Sei sulla pagina 1di 30

Annibale Carracci

(1560 – 1609)

Istorija umetnosti 3
(1)
Annibale Carracci, autoportret 1604.
Bolonja – rasadnik umetnika
• Lodovico (1555 -1619) Agostino (1557 – 1602)
• Annibale je najizrazitija ličnost i vitalna snaga umetničke porodice Carracci.
Najznačajniji predstavnik i inicijator bolonjske akademije. REFORMATOR
• 1582. Accademia dei Desiderosi → Accademia degli Incamminati
(Lodoviko, Agostino, Guido Reni, Albani, Lanfranco, Guercino,
Dominichino…) Oni će dati pečat rimskoj umetnosti, profanoj i svetovnoj
• Tečajevi perspektive, arhitekture, anatomije, astronomije, pesništva, rad na
živim modelima
• Veliki broj umetnika
• Njihova specijalnost je bila fresko slikarstvo mezzo a fresco
• Prednost crteža disegno - Segno di Dio
• 1590. godina je prekretnica i vezuje se za dolazak u Rim umetnika iz severne
Italije,obrazovanih u ateljeima severnoitalijanskih velikih majstora (Tiziano,
Tintoretto, Veronse, Correggio)
• Ključne godine uticaja Bolonjeza su pontifikat pape Grgura XV jer je bio iz
Bolonje
• Umetničko delo prošlosti je funkcionalno i namensko, vezano za
svet ideja koje izražava.
• Umetnost prošlosti je umetnost funkcije, nikada ne postoji sama za
sebe.
• Težili su eklektičnim idealima: Uzeti od Rafaela gracilnost crteža, od
Mikelanđela muskuloznu snagu, od Ticijana intenzintet boje i nežnu
paletu Koređa. Ova aproprijacija ne poznaje konflikte između
prisvojenih elemenata već ih pomiruje u konzizstentnoj celini.
• Kultura i umetnost XVII veka postaje aktuelna, angažovana i pre
svega funkcionalna,objedinjuje čitavu skalu socijalnih staleža, od
najviših do najnižih.
• U baroku postoji zavisnost na relaciji slikar i mecena i ideator. Taj
specifičan odnos u baroku formira trougao u kome nastaje
umetničko delo. Ideator je artikulisao želje mecene.
• Umetnost porodice Carraci pripada velikoj tradiciji monumentalne
dekorativne umetnosti.
• Idealizovana perfekcija i suptilni realizam
• naturalizam, raskošna paleta, emocionalna sugestivnost i herojski
idealizam
Prospero Fontana, Skidanje sa krsta 1563. Bartolomeo Passerotti Madonna da Silencio
Braća Karači 1584., Palazzo Fava, Bolonja
Annibale, Ležeći akt
Rana dela

Annibale, Deca zadirkuju mačku, oko 1590.


Lodovico, Oplakivanje Hrista,1582.
por. Rannuccio Farnese
Agostino, glava Fauna, 1595.
Lodovico, 1613
Lodovico, Pokajanje Sv. Petra,1595.
Lodovico, 1605.
Agostino
Agostino
Agostino
Kasapnica, 1580. ? Canobi
Čovek jede pasulj, 1580.
Dečak koji pije, 1582/3.
Čovek sa majmunom
Annibale Carracci Pejzaž sa nasmejanim zalaskom sunca
Cammerino Farnese
Annibale u Rim dolazi 1595. godine i tu
ostaje do kraja svog života.
Svadba: Ranuccio Farnese i Margherita
Aldobrandini, nećaka Pape Klimenta VIII
Prvo oslikva Herkulovu galeriju –
privatni studio kardinala Odoarda
Herkulov izbor, 1596.
Svod galerije Farnese (1597 – 1608)

Kardinal Odoardo Farnese, nećak


pape Pavla III
Privatna porudžbina
Ideator: Fulvio Orsini/Giovanni
Battista Agucchi
Radi se o profanom programu
Priče o bogovima preuzete iz
Ovidijevih metamorforza
Amor vincit omnia Direktna aluzija na
polni čin i prvu bračnu noć
Ova dekoracija je vrhunac delatnosti
K. u monumentalnim dekorativnim
celinama.
quadro riportato
Optičke iluzije i trikovi

Sredina: Trijumf Bahusa i Arijadne


Bočna polja: Scene iz antičke
mitologije preuzete iz Ovidija
Ideja da su i bogovi sa Olimpa bili
podložni ljubavi.
Bahus i Arijdana, 1597.
Diana i Endimion
Polifem, Galateja i Akid
Jupiter i Junona
3 nivoa realnosti
Pan i Diana
Herkul i Jola
Capella Cerasi
Santa Maria del Popolo, 1600
Lunete Aldobrandini, Bekstvo u Egipat
1603. Pietro Aldobrandini za porodičnu kapelu njegove palate u Rimu
Religiozna tema predtekst pejzažu
Brill, Carracci, Poussin, Laurain

Potrebbero piacerti anche