Sei sulla pagina 1di 27

PELAPORAN PROGRAM IMFREE

SK DATO WAN KEMARA, CHANGLUN


SK KUALA NERANG
SJK(T) KULIM
BAHAN PENGAJARAN YANG DITERIMA
JENIS BAHAN
BIL SEKOLAH
Set Dam Kad Papan Set Jom Tabletop
IMFree Imbasan Interaktif Mengail IMFree
(Tarpoulin (3 tajuk (2 papan (2 unit
Dam & 1 setiap interaktif joran, 1
dadu) kotak & 10 unit kolam, 4
magnetik) bakul dan
40 jenis
ikan)

1. SK Dato Wan 1 1 1 1 25
Kemara

2. SK Kuala 1 1 1 1 25
Nerang

3. SJK (T) Kulim 1 1 0 1 25


MAJLIS PENYERAHAN BAHAN KIT IMFREE TAHUN 1
SK KUALA NERANG
30 MAC 2016
MAJLIS PENYERAHAN BAHAN KIT IMFREE TAHUN 1
SK DATO WAN KEMARA
10 APRIL 2016
MELEKATKAN POSTER DI MEJA KANTIN SKDWK
BAHAN-BAHAN IMFREE DISIMPAN DENGAN BAIK
DI BILIK SUMBER PPDA SKDWK
PELAKSANAAN AKTIVITI IMFREE
TAHUN 1 NEGERI KEDAH
Kesesuaian Pelaksanaan
Skop Nama Aktiviti Sesuai Tidak Sesuai

Aktiviti Suai Padan 1 /


Skop 1:
Kad Imbasan (Racun Dalam Rokok) /
Apa itu Rokok ?
Mari Mewarna (Apa Itu Rokok ?) /

Skop 2: Tayangan Video (Jangan Mulakan) /

Mengapa Seseorang Itu Sambung Titik Bernombor, Berhuruf /


Merokok ? dan Mewarna
Kad Imbasan (Asap Rokok Pasif) /
Tayangan Video (Asap Rokok /
Skop 3: Sekunder)
Perokok Pasif Tayangan Video (Asap Rokok Tertier) /
Aktiviti Suai Padan 2 /
Mari Mewarna (Asap Rokok Pasif) /
SAMB. PELAKSANAAN AKTIVITI
Kesesuaian Pelaksanaan
Skop Nama Aktiviti Sesuai Tidak Sesuai

Tayangan Video Animasi 2D (Racun /


Skop 4: Dalam Rokok)
Kandungan Racun Dalam Rokok Aktiviti Suai Padan 1 (Kandungan /
Racun Dalam Rokok)
Buku Cerita : Buaya dan Sang Kancil /

Aktiviti Suai Padan 2 (Kesan Merokok /


Kepada Kesihatan)
Skop 5:
Mari Mewarna (Bahaya Rokok Kepada /
Bahaya Rokok Kepada Tubuh Badan Tubuh Badan)
Papan Interaktif (Kenali Badan /
Perokok)
Jom Mengail /
Tayangan Video Animasi Puppet : /
Usah Mulakan
Sambung Titik dan Mewarna /
Skop 6:
Dam Interaktif IMFree /
Faedah Tidak Merokok Kad Kreatif dan Kad Penghargaan /
Kad Imbasan 3 (Ceria Tanpa Rokok) /
CONTOH PELAKSANAAN IMFREE AKTIVITI SKOP 1 SKDWK
Skop Aktiviti Tarikh Kelas Bilangan Pemerhatian Guru
Pelaksanaan Yang Murid
terlibat Terlibat
Apa Itu Rokok ? Nyanyian lagu IMFree 14.02.2016 1 Smart 28 Guru BM
15.02.2016 1 Success 25 Guru BM
16.02.2016 1 Elite 36 Guru BM
14.02.2016 1 Excellent 35 Guru Sains
15.02.2016 1 Genius 37 Guru BM
16.02.2016 1 Intelligent 30 Guru Mate
Aktiviti suai padan 1 17.02.2016 1 Succes 25 Guru Mate
17.02.2016 1 Smart 28 Guru BM
18.02.2016 1 Elite 36 Guru BM
17.02.2016 1 Excellent 35 Guru Sains
17.02.2016 1 Genius 37 Guru BM
18.02.2016 1 Intelligent 30 Guru Mate
Kad Imbasan 21.02.2016 1 Smart 28 Guru BM
22.02.2016 1 Success 25 Guru BM
(Racun Dalam Rokok)
23.02.2016 1 Elite 36 Guru BI
21.02.2016 1 Excellent 35 Guru Sains
22.02.2016 1 Genius 37 Guru BM
23.02.2016 1 Intelligent 30 Guru Mate
Mari Mewarna 24.02.2016 1 Succes 25 Guru Mate
24.02.2016 1 Smart 28 Guru BM
(Apa Itu Rokok ?)
25.02.2016 1 Elite 36 Guru BM
24.02.2016 1 Excellent 35 Guru Sains
24.02.2016 1 Genius 37 Guru BM
25.02.2016 1 Intelligent 30 Guru Mate
BILANGAN MURID TAHUN 1 IMFREE SKDWK
Bil. Murid
40

35

30

25

20
Bil. Murid

15

10

0
1 Elite 1 Excellent 1 Genius 1 Intelligent 1 Smart 1 Success
JUMLAH MURID TAHUN 1 TERLIBAT IMFREE
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Bil. Nama Sekolah Jumlah Murid Jumlah


Tahun 1 Responden

1. SK Dato Wan Kemara 191 53 (lemah)


2. SK Kuala Nerang 80 55 (Cemerlang)
3. SJK(T) Kulim 116 49 (Sederhana)
Jumlah Keseluruhan 387 157
TAKLIMAT PELAKSANAAN IMFREE TAHUN 1 SKDWK
MODUL IMFREE DIGUNAKAN DI BILIK SUMBER PPDA
SK DATO WAN KEMARA
AKTIVITI PERMAINAN IMFREE SKDWK
PELAKSANAAN AKTIVITI IMFREE
SK KUALA NERANG
PELAKSANAAN AKTIVITI IMFREE
SK KUALA NERANG
PELAKSANAAN AKTIVITI IMFREE SJK (T) KULIM
MAKLUM BALAS

Kekuatan Kelemahan
Permainan menarik minat murid Penyerahan bahan sedikit lewat.
untuk hadir ke sekolah. Bahan-bahan yang diterima tidak
Aktiviti boleh digabungjalinkan mencukupi.
dengan subjek yang lain. Masa untuk melaksanakan
Aktiviti sesuai dijalankan waktu aktiviti terhad.
kelas ganti. Bahan yang dijanjikan oleh KKM
Program IMFree ini menyebabkan belum diterima. (Seperti fail dan
program PPDa di sekolah pensel warna)
bertambah mantap. Bahan bagus tetapi kualiti bahan
harus ditingkatkan.
CADANGAN
i. Program IMFree akan berterusan. Sudah tentu bahan-bahan
akan bertambah. Jadi, tempat penyimpanan bahan-bahan perlu
disediakan oleh pihak KKM.
ii. Penyediaan bahan-bahan yang lebih berkualiti dan tahan lasak
pada masa hadapan.
iii. Pemantauan dan penyeliaan daripada KKM perlu bagi
membantu pelaksanaan program ini.
iv. Penggunaan bahasa yang lebih sesuai dan mudah difahami
oleh murid-murid khususnya bagi murid-murid bukan Melayu.
v. KKM perlu menyediakan bahan soal selidik untuk melihat
keberkesanan program seperti Ujian Pra dan Post.
vi. KKM sediakan button/badge IMFree kepada semua murid yang
terlibat sebagai tanda penghargaan dan terima kasih.
KREATIF DAN INOVASI
YANG PIHAK SEKOLAH
LAKSANAKAN
PROGRAM INOVASI PRASEKOLAH SKDWK
KREATIF DAN INOVASI
SJK (T) KULIM
MENYEDIAKAN KIOS IMFREE DAN JAMBATAN ANTI ROKOK
DI BILIK SUMBER PPDA SK DATO WAN KEMARA
PROGRAM IMFREE SKDWK BERSAMA
SHELL, AADK DAN BOMBA