Sei sulla pagina 1di 13

DASAR

KEBUDAYAAN
KEBANGSAAN

KEBUDAYAAN : KESELURUHAN
CARA HIDUP MANUSIA

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN


MENJADI GARIS PANDUAN DALAM
MEMBENTUK , MEWUJUDKAN DAN
MENGEKALKAN IDENTITI NEGARA

PENGGUBALAN DKK
BERLANDASKAN 3 PRINSIP &
UNSUR-UNSUR:

BERTERASKAN KEBUDAYAAN RAKYAT


ASAL RANTAU INI (KEBUDAYAAN
MELAYU)

UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN LAIN YG


SESUAI DAN WAJAR

ISLAM MENJADI UNSUR PENTING DLM


PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN
KEBANGSAAN

OBJEKTIF:

MENGUKUHKAN PERPADUAN BANGSA


DAN NEGARA MELALUI KEBUDAYAAN

MEMUPUK DAN MEMELIHARA


KEPERIBADIAN KEBANGSAAN YG
TUMBUH DPD KEBUD. KEBANGSAAN

PERKAYA & PERTINGKATKAN KUALITI


KEHIDUPAN KEMANUSIAAN &
KEROHANIAN YG SEIMBANG DGN
PEMBANGUNAN SOSIO- EKONOMI

STRATEGI DAN PELAKSANAAN

PEMULIHAN, PEMELIHARAAN &


PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN MELALUI
PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN,
PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN &
PERHUBUNGAN BUDAYA

MENINGKAT & MENGUKUHKAN


KEPIMPINAN BUDAYA MELALUI USAHA
MEMBIMBING & MELATIH PEMINAT,
MENDOKONG & MENGGERAK KEB.
SELUASNYA SBG JENTERA PEMBANGUNAN
BERKESAN

MEWUJDUKAN

KOMUNIKASI
BERKESAN KE ARAH KESEDARA
KEBANGSAAN, KENEGARAAN DAN
NASIONALISME MALAYSIA

MEMENUHI

EKONOMI

KEPERLUAN SOSIO-

MENINGGIKAN

KESENIAN

TARAF DAN MUTU

PENGLIBATAN :
KEM.

KEBUDYAAAN &
PELANCONGAN

KEM.,

JAB KERAJAAN PUSAT &


NEGERI

BADAN-BADAN
PIHAK

BERKANUN

SWASTA
PERTUBUHAN KEBUDAYAAN

PERANAN KEM. KEBUD.&


PELANCONGAN
MENGURUS

PENYELIDIKAN,
PEMBANGUNAN DAN PENGGALAKAN,
PNDIDIKAN & PENGEMBANGAN
KESENIANAN KE ARAH KEBUD. KBSAAN

Kompleks

Budaya Negara sbg urusetia


perhubungan kebud. A/bangsabagai
pengelola

Majlis

Kebudayaan Negeri - khidmat


nasihat

PENCAPAIAN:

DAPAT MEMBENTUK IDENTITI NASIONAL


& PERPADUAN KAUM BERASASKAN
KEBUD. RAKYAT ASAL ,

ASAS MORAL, NILAI MURNI ISLAM TELAH


DILAKSANAKAN

IDENTIT KEWARGANEGARAN & SENI


BUDAYA MALAYSIATERDAPAT DLM
PERAYAAN ANTARABANGSA & DLM
KEGIATAN SUKAN/PERAYAAN (RASMI
/TAK RASMI)

MASALAH:

PEMBENTUKAN SUATU BUDAYA BUKDAN


DAPAT DILAKSANAKAN DALAM SATU DUA
DEKAD.

KELEMAHAN PENCAPAIAN BERPUNCA DPD


PERKEMBANGAN SOSIO-EKON YG PESAT DLM
HUBUNGAN LUAR YG TERBUKA & TAK
TERHAD.
> pencemaran bahasa, penamaan dan
perancangan taman2 perumahan,
perbandaran, seni bina yg tak cerminkan
identiti Malaysia, kemasikan unsur seni
muzik luar.

KEJAYAAN PELAKSANAAN
DKK BERGANTUNG KPD
PERUNTUKAN KEWANGAN,
KEPAKJARAN DAN
KECEKAPAN PENGURUSAN
YG MENGENDALIKAN DAN
MELAKSANAKAN
DASAR INI

KESIMPULAN:
PENGGUBALAN DAN PELAKSANAAN DKK

PERLU.
JADI GARISPANDUAN DLM
MEMBENTUK /MEWUJUDKAN SATU
BANGSA BERSATU PADU, MENGEKALKAN
INDENTITI NEGARA.
PELAKSANAAN RUMIT, PERLU MASA.
KESEDARAN/KEFAHAMAN LUAS DPT
BANTU TERCAPAINYA HASRAT & CITA2
KEBUD. YG DIPUPUK AKAN MENCIRIKAN
SIFAFAT2 PERSAMAAN YG MELAMPAUI
BATAS2 SUKU KAUM MEMPERLIHATKAN
KEPERIBADINAN KEBANGSAAN
MALAYSIA SBG SEBUAH NEGARA
MERDEKA DAN BERMARUAH.

Valuta