Inizia a leggere

Achter De Sluier Van De Illusies: Openbaringen van God

Valutazioni:
445 pagine7 ore

Sintesi

God’s wijsheid is voor ons heel duidelijk te zien in dit laatste boek. Zijn talent om de waarheid te onthullen en lang onderdrukte informatie boven water te brengen, die relevant is voor de wereld van vandaag en die van vele toekomstige dagen, kan eenvoudig niet ontkend worden. Het is God’s plan om niet alleen de mensen in de juiste richting te sturen zolang ze hun pad nog kunnen veranderen, maar om in detail uit te leggen waarom zo veel dingen plaats zullen vinden op de Aard Ster planeet en dat is informatie die voor de meeste mensen onbekend is. Het is een allerlaatste poging om mensen te helpen een andere richting in te slaan en het hoofd te bieden aan de illusies die hier zijn gecreëerd met hun toestemming. God spreekt over de Aard veranderingen en waarom het noodzakelijk was om aan niemand noch aan Hemzelf noch aan Zijn andere Kinderen toestemming te geven om in te grijpen. Hij vertelt wat we allemaal kunnen doen om een verenigd bewustzijn te vormen, een eendrachtig samenkomen van Zielen, terwijl we nog steeds hier geïncarneerd zijn. In het grootste gedeelte van het boek is God erg serieus en soms erg streng. Wat Hij schrijft is echter zeer relevant, het kan niet anders gezien worden als een verzameling ultieme waarheden. Zij die geloven dat “u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden” zullen hun handen vol hebben aan de eerlijkheid en de realiteit van God. Celest en David
Mijn Openbaringen
Inhoud
OPENBARINGEN VAN GOD
GIJ, MIJZELF EN IK
DE UITVERKORENEN
DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ZORGVERLENER
MIJN MACROSCOPISCHE VISIE
MIJN VISIONAIRS
NESARA
PERSPECTIEVEN
DE MENSELIJKE FACTOR
IK BEN
HET NIEUWE BOEK VAN OPENBARINGEN
UW WIL GESCHIEDE
KWANTUM INTERFERENTIE
DE HEERSENDE TOESTANDEN
DE DIVERSITEIT VAN DE MENSELIJKE GEEST
HELDERHEID
DE VOLWASSENWORDING VAN HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJN
EEN HEMELS EERBETOON
HET BEGIN
ONZE BIOGRAFIEËN
GESCHRIFTEN VAN DE PLEJADEN EN ARCTURUS
“HET OVERBRUGGEN VAN DE KLOOF”
DE SLEUTEL TOT HET COMMUNICEREN MET HOGERE BRONNEN
NESARA
ANDERE BOEKEN VAN CELEST EN DAVID

Leggi sull'app mobile di Scribd

Scarica l'app mobile gratuita di Scribd per leggere sempre e ovunque.