Sei sulla pagina 1di 33

WAJ 3110 Unit Beruniform

Persatuan Bulan Sabit Merah


Tajuk 4: Pengurusan dan Pentadbiran
4.1. Pendaftaran Ahli & Kumpulan
4.2. Kuasa Penganjur
4.3. Struktur Unit
4.4. Pengurusan Folio, Buku Log, Laporan

Aktiviti
Nama Pembentang: Chan Zhi Yun
Eunice Liu Lee
Chin
Lim Xin Ting
Yeap Qian Yu
4.1) Pendaftaran Ahli dan
Kumpulan

Keahlian persatuan terbuka kepada semua


tanpa mengira bangsa, agama, jantina
dan
politik.

Ahli dan sukarelawan datang daripada


pelbagai golongan, memberi sumbangan
perkhidmatan bagi mewujudkan hasrat
dan
prinsip persatuan.
Komposisi keahlian adalah
seperti berikut :
Ahli kanak kanak (9 12 tahun)

Ahli Belia (13 18 tahun) , Ahli Belia Terbuka (13 17


tahun)

Ahli Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam/ Tidak


Berpakaian Seragam (18 tahun keatas)

Ahli seumur hidup

Ahli Kehormat Seumur Hidup (Anugerah kepada


individu yang beri sumbangan)
Ahli Biasa
Yuran tahunan RM2.00 setahun.

Bayaran dibuat kepada Setiausaha


Cawangan
atau Cabang.

Resit pembayaran akan dikeluarkan oleh


Setiausaha Cawangan atau Cabang
Ahli Belia
Permohonan untuk menjadi ahli yang
diluluskan oleh
Jawatankuasa Cawangan terbahagi seperti
berikut :

Tidak melebihi 12 tahun dan berdaftar di


bahagian
unit sebagai Bulan Sabit Kanak kanak.

Tidak melebihi 18 tahun dan berdaftar di unit


Bulan
Sabit Muda.
Ahli Seumur Hidup

Permohonan adalah di atas budibicara

dan kelulusan Cawangan.

Yuran : Rm500.
Ahli Kehormat Seumur
Hidup
Ahli kenamaan yang dilantik oleh
Jawatankuasa Anugerah Kebangsaan.

Anugerah Ahli Kehormat Seumur Hidup


tidak lebih 4 orang setiap tahun.
Pasukan Bantuan

Sukarela
Yuran RM 2.00 setahun tetapi
digalakkan
bayar yuran sekaligus untuk 5 tahun.
Pendaftaran Ahli
Pendaftaran ahli BSMM disimpan dalam sistem
database di Ibu Pejabat Kebangsaan.

Setiap Cabang, Cawangan dan Unit akan


menyimpan rekod keahlian masing-masing.

Bagi Cawangan yang tiada Unit di bawah


pentadbiran, rekod boleh disimpan oleh
Jawatankuasa Eksekutif Cawangan.
Penyelarasan Pendaftaran
Keahlian
Kad keahlian telah diberi nombor bersiri dan
diperoleh dari Ibu Pejabat Kebangsaan
melalui Cawangan, Pengeluaran kad kepada
ahli perlu didaftarkan.

Kad yang lama perlu digantikan dengan


yang baru melalui Sekretariat Cawangan
atau Cabang.

Borang keahlian haruslah lengkap dengan


gambar.
Apabila permohonan telah diluluskan oleh
pihak
Cawangan maka borang berkenaan
hendaklah
diserahkan kepada:

Salinan asal kepada Ibu Pejabat Kebangsaan,


Salinan kedua disimpan oleh Cawangan.
Salinan ketiga diserahkan kembali kepada
Cabang atau Unit.
Kad keahlian kepada Ahli biasa atau ahli
seumur
hidup.
Pendaftaran Kumpulan
Pasukan kanak kanak
Pasukan Belia
Pasukan Belia Terbuka
Pasukan Bantuan Sukarela
Berpakaian
Seragam
Pasukan Bantuan Sukarela Tidak
Berpakaian Seragam
Pasukan Bantuan Sukarela di IPT
Pendaftaran bagi pasukan
kanak-kanak / belia
Setiap sekolah hanya dibenarkan menubuhkan 1
pasukan BSMM.

Setiap pasukan Minimum 15 ahli.

Pihak sekolah menghantar borang pendaftaran


kepada Setiausaha Cabang dan disemak oleh
pihak Cabang barulah permohonan dimajukan
kepada Setiausaha Cawangan
Cawangan perlu mengangkat permohonan
tersebut ke Ibu Pejabat Kebangsaan untuk
kelulusan dan pendaftaran jika tepati syarat.

Sijil Pendaftaran Pasukan akan dikeluarkan


oleh IPK dan dihantar ke sekolah.

Borang Semakan Pendaftaran Keahlian Tahunan


perlu diperbaharui setiap tahun sebelum Februari
disertai dengan yuran tahunan ahli.
Pendaftaran Pasukan Belia
Terbuka
Ditubuhkan di kawasan yang diluluskan oleh
Cabang sahaja.

Ahli Minimum 15 orang.

Hantar borang pendaftaran kepada Cabang


sebelum dihantar ke IPK untuk disemak dan
dikeluarkan Sijil Pendaftaran Pasukan.
Pendaftaran Pasukan
Bantuan Sukarela
Boleh ditubuhkan di kawasan yang
disyorkan oleh Cabang.

Ahli Minimum 15 orang.

Langkah pendaftaran adalah sama


seperti pendaftaran belia dan
kanak-kanak.
TANGGUNGJAWAB
KUASA PENGANJUR
Meluluskan pendaftaran tahunan unit
PBSM dengan ibu pejabat PBSM
Merupakan salah seorang dari dua
penurun tandatangan rasmi ( official
signatories) [ seorang lagi ialah pemimpin
kumpulan] bagi akaun simpanan atau
semasa untuk PBSM itu
Mengesahkan penyata akaun unit yang
disediakan oleh pemimpin PBSM
TANGGUNGJAWAB
KUASA PENGANJUR
Mengesahkan sebarang persuratan rasmi
yang berkaitan dengan unit PBSM di mana
perlu

Meluluskan permohonan untuk aktiviti-aktivi


luaran ( seperti rombongan, kembara,
perkhemahan dan sebagainya ) untuk ahli-ahli

Menyelia dan mengawal kemajuan unit PBSM


di sekolahnya
CARTA ORGANISASI
PERSATUAN
GURU

PELAJAR
PELAJA
R
TUGAS JAWATANKUASA
JAWATAN TUGAS

PENGERUSI Menjadi pengerusi persatuan


Menjalankan tugas yang diberikan oleh
guru dan menggerakkan persatuan
Menyertai setiap aktiviti yang dijalankan
TIMBALAN Menjalankan tugas-tugas dan kewajipan-
PENGERUSI kewajipan pengerusi sekiranya tidak hadir
SETIAUSAHA Menulis minit mesyuarat
Menulis laporan aktiviti mingguan
BENDAHARI Menerima wang bagi pihak persatuan
Menyimpan buku kira-kira
AJK KECIL Sebagai wakil untuk memberitahu ahli-ahli
persatuan mengenai aktiviti-aktiviti atau
mesyuarat yang akan diadakan
STRUKTUR ORGANISASI PERSATUAN

1. Satu Organisasi Pusat mengandungi :-


a) Senat PBSM
b) Majlis Kebangsaan
c) Jawatankuasa Eksekutif Kebangsaan
d) Jawatankuasa-jawatankuasa Kebangsaan
2. Cawangan-cawangan & jawatankuasa serta
beberapa jawatankuasa kecil masing-masing di
setiap negeri & wilayah persekutuan Malaysia.
3. Unit-Unit kecil & jawatankuasa masing-
masing.
STRUKTUR UNIT
Struktur unit terdiri daripada
Kanak-kanak (Link)
Belia (Youth) Pasukan Bantuan Sukarela
Ahli-ahli Belia (Youth) dan Kanak-kanak (Link)
membentuk sekurang-kurangnya 80% ahli
Bulan Sabit Merah Malaysia.
Setiap unit ini mempunyai pegawai masing-
masing.
Bagi Unit Belia, Pegawai Belianya adalah guru
penasihat BSMM yang dilantik oleh pengetua.
Bagi Unit Kanak-kanak pula, Pegawai Kanak-
kanak ialah guru penasihat BSMM yang dilantik
oleh guru besar.

Setiap unit yang berdaftar mempunyai nombor


unit yang khas, yang menunjukkan unit itu dari
Cabang mana dan dari bahagian apa.

Contohnya : Unit PK(Y)118 menunjukkan unit ini


dari Cabang Perak (ditunjukkan oleh huruf PK),
merupakan unit Youth atau Belia dan nombor
118 menunjukkan ia unit ke 118 didaftarkan.
4.4) Pengurusan
Folio/ Buku Log/
Laporan Aktiviti
Buku Log
Mengandungi catatan rekod yang boleh dijadikan panduan atau
laporan dan mengesahkan penglibatan seseorang.
Rakaman suatu peristiwa yang berlaku dan catatan harian sesuatu
aktiviti.
Buku log yang baik mempunyai sekitar 200 hingga
300 helaian muka surat. Saiz buku log (21cm x 32cm).
Kulit luar dibalut dengan pembalut plastik
agar tidak mudah rosak.
Contoh
Buku Log
Laporan Mingguan
Satu cara pelaksanaan komunikasi atau penyampaian dari sesuatu
pihak ke pihak yang lain.
Mengandungi catatan rekod yang boleh dijadikan panduan atau
laporan dan mengesahkan sesuatu perkara atau sesuatu aktiviti.
Rakaman suatu peristiwa yang berlaku dan
catatan mingguan sesuatu aktiviti.
Contoh
Laporan
Mingguan
Sekian,
Terima Kasih!