Sei sulla pagina 1di 8

SEKOLAH KEBANGSAAN PUSING

JALAN LAHAT, 31550 PUSING, PERAK

PROFIL GURU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BIL

NAMA : ___________________________________________________________________
NO. KAD PENGENALAN : ______________________________________________________
TARIKH LAHIR : ____________________________________________________________
JANTINA
: ____________________________ UMUR
: _____________________
ALAMAT RUMAH
: ______________________________________________________
______________________________________________________
NO. TELEFON : ____________________________________________________________
NO.TELEFON SEKOLAH : ______________________________________________________
NO. FAIL PERIBADI
: ______________________________________________________
JAWATAN
: _______________________________ GRED : _____________________
TARIKH LANTIKAN
: ______________________________________________________
TARIKH SAH JAWATAN : ______________________________________________________
OPSYEN
: (i) ___________________________ (ii) __________________________
KELULUSAN AKADEMIK : ______________________________________________________
KELULUSAN IKHTISAS : ______________________________________________________
PENGALAMAN MENGAJAR
: _______________________________________________
TAHUN YANG DIAJAR : ______________________________________________________
MATA PELAJARAN LAIN YANG PERNAH DIAJAR :
MATA PELAJARAN

.............................................................................................
(NAMA : ______________________________________ )

TAHUN