Sei sulla pagina 1di 400
Cossok mai b A 9 ey ELEMENTE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTHLE Constructiile — sunt lucrari legate la teren (bunuri imobile), destinate sa adaposteasca si sa deserveasca procesele vietii sociale si materiale; - ele reprezinta 0 componenta a mediului artificial creat de om pentru a adapta cadrul natural (mediul inconjurator) la necesitatile si aspiratiile sale. Ramura de stiiita tehnica numita “Constructii” se ocupa cu proiectarea si executia constructiilor de orice fel. Clasificari ale constructiilor: © Dupa pozitia constructiei fata de nivelul terenului: ubterane (tuneluri, canale, s.a); constructii supraterane (cladiri, poduri, cai ferate, drumuri, 3 baraje, s.a). © Dupa durata de utilizare a constructiilor: constructii definitive (cu durata de utilizare indelungata); constructii provizorii (cu durata de utilizare limitata). ICLADIRU aaa Pe ——_ a ] {tndustriate | [— Agrozootehnice | [ Militare | Schema de clasificare a cladirilor in functie de destinatia lor | i | 4 A = ~ ate Clasificarea constructiilor dupa criteriul functionalitate / destinatie 1. Cladiri — constructii inchise, destinate sa adaposteasca oameni, animale, activitati umane, produse ale activitatilor umane. La. cladiri civile — cladiri destinate sa adaposteasca oameni si activitati umane ce nu intra in sfera productiei. de locuit individuale / unifamiliale sau colective /blocuri de locuinte; in turism: hoteluri, moteluri; cabane si refugii montane; pentru ocrotire sociala; ex.:camine, internate scolare, aziluri. social-culturale sanatate; ex.: spitale, policlinici, dispensare, sanatorii, farmacii; sport; ex.: sali de sport, patinoare; arta si cultura; ex: teatre, galerii de arta, biblioteci, muzee, edituri; invatamant; ex: gradinite, scoli, cladiri ptinvatamantul superior; culte: biserici, catedrale, temple; judiciare si administrative; ex.: pentru birouri, banci, tribunale, pentru administratia centrala si locala; comert; ex.: magazine, centre comerciale; alimentatie publica; ex.: restaurante, cantine, cofetarii; transporturi; ex.: gari feroviare, aeroporturi. 1b. cladiri industriale - cladiri destinate sa adaposteasca activitati umane Productive specifice sectorului industrial: uzine, fabrici, hale industriale, ateliere, depozite pentru materti prime, materiale si praduse finite, sa. Le. cladiri agrozootehnice - cladiri destinate sa adaposteasca activitati umane productive specifice sectorului zootehnic si sectorului agrovegetal: grajduri si adaposturi pentru animale si pasari, sere, depozite pentru produse agricole, ateliere pentru intretinerea utilajelor. 1d. cladiri militare: adaposturi petra oameni (combatanti, populatie civila); adaposturi pentru telinica de lupta (depozite de armament, depocite de carburanti,s.a.) 2. Constructii ingineresti ‘grupeaza toate celelalte constructii, care nu au caracteristicile cladirilor, si anume: constructii edilitare: alimentari cu apa, canalizare si termoficare; constructii hidrotehnice si energetice; linii de transport pentru fluide tehnologice, energie electrica; cai de comunicatii: drumuri, poduri, cai ferate, tuneluri, piste aviatice; constructii industriale speciale: cosuri de fum, silowri, rezervoare. Note de curs an Hing, OCUA - Conse Chile Prof MVolaleca, Conf R. Vierescu ELEMENTE GENERALE PRIVIND CLADIRILE - partile componente ale unei cladiri . infrastructura cladini: situata sub nivelul de cota + 0.00; - cuprinde sistemul de fundare si elementele subsolului (daca acesta exista - planseul peste subsol si peretii de subsol); = este in contact cu terenul de fundare, © suprastructura cladirit ‘Situata deasupra nivelului de cota + 0.00; = cuprinde elementele structurale, nestructurale (de compartimentare si inchideri) precum si cele de finisaj si protectie; - este in contact cu atmosfera. © instalatii (conf. SR ISO 6241-98) Instalatii de distributie si de evacuare a apelor: retea de distributte a ape (tevi, robinete, rezervor, pompa, dedurizator etc.); obiecte sanitate (lavoar, spalator, cada baie, dus, bideu, wc); retea de evacuare a apelor uzate (tev, hidrarti etc); retea de evacuare a apelor pluviale (tevi, recervoare etc.); retea de canalizare (tevi, cami de vizitare, fosa de tratare a apelor etc.) Instalatie termica si de ventilare: retea de distributie a gauelui combustibil (tevi, robinete, rezervoare etc.); grup energetic (generator, cos etc.); circuital apet (tevi, robinete, pompa, vas de expanstune etc.); circuit de cer (canale, guri, ventilator etc.). Instalatie de distributie a gazelor: retea de distributle a aereului comprimat (tevt, aparatura ete.). Instalatie electrica: retea de inalta tensiune (linii etc. ); grup de transformare; retea de joasa tensiune (conductoare, intrerupatoare, prize, corpuri de iluminat ete.) retea si echipamente electrice de siguranta; retea telefonica (conductoare, aparate etc.), Instalatie de telecomuunicatii retea de interfonie (conductoare, sonerie, interfon etc.). Instalatie de transport mecanic si electromecanic: ascensor (aparatura, cabina, cabluri etc.); scara mecanica si trotuar rulant (aparatura, trepte etc.); aparate de ridicat (scripeti etc.) Instalatie de transport pneumatic si prin gravitatie: retea de evacuare a deseurilor solide (ghene etc.) Instalatit de securitate: protectie contra fulgeralut (paratrasnet, conductoare, legare ta pamant etc.); Protectie contra incendiului (conducte, revervor, alarma de incendiu, detector de fum etc.)s rotectie contra intruziunilor (alarma de efractie etc.). Notede cure ~aallng. CCIA ~ Consett Chile - Prof MVolealescu, Conf Re Verses