Sei sulla pagina 1di 47

| 


  

 

 | 


|| 
  |

 

m  
 m
m  m

m  m

m    


mmm m 

  

O
m
| 

!"#$ !$%&$

 

 '


 '  (
 '
 | 
  


? ?? 

 
 ?

 ?

? ?

 ? ?
 
 ? ?? ? ? ???

?? ?

 ?

?  ?
  
 

? 

??

? 

 !"##$%##&'
( 


 ?

 ?
 ?

)?

  
È  (
 

 
)* *+ &
È O h
[ 
$
h 
,
È r _(
È O 

È O  |
È 
 


È  )
È |   
È |


-% .$ !/0
& %!1

$$.$*"$#!$*0$ +$
h 
,
È r _( *|+
È O 

È O  |
È O (
È O 0$%!$ 0$.
È   
K
 
| _(
È %0$!
È |
 '

-!02!$,

3 
|
 

 _(
h 
,
È O _(
È |  4 *

 |
m  
 

  mm 

 m 


m

 mm m 

 m
 m m 
 
m

÷
m
    
)

÷

j   
j m  
j  
j  
j   
 mm
"5! $2.$$&$ %$/ 1
Bradikinina Angiotensina I
 EC
Kinaza

Peptide inactive Angiotensina II

Peptide

Cumulare de Diminuare de
Bradikinină AG II

Ĺ PGE i PGI Diminuarea Ļ Aldosteron


tonusului
simpatic

arterial venos Ĺ Natriureză


Ļ RVP
Ļ volemie
 )

 ,
È !!$!#- 0$ 6 4 777-%!$2
$ !$ $050!$ 0/
 
' 1
È |!$ #$
 ÷A usoara si moderata
 ÷A la tineri cu tulburari metabolice (DZ,
hiperuricemie, dislipidemie)
 ÷A sistolica la tineri
È $ #$.5!
 ÷A si hipertrofia ventriculara stg. (÷VS)
 ÷A si IM recent
 ÷A si disfunctie ventriculara sistolica
 ÷A si DZ
 ÷A si microalbuminurie
h 
,
 -%!* !!&*
$# -!&*%-# ! $7
 " 
|)
K 
 )' 
 
 


 7
  _( /%$0%!$ -0´ $%!$
$!$!$_1
8 0!$ $+-%!-0-
9 $-! #$
a m
m
 a a m ma
a  
 a  ma
   ma
 ma mma
  mma
 a 
  maa
 m a 
m  m
m mm m
Ag II

Receptorii Receptorii
A A

Contractia
Cresterea
muschiului Cresterea Retentia de
secretiei de
neted celulara sare si apa
catecolamine
vascular


m
 
mma 
mma 
 
j m


j m 


   


 
j  
 !
! 
j m 
m ! ! 
j     
m

a m

j mm " 
j
mmm  

j m mm m

j mm m  

j mm 

j amm

j mm
777,
jh )
h 
 
j
 |
j
'
j *'
 |
 ??

>r ?? *+?


> r ?? *+? ? 
, 
> r ? ? ?
???  ?
V V
????? "- +*.'
) ? ???
? ???
? ??
?? 

) ?? ???  +/ .!0 ?
? ?? 
???
? ?? ++1+++!1-+2
? ??

) ??? ??


??? ??

 
 ???
 
 ???
 

 ? ? ? "- +*.'
, ?
) ?
 ? ?
 ? ? "- +*.'
?? 
Blocanti de calciu

Miocard esut nodal Artere

Inotropism Bradicardie Dilatatie Dilatatie


negativ coronara periferica
ĻDC
Ļ
Ļ Consumul de Ļ A tahicardie
 reflexa
 $ !$ 
 
!

> ? ?? 
> ? )? 
> ? r
?

 Vr
Vr
O1 .+!-!! .!+
.!+
> ? )
 
 m
m 
 m 

 mm
 mm
 
 m m
 m
m m
 m
 mm
 m
 
 m m 

 m
 m
m m

 m m
m m
 m  m m 
 m m
m 
 m 

        
  
   
m    

 
 m m
 h|  
' )
 

receptori receptori
Į adrenergici Iimidazolici

nucleul Inhibarea activitatatii


Glande salivare
tractului solitar simpatice

Gura uscata Inhiba eliberarea de NE

vasodilatatie
7"#!$%-$7
 
 m m 


    
    
   ´    ´
 ´ m
   ´  
 
 m
m m

 m m

m m
   
 
 m  m 
m 
 m m
' ' 
šm mmr  
š m m m m
 m m r
   
šm mr 
š m mmm m 
š m m m m  

 

 '
 
 '*' 
 r h* '

 '%$&$ *' + %


K  | 
h
 
:*


 

'  | )
8
'
 ?, ?,
h h
h h
 h
>  > § § 
 
> § § § > §§ §  
> § § > §§ § V 

> § § > § § !
> § § > V"§ § 

> § § > § §
> § § > V § §
V § 
 
 m mmm 
j 
j   
  m
j 
  

%0!;$ " $


 ! !0!!$
. =  
Ĺ -%-0 
Ļ
%.#!

  %! ;
 !$ 0 =
<
 

<#!!$
&$%=

 
Ĺ + -0!=
Ļ
Ĺ 0%!$ 
Ļ
Ļ $;$
Ļ
Ĺ 0$.
m mmm m

m mm m

È
mmm
m m m mm 
È 
 m mmm
m
 
m

È m  !


m   m  
È  m   " # 
m

 m
SADIU GRUP DE RISC GRUP DE RISC GRUP DE RISC
A B C
LIMIA SILUL DE SILUL DE M

 VIAA VIAA
SD. I SILUL DE SILUL DE M
 
 VIAA VIAA
SD. II M M M


SD. III M M M
  : h
 AFECAREA RG. INA, BLI CV,

 
DZ SAU ALI FACRI DE RISC

 ': h
 AFECAREA RGANELR INA, BLI CV,

 '
DZ CU FACRI DE RISC: FUMA,
CLESERL Ĺ, > ANI, PSMENPAUZA,
SEX MASCULIN, A÷C

 : AFECAREA RGANELR INA, BLI CV,

 
DZ SAU ALI FACRI DE RISC
m  m m

 m 
m m mm
m  m m m


 m m 

 mm Y  


 h Yh 

 m m 

O  mm m m