Sei sulla pagina 1di 71

PROGRAM

NILAM
PELAKSANAAN PENAMBAHBAIKAN
DAN PENJENAMAAN SEMULA
PROGRAM NADI ILMU AMALAN
MEMBACA (NILAM)
EVOLUSI

LATARBELAKANG
Program NILAM yang bermula pada tahun 1999
telah dilaksanakan selama 17 tahun.
Program NILAM merupakan gabungan atau adunan
kesemua aktiviti galakan membaca yang
dijalankan di sekolah.
Program ini merangkumi rancangan membina
tabiat membaca secara terancang dan berterusan.
Murid yang terlibat dalam program ini juga diberi
pengiktirafan mengikut tahap pembacaan mereka.
OBJEKTIF NILAM YANG DITAMBAHBAIK

melestarikan budaya pembacaan berkualiti, membantu


proses pencarian ilmu pengetahuan, membina kemahiran,
penguasaan literasi maklumat dan digital sepanjang hayat;

menyediakan murid Malaysia untuk menjawab soalan yang


menguji pemikiran aras tinggi (KBAT) yang menguji
keupayaan menaakul, membuat refleksi, dan menilai
melalui aktiviti pengayaan;

menggalakkan pelibatan semua warga sekolah dalam


pelaksanaan program dan aktiviti membaca merentasi
kurikulum.

menggalakkan pelibatan masyarakat/komuniti setempat/


pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan
DAPATAN KAJIAN
Pada Tahun 2015, Bahagian Teknologi pendidikan telah
melaksanakan kajian pelaksanaan Program NILAM:
83.2 peratus guru menyatakan bahawa Program NILAM membantu
mengurangkan jumlah murid dalam Program LINUS di sekolah;
91.0 peratus guru menyatakan bahawa Program NILAM membantu
meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Melayu (BM);
87.6 peratus guru menyatakan bahawa Program NILAM membantu
meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris (BI); dan
88.7 peratus guru menyatakan bahawa Program NILAM membantu
meningkatkan prestasi murid dalam peperiksaan.
84.4 peratus murid menyatakan bahawa Program NILAM membantu
mereka meningkatkan prestasi akademik.

Sebanyak 6,900 guru (Guru Besar, Pengetua, Guru Perpustakaan dan Media, Guru Mata
pelajaran) dan 11,545 murid (sekolah rendah dan menengah) telah menyertai kajian yang
dilaksanakan secara dalam talian
MENGAPA?

Program NILAM telah dilaksanakan sejak


1999

perlu sejajar dengan perkembangan


terkini
memberi nilai tambah
ketekalan sokongan membantu
pencapaian murid dalam proses
pembelajaran
MENGAPA?

Laporan JNJK

Program NILAM tidak dilaksanakansecara berkesan dalam memupuk
minat membaca murid
Konsep dan panduan pelaksanaan
program NILAM tidak diberi
perhatian
MENGAPA?

Arahan YAB Menteri Pendidikan

Pelaksanaan Program NILAM dikaji semulauntuk memperlihatkan impak yang lebih
berkesan, bertepatan dengan peruntukan
yang dibelanjakan

Pendekatan baharu yang lebih efektif bagi


menggalakkan budaya membaca selaras
dengan PPPM 2013-2025
MENGAPA?

Laporan PISA dan Kemahiran abad ke 21

Kemampuan murid menjawab soalan


KBAT
Kurang membaca atau pembacaan terhad
Kemahiran komunikasi, pemikiran kritis,
kolaboratif, kreativiti, literasi maklumat
dan digital, penghasilan kerja bermutu
LAPORAN OECD
Syor oleh Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) untuk meningkatkan minat terhadap bacaan (Laporan PISA
2009, Jil. III):
Membaca secara meluas dan mendalam khususnya membaca
bahan fiksyen adalah dua faktor yang mempunyai kaitan paling
rapat dengan pencapaian tinggi dalam pembacaan.
Walau bagaimanapun, bahan bacaan yang mudah tidak boleh
menjadikan seseorang murid sebagai pembaca yang fasih tetapi
masih boleh digunakan oleh ibu bapa dan guru untuk meningkatkan
minat dan tabiat membaca sebagai sesuatu yang menyeronokkan.
Membina pendekatan yang berstruktur dapat menambat pembaca
yang kurang berminat bermula dengan teks yang mudah dan
menarik seperti yang terdapat dalam majalah, dan seterusnya
dikembangkan secara berperingkat kepada bahan bacaan yang
lebih kompleks. Cara ini dapat menambah keinginan membaca
dalam kalangan murid yang kurang membaca.
DAPATAN PISA
Kajian PISA 2012 melaporkan bahawa antara faktor
pencapaian yang rendah yang dikenal pasti ialah
murid Malaysia tidak dapat menjawab soalan yang
menguji pemikiran aras tinggi (KBAT), yang menguji
keupayaan menaakul, membuat refleksi, dan menilai.

Kelemahan murid yang ketara dalam PISA ialah


kemahiran pemahaman bacaan yang rendah. Kurang
membaca atau pembacaan yang terhad kepada
genre tertentu mengakibatkan murid kurang
pengetahuan sedia ada (skemata) untuk
dihubungkaitkan dengan tugasan menganalisis,
mentafsir, menilai dan membuat refleksi.
PROGRAM NILAM YANG DITAMBAHBAIK
Aktiviti membaca
( Kuantiti Dan Kualiti Bahan)

Fokus
Kepada Pelbagai Bahan Dibaca
Kualiti
Pembacaa
n
Aktiviti-Aktiviti Pengayaan Selepas
Pembacaan
(Peningkatan Pengetahuan Dan
Kemahiran Selepas Pembacaan)
PERBANDINGAN
OBJEKTIF

NILAM
NILAM SEDIA ADA DITAMBAHBAIK

- Kuantiti buku dibaca dan - Melestari budaya pembacaan


rumusan berkualiti
- Menjana idea untuk - Tumpuan kepada literasi dan ilmu
menggalak murid membaca - Mengalakkan kemahiran abad ke 21
- role model murid banyak - Pelibatan semua guru, ibubapa
membaca dan komuniti
FOKUS DAN PENDEKATAN

NILAM
NILAM SEDIA ADA DITAMBAHBAIK

- Kuantiti dan kualiti bahan


- Kuantiti buku dibaca bacaan
dan rumusan - Aktiviti bacaan diikuti pelbagai
- NILAM Jauhari, aktiviti pengayaan
Rakan Pembaca - Semua murid terlibat dalam
aktiviti
- Menggalakkan pelibatan murid
lelaki
PELIBATAN MURID,GURU,
IBUBAPA DAN KOMUNITI

NILAM SEDIA ADA NILAM DITAMBAHBAIK

- Murid pra sekolah Tingkatan 6,


- Semua murid Tahun 1-6, Pendidikan Khas, Kolej Vokasional
Peralihan Tingkatan 5 - Semua guru terlibat
- Guru bahasa - Pemantauan berkala oleh Guru
- Galakan Ibu bapa kelas/Guru NILAM/Guru GPM
- Ibu bapa, komuniti setempat,
pertubuhan kerajaan dan bukan
kerajaan
KUALITI BUKU, JENIS BAHAN BACAAN
DAN PEMBUKTIAN

NILAM
NILAM SEDIA ADA DITAMBAHBAIK

-Semua jenis buku - Mengambil kira kesesuaian


- Buku bahan
- Menulis rumusan bacaan
- Disahkan oleh - Buku dan bahan bacaan dalam
guru pelbagai format dan sumber
- Pelbagai aktiviti selepas
pembacaan
- Semua guru/ibu bapa boleh
sahkan
BAHAN
BACAAN

BAHAN
BUKU BUKAN
BUKU

BUKU BUKU BAHAN


BERBENTUK E-BOOK BAHAN
BUKAN
FIZIKAL BERCETAK
BERCETAK
BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK

Jurnal Laporan Majalah


BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK

Peta Rencana Cerpen Artike


l

Risalah /
Brosur
BAHAN BUKAN BUKU -BAHAN BUKAN
CETAK

Video klip berinformasi

Kit pembelajaran

CD Perisian Pendidikan

E-Bahan Pembelajaran
BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK
Katalog Manual pengguna

Buku Skrap G2 Buletin


BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK
Komik Poste Cart
G1 r a
Tugas Guru Mata Pelajaran/ Guru Kelas

Menggalakkan murid

Menyemak dan mengesah

Membimbing murid melaksanakan


aktiviti-aktiviti pembacaan

Memantau dan menggalakkan murid


membaca bahan bacaan yang
sesuai dengan tahap
Guru Menggalakkan Murid Membaca atau Mencari Maklumat
( Murid Yang Lemah)

Cara 1
(murid yang memerlukan bimbingan)
Membaca / mencari
maklumat atas
permintaan guru
(PdP)

Buat rumusan (wajib)


dan Menjalankan
aktiviti Pengayaan
semasa PdP.
Cth : bercerita,
forum
Disahkan oleh

Guru
Guru
Guru Menggalakkan Murid Membaca atau Mencari Maklumat

Cara 2
Murid membaca /
mencari maklumat
kerana minat

Buat rumusan
(wajib) dan Murid
menjalankan
aktiviti pengayaan
di sekolah, rumah,
perpustakaan
Disahkan Oleh

Ibubapa, penjaga,

Murid
guru.
Peranan Pentadbir
Sekolah Memahami
konsep

Memberi penjelasan

Memastikan aktiviti berjalan lancar


Peranan IbuBapa / Komuniti
Galakan

Murid Membaca / Mencari


Maklumat

Melakukan Aktiviti Pengayaan

Disahkan
Oleh
Ibubapa, Penjaga, Komuniti, NGO, Badan
Kerajaan .
Peranan
PIBG

Bekerjasama Membantu
dengan menggerakkan
pihak sekolah Program
NILAM
Bila boleh
dilaksanakan?
Di Sekolah

Perhimpunan Program-program Anjuran Sekolah

Waktu Rehat
PDP Waktu PSS
Masa Yang Sesuai Di Luar Waktu Persekolahan
PENGIKTIRAFAN
Sekolah Rendah ( Pra Sekolah - Tahun 6)

Pengiktirafa
n
144 -
287
288 - 431

720 ke atas
576 - 719

Pengiktirafa
n 120 - 239
240
- 359

600 ke atas
480 - 599
Sekolah Menengah
( Tingkatan 6 Bawah Tingkatan 6
Atas)

Pengiktirafan

48 - 95
96 - 143

192 239 240 ke atas


144 - 191
Cara Perekodan
PROSEDUR PELAKSANAAN
Baca Buku / Bahan Bukan
Buku

Tulis Rumusan (Wajib) Catat Dalam Buku


dan
Rekod
Catat Bacaan
Dalam Buku
Aktiviti Pengayaan yang lain RekodNILAM
Bacaan
NILAM

Pengesahan (Guru, Ibubapa.)


Buku Rekod Bacaan
NILAM
SENARAI MATA GANJARAN BAGI BAHAN
BACAAN
SEKOLAH RENDAH
SENARAI MATA GANJARAN BAGI BAHAN BACAAN
SEKOLAH MENENGAH
MATA GANJARAN BAHAN BUKAN
BUKU (CONTOH)
Cara Mengisi Buku Rekod
NILAM
JENIS AKTIVITI PENGAYAAN
Tunjuk cara Mencipta lirik lagu

Membaca bersama Radio Sekolah

Buku Skrap Syarahan

Lakonan / sketsa Forum

Resensi Buku / Mengulas menghasilkan buku

buku / /

Bicara Buku Menulis


Berpantun Bercerita

Lukisan / poster Deklamasi sajak

Rumusan - Ayat atau peta minda


ULASAN BUKU
Menyampaikan ulasan
buku cerita yang telah
dibaca di hadapan
umum.
Contohnya : Kelas,
perhimpunan / dalam
kumpulan.
Antara kandungan
ulasan buku :
Judul, Pengarang,
Penerbit, Sinopsis,
Tema, Penerapan
nilai murni
Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri
Pahang

BICARA BUKU / DISKUSI BUKU


Membicarakan buku yang telah
dibaca berdasarkan sekurang-
kurangnya satu daripada aspek
berikut :
Kritikan umum tentang buku
Membicarakan tentang
penulis
Memberikan pandangan dan
cadangan
Kelebihan dan keistimewaan
buku itu
Kekurangan dan kelebihan
kualiti fizikal buku
Wajib Diisi

Melukis / peta minda /


catatan
Pengesahan = Tandatangan daripada
guru, ibubapa

Kalau membuat rumusan sahaja


1 aktiviti
Tambah bilangan sebelum dengan
bilangan semasa
Bahan Bukan Buku /
Buku Bukan Bercetak Aktiviti Pengayaan
Bil
Bil Kod Thn Jenis Kod Alamat URL Rumusa Lain-lain
m/s n (Nyatakan)
Terb
it

Helaian Tambahan Jika


Menggunakan

Buku Rekod Lama Pada Tahun


2017 Sahaja

Buku : R1.10 ( ) R1.20 ( ) R1.30 ( ) R1.40


( ) R1.50 ( )
Bahan Bukan Buku : G1 ( ) G2 ( ) G3 ( ) G4 (
) G5 ( )
Aktiviti : ( )
95 m/s

95
Wajib
Diisi
Melukis / peta minda /catatan

+ ROS
LAN

Aktiviti -
Lakonan
ROS
LAN

95
2
M1.10 M1.20 M1.30
M1.40 M1.50

2
CONTOH Aktiviti -
Lakonan

95
m/s

1 Melukis/ peta minda /


catatan +
2

95 1
2
2
Helaian
Seterusny
a

9
0
1
Jumlah

+
Semasa

1
2

2 3

Jumlah
Sebelum
+
Risal
ah

Risal
ah
Helaian
Seterusny
a

Bros
ur
1
Jumlah
Semasa

1 1
1

2 3
Jumlah
Sebelum
+
Perkara-perkara Yang Penting
Aktiviti Pengayaan yang diusahakan oleh murid sahaja.

Rumusan adalah wajib

SKALA PENARAFAN IQ NILAM

< 1 = TIDAK MENCAPAI TAHAP NILAM


1 = BAIK DAN MENCAPAI TAHAP NILAM
> 1 = BAIK DAN MELEPASI TAHAP NILAM

Purata bahan yang dibaca mestilah lebih daripada 24 supaya mencapai KPI.

Jumlah aktiviti mestilah sama ATAU lebih daripada jumlah bahan.

Buku teks atau buku yang dibekalkan oleh KPM tidak boleh dikira
sebagai bahan bacaan tambahan
JENIS BAHAN BUKU
BAHAN BUKU - BUKU FIKSYEN
Antara cerita yang terdapat dalam buku-buku fiksyen:

Cerita Cerita Cerita Cerita Cerita Cerita


Misteri Sejarah Lagenda Binatang Rakyat Sains

Cerita Cerita Cerita Cerita Cerita Cerita


Sukan Seram Khayalan Dongeng Teladan Penyiasatan
BAHAN BUKU - BUKU BUKAN FIKSYEN
Buku-buku berbentuk pengetahuan serta mengandungi fakta

Buku Rujukan Terdiri daripada


Rujukan Am Memberi maklumat umum dan berguna tetapi tidak mendalam

Rujukan Khas Memberi maklumat semasa secara terperinci, mendalam


dan khusus
JENIS BAHAN BUKAN BUKU
BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK

Jurnal
G5

Jurnal
lengkap
BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK

Laporan Majalah

G
4
Laporan
lengkap Senashk
ah
BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK

Peta RencanaCerpen Artik


el

Surat khabar &


majalah

Daripada surat
maklumat Berilmiah Berilmi
khabar/
ah majalah,website,blog
s

Risalah /
Brosur G
3
HANYA HARGA
SAHAJA
Maklumat dan berilmiah Tidak ada maklumat
berilmiah
BAHAN BUKAN BUKU -BAHAN BUKAN
CETAK

Video klip berinformasi

Video berilmiah

G3
G3
Kit
pembelajaran

CD Perisian Pendidikan

Bahan pembelajaran dariE-Bahan


web Pembelajar
Maklumat berilmiah
BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK

Katal Manual pengguna


og HANYA HARGA
SAHAJA

Maklumat
Mempunyai maklumat berilmiah berilmiah
Tidak ada maklumat
Ada maklumat yang disampaikan

G2 Buletin
berilmiah

Buku Skrap

Senashkah
Maklumat berilmiah
BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK

Komik Poster Carta


G1

Maklumat berilmiah/Bermoral
Maklumat berilmiah Maklumat yang
berilmiah
Walau bagaimanapun..

Buku Komik jenis bukan fiksyen


boleh dikira sebagai sebuah
buku
Templ
ate

Satu Sistem IQ NILAM sedang


dibangunkan.
SEKIAN TERIMA
KASIH