Sei sulla pagina 1di 15

Warnakan gambar yang menunjukkan keperluan asas

manusia.

1
Suaikan haiwan berikut mengikut makanannya.

2
Perhatikan gambar tumbuhan di bawah.

3
Suaikan haiwan berikut mengikut habitatnya.

4
Tandakan (/) pada ucapan yang sopan.

5
Rajah di bawah menunjukkan litar yang digunakan untuk menguji

sama ada objek bersifat konduktor elektrik dan penebat elektrik.

6
Warnakan bahagian Bumi yang mengalami siang dengan warna

kuning dan malam dengan warna hitam pada empat kedudukan

bumi.

7
Teliti peristiwa berikut. Kemudian, susun gambar mengikut urutan

yang betul.

8
Namakan objek di bawah.

9
Tandakan (/) pada langkah keselamatan yang perlu diambil

ketika jerebu.

10
Lengkapkan tempat kosong berdasarkan jawapan pilihan.

11
Perhatikan objek dalam gambar.

Adakah objek tersebut timbul atau tenggelam?

12
Hitung bilangan logo mengikut kategori di bawah.

13
Warnakan bendera negeri di bawah dengan

betul.

14
Mari bantu Irfan, Rawi, Weng Kai dan Patrick ke tempat ibadat
masing-masing. Lakarkan laluan menggunakan warna yang
berbeza

15