Sei sulla pagina 1di 24

BENGKEL PENGURUSAN

SISTEM FAIL

PENGURUSAN FAIL
PPDa
PERINGKAT DAERAH GOMBAK
(SEKOLAH MENENGAH)

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 1


SAMA BERFIKIR

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 2


PENGURUSAN FAIL
PPDa
(MENGIKUT
INSTRUMEN)
Mohd Ghazali b Hj Anuar
Penyelaras PPDa SK Tmn Desa3
PENGENALAN
PENGURUSAN FAIL YANG MANTAP
MELAMBANGKAN PENGURUSAN PPDa SEKOLAH
YANG BERKESAN
1. MEWUJUDKAN 4 FAIL INDUK
1.1 PENGURUSAN AM
1.2 PROGRAM MURID
1.3 PENGURUSAN BILIK/SUDUT/LORONG
1.4 URIN
2. FAIL 1.1 -1.3 BERWARNA PUTIH
FAIL 1.4 BERWARNA HIJAU (SULIT)
Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 4
NOMBOR RUJUKAN

Mengikut Nombor Rujukan yang di


daftarkan di sekolah masing masing.
Contoh
SKTD /PPDa/07/03/011/01
- NO 01 DIHUJUNG SIRI

ADALAH BILANGAN FAIL

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 5


KANDUNGAN FAIL UTAMA

1.FAIL O1
PENGURUSAN AM
SURAT MASUK
SURAT KELUAR
PENGURUSAN ASAS
REKOD PENGLIBATAN KES
KAJIAN TINDAKAN
* DARIPADA FAIL 01 WUJUDKAN FAIL FOLDER
SATU ATAU LEBIH-MENGIKUT KEPERLUAN
Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 6
FAIL FOLDER KERAS 1
(BAHAGIAN 1)
A) PENGURUSAN ASAS
1. JAWATANKUASA
2. CARTA ORGANISASI
3. RANCANGAN TAHUNAN
4. TAKWIM
5. PEKELILING
6. MISI DAN VISI
7. LAMAN BLOG
8. STATISTIK
9. MINIT MESYUARAT

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 7


FAIL FOLDER KERAS 1
(BAHAGIAN 2)
B. REKOD PENGLIBATAN KES
1. Borang mengenal pasti
2. Rekod penglibatan kes
3. Rekod pemantauan
3.1 Pelajar
3.2 Guru
3.3 Kes
3.4 Dll
4.Laporan Kes Terkini

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 8


FAIL FOLDER KERAS 1
(BAHAGIAN 3)
C. KAJIAN TINDAKAN
1. Kajian dijalankan
2. Data dan analisis
3. Hasil kajian
4. Tesis

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 9


KANDUNGAN FAIL
UTAMA
2. FAIL 02
PROGRAM MURID
Pematuhan Takwim
Laporan Pelaksanaan Program
Carta organisasi rakan PPDa
Jadual Tugas
Senarai nama pelajar yang
terlibat dalam semua aktiviti
Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 10
FAIL FOLDER KERAS 2
(BAHAGIAN 1)

PERANCANGAN
- Rancangan aktiviti
- Takwim PPDa

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 11


FAIL FOLDER KERAS 2
(BAHAGIAN 2)

PELAKSANAAN
-Senarai semak
-Pematuhan takwim
-Draf Pelaksanaan mesti dikepilkan
bersama.

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 12


FAIL FOLDER KERAS 2
(BAHAGIAN 3)
PELAPORAN
- Laporan pelaksanaan
- Laporan aktiviti tahunan
- bertugas dengan kebenaran.
- Kertas Kerja Aktiviti ,murd
- Penilaian khas
- Laporan penilaian
- Borang penilaian
- Pemantauan Pengurusan sekolah 13
Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos
FAIL FOLDER KERAS 2
(BAHAGIAN 4)
KEMENJADIAN MURID
-Jawatankuasa Murid
- Carta organisasi rakan PPDa
- Jadual tugas rakan PPDa
- Pentauliahan bukti pentauliahan
-Gambar penyerahan
- Biodata Rakan PPDa

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 14


FAIL FOLDER KERAS 2
(BAHAGIAN 4)
Pengiktirafan kepada rakan PPDa
-surat perlantikan
-salinan sijil
-surat perlantikan dalam sesuatu program
khas.
-surat kebenaran ibu bapa

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 15


PROJEK KHAS

BOLEH MENAMBAH FAIL FOLDER


KERANA PROJEK KHAS TIDAK
KURANG 15 PROJEK
CTH: FAIL FOLDER 01, 02, 03

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 16


PROJEK KHAS
SETIAP PROJEK KHAS MESTI ADA
SENARAIKAN
LAWATAN KERJA
LAPORAN
DOKUMENTASI
PENILAIAN
MENTOR
Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 17
KANDUNGAN FAIL UTAMA
3 . FAIL 03
PENGURUSAN BILIK
Kertas Cadangan Penubuhan
Plan Pembangunan
Mesyuarat minit
Bajet dan senarai bahan
Borang soal selidik penggunaan bilik
sumber
Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 18
Fail Folder Keras
Fail 03
Carta Organisasi
Jawatankuasa Bilik
Jadual masuk ke bilik
Penilaian
Dokumentasi
Sijil penghargaan
Sumbangan Agensi
Rekod Penggunaan Bahan
Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 19
Fail Folder Keras fail 03

Rekod lawatan
Jadual tugas pengawas
Rekod pengunaan bilik waktu relief

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 20


FAIL O4

URIN
(Berwarna hijau dan diklasifikasikan
sebagai sulit)

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 21


KANDUNGAN FAIL 04
Surat masuk untuk urin
Surat jawapan agensi berkaitan
Borang urin
Senarai pelajar/guru yang diuji
Profil pelajar/guru yang terlibat
Keputusan urin
Laporan keselururuhan
Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 22
Kandungan fail 04

Profil murid positif ujian urin


Pengakuan murid secara sukarela

Tingkatkan Produktiviti Kurangkan Kos 23


TERIMA
KASIH
ZALI UNIT PPDa
SK TAMAN DESA 24