Inizia ad ascoltare

Arbeidets Problemer

Scritto da
Valutazioni:
3 ore

Sintesi

SYNOPSIS

Som Ron beskriver i denne boken, består livet av sju tiendedeler arbeid, en tiendedel familie, en tiendedel politikk og en tiendedel avslapping. Her er da Scientologi anvendt på de sju tiendedelene av tilværelsen, inklusive svarene på Utmattelse og Hemmeligheten bak effektivitet. Her er også analysen av selve livet – et spill som består av nøyaktige regler. Kjenn dem og du vil lykkes. Arbeidets problemer inneholder teknologi som ingen kan leve uten, og som umiddelbart kan brukes av enhver i arbeidslivet.
FULL BESKRIVELSE

Livet består av sju tiendedeler arbeid, en tiendedel familie, en tiendedel politikk og en tiendedel avslapning. Her er da Scientologi anvendt på de sju tiendedelene av tilværelsen.

Arbeidets problemer inneholder de overordnede prinsippene og lovene som gjelder for hver eneste bestrebelse, hvert eneste problem i forbindelse med arbeid. For de er oppdagelsene som blottlegger kjernen i disse problemene – og forklarer den faktiske strukturen i livet selv.

Gjennombruddene som beskrives i detalj her omfatter:

Anatomien i forvirring – og botemiddelet for den
Doktrinen om det stabile datumet – den mest fundamentale loven for arbeid og det å leve
Anatomien i kontroll, og hvordan man gjør «dårlig kontroll» god
Anatomien i livet som et spill – og reglene det spilles etter
«Hemmeligheten» bak Effektivitet
De mest fundamentale elementene i livet – Affinitet, Realitet og Kommunikasjon
Den fundamentale årsaken til Utmattelse, med de effektive Scientologi-prosessene som gir en tilbake energien som man hadde i ungdommen

Her er da ikke bare teknologien som bringer stabilitet på arbeidsplassen, men de magiske prosessene som får selve gleden til å vende tilbake til alt liv.For dette er Scientologi.

Leggi sull'app mobile di Scribd

Scarica l'app mobile gratuita di Scribd per leggere sempre e ovunque.