Sei sulla pagina 1di 15

BASAHIN BAGO MAG CONTINUE

 FONT TYPES: ALEO, ALEO LIGHT, LEAGUE SPARTAN, MONTSERRAT LIGHT


FONT WILL BE SENT SA GC KUNG HINDI MACLICK ANG LINK KINDLY SEARCH
NALANG
MAY INSTRUCTIONS NA BAWAT SLIDE. SAMPLE LANG YAN NG TOPIC KO WAG
SUNDAN (DUH). ANDUN NA FONT SIZES, TYPES AND ANONG ILALAGAY DOON
MAY IBAT IBANG LAYOUTS ANG BAWAT SLIDES. USE WHICHEVER IS APPROPRIATE.
BAHALA KAYO SAN MAGLALAGAY NG PIC SA MODULE NINYO, ANYWHERE PWEDE
PAG NATAPOS ISEND SA LEADER.
PAG NATAPOS NA MAKE SURE NA ISAVE ANG SLIDES AS JPEG OR PNG AND
PUNTA SA BAGONG POWERPOINT. SIZE OF PAPER IS 8.5X13 LANDSCAPE.
MAGIWAN NG KONTING SPACE SA LEFT PARA SA BOOK BIND. .5 ANG SPACE!
KUNG HINDI ALAM ANG .5 ISET ANG PICTURE SLIDE NG 8.5X12.5 LANDSCAPE
KUNG MAY TANONG, WAG MAHIYANG MAGTANONG SA GC THANK U
PARA DI NA KAYO MAHIRAPAN BUHARIN NALANG ANG TEXT NA NAKALAGAY
PARA WALANG MAGALAW
MORE DAKDAK
WAG NA WAG NA WAG NA WAG NA WAG NA WAG IIBAHIN ANG FONT
SIZE WALANG IIBAHIN SA FONT SIZE FONT TYPE PLEASE! PANGET TIGNAN
PAG NAPRINT LIKE LEGITSIZED

THANK ULIT!
FONT SIZE: 250
FONT TYPE: LEAGUE
SPARTAN

FONT SIZE: 150


FONT TYPE: ALEO
CHAPTER 8
FONT SIZE: 95
FONT TYPE: ALEO
LIGHT
PREPARED BY:
Sandra Louisse Q. Vivas
Patricia Lhyne H. Zabala
Maverick Mallari
Vincent Randolph Manalo
Kelvin Icban
CONTENTS FONT SIZE: 170
FONT TYPE: LEAGUE
SPARTAN

01 REDOX REACTION FONT SIZE: 100


FONT TYPE: ALEO

FONT SIZE: 150


FONT TYPE: LEAGUE
SPARTAN
REDOX REACTION FONT SIZE: 80
FONT TYPE: LEAGUE
SPARTAN
DITO NIYO LALAGAY
YUNG ASSIGNED
INTRODUCTION This is due to the instance that the atom then
LESSON SAINYO
has more protons than electrons thus has a
Before considering the definitions of higher charge or oxidation number. Conversely,
oxidation and reduction, let us recall if electrons are gained, the oxidation state
what are oxidation numbers. We defined decreases.
oxidation number as an apparent
valence, or an apparent charge on an Oxidation is any chemical change in which a
atom in a compound. Therefore, if the substance loses electrons thus decreases in
oxidation state is changed, the electrons oxidation state. For example, when a Zn atom
must be transferred. If electrons are lost loses two electrons to become a Zn ion, the
2+

by an atom, the oxidation state increases zinc has increased in oxidation state (from 0 to
since an electron has a negative charge. +2).
Zn ―> Zn + 2 e
2+ -

FONT SIZE: 90
FONT TYPE:
MONTSERRAT LIGHT FONT SIZE: 85
FONT SIZE: 75
FONT TYPE: ALEO FONT TYPE: LEAGUE
DITO YUNG SPARTAN
INTRODUCTION LAGAY NIYO YUNG PAGE
DISCUSSION EXAMPLE NUMBER DITO
FONT SIZE: 70
EXERCISES ETC
FONT TYPE: LEAGUE SPARTAN
ELECTROCHEMISTRY LAGAY NIYO YUNG CHAPTER TITLE NIYO
DITO 01
REDOX REACTION

INTRODUCTION This is due to the instance that the atom then


has more protons than electrons thus has a
Before considering the definitions of higher charge or oxidation number. Conversely,
oxidation and reduction, let us recall if electrons are gained, the oxidation state
what are oxidation numbers. We defined decreases.
oxidation number as an apparent
valence, or an apparent charge on an Oxidation is any chemical change in which a
atom in a compound. Therefore, if the substance loses electrons thus decreases in
oxidation state is changed, the electrons oxidation state. For example, when a Zn atom
must be transferred. If electrons are lost loses two electrons to become a Zn ion, the
2+

by an atom, the oxidation state increases zinc has increased in oxidation state (from 0 to
since an electron has a negative charge. +2).
Zn ―> Zn + 2 e
2+ -

ELECTROCHEMISTRY
01
INTRODUCTION This is due to the instance that the atom then
has more protons than electrons thus has a
Before considering the definitions of higher charge or oxidation number. Conversely,
oxidation and reduction, let us recall if electrons are gained, the oxidation state
what are oxidation numbers. We defined decreases.
oxidation number as an apparent
valence, or an apparent charge on an Oxidation is any chemical change in which a
atom in a compound. Therefore, if the substance loses electrons thus decreases in
oxidation state is changed, the electrons oxidation state. For example, when a Zn atom
must be transferred. If electrons are lost loses two electrons to become a Zn ion, the
2+

by an atom, the oxidation state increases zinc has increased in oxidation state (from 0 to
since an electron has a negative charge. +2).
Zn ―> Zn + 2 e
2+ -

ELECTROCHEMISTRY
01
REDOX REACTION

INTRODUCTION This is due to the instance that the atom then


has more protons than electrons thus has a
Before considering the definitions of higher charge or oxidation number. Conversely,
oxidation and reduction, let us recall if electrons are gained, the oxidation state
what are oxidation numbers. We defined decreases.
oxidation number as an apparent
valence, or an apparent charge on an Oxidation is any chemical change in which a
atom in a compound. Therefore, if the substance loses electrons thus decreases in
oxidation state is changed, the electrons oxidation state. For example, when a Zn atom
must be transferred. If electrons are lost loses two electrons to become a Zn ion, the
2+

by an atom, the oxidation state increases zinc has increased in oxidation state (from 0 to
since an electron has a negative charge. +2).
Zn ―> Zn + 2 e
2+ -

ELECTROCHEMISTRY
01
INTRODUCTION This is due to the instance that the atom then
has more protons than electrons thus has a
Before considering the definitions of higher charge or oxidation number. Conversely,
oxidation and reduction, let us recall if electrons are gained, the oxidation state
what are oxidation numbers. We defined decreases.
oxidation number as an apparent
valence, or an apparent charge on an Oxidation is any chemical change in which a
atom in a compound. Therefore, if the substance loses electrons thus decreases in
oxidation state is changed, the electrons oxidation state. For example, when a Zn atom
must be transferred. If electrons are lost loses two electrons to become a Zn ion, the
2+

by an atom, the oxidation state increases zinc has increased in oxidation state (from 0 to
since an electron has a negative charge. +2).
Zn ―> Zn + 2 e
2+ -

ELECTROCHEMISTRY
01
CHAPTER 8

PREPARED BY:
Sandra Louisse Q. Vivas
Patricia Lhyne H. Zabala
Maverick Mallari
Vincent Randolph Manalo
Kelvin Icban
CONTENTS

01 REDOX REACTION
REDOX REACTION

INTRODUCTION This is due to the instance that the atom then


has more protons than electrons thus has a
Before considering the definitions of higher charge or oxidation number. Conversely,
oxidation and reduction, let us recall if electrons are gained, the oxidation state
what are oxidation numbers. We defined decreases.
oxidation number as an apparent
valence, or an apparent charge on an Oxidation is any chemical change in which a
atom in a compound. Therefore, if the substance loses electrons thus decreases in
oxidation state is changed, the electrons oxidation state. For example, when a Zn atom
must be transferred. If electrons are lost loses two electrons to become a Zn ion, the
2+

by an atom, the oxidation state increases zinc has increased in oxidation state (from 0 to
since an electron has a negative charge. +2).
Zn ―> Zn + 2 e
2+ -

ELECTROCHEMISTRY
01
REDOX REACTION

INTRODUCTION This is due to the instance that the atom then


has more protons than electrons thus has a
Before considering the definitions of higher charge or oxidation number. Conversely,
oxidation and reduction, let us recall if electrons are gained, the oxidation state
what are oxidation numbers. We defined decreases.
oxidation number as an apparent
valence, or an apparent charge on an Oxidation is any chemical change in which a
atom in a compound. Therefore, if the substance loses electrons thus decreases in
oxidation state is changed, the electrons oxidation state. For example, when a Zn atom
must be transferred. If electrons are lost loses two electrons to become a Zn ion, the
2+

by an atom, the oxidation state increases zinc has increased in oxidation state (from 0 to
since an electron has a negative charge. +2).
Zn ―> Zn + 2 e
2+ -

ELECTROCHEMISTRY
01
INTRODUCTION This is due to the instance that the atom then
has more protons than electrons thus has a
Before considering the definitions of higher charge or oxidation number. Conversely,
oxidation and reduction, let us recall if electrons are gained, the oxidation state
what are oxidation numbers. We defined decreases.
oxidation number as an apparent
valence, or an apparent charge on an Oxidation is any chemical change in which a
atom in a compound. Therefore, if the substance loses electrons thus decreases in
oxidation state is changed, the electrons oxidation state. For example, when a Zn atom
must be transferred. If electrons are lost loses two electrons to become a Zn ion, the
2+

by an atom, the oxidation state increases zinc has increased in oxidation state (from 0 to
since an electron has a negative charge. +2).
Zn ―> Zn + 2 e
2+ -

ELECTROCHEMISTRY
01
INTRODUCTION This is due to the instance that the atom then
has more protons than electrons thus has a
Before considering the definitions of higher charge or oxidation number. Conversely,
oxidation and reduction, let us recall if electrons are gained, the oxidation state
what are oxidation numbers. We defined decreases.
oxidation number as an apparent
valence, or an apparent charge on an Oxidation is any chemical change in which a
atom in a compound. Therefore, if the substance loses electrons thus decreases in
oxidation state is changed, the electrons oxidation state. For example, when a Zn atom
must be transferred. If electrons are lost loses two electrons to become a Zn ion, the
2+

by an atom, the oxidation state increases zinc has increased in oxidation state (from 0 to
since an electron has a negative charge. +2).
Zn ―> Zn + 2 e
2+ -

ELECTROCHEMISTRY
01