Sei sulla pagina 1di 40

c 


 
c c

j 
  
 
 
j


M M
M   

  


 
 
M

 
 
1.-
Ô.-

Es una disciplina filosófica


que busca determinar el
alcance, la naturaleza y el
origen del conocimiento.
½.-

 

 ! O   


O 


 O  
 O 
 
O
$!%

^^
!

? OO O
O
O 
& 
 O 

^ !"# ^ 
ë.-
Ñ.-

ë  
 
     
    
  
   
.-

G ë  
   
 
    
 
G   
   
è.-
è.-

è  "#  $


D 
 O 
D O 

è  
 
DO 

O 
D O O 
è  " 
D  O 

O 
è  " "%" 

è    &
è.-

è 

è   " ' ()*

 
O 
 
  
 
O  O 
 
   O  O   O 
 O 
 
&"+"

 
O
 O O 
 
O

O O 

O
! 
 O  O " 
è.-

è 

è  " "
 * $" ", "-

 O 

O 
   O #

   O
  $  
O 
O  

  O 


 
è.-

è 

è  " "

.  " "+"

puda 


O O a toda afirmación posible

.  " "$
puda constante OOramo especial
%Escepticismo Académico
%Escepticismo Metafísico o Positivismo
%Escepticismo Axiológico
è.-

è 

è  +"
 " O 

O  O 
" 

?
 O 
 
O  O  " 
è.-

è 

è  /""
cO
O 
 O  O  O 

OO 
 O

O O 
 


&  # $ O 
O '  
 # 
   
 
 O  ' O    
"  
è.-

è 

è  "
 " O
O OO
O fines prácticos 
O 
O 
è.-

è 

è  "
 
O O  " 
O  (O  #
 
O 
 
  O 

O 
è.-

è 

  "
 /""
+"
%Escepticismo Académico
- " " $ %Escepticismo Metafísico
%Escepticismo Axiológico

è.-

è
è   "

O 
O  (O O 
O
 O 

O O )
 
O 
O     "O O 

O 
O O 

O  

O  O 
O 
è.-

è
è   %

 

  O 
O   O
 * ü !
' !!
(! 
)(!*+ ,
  - ' 
 .(
)(!*
è.-

è

è   $"

?
  (O 
O
 O
O O 

O O  OO 

Primeramente se reciben imágenes sensibles


  O  (O 
"  
O O

O   O

 

 
è.-

è

è  " ' $ *

) O O  (O  


O
 O
 "O 
O O 

O 

)
 O 

 O O

OO
O  
O


0"$#"$
"1$/ 
è.-

è

Y       


    
   

 
  
è.-

è

è  $"(""
 
#)+" 2  $#)+"

è  $"!(""

 j"( " 2  ("( "

  j"

è  $""
 "$ !" "

2  "$ $" "


è.-

è

è  $"(""

 
#)+"
  
 O 
 
  

2  $#)+"
+   OOO 
 O
O

è.-

è

è  $"!(""
 j"( "
)
O 
  O
O
 
O 
(  O  
"
O  O  
 $""

O


O OOO

O O
 


O

 
"
 O  O 

O 
è.-

è

è  $"!(""
2  j"( !"
)
O 
 O O ( O 
' 
 O
  O 
O
O
 
#  O 


  O 
  
è.-

è

è  $"!(""
  j"
  O O O OO OO 
 
O OOO O O
 
 OO 
  O  

ºant distingue:
,c ,-  O


. ,/ ,-  
O
 
è.-

è

è  $" "

 "$ !" "

) 
O  O 
 O   
O 
O  O
O
 O 
  
O O
 

2  "$ $" "


.
O O   O 
O 
  OOO0
 
O

  0O

O 
"
O
 
è.-

è 

 "#  $+


 O 
  O 
O

 O
 

 O O 

 O 

O 
O 

" O O O  
O

O

Plotino
 "" San Agustín
pescartes
è.-

è

   &

 1 
 " "
O  O O
 O 
O
 O
 
  
O
O  O  
O 
 

2   & 

 1 
 O
  O
 O 

O O
O 
O O O O O O

" 
·.-
åp  
  
   


 


 
 

å
 

   
å
  
 

  
  


å
 
 
 

! 


 
 

 
"   

 
 
 
 #  
$ 
  
 %


   


 M 


  

   

  


 
 
?  

 
  
 

@
@  @ M 

 
 
 @

@
 
 @
2  
 
@
 


  @

@ @


@ @

@ 
@@
 @ @
  @

 @ @ 
@

  @

˜  ˜  

 
 

à  

˜  
 ˜   

˜
 ˜ 

  
 
 2
@ 2
2  2
 2 2
 
@
2 @ 2
2 @2
 2 @2 2
2 2 2@ 22 @
 @2 
 2@
2 @2
 2@2 2
2 2@
 

""
? 


 
 


M

#  # 

@
@2

@
@2 @ @

 2@2 2

 

@
 
    ! & 

› %   
!

 %


%

 
 

' $
 & 
 ()%

$

 

$
*

%
 %

>.-

 # 
 

 
  

 
 & 


+,
 %) - )  

. + %). 
 /

" "
+
O $ +
O 

 O 

O O  O 

O (
O 
 
   
O  O )     
O O

 O (  
O  O 

O 

 
 
 

 " O 
O
O  

    O" 
 

O O  
 O     
  „eoría del conocimiento - 
 
 O 

O   O  #  O 

O gnoseología - 

O #  O 

O O   O  O 0
  
O 

O 
 2
 # & O 
  ("(  
üM !"#$!"! %!&
!!#! '-P#(!-

¡
 )