Sei sulla pagina 1di 3

Adolf Eichmann

Dowdca SS

1906 19 marca: Adolf Eichmann rodzi si jako syn buchaltera i waciciela firmy Adolf Reichmanna i jego ony Marii (z d. Schefferling) w Solingen (Nadrenia) 1914 Przeprowadzka rodziny do Linzu (Austria) 1919-1921 Nauka w Federalnej Wyszej Szkole Elektrotechnicznej, Budowy Maszyn i Budownictwa Wielokondygnacyjnego w Linzu. Reichmann opuszcza szko bez wiadectwa jej ukoczenia. 1923-1932 Praca w charakterze grnika w Untersberskim Towarzystwie Grniczym jego ojca, dalej w charakterze sprzedawcy w Obersterreichischen Elektrobau oraz przedstawiciela Vacuum Oil Company w Wiedniu 1927 Przystpienie do niemiecko-austriackiego Zwizku Frontowcw 1932 1 kwietnia: Eichmann staje si czonkiem austriackiej NSDAP i SS.

Ze wzgldu na zdelegalizowanie austriackiej NSDAP przesiedli si do Niemiec, gdzie w Bawarii odby czternastomiesiczne szkolenie wojskowe w SS. Zostaje przyjty do Suby Bezpieczestwa (SD). od 1934 1 padziernika: zatrudniony na stanowisku referenta w Gwnym Urzdzie SD w Berlinie. Reichmann zapoznaje si ze rodkami i metodami, ktre przeforsuj wymuszon emigracj ludnoci ydowskiej. Zdobywa powierzchown znajomo jzyka hebrajskiego i jidysz oraz nawizuje kontakty z przywdcami syjonistycznymi. 1938 Przeniesienie w charakterze referenta do urzdu szefa SD w Nadodcinku Dunaj. Sierpie: Reichmann organizuje Centralne Biuro ds. emigracji ydowskiej w Wiedniu, jedyny urzd nazistowski, ktry uprawniony jest do udzielania austriackim ydom pozwole wyjazdu. W przecigu mniej ni ptora roku kraj opucio pod przymusem 150 000 ydw. 1939 Padziernik: Przejmuje kierownictwo ustanowionej w czerwcu przez Heydricha Centrali Rzeszy ds. emigracji ydowskiej w Berlinie. Eichmann uczestniczy w planowaniu przymusowego osiedlenia ydw w Generalnej Guberni. Grudzie: otrzymuje referat IV B 4 (Referat Emigracja i Ewakuacja) Gwnego Urzdu Bezpieczestwa Rzeszy (RSHA) w Berlinie, przy Kurfrstenstrae 115/116. Staje si on centralna postaci w deportacji ponad 4 milionw ydw do gett i obozw koncentracyjnych. 1941 9 listopada: awansowany do stopnia obersturmbannfhrera SS Eichmann po raz pierwszy podruje do Auschwitz. Pniej nastpi kolejne inspekcje obozw zagady. 1942 20 stycznia: prowadzi protok na konferencji w Wannsee 1944 Marzec: Eichmann, jako dowdca oddziau specjalnego w Budapescie, organizuje deportacje wgierskich ydw do Auschwitz 1945 Po zakoczeniu drugiej wojny wiatowej udaje mu si uciec z amerykaskiego internowania 1945-1950

Eichmann na faszywych papierach yje w Niemczech. Pracuje czasowo jako robotnik drzewny w Lesie Luneburskim. 1950 Eichmann emigruje przez Wochy do Argentyny, gdzie yje w Buenos Aires pod nazwiskiem Riccardo Klement. Jego ona Vera (z d. Liebl) udaje si za nim ze swoimi trzema synami. Otrzymuje prac kierownika filii Daimlera-Benza. 1960 11 maja: po kilkumiesicznej obserwacji izraelskie tajne suby zatrzymuj Eichmanna. W dziewi dni pniej zostaje wywieziony do Izraela, gdy midzy Argentyn i Izraelem nie ma umowy ekstradycyjnej. 1961 Kwiecie grudzie: proces Eichmanna w Izarelu. Nie przyznaje si do winy w sensie aktu oskarenia i powouje si na rozkazy przeoonych. Zostaje skazany na mier w pierwszej i drugiej instancji. 1962 1 czerwca: wyrok mierci na Adolfie Eichmannie zostaje wykonany w wiezieniu Ramleh pod Tel Awiwem.