Sei sulla pagina 1di 21

Definisi

 Masyarakat yang bergantung kpd sector perindustrian


 Masyarakat yang terlibat dgn pengeluaran barangan
dan perkhidmatan dgn menggunakan mesin
 Masyarakat industry dicirikan menerusi pembahagian
kerja
 Bergantung kpd pengeluaran secara besar-besaran
Latar belakang
 Masyarakat industri di Jerman lahir kesan daripada ledakan revolusi
industri selepas di England pada 1860-an hingga 1914.
 Kesan daripada revolusi ini, kerajaan telah memberi tumpuan untuk
memajukan kemudahan infrastruktur seperti sistem pengangkutan
dan komunikasi.
 Kerajaan juga mewujudkan lebih banyak kilang bagi menjana
pertumbuhan ekonomi.
 Pertambahan penduduk juga telah mewujudkan masyarakat yang
berorientasikan industri seperti di kawasan Ruhr, Saxony, Silesia dan
Berlin.
 Bilangan penduduk yang semakin ramai telah membawa
pertambahan dalam peluang pekerjaan di kawasan industri.
 Longgokan sumber bahan mentah yang banyak juga menyumbang
kepada perkembangan perindustrian di Jerman seperti arang batu,
bijih besi, dan bijih timah di Ruhr, Lorraine dan Silesia pada abad ke19.
Ciri-ciri
1. Kegiatan Ekonomi
Pertambahan Pelombongan
 Pertambahan pembukaan lombong arang batu dan
bijih besi di Saxony dan Silesia barat Jerman
 Pertambahan pengeluaran arang batu dua kali ganda
antara tahun 1860-1870
 Pengeluaran bijih besi meningkat daripada 1.5 juta tan
pada 1871 kepada 8..5 juta tan pada tahun 1900
 Muncul pengusaha terkemuka seperti Alfred Krupp
yang mengeluarkan barangan alat ganti berkualiti
tinggi dan peralatan besi.
Kemajuan dalam industry kulit
 1870-1914, Jerman telah mengambil alih tempat
England dalam industry Kulit
 Berlaku perubahan kehidupan masyarakat kepada
gaya hidup mewah
Pembangunan tekstil
 Tertumpu di wilayah Rhineland, Saxony dan Silesia
 Bandar berlin mengeluarkan mesin-mesin bagi
meningkatkan lagi industry tekstil di Jerman
Ciptaan baharu mulai berkembang
di Jerman
 Syarikat Siemens dan Martin mula meningkatkan
pengeluaran keluli pada tahun 1886 daripada 0.9 juta
tan kepada 13.6 juta tan
 Membawa kepada kemunculan kejuruteraan elektrik
di Jerman
 Syarikat kimia dan elektrik Jerman menjadi perintis
kepada pembangunan perusahaan kimia dan elektrik
Kemajuan dalam teknik
penyelidikan
 Jerman menghasilkan pelbagai ciptaan baru yang
membantu kelahiran industry berskala besar
 Syarikat kimia dan elektrik Jerman memonopoli
penubuhan makmal-makmal penyelidikan yang lengkap
dengan ahli-ahli kimia dan fizik terlatih daripada universiti
 Beberapa perbadanan Jerman telah memberi sumbangan
besar mencipta teknik baru dengan menjalinkan teknik
penyelidikan saintifik dengan amalan kerja biasa di kilang
 Menjelang akhir abad 19, industry kimia dan elektrik
Jerman telah memimpin dunia
Kemajuan kewangan
 Kerajaan jerman mengawal pasaran bebas.
 Perkembangan system perbamkan di Jerman
menggalakkan pertumbahan perdagangan dan perniagaan
di Jerman.
 Pada tahun 1840an, bank of Prusia berfungsi sebagai ‘joint
stock’ dalam pengeluaran kredit dan menyediakan
pelaburan Kapital
 Bantuan modal mempercepatkan perkembangan industri
di Jerman pada tahun 1870-an.
 Hal ini mengalakkan pertumbuhan industry
perlombongan arang batu, keluli,kapas dan kain bulu serta
kemajuan system pengangkutan darat dan laut.
Kejuruteraan manusia
 Bidang perdagangan di Jerman dan sekolah-sekolah
teknik menyediakan lelaki untuk kerja-kerja spesifik
dan lebih efektif
 Lahir satu kumpulan elit pengurusan yang penuh
disiplin dengan semangat kerja berpasukan
Kemajuan system pengangkutan
 Pembinaan jalan keretapi dibina dengan pesat pada tahun
1870 hasil pembangunan industry besi dan keluli.
 Firma Jerman di Borsig telah menjadi pengeluar utama
keretapi di Jerman.
 Kerajaan juga menyediakan kadar perkhidmatan kereta api
yang murah untuk menghantar besi Jerman ke negara-
negara Eropah lain.
 Kemajuan ini membolehkan Jerman mula mengeksport
besi dan keluli ke lain-lain negara Eropah
 Pada 1913, eksport besi dan keluli Jerman bernilai 100 juta
pound sterling.
Peluasan perdagangan
antarabangsa
 Perkembangan pembangunan perindustrian di Jerman
menyaksikan pertambahan dalam eksport sehingga
menimbulkan masalah dalam memasarkan barangan
dan mendapatkan sumber bahan mentah
 Perindustrian di Jerman telah berkembang kepada
243.8 peratus dari tahun 1887-1912
Dasar kerajaan Jerman
 1879, Jerman menamatkan dasar perdagangan bebas
dan mengamalkan dasar melindungi industry
 Hal ini membantu dalam menambahkan hasil
pengeluaran Jerman antara tahun 1872-1910
 Bismarck telah memperkenalkan undang-undang
insuran social pada 1883 bagi memastikan para pekerja
mendapat
1. Kemajuan dalam system
pertanian
 Kemajuan teknologi telah meningkatkan mekanisme dalam
kegiatan pertanian seperti masalah pembajakan tanah dapat
diatasi apabila traktor dicipta bagi menggantikan penggunaan
kuda.

 Kemajuan dalam pertanian juga menghasilkan kajian saintifik


tentang tanah, misalnya melalui penemuan Humphry Davy
(1802) tentang sumbangan ilmu kimia dalam mengatasi masalah
kesuburan tanah dan tanaman. Pada tahun 1840 pula, saintis
Jerman, Justus von Leibig telah menemui formula untuk
menghasilkan baja tiruan (kimia)

 Selain itu petani juga turut memperkenalkan sistem pertanian


campuran iaitu menternak lembu dengan diselangi oleh
penanaman bijirin khasnya jagung dan ubi kentang.
Perkembangan perindustrian
 Pembukaan lombong arang batu dan bijih besi di Saxony
dan Silesia telah mendorong kepada kewujudan
masyarakat industri.

 Kemajuan dalam industri kulit melahirkan perubahan


dalam gaya hidup

 Kemajuan dalam industri tekstil khususnya di Berlin


 Ciptaan-ciptaan baru mencetuskan inovasi baru dalam
teknologi di Jerman seperti industri kimia dan elektrik.
Kemajuan dalam system
pengangkutan
 Masyarakat industri di Jerman juga maju dalam sistem
pengangkutan.

 Kemajuan yang pesat dalam industri besi dan keluli telah


membawa perkembangan dalam sektor pengangkutan
khususnya dalam pembinaan jalan kereta api.

 Borsig telah muncul sebagai pengeluar utama kereta api


dan kemudian diikuti oleh pembinaan jalan kereta api ke
bandar-bandar lain di Jerman.
KEMAJUAN DLM SISTEM
KEWANGAN
 Pada tahun 1840an, Bank of Prussia menjalankan perniagaan perbankan
sebagai join stock dalam pengeluaran kredit dan pelaburan kapital.

 Sistem perbankan di Jerman dikawal oleh D Bank iaitu penggabungan empat


buah bank utama di Jerman yang terdiri daripada Disconto Gesellschaft of
Stuttgart (1851), Deutsche Bank (1870), Darmstadter Bank (1870) dan
Dresdener Bank (1872)

 Melalui sistem perbankan, membawa kemunculan kelas pengusaha industri


baru pada abad ke 18 kerana mereka mendapat bantuan modal daripada bank.

 Penyaluran modal tersebut membolehkan pihak bank mempunyai kuasa


mengawal perusahaan yang dijalankan oleh syarikat-syarikat industri.

 Selain itu penubuhan kartel di Jerman juga membantu perkembangan


industri apabila menguasai bekalan dan harga jualan bagi produk-produk.
DASAR KERAJAAN
 Kewujudan masyarakat industri di Jerman juga dirangsang oleh dasar
kerajaan Jerman yang menubuhkan sekolah pertukangan dan teknikal
untuk melahirkan ramai tenaga mahir.
 Undang-undang insurans sosial juga dikuatkuasakan pada tahun 1883
 Selain itu banyak pusat-pusat kesihatan dibina yang mana kos
pembiayaan 2/3 ditanggung oleh oleh pekerja dan selebihnya oleh
majikan
 Kerajaan juga memanipulasi pengeluaran akhbar sebagai satu langkah
mengawal pemikiran rakyat
 Seterusnya kerajaan Jerman mengawal pengurusan perkilangan, firma,
kartel dan bank-bank
 Kerajaan Jerman fokus kepada kilang pengeluaran peralatan tentera
dan senjata di Eropah.