +rt att fzn t n= nftnr -rn
~~
= tr r +rt a +rt n t rr
orfz z arr r a r r rr
a fr - ; rt t r q )r t nrr
f= n n r t r n r +rtnrr
~.
a =t +r +r r tn rt t ffa r
f=n rt r +rr ortt nrt fa r
a r; ;= nat n =n faar =rt
t rrr atr t n=rt ntt =rt
~
a n- ufar n t f rrr r trt
tat frrr r r t t rt
a sr f =arat r a== zt ra r
sr rt a nrat r an= +r =rra r
~
an nr zr rr =t =r anat trat rr,
r zt +rrnar far sar t nat rr
r a t =rn =r rr t tar r tr a tr,
s=r =ar rat a fn rar fna tr
~-
a zt n rrrr r trr tt rt rat
rrr rrz+rar ar-nrr r zrat
a n= nttfr fnrr f= rt +rrr nrr
ntar r rft arrrat t-t =rnr t rrr
~:
a tr trt r rr rt ra= rrr=rr
a frnrt rr=tt r rr fz=rat rt frrr=rr
a r ttt far rr rrr=rr r rt r
a r =rrfrra far rr =r =r rt r
~-
a fr- =rfa=t fr r =a rt =a r
a star rrfa =t rr f fraa a r
a =r na = fa =t r +rfrrz n =r r
a n-nfr ff-r =t trrft nr rr
~|+ nt|+| --i ==n|
~ ~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~:
r r na n rqr r zr at r
r tt r at rn rfrrt zr
rr ar f +rt r a tt tr rn
=rrnr +rt att fzn t n= nftnr -rn
~~
= tr r +rt a +rt n t rr
orfz z arr r a r r rr
a fr - ; rt t r q )r t nrr
f= n n r t r n r +rtnrr
~.
a =t +r +r r tn rt t ffa r
f=n rt r +rr ortt nrt fa r
a r; ;= nat n =n faar =rt
t rrr atr t n=rt ntt =rt
~
a n- ufar n t f rrr r trt
tat frrr r r t t rt
a sr f =arat r a== zt ra r
sr rt a nrat r an= +r =rra r
~
an nr zr rr =t =r anat trat rr,
r zt +rrnar far sar t nat rr
r a t =rn =r rr t tar r tr a tr,
s=r =ar rat a fn rar fna tr
~-
a zt n rrrr r trr tt rt rat
rrr rrz+rar ar-nrr r zrat
a n= nttfr fnrr f= rt +rrr nrr
ntar r rft arrrat t-t =rnr t rrr
~:
a tr trt r rr rt ra= rrr=rr
a frnrt rr=tt r rr fz=rat rt frrr=rr
a r ttt far rr rrr=rr r rt r
a r =rrfrra far rr =r =r rt r
~-
a fr- =rfa=t fr r =a rt =a r
a star rrfa =t rr f fraa a r
a =r na = fa =t r +rfrrz n =r r
a n-nfr ff-r =t trrft nr rr
~|+ nt|+| --i ==n|
~ ~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
tt n trr n sta r =t rt
==r ar= r= t zat a nr rt
frrtr fzrr t tt arrrtt
t zat t rnt r +rt n z=rt f+r=rrtt
.
a r nrz nfztr r f== t rn rrt
tar = zrtr r r f =rrt
ff ff=ra +rr=rr =t an rr tt zar
sta -)t=rr =t an rr n t far
.:
t = r r nrt r f f =nt
rr nr n anr f = ftt
a rnr r an anat rt r; rr
= ==fa trnr = an nat rt r; rr
.~
an rft =t s=r r rr + rat
f= n n trrt t fr n+rfa t rrat
r =rt n =r rnt ftar r nrtr-nrtr
r f =ntrr = frrtar trar r rrtr
..
s= f +rr r an z=rn rr tat
f=t nfa tr +r rr nr= n frtat
s= n r r an nrat trat rr =aa
z r = t+rt =ft=t t r = an
.
r trn) fzt r rr rar at r t
s=r fra t ra a f fr rt
rftfta ) = f=r f=r nz nr= t
s=r =ar =at a fa t +rt trt
.
rrrtrr r rt f==rr ntr +rt rt r +r
rft +rfa =ntrr r t zat tr+r
a a nr= r tat r f =ntr
a nfza r tar =tart tr ntr
.-
ntr r rr an t rrnt r rf
n t n n =a r vttrrr r = arf
= r =ntrr r rrrra =nrr rt r
=r atrr r = fzr rt r
~|+ nt|+| --i ==n|
~ ~c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
tt n trr n sta r =t rt
==r ar= r= t zat a nr rt
frrtr fzrr t tt arrrtt
t zat t rnt r +rt n z=rt f+r=rrtt
.
a r nrz nfztr r f== t rn rrt
tar = zrtr r r f =rrt
ff ff=ra +rr=rr =t an rr tt zar
sta -)t=rr =t an rr n t far
.:
t = r r nrt r f f =nt
rr nr n anr f = ftt
a rnr r an anat rt r; rr
= ==fa trnr = an nat rt r; rr
.~
an rft =t s=r r rr + rat
f= n n trrt t fr n+rfa t rrat
r =rt n =r rnt ftar r nrtr-nrtr
r f =ntrr = frrtar trar r rrtr
..
s= f +rr r an z=rn rr tat
f=t nfa tr +r rr nr= n frtat
s= n r r an nrat trat rr =aa
z r = t+rt =ft=t t r = an
.
r trn) fzt r rr rar at r t
s=r fra t ra a f fr rt
rftfta ) = f=r f=r nz nr= t
s=r =ar =at a fa t +rt trt
.
rrrtrr r rt f==rr ntr +rt rt r +r
rft +rfa =ntrr r t zat tr+r
a a nr= r tat r f =ntr
a nfza r tar =tart tr ntr
.-
ntr r rr an t rrnt r rf
n t n n =a r vttrrr r = arf
= r =ntrr r rrrra =nrr rt r
=r atrr r = fzr rt r
~|+ nt|+| --i ==n|
~ ~c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.:
rn = +r = +r rrt rt s-r ft=r
s= rt =ntrr =nrr =r rn rq
==r =a r s= rn =t rt t
r +rrtarfz t rq s=t ==rq vtt
.-
q rnt n n r far far rar
r rf =ntrr r a r t rrar
=-n=r farnfr at a r tft rt ntar
att rrr rr t a =rtn = ztar
.
af rn r nfzt zrar f =rtt =
rr =tf+r a +rt rfrr =q rr rrtt =
;= t n r r; r +rrfarzt rt
r f=t t t a rra rf srt

;= rr n a +rar tr nr rnt
;= +r-+rr n a a +rnr nt-nt
;= =at nnarrr n a a rft ntnr
a naat +rt-+rtt r n +rtnr
:
=n rt =r r af tz t-z rnr
r r rt tr r nar -rnr
t rrr-rrr t a a t trnr ar
a n rrt t nt trnr qar
~
rat r rat tt n na z-z frrr
r t n rrrra =rrrr nrr
=ntrr = +rrnr an na r frrrt
t = =nr +r r r rrq =-r=t
.
n n =a t rr ata frzzt
na +r naar r ttrtr r=rzt
r n +r r r +rrta ;=n tr r trrr
tfra =t =nr ;== rt fnnt rrrr

rt t rnr f=t t rt trr r
frnr =r a n ztf+ra rrr r
+rrfa nr t far nt r n r
=r =zzar =-n t rrnt =r
~|+ nt|+| --i ==n|
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.:
rn = +r = +r rrt rt s-r ft=r
s= rt =ntrr =nrr =r rn rq
==r =a r s= rn =t rt t
r +rrtarfz t rq s=t ==rq vtt
.-
q rnt n n r far far rar
r rf =ntrr r a r t rrar
=-n=r farnfr at a r tft rt ntar
att rrr rr t a =rtn = ztar
.
af rn r nfzt zrar f =rtt =
rr =tf+r a +rt rfrr =q rr rrtt =
;= t n r r; r +rrfarzt rt
r f=t t t a rra rf srt

;= rr n a +rar tr nr rnt
;= +r-+rr n a a +rnr nt-nt
;= =at nnarrr n a a rft ntnr
a naat +rt-+rtt r n +rtnr
:
=n rt =r r af tz t-z rnr
r r rt tr r nar -rnr
t rrr-rrr t a a t trnr ar
a n rrt t nt trnr qar
~
rat r rat tt n na z-z frrr
r t n rrrra =rrrr nrr
=ntrr = +rrnr an na r frrrt
t = =nr +r r r rrq =-r=t
.
n n =a t rr ata frzzt
na +r naar r ttrtr r=rzt
r n +r r r +rrta ;=n tr r trrr
tfra =t =nr ;== rt fnnt rrrr

rt t rnr f=t t rt trr r
frnr =r a n ztf+ra rrr r
+rrfa nr t far nt r n r
=r =zzar =-n t rrnt =r
~|+ nt|+| --i ==n|
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

zt rrr far n= +r frn rr
t rt f t rq ntt rf-n rr
n - t rt nfa = zar r=nr rn
rrt +rt n a t n znr r= -rn

-
= tr n f ar vt n tt r t r r r
ra or +rt r f=t =tnr t nrrr
r r rrttt +rr+rnt r rrta rr fat =
t far zt +rt r nt a frt =
:
=rnt nnr n nr r fnftt r tr = n
tfa a +r +rnr r r rnt r =n
rrr r ft n tt = r = z z r n tr
rfa n= t =ar r n r nr tr
-
frn rr a ar r ntr n frn rt r
fnr n= r; na n r frn rt r
taa. f=t f=t = frn =+rt r rrt
=r n q vttrrr tn rt rn rrt

r na t r far ;=t rr n; atr
rr =- r rt sftra tar rr f =ntr
rr =aa =-rzt rt nrr rar trt
rr =zrtr t =ar rat ar =rrt

rr t rr +r -rt rrar fa =nnrfa
rr -rrt ftr t rr ar -rt nrfa
z s-rt n = frar a tr =nr r =r
rr =- r rar atr r r =r
:
r farvt = n fttrf z r
r tar rr nn f =- =nr
ft +rt n- = an f ra n a z
r +rt rt n=rq r n= tr rr n=rz
~ (nta
r n= r arza rr, r t rza rr ?
r fr r zrrr n, r fr rarrr an
- = =fa ft-r, arrr r f rza rr ro
~|+ nt|+| --i ==n|
-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

zt rrr far n= +r frn rr
t rt f t rq ntt rf-n rr
n - t rt nfa = zar r=nr rn
rrt +rt n a t n znr r= -rn

-
= tr n f ar vt n tt r t r r r
ra or +rt r f=t =tnr t nrrr
r r rrttt +rr+rnt r rrta rr fat =
t far zt +rt r nt a frt =
:
=rnt nnr n nr r fnftt r tr = n
tfa a +r +rnr r r rnt r =n
rrr r ft n tt = r = z z r n tr
rfa n= t =ar r n r nr tr
-
frn rr a ar r ntr n frn rt r
fnr n= r; na n r frn rt r
taa. f=t f=t = frn =+rt r rrt
=r n q vttrrr tn rt rn rrt

r na t r far ;=t rr n; atr
rr =- r rt sftra tar rr f =ntr
rr =aa =-rzt rt nrr rar trt
rr =zrtr t =ar rat ar =rrt

rr t rr +r -rt rrar fa =nnrfa
rr -rrt ftr t rr ar -rt nrfa
z s-rt n = frar a tr =nr r =r
rr =- r rar atr r r =r
:
r farvt = n fttrf z r
r tar rr nn f =- =nr
ft +rt n- = an f ra n a z
r +rt rt n=rq r n= tr rr n=rz
~ (nta
r n= r arza rr, r t rza rr ?
r fr r zrrr n, r fr rarrr an
- = =fa ft-r, arrr r f rza rr ro
~|+ nt|+| --i ==n|
-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
r rt tr ntr, r f anr = fz=rrr
rt nr ntr, arr rta arr
rt =- r = an, f=z n= ntrza rr ro
r fzr srrt n=r, rr rrr rt r
r fzr =-rt n=r, fttr =z +rr
azf ;ar r t, rrrzrt rza rr ro
;= na n =- rr, rrrtan farr r r
-rrzt f- trr, f-u - frr r r
trq fr t, r sza rr ro
t rq an +rt +rt, rr r t +rtr=r
rr f= =- an, f=z t s=r rt r=r
n= r- r n t, r f+rfa n za rr ro
.
r rra = =+r trr r rrf a ntr
r r ra zr n rt rr rrf n ntr
t zr a =r z nr arz rrn
r nf-zt r rftr ;=r rz rrn

=r at r a = f =r vt tr r sr r
rr rt ra +rrnr n r r zt rr
r ara =r rat r r +rztr r fz ar
r rt rat ;= t rrrzzt at zar

nrar t r =rrat r ra na n fv a
frr =frt ;=r r szrrtr +rt taa
t far rr +r+r r zr r rt z=rr r
;farr= tnr +rrt ;= rrr r +rt =rr
-
an r an =rr nr f frt arrrtr
;=t n rnr sfa fart arrrtr
-nrt an rt a ntr a =rr =rr
r tar rt n=ar rfrt r f=rrr
:
t ;= rrr = frrt nrar rt tr nt
=+ar r t a nt r = = n =r r nt
r rttra t nrrr rr ;farr= f=r nr
=z f rf nr a =rnr rt f=rnr
-
n =r =nr = =r fq -nr r
frn t =r rrt r fq -nr r
r rrrnt fa tr rr -rr r f= nr
n=nr tnrt r r rr r f=nr
~|+ nt|+| --i ==n|
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
r rt tr ntr, r f anr = fz=rrr
rt nr ntr, arr rta arr
rt =- r = an, f=z n= ntrza rr ro
r fzr srrt n=r, rr rrr rt r
r fzr =-rt n=r, fttr =z +rr
azf ;ar r t, rrrzrt rza rr ro
;= na n =- rr, rrrtan farr r r
-rrzt f- trr, f-u - frr r r
trq fr t, r sza rr ro
t rq an +rt +rt, rr r t +rtr=r
rr f= =- an, f=z t s=r rt r=r
n= r- r n t, r f+rfa n za rr ro
.
r rra = =+r trr r rrf a ntr
r r ra zr n rt rr rrf n ntr
t zr a =r z nr arz rrn
r nf-zt r rftr ;=r rz rrn

=r at r a = f =r vt tr r sr r
rr rt ra +rrnr n r r zt rr
r ara =r rat r r +rztr r fz ar
r rt rat ;= t rrrzzt at zar

nrar t r =rrat r ra na n fv a
frr =frt ;=r r szrrtr +rt taa
t far rr +r+r r zr r rt z=rr r
;farr= tnr +rrt ;= rrr r +rt =rr
-
an r an =rr nr f frt arrrtr
;=t n rnr sfa fart arrrtr
-nrt an rt a ntr a =rr =rr
r tar rt n=ar rfrt r f=rrr
:
t ;= rrr = frrt nrar rt tr nt
=+ar r t a nt r = = n =r r nt
r rttra t nrrr rr ;farr= f=r nr
=z f rf nr a =rnr rt f=rnr
-
n =r =nr = =r fq -nr r
frn t =r rrt r fq -nr r
r rrrnt fa tr rr -rr r f= nr
n=nr tnrt r r rr r f=nr
~|+ nt|+| --i ==n|
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

;= +rr rt tr r rar n rnrt
= =nt tr r ;rt r =n rnrt
= t=r =t n =r rt ntat r ; r r;
=rr r n = atat n+rt rar nr;
-
t n= rt zt nar fr =rr nn nt
s-=rr ftfna nar fr rn an nt
z=r-==r +r rtrr rr+rrrr+r n =+rt tn r
r-nr u rr r rrzr =+rt tn r
-:
n r rfz f=) n tr f r +r
r; =ntr ntr t =at +rt tr+r
n=r rra r f +rt t =ar f- zrfa
n=r r f +rt t =ar f=r- zrfa
-~
zr = +rt +rt n= rrt nrr
n rz +rt = rft tr rrtr n rr
srr +rtrrr r n=r r =ar r
t frnrt r n=r nr =ar r
-.
=ra ==rr n=a +rt n=r szr rnr
r rtarf-a +r n=r ==rr rnr
rrrr +rt n= zrfa rrr rt z =ar
n r nr r; n= nr r; =ar
-
rar rt t far n t trr t tt
rr rt f-rr tat fz tra ntr ntt
n trrr frtt fa a- =ra n r
n na r frtt fta- tra n r
-
n +rt rt -nr rr -n nr rt zrfa
n +rt rt ntar r n=nr rt zrfa
n rrq q ftnr, n r frrq a rr
n f- ft rrrra n r r-z fa
--
n r a r t a rata. q n = aa
trr zr= fa ttrnt +rrn fta
n zr= trn r rrrra vt trrr nt trnt
n r fr rt far vt rft r arnt
~|+ nt|+| --i ==n|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

;= +rr rt tr r rar n rnrt
= =nt tr r ;rt r =n rnrt
= t=r =t n =r rt ntat r ; r r;
=rr r n = atat n+rt rar nr;
-
t n= rt zt nar fr =rr nn nt
s-=rr ftfna nar fr rn an nt
z=r-==r +r rtrr rr+rrrr+r n =+rt tn r
r-nr u rr r rrzr =+rt tn r
-:
n r rfz f=) n tr f r +r
r; =ntr ntr t =at +rt tr+r
n=r rra r f +rt t =ar f- zrfa
n=r r f +rt t =ar f=r- zrfa
-~
zr = +rt +rt n= rrt nrr
n rz +rt = rft tr rrtr n rr
srr +rtrrr r n=r r =ar r
t frnrt r n=r nr =ar r
-.
=ra ==rr n=a +rt n=r szr rnr
r rtarf-a +r n=r ==rr rnr
rrrr +rt n= zrfa rrr rt z =ar
n r nr r; n= nr r; =ar
-
rar rt t far n t trr t tt
rr rt f-rr tat fz tra ntr ntt
n trrr frtt fa a- =ra n r
n na r frtt fta- tra n r
-
n +rt rt -nr rr -n nr rt zrfa
n +rt rt ntar r n=nr rt zrfa
n rrq q ftnr, n r frrq a rr
n f- ft rrrra n r r-z fa
--
n r a r t a rata. q n = aa
trr zr= fa ttrnt +rrn fta
n zr= trn r rrrra vt trrr nt trnt
n r fr rt far vt rft r arnt
~|+ nt|+| --i ==n|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-:
n r = =ar r r f+rfar +r t
n taa +rt t =ar r =n+rfar f+r t
t +rt rt =ar tr-nr n tnr-nr
rrrra t=na at n r-nr trn tr-nr
--
t r fzr t t tn ;rr ar
z r o r rtr f+rnr r= n qar
= rrt +rt f r nrr fnz trnt
rr rt t r r nrr r s-rnrnt
-
rr t trt ;rt rr nr t r
rr nrt rfn =r r nr = r
rrt +rt rr +rr rrr t r rrtt
vtra rrt +rt rt vtnr nr ntt
:
r rr rfz art nrt t r art
r nr =+rt = r n rt
rr t frrr r r rr nr ftrnt
rrr n r +rnrr +rnr r trnt
::
n ftrtr fn n r r ; rtr n tr
z n ztr tat r r; tr ntr

rrt ffrrr ft +rt r vtrftr f- frrrrr


n zr= f- trrr r sr rt r =rrrr
:~
n -nntr = fa n zar rt rrar
n r=-fr= ffa ntt ztt far
n rn = rar n =t n rt rnt
n +rrar n rt ar n r +rrr r trnt
:.
n = =rar = n r nr rt +rrfa
rrrf +rtrrr rar = n rnr rt +rrfa
n f- t f-r-nr n f- zr= trrt r
n r fna nar-nr ntr f- +rr ftt r
:
n trnt rt nr =zr +r r zr= trnr
st =rr r a n fa =r-z rnr
n rt nr sqa n tr f n ar +r r r r
n ff rt fz rrr n t +r z rrr z rrr
~|+ nt|+| --i ==n|
c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-:
n r = =ar r r f+rfar +r t
n taa +rt t =ar r =n+rfar f+r t
t +rt rt =ar tr-nr n tnr-nr
rrrra t=na at n r-nr trn tr-nr
--
t r fzr t t tn ;rr ar
z r o r rtr f+rnr r= n qar
= rrt +rt f r nrr fnz trnt
rr rt t r r nrr r s-rnrnt
-
rr t trt ;rt rr nr t r
rr nrt rfn =r r nr = r
rrt +rt rr +rr rrr t r rrtt
vtra rrt +rt rt vtnr nr ntt
:
r rr rfz art nrt t r art
r nr =+rt = r n rt
rr t frrr r r rr nr ftrnt
rrr n r +rnrr +rnr r trnt
::
n ftrtr fn n r r ; rtr n tr
z n ztr tat r r; tr ntr

rrt ffrrr ft +rt r vtrftr f- frrrrr


n zr= f- trrr r sr rt r =rrrr
:~
n -nntr = fa n zar rt rrar
n r=-fr= ffa ntt ztt far
n rn = rar n =t n rt rnt
n +rrar n rt ar n r +rrr r trnt
:.
n = =rar = n r nr rt +rrfa
rrrf +rtrrr rar = n rnr rt +rrfa
n f- t f-r-nr n f- zr= trrt r
n r fna nar-nr ntr f- +rr ftt r
:
n trnt rt nr =zr +r r zr= trnr
st =rr r a n fa =r-z rnr
n rt nr sqa n tr f n ar +r r r r
n ff rt fz rrr n t +r z rrr z rrr
~|+ nt|+| --i ==n|
c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
r na tnrrrr r +rt f=t = r
-n nr zrt t =r z r rt z r
f t r nr nn n z n r =
f+r r a nr nnn s-n a r rt =
:-
vfaffra n= atr r +rt +rt r =n
==r n= f=t +rr +rt +rt =r =n
rnrfz frt na zfrra tn n=r
nrrn n=a rz rrrfrra tn n=r
::
n a rt n r:rn n f-r nfa trrr
n zr= zr= zr=r:rn ntt r f- ntrrr
n zr r rt r rt tr n nt
=r n r rqn frrr far z nt
:-
r = +rr = +r vttr rrtr n trar
atr r s= a r =zr =r ==r rar
n n a =+rt r = rt nr zt
r n+rr= +rt ntr frnr r r rzt
:
n s= frr r r zt r f n= t rrr=
n rt f=t r zt n=t r; rrr=
ft +rt rrr= rt n n trar r ffrr r=t
vfar r rrr= rt fa trar nt =t
-
=rnr- ftftrfa n +rt n f =a =rrar
fa ftftrfa n +rt n +rt tt rrar
n = =r-z =rr = =t r r r trr
r =a f=ar +r t nrr t rr
-:
r +r z t=f r ; rr t nr-at
r rrrr t vtfa r rrrrt r s= ;rt
r-nr s r n rna t= r a t
r r t+rr fta +rt = nrn rrt
-~
tr q f ar vt rft =r a frrtt
rt r o =zrfrr f+rtrn trn rtt
vttrn =+rt trnt =+rt r-nr zr= s-rt
r +r fr n +rnr - frr= s-rt
~|+ nt|+| --i ==n|
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
r na tnrrrr r +rt f=t = r
-n nr zrt t =r z r rt z r
f t r nr nn n z n r =
f+r r a nr nnn s-n a r rt =
:-
vfaffra n= atr r +rt +rt r =n
==r n= f=t +rr +rt +rt =r =n
rnrfz frt na zfrra tn n=r
nrrn n=a rz rrrfrra tn n=r
::
n a rt n r:rn n f-r nfa trrr
n zr= zr= zr=r:rn ntt r f- ntrrr
n zr r rt r rt tr n nt
=r n r rqn frrr far z nt
:-
r = +rr = +r vttr rrtr n trar
atr r s= a r =zr =r ==r rar
n n a =+rt r = rt nr zt
r n+rr= +rt ntr frnr r r rzt
:
n s= frr r r zt r f n= t rrr=
n rt f=t r zt n=t r; rrr=
ft +rt rrr= rt n n trar r ffrr r=t
vfar r rrr= rt fa trar nt =t
-
=rnr- ftftrfa n +rt n f =a =rrar
fa ftftrfa n +rt n +rt tt rrar
n = =r-z =rr = =t r r r trr
r =a f=ar +r t nrr t rr
-:
r +r z t=f r ; rr t nr-at
r rrrr t vtfa r rrrrt r s= ;rt
r-nr s r n rna t= r a t
r r t+rr fta +rt = nrn rrt
-~
tr q f ar vt rft =r a frrtt
rt r o =zrfrr f+rtrn trn rtt
vttrn =+rt trnt =+rt r-nr zr= s-rt
r +r fr n +rnr - frr= s-rt
~|+ nt|+| --i ==n|
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-.
ntr tr +rt ft +rt r rrr fnr r
r nt z ff n =ta= f+rtrn f=rr r
r rrr rt r frrt +r tzr fzr r
;=n frn r r rft rrr fr r
-
= rrrr = nr f+r t n r qr
r r a tr nr t f r n tr r
zf=r r rrr farvt nt r trr f tt =
n ft=r trr ==r r rt rar +rtt att =
-
z f=r farvt n t = tr r
n+rtr rar +rt +r- tr r
uf nrar r n t rtr fa tz r rr nt
zrr t zzrrr =rt an r +rt tzr rrnt
--
t r t rrn nz nr rt =
= t= rrrn r z nr trt =
t rrr r rtr rra r n ra zr
ft +rt =nrta r r frr r fo r
-:
rrra r frrr rrra t= rr rr
=r rra a r r rarrr fnrr
n=r r; faar n r ata ;= a=
ftrrn z=rt fnn arrt z=rt trrn n=
--
= rr farvt nt z=r zr z
r +r rt trn an fz n=rz
r ftn arrr farvt r a n=r ntr
r =r rt nr f =r frat st atr
-
n= frrrr r nrzt n rra rrn
r =a = rr = r f st rt zrrn
r =t fa ftftrfa rr rar n f rr
ff t r r fraa rr =+rt str f rr

= t=r n ; rt n ar = tr nr
ff t ;= fzr r r=-r=t =r nr
f r +rt =tf= z t f= ff = =r tnr
z=r n r =rt = frr+rrt r nr
~|+ nt|+| --i ==n|
-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-.
ntr tr +rt ft +rt r rrr fnr r
r nt z ff n =ta= f+rtrn f=rr r
r rrr rt r frrt +r tzr fzr r
;=n frn r r rft rrr fr r
-
= rrrr = nr f+r t n r qr
r r a tr nr t f r n tr r
zf=r r rrr farvt nt r trr f tt =
n ft=r trr ==r r rt rar +rtt att =
-
z f=r farvt n t = tr r
n+rtr rar +rt +r- tr r
uf nrar r n t rtr fa tz r rr nt
zrr t zzrrr =rt an r +rt tzr rrnt
--
t r t rrn nz nr rt =
= t= rrrn r z nr trt =
t rrr r rtr rra r n ra zr
ft +rt =nrta r r frr r fo r
-:
rrra r frrr rrra t= rr rr
=r rra a r r rarrr fnrr
n=r r; faar n r ata ;= a=
ftrrn z=rt fnn arrt z=rt trrn n=
--
= rr farvt nt z=r zr z
r +r rt trn an fz n=rz
r ftn arrr farvt r a n=r ntr
r =r rt nr f =r frat st atr
-
n= frrrr r nrzt n rra rrn
r =a = rr = r f st rt zrrn
r =t fa ftftrfa rr rar n f rr
ff t r r fraa rr =+rt str f rr

= t=r n ; rt n ar = tr nr
ff t ;= fzr r r=-r=t =r nr
f r +rt =tf= z t f= ff = =r tnr
z=r n r =rt = frr+rrt r nr
~|+ nt|+| --i ==n|
-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
z=r frn rr n rq n a = nt
nat +r rqnt frrt fz a at
nrar +rt f=r trt r = zr=r rrr arrrtr
tr-trt ft=r trt r =n zz rnrtr
~
ar= at szr=t frrt - f== tr r
tra =rnnn r=t =tt +rt faa tr r
+rfa rt r n tt z rrr rt farr
frn = r ==rar z r rr zrrr =far r

.
r ff +rr n t f=rzt fr n =ntr
ar = =rarqnt vttrr t +rt atr
fz +rr n =rtt r rq r t =r r
r fnr s=t= =rr ar r s= +rr r

- fr +r r n nn rt rr ar r
r a fr =n= rt rrt frrt trar r
r rr rr rr+r = s=t n= rr
=r fr r +rr s=n rt ==r = trr

n ta =r ft r rrr nt t nr
rra na n tr nrt = t nr
r ara rr = n +rt rt r = nr
= +rrfa r nr rr+r-r = arrrnr
-
r n r zrr r rn rt f-an r
+rrt tzt t frr+rr nrzr n frn r
q r r r n tt r ar atr ttr t
-r fq = r f rrr frt
:
r rn rt f-an rr frrt f+rrrr arrrtr
fn rq f== n =rz nr =rtr
-rr rt r fr ;farr= ttrt nr
+r+ nr ;= +rr r r==fa frtnr
-
r r at f z f r n f r = nr
+rr arn fa z +rrta ;farr= nr
r+r rn ta ;= tn fa r r
nrar s-tz r zrar sz rrr r
~|+ nt|+| --i ==n|
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
z=r frn rr n rq n a = nt
nat +r rqnt frrt fz a at
nrar +rt f=r trt r = zr=r rrr arrrtr
tr-trt ft=r trt r =n zz rnrtr
~
ar= at szr=t frrt - f== tr r
tra =rnnn r=t =tt +rt faa tr r
+rfa rt r n tt z rrr rt farr
frn = r ==rar z r rr zrrr =far r

.
r ff +rr n t f=rzt fr n =ntr
ar = =rarqnt vttrr t +rt atr
fz +rr n =rtt r rq r t =r r
r fnr s=t= =rr ar r s= +rr r

- fr +r r n nn rt rr ar r
r a fr =n= rt rrt frrt trar r
r rr rr rr+r = s=t n= rr
=r fr r +rr s=n rt ==r = trr

n ta =r ft r rrr nt t nr
rra na n tr nrt = t nr
r ara rr = n +rt rt r = nr
= +rrfa r nr rr+r-r = arrrnr
-
r n r zrr r rn rt f-an r
+rrt tzt t frr+rr nrzr n frn r
q r r r n tt r ar atr ttr t
-r fq = r f rrr frt
:
r rn rt f-an rr frrt f+rrrr arrrtr
fn rq f== n =rz nr =rtr
-rr rt r fr ;farr= ttrt nr
+r+ nr ;= +rr r r==fa frtnr
-
r r at f z f r n f r = nr
+rr arn fa z +rrta ;farr= nr
r+r rn ta ;= tn fa r r
nrar s-tz r zrar sz rrr r
~|+ nt|+| --i ==n|
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

r rrr vra r = tnrr fr rt rr
frnr fra t rnn rr rt rr
r =n =ntr r +rt -a. faru nr tn
zar ntrn n +rt r =nta =-at =tnn
:
rr n rt ar f=rt r r ar r
zn = rt ar fnt =tf= =rt+r ar r
rrf -at = t r zt fr =fa
rrr =nra rrt =t n =tf=ft =at
::
-z t f=r fn r rn
rt r rrt =r rrr fq fa rn
nrt t nrr t rrr+rr zrt +rrfnt rr +rr z rn
t t fnr n rt rra rr =r ft rn
:~
tr r t rr t rr ar sf za f rr r t
a r n +rtar n t= f=t
=ft tfrnn nrt frrt tz t ra
a zrr n fr r t =rr= =t=ra
:.
aq farvt r =rz z - r z
nnn rr =rr rrr af rz
ffra r = trar - r r s-rt
f r s= n r rr rar r fat
:
;= f =ntr r n =rnr = =rr= =
f ttt +rt t rfzrr =
tt +rt n= nt r n-= rt ntnr
r ta t ar r zfta rtnr
:
tt t frr-z rz r r a-z
t rr f+r-z r r rr -z
z rrr r zr=r n tr srt fr r
frnr r ;= fnrr s-rn srrt fzr r
:-
- =ntr r r =nrr = ffra
far=r fra s=t rn t =fa
-r n = fa f-a rrnr
a =nrr t r =arf-a = f== rrnr
~|+ nt|+| --i ==n|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

r rrr vra r = tnrr fr rt rr
frnr fra t rnn rr rt rr
r =n =ntr r +rt -a. faru nr tn
zar ntrn n +rt r =nta =-at =tnn
:
rr n rt ar f=rt r r ar r
zn = rt ar fnt =tf= =rt+r ar r
rrf -at = t r zt fr =fa
rrr =nra rrt =t n =tf=ft =at
::
-z t f=r fn r rn
rt r rrt =r rrr fq fa rn
nrt t nrr t rrr+rr zrt +rrfnt rr +rr z rn
t t fnr n rt rra rr =r ft rn
:~
tr r t rr t rr ar sf za f rr r t
a r n +rtar n t= f=t
=ft tfrnn nrt frrt tz t ra
a zrr n fr r t =rr= =t=ra
:.
aq farvt r =rz z - r z
nnn rr =rr rrr af rz
ffra r = trar - r r s-rt
f r s= n r rr rar r fat
:
;= f =ntr r n =rnr = =rr= =
f ttt +rt t rfzrr =
tt +rt n= nt r n-= rt ntnr
r ta t ar r zfta rtnr
:
tt t frr-z rz r r a-z
t rr f+r-z r r rr -z
z rrr r zr=r n tr srt fr r
frnr r ;= fnrr s-rn srrt fzr r
:-
- =ntr r r =nrr = ffra
far=r fra s=t rn t =fa
-r n = fa f-a rrnr
a =nrr t r =arf-a = f== rrnr
~|+ nt|+| --i ==n|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
t at+rr ntt =-t rrt r=nr
f atr = rn vttr t= r=nr
tr q n rt farvt =r rra a r
zrn=r +rt nn t zn +rnr r
:-
rra nrfrr r r
r rr tr nr r
-r rt f rr +rt
tt-rrt
=tn-ar-t zff +rt
=r- r. r;
nrq z =+rt rr =a r
rrrz fatf:an
>i|| -|---|-
~|+ nt|+|
~|+ nt|+|-| =
''=''

nr trrrr
c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
t at+rr ntt =-t rrt r=nr
f atr = rn vttr t= r=nr
tr q n rt farvt =r rra a r
zrn=r +rt nn t zn +rnr r
:-
rra nrfrr r r
r rr tr nr r
-r rt f rr +rt
tt-rrt
=tn-ar-t zff +rt
=r- r. r;
nrq z =+rt rr =a r
rrrz fatf:an
>i|| -|---|-
~|+ nt|+|
~|+ nt|+|-| =
''=''

nr trrrr
c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
nr trrrr
:
=zr r =n fa fr r ;= rfa =f rn nrrrn

t=r ra r rt - t rrr fra r r tt+rr - ) r


~
r r fra rra r r rtr rq r f-r rr ar r rt
n rr r r frr +rt r rt rn nfr +rt rftrrnr t rt
.
fz rr rnn n+ r r n, f = r n ;farr= n
nt = rr =n r ft rr, tt+rr rrn t s=t f qt

ft tt+rr r t t, t =n r =rr atr rr
rtr nrz n rr r ft rr, rr =n r =rrf= fr rn

fz =z n trn r =-af a, n =rn n= r = =-aa af a

f= rt n t ft s=t rr, =r f rt =rr rr


-
frrt nr =rrr = rr, +r rra r ;farr= +rt
zn zn-zn nt zrfnt, frr= =rr nrfnt
:
+r-+rta t tfa f-rtar, =n =z = =ar rtar

nar n-rt nrrt nr trt, ar r t=r t=r nr trt


c{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
nr trrrr
:
=zr r =n fa fr r ;= rfa =f rn nrrrn

t=r ra r rt - t rrr fra r r tt+rr - ) r


~
r r fra rra r r rtr rq r f-r rr ar r rt
n rr r r frr +rt r rt rn nfr +rt rftrrnr t rt
.
fz rr rnn n+ r r n, f = r n ;farr= n
nt = rr =n r ft rr, tt+rr rrn t s=t f qt

ft tt+rr r t t, t =n r =rr atr rr
rtr nrz n rr r ft rr, rr =n r =rrf= fr rn

fz =z n trn r =-af a, n =rn n= r = =-aa af a

f= rt n t ft s=t rr, =r f rt =rr rr


-
frrt nr =rrr = rr, +r rra r ;farr= +rt
zn zn-zn nt zrfnt, frr= =rr nrfnt
:
+r-+rta t tfa f-rtar, =n =z = =ar rtar

nar n-rt nrrt nr trt, ar r t=r t=r nr trt


c{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
+ rrat n =r f-rt rr, r nr r r f fn rr trr
f a r-r=t f=t s-ra t = r +rt frrnar = z trt

t t -zt + r = rt, r t z a t r; r trt
r na r= ar f+rr r, n rr r = z ff = r a
:
rrr t t rrr na tr ra, zz rar t f =
rr trr r rr t srrrr nt, f=rzf r r -z t r rt =
::
=rr nf-zt nr+r n- ) r, s sz n t rr r-z =
=rr rrn fra rtrn a, t =fz =a =rrf= fr fzn
:~
na zr tr +rf nt nt =zr r, trr r nf zt r +rrt t
ntt frt t= tt, - t =rr+ r r r
:.
r at n= rn zrn r , a nrat a- r r
n t frrn rr r = +rtr n t ;= +rrta +rf n n
:
z +rt n rt ta rq , rra rrtz- a t r rr
n tr rt n r n r, n = rr r fta n r
:
a n tr s-ntfa tr, frn -r f nr r tr
a fn fn n t tr rr, frn rft rtrr frn tr
:-
;= sfza s-nr r t fzr =z z rra +r frt r
rrrf at a f rr , t fzr frrrr n r rr
::
a rar n ar rr nq, =fz f=n +r t narz=r
z nr rt r =, fnrr r r frf a t tr
:-
qa. z. =r r; a rar, ta s-=rr z+ rt rr trr
s+r -zr n zr frrrr r =n , ttr t t- z =r zr ar
:
=n r- r r trr f+rf q r, rr trt -r -r r r t f a rt
rrtz r r sz trn =t r trr rr +ra t zz r rr
~
rnnr nt a a trr r =r -nn r +r rra +rt
zrrn t t a t+rr zrr trr trrt rr=r trn r frtr
~:
;t rra t -r = z trt r f n n z r
frr rr tr = r =a f a r= a tra t r f-
~|+ nt|+| -| ==

c- c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
+ rrat n =r f-rt rr, r nr r r f fn rr trr
f a r-r=t f=t s-ra t = r +rt frrnar = z trt

t t -zt + r = rt, r t z a t r; r trt
r na r= ar f+rr r, n rr r = z ff = r a
:
rrr t t rrr na tr ra, zz rar t f =
rr trr r rr t srrrr nt, f=rzf r r -z t r rt =
::
=rr nf-zt nr+r n- ) r, s sz n t rr r-z =
=rr rrn fra rtrn a, t =fz =a =rrf= fr fzn
:~
na zr tr +rf nt nt =zr r, trr r nf zt r +rrt t
ntt frt t= tt, - t =rr+ r r r
:.
r at n= rn zrn r , a nrat a- r r
n t frrn rr r = +rtr n t ;= +rrta +rf n n
:
z +rt n rt ta rq , rra rrtz- a t r rr
n tr rt n r n r, n = rr r fta n r
:
a n tr s-ntfa tr, frn -r f nr r tr
a fn fn n t tr rr, frn rft rtrr frn tr
:-
;= sfza s-nr r t fzr =z z rra +r frt r
rrrf at a f rr , t fzr frrrr n r rr
::
a rar n ar rr nq, =fz f=n +r t narz=r
z nr rt r =, fnrr r r frf a t tr
:-
qa. z. =r r; a rar, ta s-=rr z+ rt rr trr
s+r -zr n zr frrrr r =n , ttr t t- z =r zr ar
:
=n r- r r trr f+rf q r, rr trt -r -r r r t f a rt
rrtz r r sz trn =t r trr rr +ra t zz r rr
~
rnnr nt a a trr r =r -nn r +r rra +rt
zrrn t t a t+rr zrr trr trrt rr=r trn r frtr
~:
;t rra t -r = z trt r f n n z r
frr rr tr = r =a f a r= a tra t r f-
~|+ nt|+| -| ==

c- c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~~
rrr = t t nt t fat ar n r r s= r far rr n
r f t a r z r rt t rrr +rtrrr = fnn z
~.
r n ar r fzrr r rt o r r rt rzrr r
f= +rfr rr r n n fr r r-r r nrrzr n r
~
+rrn r ar zn r at , f f r r rrar r
t r r fz frrra r, ft rr s rrn r ra=
~
tn r nt r r n, =n r fo rrar n
srr zn = z r =t t, nt +rt tar trn r fr n
~-
r frr r fa z nr, nr rrrrrt rrra t n
r nr = rt = = =n, r n; zr=r nrr zn rrr
~:
r ff trar =z rtr-+rtr, +rt +rt zrrf nar rr rr
rt - t ff, nr rr r tz ra r= =
~-
frn z t n nr, - =+rt =r =rt nq frr+rf a
rz rt r +rn =+rt, frr rr - t t +r-= r
~
nt t +rt nr r nr t= rt, == rt r frr r r r nt rn =r
== rt f rr +r+ +rt t+rr r; , =rn rrrn + +rt t+rr r;
.
;= rr r nrr +r r n, rrr= +rt rtt-rtt tr fzr
sz trt s= r +r n rt, r +rt rr t tr=r = fnfva r;
.:
== rt trt z n +rt, rr nq t+rr t+rr rr =t
- t t = nt, =rr nr rrrr f zr r r
.~
;= nrr zf +r+ r = f+r+rrf -r tr r +rt f+r+rr fn trt
+r= r = nrtr ntr z= r = +rtr +r +rtr r r frr ftrt +rt
..
z +rt +rt t r rr, ta a r == r zn nr
rrr r sr= nr=a t trr = +rt fr rt rf r
.
+r r tzr = =+rt nt n, r +rt r frrr - z r r n
r =r zr r z =rt t, =rr trr t t r f+rr a rr
.
o t nt rz , rr +rr rr = rz
r nr n ftrn nfa =, r tr n- str =nr a r-a r
~|+ nt|+| -| ==

c~ c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~~
rrr = t t nt t fat ar n r r s= r far rr n
r f t a r z r rt t rrr +rtrrr = fnn z
~.
r n ar r fzrr r rt o r r rt rzrr r
f= +rfr rr r n n fr r r-r r nrrzr n r
~
+rrn r ar zn r at , f f r r rrar r
t r r fz frrra r, ft rr s rrn r ra=
~
tn r nt r r n, =n r fo rrar n
srr zn = z r =t t, nt +rt tar trn r fr n
~-
r frr r fa z nr, nr rrrrrt rrra t n
r nr = rt = = =n, r n; zr=r nrr zn rrr
~:
r ff trar =z rtr-+rtr, +rt +rt zrrf nar rr rr
rt - t ff, nr rr r tz ra r= =
~-
frn z t n nr, - =+rt =r =rt nq frr+rf a
rz rt r +rn =+rt, frr rr - t t +r-= r
~
nt t +rt nr r nr t= rt, == rt r frr r r r nt rn =r
== rt f rr +r+ +rt t+rr r; , =rn rrrn + +rt t+rr r;
.
;= rr r nrr +r r n, rrr= +rt rtt-rtt tr fzr
sz trt s= r +r n rt, r +rt rr t tr=r = fnfva r;
.:
== rt trt z n +rt, rr nq t+rr t+rr rr =t
- t t = nt, =rr nr rrrr f zr r r
.~
;= nrr zf +r+ r = f+r+rrf -r tr r +rt f+r+rr fn trt
+r= r = nrtr ntr z= r = +rtr +r +rtr r r frr ftrt +rt
..
z +rt +rt t r rr, ta a r == r zn nr
rrr r sr= nr=a t trr = +rt fr rt rf r
.
+r r tzr = =+rt nt n, r +rt r frrr - z r r n
r =r zr r z =rt t, =rr trr t t r f+rr a rr
.
o t nt rz , rr +rr rr = rz
r nr n ftrn nfa =, r tr n- str =nr a r-a r
~|+ nt|+| -| ==

c~ c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.-
= rar t f tt rt, r at = =frrr =ntt =
tt r =nt rr , rf r =t r r nt
.:
r r frrt r t zrrr, r zr r =r =rr trr
r trrr rr nr =t r, rr rrrrrt n = t rr
.-
q n a t +rt = r rr, r r = r= =zn n
nr t rt zr t r, ztar zt n= r z fz-fz t trt
.
r r z rf a n n rft r r n t + rr
fa +rr fr = tr, r fa zrf = atrf r

+r= r = r r; = ;f )r, r = = n rt == r nq
frrfr a r n rt n n;, tr-a n z. =r + r+ rr n n;
:
r nrr zf +r+ r = fn, rt zr fa r r n= =rr trt
fna f)r r fttr ffrrfrt szn r rrt n rt r trt
~
z f szvn t, -rr rrn r arz + rr
r fa ;= ff ftrt , r r rt = rr trt r
.
=rf na rrr tt nrr t,
r r; nrn n n r
zfta r n =+rt r tr,
rrnrr r rnn fr r

t n nrrz r;,
= r frr t r;q
ft r= +rzrn ar= z +rt,
ft = zfr t =r

rr f rz ffzfta =,
ff rat rrt-rrn rtr-+rtr
ft fq =tf= ta trn r,
=tf=r n =t= +rn ==n rr
-
t +r ffza zr-ar,
zt t znt ff zf+r+r r
rn . =rz nf frrrr z r,
-rrr t =n n =
~|+ nt|+| -| ==

c c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.-
= rar t f tt rt, r at = =frrr =ntt =
tt r =nt rr , rf r =t r r nt
.:
r r frrt r t zrrr, r zr r =r =rr trr
r trrr rr nr =t r, rr rrrrrt n = t rr
.-
q n a t +rt = r rr, r r = r= =zn n
nr t rt zr t r, ztar zt n= r z fz-fz t trt
.
r r z rf a n n rft r r n t + rr
fa +rr fr = tr, r fa zrf = atrf r

+r= r = r r; = ;f )r, r = = n rt == r nq
frrfr a r n rt n n;, tr-a n z. =r + r+ rr n n;
:
r nrr zf +r+ r = fn, rt zr fa r r n= =rr trt
fna f)r r fttr ffrrfrt szn r rrt n rt r trt
~
z f szvn t, -rr rrn r arz + rr
r fa ;= ff ftrt , r r rt = rr trt r
.
=rf na rrr tt nrr t,
r r; nrn n n r
zfta r n =+rt r tr,
rrnrr r rnn fr r

t n nrrz r;,
= r frr t r;q
ft r= +rzrn ar= z +rt,
ft = zfr t =r

rr f rz ffzfta =,
ff rat rrt-rrn rtr-+rtr
ft fq =tf= ta trn r,
=tf=r n =t= +rn ==n rr
-
t +r ffza zr-ar,
zt t znt ff zf+r+r r
rn . =rz nf frrrr z r,
-rrr t =n n =
~|+ nt|+| -| ==

c c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
=rar =r rnt f,
= = n +rra f-ar
rrnr =r n== r rr,
=r zft)r r nrrarz n
-
s n rrnr r r +rt rt,
rftr rrr r r rrrr =
r rt frt r +r r +rt,
znt +rt rr zrrt r

uf r-r r ffrrq nrtr r,
fa f+r+rr - ra f r
f+r+r ar = fz rt z f+r +r r ,
a nt f+r+rar f rtr

r; fnfrr frrfrr fq ,
t trfa rz n z r
f nrr = f+rfrra +r t,
tftanr r r r;
:
= rr fntr =rar t rr+rr,
nrt +rfaar f t rt
=r n + r t t rr nn n ,
fna r rrr t=rt +rt
~
r frar arr trt r,
r r ;farr= anr = r
z trr trf+rnr far t
frr rr r frrrn r rrfrr
.
nfrrt r rnr ff t zzrrr,
ftftrfa t frrnar rtar
=+rt nz f= n=r t tr,
fa fnfra rr r n

fz z ar rrr rra r ,
t trr r r fatr rr
ar rat r q =t z z rrr,
r fr r ar znr +rrnr
~|+ nt|+| -| ==

c cc


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
=rar =r rnt f,
= = n +rra f-ar
rrnr =r n== r rr,
=r zft)r r nrrarz n
-
s n rrnr r r +rt rt,
rftr rrr r r rrrr =
r rt frt r +r r +rt,
znt +rt rr zrrt r

uf r-r r ffrrq nrtr r,
fa f+r+rr - ra f r
f+r+r ar = fz rt z f+r +r r ,
a nt f+r+rar f rtr

r; fnfrr frrfrr fq ,
t trfa rz n z r
f nrr = f+rfrra +r t,
tftanr r r r;
:
= rr fntr =rar t rr+rr,
nrt +rfaar f t rt
=r n + r t t rr nn n ,
fna r rrr t=rt +rt
~
r frar arr trt r,
r r ;farr= anr = r
z trr trf+rnr far t
frr rr r frrrn r rrfrr
.
nfrrt r rnr ff t zzrrr,
ftftrfa t frrnar rtar
=+rt nz f= n=r t tr,
fa fnfra rr r n

fz z ar rrr rra r ,
t trr r r fatr rr
ar rat r q =t z z rrr,
r fr r ar znr +rrnr
~|+ nt|+| -| ==

c cc


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

fz r= rr fra =z
ar nt rrrr +rt +r=r =
fz f+r+r ar rra rr rr
n== ntr trf+rnr rn rr
-
r-a rr r trr fnfrr tt
z = trf+rnr r r
t at f- zr r r z n
f-z f=zrf =nr r n
:
z fnfrr rr frt r
frrfr n fnfrr tt t rt r
r fatr a r a r arrr +r =
r =t= =rnr fr rtfrra rq
-
f t r=fr rr zt r
+rt t f+rrar +r fnr
t f=-rt +r = tr r rft n
n tar fna rf r r

ffrrra rrrt f rr r
z nr rr s=t -zt-z =
ffnrr n rt -ztt t rfnar
=rt fa+rr = fafraa rr n;
-
-ztt t tn rfa+r ra tt
ratt t nfa nrt=t t
nt t attt =t a n
- fra ft- = f-a r;
-:
tzn r f zz n =
r fz=ra frr f rr r
- z t nr + r a r + r r t t z t
nar frrt ft= rrar nt
-~
r r=r rrr n fatr rr =
t t ft+rrrr f rr r
fa rn nf r=rt n
fr= -zt =r zr fzr
~|+ nt|+| -| ==


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

fz r= rr fra =z
ar nt rrrr +rt +r=r =
fz f+r+r ar rra rr rr
n== ntr trf+rnr rn rr
-
r-a rr r trr fnfrr tt
z = trf+rnr r r
t at f- zr r r z n
f-z f=zrf =nr r n
:
z fnfrr rr frt r
frrfr n fnfrr tt t rt r
r fatr a r a r arrr +r =
r =t= =rnr fr rtfrra rq
-
f t r=fr rr zt r
+rt t f+rrar +r fnr
t f=-rt +r = tr r rft n
n tar fna rf r r

ffrrra rrrt f rr r
z nr rr s=t -zt-z =
ffnrr n rt -ztt t rfnar
=rt fa+rr = fafraa rr n;
-
-ztt t tn rfa+r ra tt
ratt t nfa nrt=t t
nt t attt =t a n
- fra ft- = f-a r;
-:
tzn r f zz n =
r fz=ra frr f rr r
- z t nr + r a r + r r t t z t
nar frrt ft= rrar nt
-~
r r=r rrr n fatr rr =
t t ft+rrrr f rr r
fa rn nf r=rt n
fr= -zt =r zr fzr
~|+ nt|+| -| ==


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-.
rar +rr a rt frr r
;=tfq s f rr r
ntr t fa = rrrr =
=r rt fr r rr
-
ftr t ft at+r rfnt
- aar n- r f =f a rr n;
tr =tnn fz nr s= ntar
r f+rna rr rrrr -) rr
-
r fff-=a rr frar r rr
r f=t rr rt =ar n
nrr a-z q = rrr rr
fa f = =+rt =rr rr
--
=rar +rt f fr rt
t=rat r rr =rr rt
qa. tz r = r t rt
ta. tzr fr r-a t
-:
n af t =z rrr =nr rr
+
rr trr a= =rar r at
tr =at rt =r n+rtt rr
f r=r s== rrrr zt rr
--
;t rvn t zrrr zt rt
st rt zr=r = t zr
n +r = +rrr fr rr
f-a rr far fa r r rr
-
q =rf- ar=t nfrr rr
t rt zr -z znr =rzt
vr-a rvn t fz q rt rt
a fa = =rzr tr rr
:
t far = = s=
r fnr rr rftr t= n
= rar r s=tr fz
;= frr n +rt =ar r =t
~|+ nt|+| -| ==


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-.
rar +rr a rt frr r
;=tfq s f rr r
ntr t fa = rrrr =
=r rt fr r rr
-
ftr t ft at+r rfnt
- aar n- r f =f a rr n;
tr =tnn fz nr s= ntar
r f+rna rr rrrr -) rr
-
r fff-=a rr frar r rr
r f=t rr rt =ar n
nrr a-z q = rrr rr
fa f = =+rt =rr rr
--
=rar +rt f fr rt
t=rat r rr =rr rt
qa. tz r = r t rt
ta. tzr fr r-a t
-:
n af t =z rrr =nr rr
+
rr trr a= =rar r at
tr =at rt =r n+rtt rr
f r=r s== rrrr zt rr
--
;t rvn t zrrr zt rt
st rt zr=r = t zr
n +r = +rrr fr rr
f-a rr far fa r r rr
-
q =rf- ar=t nfrr rr
t rt zr -z znr =rzt
vr-a rvn t fz q rt rt
a fa = =rzr tr rr
:
t far = = s=
r fnr rr rftr t= n
= rar r s=tr fz
;= frr n +rt =ar r =t
~|+ nt|+| -| ==


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
-n rra n fr
a rar n r s fz=r
nr a - =ar =nr f - za r ;
nfzt +rt t- = f-za r;
:~
z =r rra frrrr r -n =
=r rrrrrt r n r r
t s=t +rr fa n s-=rr =
vra trrrrt +rt ==r = rr
:.
;t frr ftr r r
t=a t t- t t r rt
st f fr -z = n
t= t =r-z nn nr trt
:
;t nr ar t szr t =r f r
ftf=r frrrr r z=r = rat tat
st n fz a fr =rr n- nr
r a nzn ru r tr
:
- rzrrt frrrr r z =rt
z trr ;= rt - frrr rr
st sn nr s- == t r =r z n
f=a fa rn rrrtr =rz rr
:-
zfa t tat at+rr rt trt
rrf =rar ra ra n fra
f-a r ar fzr tt =nr rt
tra r-a r fa zt rr
::
r = trt fr tn n ftfrrr f=ar
r r r a atr =
- at n t - a s=r t r t rr
v rt t trt r r
:-
far szzr ftftrfa r =n=
=r--r z =ar r r n
r r = zfrfr rr r
=r rr r trt nt fntr
~|+ nt|+| -| ==


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
-n rra n fr
a rar n r s fz=r
nr a - =ar =nr f - za r ;
nfzt +rt t- = f-za r;
:~
z =r rra frrrr r -n =
=r rrrrrt r n r r
t s=t +rr fa n s-=rr =
vra trrrrt +rt ==r = rr
:.
;t frr ftr r r
t=a t t- t t r rt
st f fr -z = n
t= t =r-z nn nr trt
:
;t nr ar t szr t =r f r
ftf=r frrrr r z=r = rat tat
st n fz a fr =rr n- nr
r a nzn ru r tr
:
- rzrrt frrrr r z =rt
z trr ;= rt - frrr rr
st sn nr s- == t r =r z n
f=a fa rn rrrtr =rz rr
:-
zfa t tat at+rr rt trt
rrf =rar ra ra n fra
f-a r ar fzr tt =nr rt
tra r-a r fa zt rr
::
r = trt fr tn n ftfrrr f=ar
r r r a atr =
- at n t - a s=r t r t rr
v rt t trt r r
:-
far szzr ftftrfa r =n=
=r--r z =ar r r n
r r = zfrfr rr r
=r rr r trt nt fntr
~|+ nt|+| -| ==


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
ra n = nr n rt rrrtra.
=ra zf r zrfrr r
azf -= -= t +rfaar
t r =at f=t = -rr
-
fa =ntr r =ffra r =a
= trar frfr fr r
a t s= r rr
ar r rrr r fnrr =
-:
rr rrtrr r n rr
trfa -zt = r
s+rrr n r frr rr
n = rt r=r rrr =
-~
tz n = = r rr r
rrrtrz z n arr rr n
fr s f sar fa
f = far f z r
-.
r trt trt rt fz tr =
a a r ft ar fa rrr r
n= znr -rr f ra r
rt t n ra r
- (nta
nr rt trr sfa r, nrr rt trr sfa r
)frr )rr fzrr n ffar =r zarz,
nt = fnfva rr, =r fa f=rfza =rz =rrz
ft=r sz+r +r +r rt rr sfa r nro
-) +rt r f= r f=t r ar rr r
+rr +rt r +r r f=t r +rr rr r
z=r ff ftta = rrrf-a = =rr sfa r nro
srrr +rt rr at tt r r rar rr
fzrrr rrat rr rrtt r r nrar rr
= frrt rft r nz nr nrr sfa r nro
ara fr +rtrrr n tr tt at+r
r fta f+rr nr t tt =nt+r
=r f faar +rr - frr sfa r nro
~|+ nt|+| -| ==


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
ra n = nr n rt rrrtra.
=ra zf r zrfrr r
azf -= -= t +rfaar
t r =at f=t = -rr
-
fa =ntr r =ffra r =a
= trar frfr fr r
a t s= r rr
ar r rrr r fnrr =
-:
rr rrtrr r n rr
trfa -zt = r
s+rrr n r frr rr
n = rt r=r rrr =
-~
tz n = = r rr r
rrrtrz z n arr rr n
fr s f sar fa
f = far f z r
-.
r trt trt rt fz tr =
a a r ft ar fa rrr r
n= znr -rr f ra r
rt t n ra r
- (nta
nr rt trr sfa r, nrr rt trr sfa r
)frr )rr fzrr n ffar =r zarz,
nt = fnfva rr, =r fa f=rfza =rz =rrz
ft=r sz+r +r +r rt rr sfa r nro
-) +rt r f= r f=t r ar rr r
+rr +rt r +r r f=t r +rr rr r
z=r ff ftta = rrrf-a = =rr sfa r nro
srrr +rt rr at tt r r rar rr
fzrrr rrat rr rrtt r r nrar rr
= frrt rft r nz nr nrr sfa r nro
ara fr +rtrrr n tr tt at+r
r fta f+rr nr t tt =nt+r
=r f faar +rr - frr sfa r nro
~|+ nt|+| -| ==


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
fa tr+r ar ;= ra r
+ z rfa t nr r = a
nta rt ;= zfrrr f+rrrr r
rn t=rn rt r fzrr r
--
=n =rt zrr rr +r
=ar r tn nz n-r r

arar n +rt r zrar rt


s= =n r f trar n r
-:
z r r =zr ar trr
r =r s= =rr fr r
r= t r t r
f =t rr =rr t zt
--
fr f rr rra r
n = rr - t
+r t ;= +rr z n

n rr zr nrrrr rn r
-
fz f=t r +rt ttr+rr t
rr frrn +rfa f=t - =
a rr s=t trt = r fr
n r rt r ar nr

a. = r n tnr= =- a
=aa = r +rt t=rr rfrq
rt = r zrf aa r
= =r r r =t z trr
:
r ft = rrrn rn r
rrar tr =r n =zr
nrt -r rt =aa frn r
tr =r n ffra t fq
~
ftrrt t= r frrfz r
=+rt ta vqr f+rrr r
-r rt frn r = fn tr
tr rf+rrr =rnr t
~|+ nt|+| -| ==


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
fa tr+r ar ;= ra r
+ z rfa t nr r = a
nta rt ;= zfrrr f+rrrr r
rn t=rn rt r fzrr r
--
=n =rt zrr rr +r
=ar r tn nz n-r r

arar n +rt r zrar rt


s= =n r f trar n r
-:
z r r =zr ar trr
r =r s= =rr fr r
r= t r t r
f =t rr =rr t zt
--
fr f rr rra r
n = rr - t
+r t ;= +rr z n

n rr zr nrrrr rn r
-
fz f=t r +rt ttr+rr t
rr frrn +rfa f=t - =
a rr s=t trt = r fr
n r rt r ar nr

a. = r n tnr= =- a
=aa = r +rt t=rr rfrq
rt = r zrf aa r
= =r r r =t z trr
:
r ft = rrrn rn r
rrar tr =r n =zr
nrt -r rt =aa frn r
tr =r n ffra t fq
~
ftrrt t= r frrfz r
=+rt ta vqr f+rrr r
-r rt frn r = fn tr
tr rf+rrr =rnr t
~|+ nt|+| -| ==


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
+rrt r fr n r frt r
r s+r rr r =rz r
na r fta tz nt =ffa
r frrn rtrr =nr t

na ftrzt tr frn r
nfa r r =r+rra n-rr t
;rr r frn t =r tr
;= =a = f+r ==r = +rtr

na =rr f=t +rt f- =
tt n +rt +rt frn r
-rr fr n r z nf-z +rt
t zfa t znr arr
-
= = rar ara r sz rr r
ttr n = rr n; rfz r

nr z t r r r a r
n n=r -= =t= = n sat
:
f szzr szr-r t+rr =
vrq rf-zn=r =ra n +rt
rrrtra. =r- t zrfrr r
ara t =r f+rrq +rfnr
-
ra =+rt r ra rr
fa rra szzr r
r +r r a frrrr rrz =

far rar rt t a r

+rfn - - r - =nttr r nn
n ntrrr r frrrr =
tr =z a frrrr z.=r rt tr
rn ;=r a. rra r
:
rr ar t arr rn t
r f=fa =nr= rrf rtfr =
r rra r rfq
rn = nr rrfq
~|+ nt|+| -| ==

{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
+rrt r fr n r frt r
r s+r rr r =rz r
na r fta tz nt =ffa
r frrn rtrr =nr t

na ftrzt tr frn r
nfa r r =r+rra n-rr t
;rr r frn t =r tr
;= =a = f+r ==r = +rtr

na =rr f=t +rt f- =
tt n +rt +rt frn r
-rr fr n r z nf-z +rt
t zfa t znr arr
-
= = rar ara r sz rr r
ttr n = rr n; rfz r

nr z t r r r a r
n n=r -= =t= = n sat
:
f szzr szr-r t+rr =
vrq rf-zn=r =ra n +rt
rrrtra. =r- t zrfrr r
ara t =r f+rrq +rfnr
-
ra =+rt r ra rr
fa rra szzr r
r +r r a frrrr rrz =

far rar rt t a r

+rfn - - r - =nttr r nn
n ntrrr r frrrr =
tr =z a frrrr z.=r rt tr
rn ;=r a. rra r
:
rr ar t arr rn t
r f=fa =nr= rrf rtfr =
r rra r rfq
rn = nr rrfq
~|+ nt|+| -| ==

{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
rt =ar nr rra r
ztrr ftq r rfrt = r =
rn rrr r rrt r
r f =r = a =nta r
( ar ar, rr ar t =. rra.
:~
rr rra r r ra
f szr szr-r tr =
arr nrar +rt =rar -=r
nr r a r rat
:.
fa - z=r a nr rr
a r f=zr rr farrr =
=r =rar nranr r-=r =
r tr at rt =r qr-a n
:
t rat rt f=t = zr
+ nr t ar +r z r = +r r f nt
f== = =f zn =at
rr t rt =rat tr= r
:
ft=r rrr = frta -r
tr tar rr rra r
-fta fnt zar z =rr rr
=r zrrr a= +rt f== tra rr
:-
t =rar nrz t rr
r = rr t r
z nr=a = fnrat zr
t t at rrrt
::
;= rt = - t
nra nrarnr nrrnr nr z
r rra r = rt fq
fa =z ra r +rt

~|+ nt|+| -| ==

{- {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
rt =ar nr rra r
ztrr ftq r rfrt = r =
rn rrr r rrt r
r f =r = a =nta r
( ar ar, rr ar t =. rra.
:~
rr rra r r ra
f szr szr-r tr =
arr nrar +rt =rar -=r
nr r a r rat
:.
fa - z=r a nr rr
a r f=zr rr farrr =
=r =rar nranr r-=r =
r tr at rt =r qr-a n
:
t rat rt f=t = zr
+ nr t ar +r z r = +r r f nt
f== = =f zn =at
rr t rt =rat tr= r
:
ft=r rrr = frta -r
tr tar rr rra r
-fta fnt zar z =rr rr
=r zrrr a= +rt f== tra rr
:-
t =rar nrz t rr
r = rr t r
z nr=a = fnrat zr
t t at rrrt
::
;= rt = - t
nra nrarnr nrrnr nr z
r rra r = rt fq
fa =z ra r +rt

~|+ nt|+| -| ==

{- {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:-
f f nrarnr nrrt -=rna t= fnr
=r-z rra r trn r +rt f=rr
nr = r r rr rta frrrr zrr rr n
nnr =zr =r r sfza s-rr n

nr trrrr
vttrrr. rr-ara
~|+ nt|+|
~|+ nt|+|n =
''=- ' '

nr trrrr
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:-
f f nrarnr nrrt -=rna t= fnr
=r-z rra r trn r +rt f=rr
nr = r r rr rta frrrr zrr rr n
nnr =zr =r r sfza s-rr n

nr trrrr
vttrrr. rr-ara
~|+ nt|+|
~|+ nt|+|n =
''=- ' '

nr trrrr
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
nr trrrr
:
=zr = n r tn rtr

=zr =r r r

=zr
=-r rrn-r
=zr nr =r r

~
=zr rrfa r ; rrrr

rrrrat rrrf=r ;rt t


=zr +rfa r +rrnat

r +rrf+rr t rtt
.
=zr nar r +rrrr

=zr =ar t t

=zr v r fz rrr

=zr t +rt t


=zr f-rr r fn

=zr trr nr t

=zr ntar trn n

=zr ;trr zr t


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
nr trrrr
:
=zr = n r tn rtr

=zr =r r r

=zr
=-r rrn-r
=zr nr =r r

~
=zr rrfa r ; rrrr

rrrrat rrrf=r ;rt t


=zr +rfa r +rrnat

r +rrf+rr t rtt
.
=zr nar r +rrrr

=zr =ar t t

=zr v r fz rrr

=zr t +rt t


=zr f-rr r fn

=zr trr nr t

=zr ntar trn n

=zr ;trr zr t


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

=zr rr r =
=zr fnan nrn
=zr rrfa r r
=zrfa r vran
-
t fz =zr ==rf- rr
fz s=r n atr rr
r =- frr a+rt rrar
fz s=r rr ntr rr
:
fz fr rt zf+rrt rr
nrtrn rr s=r
=-n ftrrr rrr
=zr rr = a+rt =
-
fz rf trfa rt
=zr =rr r r=rr r
=zr rrfa =zr +rfa
=zr nrn zrr r


r; +rt r r =
rrnr =rf- =zr fr

tnr-nr n +rt rt nat


;-r =zr r fr

:
nr= +rt frr=zr tfra

rrar =trfa n ff-za r


ft r rt frr=zr =fra

rr rar nn f-za r
::
uf frr rra
frn r narzrfa
ft +rt +rt frn r;
st r =zr fa

:~
+rt rrt nrt frr=a
frfna ftftrfar =
t =rrrrr =
=rnrf frrn ftrfar =
~|+ nt|+| n ==-

{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

=zr rr r =
=zr fnan nrn
=zr rrfa r r
=zrfa r vran
-
t fz =zr ==rf- rr
fz s=r n atr rr
r =- frr a+rt rrar
fz s=r rr ntr rr
:
fz fr rt zf+rrt rr
nrtrn rr s=r
=-n ftrrr rrr
=zr rr = a+rt =
-
fz rf trfa rt
=zr =rr r r=rr r
=zr rrfa =zr +rfa
=zr nrn zrr r


r; +rt r r =
rrnr =rf- =zr fr

tnr-nr n +rt rt nat


;-r =zr r fr

:
nr= +rt frr=zr tfra

rrar =trfa n ff-za r


ft r rt frr=zr =fra

rr rar nn f-za r
::
uf frr rra
frn r narzrfa
ft +rt +rt frn r;
st r =zr fa

:~
+rt rrt nrt frr=a
frfna ftftrfar =
t =rrrrr =
=rnrf frrn ftrfar =
~|+ nt|+| n ==-

{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:.
r zrn rt rr frrr
nra +rt -nr =nt
f=ra rn = raa
att =rf- rrf nr
:
=ra n r q=rr
===rr r nra +rrfn
=rn q frn q
t zrr n f+rzr n
:
szzr frr +rt rr r
zrr r =nrfa = r
nrarfar = ta r
=rr rrt r
:-
frn rt =rn n
uf r zrr =n a
=nnfa =r n zrr
=trtr n nz za
::
rrt na n rr r =
f tfat rrar r
n = r t n f
r nr +rr f=rar r
:-
t r r r rt r rr
rt r r rr rr
r +rrartrr r t
r r rtr f=q rr
:
taa. n r rr
=nrrt n rt rra r
zr r rra rat r
zrr rra ra r
~
fz raa ntr =r
ar rra ta rr
r = rrt n f
rrf +rra rr+r ;rrnr
~|+ nt|+| n ==-

{{{ {{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:.
r zrn rt rr frrr
nra +rt -nr =nt
f=ra rn = raa
att =rf- rrf nr
:
=ra n r q=rr
===rr r nra +rrfn
=rn q frn q
t zrr n f+rzr n
:
szzr frr +rt rr r
zrr r =nrfa = r
nrarfar = ta r
=rr rrt r
:-
frn rt =rn n
uf r zrr =n a
=nnfa =r n zrr
=trtr n nz za
::
rrt na n rr r =
f tfat rrar r
n = r t n f
r nr +rr f=rar r
:-
t r r r rt r rr
rt r r rr rr
r +rrartrr r t
r r rtr f=q rr
:
taa. n r rr
=nrrt n rt rra r
zr r rra rat r
zrr rra ra r
~
fz raa ntr =r
ar rra ta rr
r = rrt n f
rrf +rra rr+r ;rrnr
~|+ nt|+| n ==-

{{{ {{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~:
r raa =rn zf
frn r rra r
ft +rt s=t fa+rr n
=zrrrfa z+ra t=r

~~
uf rrttt ftftrfa =
fa +rn rra ar
ft +rt =rzfr +rnar =
=+rnr +rt tar =rrr
~.
r r r=r =
=rn rt t rar r
r rra q+rr n
t frn fz=rrar r
~
frn +r r frrrr a=
t n ;=r frn rt
;= rrnr r rra-rra
rn =rn rt
~
r t trz =rnr =
uf tr frn rr
=zrr = rrz a


rr rra rn r
~-
tr n +rt =rnr =
frn =zr trar rn
;= =zrr =n+r

= =+rn +rt tt -rn


~:
r fa =r frn r
rt =r r tr =r n
s-r rra =rt
frn +rtar r r n
~-
r vat fat =rr
;rt f== a r
-r t +rr s= r
+rnr ra za r
~|+ nt|+| n ==-

{{- {{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~:
r raa =rn zf
frn r rra r
ft +rt s=t fa+rr n
=zrrrfa z+ra t=r

~~
uf rrttt ftftrfa =
fa +rn rra ar
ft +rt =rzfr +rnar =
=+rnr +rt tar =rrr
~.
r r r=r =
=rn rt t rar r
r rra q+rr n
t frn fz=rrar r
~
frn +r r frrrr a=
t n ;=r frn rt
;= rrnr r rra-rra
rn =rn rt
~
r t trz =rnr =
uf tr frn rr
=zrr = rrz a


rr rra rn r
~-
tr n +rt =rnr =
frn =zr trar rn
;= =zrr =n+r

= =+rn +rt tt -rn


~:
r fa =r frn r
rt =r r tr =r n
s-r rra =rt
frn +rtar r r n
~-
r vat fat =rr
;rt f== a r
-r t +rr s= r
+rnr ra za r
~|+ nt|+| n ==-

{{- {{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
frn a nr
+rrnar rr +rt z
fz t rt szz
ar r =ar +r =rz
.
uf =rnr =
art r r =rrar r
ft+rt +rt rra rt
trar +rt arar r
.:
frrrr atzrr n =rnr =
=rrt +rt n
frrrr rra zr zar
fas-rt n =
.~
r =+rr r +rt n
=+r t fz=rrar r
=rn rr r +rt r
=zr=r f==rrar r

..
r fta =+r rrz = r
r ff rrat rrr
;=r =zr ft=r t

ntr n rrar fa arrr


.
rt zt =+rt trr n
frrrr =rnr r ta ta
r t ta rr
trar =- nr= +rta
.
=r rt =r t +rt r
=rn vfa f==r rar r
r qrt = t +rt
rra a t rar r
.-
frn rra =+rt
=rn r frn nz
t tr ftr ;rr r
f r ;= nr fnz
~|+ nt|+| n ==-

{{~ {{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
frn a nr
+rrnar rr +rt z
fz t rt szz
ar r =ar +r =rz
.
uf =rnr =
art r r =rrar r
ft+rt +rt rra rt
trar +rt arar r
.:
frrrr atzrr n =rnr =
=rrt +rt n
frrrr rra zr zar
fas-rt n =
.~
r =+rr r +rt n
=+r t fz=rrar r
=rn rr r +rt r
=zr=r f==rrar r

..
r fta =+r rrz = r
r ff rrat rrr
;=r =zr ft=r t

ntr n rrar fa arrr


.
rt zt =+rt trr n
frrrr =rnr r ta ta
r t ta rr
trar =- nr= +rta
.
=r rt =r t +rt r
=rn vfa f==r rar r
r qrt = t +rt
rra a t rar r
.-
frn rra =+rt
=rn r frn nz
t tr ftr ;rr r
f r ;= nr fnz
~|+ nt|+| n ==-

{{~ {{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.:
tr r =z n r rr r
t ; rr tr nrrzr rr
; r r zr r f ar
r nrar ft rrrr
.-
rnrf nr t r
n-a rn rr nr r
t fntr f=tr rn rfta
r ar r r nr r
.
a. fffn a tr +r
t ar= r= s= +ra t
r n r t s= r n+r
rr r rrnr vrt

rfa+r +rr n rt+rr
zrf trrfra n =nfa
r rrrt ftrzt fa+rr r
fa r r farr fa
:
fa+rr t r; rfa rt
fa+rr r r; zrr rt
r zrr r = =t r
fa+rr r r; rr rt
~
tr ftf-v ftftrfa =
fa+rr fa+rrfrra rrat r
=zr rrfa = r;

fa+rr q n nrat r
.
fz =rf-ar rrfar zzar
rr =r =zrr n

ar tnrt +rt rra


t =ta rr n

uf frrrr rra f
farr rar nr = r
ft +rt z+ra fa+rr = r
=a fta =nr = r
~|+ nt|+| n ==-

{{ {{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.:
tr r =z n r rr r
t ; rr tr nrrzr rr
; r r zr r f ar
r nrar ft rrrr
.-
rnrf nr t r
n-a rn rr nr r
t fntr f=tr rn rfta
r ar r r nr r
.
a. fffn a tr +r
t ar= r= s= +ra t
r n r t s= r n+r
rr r rrnr vrt

rfa+r +rr n rt+rr
zrf trrfra n =nfa
r rrrt ftrzt fa+rr r
fa r r farr fa
:
fa+rr t r; rfa rt
fa+rr r r; zrr rt
r zrr r = =t r
fa+rr r r; rr rt
~
tr ftf-v ftftrfa =
fa+rr fa+rrfrra rrat r
=zr rrfa = r;

fa+rr q n nrat r
.
fz =rf-ar rrfar zzar
rr =r =zrr n

ar tnrt +rt rra


t =ta rr n

uf frrrr rra f
farr rar nr = r
ft +rt z+ra fa+rr = r
=a fta =nr = r
~|+ nt|+| n ==-

{{ {{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

uf =a raa rt=
=-zt =rn zrtr r
ft +rt rra t rr
farr trn rnrtr r
-
a-nf= a- r raa r
n rt zrt +rt
=n=r =r t ff fa
zr-a trt f==rrt +rt
:
s= rra rra =t
rrf =rf- fa = rtr t
= =n= nr +rr+rt n rt
t fr o r znrt
-
szrr rrnr r +rfr n
rra = ntar r
fnfrrr =+rr r +rrrr
r zfrr rrnr =tar r

zr =r rar nr =
;= rra ft +rt rr
r rr:a fa = r
nar ;= rf a rr

;=t fa+rr r tr nr
=rnrf ;= farar zr
r rra fa frr r
;= =rzfr frar zr
:
r r rr nq = r
zrfrr z=r frr szzr
nrarnr t r = rrt n
r ft ntr r
~
zrrnt-nf= = f-a n
zrr rr rt ta
t tr +rt =zr rr

=ar =r = rt tta
~|+ nt|+| n ==-

{{ {{c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

uf =a raa rt=
=-zt =rn zrtr r
ft +rt rra t rr
farr trn rnrtr r
-
a-nf= a- r raa r
n rt zrt +rt
=n=r =r t ff fa
zr-a trt f==rrt +rt
:
s= rra rra =t
rrf =rf- fa = rtr t
= =n= nr +rr+rt n rt
t fr o r znrt
-
szrr rrnr r +rfr n
rra = ntar r
fnfrrr =+rr r +rrrr
r zfrr rrnr =tar r

zr =r rar nr =
;= rra ft +rt rr
r rr:a fa = r
nar ;= rf a rr

;=t fa+rr r tr nr
=rnrf ;= farar zr
r rra fa frr r
;= =rzfr frar zr
:
r r rr nq = r
zrfrr z=r frr szzr
nrarnr t r = rrt n
r ft ntr r
~
zrrnt-nf= = f-a n
zrr rr rt ta
t tr +rt =zr rr

=ar =r = rt tta
~|+ nt|+| n ==-

{{ {{c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
+rrta ;farr= =rrt n
rrr rr sfza rrr
=z r r = =r t r t =

rr t =r tfrn =rrr

rra a r r
rr zrrn =-n fz=
szzr r r r
r trt =

sat r; rvn n
n f-r nz nr;
frrrr rra r n ra
nrar nrarnr fzn r;
-
nrz rr r szzr
n=r n zrt n t
-= rtrf-f rtr =
=rrn z n +rt
:
frrt t t =tf= t= t=
rtfrra zrfrr zrt tr
nrr n fnfrt t=tfrnrrt =
=rr = rt tr
-
=r r a a rrar ft
aratr r +rra
= =r ; rr frnrt =
rn-a n = zra

r rra f a +rt
r r far r-=rrr
r n= trr rtr
r frrtt t zr rnrr
-
rr f = a fr fna
=rnr = tr tar
tf rrr frr=rt
r nr =rr= tar
~|+ nt|+| n ==-

{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
+rrta ;farr= =rrt n
rrr rr sfza rrr
=z r r = =r t r t =

rr t =r tfrn =rrr

rra a r r
rr zrrn =-n fz=
szzr r r r
r trt =

sat r; rvn n
n f-r nz nr;
frrrr rra r n ra
nrar nrarnr fzn r;
-
nrz rr r szzr
n=r n zrt n t
-= rtrf-f rtr =
=rrn z n +rt
:
frrt t t =tf= t= t=
rtfrra zrfrr zrt tr
nrr n fnfrt t=tfrnrrt =
=rr = rt tr
-
=r r a a rrar ft
aratr r +rra
= =r ; rr frnrt =
rn-a n = zra

r rra f a +rt
r r far r-=rrr
r n= trr rtr
r frrtt t zr rnrr
-
rr f = a fr fna
=rnr = tr tar
tf rrr frr=rt
r nr =rr= tar
~|+ nt|+| n ==-

{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-:
f= rtr n== f farvt
;=t ta +r r a
r n r r rr trr
tr -) r nzra
-~
a q r n +rrfn r
= atan ftr
frt faan r f==
;=r +rt rr ftrrn r
-.
tz raa z sa
r zrr = +rt z sa
s= nr= n ;rr
nfra t fz +rt +rz sa
-
a n; f +r t aa+rr
rr f=a t ftr
nr z fra taa rr
rr =n frra ar
-
rr nra =r +rrfn r
fa t nrzt n ar
r tr t =rnr =
ft +r n qar
--
t rra fr z r z
r at fat nrz rt
sa ara nrz = a +rfnt
=nfa a= nrz rt
-:
rar rt r a rfrr
szzr at ara rt
a ra = nr
a nrf ra rt
--
a s= far r f =
f=r r; rrt rt
a s= far r -= +r
f=r r; rnrt rt
~|+ nt|+| n ==-

{- {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-:
f= rtr n== f farvt
;=t ta +r r a
r n r r rr trr
tr -) r nzra
-~
a q r n +rrfn r
= atan ftr
frt faan r f==
;=r +rt rr ftrrn r
-.
tz raa z sa
r zrr = +rt z sa
s= nr= n ;rr
nfra t fz +rt +rz sa
-
a n; f +r t aa+rr
rr f=a t ftr
nr z fra taa rr
rr =n frra ar
-
rr nra =r +rrfn r
fa t nrzt n ar
r tr t =rnr =
ft +r n qar
--
t rra fr z r z
r at fat nrz rt
sa ara nrz = a +rfnt
=nfa a= nrz rt
-:
rar rt r a rfrr
szzr at ara rt
a ra = nr
a nrf ra rt
--
a s= far r f =
f=r r; rrt rt
a s= far r -= +r
f=r r; rnrt rt
~|+ nt|+| n ==-

{- {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
a r ztn rrar trr
=a =rr t
ta a. a rrrtt t r
trrr frrt frr t
:
frn rt +rnr fr
=rnr anr a
t frrtt zat t +rr
rrnt =fr r +rt a
::
=rnr r frnr =
r zfr rrrrfa t
r ar trrt
= =ar rttrr at
:~
+rnn fr f rtrr
= r rqnr
= r= +r+r nar
s-na t =r =rrqnr
:.
n r a a a tr nra
szzr r at rr
a r f a +rn=
r rt n=r a rr
:
r n=nttfr n nnr
= n +rt fnar rt
r - n +rt +r +r
ta tt rar art
:
r r= +rt t r=
r =ar r; +rt rrt
r ; n; +rt =at
r= z-ar = t
:-
a rra ztrnr r
=rnr r rrr
ntt fa= t
r t tr frn nrr
~|+ nt|+| n ==-

{~ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
a r ztn rrar trr
=a =rr t
ta a. a rrrtt t r
trrr frrt frr t
:
frn rt +rnr fr
=rnr anr a
t frrtt zat t +rr
rrnt =fr r +rt a
::
=rnr r frnr =
r zfr rrrrfa t
r ar trrt
= =ar rttrr at
:~
+rnn fr f rtrr
= r rqnr
= r= +r+r nar
s-na t =r =rrqnr
:.
n r a a a tr nra
szzr r at rr
a r f a +rn=
r rt n=r a rr
:
r n=nttfr n nnr
= n +rt fnar rt
r - n +rt +r +r
ta tt rar art
:
r r= +rt t r=
r =ar r; +rt rrt
r ; n; +rt =at
r= z-ar = t
:-
a rra ztrnr r
=rnr r rrr
ntt fa= t
r t tr frn nrr
~|+ nt|+| n ==-

{~ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
a rr r r -
rr+rr r rrrt nrr r
s- r ar r r n a
tr +rt atrn r
:-
a a tar trr nz
ntt =rr r z=rn
rt =rr+rfa a= t
frtr r rrnr rn
:
n t f r tr t a
ftrn fr r faanr
a rrtt r +rrn n
rr =rrar r ztranr
-
rt nt nnrt
a nrz fart ra
n rra rt rar a=r
a r fr n a
-:
raa ffrr=r
frrrr z=tr rz zr
+r nq rrr-a nznr= n
nfra nrr +rr
-~
t f)r n frrrr t
rra n =-t
n sar z n ar-nrr
=zrrrrr f-t

-.
nrarnr r t rrn
nra r zt rrr=
r a+rr t
r z nr r nr=
-
= a =rar = =t
frrrr rra rrtrr
s= rr f n - zn
=zrra= sn rr

~|+ nt|+| n ==-

{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
a rr r r -
rr+rr r rrrt nrr r
s- r ar r r n a
tr +rt atrn r
:-
a a tar trr nz
ntt =rr r z=rn
rt =rr+rfa a= t
frtr r rrnr rn
:
n t f r tr t a
ftrn fr r faanr
a rrtt r +rrn n
rr =rrar r ztranr
-
rt nt nnrt
a nrz fart ra
n rra rt rar a=r
a r fr n a
-:
raa ffrr=r
frrrr z=tr rz zr
+r nq rrr-a nznr= n
nfra nrr +rr
-~
t f)r n frrrr t
rra n =-t
n sar z n ar-nrr
=zrrrrr f-t

-.
nrarnr r t rrn
nra r zt rrr=
r a+rr t
r z nr r nr=
-
= a =rar = =t
frrrr rra rrtrr
s= rr f n - zn
=zrra= sn rr

~|+ nt|+| n ==-

{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
frrrr rnz = n +rt
r t nzr;
s-a nn=r rr t
=zr rr+r =rrnr r;

--
r r = rra
nra n = =n= nr
rt+r ;=t +rr tar r
=zr ==rz r r

-:
r nrrn =r ar nr t
=z n frrt trr

=rr- =rrr =rr r n +rt


- a-t rrr
--
+rzt +rfnt r =
nn ara fzr fa nq
rr t - zt = + r r - r t
=z =r rrr q

-
ff-za -zt fat r
fnr ttn n fr
zt trrrt rar +rt
rf +r = +r fr

tfa r r frr rt +rt
r +rt n=r ara rt
t r n +rt r rr
nt fzn =fa ara rt
:
r nra rt =rr
an ntr nr fr
r =- taa. =tar
;= fn= an nr fzr
~
n nr fnr rrt =a
t nrz n tt f)r
=zr =f = n=r rr

+rrnt nt a = a-zr
~|+ nt|+| n ==-

{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
frrrr rnz = n +rt
r t nzr;
s-a nn=r rr t
=zr rr+r =rrnr r;

--
r r = rra
nra n = =n= nr
rt+r ;=t +rr tar r
=zr ==rz r r

-:
r nrrn =r ar nr t
=z n frrt trr

=rr- =rrr =rr r n +rt


- a-t rrr
--
+rzt +rfnt r =
nn ara fzr fa nq
rr t - zt = + r r - r t
=z =r rrr q

-
ff-za -zt fat r
fnr ttn n fr
zt trrrt rar +rt
rf +r = +r fr

tfa r r frr rt +rt
r +rt n=r ara rt
t r n +rt r rr
nt fzn =fa ara rt
:
r nra rt =rr
an ntr nr fr
r =- taa. =tar
;= fn= an nr fzr
~
n nr fnr rrt =a
t nrz n tt f)r
=zr =f = n=r rr

+rrnt nt a = a-zr
~|+ nt|+| n ==-

{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
n +rt f+r+rr nrnnr
rrt n tnrt =
a t frr+rr nrnnr
rrt frn trt =

r t q trtr r
n q s=tr rqr r
-rr r trqr r
r trtr ftrqr r

frtr fra rt =nr
rr nz fr =t
a = nr fr nrz
rr=nr +rt rt t
-
trt t +rnr ra
;rt fzn +rt r=nr
tnrt trr n tn
frar =n zr=nr
:
n +rt r=nr +r r
t z+rr zzrrr t
n ar ftar rr nr f+r r
fa =-n n frrrt
-
n +rt tr=nr nra
t frn trr t
nr t = rr = nr = =
+r r t nfza trr t

r rtr r f+rrrr r
tzr rt ntr rrnr
+rt =+r ;= nn
rr rt ntr rrnr
:
zrr r r r n t t a
;= nrrnrr f)rn
=zr rr +rt r tta

a ;= fq a-)rn
~|+ nt|+| n ==-

{-{ {-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
n +rt f+r+rr nrnnr
rrt n tnrt =
a t frr+rr nrnnr
rrt frn trt =

r t q trtr r
n q s=tr rqr r
-rr r trqr r
r trtr ftrqr r

frtr fra rt =nr
rr nz fr =t
a = nr fr nrz
rr=nr +rt rt t
-
trt t +rnr ra
;rt fzn +rt r=nr
tnrt trr n tn
frar =n zr=nr
:
n +rt r=nr +r r
t z+rr zzrrr t
n ar ftar rr nr f+r r
fa =-n n frrrt
-
n +rt tr=nr nra
t frn trr t
nr t = rr = nr = =
+r r t nfza trr t

r rtr r f+rrrr r
tzr rt ntr rrnr
+rt =+r ;= nn
rr rt ntr rrnr
:
zrr r r r n t t a
;= nrrnrr f)rn
=zr rr +rt r tta

a ;= fq a-)rn
~|+ nt|+| n ==-

{-{ {-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
rra nr nra
+rt rt ft =rqnr
nt ;= +r +rr n
=zr rn =rrqnr

:~
r r +rfr r r rfr
r ar =n arqnr
n rt ==r r=nr
=zr rr rqnr

:.
a farr tfa t
n rvn n r=nr
rar r =- rrr t
a a rt r=nr
:

r q z n r qrt
fva fvt rnr
r rra =zrr =

n rra rr nr
:
= =rt a r r nr
frn r rt t =ar
r rra n fzt n
=fr r rt +rt =ar
:-
=zrrrfa z z an fr

=rf- vqr r fz =r
fn =rr tr ;= nnn n
ar rr =ar frn =
::
t ;= =zrnrrr n

fnrrzrt tn tr
rr ar r t rrrr
s=r rftr tn rrr
~|+ nt|+| n ==-

{-- {-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
rra nr nra
+rt rt ft =rqnr
nt ;= +r +rr n
=zr rn =rrqnr

:~
r r +rfr r r rfr
r ar =n arqnr
n rt ==r r=nr
=zr rr rqnr

:.
a farr tfa t
n rvn n r=nr
rar r =- rrr t
a a rt r=nr
:

r q z n r qrt
fva fvt rnr
r rra =zrr =

n rra rr nr
:
= =rt a r r nr
frn r rt t =ar
r rra n fzt n
=fr r rt +rt =ar
:-
=zrrrfa z z an fr

=rf- vqr r fz =r
fn =rr tr ;= nnn n
ar rr =ar frn =
::
t ;= =zrnrrr n

fnrrzrt tn tr
rr ar r t rrrr
s=r rftr tn rrr
~|+ nt|+| n ==-

{-- {-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:- (nta
=- r =zr n tr f- r =zr n tr,

;= frrnar ff n nf nnar nr n
rt ftrrrr fafnt rft r ta- r =zr ntr =-
o
n fzt rn z nr z = =-t z nr
n r rr nznr - r =zr ntr =-
o
=ar fr f=rnt frrrn +rt fzrrr fnnt
zt rrnr zfta tnrf- r =zr ntr =-
o
rrr zt n r n r r nt fn n
fr rra f+r - r =zr ntr =-
o
nr trrrr
vttrrr. rr-ara
~|+ nt|+|
~|+ nt|+||a =
''=|-|''
-n| |||
{-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:- (nta
=- r =zr n tr f- r =zr n tr,

;= frrnar ff n nf nnar nr n
rt ftrrrr fafnt rft r ta- r =zr ntr =-
o
n fzt rn z nr z = =-t z nr
n r rr nznr - r =zr ntr =-
o
=ar fr f=rnt frrrn +rt fzrrr fnnt
zt rrnr zfta tnrf- r =zr ntr =-
o
rrr zt n r n r r nt fn n
fr rra f+r - r =zr ntr =-
o
nr trrrr
vttrrr. rr-ara
~|+ nt|+|
~|+ nt|+||a =
''=|-|''
-n| |||
{-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
rr +r frtr =fr ffra =fna rn r
rr =ar fra frnrz =n rrr rn r
rr + =r = r +rt rt r =rr
=zr t rr+rrrfa rt rat rt r =rr
~
rr rr=t f + +rz t =f-)a zfr r
rr trn=t zz frr =rf- =fr r
rr + t =f=fq rt fztra t rtrr
r =ar t fr ra s=tr =rr
.
rr fq =rrf-nr a frar r rr
frrn n = n t =rf- farar r rr
rr +r= fafta +rt rrrr nn =r r
=rrrr t t rt rat rt r =rr

rr rtr t =rar rt -r t qrnar
ntnr=t frtrr frr+rr t rr =nnar
rr ofur=t =zr ftz r rtrr
=zr t r rr ra s=tr =rr
nr trrrr
{-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
rr +r frtr =fr ffra =fna rn r
rr =ar fra frnrz =n rrr rn r
rr + =r = r +rt rt r =rr
=zr t rr+rrrfa rt rat rt r =rr
~
rr rr=t f + +rz t =f-)a zfr r
rr trn=t zz frr =rf- =fr r
rr + t =f=fq rt fztra t rtrr
r =ar t fr ra s=tr =rr
.
rr fq =rrf-nr a frar r rr
frrn n = n t =rf- farar r rr
rr +r= fafta +rt rrrr nn =r r
=rrrr t t rt rat rt r =rr

rr rtr t =rar rt -r t qrnar
ntnr=t frtrr frr+rr t rr =nnar
rr ofur=t =zr ftz r rtrr
=zr t r rr ra s=tr =rr
nr trrrr
{-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

rr =r ==t = f r rr frrt frtrr
rr ntnr =r =tt=rt rt fr trr
rr +r frar -r=t zr-a=t rtrr
rr rn=t nr= frrfq rt =rt r =rr
-
f=n +r=r tr= f)r rt a-)r +rt rt
f=n s-nt nt f-r=r-)r +rt rt
f=n =z fa rt ffa r s-=n r
=zrf=fq rt f =rr r =n r

:
f=n ftftrfar frrn tat =t= vnrt r
faar +rt rr zat rr srrt r
f=n rrrrrt r = r trrrrt r
r =rr r =n rr+r far rr srt r
-
r=z rr f=t r n-r a rar at
==z rr f=t =ar rta t rar at
szzr t =fa rt f= f at rtrr
r frfva =rr t ff ffza rtrr

= r q fr trr f=n =zr a=t
f+r trrar =zr f=n ffrrrr a=t
f=n ft-at rn=t =+rt f-rr t tar
r =rr rr at rr =z r = ttar
:
f=n =z ftrat =rfr- t =t =r
=-r= =t f=n f=at fzrfrr s-=r
f=n =t =zr f+ f-)a zfr r
r rr f rrr =zrr rrf =rr t =fr r
::
f=n rrttt f=n ra rf=fq =+ r
f=n =ar n-r rt =zr = t+r r
f== nr rta rrar nrt fr r
r oz r =rfza =rr =rr r
:~
r a a artrr rt n; rtrr
fztra rra t =zr =rt =rr

tt n +rt vrn r r s nar


t ft rrt r t rt=r ar
~|+ nt|+| |a ==|-|
{- {-c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

rr =r ==t = f r rr frrt frtrr
rr ntnr =r =tt=rt rt fr trr
rr +r frar -r=t zr-a=t rtrr
rr rn=t nr= frrfq rt =rt r =rr
-
f=n +r=r tr= f)r rt a-)r +rt rt
f=n s-nt nt f-r=r-)r +rt rt
f=n =z fa rt ffa r s-=n r
=zrf=fq rt f =rr r =n r

:
f=n ftftrfar frrn tat =t= vnrt r
faar +rt rr zat rr srrt r
f=n rrrrrt r = r trrrrt r
r =rr r =n rr+r far rr srt r
-
r=z rr f=t r n-r a rar at
==z rr f=t =ar rta t rar at
szzr t =fa rt f= f at rtrr
r frfva =rr t ff ffza rtrr

= r q fr trr f=n =zr a=t
f+r trrar =zr f=n ffrrrr a=t
f=n ft-at rn=t =+rt f-rr t tar
r =rr rr at rr =z r = ttar
:
f=n =z ftrat =rfr- t =t =r
=-r= =t f=n f=at fzrfrr s-=r
f=n =t =zr f+ f-)a zfr r
r rr f rrr =zrr rrf =rr t =fr r
::
f=n rrttt f=n ra rf=fq =+ r
f=n =ar n-r rt =zr = t+r r
f== nr rta rrar nrt fr r
r oz r =rfza =rr =rr r
:~
r a a artrr rt n; rtrr
fztra rra t =zr =rt =rr

tt n +rt vrn r r s nar


t ft rrt r t rt=r ar
~|+ nt|+| |a ==|-|
{- {-c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:.
=ra tra zn rr rra r
fatr n +rt nn fra fa rf a r
fztra f-ar q rt rt at =t far
f=+rrfa zr=r- = s-na rr nt far
:
uf fzr r rrr n=r aq rr farz
ft +rt fr fra n= frn =n frrrz
r r nr rt sr n= nar t
r r rt zar trr fatr t
:
taa. n=r rr fnr nt fq r zz rt
s=n =rr nr nn fatr r z rt
frt r fr n =rt fatr rr
;= ra ara rr sr zn ar rr
:-
uf rfz f=n = vfar n= = f=q rt
t =ftar ar szrr n faq rt
farr r arrr n fr =nfaanr
nfrrrrrr n=t rr ;= r = rt =anr
::
frt f szrr tr rrrtan zrn r
ar fzrr a f rt n r
f+rnr rr r = fr n rt rr
;== fr n=t far rrr nz rrt rr
:-
szzz rrr zz rt frr+r rr+rz == zr
r fr rar ft-at tt -r rrzr
n +r z+rt +r rr -r rr rrrt r
z rrrt rt r ntr f =+n =rt r
:
rr zrrr sar rr rt far n= fnr zz rr
rr +r ;at rt fart r f z z rr
r ar rt taa. nrr +rt rrr r
r nr =an zr=r rrr =nr= r r
~
fatr s-rtr f --rt fzq
n a+rt sr +rzt ar farrt frq
fr rar f =rrr =r nr a at
a n -z = +rt rrar an zr=r
~|+ nt|+| |a ==|-|
{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:.
=ra tra zn rr rra r
fatr n +rt nn fra fa rf a r
fztra f-ar q rt rt at =t far
f=+rrfa zr=r- = s-na rr nt far
:
uf fzr r rrr n=r aq rr farz
ft +rt fr fra n= frn =n frrrz
r r nr rt sr n= nar t
r r rt zar trr fatr t
:
taa. n=r rr fnr nt fq r zz rt
s=n =rr nr nn fatr r z rt
frt r fr n =rt fatr rr
;= ra ara rr sr zn ar rr
:-
uf rfz f=n = vfar n= = f=q rt
t =ftar ar szrr n faq rt
farr r arrr n fr =nfaanr
nfrrrrrr n=t rr ;= r = rt =anr
::
frt f szrr tr rrrtan zrn r
ar fzrr a f rt n r
f+rnr rr r = fr n rt rr
;== fr n=t far rrr nz rrt rr
:-
szzz rrr zz rt frr+r rr+rz == zr
r fr rar ft-at tt -r rrzr
n +r z+rt +r rr -r rr rrrt r
z rrrt rt r ntr f =+n =rt r
:
rr zrrr sar rr rt far n= fnr zz rr
rr +r ;at rt fart r f z z rr
r ar rt taa. nrr +rt rrr r
r nr =an zr=r rrr =nr= r r
~
fatr s-rtr f --rt fzq
n a+rt sr +rzt ar farrt frq
fr rar f =rrr =r nr a at
a n -z = +rt rrar an zr=r
~|+ nt|+| |a ==|-|
{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~:
n t far tfzr a =rf- r
ntr tt+rr rrnr = zr n r
f= +rrfa n art r rr r-a t r=nr n
natr rrt trztr = at r=nr n
~~
rr n nr tr r rra t =rr
r rrr t t rrr ar rz frrtrr
=zr =rn =r =ntr art =at r rt

f=--n=rt rt fzn rrt f =at rt


~.
f= +rrfa -zt = n zr t nt far
rt r trt n=r r r f-ar far
+r= rrrtrr r = fza rz
f= ff= rr -zt trfa az ft =
~
vfaffra nr n rt tr =r frt r
n +rt +rt rt ;atrr n -rt r
=n rr f=fq f=fqr n n tr n r
=n+rr rrr nr r rn r vfa nn r
~
nn rra t =zr = fr rt

fz n t tt t zzr = fr rt
a far -= -rr zr r
a far rq nrn -rr nr r
~-
fr rrrtrr+r= t fztra t q a
= farvt na rr trrrrfrr r fna
= ftt n ntrrr t =a ar+rtr
r t =nr rrrtrr r ttr =-tr
~:
s=z t n=r . rrrn =fnr rrr
az ftrrrr t frrr +r =zrrrr t srrr
f rrar = ft r na f=r=r
=r =vrrr f = frrr frrt r ft=r
~-
z z n rr r =rn z fta rr
zt =z rr =trt tn ta rr
=trt =frar rz s zr r t trr a
t n -ztr farr na t z -r a
~|+ nt|+| |a ==|-|
{- {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~:
n t far tfzr a =rf- r
ntr tt+rr rrnr = zr n r
f= +rrfa n art r rr r-a t r=nr n
natr rrt trztr = at r=nr n
~~
rr n nr tr r rra t =rr
r rrr t t rrr ar rz frrtrr
=zr =rn =r =ntr art =at r rt

f=--n=rt rt fzn rrt f =at rt


~.
f= +rrfa -zt = n zr t nt far
rt r trt n=r r r f-ar far
+r= rrrtrr r = fza rz
f= ff= rr -zt trfa az ft =
~
vfaffra nr n rt tr =r frt r
n +rt +rt rt ;atrr n -rt r
=n rr f=fq f=fqr n n tr n r
=n+rr rrr nr r rn r vfa nn r
~
nn rra t =zr = fr rt

fz n t tt t zzr = fr rt
a far -= -rr zr r
a far rq nrn -rr nr r
~-
fr rrrtrr+r= t fztra t q a
= farvt na rr trrrrfrr r fna
= ftt n ntrrr t =a ar+rtr
r t =nr rrrtrr r ttr =-tr
~:
s=z t n=r . rrrn =fnr rrr
az ftrrrr t frrr +r =zrrrr t srrr
f rrar = ft r na f=r=r
=r =vrrr f = frrr frrt r ft=r
~-
z z n rr r =rn z fta rr
zt =z rr =trt tn ta rr
=trt =frar rz s zr r t trr a
t n -ztr farr na t z -r a
~|+ nt|+| |a ==|-|
{- {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
nr ant -r trr fur r t ntnr =r n
z nrrrtr ffnr r =r=r zr=r nt
rnn arr =ff= rt vfa rrt =
trr = t fur f fn rrt =
.
= r fur atra ztrr rr rrrtrrr n
zr nrr rtrrt rrf =rrrr n
rrt rr ftrr n tnrr n fa+rr t
tz trfa f-z rfrrn t rfnfa t
.:
r =r rra -- furrt
t n==z ta n= frrr frr+rrrt
nr a t fr t furr n
a-n rq rrf +rr = frr vfa trr n
.~
s=z szzrr t rf r r fntr
a-r rra r nr= =r t= = +rtr
a-r rr nn r n =rr tt rr
nznz rr a rr rrr-a tr-a tt rr
..
r z n tt z z rrr r r ffa ra
ztar n tt zrff r r rra
rrfa rrr nra = rvt =rn
==rt zrr raa z=fa a nr
.
t n rt ffa nrt=t ;= nr=
=zr rt ntr nrr f ;= nr =

ar fart nfafra tar r z+ra =rr
=zr t rt+r tar rrrtrt rtrr

.
rr t ztrr = trr n rr frrrtr rtrrtn
-zt zr=nr fart r r rttrnrt n
a rn t= rrr t far rr=nr n
=zr =rf- =rr r =r r=nr n

.-
nr ar = r ar nz r rr r = t n t f q
r r+rt frr rrr= t nt fq
a fart rz -zt rt r=nr n
a a =rar r ntn= n=r fz=rr=nr n
~|+ nt|+| |a ==|-|
{~ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
nr ant -r trr fur r t ntnr =r n
z nrrrtr ffnr r =r=r zr=r nt
rnn arr =ff= rt vfa rrt =
trr = t fur f fn rrt =
.
= r fur atra ztrr rr rrrtrrr n
zr nrr rtrrt rrf =rrrr n
rrt rr ftrr n tnrr n fa+rr t
tz trfa f-z rfrrn t rfnfa t
.:
r =r rra -- furrt
t n==z ta n= frrr frr+rrrt
nr a t fr t furr n
a-n rq rrf +rr = frr vfa trr n
.~
s=z szzrr t rf r r fntr
a-r rra r nr= =r t= = +rtr
a-r rr nn r n =rr tt rr
nznz rr a rr rrr-a tr-a tt rr
..
r z n tt z z rrr r r ffa ra
ztar n tt zrff r r rra
rrfa rrr nra = rvt =rn
==rt zrr raa z=fa a nr
.
t n rt ffa nrt=t ;= nr=
=zr rt ntr nrr f ;= nr =

ar fart nfafra tar r z+ra =rr
=zr t rt+r tar rrrtrt rtrr

.
rr t ztrr = trr n rr frrrtr rtrrtn
-zt zr=nr fart r r rttrnrt n
a rn t= rrr t far rr=nr n
=zr =rf- =rr r =r r=nr n

.-
nr ar = r ar nz r rr r = t n t f q
r r+rt frr rrr= t nt fq
a fart rz -zt rt r=nr n
a a =rar r ntn= n=r fz=rr=nr n
~|+ nt|+| |a ==|-|
{~ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.:
rz nnar rrt frrtr =n r t
tr n== =rr frrt f=n r t
n rt zrfrr frrr rr rra r
=rnr- r rr =zfa =z a r

.-
= szzr r t n=r nrfq
r rr rt rr rra nn rfq
rr frn-r =+rt fn r =nr z n
f rrrf=a trnr = tn n
.
t r+rt =r a n=r t frrr rt
f== n frrr frrrr ftfrrr rr ffrrr rt
frrr fnf tr = q=r = n rrrtrvn
t tran zn n r= -zt r+rn

f szzr n= =zr af frrf+ra t

ff+ra t r-tf+rt n an ztf+ra t


rr n=t =rrr n zar rr
t rrrtrn vn =n- r =nr ar r
:
n= nrfq zrfrr na n=t r tfq
nfaa rra r frr+rr rrfa ztfq
tfq t rrtrn nrran rt tfq
n=z =rr tfq frrrr =r t=n +rtfq
~
r r rra n= n nfza tr n
szzrt t -= f=- n r n
=r n = rr =z ar +rt r n

a fr n = rrr fzr n
.
rr qva = rra rrrtr=nrr rtr fr
fa+rr trat rt r trqr-a frtr fr
nr =rrtr s= sua szzr +rt
nf-rr ==ra tr rrf =nfa = frrrr t =+rt

-r fz=r n rrrtrrf rtna rr
z = z =rnrr z fta r r
f+rn rra r rrar +rt +rt rrrtr n
rrnq rra aza z+rtr fzrtr n
~|+ nt|+| |a ==|-|
{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.:
rz nnar rrt frrtr =n r t
tr n== =rr frrt f=n r t
n rt zrfrr frrr rr rra r
=rnr- r rr =zfa =z a r

.-
= szzr r t n=r nrfq
r rr rt rr rra nn rfq
rr frn-r =+rt fn r =nr z n
f rrrf=a trnr = tn n
.
t r+rt =r a n=r t frrr rt
f== n frrr frrrr ftfrrr rr ffrrr rt
frrr fnf tr = q=r = n rrrtrvn
t tran zn n r= -zt r+rn

f szzr n= =zr af frrf+ra t

ff+ra t r-tf+rt n an ztf+ra t


rr n=t =rrr n zar rr
t rrrtrn vn =n- r =nr ar r
:
n= nrfq zrfrr na n=t r tfq
nfaa rra r frr+rr rrfa ztfq
tfq t rrtrn nrran rt tfq
n=z =rr tfq frrrr =r t=n +rtfq
~
r r rra n= n nfza tr n
szzrt t -= f=- n r n
=r n = rr =z ar +rt r n

a fr n = rrr fzr n
.
rr qva = rra rrrtr=nrr rtr fr
fa+rr trat rt r trqr-a frtr fr
nr =rrtr s= sua szzr +rt
nf-rr ==ra tr rrf =nfa = frrrr t =+rt

-r fz=r n rrrtrrf rtna rr
z = z =rnrr z fta r r
f+rn rra r rrar +rt +rt rrrtr n
rrnq rra aza z+rtr fzrtr n
~|+ nt|+| |a ==|-|
{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

rrrf rar r fa+rr nr+r rrr
=r ra+r t fzr rr= =nfa frrr
-- r =+rt zra =r t fzq
nrarnrt nrar= n n rn nz fz
-
r rra t -- n r n ar
rrrtrt ar rrtar =r- fra nar
furf = -ar --ar n +rttar
rrnq szzr nfza rrf frrrt =r ttar
:
= n r a frrt rrr t t =nra n
=rzn rra t fna a n
n nrr -= rr trr sat r nr; r
nt =zr t rrrn r;r
-
qr - an r r a t rr a r
=r szzr r =zar
r=t t zn n =r nt zr frr r
r nr n fn =rr frr r

r -= = furar n tra an rrnq
=rrzzzr n fr frrra an rrnq
aq n = =r= a rrrtr =nra t trr
t z=r a frrr z.=r= n= ntr +rt trr

an =- rt rr =zr t =zr nrtr
trr = +rt rrr fn=r na +rrtr
na ra r rr fzn far= trr = zr
tnt anr oart rrtrr f-n =rzr
:
n=n r +rt +rt t+rr frrtr
n=t tr n rn a a +r rtr
=-fta r nt fz=r rr s-r rrrt n
nt ftar r +rrr ==rt tr ==rt n
~
r frrtr rn r vfaffra +rrta =tfa
;=t r= =aa rrnr an atr at
r ft tra f- a rrf =ra n r
;== f=qrtr rt fatrn ffrrq fn r
~|+ nt|+| |a ==|-|
{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

rrrf rar r fa+rr nr+r rrr
=r ra+r t fzr rr= =nfa frrr
-- r =+rt zra =r t fzq
nrarnrt nrar= n n rn nz fz
-
r rra t -- n r n ar
rrrtrt ar rrtar =r- fra nar
furf = -ar --ar n +rttar
rrnq szzr nfza rrf frrrt =r ttar
:
= n r a frrt rrr t t =nra n
=rzn rra t fna a n
n nrr -= rr trr sat r nr; r
nt =zr t rrrn r;r
-
qr - an r r a t rr a r
=r szzr r =zar
r=t t zn n =r nt zr frr r
r nr n fn =rr frr r

r -= = furar n tra an rrnq
=rrzzzr n fr frrra an rrnq
aq n = =r= a rrrtr =nra t trr
t z=r a frrr z.=r= n= ntr +rt trr

an =- rt rr =zr t =zr nrtr
trr = +rt rrr fn=r na +rrtr
na ra r rr fzn far= trr = zr
tnt anr oart rrtrr f-n =rzr
:
n=n r +rt +rt t+rr frrtr
n=t tr n rn a a +r rtr
=-fta r nt fz=r rr s-r rrrt n
nt ftar r +rrr ==rt tr ==rt n
~
r frrtr rn r vfaffra +rrta =tfa
;=t r= =aa rrnr an atr at
r ft tra f- a rrf =ra n r
;== f=qrtr rt fatrn ffrrq fn r
~|+ nt|+| |a ==|-|
{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
;rt t art a +r +rrta n =zr
;=n t t trrr a- rra =zr
r nar r rr r fz =ra n rt
r zar = rrr r r vfaf=q fn rt

aq nf=q r; +rt tr rtr
frn r trr a =z ztrtr
= =r t r r a nr qnr fn a tr = rr
frn ftrt rqnr n atr a=

nrar far rr r fafr r =n=r z an
;t r= rrtrr rt rr rrn +rz an
r rrrrr r na an q f+r t tr
=r trr r trr ft r nn zt tr
-
r -= rra an frt rt an rt
-u an f+ru rr an rr rt
an nraftrr +rt rt rrrr +rt an rr rt
an =r ftr rr rrr +rt an rr rt
:
an n rt an nfa rt an rzrt rt r
an fa +rt r rt an ar t rr
a n rat = t tr-na- a rr
r -= ;= rtr na n fra rra rr
-
r nrt r r tr atr trr z rt
ft- rt f- r r rr nrt
-nr ftra trr frrtar r r= +rt
=fnr rr ;= zrt ftrrn rt frrr +rt

r-nr ar -n f - +rt ntar rt
r -nntrrata f-n rrr = +rtar rt
t t ar tr +rar = r
a- rr rar a+rt r-zntrr
-
an rrq r-nr na f-n= r frrr
vttrn rt zr= rrrra r t rt rr
an n rt n = +rt =r ata rr
an rrtr = t tnr-nzr= ta rr
~|+ nt|+| |a ==|-|
{~{ {~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
;rt t art a +r +rrta n =zr
;=n t t trrr a- rra =zr
r nar r rr r fz =ra n rt
r zar = rrr r r vfaf=q fn rt

aq nf=q r; +rt tr rtr
frn r trr a =z ztrtr
= =r t r r a nr qnr fn a tr = rr
frn ftrt rqnr n atr a=

nrar far rr r fafr r =n=r z an
;t r= rrtrr rt rr rrn +rz an
r rrrrr r na an q f+r t tr
=r trr r trr ft r nn zt tr
-
r -= rra an frt rt an rt
-u an f+ru rr an rr rt
an nraftrr +rt rt rrrr +rt an rr rt
an =r ftr rr rrr +rt an rr rt
:
an n rt an nfa rt an rzrt rt r
an fa +rt r rt an ar t rr
a n rat = t tr-na- a rr
r -= ;= rtr na n fra rra rr
-
r nrt r r tr atr trr z rt
ft- rt f- r r rr nrt
-nr ftra trr frrtar r r= +rt
=fnr rr ;= zrt ftrrn rt frrr +rt

r-nr ar -n f - +rt ntar rt
r -nntrrata f-n rrr = +rtar rt
t t ar tr +rar = r
a- rr rar a+rt r-zntrr
-
an rrq r-nr na f-n= r frrr
vttrn rt zr= rrrra r t rt rr
an n rt n = +rt =r ata rr
an rrtr = t tnr-nzr= ta rr
~|+ nt|+| |a ==|-|
{~{ {~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-:
a q rra s-na rr ftr tr
rr trfa t r r r =z rtr
r -= r +rr rt trnt rt an zr= rr
an ;rr +rt fr rr ar f fr= rr
-~
rrtar rr = =rz .=rrfz -z a rr =arq n rt
= =rt =rt r +r a rr +rrq n rt
anr an rqnt rra r nrr t
rz rqnr r; +rfa t r t
-.
rrr ar srr rrt frr nz tr
r tr fra ortt na n f+r tr
t q zz fr tr trt r == rn
r r =nrtrt r tntrt r == rn
-
-zt a t far ra tt fn r
n-t tzn r f =-zr zn n r
a q = rn fr qrt rt trt r
rrrtrt rtrtt t+rr = zr trt r
-
r q rt r + f= +rrfa ;=t fa rr
=rr arrt f= +rrfa = rrrr z n fa rr
= farvt n a rr z rrt rtrnrt =
= rrt r = ;= r rtrrt =
--
= . rr fafraa trf+rnr f-) r
= . -rnfna rr nn= nr nn-) r
= . rr nrt = n rt = trrr
= . rr zrt fnrt ftrrr
-:
r = arr rr- r r rt frrrt rr
rr n rn fnrfra ftra frr art rr
fra fra -at r rnt rr +rt r rrar
+rt +rt f t +rr =rr r rar
--
rr ==z ffn f=r n= n tr
+r tr r rr fn rr tr
vttrn a nr =ar z ;= nrr= n rn n
rr f =+rt =- at f nfa nrn n
~|+ nt|+| |a ==|-|
{~- {~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-:
a q rra s-na rr ftr tr
rr trfa t r r r =z rtr
r -= r +rr rt trnt rt an zr= rr
an ;rr +rt fr rr ar f fr= rr
-~
rrtar rr = =rz .=rrfz -z a rr =arq n rt
= =rt =rt r +r a rr +rrq n rt
anr an rqnt rra r nrr t
rz rqnr r; +rfa t r t
-.
rrr ar srr rrt frr nz tr
r tr fra ortt na n f+r tr
t q zz fr tr trt r == rn
r r =nrtrt r tntrt r == rn
-
-zt a t far ra tt fn r
n-t tzn r f =-zr zn n r
a q = rn fr qrt rt trt r
rrrtrt rtrtt t+rr = zr trt r
-
r q rt r + f= +rrfa ;=t fa rr
=rr arrt f= +rrfa = rrrr z n fa rr
= farvt n a rr z rrt rtrnrt =
= rrt r = ;= r rtrrt =
--
= . rr fafraa trf+rnr f-) r
= . -rnfna rr nn= nr nn-) r
= . rr nrt = n rt = trrr
= . rr zrt fnrt ftrrr
-:
r = arr rr- r r rt frrrt rr
rr n rn fnrfra ftra frr art rr
fra fra -at r rnt rr +rt r rrar
+rt +rt f t +rr =rr r rar
--
rr ==z ffn f=r n= n tr
+r tr r rr fn rr tr
vttrn a nr =ar z ;= nrr= n rn n
rr f =+rt =- at f nfa nrn n
~|+ nt|+| |a ==|-|
{~- {~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
n =+rt ar r +ra =tf=tr
faar = arrrtt ra =rntr
t nzr -= rn +r tr tr
rrnr nt ;farr=n fnfrr=z na rrrtrtr
:
trn vttrn r fa t rn zr
fa+rr zfrra t -zt ftrat t zr
=rr rr rr nr q farrf= rrr r rr +rt
s-rr rrnr =a arrrtr nr n rrr +rt
::
rr r ft f ft f fr= rr
zr frrz fr= rr frrrntr r r= rr
na tr af fr fr =zz =r r
fa+r-z r-trr n fr nr+r r r
:~
f-z +r nra arrrtr raa =q r
r f rrnr sfa -a. tr = rrq r
f-z =z =nt rt r t=rr rfrq
+rt nrrrrr =zr trtrr =rr rfrq
:.
ta =fra zr rorrr rr+rrr zrr =zr
rrrr zrr =rnn r rr nz =zr
aq nra r a a tr a rrrt =rr n
rrnr rr nz f frar t=rr trrrr n
:
;= +rrfa szzr = snnt s-=rrn
sztta rra r f-+rr rr n
s=r +r=t rr n=r =r rrrf+ra rr trr
f= t nr+r ffra frr frf+ra rr trr
:
r z ftzr rz r rar t
s-=rr z=r rrrr r rft =nar t
tfa =+rrn +rrtat rr nt rnrtt +rrtat
rr fa fnfrrfa sartn snnt rtat
:-
n trr =zr zz s=n rt fr r
r ar r =+rrr r =rrr r r
r rt rr nt r rra t rtrr
tt tnt r rt = =r ntt =rr
~|+ nt|+| |a ==|-|
{~~ {~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
n =+rt ar r +ra =tf=tr
faar = arrrtt ra =rntr
t nzr -= rn +r tr tr
rrnr nt ;farr=n fnfrr=z na rrrtrtr
:
trn vttrn r fa t rn zr
fa+rr zfrra t -zt ftrat t zr
=rr rr rr nr q farrf= rrr r rr +rt
s-rr rrnr =a arrrtr nr n rrr +rt
::
rr r ft f ft f fr= rr
zr frrz fr= rr frrrntr r r= rr
na tr af fr fr =zz =r r
fa+r-z r-trr n fr nr+r r r
:~
f-z +r nra arrrtr raa =q r
r f rrnr sfa -a. tr = rrq r
f-z =z =nt rt r t=rr rfrq
+rt nrrrrr =zr trtrr =rr rfrq
:.
ta =fra zr rorrr rr+rrr zrr =zr
rrrr zrr =rnn r rr nz =zr
aq nra r a a tr a rrrt =rr n
rrnr rr nz f frar t=rr trrrr n
:
;= +rrfa szzr = snnt s-=rrn
sztta rra r f-+rr rr n
s=r +r=t rr n=r =r rrrf+ra rr trr
f= t nr+r ffra frr frf+ra rr trr
:
r z ftzr rz r rar t
s-=rr z=r rrrr r rft =nar t
tfa =+rrn +rrtat rr nt rnrtt +rrtat
rr fa fnfrrfa sartn snnt rtat
:-
n trr =zr zz s=n rt fr r
r ar r =+rrr r =rrr r r
r rt rr nt r rra t rtrr
tt tnt r rt = =r ntt =rr
~|+ nt|+| |a ==|-|
{~~ {~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
rrrtrrr n t n fnfrrffa f-z r
nrfa =nr =ft ffra fa a z r
a -zt= farr na t r=nr n
aa razfz z fz=rr=nr n
:-
rrr na =n= ;= r =- rra r
=zr ror rr +r arr +rr fa ar

t tftar r n tr n tr =nra t
ar= +rr +rr fta t
:
;= =n zar rt =r+rfa trnt zf+rrr
z+rrr rrfrr=rr =zrr =-fa trnt zf+rrr
fnfr rr r tr nr t= r t r ; r r
n z r n=zf+rrr nr rt ftarr
-
rrrtrr szzr nfza s-= sfza s-=rr z
s-= =n-faa sfrra stn snn rr z
t rr -z n n r trr fnfrr tt
rr ratt fz=rat att att fa ratt
-:
nrv fta r r = n rra r
fq fzr szzr n t r ar
uf fra n t trr =-rrr =frn rr
s= rt a =n tr t trr ffrn rr
-~
t n frrr z rrrf rar +rt
n nrtr rrz rrnq aa+rr rt
a- r fr a rr n; = +r r r = tfrr
t nt =tf+ra ffr rr nfrr
-.
=rr nrar =rar f rq nfa
ttr -z fr r ff=a f
r r fatrn= n rfrrrr ztfq
=+r =+r =+rrr rr rt =rr tfq
-
rzrr n=r rrtrr t t rtrr fnfrrtt
far zr=nr fnz= frat ratt
frn =r n=r f nn rrzr tfq
n= rt frn n r rtrr t tfq
~|+ nt|+| |a ==|-|
{~ {~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
rrrtrrr n t n fnfrrffa f-z r
nrfa =nr =ft ffra fa a z r
a -zt= farr na t r=nr n
aa razfz z fz=rr=nr n
:-
rrr na =n= ;= r =- rra r
=zr ror rr +r arr +rr fa ar

t tftar r n tr n tr =nra t
ar= +rr +rr fta t
:
;= =n zar rt =r+rfa trnt zf+rrr
z+rrr rrfrr=rr =zrr =-fa trnt zf+rrr
fnfr rr r tr nr t= r t r ; r r
n z r n=zf+rrr nr rt ftarr
-
rrrtrr szzr nfza s-= sfza s-=rr z
s-= =n-faa sfrra stn snn rr z
t rr -z n n r trr fnfrr tt
rr ratt fz=rat att att fa ratt
-:
nrv fta r r = n rra r
fq fzr szzr n t r ar
uf fra n t trr =-rrr =frn rr
s= rt a =n tr t trr ffrn rr
-~
t n frrr z rrrf rar +rt
n nrtr rrz rrnq aa+rr rt
a- r fr a rr n; = +r r r = tfrr
t nt =tf+ra ffr rr nfrr
-.
=rr nrar =rar f rq nfa
ttr -z fr r ff=a f
r r fatrn= n rfrrrr ztfq
=+r =+r =+rrr rr rt =rr tfq
-
rzrr n=r rrtrr t t rtrr fnfrrtt
far zr=nr fnz= frat ratt
frn =r n=r f nn rrzr tfq
n= rt frn n r rtrr t tfq
~|+ nt|+| |a ==|-|
{~ {~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
=rrrr nrt =n+r zr rrar n r
tar fafnt tzfa rr tfrna t r
--a rr n-r nr +rt trr tar =zr
rr nr fr rra zfrr rftrt =zr
--
= rra +rr = rar rr n;
sta r tr-a t tnfan ffnrr +rt =rrn;
nz r at z nr tt f+r t tr t
nznz fntr rt =at =azf rt
-:
r -= -= n rt arrrt ara r
+rr rara fnfrrtt fr+r =znr ra r
zz f-a zt-a r fft frrn +rfaar
f= =nra t fzr frrn zfaar
--
r a rt ara a t ra rq rt
f+rrrta rrar r z tr rt
n +rt arrrt =rn =rt +rt tr; rt
tat at+rr =nt fa+rt +rt =rr; rt
-
nnr= rrnr ntrn r n=r +rt r+rr= rr
rt rrnt tt r r n= fa+rr= rr
=rr rt r ttn +rt r rr rrfa a
n z=rat rt trt u -r r f

an+rt ;=t zr=r =nn rnq frn rr
tat trt r= t rr r-a n =rn rr
n t farvt sz zr z t-a sz-a r
qr-a n n== r = =rrnrrr vr-a rr
:
n t far = f+rr; ttfa a t ara t
t vrq rf-zn=r far =r- t = ra t
rn far t frr ra an= a
f== rr atr zf=ra n tr +ra frrrr +r
~
t +rrar arr = trt ar fzr
arrr anr n=rt rn=r fz=rr fzr
uf +rt an r rr =afa rr r rt
ft +rt fat fz frar t =ntrr r rt
~|+ nt|+| |a ==|-|
{~ {~c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
=rrrr nrt =n+r zr rrar n r
tar fafnt tzfa rr tfrna t r
--a rr n-r nr +rt trr tar =zr
rr nr fr rra zfrr rftrt =zr
--
= rra +rr = rar rr n;
sta r tr-a t tnfan ffnrr +rt =rrn;
nz r at z nr tt f+r t tr t
nznz fntr rt =at =azf rt
-:
r -= -= n rt arrrt ara r
+rr rara fnfrrtt fr+r =znr ra r
zz f-a zt-a r fft frrn +rfaar
f= =nra t fzr frrn zfaar
--
r a rt ara a t ra rq rt
f+rrrta rrar r z tr rt
n +rt arrrt =rn =rt +rt tr; rt
tat at+rr =nt fa+rt +rt =rr; rt
-
nnr= rrnr ntrn r n=r +rt r+rr= rr
rt rrnt tt r r n= fa+rr= rr
=rr rt r ttn +rt r rr rrfa a
n z=rat rt trt u -r r f

an+rt ;=t zr=r =nn rnq frn rr
tat trt r= t rr r-a n =rn rr
n t farvt sz zr z t-a sz-a r
qr-a n n== r = =rrnrrr vr-a rr
:
n t far = f+rr; ttfa a t ara t
t vrq rf-zn=r far =r- t = ra t
rn far t frr ra an= a
f== rr atr zf=ra n tr +ra frrrr +r
~
t +rrar arr = trt ar fzr
arrr anr n=rt rn=r fz=rr fzr
uf +rt an r rr =afa rr r rt
ft +rt fat fz frar t =ntrr r rt
~|+ nt|+| |a ==|-|
{~ {~c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
at far rrr. n= r ttn ra rt
=-t zrr r rr+r rat rt ==fa =rt
r tr =t rrtrr t rr= rrat r-at
tt =z =r tr rrr at rrr-at

r z r n=r f n ara at zn
sta fr =r trr =z zr zn
aq rra rr t rtrr
far -zt = zrr = tr =rr

nrar =at z at tr nt rfrrrrr trt rt
tt trn =rr an r trt +rt rt
rrnr atr r rr rrft rrrtrr =
at fq tat trnt rrr nztrr =
-
rr nrr z t na rr = rtrr
rr nrn nzn arrrt f=q rr =rr
t +r t f-)a trr n-rn = r r
rr -n a a = fr rra r
:
r r a a =zr tr nr -= a t = n rt
frr=rrra rt t nr +rt nr t=t n rt
qrn a-nrr a =zr rrf =r tr
f== = szzr rr r fa rtrr tr
-
=t =rar n+rtt nfzrt rr
s-=rr s-= snn n ntt ftrt rr
zt +rr a+rt r =r rrnr
s= r rr = frn =z =rrnr

rran fa rrrzr vttrn rtr fr
n-a a rnr n r -r rtr fr
frn =rrtr ftftrfa +rt r =t
r frrrr=zr frar far +rt rt rt
:
zr r rrn t nrar =n
s-=rr sfa snn rrf atn atn
nfr nffn =rr= =t= =ta= f=rr
anfr frr ra st s-=rrr zt r
~|+ nt|+| |a ==|-|
{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
at far rrr. n= r ttn ra rt
=-t zrr r rr+r rat rt ==fa =rt
r tr =t rrtrr t rr= rrat r-at
tt =z =r tr rrr at rrr-at

r z r n=r f n ara at zn
sta fr =r trr =z zr zn
aq rra rr t rtrr
far -zt = zrr = tr =rr

nrar =at z at tr nt rfrrrrr trt rt
tt trn =rr an r trt +rt rt
rrnr atr r rr rrft rrrtrr =
at fq tat trnt rrr nztrr =
-
rr nrr z t na rr = rtrr
rr nrn nzn arrrt f=q rr =rr
t +r t f-)a trr n-rn = r r
rr -n a a = fr rra r
:
r r a a =zr tr nr -= a t = n rt
frr=rrra rt t nr +rt nr t=t n rt
qrn a-nrr a =zr rrf =r tr
f== = szzr rr r fa rtrr tr
-
=t =rar n+rtt nfzrt rr
s-=rr s-= snn n ntt ftrt rr
zt +rr a+rt r =r rrnr
s= r rr = frn =z =rrnr

rran fa rrrzr vttrn rtr fr
n-a a rnr n r -r rtr fr
frn =rrtr ftftrfa +rt r =t
r frrrr=zr frar far +rt rt rt
:
zr r rrn t nrar =n
s-=rr sfa snn rrf atn atn
nfr nffn =rr= =t= =ta= f=rr
anfr frr ra st s-=rrr zt r
~|+ nt|+| |a ==|-|
{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
t tftar fnr =r- rtrrf fq
rrn = r fnr rt =- rrr= fzq
=a . nrar trn frrt r -z fr
trn vttrn r trr nfza t fzr
:~
r -= zrrr far nn a fr nar
zrr ==rt t trt frrrrn tz =tzar
t =- rrf =zr frrrrr -z s+rr ttt
fr n=t rr nnar nrr rttat
:.
rt ftftrfa at fa r = zrrrrr
t =- =r z=rar nn trr s-rrr
rrrtrrt t = =rz rr frr=z r rr
tnr-na r rr nn rf fr rr
:
r nrrfr at s= +r=r tr= rat
t = =ntr s= rtrat
r rt nn z ==r rt r t
rrt = r nr rr +rtat r fa= n=rt
:
ftrn nfa = trr nat af rr rt
=-t fn nt far r nfzt nt r rt
rrta =n - =n -z nr=a f z r trr
nrr = rr r =a r =nt r trr
:-
fnftnr r rr r rrr +rt = nq tr r
=z trq fnf n s-r r
fa rra r =t trra +r r
rr t tftar rt tr rrr r
::
r= t frrr t at nz r t tr
= rr fa rr r-z frrrrn +rt tr
=+ rrr t +rrr t nr trr frrrr nta rr
=r-z tta rr furf fta rr
:- (nta
ttat r zr=r frrr rrf rn =-at
=frn n= r nn srrr ttato
~|+ nt|+| |a ==|-|
{- {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
t tftar fnr =r- rtrrf fq
rrn = r fnr rt =- rrr= fzq
=a . nrar trn frrt r -z fr
trn vttrn r trr nfza t fzr
:~
r -= zrrr far nn a fr nar
zrr ==rt t trt frrrrn tz =tzar
t =- rrf =zr frrrrr -z s+rr ttt
fr n=t rr nnar nrr rttat
:.
rt ftftrfa at fa r = zrrrrr
t =- =r z=rar nn trr s-rrr
rrrtrrt t = =rz rr frr=z r rr
tnr-na r rr nn rf fr rr
:
r nrrfr at s= +r=r tr= rat
t = =ntr s= rtrat
r rt nn z ==r rt r t
rrt = r nr rr +rtat r fa= n=rt
:
ftrn nfa = trr nat af rr rt
=-t fn nt far r nfzt nt r rt
rrta =n - =n -z nr=a f z r trr
nrr = rr r =a r =nt r trr
:-
fnftnr r rr r rrr +rt = nq tr r
=z trq fnf n s-r r
fa rra r =t trra +r r
rr t tftar rt tr rrr r
::
r= t frrr t at nz r t tr
= rr fa rr r-z frrrrn +rt tr
=+ rrr t +rrr t nr trr frrrr nta rr
=r-z tta rr furf fta rr
:- (nta
ttat r zr=r frrr rrf rn =-at
=frn n= r nn srrr ttato
~|+ nt|+| |a ==|-|
{- {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
rt ff=a rraz z n fff-za s-
n t=nt rrr at, r t r t fzrrr ttato
fafnt frr n =+rr frt trt ff+rr + rr
n nt n-zrt f+rr zt n; a-)r ar rr ttato
n; frrfrt fart trt +rn =rnrt
fz nrt +rt trt =f frra =+ rrr r rr ttato
nr trrrr
vttrrr. rr-ara
~|+ nt|+|
~|+ nt|+|=--n =
=+rrr ' '
nr trrrr
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
rt ff=a rraz z n fff-za s-
n t=nt rrr at, r t r t fzrrr ttato
fafnt frr n =+rr frt trt ff+rr + rr
n nt n-zrt f+rr zt n; a-)r ar rr ttato
n; frrfrt fart trt +rn =rnrt
fz nrt +rt trt =f frra =+ rrr r rr ttato
nr trrrr
vttrrr. rr-ara
~|+ nt|+|
~|+ nt|+|=--n =
=+rrr ' '
nr trrrr
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
=+rrr =ar r tfrn =rr nrrt
+ rta t ar ==r = =rrr s= t zt
=zrr r rt ftrn t t rt tt+rr
rt =n r =a rn r nr t rt =nt+rr
~
= +rrr fa n r nz nr trr t
=+rrr tn tfnfa r v =t= rr t
= +r r r = ar r t qnr r r t
=+rrr nar r rt =rr t t
.
=+rrr ttrtr r n =ra ar
=+rrr frt t = =zr frar =ar
=+rrr ;rr t +rt r fnr =fa rrfa
=+rrr =rr t t rt +rfa t +rfa

=+rrr ftfrr t rrrra ftfrrr r
=+rrr +rrr t +rt =rzt f=rrfrrr r
= +rrr n t nz nfza nrrn ar
= +rrr rr ar rt r f= +rrr z ar
{
nr trrrr


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
=+rrr =ar r tfrn =rr nrrt
+ rta t ar ==r = =rrr s= t zt
=zrr r rt ftrn t t rt tt+rr
rt =n r =a rn r nr t rt =nt+rr
~
= +rrr fa n r nz nr trr t
=+rrr tn tfnfa r v =t= rr t
= +r r r = ar r t qnr r r t
=+rrr nar r rt =rr t t
.
=+rrr ttrtr r n =ra ar
=+rrr frt t = =zr frar =ar
=+rrr ;rr t +rt r fnr =fa rrfa
=+rrr =rr t t rt +rfa t +rfa

=+rrr ftfrr t rrrra ftfrrr r
=+rrr +rrr t +rt =rzt f=rrfrrr r
= +rrr n t nz nfza nrrn ar
= +rrr rr ar rt r f= +rrr z ar
{
nr trrrr


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

=+rrr t r=rfa -at rr nr r
=+rrr rt +rr+rt n z.=r zfta zr r
=+rrr fa r n n =fa =zr rat
=+rrr +rrr r +rt rt fnrat
-
= +rrr =rr r tat =rrrrt = +rrfa
fa-r r t taa tat +rr +rrfa
=+rrr frt n r r r; t r
r = t t r ar rnt rn r
:
=+rrr =ta+rrr r ra.r nrat
=+rrr r fzr +rt tftfrn +rnrat
= +rrr z t tat r z fta z trrrr a-z r
=+rrr =r= t t tnr-z ==r-zr
-
= +rrr =zr sz r fa tat n ftrrr
=+rrr t t at +rrrrf faatrrr
=+rrr ofur t tna far=r
=+rrr +rfa t +rt r r n fr=r
z

= +rrr n r r rr rt n ntnr =r
=+rrr =fr r =rra zrrrn frrr=r
=+rrr fr rrt +rt +rt t =ar
=+rrr fr =r +r = +rt at =ar
:
=+rrr t r nr r =+rrr zrrr
f=+rrr r =rr r =+rrr f+rrrr
= +rrr =zrrrrr t trr =ft frrr r
=+rrr ftrrrrtt zt fz fzrrr r
::
=+rrr ft n n nnrf+r n r tatt
=+rrr fr r rrnt t =zt-r tt
=+rrr zz rra ftrrrr rz
tarz n =r -zt r -zt fat arz
:~
=rr= t tr t ==z n n r=
fa+rr t nr+r tafa t fa r rrtrr zr=
ar z -zt frrrr t -zt r z rr=
=zf= n=r n ar t +rrnttrt rr=
~|+ nt|+|
=--n ==-||-|
{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

=+rrr t r=rfa -at rr nr r
=+rrr rt +rr+rt n z.=r zfta zr r
=+rrr fa r n n =fa =zr rat
=+rrr +rrr r +rt rt fnrat
-
= +rrr =rr r tat =rrrrt = +rrfa
fa-r r t taa tat +rr +rrfa
=+rrr frt n r r r; t r
r = t t r ar rnt rn r
:
=+rrr =ta+rrr r ra.r nrat
=+rrr r fzr +rt tftfrn +rnrat
= +rrr z t tat r z fta z trrrr a-z r
=+rrr =r= t t tnr-z ==r-zr
-
= +rrr =zr sz r fa tat n ftrrr
=+rrr t t at +rrrrf faatrrr
=+rrr ofur t tna far=r
=+rrr +rfa t +rt r r n fr=r
z

= +rrr n r r rr rt n ntnr =r
=+rrr =fr r =rra zrrrn frrr=r
=+rrr fr rrt +rt +rt t =ar
=+rrr fr =r +r = +rt at =ar
:
=+rrr t r nr r =+rrr zrrr
f=+rrr r =rr r =+rrr f+rrrr
= +rrr =zrrrrr t trr =ft frrr r
=+rrr ftrrrrtt zt fz fzrrr r
::
=+rrr ft n n nnrf+r n r tatt
=+rrr fr r rrnt t =zt-r tt
=+rrr zz rra ftrrrr rz
tarz n =r -zt r -zt fat arz
:~
=rr= t tr t ==z n n r=
fa+rr t nr+r tafa t fa r rrtrr zr=
ar z -zt frrrr t -zt r z rr=
=zf= n=r n ar t +rrnttrt rr=
~|+ nt|+|
=--n ==-||-|
{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:.
=+rrr r ntt n rt rt =nr
r =r=nr fr r n rt rt =nr
z =r n fa+rr rr fnfrr n fza n tr
rn s-rr -rn f =rfza ntr
:
rra znr rn r s= trnr
rrnr fr r s=r r s= rnr
= fa ftftrfar s=t r rrat
f= nr=nr n at =+rrr t rat
:
=r rt a rr rra ffza
n-n t za rr r r a af-za
a r a ar a tr nzzt rttt
=tt nt rrr r rrr =rrt rt ttt
:-
ft +rt =+rrr =rr na n n zt
;rt zn a= =ar rrzr ar =rr= t
a n-=a r ror r rra rrt r
tat =rr= nrr at+rr =+rrr rrt r
::
a nrar r =at- n==rz r =
nz at =rr =+rt r na t n r f
=rf- n r =z fnr faar rtt
ra r tt+rrt r rtr =rrtt
:-
an n =rf- f=ar rrqn r =r
ar fnr =+rrr rtt rr trr a f
fz rrrttft zrr f f r a rar r
f trn =n=t r =r= nrar r
:
na zt rra = rt +rzt fnfrr
att r n-fa = fnfrr +rt rrnt frrfrr
fnfrr =tar-n nrt rr a=r -r fnnr
rt arrrtt a =t=t n =r= =tr f=rnr

~
a rrrtr nr t n a n rr r n
vt=tar n=nrt = an ar rn
frnar r rrnt r =rr rrnt
+rrfaar =r rrnt =n =r rrnt
~|+ nt|+|
=--n ==-||-|
{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:.
=+rrr r ntt n rt rt =nr
r =r=nr fr r n rt rt =nr
z =r n fa+rr rr fnfrr n fza n tr
rn s-rr -rn f =rfza ntr
:
rra znr rn r s= trnr
rrnr fr r s=r r s= rnr
= fa ftftrfar s=t r rrat
f= nr=nr n at =+rrr t rat
:
=r rt a rr rra ffza
n-n t za rr r r a af-za
a r a ar a tr nzzt rttt
=tt nt rrr r rrr =rrt rt ttt
:-
ft +rt =+rrr =rr na n n zt
;rt zn a= =ar rrzr ar =rr= t
a n-=a r ror r rra rrt r
tat =rr= nrr at+rr =+rrr rrt r
::
a nrar r =at- n==rz r =
nz at =rr =+rt r na t n r f
=rf- n r =z fnr faar rtt
ra r tt+rrt r rtr =rrtt
:-
an n =rf- f=ar rrqn r =r
ar fnr =+rrr rtt rr trr a f
fz rrrttft zrr f f r a rar r
f trn =n=t r =r= nrar r
:
na zt rra = rt +rzt fnfrr
att r n-fa = fnfrr +rt rrnt frrfrr
fnfrr =tar-n nrt rr a=r -r fnnr
rt arrrtt a =t=t n =r= =tr f=rnr

~
a rrrtr nr t n a n rr r n
vt=tar n=nrt = an ar rn
frnar r rrnt r =rr rrnt
+rrfaar =r rrnt =n =r rrnt
~|+ nt|+|
=--n ==-||-|
{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~:
rn r=n a= z=rt r +rn r tar r
r f =rrrr n = t ntar r
a tt raar t fz r ; n =r r = nr
r tnr-n r rt r=t +r n t =nr
~~
frnar t r=t szrr +rt =nfa +rr;
r ar s= frrrt t fa r f= =fr r;
tnrtt =fr =r n +r t = za
=at r= r= t a r tr tr rt a
~.
r zt na tr nrn n nt rn z=r
fza rfz- t=r fa+rr frnr =r
rar n r t nrnt = f fn n
azt t nfra zt fz n
~
rr fnnr r =r -zt r r rnt rt
r=rzt afz rnt f =art
f=t rrar rn tr t= =r =rt
nrt trt +r=t=nr r = r=r r=rt
~
r rtrt s= -zt r fa r zr nr
r +rn frn sfa r n t =ar znr
+rt rt =+r n n r =zfa ftarrr
rrnt r tt fnfrr n r rrfa rrrr
~-
r frt ta ta fnfrr ntt n rq
rra fr t nr nn+rr rq
=tt z rrzz ra = rrr tt rt
r tra ftr = rnar tt rt
~:
rt =r= t rt rn t rt rrfrr r
rt nrant a rrr rrat -r =nr
rt ntnr=r qfa = v far frtr
rt rt zr-a ttfa = sfrrzr frtr
~-
rt ffrrrra a a +r farz
rt rt t=ttfa =nf-a n+rfa =rrz
=tartrn o zrfa t nrr= ttfa
r; rt =r t vttrrrz tfa
~|+ nt|+|
{- {
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~:
rn r=n a= z=rt r +rn r tar r
r f =rrrr n = t ntar r
a tt raar t fz r ; n =r r = nr
r tnr-n r rt r=t +r n t =nr
~~
frnar t r=t szrr +rt =nfa +rr;
r ar s= frrrt t fa r f= =fr r;
tnrtt =fr =r n +r t = za
=at r= r= t a r tr tr rt a
~.
r zt na tr nrn n nt rn z=r
fza rfz- t=r fa+rr frnr =r
rar n r t nrnt = f fn n
azt t nfra zt fz n
~
rr fnnr r =r -zt r r rnt rt
r=rzt afz rnt f =art
f=t rrar rn tr t= =r =rt
nrt trt +r=t=nr r = r=r r=rt
~
r rtrt s= -zt r fa r zr nr
r +rn frn sfa r n t =ar znr
+rt rt =+r n n r =zfa ftarrr
rrnt r tt fnfrr n r rrfa rrrr
~-
r frt ta ta fnfrr ntt n rq
rra fr t nr nn+rr rq
=tt z rrzz ra = rrr tt rt
r tra ftr = rnar tt rt
~:
rt =r= t rt rn t rt rrfrr r
rt nrant a rrr rrat -r =nr
rt ntnr=r qfa = v far frtr
rt rt zr-a ttfa = sfrrzr frtr
~-
rt ffrrrra a a +r farz
rt rt t=ttfa =nf-a n+rfa =rrz
=tartrn o zrfa t nrr= ttfa
r; rt =r t vttrrrz tfa
~|+ nt|+|
{- {
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
rr t nr =ftar rt tfa =t=r;
fnr rrfa zt t f= fnfrr n r;
rr nzt nnr r rrf=nn nrtn
rr trn rnrar rr n nr zr =rrr -rn
.
rrfzt rrfa ;rt t rr nrt = t
=rnt nfr n nfza =ar ftar t
=tar tr arnt= t = ff=a r z+rrfn
f= rrr= rtr rt rrnt taa. =rrfn
.:
s= fnfrr n r f=a n =+rr rt
ffnrrra=+rfa r ra rq frrt
rf rf fzt =nr rfan n nar
+r +rr t fa fa f r f znar
.~
z z t f= tr r fa rn f+rrrr
+r+rrrr zrrr ftzrrr zrrr ffn +rrrr
a tr= =rf- rr nr= nrrata r-nr
nr n trt +rt fzr r n n r tnr-nr
..
z=r zt = ra rora n r
f =nt r =nftra rrt n fn r
f-a rt -- a r tfa r = r
rra o= fr rr = r
.
z=rr nrr rr a frn fr r
fa f= zr nzr tfrr = r r
fa f+rt azf f=a rr trr fr =z n
f.=zr szr-r+rr = f=r rr nn n
.
f=r frn r r =rr= ar fa r rr
t =a =r r fr = s= rrr
r a q tr= =t =t fnr
rt fz=r trr =rn=r rar a= r r =nrrr
.-
fnfrrfa r nrn trt a f+rt =rzr r
zt=r trr trrfa taa. =nt rrzr r
r r rn = na ra t rat nrt=trrr
r tr tar =rnfa = rran fa-rtr
~|+ nt|+|
{~ {
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
rr t nr =ftar rt tfa =t=r;
fnr rrfa zt t f= fnfrr n r;
rr nzt nnr r rrf=nn nrtn
rr trn rnrar rr n nr zr =rrr -rn
.
rrfzt rrfa ;rt t rr nrt = t
=rnt nfr n nfza =ar ftar t
=tar tr arnt= t = ff=a r z+rrfn
f= rrr= rtr rt rrnt taa. =rrfn
.:
s= fnfrr n r f=a n =+rr rt
ffnrrra=+rfa r ra rq frrt
rf rf fzt =nr rfan n nar
+r +rr t fa fa f r f znar
.~
z z t f= tr r fa rn f+rrrr
+r+rrrr zrrr ftzrrr zrrr ffn +rrrr
a tr= =rf- rr nr= nrrata r-nr
nr n trt +rt fzr r n n r tnr-nr
..
z=r zt = ra rora n r
f =nt r =nftra rrt n fn r
f-a rt -- a r tfa r = r
rra o= fr rr = r
.
z=rr nrr rr a frn fr r
fa f= zr nzr tfrr = r r
fa f+rt azf f=a rr trr fr =z n
f.=zr szr-r+rr = f=r rr nn n
.
f=r frn r r =rr= ar fa r rr
t =a =r r fr = s= rrr
r a q tr= =t =t fnr
rt fz=r trr =rn=r rar a= r r =nrrr
.-
fnfrrfa r nrn trt a f+rt =rzr r
zt=r trr trrfa taa. =nt rrzr r
r r rn = na ra t rat nrt=trrr
r tr tar =rnfa = rran fa-rtr
~|+ nt|+|
{~ {
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.:
rra n r =rfa t r
nr rarrr +rf-=a tar ttf+ra r
=r n rr frrr = rrrtrfarar
f-a fz=r an r n=r rr rrfnrar
.-
frr t r +rtz f-a r n rr =r r r
fa=rnz =fa rrt r rr trr fr r
f= trt nrrtr f=r z r r r
r r; ;zrrt trr a= ara =-r r
.
zf r ft rfrrar rr +rrtrrt r
rn z r r ;n = -afna trrt r
f-a trrrrr= r ;= r z =r r
s== +rt r =f r zra =-r r

n frn fr r = rrrtrr r arar
rr aftt+rr t r +ra rrar
=rn zr rrnr aq n= rt r r
r =rfta fr n= ffa t fzr nrtr
:
= rrat =rt t arrt
=t f z n t rr rrt
+rnr tr rr ft z fzr rn r n
n= zz zr fr nrrrr far nrtr n
~
r ar ftr r- f+r ;= fnfrrt n
+rr +r tr =- n rrzr tr st n
;= +ra n r ta r r = r ror t
r rt r rn t r frrz t vrr t
.
r r nz t z nq f=a rn
t fzr n n nf=a =q ar rn
rr r rr ra t r a r far
zf+rr sar rt fz=rar ra r far

rzrrrr nrr rr n ;ar rrrtrfrtr
nrr rtr z rr frrrrfa+rr rtr
r z+ra rfa+r rr r n r r=
zn trr zn-zn r t ror r =
~|+ nt|+|
{ {
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.:
rra n r =rfa t r
nr rarrr +rf-=a tar ttf+ra r
=r n rr frrr = rrrtrfarar
f-a fz=r an r n=r rr rrfnrar
.-
frr t r +rtz f-a r n rr =r r r
fa=rnz =fa rrt r rr trr fr r
f= trt nrrtr f=r z r r r
r r; ;zrrt trr a= ara =-r r
.
zf r ft rfrrar rr +rrtrrt r
rn z r r ;n = -afna trrt r
f-a trrrrr= r ;= r z =r r
s== +rt r =f r zra =-r r

n frn fr r = rrrtrr r arar
rr aftt+rr t r +ra rrar
=rn zr rrnr aq n= rt r r
r =rfta fr n= ffa t fzr nrtr
:
= rrat =rt t arrt
=t f z n t rr rrt
+rnr tr rr ft z fzr rn r n
n= zz zr fr nrrrr far nrtr n
~
r ar ftr r- f+r ;= fnfrrt n
+rr +r tr =- n rrzr tr st n
;= +ra n r ta r r = r ror t
r rt r rn t r frrz t vrr t
.
r r nz t z nq f=a rn
t fzr n n nf=a =q ar rn
rr r rr ra t r a r far
zf+rr sar rt fz=rar ra r far

rzrrrr nrr rr n ;ar rrrtrfrtr
nrr rtr z rr frrrrfa+rr rtr
r z+ra rfa+r rr r n r r=
zn trr zn-zn r t ror r =
~|+ nt|+|
{ {
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

fz=r n frn vra t rf =rnr =
rrt +rt rr+rrn t trr tr rr+rnrzr =
= +rrr tz rrt ;=t tz ;=r =rr=
r =r f+r fz=rar =t r nr=
-
r rra fa rr r =rfa t
sfza sfa = s-rfa t s-= szrfa t
rn ar nra +rrfn fnfrrt n rq r
vra a z=r rr n n rq r
:
fa rr zrrft frrtr tr trr r
r n= frn rr= t - r trr r
=+rr t =+ r = =zr +rtt trat r
zrrft =+ar tr t at rat r
-
rr rtr r=t n =+ +rt +rt
arrt =+ -= fz=ra rr f-r +rt +rt
=+rr n q-q fr far =rfza
=+rt frfva ftra =+ tra fza

rr rr r rr =rr -= fa r
rrrtr +rrr n rr fur r r nfa r
an rr rzrr rr r aq rr na rr
tr zt = n =+rr r rr na =rrr

r rra =r at farrtt
n r q f=q ofz +r=t rt f+r=rrtt
nrr r n n vfa r fr r
fur a tra rrt ft =n fr r
:
rr rtr =n f r farzt rr
rr n =n a nr =rzt rr
rrt rzrr rr nrr rr q t r ra
atn t = an rarr t r nra
~
rr r +rt rrq =ttat r t =r s-rtr
fza rz rr frrrr na tr +rt rtr
ftr atf+ra fur rt ft -= rrat r
ft =fa n rt at fa fn nrat r
~|+ nt|+|
{ {c
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

fz=r n frn vra t rf =rnr =
rrt +rt rr+rrn t trr tr rr+rnrzr =
= +rrr tz rrt ;=t tz ;=r =rr=
r =r f+r fz=rar =t r nr=
-
r rra fa rr r =rfa t
sfza sfa = s-rfa t s-= szrfa t
rn ar nra +rrfn fnfrrt n rq r
vra a z=r rr n n rq r
:
fa rr zrrft frrtr tr trr r
r n= frn rr= t - r trr r
=+rr t =+ r = =zr +rtt trat r
zrrft =+ar tr t at rat r
-
rr rtr r=t n =+ +rt +rt
arrt =+ -= fz=ra rr f-r +rt +rt
=+rr n q-q fr far =rfza
=+rt frfva ftra =+ tra fza

rr rr r rr =rr -= fa r
rrrtr +rrr n rr fur r r nfa r
an rr rzrr rr r aq rr na rr
tr zt = n =+rr r rr na =rrr

r rra =r at farrtt
n r q f=q ofz +r=t rt f+r=rrtt
nrr r n n vfa r fr r
fur a tra rrt ft =n fr r
:
rr rtr =n f r farzt rr
rr n =n a nr =rzt rr
rrt rzrr rr nrr rr q t r ra
atn t = an rarr t r nra
~
rr r +rt rrq =ttat r t =r s-rtr
fza rz rr frrrr na tr +rt rtr
ftr atf+ra fur rt ft -= rrat r
ft =fa n rt at fa fn nrat r
~|+ nt|+|
{ {c
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
r rrtr t rrt =n t rt at r
-r rr r r fur +rt ft =t= at r
trr f na rr r zr f=rr rvn n
r rr +rt q r rrrf=a trr tan n

trr tr rrt =vq =rnvfa r nf r
rr q ==z n ft rr =n r
rf f qrtrr n arr rt trnr
=rnrfa t rr znr n arr rt rnr

rt rr = r; q rr r =ar
+rz-a +rt r qr t nrr n r =ar
r q r f= r rftanztr +r z tar
r faa art rz r r z t =ar
-
rt q rrr = rrar rt - = =
rt fa rrr = rrar q rrrtr rrf n =
rr r +rt trrt rr r fz rrar
rt q r r= s=t = n =rr =rrar
:
r =tt v farat q f=q fafraa
rrar =-fa f =+rr n o ftffraa
rq r zr =rr t rt ffrar r
arfrt rrarrr nr r rzt rar r
-
rrt rrt a ra fa a = z znr
r q rr t +rt = =-z r rt nr
rr frraz rrar rr =+rr =+rr =
nf-zt n trrfa = tfra zt rr =

rt trr q q r q ar = rrar
rq nfrrt = r +rt rrrf-a = =rar
z-art fta fa zzfa q r t
r =rnrrr rr =ar ar r r=r
-
n rar r arq rt q rr tar r
ra.rf fnfrt fafntt r rt =ar r
r -r =frrr nznfa r r q tra
rt q r rrrtrarar uf =r a
~|+ nt|+|
{c{ {c
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
r rrtr t rrt =n t rt at r
-r rr r r fur +rt ft =t= at r
trr f na rr r zr f=rr rvn n
r rr +rt q r rrrf=a trr tan n

trr tr rrt =vq =rnvfa r nf r
rr q ==z n ft rr =n r
rf f qrtrr n arr rt trnr
=rnrfa t rr znr n arr rt rnr

rt rr = r; q rr r =ar
+rz-a +rt r qr t nrr n r =ar
r q r f= r rftanztr +r z tar
r faa art rz r r z t =ar
-
rt q rrr = rrar rt - = =
rt fa rrr = rrar q rrrtr rrf n =
rr r +rt trrt rr r fz rrar
rt q r r= s=t = n =rr =rrar
:
r =tt v farat q f=q fafraa
rrar =-fa f =+rr n o ftffraa
rq r zr =rr t rt ffrar r
arfrt rrarrr nr r rzt rar r
-
rrt rrt a ra fa a = z znr
r q rr t +rt = =-z r rt nr
rr frraz rrar rr =+rr =+rr =
nf-zt n trrfa = tfra zt rr =

rt trr q q r q ar = rrar
rq nfrrt = r +rt rrrf-a = =rar
z-art fta fa zzfa q r t
r =rnrrr rr =ar ar r r=r
-
n rar r arq rt q rr tar r
ra.rf fnfrt fafntt r rt =ar r
r -r =frrr nznfa r r q tra
rt q r rrrtrarar uf =r a
~|+ nt|+|
{c{ {c
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-:
rrt r f=q q n a. n= r zr
=+rr n fa+rrrrr n=r fz=rr zr
=rr tr n r a a n t vqrtz nra
fnrz =n ntr =+rr=z ra
-~
rtr rr fr-rn =+rr n rr
-zt r t rz trfa fn f=z +rt rr
s= fna rorr t +r r =rrr
=+rrn t ffa =+rt r =rnt n zrr
-.
rra fr=t r rtr = r
a r r =rr ft t-nrrt r
r -r r rar s= rr fna r
s= nr= n rrrr rr f=a r
-
r r rq fr =+rr n rra rrfza
rr zt = z=r ra+r -zt s-r rrfza
rr f=r r z=r rftr +r+rta f=z rar r
rr r r rrra r +r rar r
-
==r nr f=rt s=r rr zr n tz
nr arnt= r rrr rr z=r frrfrrt fz
rt-rt nr fz rr ft- rrttt rr rr
r r ntrn +rrtt r = tt rr rr
--
r rra = rr a rrrtr zt
= trfa t s=r n =+rr n frzt
f= = ta fr r n zrr
f= n-=trr fra frr rt rr
-:
r fr=t =n an rfrr r rr
r rr f +rn trr fnr =+rr rr
fa att =t zt r = ta =rn
= r =fa = rftf r r tta =rn
--
= rran t tr = fzt r zrrn
= atn trfr = ar n nrrn
r = rr = +r = +r s= r rq
r r= rr f=t t nzt +rrt sar rq
~|+ nt|+|
{c- {c
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-:
rrt r f=q q n a. n= r zr
=+rr n fa+rrrrr n=r fz=rr zr
=rr tr n r a a n t vqrtz nra
fnrz =n ntr =+rr=z ra
-~
rtr rr fr-rn =+rr n rr
-zt r t rz trfa fn f=z +rt rr
s= fna rorr t +r r =rrr
=+rrn t ffa =+rt r =rnt n zrr
-.
rra fr=t r rtr = r
a r r =rr ft t-nrrt r
r -r r rar s= rr fna r
s= nr= n rrrr rr f=a r
-
r r rq fr =+rr n rra rrfza
rr zt = z=r ra+r -zt s-r rrfza
rr f=r r z=r rftr +r+rta f=z rar r
rr r r rrra r +r rar r
-
==r nr f=rt s=r rr zr n tz
nr arnt= r rrr rr z=r frrfrrt fz
rt-rt nr fz rr ft- rrttt rr rr
r r ntrn +rrtt r = tt rr rr
--
r rra = rr a rrrtr zt
= trfa t s=r n =+rr n frzt
f= = ta fr r n zrr
f= n-=trr fra frr rt rr
-:
r fr=t =n an rfrr r rr
r rr f +rn trr fnr =+rr rr
fa att =t zt r = ta =rn
= r =fa = rftf r r tta =rn
--
= rran t tr = fzt r zrrn
= atn trfr = ar n nrrn
r = rr = +r = +r s= r rq
r r= rr f=t t nzt +rrt sar rq
~|+ nt|+|
{c- {c
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
rra az r ntr ;= rtr rt +r
r =rr =+r s= r=nr n =+r
=+rrr s=t r ra r r =+r tat
ff fq =+r r +rt ftn rft n +rtat
:
= +rrr rt r n tt f- =rtt t
s= t r nr =+rr n f-t
r n zrr rr z=r ntr nfa rar
rra = r tr rf rt r f
::
r fzrt rr s-rt zr
ft fr rr tr=+rr n zt r t zr
n fnfrr r +r r rn n= ftarrrr
ft rn+r rzrf = fz rftff rrrrrr
:~
r at= nr rr r rzrrrrr r f=n
s= arr t at =r =ra ftr f=n
rra r rfrrrr z t r
s nr= rr n far =r t= rrr
:.
fz= frrr rf= rr r a rr ftr
rzrr nr= frrra rrrt fz rt r rr+r =r
r =r f r - arrrtt fa+rr
rrrf-a n= t trt fz rn rrr+rr
:
q r r ft s-rt zr frnrz rr r
rrrn rzrrrfz- r f rraz r
fr n=r rt =ft= r r r =t fntat
r n+r rr ;n r r at
:
rra fr = r rq zr tr
=tfa fta ==r = at ft- nrrrr
r rt rr ft ft zr s-rt
rr rrn frr an rrtt
:-
r =rrt r rr ta t r snar
r z = rt n = zar r snnar
(rra =rr =rar r r =rrt, - t snar
zrt rrrrr zt nr = z snnar
~|+ nt|+|
{c~ {c
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
rra az r ntr ;= rtr rt +r
r =rr =+r s= r=nr n =+r
=+rrr s=t r ra r r =+r tat
ff fq =+r r +rt ftn rft n +rtat
:
= +rrr rt r n tt f- =rtt t
s= t r nr =+rr n f-t
r n zrr rr z=r ntr nfa rar
rra = r tr rf rt r f
::
r fzrt rr s-rt zr
ft fr rr tr=+rr n zt r t zr
n fnfrr r +r r rn n= ftarrrr
ft rn+r rzrf = fz rftff rrrrrr
:~
r at= nr rr r rzrrrrr r f=n
s= arr t at =r =ra ftr f=n
rra r rfrrrr z t r
s nr= rr n far =r t= rrr
:.
fz= frrr rf= rr r a rr ftr
rzrr nr= frrra rrrt fz rt r rr+r =r
r =r f r - arrrtt fa+rr
rrrf-a n= t trt fz rn rrr+rr
:
q r r ft s-rt zr frnrz rr r
rrrn rzrrrfz- r f rraz r
fr n=r rt =ft= r r r =t fntat
r n+r rr ;n r r at
:
rra fr = r rq zr tr
=tfa fta ==r = at ft- nrrrr
r rt rr ft ft zr s-rt
rr rrn frr an rrtt
:-
r =rrt r rr ta t r snar
r z = rt n = zar r snnar
(rra =rr =rar r r =rrt, - t snar
zrt rrrrr zt nr = z snnar
~|+ nt|+|
{c~ {c
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
rra +r = rq fzr +rrfa
= rr nq n n rr rr +rrfa
fr rrn tr t f=t t fr rr fa
+rnr nrnt f rrr =tafa t =-nfa
:-
ra rt f+rr an rr --- nfr
r rt q rr n=t +r=t far
rt arrrt ar na n r; r ntt
r nr-t tr=+rr n ar= a att
:
rt z trr r arr n r -zt r rn
r r tar +rta a r r +r -rn
rra rrrtrr n ;= zt r tar
;=r nr= f r an z+r = ;= ttar
-
r z=r f =+rr=z =z f+rfa r =nt
=nrtr+r =+rn rr- rr q +rt
z=r r frar f=r fn rrvt zar
ror zt rz nr r r ==r ar
-:
-zt ft rra +r r z =rr
zfz afrf-- ttz n r tf t=rr
a ra nr = a rr r sz fa
s=t n trt rt oa t f+rr rrfa
-~
uf +r +rr +r=t r trr nfr r ar
ft +rt sr f-r trr ra ttr= ar
rr-rr tr =tr =nfa fz rzr f t
+rr +rfn r zr trt rt t t
-.
f a t rt t t trr ot r
f=a n=rr frrfr trr fat a= r
narfa frn rr rt a r
ft +rt fat tr +r=t r nrrr nrt r
-
ra n=rrta =zt rr = rr t =ar
t fra nfr f+rfrra fnr r r=ar
uf rrt +rnar rt t +rtat rt +rnar
frtnt rt n frrnar atn n =nar
~|+ nt|+|
{c {c
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
rra +r = rq fzr +rrfa
= rr nq n n rr rr +rrfa
fr rrn tr t f=t t fr rr fa
+rnr nrnt f rrr =tafa t =-nfa
:-
ra rt f+rr an rr --- nfr
r rt q rr n=t +r=t far
rt arrrt ar na n r; r ntt
r nr-t tr=+rr n ar= a att
:
rt z trr r arr n r -zt r rn
r r tar +rta a r r +r -rn
rra rrrtrr n ;= zt r tar
;=r nr= f r an z+r = ;= ttar
-
r z=r f =+rr=z =z f+rfa r =nt
=nrtr+r =+rn rr- rr q +rt
z=r r frar f=r fn rrvt zar
ror zt rz nr r r ==r ar
-:
-zt ft rra +r r z =rr
zfz afrf-- ttz n r tf t=rr
a ra nr = a rr r sz fa
s=t n trt rt oa t f+rr rrfa
-~
uf +r +rr +r=t r trr nfr r ar
ft +rt sr f-r trr ra ttr= ar
rr-rr tr =tr =nfa fz rzr f t
+rr +rfn r zr trt rt t t
-.
f a t rt t t trr ot r
f=a n=rr frrfr trr fat a= r
narfa frn rr rt a r
ft +rt fat tr +r=t r nrrr nrt r
-
ra n=rrta =zt rr = rr t =ar
t fra nfr f+rfrra fnr r r=ar
uf rrt +rnar rt t +rtat rt +rnar
frtnt rt n frrnar atn n =nar
~|+ nt|+|
{c {c
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
rr-rr fa-fa tr fn =rr t rfa
t=rat zrr n n fn fq =rat
r t rfa rt fa fzrrr fr
s-a n=r r n t oa nnr
--
a fr f zt farr f+r+ra rr rr
rz-frz fr rt f = r tr+ra rr rr
n=r r fz= zt =r fa nf rrr rr rr
tfza a t +r ftn r =rn fr= rr rr
-:
n n nr rrt zt r tr
r fr f rr = t zzan fr
rrt r trfa n ft r +ra nr
r t frn r t frr fta nr
--
;= f+rfa trr n t =t =nr
r =nr vfa zt r f vqr = ar
r fz=rr=nr rnr r ar = ftrnr
r rta t nr n tnrt r =znr
-
t t frtn rr= frrrr atn ar r
rz-frz r = taa frrrr fa+rr =rnr
;=t r = r t fa+rr r na frrt
rra frrz ftr t r =t rt

rr zt fr= rr frn rr = rr
r rr a r r tr=+rr n rr
r =+rr trr a r r r rrrtrrr tnr
rr ftfr r =r = rft= atnr
:
= zt r r= z =+rr=z =rt
r uf f+r+ra +rrf+rn r =rura frt
at n = tr t +rt rrt = r = aart
art r-rt n = art nrt rrt
~
rar r rrar z uf =r tr r
ft +rt r; =n= rr fa r =rr
=r =+ar =+rr=zr t rq rnfrra
sr rrra fr ;fna = rzzr s-frra
~|+ nt|+|
{c {cc
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
rr-rr fa-fa tr fn =rr t rfa
t=rat zrr n n fn fq =rat
r t rfa rt fa fzrrr fr
s-a n=r r n t oa nnr
--
a fr f zt farr f+r+ra rr rr
rz-frz fr rt f = r tr+ra rr rr
n=r r fz= zt =r fa nf rrr rr rr
tfza a t +r ftn r =rn fr= rr rr
-:
n n nr rrt zt r tr
r fr f rr = t zzan fr
rrt r trfa n ft r +ra nr
r t frn r t frr fta nr
--
;= f+rfa trr n t =t =nr
r =nr vfa zt r f vqr = ar
r fz=rr=nr rnr r ar = ftrnr
r rta t nr n tnrt r =znr
-
t t frtn rr= frrrr atn ar r
rz-frz r = taa frrrr fa+rr =rnr
;=t r = r t fa+rr r na frrt
rra frrz ftr t r =t rt

rr zt fr= rr frn rr = rr
r rr a r r tr=+rr n rr
r =+rr trr a r r r rrrtrrr tnr
rr ftfr r =r = rft= atnr
:
= zt r r= z =+rr=z =rt
r uf f+r+ra +rrf+rn r =rura frt
at n = tr t +rt rrt = r = aart
art r-rt n = art nrt rrt
~
rar r rrar z uf =r tr r
ft +rt r; =n= rr fa r =rr
=r =+ar =+rr=zr t rq rnfrra
sr rrra fr ;fna = rzzr s-frra
~|+ nt|+|
{c {cc
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
r rra = rrt s-r fa
rr n+rtt nr t t=-=t= =afa
rrra tr = =+ =+rr n rt t rrr
f r na n= rt t z rrr

r fzr n =n=t rt tr=+rr ttr t
t ftf t fzr r ==z r+rttr t
rt rr r; ror r nrt = rq
r af rn rnft nzr t tr +rrq

rr ftrfa rar rr r nrnt nrt
rr n t r rrrr rr =rzt =rrt;
rzrtv far r n n =rz rr rr
r =rr rr =rrtr ftfa frrrz rr rr
-
=r =r z=r trr rr r -+r fz=rr r
t r=r nr =rt= rt nt =rr r
=r ntr frn rr n=t r r= r
t s-rr st at n rr s r r
:
;rt t fa t r=t tr fr r an
s= t= +rtrrr frrr fr r an
frnar frrrr ftftrfa nrt nr t
t r=t an arzt =tnr zr=r zr t
-
= r =r t n n= nt t nr
=rnr = ==rt sf+ra trt +rt t nr
rt =nr ==rr = n zt r nfr r

rt sznr r n n r r ftrt frr

r-r an ftrr= trn, -r--r rrnt s-fa
;=t r = an =t rrnt fa zr=r fa
fa nr = rt zf = - ta far
ata rar= rn = =-t fa +rt t frrar
:
r=r rr=t rz n n= z=r = +r=t
+rt +rt frr rqnr r+rrnt r st
+rt +rt z rqnr =n a r ntr
+rt +rt fn rqnr fzt sz tr
~|+ nt|+|
{{ {
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
r rra = rrt s-r fa
rr n+rtt nr t t=-=t= =afa
rrra tr = =+ =+rr n rt t rrr
f r na n= rt t z rrr

r fzr n =n=t rt tr=+rr ttr t
t ftf t fzr r ==z r+rttr t
rt rr r; ror r nrt = rq
r af rn rnft nzr t tr +rrq

rr ftrfa rar rr r nrnt nrt
rr n t r rrrr rr =rzt =rrt;
rzrtv far r n n =rz rr rr
r =rr rr =rrtr ftfa frrrz rr rr
-
=r =r z=r trr rr r -+r fz=rr r
t r=r nr =rt= rt nt =rr r
=r ntr frn rr n=t r r= r
t s-rr st at n rr s r r
:
;rt t fa t r=t tr fr r an
s= t= +rtrrr frrr fr r an
frnar frrrr ftftrfa nrt nr t
t r=t an arzt =tnr zr=r zr t
-
= r =r t n n= nt t nr
=rnr = ==rt sf+ra trt +rt t nr
rt =nr ==rr = n zt r nfr r

rt sznr r n n r r ftrt frr

r-r an ftrr= trn, -r--r rrnt s-fa
;=t r = an =t rrnt fa zr=r fa
fa nr = rt zf = - ta far
ata rar= rn = =-t fa +rt t frrar
:
r=r rr=t rz n n= z=r = +r=t
+rt +rt frr rqnr r+rrnt r st
+rt +rt z rqnr =n a r ntr
+rt +rt fn rqnr fzt sz tr
~|+ nt|+|
{{ {
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
t nf nrtnr rt rt =t r
nz rft r rt n= nttfr r t r
r= rt tr= =r r rr- fa n =rr
art fnr tra+rt =rt f=t -t trr
:~
=+rr r rt arrrtt rr-rrrr r
rt =r t r frrr rn n rrr r
rr tr zrrrr r rrt nar r r
rrr =+ar r s-tz rrr zar r r
:.
r furf+rnr = n-r =+ r at
rr nrt=t rt q +rt nf rat
nrtn nfzt n r n fa farar r
trr= n rt farr =rar r
:
rt rrar =+rr =+rr rt rrar +r
n =rnr =rnr rtr frn tr+r
rt fz=rr= nr tr =t fn fafa+rr
rt =nr f=t - f zr+rr =nt+rr
:
rrnr a frn +r rt fq rt frnt
an = rr frn fq = =nfa rt =rnt
r an +rt rt t rq r t fz=rr=nr
rra nar r tr +rt f==rr=nr
:-
rt rzt rr rnrtr r ft+r ;rt r
f= r frn rr n=r n-=t r
r trr r sr n r =+rr = at
+rr +rt rr trr f=n nrt rat
::
rr ror t rorar, nr t nrar
rr arz tat rr z=a zr zrar
rra tr nr q =t tr=+rr n
+rr +rt +rt ==r rt rnr frrr r f+rr n
:- (nta
fr n r trna = +rrr t nt
rr ftftrfa = = rt nt
~|+ nt|+|
{- {
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
t nf nrtnr rt rt =t r
nz rft r rt n= nttfr r t r
r= rt tr= =r r rr- fa n =rr
art fnr tra+rt =rt f=t -t trr
:~
=+rr r rt arrrtt rr-rrrr r
rt =r t r frrr rn n rrr r
rr tr zrrrr r rrt nar r r
rrr =+ar r s-tz rrr zar r r
:.
r furf+rnr = n-r =+ r at
rr nrt=t rt q +rt nf rat
nrtn nfzt n r n fa farar r
trr= n rt farr =rar r
:
rt rrar =+rr =+rr rt rrar +r
n =rnr =rnr rtr frn tr+r
rt fz=rr= nr tr =t fn fafa+rr
rt =nr f=t - f zr+rr =nt+rr
:
rrnr a frn +r rt fq rt frnt
an = rr frn fq = =nfa rt =rnt
r an +rt rt t rq r t fz=rr=nr
rra nar r tr +rt f==rr=nr
:-
rt rzt rr rnrtr r ft+r ;rt r
f= r frn rr n=r n-=t r
r trr r sr n r =+rr = at
+rr +rt rr trr f=n nrt rat
::
rr ror t rorar, nr t nrar
rr arz tat rr z=a zr zrar
rra tr nr q =t tr=+rr n
+rr +rt +rt ==r rt rnr frrr r f+rr n
:- (nta
fr n r trna = +rrr t nt
rr ftftrfa = = rt nt
~|+ nt|+|
{- {
=--n ==-||-|


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
rqnt fazr ft rrta +r t nn n,
rqnt =zr ft =nr n ff n,
=r = n rrrra =+rrr +rtnt frno
ft ntrn n fznr =nta n r =tnn,
ft r ffrr n rrnr narrr tfrn =n,
==fa = =nrna =+rrr rtnt frno
ff n r q rt ft f=rnr,
ntr- r =r q rt ft fnnr,
=nrr =n n=rfta =+rrr tnt frno
~|+ nt|+|
~|+ nt|+|~n =
''=n||-' '
nr trrrr
{
nr trrrr
vttrrr. rr-ara


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
rqnt fazr ft rrta +r t nn n,
rqnt =zr ft =nr n ff n,
=r = n rrrra =+rrr +rtnt frno
ft ntrn n fznr =nta n r =tnn,
ft r ffrr n rrnr narrr tfrn =n,
==fa = =nrna =+rrr rtnt frno
ff n r q rt ft f=rnr,
ntr- r =r q rt ft fnnr,
=nrr =n n=rfta =+rrr tnt frno
~|+ nt|+|
~|+ nt|+|~n =
''=n||-' '
nr trrrr
{
nr trrrr
vttrrr. rr-ara


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
nr trrrr
:
=nrr rt =n rr tn + r
r tr+r -+r f-a r =aa t+ r
+rr fa r rrf-n =+rt =ntrr r
=nrr faru =f fttrr r
~
=nrr rt + r r f-an rr ar
=nrr = a r rrr-an =rr =r ar
=nrr rt =zr +rtft=a =r rr ar
=nrr = rt nr f =rr =rrar
.
= r ar = fr r f nrrr r
=f rfa =n - fr = r
s-rn nn n v frr fz=r rr +rt
r fa r = =r f==r rr +rt

rrznt r = fr rrrfzr +rt nan
r ftrrn fa fr uf fna n
f-a a r = nr- r rrrfz= rt
ftra r f -r rr at r ; rtz rt
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
nr trrrr
:
=nrr rt =n rr tn + r
r tr+r -+r f-a r =aa t+ r
+rr fa r rrf-n =+rt =ntrr r
=nrr faru =f fttrr r
~
=nrr rt + r r f-an rr ar
=nrr = a r rrr-an =rr =r ar
=nrr rt =zr +rtft=a =r rr ar
=nrr = rt nr f =rr =rrar
.
= r ar = fr r f nrrr r
=f rfa =n - fr = r
s-rn nn n v frr fz=r rr +rt
r fa r = =r f==r rr +rt

rrznt r = fr rrrfzr +rt nan
r ftrrn fa fr uf fna n
f-a a r = nr- r rrrfz= rt
ftra r f -r rr at r ; rtz rt
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

rt rfa =f fft= rnr =
rra tr urf ftrrnr =
;-r r rrntf r= vta=tzr= +rt
=f rfa= f-n fr= +rt
-
trnrr r na trn ;= r r
;=n sr r= trr= ==rzr
z = +rz =zr zt=rar ;=tn
nr ff frrt ff =t=rar ;=tn
:
trr =+rt t=rr r rnrt fra r
rt r =rtr rr+r srrt fra r
- t= s-nrr ;=t =ftrrn r
fntrnt n vrrf+rtrn r
-
tr n =r a a- = f r r ar
f+rr r r fr rt rar
=tar rrrrrfzt trntrar rrfa r
rt trrt rrfa fn f+r f+rfa r

trr rt at +rrrr fra
t trr r=rtn arz a
f+rfar =ra =z=a +rrrt r
far =n frrn =f farrt r
:
f-a =+rt rr r f-an q + r
=nrr =rnft =+rfaa =t+ r
a trnrfza zrf r trrrfza
rt r r =nrr r r ra
::
=nrr tfr +rnr nrnt
rrr-a rr nq rra ttrrr -rnt
rr t ft =-a fa + = tn at r
+r zrrt r r rr =r
:~
rra . r t =
ar rarrrn =ttf+ra tr-a =
arrrtr -zt farr farzt r
vfaf=qr-a ff-zt rnt nrzt r
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

rt rfa =f fft= rnr =
rra tr urf ftrrnr =
;-r r rrntf r= vta=tzr= +rt
=f rfa= f-n fr= +rt
-
trnrr r na trn ;= r r
;=n sr r= trr= ==rzr
z = +rz =zr zt=rar ;=tn
nr ff frrt ff =t=rar ;=tn
:
trr =+rt t=rr r rnrt fra r
rt r =rtr rr+r srrt fra r
- t= s-nrr ;=t =ftrrn r
fntrnt n vrrf+rtrn r
-
tr n =r a a- = f r r ar
f+rr r r fr rt rar
=tar rrrrrfzt trntrar rrfa r
rt trrt rrfa fn f+r f+rfa r

trr rt at +rrrr fra
t trr r=rtn arz a
f+rfar =ra =z=a +rrrt r
far =n frrn =f farrt r
:
f-a =+rt rr r f-an q + r
=nrr =rnft =+rfaa =t+ r
a trnrfza zrf r trrrfza
rt r r =nrr r r ra
::
=nrr tfr +rnr nrnt
rrr-a rr nq rra ttrrr -rnt
rr t ft =-a fa + = tn at r
+r zrrt r r rr =r
:~
rra . r t =
ar rarrrn =ttf+ra tr-a =
arrrtr -zt farr farzt r
vfaf=qr-a ff-zt rnt nrzt r
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:.
s= fa a-r rnrt f rr
rorzrrt rafz fz=rrr
rt rnrt =rn=r +rt art =nr
f = tr =n=zrr +ra f=rt ntnr
:
-zt rr =taf=rr rr nrt
an fr r r n=r +rzrt
sfa rrnr frrftrr =nr rr frr
frnrr r nrn zztffa =rr
:
rra n r fnfrrt =fq
fa f.=rt -ztr nn nfq
=+rt rr nr =zrr r rr +rt +rt
f=r r= r rq =r +rt +rt
:-
;= rrrtrt =ntn r tr frr
+rra = tfra atr trr
f== r; t = fart rnrtr
=+rt = z-rrr =frt rnrtr
::
+r t s-rt+r trnr ntr
fnr rt nr s=n f-z atr
rn zrr t trn frr
rt n rtrt zz fr
:-
-zt rr q f r q frar
q = f natfrn = = n rrar
q tt f -z ff=r zr fr-ar
q nrr ntr ff=r t t f-ar
:
-rt rt ;-zrf-n fnr rr n rr ta r
rtz a nzfrr +r rta r
f u +rt n a zr fz=ra tr
z fa n trr ta r = = fa r
~
-at =fr n at r fva =tt
at rrz at nrrt
atr rr trr at ffza r
at f rr atnr r==fa r
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:.
s= fa a-r rnrt f rr
rorzrrt rafz fz=rrr
rt rnrt =rn=r +rt art =nr
f = tr =n=zrr +ra f=rt ntnr
:
-zt rr =taf=rr rr nrt
an fr r r n=r +rzrt
sfa rrnr frrftrr =nr rr frr
frnrr r nrn zztffa =rr
:
rra n r fnfrrt =fq
fa f.=rt -ztr nn nfq
=+rt rr nr =zrr r rr +rt +rt
f=r r= r rq =r +rt +rt
:-
;= rrrtrt =ntn r tr frr
+rra = tfra atr trr
f== r; t = fart rnrtr
=+rt = z-rrr =frt rnrtr
::
+r t s-rt+r trnr ntr
fnr rt nr s=n f-z atr
rn zrr t trn frr
rt n rtrt zz fr
:-
-zt rr q f r q frar
q = f natfrn = = n rrar
q tt f -z ff=r zr fr-ar
q nrr ntr ff=r t t f-ar
:
-rt rt ;-zrf-n fnr rr n rr ta r
rtz a nzfrr +r rta r
f u +rt n a zr fz=ra tr
z fa n trr ta r = = fa r
~
-at =fr n at r fva =tt
at rrz at nrrt
atr rr trr at ffza r
at f rr atnr r==fa r
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~:
-rvn rt ffza ror +r fnrq
rt r frr a r t n +rrq
rt fzrrr t ztrr t a r s-rtr
rt fntr rt +rz +rff-rtr
~~
- f +rz fa r tr r
a ;f-z r r rt artr r
rr = nr +rt r ffrra rrt
t a nrr a r zt t
~.
-r r = zf +r r r zr n r a rtat
r an r r z a +r t =zr f rtat
n=n a ;f-z r ffza rr rr f-rr
affza =rut rrzvr t ==r r
~
-=ra n rrrr =ra -rr ffza = frn
=ra r r =ra -z fz =zfrn
=ra ffza ofrr =ra fr r
=ra ==rz tt ffza v ta =nr r
~
-rt = q = = nfra +rt ar
rtr r rrt+r rrtt frrtt zr
r+rz =r zr n +rt = r
rn rr r an f r
~-
-=rn t r n-r = fr r = r n r
rrfar ; rrt n rzfa tr n r
ratr fatr r+rt r +rat
==r +rt = vra r =+rat
~:
-z= rrrrq naffza z= t zrrr
-zt z= =ffza z= rrfzrrr
z= f-z ffr-a fzrfrr f-zr ta
z=r n+rfa= =r rft st ta
~-
-qrzrr ;f-zr frr s qrzrr
qrzrr r zr rr t n r qrzrr
qrzrrt fn a r ffafzrt
qrzrr r a +r+rzrt
~|+ nt|+| ~n ==n||-
-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~:
-rvn rt ffza ror +r fnrq
rt r frr a r t n +rrq
rt fzrrr t ztrr t a r s-rtr
rt fntr rt +rz +rff-rtr
~~
- f +rz fa r tr r
a ;f-z r r rt artr r
rr = nr +rt r ffrra rrt
t a nrr a r zt t
~.
-r r = zf +r r r zr n r a rtat
r an r r z a +r t =zr f rtat
n=n a ;f-z r ffza rr rr f-rr
affza =rut rrzvr t ==r r
~
-=ra n rrrr =ra -rr ffza = frn
=ra r r =ra -z fz =zfrn
=ra ffza ofrr =ra fr r
=ra ==rz tt ffza v ta =nr r
~
-rt = q = = nfra +rt ar
rtr r rrt+r rrtt frrtt zr
r+rz =r zr n +rt = r
rn rr r an f r
~-
-=rn t r n-r = fr r = r n r
rrfar ; rrt n rzfa tr n r
ratr fatr r+rt r +rat
==r +rt = vra r =+rat
~:
-z= rrrrq naffza z= t zrrr
-zt z= =ffza z= rrfzrrr
z= f-z ffr-a fzrfrr f-zr ta
z=r n+rfa= =r rft st ta
~-
-qrzrr ;f-zr frr s qrzrr
qrzrr r zr rr t n r qrzrr
qrzrrt fn a r ffafzrt
qrzrr r a +r+rzrt
~|+ nt|+| ~n ==n||-
-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
-rzrr nr= a rrar r =-=t
rzrrrz = fa r nat t
rzrr fz=r n =r- = =rz r a n=r
rzrr fzfanrt =+rt r za r ==r
.
-rr zrrt fafr tn rrtar rt n; r
t rrzrra +rfn ==rnrznt r
rr rr rr r =rz rt -zt r r
=+rrn rrt nr r= = zr r
.:
rra trfa t -ztr r
rrrr rr r t nz nt= rrr
fz= rr zrr rrt= rft fq nrrtr
rrzrrr+rt fanat tr f+rr
.~
t r n z -z f+rr z = n r trr
rrr zrrff = f = ar n rtrr
trrrr=rfrz =+rrrrz - f
fr+r n +rt n; fra rq nnf
..
f-ztt rrt nr rrrr rrrrt
ror r t tr =rzt r trrr t
r z rr rtrr = tt-zt
z n = =rt =tt ror r-zt
.
=+rr +rt n; nrt= t rrr rrr =
frt atn; a=r =znr rrrr =
r sa za nrt=t =+rrrrz
trrrrfrr r rr rttrr nrrz
.
f=rr== sa fzr +rt rrtrr r
rra f=z fr r r a r
rrr zrrff = f n z-z r
fr =+rrfa tr=+rr n +r = t -z r
.-
tr fr rr = n rrar
ta fr n=t =rr= rar
rr fn =nrf rn ffn+rrrr
ffr frar r; fnfa zrrr
~|+ nt|+| ~n ==n||-
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
~
-rzrr nr= a rrar r =-=t
rzrrrz = fa r nat t
rzrr fz=r n =r- = =rz r a n=r
rzrr fzfanrt =+rt r za r ==r
.
-rr zrrt fafr tn rrtar rt n; r
t rrzrra +rfn ==rnrznt r
rr rr rr r =rz rt -zt r r
=+rrn rrt nr r= = zr r
.:
rra trfa t -ztr r
rrrr rr r t nz nt= rrr
fz= rr zrr rrt= rft fq nrrtr
rrzrrr+rt fanat tr f+rr
.~
t r n z -z f+rr z = n r trr
rrr zrrff = f = ar n rtrr
trrrr=rfrz =+rrrrz - f
fr+r n +rt n; fra rq nnf
..
f-ztt rrt nr rrrr rrrrt
ror r t tr =rzt r trrr t
r z rr rtrr = tt-zt
z n = =rt =tt ror r-zt
.
=+rr +rt n; nrt= t rrr rrr =
frt atn; a=r =znr rrrr =
r sa za nrt=t =+rrrrz
trrrrfrr r rr rttrr nrrz
.
f=rr== sa fzr +rt rrtrr r
rra f=z fr r r a r
rrr zrrff = f n z-z r
fr =+rrfa tr=+rr n +r = t -z r
.-
tr fr rr = n rrar
ta fr n=t =rr= rar
rr fn =nrf rn ffn+rrrr
ffr frar r; fnfa zrrr
~|+ nt|+| ~n ==n||-
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.:
rra r = t-na rr nq
nrn trt +rt fzrar a rr nq
q tr +r a t z r r tr rr t
fz=r -a zrrr r rfn=zrt
.-
rra r = r q v fanr rtz
ntrfr fta far frrrtz
zz tr =rzn = t nzfzrrz
nazrrrr rta rq t +r+rz
.
rrt = fz=ra r frr ==r +rrnt
+rtat= r trnfrnt zzan rnt
-zrata nrtfa frnrrata rq r
rta +rz tn fta =fta rq r

at ftt +rr r = r rrrn
rt +rz +rr=ar fr =rrrrn
f-r =rfza rrf f=rf =nrf n n;
z fn trntfat ttfa n n;
:
r rra fa a n n a rr nq
oar =- ftfa =a rr nq
f=rtra arnrn n r fr
rrtarrrrfz =+rt -zrr =r rt =r
~
=r fnfrrf n=zf+rrr ztfq
=zn=r rrrtrr rta t =rr tfq
;= rfrr -ztr rftf n zr;q
frnr r ;=r =rr;q
.
;= ff rorr r nr fr r
s-r f-rt t =rnt n zr fzr r
n ;== s =r r farrr trr
rrt +rt f=q f=n ftr trr

rr -zt fnrt n =r r r
rt n= nr n +rt ftrt o= r r
n nfa rr t +rt r ; ntr r
faror nr= n vfar na +rtr r
~|+ nt|+| ~n ==n||-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.:
rra r = t-na rr nq
nrn trt +rt fzrar a rr nq
q tr +r a t z r r tr rr t
fz=r -a zrrr r rfn=zrt
.-
rra r = r q v fanr rtz
ntrfr fta far frrrtz
zz tr =rzn = t nzfzrrz
nazrrrr rta rq t +r+rz
.
rrt = fz=ra r frr ==r +rrnt
+rtat= r trnfrnt zzan rnt
-zrata nrtfa frnrrata rq r
rta +rz tn fta =fta rq r

at ftt +rr r = r rrrn
rt +rz +rr=ar fr =rrrrn
f-r =rfza rrf f=rf =nrf n n;
z fn trntfat ttfa n n;
:
r rra fa a n n a rr nq
oar =- ftfa =a rr nq
f=rtra arnrn n r fr
rrtarrrrfz =+rt -zrr =r rt =r
~
=r fnfrrf n=zf+rrr ztfq
=zn=r rrrtrr rta t =rr tfq
;= rfrr -ztr rftf n zr;q
frnr r ;=r =rr;q
.
;= ff rorr r nr fr r
s-r f-rt t =rnt n zr fzr r
n ;== s =r r farrr trr
rrt +rt f=q f=n ftr trr

rr -zt fnrt n =r r r
rt n= nr n +rt ftrt o= r r
n nfa rr t +rt r ; ntr r
faror nr= n vfar na +rtr r
~|+ nt|+| ~n ==n||-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

t +rrr n =+rt f tfa rq n
rra z fr fa==r rqn
frr rr +rt = rn r rr
t n f r = =r rra r
-
rzrr rfrr =r a =- tr
n +r =rr = f tr
frr rr +rt =r a z =r nq r
rrt tt fnfa rr tr r
:
-ztrr n =r r n fnfrr rr
aratrr =rfra r r trr
r r z f+r nr n rr a =n
tar +rfa=na ofurr
-
= rt ar = ror q rrar
ftur fur = rt r r rar
n r rt rtrr fn = trr
rt rfa rt rr rt r z trr

frrrr +rt fur q zr rt r rar
r fzrt +rt rr r == rar
rr ar +rt =z n =ar fra =n fa rr at
rr rrrt +rt at r fan nrat

fa fa rr anrn n frrtt
rr an +rt tnrr = tfnz rtt
rr an +r t nn n f+r f- a frtar
rr rrrrr rrt rr=rt +r+r rar
:
ra. =far =r rr fz=rr tar r
sz nrr = +r fafnt t rtar r
rt r n rr at rr ar r
rr rt zrfa s=n n=ar =r
~
n=ar ar n n r =tfna n
; +rt ata rra nr trrt
fa nr rr n r-nr = nr r rar
z =r ;-rt s-rrr r zr rar
~|+ nt|+| ~n ==n||-
c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

t +rrr n =+rt f tfa rq n
rra z fr fa==r rqn
frr rr +rt = rn r rr
t n f r = =r rra r
-
rzrr rfrr =r a =- tr
n +r =rr = f tr
frr rr +rt =r a z =r nq r
rrt tt fnfa rr tr r
:
-ztrr n =r r n fnfrr rr
aratrr =rfra r r trr
r r z f+r nr n rr a =n
tar +rfa=na ofurr
-
= rt ar = ror q rrar
ftur fur = rt r r rar
n r rt rtrr fn = trr
rt rfa rt rr rt r z trr

frrrr +rt fur q zr rt r rar
r fzrt +rt rr r == rar
rr ar +rt =z n =ar fra =n fa rr at
rr rrrt +rt at r fan nrat

fa fa rr anrn n frrtt
rr an +rt tnrr = tfnz rtt
rr an +r t nn n f+r f- a frtar
rr rrrrr rrt rr=rt +r+r rar
:
ra. =far =r rr fz=rr tar r
sz nrr = +r fafnt t rtar r
rt r n rr at rr ar r
rr rt zrfa s=n n=ar =r
~
n=ar ar n n r =tfna n
; +rt ata rra nr trrt
fa nr rr n r-nr = nr r rar
z =r ;-rt s-rrr r zr rar
~|+ nt|+| ~n ==n||-
c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
rrt +rt s-tr fr ft =r+rfa
+rt =r =a tt f+rfa
rt =+rt rr r -r-rr =r r
fttr ar r +rt tar +rrn zr r

zt =tr t =z rr na n r a t
r f s-fa rta t rq z t
f a =n z =nr = --a ft r
r fr za trrf at-at r

rr a r r n - nr
t fa+rr =rnr f n nr
;-r nr n= rrr rfra =nr
;t trtrn rrtrr =nr
-
r r rra trn rrtrr rr
-zt rr arr t rr
n fr r r = n a rr nr
-zt n =nrr = a rr nr
:
- nrt= t n t r=nr
- - rrnq rta t f =arr
r ar +r t r r a =rn =r r q
nrt r-rt -t =n rq
-
r rfr ft t r
rar rrtn =- arna rrr
r n rt attrvnn +rt t rr
s=r an rnrvnn t fz=rrr

rr ftftrfa f z r fr n a rrrtr
rr =rt faat ar nr n =rt rtr
=+rt = +r = +r r fq r a n
frnr r fzrzrr fzq r an
-
rra a rr n r frrt r trr
r r +rt q r =zn= r trr
=+rrn a r rr rr r
q frrr r t =zn= ar tn r r
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
.
rrt +rt s-tr fr ft =r+rfa
+rt =r =a tt f+rfa
rt =+rt rr r -r-rr =r r
fttr ar r +rt tar +rrn zr r

zt =tr t =z rr na n r a t
r f s-fa rta t rq z t
f a =n z =nr = --a ft r
r fr za trrf at-at r

rr a r r n - nr
t fa+rr =rnr f n nr
;-r nr n= rrr rfra =nr
;t trtrn rrtrr =nr
-
r r rra trn rrtrr rr
-zt rr arr t rr
n fr r r = n a rr nr
-zt n =nrr = a rr nr
:
- nrt= t n t r=nr
- - rrnq rta t f =arr
r ar +r t r r a =rn =r r q
nrt r-rt -t =n rq
-
r rfr ft t r
rar rrtn =- arna rrr
r n rt attrvnn +rt t rr
s=r an rnrvnn t fz=rrr

rr ftftrfa f z r fr n a rrrtr
rr =rt faat ar nr n =rt rtr
=+rt = +r = +r r fq r a n
frnr r fzrzrr fzq r an
-
rra a rr n r frrt r trr
r r +rt q r =zn= r trr
=+rrn a r rr rr r
q frrr r t =zn= ar tn r r
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-:
s=t =n f r ff r trrrq
nr nfzt t -z =n frq
r n- fr=rr n rnr nrq
rtz trr =ttr nzn rq
-~
rra tr =tf= n t rrn rra
-zt ffa =nzn rr nr fta
nrr t nn n zr na rt
fr rn =r =a rt
-.
az-at rr frr =rr = rq
rra z n rrtrr rq
=r fr n ar frr farr arq
t - +rt rrrfr rt rq
-
rra ar frr farr ztrq
t nrz n r =nrq
f tt-tt = =a rrq
sn sr s-= rr fa==r rq
-
rzrrrrt frrrr fz=rar rr at trrr
rrr +r s-rr rr r rr rrrr
frr frn ar t t rat
nr s-rr +rnrr =rr; =fa rrat
--
r ft t tt trn rnt
rrr= z =ar nf=znr rr+r=rnt
r rr rn rrr fr r an
n= a t= +rt t fr r an
-:
z .=r =rt rar nr f atn
= =rr =tn = rar fszt n
ft +rt fzr rrr fafa+rr - rt
=nrr t t =rr nr-r rt
--
r ata n r r r fz n rr =
=zr trnr rt arrrt nrr =
r atz fnrr s= r=nr n
f=r nrt =rr s= nr=nr n
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{- {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-:
s=t =n f r ff r trrrq
nr nfzt t -z =n frq
r n- fr=rr n rnr nrq
rtz trr =ttr nzn rq
-~
rra tr =tf= n t rrn rra
-zt ffa =nzn rr nr fta
nrr t nn n zr na rt
fr rn =r =a rt
-.
az-at rr frr =rr = rq
rra z n rrtrr rq
=r fr n ar frr farr arq
t - +rt rrrfr rt rq
-
rra ar frr farr ztrq
t nrz n r =nrq
f tt-tt = =a rrq
sn sr s-= rr fa==r rq
-
rzrrrrt frrrr fz=rar rr at trrr
rrr +r s-rr rr r rr rrrr
frr frn ar t t rat
nr s-rr +rnrr =rr; =fa rrat
--
r ft t tt trn rnt
rrr= z =ar nf=znr rr+r=rnt
r rr rn rrr fr r an
n= a t= +rt t fr r an
-:
z .=r =rt rar nr f atn
= =rr =tn = rar fszt n
ft +rt fzr rrr fafa+rr - rt
=nrr t t =rr nr-r rt
--
r ata n r r r fz n rr =
=zr trnr rt arrrt nrr =
r atz fnrr s= r=nr n
f=r nrt =rr s= nr=nr n
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{- {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
r = a = fzr s= +rn =nr
a= fr frn r =rn =nr
r ;farr= =rr s= tnr ft=
r r=rz zrrr s= nr ft=
:
f= -zr r s= nrnr t=
r nfr zt +rnrr s= rnr st=
f=r nrr nt s= n a r nr
z+rrr r fnr . =r+rr rnr
::
rra ta = an n= ata t
r fr f zr= t nrr tat
r tr ;farr= rr= a t fa a
=rr tra =taa nr nr =ra
:~
tfza rra far= rr ftarfrra
znn +rt r nznz rfrra
farvt r ta r n =r fa
r rr=r = ta n=r =fa
:.
r = vttr =aa= a ftrn
f=r fa frar +rt t trr =-n
ffff=ra +rr t=rr +rt =rr fnrar
f =rrrr =rr = =nrr rar
:
r rrr rrt tr ua rr =
rr =+r rr rr n; f=fqrr=
r; r +rr r frrqnr
na r rt nrrr rqnr
:
;= ff =+rt =ntr r =nrr t n
=rrrrt frn =rrr tn
=+rrr =+rt zzn ffa nnn
rftra trfa rrn atfa -z n
:-
farvt rvn nr t trt at+r
tr trt nt trt t trt +rr =nt+r
z=r narna vttrr r t ntt
rrnt rfa r =nr ztrt rrtt
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{~ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
r = a = fzr s= +rn =nr
a= fr frn r =rn =nr
r ;farr= =rr s= tnr ft=
r r=rz zrrr s= nr ft=
:
f= -zr r s= nrnr t=
r nfr zt +rnrr s= rnr st=
f=r nrr nt s= n a r nr
z+rrr r fnr . =r+rr rnr
::
rra ta = an n= ata t
r fr f zr= t nrr tat
r tr ;farr= rr= a t fa a
=rr tra =taa nr nr =ra
:~
tfza rra far= rr ftarfrra
znn +rt r nznz rfrra
farvt r ta r n =r fa
r rr=r = ta n=r =fa
:.
r = vttr =aa= a ftrn
f=r fa frar +rt t trr =-n
ffff=ra +rr t=rr +rt =rr fnrar
f =rrrr =rr = =nrr rar
:
r rrr rrt tr ua rr =
rr =+r rr rr n; f=fqrr=
r; r +rr r frrqnr
na r rt nrrr rqnr
:
;= ff =+rt =ntr r =nrr t n
=rrrrt frn =rrr tn
=+rrr =+rt zzn ffa nnn
rftra trfa rrn atfa -z n
:-
farvt rvn nr t trt at+r
tr trt nt trt t trt +rr =nt+r
z=r narna vttrr r t ntt
rrnt rfa r =nr ztrt rrtt
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{~ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
r frr ort f fta r= nr
s= fq r f sfa r= nr
a rr r fr n s= n r a =rr
= a rrr n s=r =zr rr
:-
s= fz=rr=nr =ar =rn rt
frnrr ffrr rarrr fnrt
ftarrr r t +rr
arr =rarr =rnr t rr+r r
:
rra frrt tr rr zt =nnr
r nnrt =ar ar fa atnr
;=n tr rr ata =rn rn
frnr fq ==rz frn rn
-
rra =nnr n t nrr
a frn t= =rn =+rna
rraar n; ar f=t rr
rt nn +ra n s=t +rr rr
-:
= r q = n n r
snz zr rrrt nf=ar-z +rr
s-a n=rr =r tart
r f t r =rrt
-~
+rrr z +r zz azt st frrr rr
= = n=rr ta s t=r rr
rra =nnr n t =-rr-z
rrt f rr =rn nrt=t-z
-.
rvn rt f tr n rrtrr r
=fz = rar n a fr
=r =rn =r r; =- =rar
r zrfr s= rr nq rn frar
-
r ff n q = r z r nr
sta rra s n nr r nr
trf+rnr f r f=r -rf-ra
=nrr frn =ntrr rf-ra
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
::
r frr ort f fta r= nr
s= fq r f sfa r= nr
a rr r fr n s= n r a =rr
= a rrr n s=r =zr rr
:-
s= fz=rr=nr =ar =rn rt
frnrr ffrr rarrr fnrt
ftarrr r t +rr
arr =rarr =rnr t rr+r r
:
rra frrt tr rr zt =nnr
r nnrt =ar ar fa atnr
;=n tr rr ata =rn rn
frnr fq ==rz frn rn
-
rra =nnr n t nrr
a frn t= =rn =+rna
rraar n; ar f=t rr
rt nn +ra n s=t +rr rr
-:
= r q = n n r
snz zr rrrt nf=ar-z +rr
s-a n=rr =r tart
r f t r =rrt
-~
+rrr z +r zz azt st frrr rr
= = n=rr ta s t=r rr
rra =nnr n t =-rr-z
rrt f rr =rn nrt=t-z
-.
rvn rt f tr n rrtrr r
=fz = rar n a fr
=r =rn =r r; =- =rar
r zrfr s= rr nq rn frar
-
r ff n q = r z r nr
sta rra s n nr r nr
trf+rnr f r f=r -rf-ra
=nrr frn =ntrr rf-ra
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{ {


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
rra tr rt su=tar
r ortt frtt n-nr ar
frrr +rt frr vfa zrr
frnr +rr frar nn =rr
--
;= rt frn =ntr =nrr t
rra ;farr= =rr nrfrr t
=nrr =rnr rr n taa r
nrrr r tn =n ;=n =taa r
-:
ta n--at affrrr rar
rq vttrn n nn ar
+rta +rz +nr rrr r = =rz r +rr;
zrrtr r=rr +r = trrtr;
--
frr arz =tart zrrtr-z
rnrar rft rr+r fz
far = tr -rn =r =tar +nr
fr zz r=t f+rr
-
=tar -rrtr zrrz z nrrt
rnr =r frar rt nrzt
vt trrt rr=z r=t rq
trntr f+rrr rrta f-t nr nrq
(nta
tr +rt z=r nrrtr +rt z=r
nt trn =r r; trr z=rr
zt zr szrt frrtrnfr
r +ra +r rrtt
z t t= rrr
r z artt
za +rt z=r nrrza +rt z=r
nt trn =r r; zar z=rr (:
=t z+r a tr r
r f=r +rrr
r ftra r r
f= n nrr
-rnt +rt z=r nrr-rnt +rt z=r
nt trn =r r; -rnt z=rr (~
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
-
rra tr rt su=tar
r ortt frtt n-nr ar
frrr +rt frr vfa zrr
frnr +rr frar nn =rr
--
;= rt frn =ntr =nrr t
rra ;farr= =rr nrfrr t
=nrr =rnr rr n taa r
nrrr r tn =n ;=n =taa r
-:
ta n--at affrrr rar
rq vttrn n nn ar
+rta +rz +nr rrr r = =rz r +rr;
zrrtr r=rr +r = trrtr;
--
frr arz =tart zrrtr-z
rnrar rft rr+r fz
far = tr -rn =r =tar +nr
fr zz r=t f+rr
-
=tar -rrtr zrrz z nrrt
rnr =r frar rt nrzt
vt trrt rr=z r=t rq
trntr f+rrr rrta f-t nr nrq
(nta
tr +rt z=r nrrtr +rt z=r
nt trn =r r; trr z=rr
zt zr szrt frrtrnfr
r +ra +r rrtt
z t t= rrr
r z artt
za +rt z=r nrrza +rt z=r
nt trn =r r; zar z=rr (:
=t z+r a tr r
r f=r +rrr
r ftra r r
f= n nrr
-rnt +rt z=r nrr-rnt +rt z=r
nt trn =r r; -rnt z=rr (~
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{ {c


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
f=r f=z faa r r,
f= nt r artr
f= rrtt =rrq,
rna r f= zrtr
rnt +rt z=r, nrrrnt +rt z=r
nt trn =r r; rnt z=rr(.
ffa tt frrrt r
f= fnr rr
fnftt = fa rrar r
f= rr
zrt +rt z=r, nrrzrt +rt z=r
nt trn =r r; zrt z=rr (
:
trr trn =tar nrrtrt t +rta =r ftzn r
ftt tnta =fta =rr, =tarfa n nrr n rrr= =r
rrvn +rr ftfra rr trntr =r ff=a ==rn ra
trn+rzrr +r +rz zt= ra f a +rfa =a rq rra
~
vntfrr a n rnfra rr =nta n= =n rr r tr ftrt rr
atr trnrarr =frrra = at vntt fr a z =rtrr
rr =nrna rr n= nrt=t a fnfrfr r fn frt rr
trn+rzrr +r +ra rra st snnr fzz+rrn n rtrrt rr
.
r frrra fzrr rra f a rr r rq
rr farrt frra tr=+rr n nrfrr tr =rq
zf=r f=rr=r=t =tar=r r r nf rq
nrr fra zn rq

t anr = rrnrrttt r tart =rr trr rr
nta rr r fzrr =r rrar nrr trr rr
+rr rtz ftrfa fr t tzr frr trr rr
fnftt t fntr zntn =n r rr trr rr

rr n r ntra z r =tt =rr
trtr =r fnr +rr tr z ftr
t r rrt nrr frt +rrrr +rrrr +rr
fnftt ;rr qr =rz =na rnrt fq fa r
-
tr f=rr= rn f+rrn n = t+rr =rrt ftar
t frat tfa rf nrr trt +r tfa atar
= t trfrr nr ftf ff +nt r f tar
fr t trfnt trn t +rrfnt =tar ftrfa fnftt ntar
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
f=r f=z faa r r,
f= nt r artr
f= rrtt =rrq,
rna r f= zrtr
rnt +rt z=r, nrrrnt +rt z=r
nt trn =r r; rnt z=rr(.
ffa tt frrrt r
f= fnr rr
fnftt = fa rrar r
f= rr
zrt +rt z=r, nrrzrt +rt z=r
nt trn =r r; zrt z=rr (
:
trr trn =tar nrrtrt t +rta =r ftzn r
ftt tnta =fta =rr, =tarfa n nrr n rrr= =r
rrvn +rr ftfra rr trntr =r ff=a ==rn ra
trn+rzrr +r +rz zt= ra f a +rfa =a rq rra
~
vntfrr a n rnfra rr =nta n= =n rr r tr ftrt rr
atr trnrarr =frrra = at vntt fr a z =rtrr
rr =nrna rr n= nrt=t a fnfrfr r fn frt rr
trn+rzrr +r +ra rra st snnr fzz+rrn n rtrrt rr
.
r frrra fzrr rra f a rr r rq
rr farrt frra tr=+rr n nrfrr tr =rq
zf=r f=rr=r=t =tar=r r r nf rq
nrr fra zn rq

t anr = rrnrrttt r tart =rr trr rr
nta rr r fzrr =r rrar nrr trr rr
+rr rtz ftrfa fr t tzr frr trr rr
fnftt t fntr zntn =n r rr trr rr

rr n r ntra z r =tt =rr
trtr =r fnr +rr tr z ftr
t r rrt nrr frt +rrrr +rrrr +rr
fnftt ;rr qr =rz =na rnrt fq fa r
-
tr f=rr= rn f+rrn n = t+rr =rrt ftar
t frat tfa rf nrr trt +r tfa atar
= t trfrr nr ftf ff +nt r f tar
fr t trfnt trn t +rrfnt =tar ftrfa fnftt ntar
~|+ nt|+| ~n ==n||-
{


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
r frr rq r rra rz n =nr tr r
r -n zftz r z nrr =rz f-r nr tr r
rt rr tr r nf r ata s-r rr f=n +rnr tr r
ar fntt ;rr n n n n tnr tr r
-
z=r trrftrt t rrr+rr rra a rr =r tr r
ttr r +rt r rfa rrt +rt r tr r
+r ftrn nrr trn n rft fr nr tr r
fnftt ;rr r r frrt r =r =r tr r

r =+rr =tar =r n nrrt= +rr rq
tr tr tr tr tr r r +rrq
r= r =nt far trr-rn r nf st rq
fnftt ;rr zrr fn= nrr fzfta =+rtfa rq
:
=tar rrn fr nf rfrrrr fzr ztfr fr nn = fa rr nq
n n n f=a =r rnr =r+ rr z= r +rrf t +rrn f =r f =r ffa rr nq
=rr nq nrrf+rnr nz r n =r = fa-t +rfa =r rfna rr nq
trn+rzr r + r f r +rr rftf n rr ftn ftfna rr nq
::
rr r=rtrr t trt rt
fa n= = atfa tfq
fnfrr t t =tar rt +rt rzt r t r
zat n= rfttr ztfq
n ffna nrnnt +r r trt r= t
tfat rt r ttfa r r tfq
-n -n t =fr tr n trn+rz t
rra t z n n =tfq
:~
rra +rr r rq
=ar +rr f= n f-r zrq
t nrr t rrr nfrt nfr
r rft = rrq vfa =tnfa nr
=tar+rfa =nfrrrr z ff n f=r n;
fnftt +r tfa fnr rra r fn n;
:.
|n nl- ~t| - lnl|n-| l+-||i
- - -n |n-< n| < +|i
l--|| -|-i +i -n -n| =-i
lnl|n| =l+- +i n|-i -||- =+l- --i
|n-|< +i -||ln-i >i+i>i l<-|
=-- =t|l- -n t| =i-| ~nn ~l-l<-|
~|+ nt|+| ~n ==n||-
-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:
r frr rq r rra rz n =nr tr r
r -n zftz r z nrr =rz f-r nr tr r
rt rr tr r nf r ata s-r rr f=n +rnr tr r
ar fntt ;rr n n n n tnr tr r
-
z=r trrftrt t rrr+rr rra a rr =r tr r
ttr r +rt r rfa rrt +rt r tr r
+r ftrn nrr trn n rft fr nr tr r
fnftt ;rr r r frrt r =r =r tr r

r =+rr =tar =r n nrrt= +rr rq
tr tr tr tr tr r r +rrq
r= r =nt far trr-rn r nf st rq
fnftt ;rr zrr fn= nrr fzfta =+rtfa rq
:
=tar rrn fr nf rfrrrr fzr ztfr fr nn = fa rr nq
n n n f=a =r rnr =r+ rr z= r +rrf t +rrn f =r f =r ffa rr nq
=rr nq nrrf+rnr nz r n =r = fa-t +rfa =r rfna rr nq
trn+rzr r + r f r +rr rftf n rr ftn ftfna rr nq
::
rr r=rtrr t trt rt
fa n= = atfa tfq
fnfrr t t =tar rt +rt rzt r t r
zat n= rfttr ztfq
n ffna nrnnt +r r trt r= t
tfat rt r ttfa r r tfq
-n -n t =fr tr n trn+rz t
rra t z n n =tfq
:~
rra +rr r rq
=ar +rr f= n f-r zrq
t nrr t rrr nfrt nfr
r rft = rrq vfa =tnfa nr
=tar+rfa =nfrrrr z ff n f=r n;
fnftt +r tfa fnr rra r fn n;
:.
|n nl- ~t| - lnl|n-| l+-||i
- - -n |n-< n| < +|i
l--|| -|-i +i -n -n| =-i
lnl|n| =l+- +i n|-i -||- =+l- --i
|n-|< +i -||ln-i >i+i>i l<-|
=-- =t|l- -n t| =i-| ~nn ~l-l<-|
~|+ nt|+| ~n ==n||-
-


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:-
nra. =ta rftr trn-z +rr
+r =nfant nzr= nr
rrra rr fr+rn= rfrar n-t
=r+rrr+rrffrrfrrr f- =tnf-at rr
::
f+rtrn =tartrn= =nrr =r =rnr r
vttrnrfn f+rnr tr +rt rr
t n z rrrtrr rra f rvn nq
r trn+rzrr fnftt r=nrna
:-
=tartrn rnt = =a =nr =ntr = r
-zvt fr n trtr =z +rrtat = t at
rr aft r nrr r +r r r t
rr +rrta +rrtatar vttrn+r)rfar
:
t = r f zur
= +r+r r rarrr +rt
nfa r r rr nr
rrf+rr fnfra =rrnr
:
rftrrrrr r r
r trt t nrn nftt
fa rr n== =r- r
r nrr n zrr t r
~|+ nt|+|
nr trrrr
vttrrr. rr-ara
~n ==n||-
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/
:-
nra. =ta rftr trn-z +rr
+r =nfant nzr= nr
rrra rr fr+rn= rfrar n-t
=r+rrr+rrffrrfrrr f- =tnf-at rr
::
f+rtrn =tartrn= =nrr =r =rnr r
vttrnrfn f+rnr tr +rt rr
t n z rrrtrr rra f rvn nq
r trn+rzrr fnftt r=nrna
:-
=tartrn rnt = =a =nr =ntr = r
-zvt fr n trtr =z +rrtat = t at
rr aft r nrr r +r r r t
rr +rrta +rrtatar vttrn+r)rfar
:
t = r f zur
= +r+r r rarrr +rt
nfa r r rr nr
rrf+rr fnfra =rrnr
:
rftrrrrr r r
r trt t nrn nftt
fa rr n== =r- r
r nrr n zrr t r
~|+ nt|+|
nr trrrr
vttrrr. rr-ara
~n ==n||-
~


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/


C
o
p
y
r
i
g
h
t

2
0
1
2

S
h
r
i

T
u
l
s
i

P
e
e
t
h

S
e
v
a

N
y
a
s
,

A
l
l

R
i
g
h
t
s

R
e
s
e
r
v
e
d
.
http://www.jagadgururambhadracharya.org/

Potrebbero piacerti anche