Sei sulla pagina 1di 25

| 


á  
 
á
 
   
 
 


 
 
 

  

 
 
   
 

h  
  


 


 
 

 !

" #$
% 
 
  &
 
 ' $ $
%
 
 ( )$


 * +
%


 
'& 
,'$,

   
á

D  Societatea MIHAI EMINESCUÔ á
 
D
 către membrii Societăţii M. Eminescuá !!"
#$
copie a fotografiei de la Viena, realizată
de HEITLER, #
 în anul !$% după originalul
aparţinând dr. Mendonidy,
'
fotografie originală, cu dedicaţie către
Ion Slavici, datată 27 mai !"&
o + în cerdacul Bojdeucii lui Creangă: Octav Minar,
Ecaterina Vartic Creangă, prof.Levent, ţinând în mână luneta lui
Eminescu,
'fotografie

 fotografie
Y
 fotografie
#$
gravură originală #' #( 
+ % !!)cu ocazia inaugurării la Iaşi a Statuii
lui Ştefan cel Mare, copie după originalul aflat la MLR ± Iaşi
 #$
  75 de ani de la trecerea
în nemurire, cu Brevet pentru N. Dunareanu$&*
#$
copie a fotografiei realizate la Viena, 1869, Atelierul
J. Tomas,
á


$#$
autor Filip Marin, 1889, provine de la sculptoriţa
Florica Hociung,
o + #$
autor O. Bielig, Botoşani, !!"
o + #$
copie sfârşit secol XIX° executată în atelierul lui B. Brand,
Iaşi, după originalul din 1869, realizat în atelierul J. Tomas, din Praga,
#$
copie după fotografia din 1884, realizată în atelierul Nestor Heck, Iaşi,
 !


r gips patinat, sculptor F. Florea,


)'h-.anul !$"

Sinfonia Veneţiană 
+
 după documente inedite privind realizarea filmului
³Eminescu, Veronica, Creangă´ ( autor, Octav Minar),în arhivele D.A.N.I.C.
Bucureşti
#$
Poezii, Ediţie în alfabet Braille
) 
 ³Eminescu, lumina de peste veacÔá
 " 
$)$
á
"#$

á

/ Studii Eminescologice´, anul I-XI, w$$$ ,


 Fondului Documentar Eminescu, donaţia Ion C. Rogojanu, vol 1-2, w
),
$ 
,
M. Eminescu - Fond Documentar, donaţia Ion C. Rogojanu
 %&#


 + 
 purtând numele M. Emonovici!!"
& 

 Poesii, prima ediţie!!"
†$ #$
 ediţia C.Botez- $$
exemplar din Biblioteca Familiei Regale a României
( fotografie realizată de Vasile Blendea, în faţa
statuii lui Eminescu, de la Ateneul Român, în anul $"!
#$
Viaţa şi OperaTeză de Doctorat, Budapesta, 1895,
autor dr. Elie Cristea, (patriarhul Miron Cristea), cu autograf
şi însemnări aparţinând Mitropolitului Antonie Plămădeală
 
|' (
 

o$Eminescu Veronica Creangă´, Bucureşti,1914 (copie din Arhiva Naţională


de Filme a României,
#$
% ‰ 
, Vol 1,2, Editura Minerva$$.$$
hÄ

 
 ´ ( partitură cu fotografia nr. 4 a lui M.
Eminescu),³

 
 ´ (muzica Gr. Teodosiu), ³

 

 ´, (muzica G. Popescu), ³´ (muzica de Laurentia Balteanu),´ 
´ (muzica de A. Vernescu), ³  ´ (muzica de E. I. Ceaikovschi),
´    ´ (muzica F. M. Drossino), ³ 
´ (muzica Carol
Decker), ³ 


´ (muzica Carol Decker), ³ 


°
   °muzica Stan Golestan° sfârşit sec. XIX, ³
 


  ´,(muzica N. Pascu), melodie preferată de Eminescu,
o|& ) 
|!
##

/  
 
 
 

#$

 Y$  á
 $$!
#$
"

+ 01$ Atelierul de graficăá
 %
  # $ Editura Universitarăá
 "
#$
   
Editura Universitarăá
 "
#$
 
!
 , Editura ³Asociaţiei Ospeţia din
România Tradiţie şi Evoluţie´, á
 !
#$
(
&
2$  

+$ Editura Universitarăá
 $
Ö Ö

o + atribuită lui M. Eminescu, á
 !!!
´+ + realizate în Atelierul J. Tomas, sfârşit sec.XIX
 cu valoarea de 1 Rublă$!$
#$
, 3
   
,cu o prefaţă de
I.L. Caragiale, Editura Fraţii Şaraga, _ !$

$#$
 $ 3$
  
 4
 
#$
h Ediţie Perpessicius, ESPLA, á
 $%!pe hârtie velină de
Biblie, de 35 g/mp, cu ex libris,
 ( h Editura Academiei$!$cu copertă având semne
steganografice,
 o$
!!&Criptogramă !
,'$,
Eminescu şi Diplomaţia, Editura Universitarăá
 !
,'$,
Misterele Gravurilor Ediţiei Maiorescu, Simboluri Criptice,
Editura Universitară,á
 , 2008,
o +#$


# 0
 
á 


#$
& 

  0$ 
  

356664

,'$,

# †

†$ #$
 ) 
 


"# $(59<9 #
% 
#

&


 D

+
' ' 
 


 ( 
'
&


 #$
&† 
 569:

 * +


,'$,
#$

& 

 7h 7
 5668(r$
, $#- 
;<<6 
 * +

 ' #$
"

+ 
01$  (+

 
;<<:# +o$=;<: 5´
$
 =55>

 +
=,
? 

. =,
?
r =o5<< =$
o= h
'!=;:

/

*
 
° +,+° 35999% ;<5<4
55$ +
 $  
 1

  D$ Y/#$
%
  7 
 #$
 8: 
 0
 $ 59>´
 !


$#$
 autor Filip Marin, 1889, provine de la
sculptoriţa Florica Hociung,
Colecţia Adrian Boieriu
Scriere Steganografică, pe coperta
D
 +$/#$
& 
 7  
Ediţiei Maiorescu, 1883
†
0595´
Colecţia Dan Toma dulciu † $1' #
+ 
 #$
5668

 * + /#$
7 
+ 
 5668

 * +