Sei sulla pagina 1di 7

IL CONDIZIONALE SEMPLICE

Uporaba:
1) da bismo nešto pitali na ljubazan način – Mi potresti dare una mano?
(Bi li mi mogao pomoći)

2) za davanje savjeta– Io, al posto tuo, andrei dal medico.


(Da sam na tvojem mjestu otišao bih kod liječnika.)
3) za izražavanje želje: Mi piacerebbe andare in Italia.
(Volio bih otići u Italiju)

4) za davanje prijedloga: Domani potremmo andare al bar.


(Sutra bismo mogli otići u kafić.)
TVORBA:

• Glagolska osnova + nastavci:


za I. i II. konjugaciju:
-erei, -eresti, -erebbe, -eremmo, -ereste, - erebbero
za III. konjugaciju:
-irei, -iresti, -irebbe, -iremmo, -ireste, -irebbero
PARLARE TEMERE FINIRE
parlerei temerei finirei
io pričao bih bojao bih se završio bih

tu parleresti temeresti finiresti

lui/lei/Lei parlerebbe temerebbe finirebbe

noi parleremmo temeremmo finiremmo

voi parlereste temerete finireste

loro parlerebbero temerebbero finirebbero


ATTENZIONE!
Glagolima koji završavaju na: dodajemo h ispred nastavaka

-care: mancare mancherei, mancheresti...

-gare: pagare pagherei, pagheresti...

Glagoli koji završavaju na: gube završno i


-ciare: baciare bacerei, baceresti...

-giare: mangiare mangerei, mangeresti...


Condizionale dei verbi irregolari

ESSERE DARE FARE STARE


Sarei darei farei starei
io bio bih dao bih činio bih bio bih

tu saresti daresti faresti staresti

lui/lei sarebbe darebbe farebbe starebbe


noi saremmo daremmo faremmo staremmo
voi sareste dareste fareste stareste
loro sarebbero darebbero farebberostarebbero
VIVERE-VIVREI DOVERE-DOVREI
SAPERE-SAPREI

ANDARE
io andrei išao bih
tu andresti
lui/lei andrebbe
noi andremmo POTERE-
voi andreste POTREI
AVERE-AVREI
loro andrebbero

CADERE-CADREI VEDERE-VEDREI
BERE-BERREI
VENIRE-VERREI

VOLERE
io vorrei htio bih
tu vorresti
lui/lei vorrebbe
noi vorremmo
TENERE- voi vorreste
TERREI loro vorrebbero

TRADURRE-TRADURREI RIMANERE-RIMARREI

Potrebbero piacerti anche