Sei sulla pagina 1di 2

SEKOLAH TINGGI KLUANG POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 2 TAHUN 2008 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

TAHUN BIL 2008 AMBIL PEP.1/2 TAHUN HEAD COUNT 173 174 GRED A GRED B GRED C GRED D LULUS GRED E GPK BEZA GPK

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % 85 49.13 65 37.57 21 12.14 2 1.16 173 100.00 0 0.00 1.65 137 78.74 37 21.26 0 0.00 0 0.00 174 100.00 0 0.00 1.21

FAKTOR KEKUATAN. 1.Sukatan pelajaran sesuai dengan topik yang disoal. 2.Pelajar menguasai topik-topik yang diuji. 3.Pelajar menguasai kelemahan-kelemahan dalam Pendidikan Islam. 4.Pelajar buat latihan tambahan. 5.Guru memberitahu analisa soalan yang biasa keluar dalam setiap topik atau tajuk tertentu. FAKTOR KELEMAHAN 1.Belum menguasai tajuk-tajuk berkaitan. 2.Pelajar kurang membaca dan menghafal. 3.Pelajar guna logik akal yang tidak tepat. 4.Pelajar kurang mahir dalam tulisan jawi. 5.Aktiviti luar bilik darjah yang kerap meninggalkan kelas. FAKTOR PELUANG 1.Pelajar menggunakan buku ulangkaji. 2.Pelajar membuat setiap latihan yang diberikan mengikut topik. 3.Pelajar membuat nota yang penting untuk setiap tajuk. 4.Guru memberikan pelajar contoh soalan-soalan tahun lepas dan dijawab oleh pelajar. 5.Tumpuan sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. FAKTOR ANCAMAN 1.Aktiviti luar bilik darjah yang terlalu banyak. 2.Kurang penumpuan semasa pengajaran dan pembelajaran. 3.Gagal menyiapkan nota dan latihan. 4.Lemah jawi. 5.Aktiviti koko masih berjalan walaupun sudah pertengahan tahun. STRATEGI PENAMBAHBAIKAN 1.Tumpuan dalam kelas. 2.Latih tubi berperingkat. 3.Takmenso. 4.Menyiapkan nota-nota penting dan latihan yang diberikan. 5.Mengurangkan aktiviti luar bilik darjah. 6.Penekanan dalam memahirkan jawi.

SEKOLAH TINGGI KLUANG POST MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 1 TAHUN 2008 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN BIL 2008 AMBIL PEP.1/2 TAHUN HEAD COUNT 214 214 GRED A GRED B GRED C GRED D LULUS % 99.53 GRED E GPK BEZA GPK

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL 121 56.54 62 28.97 28 13.08 2 0.93 213 147 68.69 67 31.31 0 0.00 0

BIL % 1 0.47 1.60 0 0.00 1.31

0.00 214 100.00

FAKTOR KEKUATAN. 1.Sukatan pelajaran sesuai dengan topik yang disoal. 2.Pelajar menguasai topik-topik yang diuji. 3.Pelajar menguasai kelemahan-kelemahan dalam Pendidikan Islam. 4.Pelajar buat latihan tambahan. 5.Guru memberitahu analisa soalan yang biasa keluar dalam setiap topik atau tajuk tertentu. FAKTOR KELEMAHAN 1.Belum menguasai tajuk-tajuk berkaitan. 2.Pelajar kurang membaca dan menghafal. 3.Pelajar guna logik akal yang tidak tepat. 4.Pelajar kurang mahir dalam tulisan jawi. 5.Aktiviti luar bilik darjah yang kerap meninggalkan kelas. FAKTOR PELUANG 1.Pelajar menggunakan buku ulangkaji. 2.Pelajar membuat setiap latihan yang diberikan mengikut topik. 3.Pelajar membuat nota yang penting untuk setiap tajuk. 4.Guru memberikan pelajar contoh soalan-soalan tahun lepas dan dijawab oleh pelajar. 5.Tumpuan sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. FAKTOR ANCAMAN 1.Aktiviti luar bilik darjah yang terlalu banyak. 2.Kurang penumpuan semasa pengajaran dan pembelajaran. 3.Gagal menyiapkan nota dan latihan. 4.Lemah jawi. 5.Aktiviti koko masih berjalan walaupun sudah pertengahan tahun. STRATEGI PENAMBAHBAIKAN 1.Tumpuan dalam kelas. 2.Latih tubi berperingkat. 3.Takmenso. 4.Menyiapkan nota-nota penting dan latihan yang diberikan. 5.Mengurangkan aktiviti luar bilik darjah. 6.Penekanan dalam memahirkan jawi.