Sei sulla pagina 1di 12

Sfânta Liturghie

și practici
„neortodoxe” în
cadrul
Proscomidiei

• Student: Ancuța Tony-Marian


• Îndrumător: Pr.Lect.Dr. Dinu Adrian
Ce este Proscomidia?
• Proscomidia (gr. προσκομιδή, ἡ — proskomidi, i, de la
προσκομίζειν — proskomizein = a aduce, a pune înainte, a
oferi) este rânduiala introductivă a Sfintei și Dumnezeieștii
Liturghii, care constă în pregătirea și binecuvântarea
Cinstitelor Daruri, adică a materiei (pâinea și vinul) jertfei
liturgice. Proscomidia este prima parte a Sfintei Liturghii. În
Liturghier ea are forma și întinderea unei adevărate slujbe
aparte, cu un titlu propriu, cu o formulă de binecuvântare la
început și cu una de încheiere.
Ce prefigureaza
Proscomidia?
• „Am înțeles cum prin această
dumnezeiască închipuire și istorisire a
Sfintei Proscomidii vedem pe Iisus și
întreagă Biserica Lui. Îl vedem în mijloc
pe Hristos Însuși, Lumina cea adevărată
și Viața cea Veșnică. El este în mijloc prin
Agneț, iar Mama Lui de-a dreapta, prin
miridă, sfinții și îngerii de-a stânga, iar
dedesubt întreaga adunare a
credincioșilor Lui, dreptmăritori. Aceasta
este Taina cea mare: Dumnezeu între
oameni și Dumnezeu care S-a întrupat
pentru dânșii. Aceasta este Împărăția ce
va să fie și petrecerea vieții celei veșnice:
Dumnezeu cu noi, văzut și împărtășit”
(Sf.Simion al Tesalonicului)
Abateri tipiconale
în cadrul
Proscomidiei
1. Modul săvârșirii Proscomidiei
2.Materiile folosite la săvârșirea
Proscomidiei
3.Etapele scoaterii Sfântului Agneț, al
miridelor...
4. Liturghia „seacă”
5. Concluzie
Modul săvârșirii
Proscomidiei
• Referitor la modul săvârșirii
Proscomidiei, unii slujitori efectuează
întreaga lucrare a scoaterii Sfântului
Agneț și al miridelor, urmând ca după
aceea să citească rugăciunile, cererile
și pomenirile. Alții săvârșesc
Proscomidia, rostind concomitent
textul prescris în Liturghier. Această
ultimă practică este cea justă si corectă,
rugăciunile trebuind să fie rostite la
fiecare scoatere de Agneț sau de
miride, la turnarea vinului și a apei ca
și la acoperirea cu Sfintele
Acoperăminte
Materiile folosite la
săvârșirea Proscomidiei
Referitor la anumite controverse apărute în
rândul slujitorilor privitoare la utilizarea vinului
obținut din alte fructe în afară de struguri, orice
alt vin, stors din orice alte poame și alte roade,
adică din mere, pere, prune, vișine, porumb,
zmeură și din alte asemenea acestora, nu este
vin și nici nu poate fi întrebuințat la Sfânta
Euharistie. Iar dacă va îndrăzni cineva să
slujească cu altfel de vin, afară de viță, sau cu
vin oțetit, sau amestecat cu altceva, un astfel de
preot nu va putea săvârși Taina, va greși de
moarte și de preoție se va lipsi (cap. Povățuiri și
învățături, Liturghier)
Etapele scoaterii Sfântului
Agneț, al miridelor..
• La momentul scoaterii Sfântului Agneț
din prescura principală, a miridelor și a
părticelelor scoase în cinstea Maicii
Domnului, a celor nouă cete ale Sfinților,
pentru ierarhul locului, conducerea
lumească și ctitori, ca și cele două
grămăjoare de miride sau părticele pentru
credincioșii vii și adormiți, din oarecare
comoditate, neglijență sau necunoaștere,
unii slujitori taie doar câte o pojghiță
subțire din prescură pentru fiecare dintre
acestea și mai ales pentru miridele în
cinstea Născătoarei de Dumnezeu și a
celor nouă cete ale Sfinților, așezându-le
pe Sfântul Disc.
Etapele scoaterii Sfântului
Agneț, al miridelor..
• O bună parte dintre slujitori
decupează din prescură partea
imprimată cu cele nouă miride
ale Sfinților, fără să le mai separe
pe fiecare. Or, rânduiala spune că
se așază câte o părticică/miridă
din aceasta și nu toate deodată,
iar pentru fiecare, grupa de Sfinți
în cinstea cărora se aduce
Etapele scoaterii Sfântului
Agneț, al miridelor..
• Există însă și obiceiul de a scoate miride și
pentru cei care aduc pomelnice după
Vohodul Mare, de a le pune într-o linguriță
și apoi de a le transporta și depune pe
Sfântul Disc. Acest obicei este complet
netipiconal și perturbă preotul de la
slujirea Sfintei Liturghii, ele nefiind
binecuvântate și tămâiate așa cum sunt
celelalte ale Proscomidiei. Se recomandă
ca pomenirea celor ce vin după momentul
acoperirii Cinstitelor Daruri să se facă la o
alta Liturghie
Etapele scoaterii
Sfântului Agneț, al
miridelor..
• O altă practică netipiconală
este reprezentată de
scoaterea unei firimituri
sau a unei părticele pentru
persoanele bolnave, care
mai apoi să fie luată de pe
Sfântul Disc și pusă în
prescura din care a fost
scoasă și dată
credincioșilor respectivi.
Ea trebuie lăsată în același
loc și consumată alături de
celelalte
Liturghia „seacă”

• Iată că în cadrul
acestei Liturghii,
slujitorul „respectă”
aproape în totalitate
rânduiala slujbei, însă,
se trece peste
momentul săvârșirii
Proscomidiei, astfel,
Sfântul Disc și Sfântul
Potir fiind goale la
momentul Vohodului
• Rânduiala proscomidiei este una
veche și iată că observăm
anumite abateri tipiconale sau
inovații care privesc anumite
gesturi sau ritualuri liturgice și
care nu sunt în concordanță cu
indicațiile tipiconale clare și
precise din Liturghier și care
uneori „izbesc” prin noutatea sau
autenticitatea lor, de aceea este
important să păstrăm și să urmăm
indicațiile date de cărțile de
slujbă, în felul acesta să rămânem
pe drumul dreptei învățături

Potrebbero piacerti anche