Sei sulla pagina 1di 1

PK07 Pengurusan Mesyuarat

CARTA ALIRAN PENGURUSAN MESYUARAT

Mula

Surat Panggilan Mesyuarat

Pelaksanaan Mesyuarat Berdasarkan Agenda

Mencatat Minit Mesyuarat

Mengedarkan Minit dan Borang Maklum balas

Mengumpul Borang Maklum balas dan membuat laporan maklum balas untuk edaran mesyuarat akan datang

Mengemaskini Rekod dan Fail

Tamat

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor | 1 Januari 2011 - Keluaran 02 | Pindaan 00

Muka Surat | 4