Sei sulla pagina 1di 11

BATERIA DE TESTE PSIHOLOGICE DE APTITUDINI COGNITIVE (BTPAC)

CONTINUT
Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive (BTPAC) cuprinde 23 de teste i reprezint concretizarea unei noi genera ii de teste psihologice. Bateria a fost elaborat de o echip de exper i n psihologie i informatic , reuni i n grupul COGNITROM. n trecut, testele psihologice au fost produse, f r ntemeiere teoretico-experimental foarte riguroas . Nevoia practic de a avea instrumente de m surare a aptitudinilor psihice a presat asupra psihologilor care au elaborat instrumente de masur nc nainte de a avea suficiente date teoreticoexperimentale despre procesele psihice. Spre exemplu, testul de inteligen Simon - Binet se bazeaz pe o teorie rudimentar despre inteligen , cea existent n momentul constructiei sale, la nceputul secolului. Cnd Binet a fost ntrebat ce este totu i inteligen a el a r spuns c "inteligen a este ceea ce m soar testul meu de inteligen ". Dnd astfel o explica ie tautologic , explicnd constructul prin test i apoi testul prin construct. n mod similar, testele ulterioare de aten ie, memorie, inteligen , etc. au fost construite pe baza unor teorii deja depa ite. ntre timp, psihologia cognitiv , prin cercetarile teoretico-experimentale ntreprinse, a dezvoltat noi modele i teorii despre func ionarea mintal , mult mai valide dect cele care au stat la baza testelor clasice. Spus pe scurt, testele existente pe pia au un decalaj de cel putin 20 de ani fa de ultimele cercet ri teoretico-experimentale. Instrumentele de m sur au r mas mult n urma construc iilor teoretice. BTPAC-ul reu e te s aduc instrumentele de m surare la nivelul teoriilor actuale. Principiul pe baz c ruia s-a reu it acest lucru a fost urm torul: cele mai relevante i mai valide sarcini cognitive au fost standardizate i etalonate, devenind teste. n consecin , fiecare test are n spate zeci i sute de cercet ri experimentale, ceea ce garanteaz validitatea sa de construct. Spre exemplu, pentru m surarea capacitatilor de concentrare a aten iei s-a renun at la anticul test Praga i s-a construit un test bazat pe datele recente privind rela ia dintre inhibi ie i activare n procesualitatea aten iei. Flexibilitatea categoriz rii se m soar prin opera ionalizarea teoriilor recente despre rela ia dintre func ional i taxonomic n clasificare, opera iile cu imagini se bazeaz pe sarcini de rotire mintal , intens studiate n psihologia cognitiv . n fine, ca s lu m un ultim exemplu, testul de decizie se bazeaz pe cercet rile recente ale lui Amos Tversky i Daniel Kahneman, pentru care ultimul dintre ei a ob inut, anul trecut, premiul Nobel n economie. ntemeierea teoretico-experimental a fiecarui test, validitatea sa de construct i de con inut sunt prezentate detaliat n manualul adiacent testului respectiv. Rezumnd, BTPAC con ine un set de instrumente de m surare (teste) a func ionarii mintale rezultat din opera ionalizarea cercet rilor de ultim genera ie.

BENEFICIILE UTILIZ RII BTPAC

1. Aptitudinile m surate de BTPAC sunt cel mai bun predictor pentru performan a la locul de munc . 2. Pe baza celor 23 de teste se poate stabili: a) tipul de training de care mai are nevoie un angajat pentru dezvoltarea aptitudinilor sale; b) ct de mult va beneficia de pe urma trainingului 3. Este cea mai riguros documentat tiin ific baterie, reprezentnd ultima genera ie de teste psihologice. D garan ie utilizatorului c a pus un diagnostic precis, care nu poate fi contestat tiin ific sau juridic. 4. Este singura baterie de teste de aptitudini etalonat i validat pe popula ia romneasc . 5. Se poate utiliza n variant computerizat sau soft, n func ie de soft, specificul test rii. 6. Este singura baterie de teste care permite compararea computerizat a aptitudinilor angajatului cu cele necesare profesiei. 7. Fiecare din cele 23 de teste poate fi folosit independent, n func ie de independent, scopurile utilizatorului 8. Utilizatorul beneficiaz , n costul bateriei, de training gratuit pentru utilizarea BTPAC. 9. Utilizatorul beneficiaz , pe baza unui abonament, de actualizarea continu a etaloanelor i cursuri de reciclare gratuite. gratuite.

PREZENTARE BTPAC
Aptitudinile evaluate de BTPAC Aptitudine Descriere 1. Abilitatea general de nv are Capacitatea de a dobndi noi cuno tin e i de a opera cu ele. 2. Aptitudinea verbal Capacitatea de utilizare adecvat a lexicului, sintaxei i de comprehensiune a textelor. 3. Aptitudinea numeric Capacitatea de a n elege i opera cu con inuturi numerice. 4. Aptitudinea spa ial Capacitatea de a re ine i de a opera cu reprezent ri mintale spa iale. 5. Aptitudinea de percep ie a formei Capacitatea de percepere a constan ei formei i a detaliilor obiectelor i de discriminare figur -fond. 6. Abilit i func ion re ti Capacitatea de a identifica i corecta detalii verbale i numerice din textele scrise. 7. Rapiditatea n reac ii Capacitatea de reac ie motorie la stimuli i rapiditatea proces rii informa iei. 8. Capacitatea decizional Abilitatea de a lua decizii corecte, ct mai ra ionale.

PREZENTARE DETALIAT :
TESTELE COMPONENTE ALE ABILIT II GENERALE DE NV ARE I DESCRIEREA ACESTORA

TESTE
1. 2. Ra ionament analitic Transfer analogic

DESCRIERE
1.Evalueaz
capacitatea subiectului de a ob ine informa ii noi din combinarea celor deja existente. 2. Evalueaz acele procese care ne ofer posibilitatea rezolv rii de noi probleme pe baza similitudinii cu probleme deja rezolvate. 3. Evalueaz capacitatea de a schimba rapid criteriul de categorizare i de a grupa obiectele pe baza noului criteriu 4 Evalueaz capacitatea de a ignora fluxurile informa ionale nerelevante n raport cu sarcina de rezolvat precum i reten ia, pentru un scurt timp, a informa iilor n memorie. 5. Evalueaz capacitatea sistemului cognitiv de a stoca pe o durat scurt de timp informa ii relevante din punct de vedere al sarcinii i de a opera n paralel cu aceste informa ii. 6 Evalueaz capacitatea de a rezista la intruziunile altor fluxuri informa ionale dect cel relevant pentru sarcin . 7.Evalueaz capacitatea de concentrare a aten iei prin sarcini de amorsaj negativ.

3.

Flexibilitatea categoriz rii

4.

Inhibi ie cognitiv scurt durat Memoria de lucru

i memorie de

5.

6. 7.

Interferen a cognitiv Aten ia concentrat

TESTELE COMPONENTE ALE APTITUDINII VERBALE I DESCRIEREA ACESTORA

TESTE TESTE 1. Vocabular


2.

DESCRIERE
1. Evalueaz capacitatea de a opera cu sensul cuvintelor, pentru a stabili gradul de apropiere semantic . 2. Evalueaz abilitatea construi propozi ii i fraze de a

Sintax n elegerea textelor

3.

3. Evalueaz capacitatea de a deriva sensul adecvat al unui text citit i de a face inferen e pe baza textului.

TESTELE COMPONENTE ALE APTITUDINII NUMERICE I DESCRIEREA ACESTORA.


1.

Teste Imagini mintale Orientare spa ial Orientare spa ial

Descriere
1.Evalueaz capacitatea unei persoane de a transforma reprezent rile imagistice, n particular prin rotire 2. Evalueaz capacitatea unei persoane de a analiza un cmp de stimuli dintr-o perspectiv dat i de a oferi informa ii despre acel cmp, pornind de la o nou perspectiv cerut 3. Evalueaz capacitatea unei persoane de a analiza un cmp de stimuli dintr-o perspectiv dat i de a oferi informa ii despre acel cmp, pornind de la o nou perspectiv cerut

2.

3.

TESTELE COMPONENTE ALE APTITUDINII DE PERCEP IE A FORMEI I DESCRIEREA ACESTORA. Teste 1. Constan a formei 2. Perceperea detaliilor 3. Analiza perceptual complex Descriere
1. Evalueaz

abilitatea de percepere a constan ei formei obiectelor.

2. Evalueaz abilitatea de percepere a detaliilor din materialele grafice i obiecte.

3. Evalueaz abilitatea de discriminare figur -fond.

TESTUL COMPONENT AL ABILIT

II

FUNC ION RE TI I DESCRIEREA ACESTUIA

Test 1. Abilit i func ion re ti

Descriere
1. - Evalueaz

perceperea detaliilor din materiale scrise si tabele. - Evalueaz identificarea diferen elor dintre original i copie. - Evalueaz identificarea i corectarea cuvintelor i cifrelor n text.

TESTELE COMPONENTE ALE RAPIDIT Teste 1. Timp de reac ie simplu 2. Timp de reac ie n alegeri 3. Timp de reac ie n accesarea memoriei Descriere
1. M soar

II N

REAC II I DESCRIEREA ACESTORA


rapiditatea reac iei motorii la apari ia unui stimul.

2. M soar rapiditatea alegerii ntre dou situa ii-stimul..

3. M soar rapiditatea reactualiz rii unei informa ii din memorie.

CAPACITATEA DECIZIONAL
Testul de capacitate decizional m soar ra ionalitatea decidentului, abilitatea decidentului, sa de a evita indecizia sau posibilele distorsiuni care pot ap rea n procesul decizional. Fiind vorba de un singur test, rezultat din opera ionalizarea constructului, acesta satureaz un singur factor. Pentru mai multe informa ii despre aceast baterie de teste, accesa i urm torul site: