Sei sulla pagina 1di 1

UNIT HAL EHWAL MURID

LAPORAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN


Minggu

Tarikh

Hari

Masa

Guru Bertugas: .
Menu

Kehadiran

: Makanan

: ..

Minuman

: ..

Buah-buahan

: ..

: Murid RMT

: ..

Pengganti

: ..

Laporan Guru:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Cadangan

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ulasan Guru Besar / GPK HEM:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dilaporkan oleh:
.
(
Guru bertugas RMT

Disemak oleh:

.
( Guru Besar / GPK HEM)