Sei sulla pagina 1di 8

SEKOLAH KEBANGSAAN GEMBUT

JALAN TANJUNG SEDILI


81910 KOTA TINGGI
JOHOR DARUL TAKZIM

Fail Pengurusan
Program Kecemerlangan
Tahun 6
2018
SURAT-MENYURAT
-Surat-menyurat
-Minit Mesyuarat bersama surat iringan
-Minit Curai
AHLI JAWATANKUASA
-Ahli Jawatankuasa Induk
-Ahli Jawatankuasa Kerja
-Ahli Jawatankuasa Majlis Permuafakatan
-Surat lantikan AJK 2018
MAKLUMAT GURU
- Maklumat Guru
-Jadual Waktu
PROGRAM
KECEMERLANGAN
-Perancangan Program
-Takwim Program
-Perlaksanaan Program
-Pelaporan Program
PENTAKSIRAN &
PENILAIAN
-Analisa keputusan pentaksiran
-Analisa pencapaian mata pelajaran
- Headcount
- Postmortem dan Audit Akademik
PEMANTAUAN /
PENYELIAAN
-Jadual Pencerapan Guru
-Laporan Pencerapan
- Borang Penyeliaan
PEMERIKSAAN
BUKU RAMPAIAN / HASIL
KERJA MURID
- Jadual Pemeriksaan Buku Rampaian / Hasil Kerja
- Borang Pemeriksaan Buku Rampaian
- Laporan Pemeriksaan Buku Rampaian