Sei sulla pagina 1di 1

SK KAMPONG PADANG

25200 KUANTAN PAHANG

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR


BAHASA INGGERIS – PENULISAN (014 )
JULAI 2018
1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

1. Tulis nombor kad pengenalan atau


nombor sijil kelahiran dan angka giliran. Untuk Kegunaan Pemeriksa
kamu pada petak yang disediakan.

2. Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga Kod Pemeriksa :


bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan
No. Markah Markah
Bahagian C.
Soalan Penuh Diperoleh
3. Kamu dikehendaki menjawab semua
soalan dalam Bahagian A dan Bahagian A 10
B serta satu soalan daripada Bahagian C.
(i) 3
4. Jawapan kamu untuk Bahagian A,
Bahagian B dan Bahagian C hendaklah
ditulis pada ruangan yang disediakan di (ii) 6
dalam kertas peperiksaan ini. Sekiranya B
ruang yang disediakan tidak cukup, sila (iii) 6
dapatkan helaian tambahan daripada
pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (i) 15
(jika ada) hendaklah diikat dan dihantar
bersama-sama kertas peperiksaan. C
(ii) 10

Jumlah 50

Kertas peperiksaan ini mengandungi 9 halaman bercetak