Sei sulla pagina 1di 4

TAKWIM PERANCANGAN HAL EHWAL MURID (HEM) 2009 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI LIMAU, SG.

BESAR SELANGOR RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)


HARI TARIKH PROGRAM OBJEKTIF TINDAKAN KUMPULAN SASARAN CATATAN

Selasa Isnin Jumaat

06.01. 09 05.01.09 30.01.09

Mesyuarat AJK Mula pengurusan RMT, murid diberi makan pada jam 7:10 pagi pada setiap hari persekolahan. Menghantar laporan borang kaji selidik RMT ke PPD. Murid mendapat makanan yang seimbang.

Penyelaras RMT

AJK Unit RMT Murid yang layak dan pendapatan dibawah RM400 atau RM80 perkapita. Menu telah disediakan dan dipilih. 17 hari

Isnin Isnin Rabu

12.01.09 19.01.09 28.01.09

Isnin Jumaat Isnin

02.01.09 27.02.09 09.02.09

Mengedarkan borang KP/RMT(C) kepada peserta RMT untuk diisi oleh ibubapa/penjaga. Memberi murid RMT makan. Melengkapkan carta organisasi, menu dan menampal poster berkaitan RMT.

Untuk diproses dan pemantauan oleh pihak PPD. Untuk pemantauan dan perkembangan peserta RMT. Untuk memgetahui maklumat peserta RMT.

HEM dan Guru Data. Guru Kelas Guru Kelas Peserta RMT Peserta RMT

AJK Unit RMT Untuk makluman umum. Pn. Sharifah (carta organisasi) En. Rosslan (menu)

Peserta RMT Peserta RMT dan warga SKSL.

20 hari

Pn. Hariati (poster)


HARI TARIKH PROGRAM OBJEKTIF TINDAKAN KUMPULAN SASARAN CATATAN

Isnin Jumaat Isnin Jumaat Isnin Jumaat Rabu

02.03.09 27.03.09 01.04.09 30.04.09 04.05.09 29.05.09 27.05.09

Memberi murid RMT makan. Memberi murid RMT makan. Memberi murid RMT makan. Ceramah Pemakanan Seimbang.

AJK Unit RMT AJK Unit RMT AJK Unit RMT Peserta RMT dapat mengetahui pentingnya pengambilan makanan seimbang untuk kesihatan diri. HEM dan AJK Unit RMT

Peserta RMT Peserta RMT Peserta RMT Peserta RMT

16 hari 22 hari 20 hari

Isnin Jumaat Rabu Jumaat

15.06.09 30.06.09 24.06.09 26.06.09

Isnin Jumaat Rabu

01.07.09 31.07.09 01.07.09

Memberi murid RMT makan. Menghantar laporan awal pelaksanaan RMT. Meneliti kelemahan dan kekurangan pengendalian RMT yang dijalankan. Memberi murid RMT makan. Membuat kajian murid RMT berhubung dengan kehadiran, pencapaian dan kesihatan mereka setelah menyertai program RMT.

AJK Unit RMT HEM Memastikan pengendalian RMT berjalan dengan lancar dan teratur. Meningkatkan tahap kesihatan dan pencapaian murid RMT. AJK Unit RMT

Peserta RMT

12 hari

AJK Unit RMT Guru Kelas

Peserta RMT Peserta RMT

23 hari

Isnin Jumaat Isnin Jumaat


HARI

03.08.09 21.08.09 28.08.09 30.09.09


TARIKH

Memberi murid RMT makan. Memberi murid RMT makan.


PROGRAM OBJEKTIF

AJK Unit RMT AJK Unit RMT


TINDAKAN

Peserta RMT Peserta RMT


KUMPULAN SASARAN

14 hari 3 hari
CATATAN

Selasa

15.09.09

Isnin Jumaat Isnin

01.10.09 30.10.09 05.10.09

Isnin Jumaat Rabu

02.11.09 20.11.09 04.11.09

Isnin

23.11.09

Setiap hari persekolah an

05.01.09 20.11.09

Mengkaji semula maklumat sosioekonomi murid tahun 2 6. Memberi murid RMT makan. Mengumpul segala maklumat peserta RMT untuk disimpan di pejabat HEM. Memberi murid RMT makan. Menghantar laporan penggal II RMT iaitu laporan taraf kesihatan dan pencapaian murid RMT. Menghantar maklumat pendapatan RMT bagi tahun 1 2010 menggunakan borang KP/RMT(C). Menyelia penyediaan dan kualiti serta kuantiti makanan RMT.

Menambah atau menggugurkan bilangan peserta RMT sama ada layak atau tidak. Prosedur rutin Unit RMT terhadap HEM.

AJK Unit RMT, Guru Kelas dan Guru Data AJK Unit RMT Guru Kelas

Semua murid SKSL Peserta RMT Peserta RMT 22 hari

AJK Unit RMT Pemantauan terhadap keberkesanan program RMT kepada peserta RMT. Guru Kelas

Peserta RMT Peserta RMT

15 hari

Pemilihan peserta RMT untuk tahun 1 bagi tahun hadapan. Menepati seperti yang disarankan dalam menu yang dipilih.

AJK Unit RMT

Murid Tahun 1 2010

AJK Unit RMT

Pihak tender (Pengusaha kantin)