Sei sulla pagina 1di 5

TA NGG K

K E
E
MA TT D
DAAT A N
SSEELLAAMA L IC TT
M A K
K M
MAAL IC
MA
DARIPADA : 201
6

HAWA DZOFIRAH
B AIDA H M A IS A RA H
SITI ZU
SITI NUR SYAMIZA
PERATURAN SEMASA BERADA DI DALAM MAKMAL
PERATURAN SEMASA BERADA DI DALAM MAKMAL
ICT
ICT
BERBARIS/BERATUR SEBELUM MASUK KE DALAM MAKMAL ICT
BERBARIS/BERATUR SEBELUM MASUK KE DALAM MAKMAL ICT
DILARANG MASUK TANPA KEBENARAN GURU
DILARANG MASUK TANPA KEBENARAN GURU
DILARANG MAKAN DAN MINUM DI BILIK ICT
DILARANG MAKAN DAN MINUM DI BILIK ICT
DILARANG MEMBUAT BISING DI BILIK ICT
DILARANG MEMBUAT BISING DI BILIK ICT !!
A T
DILARANG MEMASANG ATAU MEMADAM SUIS TANPA KEBENARAN GURU IN GAT !!
G
DILARANG MEMASANG ATAU MEMADAM SUIS TANPA KEBENARAN GURU IN !
DILARANG MENGUBAH DESTOP SESUKA HATI !
DILARANG MENGUBAH DESTOP SESUKA HATI
DILARANG MENAMBAHATAU MENGHAPUSKAN SOFWARE DALAM KOMPUTER
DILARANG MENAMBAHATAU MENGHAPUSKAN SOFWARE DALAM KOMPUTER
SESUKA HATI
SESUKA HATI
SEMIA DISKET YANG DIBAWA MASUK MESTILAH DISCAN DAHULU
SEMIA DISKET YANG DIBAWA MASUK MESTILAH DISCAN DAHULU
JIKA INGIN MENGGUNAKAN INTERNET PERLU DIMINTA KEBENARAN GURU DAHULU
JIKA INGIN MENGGUNAKAN INTERNET PERLU DIMINTA KEBENARAN GURU DAHULU
TUTUP KOMPUTER MENGIKUT LANGKAH LANGKAH YANG DIPAPARKAN DI SKRIN
TUTUP KOMPUTER MENGIKUT LANGKAH LANGKAH YANG DIPAPARKAN DI SKRIN
VISI
VISI DAN
DAN MISI
MISI
VISI
VISI MISI
MISI
PENDIDIKAN MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKANBERKUALITI
BERKUALITI MELESTARIKAN SISTEM
PENDIDIKAN
INSAN
INSANTERDIDIK
TERDIDIKNEGARA
NEGARA PENDIDIKANYANG
YANG
BERKUALITI
SEJAHTERA BERKUALITIUNTUK
UNTUK
SEJAHTERA MEMBANGUNKAN POTENSI
MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU
INDIVIDUBAGI
BAGIMEMENUHI
MEMENUHI
ASPIRASI
ASPIRASINEGARA
NEGARA
MAKMAL
MAKMAL KITA
KITA
MILIK
MILIK KITA
KITA PENJAGAAN DAN
PENJAGAAN DAN
PENYIMPAANPERALATAN

TANGGUNGJAWAB
PENYIMPAANPERALATAN

TANGGUNGJAWAB
ICT
ICT
PERALATAN SENTIASA
PERALATAN SENTIASA
BERADA DALAM

KITA
KITA BERSAMA
BERADA DALAM

BERSAMA
PENGAWASAN PEGAWAI
PENGAWASAN PEGAWAI
SIMPAN DI DALAM
SIMPAN/KABINET
ALMARI DI DALAM /PETI
ALMARI
BESI /KABINET
/STOR /PETI
/ BILIK KHAS
SEKOLAH BESI /STOR / BILIK KHAS
BERKUNCI
SEKOLAH
KEBANGSAAN BERKUNCI
KEBANGSAAN
MOHD ARIFF JANGAN LETAK DI TEMPAT
MOHD ARIFF JANGAN LETAK DI TEMPAT
TERDEDAH KEPADA UMUM
ABDULLAH TERDEDAH KEPADA UMUM
ABDULLAH JIKA TIDAK DIGUNAKAN
JIKA TIDAK DIGUNAKAN
MAKMAL KITA MILIK
KITA TANGGUNGJAWAB
KITA

SEKIAN TERIMA KASIH